Obvezni predmeti.

1. r – NIP TJA.

Vprašanja učencev/staršev, odgovori učiteljev.