8. TEDEN (11. 5. – 15. 5. 2020)

Dragi učenci!

Pošteno smo že zakorakali v maj. Kot smo vas razredničarke že obvestile na razrednikovih urah prejšnji teden, bo v maju in juniju potekalo ocenjevanje znanja. V tem tednu začnemo z ocenjevanjem pri likovni umetnosti in športu.

 • LUM: do petka, 15. 5. 2020, razredničarki pošlji fotografijo kipca.
 • ŠPO: do petka, 15. 5. 2020, razredničarki pošlji video posnetek prevala naprej.

Potrudite se po svojih najboljših močeh in upoštevajte zahtevane kriterije, ki so natančneje opredeljeni pri posameznem predmetu.

Želimo vam vse dobro, ostanite še naprej zdravi, predvsem pa bodite optimistični in pripravljeni premagati vse ovire na poti.

V upanju, da se kmalu spet srečamo v šolskih klopeh, vas lepo pozdravljamo.
Vaše učiteljice

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SLOVENŠČINA

Vsak dan redno beri 10 minut. Poleg ostalih besedil uri branje z besediloma:

Razvoj zob (učbenik za slovenščino, str. 65) in Pri zobozdravnici (učbenik za slovenščino, str. 66).

Pri branju upoštevaj naslednje kriterije:

 beri pravilno krajše in daljše besede (pazi na pravilno branje besed s črko l na koncu besede npr.: mogel beri mogeu),

– upoštevaj končno ločilo (pri piki se ustavi in pojdi z glasom navzdol),

– beri čimbolj tekoče.

 

PREDLOG: Pred spanjem lahko poslušaš pravljico Mravljinček potepinček na spodnji povezavi. Seveda pa lahko izbereš tudi katero drugo.

MRAVLJINČEK POTEPINČEK – pravljica

1. NALOGA: UČENJE PISANE ČRKE G 

 • Po enakem postopku kot do sedaj, se nauči pisati malo in veliko pisano črko g.

          ZAPIS PISANE ČRKE G – videoposnetek

 • Preberi besedo v 1. vrsti in jo prepiši v zvezek, nato nadaljuj s pisanjem besede do konca vrste. Enako ponovi še za drugo in tretjo besedo.

 • S pisanimi črkami prepiši spodnje besede in poved. Pazi na pravilen in natančen zapis.

***Če želiš, reši še dodatno nalogo:

V mreži poišči besede, ki se začnejo na enako črko, in iz njih sestavi poved. Povedi prepiši v zvezek s pisanimi črkami.

Glej primer: Gregor gradi grad.

2. NALOGA: VELIKA ZAČETNICA

 • Z družinskim članom se igrajta igrico Besede s črko B.

Pripravi zvezek. Napiši naslov Vaja. S pisanimi črkami v treh minutah zapiši čim več besed s črko b (ni nujno, da je b na začetku besede).  Enako nalogo ima tudi družinski član. Po treh minutah preštejta, koliko besed sta napisala. Kdor jih je napisal več, je zmagovalec igre.

Tudi Lili in Bine sta se igrala igro. Oba sta napisala besedo bor, a malce drugače. Oglej si, kako.

Razmisli, zakaj je Bine v besedi bor uporabil veliko začetnico, Lili pa ne.

Razmišljala sta takole:

 • Delovni zvezek Lili in Bine (4. del) odpri na strani 32. Preberi povedi in jih prepiši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na pravilno rabo velike začetnice.

3. NALOGAUČENJE PISANE ČRKE J

 • Po enakem postopku kot do sedaj, se nauči pisati malo in veliko pisano črko j.

          ZAPIS PISANE ČRKE J – videoposnetek

 • Preberi besedo v 1. vrsti in jo prepiši v zvezek, nato nadaljuj s pisanjem besede do konca vrste. Enako ponovi še za drugo in tretjo besedo.

 • S pisanimi črkami prepiši spodnje besede in poved. Pazi na pravilen in natančen zapis.

***Če želiš, reši še dodatno nalogo:

Preberi povedi in jih dopolni s smiselnimi besedami. Povedi prepiši v zvezek s pisanimi črkami.

Včeraj je Jasna praznovala rojstni ___________.  Sobo je okrasila s pisanimi ___________. Mamica ______________ je spekla _______________ torto. Očka __________ ji je izdelal _________________.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MATEMATIKA

1. NALOGA

V prejšnjih tednih si se naučil dvomestnim številom prištevati in odštevati enice brez prehoda čez desetico. Svoje znanje moraš dobro utrditi.

Odpri DZ (3. del) na str. 77 in reši 1. nalogo. Reševanje te naloge je obvezno za vse učence.

Izberi si še eno izmed naslednjih možnosti, katero kombinacijo dveh nalog boš rešil:

2. NALOGA

Čaka te nova učna snov. Začel boš spoznavati računanje do 100 z dvomestnimi števili. Tokrat te čaka seštevanje. Dvomestnim številom boš prišteval desetiška števila.

Odpri DZ (3. del) na strani 91. Oglej si sličici pri 1. nalogi. Vse tri račune ponazori s palčkami, zapiši račune in jih izračunaj.

Ugotovil boš, da so prikazani naslednji računi:

32 + 20 = 52                         47 + 20 = 67                         34 + 10 = 44

Na primeru prvega računa te naloge (32 + 20 = 52) si preberi razlago (pri branju ti lahko tudi kdo pomaga) in oglej sličici, kako si pri računanju pomagaš s palčkami in stotičnim kvadratom.

Računanje s palčkami: S palčkami nastavi prvi seštevanec. Nato dodaj toliko palčk, kot je vrednost drugega seštevanca. Ker prištevaš le desetiška števila, boš dodajal le cele šopke palčk (1 D = 1 šopek po 10 palčk).

Računanje s stotičnim kvadratom: Na stotičnem kvadratu poišči prvi seštevanec. Nato se pomikaš po stotičnem kvadratu naprej za vrednost drugega seštevanca. Za vsako prišteto desetico na stotičnem kvadratu narediš skok za eno polje navzdol (tako se pomakneš za celo desetico naenkrat). Rezultat (vsota) je v nižji vrstici od prvega seštevanca. Števila v stotičnem kvadratu naraščajo od leve proti desni in od vrha proti dnu stotičnega kvadrata.

Spodnji zapis prepiši v zvezek.

Sedaj si spoznal postopek računanja. Svoje znanje utrdi z reševanjem naslednjih nalog v DZ (3. del). Reši:

 • stran 91: nalogo 2,
 • stran 92: nalogo 3 ali 4 (izberi glede na svoje zmožnosti). 

*Dodatna naloga: Ustno lahko rešiš nalogo 5 v DZ (3. del) na strani 92. V delovnem zvezku lahko rešiš še katero od nerešenih nalog na straneh 77, 78, 81, 92.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SPOZNAVANJE OKOLJA

V tem tednu boš razmišljal, kako skrbiš za svoje zdravje. Da skrbimo za svoje telo, je zelo pomembno, saj tako ohranjamo svoje zdravje in lahko svoj dan aktivno preživimo.

1. naloga: SKRB ZA ZDRAVJE

→ V učbeniku za spoznavanje okolja na strani 68 (na spodnji povezavi), si oglej fotografije ter preberi besedilo pod njimi.

UČBENIK  – povezava

→ DZ Lili in Bine na strani 100 reši nalogo ter ustno odgovori na vprašanja 2. naloge.

2. naloga: ZDRAVA PREHRANA

→ Pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja ima zdrava prehrana. Poleg nje je za naše zdravje pomembno tudi, da se dovolj gibamo ter zaužijemo dovolj tekočine. Več o tem boš izvedel v učbeniku za spoznavanje okoljaPreberi besedilo in si oglej fotografije in slike na strani 69 (na spodnji povezavi).

UČBENIK  – povezava

→ V DZ Lili in Bine na strani 108 in 109 reši 1. in 2. nalogo.

3. naloga: GRAD SNEŽNIK (virtualni ogled gradu)

Zaradi izrednih razmer letos ne bomo mogli izpeljati naravoslovnega dneva Bilo je nekoč – obisk gradu Bogenšperk. Da pa boste vseeno spoznali, kakšni so bili gradovi, kateri prostori so bili v njih, kako so bili opremljeni …, vas vabimo na virtualni ogled gradu Snežnik.

Klikni na povezavo in se za nekaj minut spremeni v obiskovalca gradu. Veliko užitkov pri ogledu!

GRAD SNEŽNIK – povezava

Je bilo na sprehodu okoli gradu in ogledu njegove notranjosti zanimivo? Kaj ti je ostalo najbolj v spominu? Razmisli. Izberi si eno izmed spodnjih nalog in jo opravi. Naloge reši v zvezek za spoznavanje okolja. Napiši naslov Grad Snežnik in datum.

 1. Nariši grad Snežnik. Lahko si pomagaš tako, da rišeš po opazovanju. Pogled na grad imaš na vstopni fotografiji ob začetku virtualnega ogleda, lahko pa na spletu poiščeš tudi kakšno drugo fotografijo.
 2. Izberi si enega izmed prostorov, ki si jih videl na virtualnem ogledu in o njem zapiši nekaj povedi (npr. Kako se prostor imenuje, poimenuj pohištvo, predmete, komu je bil namenjen …). Lahko ga tudi narišeš.
 3. Si med ogledom opazil kakšen zanimiv predmet ali pohištvoNariši ga ali opiši v nekaj kratkih povedih.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GLASBENA UMETNOST

V tem tednu boš ponovil vse, kar že veš o Orffovih instrumentih, verjetno pa boš kakšno stvar izvedel tudi na novo.

 Za začetek poslušaj glasbeni posnetek – Ljudska: Petelinček je na goro šel v izvedbi orkestra Blaža Rojka (klikni na naslov pesmi).

Katere instrumente si slišal v skladbi? Poskusi se spomniti njihovih imen.

PONOVIMO

 • Orffovi instrumenti so mali instrumenti, ki jih je za otroke preoblikoval in predelal iz drugih instrumentov skladatelj Carl Orff. To pa zato, da bi približal otrokom igranje na instrumente.
 • DZ LILI IN BINE (4. DEL), str. 29

    Oglej si narisane instrumente. Kot vidiš, so razporejeni v dve skupini.

 • V prvem krogu so zbrani ritmični instrumenti, s katerimi igramo različne ritme: boben, tamburin, palčke, strgalo, triangel, činele, ropotulje, kabasa, kraguljčki, cevasti les
 • V drugem krogu pa so melodični instrumenti. Nanje lahko zaigramo melodijo: ksilofon (lesene ploščice), metalofon, zvončki (kovinske ploščice) in kljunasta flavta.

NALOGA: Pozorno preberi imena instrumentov. Poveži sličico instrumenta s pravilnim imenom. Bo šlo?

Če si pri kakšnem instrumentu v dvomih, kako se imenuje, si poglej pravilno rešitev.

!!!V tem mesecu boš tudi ocenjen pri GUM. Zapel boš eno od pesmi, ki si jo boš sam izbral in si jo spoznal v letošnjem šolskem letu pri glasbeni umetnosti.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE BODO:

 • poznavanje besedila pesmi,
 • čim bolj doživeto petje.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LIKOVNA UMETNOST

KIPARSTVO – ocenjevanje kiparskega izdelka

LIKOVNI MOTIV – žival v moji okolici

Premisli, katere živali lahko te dni srečaš zunaj in si izberi eno, katero boš upodobil v obliki kipa. Žival naj ima vsaj 2 nogi (naj ne bo črv, kača, deževnik …). Z oblikovanjem prični v začetku tedna, da se ti bo do petka izdelek posušil.

LIKOVNI MATERIAL – plastelin ali domače slano testo

Postopek izdelave domačega slanega testa:

V posodi zmešaj 1 lonček mehke moke, 1 lonček fino mlete soli in pol lončka vode. Vodo dodajaj postopoma. Če se masa preveč lepi na roke ali ni kompaktna, dodaj še malo moke.

Ko je kipec izdelan, ga za 45 min položi v pečico, ogreto na 50°C. Pomembno: pečico naj upravlja odrasla oseba.

Namig:

 • Žival lahko tudi leži, čepi.
 • Najprej oblikuj večje dele (telo, noge, glava …), nato podrobnosti (kljun, oči, smrček, dlako … – površine obogati z različnimi črtami, vdolbinami, reliefom, pri čemer uporabljaj preproste kiparske pripomočke).

Kriterija ocenjevanja:

 • stabilnost kipa in
 • uporaba različnih preprostih kiparskih pripomočkov (zobotrebci, pokrovčki, nožki, svinčniki …) za bogatenje kipa s podrobnostmi.

Kipec fotografiraj z več zornih kotov. Fotografije pošlji razredničarki po elektronski pošti ali preko spletne aplikacije We transfer (https://wetransfer.com) najpozneje do petka, 15. 5. 2020.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ŠPORT

JUTRANJA TELOVADBA

S pomočjo posnetka izvedi jutranjo telovadbo. Povabi na vadbo še koga od družinskih članov.

JUTRANJA TELOVADBA – videoposnetek

OCENJEVANJE PREVALA NAPREJ

Ogrej celo telo, še posebej hrbet in vrat. Pomagaj si s posnetkom.

OGREVANJE – videoposnetek

Na mehki podlagi izvedi preval naprej.

Pomembno!

 • Postavi dlani pred seboj na tla v širini ramen.
 • Spodvij glavo in pogled usmeri v popek pred izvajanjem.
 • Preval naredi samostojno.

PRIKAZ PREVALA NAPREJ ­- videoposnetek

KRITERIJ:

 • Pravilna izvedba.

Posnetek prevala naprej naj starši pošljejo razredničarki po elektronski pošti ali preko spletne aplikacije We transfer (https://wetransfer.com) najpozneje do petka, 15. 5. 2020. Preval snemajte od strani.

______________________________________________________________________

7. TEDEN (4. 5. – 8. 5. 2020)

Dragi drugošolci!

Za nami so tudi prvomajske počitnice. Učiteljice upamo, da ste si v tem tednu oddahnili in odpočili ter si nabrali novih moči in energije za zadnja dva meseca šolskega dela. Naša naloga je, da šolsko leto zaključimo uspešno in veselo, zato stisnimo zobe in se lotimo novih izzivov.

V torek, 5. 5. 2020, boste imeli ob 16. uri RAZREDNIKOVO URO skupaj s svojimi sošolci in razredničarko. Potekala bo preko spletne aplikacije ZOOM. Tema razrednikove ure bo ocenjevanje znanja.

K videokonferenci se pridružite s klikom na spodnjo povezavo (glej svoj razred). Podrobnejša navodila za vstop si preberite TUKAJ.

RAZREDNIKOVE URE (za povezavo klikni na razred):

2. A            2. B            2. C         2. D            2. E           2. K (PŠ DNV)           2. L (PŠ Dobrnič)           2. M (PŠ Šentlovrenc)

Še naprej skrbno berite navodila in rešujte naloge pri posameznih predmetih.

Želimo vam uspešen teden!

                                                                                                                                              vaše učiteljice

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SLOVENŠČINA

Ker se je začel nov mesec, objavljamo tudi nov BRALNI LIST, v katerega boste tako, kot ste že navajeni, označili dneve, ko glasno berete 10 minut. Če imate možnost tiskanja, ga lahko natisnete. V nasprotnem primeru pa na prazen list ali v beležko zapisujte datume, ko ste vadili branje. 

Vemo, da vsak dan redno bereš.  V tem tednu boš pri slovenščini preveril svoje znanje (ne boš še ocenjen). Bral boš kratko besedilo napisano z malimi tiskanimi črkami. V učbeniku za slovenščino na strani 67 beri besedilo MARTIN JE ZBOLEL.

Pri branju upoštevaj naslednje kriterije:

beri pravilno krajše in daljše besede (pazi na pravilno branje besed s črko l na koncu besede npr: mogel beri mogeu),

– upoštevaj končno ločilo (pri piki se ustavi in pojdi z glasom navzdol),

– beri čimbolj tekoče.

!POMEMBNO: Učiteljice bi rade slišale, kako dobro bereš besedilo Martin je zbolel (učbenik za slovenščino, str. 67). Starši naj tvoje branje posnamejo s telefonom, posnetek branja pa pošljejo razredničarki na njen elektronski naslov do četrtka, 7. 5. 2020, do 19. ure.

V pomoč pri nalaganju posnetka v priponko elektronskega sporočila, naj vam bodo navodila, ki jih najdete TUKAJ. V kolikor boste imeli težave, se obrnite na otrokovo razredničarko.

1. NALOGA: UČENJE PISANE ČRKE D

 • Po enakem postopku kot do sedaj, se nauči pisati malo in veliko pisano črko D.

ZAPIS ČRKE D – videoposnetek

 • Preberi besedo v 1. vrsti in jo prepiši v zvezek, nato nadaljuj s pisanjem besede do konca vrste. Enako ponovi še za drugo in tretjo besedo.

 • S pisanimi črkami prepiši spodnje besede in poved. Pazi na pravilen in natančen zapis.

 • Če želiš, reši še dodatno nalogo: Sestavi smiselni povedi. S pisanimi črkami ju prepiši v zvezek.

2. NALOGA: PONAVLJANJE RABE  VELIKE  ZAČETNICE

 • Preberi si navodila igre in se jo igraj z družinskim članom.

NAVODILA IGRE

Eden v paru naj pove črko. Kdo od vaju se bo prej spomnil imena, priimka, živali in povedi, ki se začne na izbrano črko? Za vsako pravilno opravljeno nalogo dobiš točko. Igro večkrat ponovita z različnimi črkami. Igrata se jo lahko ustno, lahko pa preglednico prepišeta vsak na svoj list in besede zapisujeta. Zmaga tisti, ki zbere več točk.

Primer zapisa:

 • Odpri učbenik za slovenščino na strani 51 in ponovi, kaj pišemo z veliko začetnico.
 • Preberi besede v okvirčku. V zvezek za slovenščino napiši naslov Velika začetnica. V novo vrsto napiši IMENA OSEB in iz besedila izpiši vsa imena. Piši s pisanimi črkami. Enako naredi še za IMENA ŽIVALI, PRIIMKE in IMENA KRAJEV.

Pazi: Med besedami so tudi takšne, pri katerih velike začetnice ne uporabljamo.

3. NALOGA: MARTIN JE ZBOLEL  – branje besedila in prepis s pisanimi črkami

a) Oglej si sliko v učbeniku na strani 67.

V zvezek napiši naslov Martin je zbolel. Z malimi tiskanimi črkami napiši vsaj 3 povedi o sliki. Pazi na veliko začetnico.

b) Preberi besedilo in izvedel boš, zakaj deček leži.

Ustno odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih.

   Koga je poklicala mama?

   Zakaj Martin ni mogel v šolo?

   Katero bolezen je imel?

   Kaj mu je predpisal zdravnik?

 • Preberi spodnje besede in povedi. S pisanimi črkami jih prepiši v zvezek.

POMEMBNO: Starše prosi, da tvoj prepis s pisanimi črkami fotografirajo. Fotografijo naj pošljejo tvoji razredničarki na njen elektronski naslov do petka, 8. 5. 2020, do 19. ure.

Pri prepisu vedno pazi na:

 • Pravilen in čitljiv zapis malih in velikih pisanih črk.
 • Pravilen zapis vseh besed in povedi.
 • Pravilno rabo velike začetnice in končnega ločila (pike). 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MATEMATIKA

1. NALOGA

V tem tednu se boš učil od desetiškega števila odštevati enice. Rezultat bo dvomestno število, sestavljeno iz desetic (D) in enic (E).

Odpri DZ (3. del) na strani 71. Oglej si sličici pri 1. nalogi. Oba računa ponazori s palčkami, zapiši računa in ju izračunaj.

Ugotovil boš, da sliki prikazujeta naslednja računa:

30 – 5 = 25

60 – 7 = 53

Na primeru prvega računa te naloge (30 – 5 = 25) si preberi razlago (pri branju ti lahko tudi kdo pomaga) in oglej sličici, kako si pri računanju pomagaš s palčkami in stotičnim kvadratom.

Računanje s palčkami: S palčkami nastavi zmanjševanec (število, od katerega odštevaš). Za vsako desetico vzemi šopek palčk (10 palčk = 1D). Da boš lahko od desetiškega števila (zmanjševanca) odštel enice, razdri eno desetico. Nato odvzemi toliko enic, kot jih je na sliki prečrtanih (odštevanec). Ostane ti nekaj desetic in nekaj enic.

Računanje s stotičnim kvadratom: Na stotičnem kvadratu poišči zmanjševanec. Od tega števila boš odštel nekaj enic (odštevanec). Za vsako odšteto enico na stotičnem kvadratu narediš skok za eno polje v levo (proti manjšim številom). Rezultat je levo od zmanjševanca.

Spodnji zapis prepiši v zvezek.

2. NALOGA

Sedaj poznaš postopek računanja. Svoje znanje utrdi z reševanjem naslednjih nalog v DZ (3. del). Reši:

 • 71: nalogi 2 in 3,
 • 72: sam si izberi nalogo in jo reši,
 • 73: nalogi 7 in 10.

*Dodatna naloga: Če želiš, lahko v DZ (3. del) na straneh 71, 72 in 73 rešiš še katero od nerešenih nalog.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SPOZNAVANJE OKOLJA

V tem tednu boš spoznal človeško telo. Če želiš, da bo tvoje telo dobro delovalo, ga moraš poznati in zanj dobro skrbeti.

1. Za začetek razmisli in ustno odgovori:

 • Kateri so zunanji deli tvojega telesa?
 • Ali veš, kaj je v notranjosti tvojega telesa?

2. V učbeniku za spoznavanje okolja na strani 67 (na spodnji povezavi), preberi besedilo in si poglej sliki.

UČBENIK str. 67

Iz besedila in ogleda slik si ugotovil, da okostje daje oporo našemu telesu, notranji organi pa opravljajo različne naloge.

3. Bolj natančno boš notranje organe spoznal z ogledom posnetka na spodnji povezavi.

ČLOVEŠKO TELOnotranji organi

Po ogledu posnetka ustno odgovori na spodnja vprašanja:

 • Kdaj je tvoje srce utripalo hitreje, pred ali po počepih?
 • Kakšna je naloga srca?
 • S pomočjo katerega notranjega organa napihnemo balon?
 • Kakšna je naloga ledvic?
 • V katerem organu se hrana najbolj razgrajuje?
 • Kateri organ ima nadzor nad celotnim delovanjem telesa?

4. V DZ stran 95 reši 1. nalogo.

Nasvet: Ker si spoznal veliko novih pojmov, jih ob sliki večkrat ponovi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GLASBENA UMETNOST

V tem tednu se boš naučil pesem Janeza Bitenca POMLADNA. 

 • Učenje pesmi:

Pesem se boš naučil s pomočjo posnetka, ki ga najdeš na spodnji povezavi (spletna stran LILIBI).

J. Bitenc: POMLADNA

Pesem najprej večkrat poslušaj, nato jo pripevaj ob posnetku toliko časa, da jo boš znal v celoti.

Prvo kitico poj srednje glasno in ne prehitro.

Drugo kitico poj v začetku malo hitreje, nato pa vedno tiše in počasneje.  

Verjamem, da ti bo uspelo.

POMEMBNO: Večkrat prepoj tudi ostale pesmi, ki si jih spoznal v letošnjem šolskem letu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LIKOVNA UMETNOST

ARHITEKTURA

 Kakšno sobo želiš imeti? Sobo s TV-jem? Mogoče s klavirjem? Želiš, da ima tvoja soba veliko slik in modre stene?

Postani arhitekt in opremi svojo sanjsko sobo.

Potrebuješ:

 • časopisni papir/revije,
 • škatlice različnih velikosti,
 • škarje,
 • lepilo,
 • blago in ostali poljuben material.

Postopek:

 1. Ideja o sanjski sobi.
 2. Izbira škatel, ki bodo predstavljale pohištvo.
 3. Postavitev pohištva in dekoracije.
 4. Lepljenje.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ŠPORT

MINUTE ZA ZDRAVJE – pomembne za lažje učenje in zdravo telo

Med sedečim delom za šolo vsak dan naredi minuto za zdravje.

Začni že danes s pomočjo posnetkov:

Vaje si lahko izmisliš tudi sam. 

ZA VZTRAJNE PA ŠE NEKAJ ZABAVNEGA …

Preizkusi vaje za koordinacijo z rokama. POZOR! Vaje te lahko zasvojijo.

UTRJEVANJE PREVALA NAPREJ

Ogrej celo telo in na mehki podlagi utrjuj preval naprej, ki ga boš moral znati.

Pomembno!

 • Postavi dlani pred seboj na tla v širini ramen.
 • Spodvij glavo in pogled usmeri v popek pred izvajanjem.
 • Preval naredi samostojno.

PRIKAZ PREVALA NAPREJ ­

KRITERIJ:

 • Pravilna in varna izvedba.

___________________________________________________________________________________

PRVOMAJSKE POČITNICE  (27. 4. – 1. 5. 2020)

Dragi učenci!

Težko pričakovane počitnice so tu. Izkoristite jih za oddih, pojdite v naravo in se zabavajte s svojimi družinskimi člani.

Novih navodil za delo med počitnicami ne bo. Če do sedaj niste uspeli opraviti vseh nalog, jih imate možnost opraviti za nazaj. Po želji lahko katero od nalog opravite še enkrat in s tem utrjujete svoje znanje.

Vse do sedaj naložene ankete so ponovno odprte do 30. 4. 2020.  

Med prvomajskimi počitnicami praznujemo tudi praznik dela. Spodaj si lahko preberete o tem prazniku. Če želite, lahko rešite tudi nalogi.

Navodila za delo po počitnicah (7. teden) bodo objavljena ob koncu počitniškega tedna.

 

 

Vesele počitnice vam želimo vaše učiteljice 2. razredov

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bliža se največji delavski praznik, dan dela, ki ga pri nas praznujemo dva dni, prvega in drugega maja.

Kaj pravzaprav praznujemo?

Pred več kot stotridesetimi leti so se ljudje, ki so delali v podjetjih razjezili, ker so delali cele dneve in niso imeli časa za nič drugega. Zato so sklenili, da se bodo združili in skupaj povedali vsem šefom, da ne bodo več delali cele dneve in za vikende. Zahtevali so, da naj delovni dan, torej tisti del dneva, ko so v službi, traja samo še osem ur. Želeli so osem ur delati, osem ur spati in osem ur preživljati z družino in prijatelji.

V velikih skupinah so na ulicah izražali svoje nezadovoljstvo in zahtevali spremembe.

Trajalo je mnogo let, da so dosegli svoj cilj, vendar so vztrajali in zato odrasli še danes delajo praviloma osem ur na dan, osem ur preživijo doma, z družino in prijatelji, osem ur imajo časa za spanje.

Ljudje so uspeli, ker so se povezali in si pomagali. Skupaj so bili veliko močnejši kot eden sam.

Da bi se spomnili na to, kako pomemben je poleg dela tudi čas z najbližjimi in da bi se spomnili, da lahko skupaj dosežemo več kot eden sam, vsako leto prvega in drugega maja praznujemo praznik dela.

Takrat prižgemo kres, si pripnemo nagelj in zapojemo delavsko himno »Internacionalo«. Ponekod po Sloveniji postavijo mlaj, zjutraj pa nas zbudijo budnice godb na pihala.

Si že kdaj videl/a, kako so prižgali kres?

 

NALOGE:

 • Vprašaj starše ali babico in dedka, kaj se praznuje prvega maja in kaj jim ta praznik pomeni.
 • Skupaj s starši razmisli – kaj je solidarnost?

______________________________________________________________________

6. TEDEN (20. 4. – 24. 4. 2020)

Dragi učenci,

prišli smo v drugo polovico aprila. Minuli teden je bil že precej poletno obarvan in upamo, da ste dobro izkoristili te dneve, se predajali sončnim žarkom …

V tem tednu boste imeli tudi tehniški dan ob dnevu Zemljeki ga praznujemo v sredo – glej pod SPOZNAVANJE OKOLJA. Ob tem vam zaupamo še zanimivost: letos ta dan po vsem svetu obeležujemo že petdesetič.

Ne pozabite izpolniti vprašalnika in vanj priložiti zahtevanih fotografij.

Želimo vam uspešno delo!

                                                                                                                      vaše učiteljice

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Preveri svoje znanje na spodnji povezavi.

PREVERIM SVOJE ZNANJE – Vprašalnik bo aktiven do 25. 4. 2020.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SLOVENŠČINA

Vsak dan redno beri 10 minut. Poleg ostalih besedil uri branje z naslednjimi besedili: SKRBIM ZA OKOLJE (učbenik za slovenščino, str. 59, 60).

1. NALOGA: UČENJE PISANE ČRKE H

 Po enakem postopku kot črke do sedaj, se nauči pisati malo in veliko pisano črko h.

ZAPIS ČRKE H – videoposnetek

Preberi besedo v 1. vrsti in jo prepiši v zvezek, nato nadaljuj s pisanjem besede do konca vrste.

Enako ponovi še za drugo in tretjo besedo.

S pisanimi črkami prepiši spodnje besede in poved. Pazi na pravilen in natančen zapis. 

Dodatna naloga:

V mreži se skriva 5 besed. Poišči jih in jih prepiši s pisanimi črkami.

Išči  → (vodoravno). V pomoč naj ti bo obarvan primer.

2. NALOGA: PRAVLJICA DRAGOTIN KETTE: ŠIVILJA IN ŠKARJICE

– Poimenuj predmete. Katere pripomočke pri svojem delu potrebuje šivilja?

V pravljicah se dogajajo čudeži. Tudi v pravljici slovenskega pisatelja Dragotina Ketteja Šivilja in škarjice se bodo. Pozorno poslušaj radijsko igro.

ŠIVILJA IN ŠKARJICE – RADIJSKA IGRA 

Ustno odgovori na vprašanja.

– Pravljico pripoveduj s pomočjo spodnjih sličic.

3. NALOGA: UČENJE PISANE ČRKE B

 Po enakem postopku kot do sedaj, se nauči pisati malo in veliko pisano črko b.

ZAPIS ČRKE B – videoposntek

– Preberi besedo v 1. vrsti in jo prepiši v zvezek, nato nadaljuj s pisanjem besede do konca vrste. 
Enako ponovi še za drugo in tretjo besedo.

– Nato pa s pisanimi črkami prepiši spodnje besede in poved. Pazi na pravilen in natančen zapis.

Dodatna naloga: Še sam se spomni 4 besede in jih zapiši s pisanimi črkami. Če zmoreš, lahko zapišeš že poved.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MATEMATIKA

1. NALOGA
V prejšnjem tednu si spoznal, kako od dvomestnega števila odštevaš enice. Vse naloge so bile sestavljene tako, da je bil rezultat, ki si ga dobil (razlika), desetiško število.
Tudi v tem tednu se boš učil od dvomestnega števila odštevati enice. Naloge se bodo od prejšnjega tedna razlikovale v tem, da tokrat rezultat ne bo desetiško število.
Dvomestnemu številu, sestavljenemu iz desetic (D) in enic (E) boš odšteval enice. Rezultat bo dvomestno število, sestavljeno iz desetic (D) in enic (E). Odpri DZ (3. del) na strani 65. Oglej si sličici pri 1. nalogi. Vse štiri račune ponazori s palčkami, zapiši račun in izračunaj.

Ugotovil boš, da slike prikazujejo naslednje račune: 
35 – 3 = 32         47 – 4 = 43
49 – 6 = 43         35 – 3 = 32

Na primeru prvega računa te naloge (35 – 3 = 32) si preberi razlago (pri branju ti lahko tudi kdo pomaga) in oglej sličici, kako si pri računanju pomagaš s palčkami in stotičnim kvadratom.

Računanje s palčkami: Za vsako desetico vzemi šopek palčk (10 palčk = 1D). Da pa boš lahko nastavil še enice (1 palčka = 1E), razdri eno desetico. S palčkami nastavi zmanjševanec (število, od katerega odštevaš). Nato pa odvzemi toliko enic, kot jih je na sliki prečrtanih (odštevanec). Odvzel boš manj enic, kot jih je bilo v zmanjševancu. Ostanejo ti vse desetice in nekaj enic.

Računanje s stotičnim kvadratom: Na stotičnem kvadratu poišči zmanjševanec. Od tega števila boš odštel nekaj enic (odštevanec). Za vsako odšteto enico na stotičnem kvadratu narediš skok za eno polje v levo (proti manjšim številom). Ker ne boš odštel vseh enic, je rezultat v isti vrsti, kot je bil zmanjševanec.

Spodnji zapis prepiši v zvezek. Zapiši samo datum. Novega naslova ne bo, saj gre še vedno za odštevanje enic od dvomestnega števila.

2. NALOGA

Sedaj poznaš postopek računanja. Svoje znanje utrdi tako, da v DZ (3. del) rešiš naslednje naloge:

 • 65: nalogi 1, 3,
 • 68: naloga 1,
 • 69: naloga 3.

Na teh treh straneh si še sam izberi 1 nalogo in jo reši.

*Dodatna naloga: Če želiš, lahko rešiš še matematična oreha.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SPOZNAVANJE OKOLJA

EKO DAN – DAN ZEMLJE

1. V tem tednu praznuje svoj dan Zemlja. Dan Zemlje je dogodek, ki ga praznujemo 22. aprila, ko se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja. Tudi ti boš v tem tednu razmišljal o varovanju okolja in ločevanju odpadkov. Za začetek si na spodnji povezavi oglej posnetek o odpadkih.

2. KAPLJICA IN LISTEK RAZISKUJETA – videoposntek

Po ogledu videoposnetka razmisli in ustno odgovori na spodnja vprašanja.

 1. Kaj sta Kapljica in Listek naredila z odpadki, ki so jih odvrgli ljudje?
 2. Ali lahko odpadke ponovno uporabimo? Kako?
 3. Kaj je recikliranje?
 4. Ponovi 5 Listkovih nasvetov. Ali katerega že upoštevaš?

3. Recikliranje je za Zemljo zelo pomembno. Se sprašuješ zakaj? Če zbiraš star papir, ki ga nato reciklirajo in iz njega naredijo zvezke, toaletni papir, papirnate robčke …, prispevaš k temu, da za nove izdelke ne podirajo dreves. 
Danes boš recikliral tudi ti sam. Uporabljenega tetrapaka ne boš odložil v smeti, ampak boš iz njega izdelal lonček za pisala ali vazo.
delovnem zvezku na strani 74 imaš zapisana navodila za izdelavo. Preberi, kateri material in pripomočke potrebuješ ter postopek izdelave. Ker je postopek izdelave v DZ napisan zelo splošno, si ga lahko pogledaš tudi na spodnji povezavi. V njem boš izvedel tudi, kako narediš lepilo.

VIDEOPOSNETEK

Ko boš tetrapak obložil s tremi plastmi papirnatih brisačk, ga odloži na polico in pusti, da se dobro posuši. Postopek sušenja bo trajal dva ali tri dni.

4. Sedaj, ko je lonček že na polici in se suši, najprej pospravi delovno površino. Pazi na to, da boš stvari, ki jih boš odlagal v smeti, pravilno ločeval!

5. Bravo, mizo si lepo pospravil! Vzemi si nekaj odmora, da se odpočiješ in premigaš. Ko boš pripravljen, nadaljuj z delom.

6. Vzemi delovni zvezek LIB. Odpri ga na strani 75 in reši nalogo. Natančno preberi vprašanja. V preglednico vpiši le podatke. Pomagaj si z besedilom na strani 74.

7. V delovnem zvezku LIB na straneh 87 in 88 reši 1. in 2. nalogo, 3. nalogo reši le ustno. Razmisli, kako lahko še prispevaš k čistejšemu okolju.

8. Če želiš, si lahko ogledaš še posnetek na spodnjih povezavah, kjer boš izvedel še več o ločevanju odpadkov.

LOČUJ ODPADKE! – videoposnetek

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GLASBENA UMETNOST

V tem tednu ponovi znane pesmi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LIKOVNA UMETNOST

Ko bo lonček, ki si ga izdelal iz tetrapaka, suh, ga pobarvaj z vodenimi ali tempera barvami. Lahko ga okrasiš s perlicami, barvno volno, semeni … kar pač imaš doma. Bodi ustvarjalen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ŠPORT

1. naloga – ŠPORTNOVZGOJNI KARTON

Vsako leto na vseh osnovnih šolah učitelji spremljamo tvoj telesni in gibalni razvoj s pomočjo športnovzgojnega kartona. Ta vsebuje 11 nalog. Pri vsaki nalogi se moraš potruditi po svojih najboljših močeh, nato pa se rezultat vpiše na tvoj karton. Oglej si zahtevane naloge na videoposnetku.

2. naloga – PREIZKUSIM SE

S pomočjo spodnjih vaj se boš pripravljal na testiranje. Izberi si najmanj 3 vaje in jih izvedi v stanovanju ali na prostem (odvisno od vaje). Svoj rezultat si zapiši v beležko.

Tek v klanec (tek na 60 m)

Tekel boš v klanec, zato si poišči bližnji hrib. Označi si začetek in konec, ki sta v razdalji vsaj 50 korakov (50 m). Čim hitreje preteči razdaljo od začetka do konca. Čas naj ti meri eden družinskih članov.                                                

Tek v klanec (tek na 600 m)

Enako kot pri teku na 60 m, le da tečeš 5-krat gor in dol. PAZI: to je vzdržljivostni tek, zato začni počasi in na koncu pospeši.

 

 

 

Prenašanje storžev (dotikanje plošče z rokama (»taping«)

Naberi 15 storžev. Na ravni podlagi v naravi postavi storže na tla in poklekni tako, da jih imaš na svoji desni strani. Nekdo naj ti meri čas. Na znak začni čim hitreje premikati storže iz leve na desno stran telesa. Merimo čas, koliko časa potrebujemo, da prestavimo vse storže na drugo stran. Vsakič lahko prestaviš le en storž.                                    

 

 

 

 

 

 

Skoki v hrib (skok v daljino z mesta)

Poišči hrib, ki ni preveč strm in ni preveč položen. Označi si odrivno mesto. Naredi 3 sonožne skoke v hrib. Razdaljo vsakega skoka izmeri z metrom.                                              

 

 

 

 

Poligon nazaj

Pripravi si poligon, ki mora biti dolg vsaj 10 m. Vsebovati mora vsaj 2 oviri, tvoje gibanje pa mora biti po vseh štirih naprej in nazaj. Označi začetek in konec poligona. Nekdo naj ti meri čas izvajanja poligona od začetka do konca – čas po vseh štirih naprej in čas po vseh štirih nazaj.  

 

 

 

 

Predklon

Izvedi predklon na popolnoma stegnjenih nogah.  Označi si mesto, ki ga dosežeš s prsti.

 

 

 

 

 

Vesa na veji (vesa v zgibi)

Najdi čvrsto in nizko vejo (malo več kot doseg rok). Na vejo se primi tako, da s celim telesom visiš na veji, noge so v zraku (se ne dotikajo tal). Med visenjem so noge, trup in roke stegnjene, pogled je usmerjen naprej.

 

 

 

 

 

 

Telesna višina in teža

Stoj pokonci ob steni/omari, pogled je usmerjen naprej, pete so na tleh. En od družinskih članov izmeri tvojo višino. Težo izmeri na tehtnici.  

 

 

 

 

 

Primer zapisa v beležko:

ŠPORTNOVZGOJNI KARTON  

___________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. 4. – 17. 4. 2020)

Spoštovani učenci!

Čas hitro beži in že smo v 5. tednu dela na domu. V prejšnjem tednu ste izpolnjevali vprašalnik, ki vam je ob koncu sam podal rešitve opravljenih nalog. Za poslane fotografije utrjevanja pisanih črk smo vam učiteljice poslale povratne informacije. Pri nadaljnjem delu upoštevajte naša priporočila. Oglejte si tudi zavihek KNJIŽNICA – bralna značka.

Ta teden imamo vsi razredi OŠ Trebnje ŠPORTNI DAN, ki je obvezen za vse učence. Navodila za športni dan najdete v zavihku DNEVI DEJAVNOSTI (ŠPORTNI DAN). Po opravljenem športnem dnevu obvezno izpolnite vprašalnik za 1. triletje ( nahaja se v zavihku DNEVI DEJAVNOSTI – športni dan)  in ne pozabite se fotografirati na poti

V sredo, 15. 4. 2020, boste ob 15.30 imeli RAZREDNIKOVO URO skupaj s svojimi sošolci in razredničarko. Potekala bo preko spletne aplikacije ZOOM. To bo za vse nas nekaj novega, saj se bomo družili preko videa. Namen srečanja je, da se pozdravimo med seboj, se na kratko pogovorimo in preizkusimo aplikacijo. Video srečanje bo trajalo 30 minut.

K videu se pridružite s klikom na spodnjo povezavo (glej svoj razred). Podrobnejša navodila za vstop si preberite TUKAJ.

RAZREDNIKOVE URE (za povezavo klikni na razred):

2. A      2. B           2. C            2. D         2. E             2. K (DNV)              2. L (Dobrnič)         2. M (Šentlovrenc)

Uspešen in vesel teden vam želimo učiteljice aktiva 2. razredov

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI

Učenci, prosimo, da najprej izpolnite anketo o šolski prehrani na povezaviVerjetno boste potrebovali pomoč staršev pri tipkanju in klikanju.

Starši tudi za vas je bila pripravljena anketa o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano. Prosim, da jo rešite na povezaviVzela vam bo manj kot 3 minute. Najlepša hvala za sodelovanje in pomoč.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SLOVENŠČINA

Vsak dan redno beri 10 minut. Poleg ostalih besedil uri branje z naslednjimi že znanimi besedili: Naše ptice (učbenik za slovenščino, str. 54, 55), Zanimivosti o živalih (učbenik za slovenščino, str. 56).

1.NALOGA: UČENJE PISANE ČRKE T

*Po enakem postopku kot do sedaj (glej navodila v prejšnjih tednih) , se nauči pisati malo in veliko pisano črko t. Nato pa s pisanimi črkami prepiši spodnje besede in povedi. Pazi na pravilen in natančen zapis.

ČRKA T – videoposnetek

 • Dodatna naloga: Še sam/-a poišči vsaj 5 besed in jih zapiši s pisanimi črkami. Če zmoreš, lahko namesto besed sestaviš vsaj 3 povedi.

2. NALOGA: OPIS  POTI

– Glasno preberi Binetov opis živali.

Moji muci je ime Pika. Živi v stanovanju. Je siamska muca. Njeno telo je valjaste oblike. Pokrito je z mehko belo dlako. Na spodnjem delu telesa ima štiri noge. Tačke, rep, ušesa in obraz so temneje obarvani.

– Ustno odgovori na spodnja vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih.

   Kako je ime muci?

   Kje živi?

   Kakšne barve je njena dlaka?

– Lan je napisal opis poti. Odpri učbenik za slovenščino, str. 62. Vsaj dvakrat glasno preberi besedilo Od doma do ribnika.

– Reši nalogo v DZ, str. 76  in na str. 80 reši 5. nalogo.

– Lan je iz svojega opisa poti napisal nekatere besede s pisanimi črkami. Glasno jih preberi.

Odpri zvezek za pisanje črk. Zapiši naslov Vaja. Vse 4 besede uporabi v novih  povedih.     Piši z malimi tiskanimi črkami.

3. NALOGA: UČENJE PISANE ČRKE K

Po enakem postopku kot do sedaj, se nauči pisati malo in veliko pisano črko k. Nato pa s pisanimi črkami prepiši spodnje besede in povedi. Pazi na pravilen in natančen zapis.

ČRKA K – videoposnetek

Izberi si eno izmed spodnjih nalog in jo reši:

A) Preberi besede. Prepiši jih v zvezek s pisanimi črkami.

          klas            kost          kava

          torek          koruza      traktor

         Karin          Karmen    Klemen

B) Preberi povedi. Prepiši jih v zvezek s pisanimi črkami.

          Lara ima kitaro. Tilka vozi traktor. Na vrtu so zelene kumare. Vika ima v košari    

          limone.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MATEMATIKA

1.NALOGA

Prištevanje enic ti gotovo že dobro gre, zato se boš v tem tednu preizkusil še v odštevanju enic. Opazil boš, da v DZ (3. del) še nisi rešili strani 53 in 54. Ti dve strani lahko rešuješ za vajo, kadar boš imel čas, ti bo dolgčas ali pa boš pogrešal šolo.

Najprej si dobro preberi razlago (pri branju ti lahko tudi kdo pomaga), da boš spoznal postopek računanja.

Dvomestnemu številu, sestavljenemu iz desetic (D) in enic (E) boš odšteval enice. Dobil boš samo desetice (D). Odpri DZ (3. del) na strani 59. Oglej si sličici pri 1.  nalogi. Oba računa ponazori s palčkami, zapiši račun in izračunaj.

Ugotovil boš, da sliki prikazujeta naslednja računa:

74 – 4 = 70               in                     26 – 6 = 20

Na primeru drugega računa te naloge (26 – 6 = 20) si preberi razlago in oglej sličici, kako si pri računanju pomagaš s palčkami in stotičnim kvadratom.

Računanje s palčkami: Za vsako desetico vzemi šopek palčk (10 palčk = 1D). Da pa boš lahko nastavil še enice (1 palčka = 1E), razdri eno desetico. S palčkami nastavi zmanjševanec (število, od katerega odštevaš). Nato pa odvzemi toliko enic, kot jih je na sliki prečrtanih (odštevanec). Ostale ti bodo samo desetice.

Računanje s stotičnim kvadratom: Na stotičnem kvadratu poišči zmanjševanec. Od tega števila boš odštel enice. Enice odštevaš tako, da se za vsako odšteto enico premakneš eno polje v levo. Ko ti v vrstici zmanjka števil, nadaljuješ pri največjem številu v prejšnji vrstici (število na koncu vrstice, na desni strani – desetiško število).

Spodnji zapis prepiši v zvezek.

2. NALOGA

Sedaj poznaš postopek računanja. Svoje znanje utrdi tako, da v DZ (3. del) rešiš naslednje strani: 59, 60, 61.

*Dodatna naloga: Če želiš, lahko rešiš še matematične orehe.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO

1.Na spletnem portalu LILIBI v učbeniku za spoznavanje okolja, stran 60 preberi besedilo ter si oglej fotografije. Razmisli in ustno odgovori na vprašanja, ki so zapisana na beli podlagi na dnu strani.

2. Na spodnji povezavi si poglej videoposnetek o rastlinah.

 RASTLINE – videoposnetek

Po ogledu ustno odgovori na naslednja vprašanja:

 • Iz česa zrastejo rastline?
 • Kako si lahko pridelamo semena sami?
 • Kaj pomeni, da semena posejemo?
 • Kaj pomeni, da semena posadimo?
 • Iz česa še zrastejo rastline?
 • Kako naredimo potaknjenec?
 • Kaj rastline potrebujejo za rast?

3. Sedaj, ko si spoznal, kako rastline vzgojimo ter kaj potrebujejo za rast, pa reši še naloge v DZ na strani 66.

*Če želiš, lahko rešiš tudi 1., 2. in 3. nalogo v DZ na strani 79. Reši tisto, kar znaš in zmoreš.

4. Nalogi, ki ti ju predlagamo sedaj, sta izbirni. To pomeni, da ju narediš, če to želiš.

a) Pridruži se svoji mami ali babici in ji pomagaj pri delu na vrtu. Pripravljala bosta gredice, sejala, sadila, zalivala. Lahko urediš čisto svojo gredico v vrtu, poseješ ali posadiš rastline po svoji izbiri ter sam skrbiš za njih.

b) Pripravi tri lončke z zemljo in v vsakega posadi isto rastlino ali podtakni en potaknjenec. Postavi jih na okensko polico. En lonček zalivaj zmerno, drugega preveč in tretjega nič. Opazuj, kaj se bo s potaknjenci zgodilo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GLASBENA UMETNOST

S pomočjo glasbenega posnetka se boš naučil novo pesmico. Takole gre:

NALOGE:

1.POSLUŠANJE: RAC, RAC, RACMAN

(Najdeš jo na povezavi ).

2. PETJE PESMI (Ob posnetku pesem večkrat zapoj.)

3. DELO V DZ/LIB, str. 83

– Oglej si celotno stran, kjer je predstavljena pesem.

– Pesem zapoj tako, da s prstom slediš račkam in žabicam.

KAJ SI UGOTOVIL?

(Da je tako prikazana MELODIJA pesmi. Višina račke in žabice pomeni višino

tonov, velikost račke in žabice pa pomeni dolžino tonov.)

– S prstom se premikaj od račke do račke, od žabice do žabice in melodijo

večkrat prepoj. Naučil si se novo pesem. ČESTITAM!

OPOMBA: ČE SE TI ZDI VSE SKUPAJ PREZAHTEVNO IN NIMAŠ POMOČI ODRASLEGA, SAMO PREPEVAJ  ZNANE  PESMI, DA  VZDRŽUJEŠ  GLAS.

4. KDOR IMA RAD GLASBENE IZZIVE:

*** IZZIV  ZA »BODOČE GLASBENIKE«

Na dano besedilo si izmisli svojo melodijo. (Zadnjič ti je šlo odlično!)

ali

***IZZIV  ZA »BODOČE PESNIKE«

Na dano melodijo sestavi svoje besedilo. (Ne pozabi se posneti!)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LIKOVNA UMETNOST

1.naloga – PONOVIMO POJME

Prejšnji teden si kiparil s plastelinom. Ustno ponovi in družinskemu članu razloži vse pojme, katere si se naučil:

 • modeliranje,
 • razgiban kip,
 • statičen kip,
 • stabilnost kipa,
 • postopek gradnje kipa in
 • kiparski materiali in pripomočki.

2. naloga – USTVARJANJE Z NARAVNIMI MATERIALI

V naravi najdemo veliko materiala, s katerim lahko ustvarjamo (listje, cvetovi, veje, storži, kamenje, plodovi, semena, trava, ptičja peresa …).

Tvoja naloga je, da iz različnih naravnih materialov ustvariš markacijo sreče, s katero boš v dobro voljo spravil mimoidočega sprehajalca. Markacija lahko vsebuje tudi sporočilo/misel.

KRITERIJI:

 1. ustvarjalnost;
 2. uporaba različnih materialov;
 3. uporaba različnih barv (poišči v naravi barvne materiale) in
 4. velikost – vsaj pol metra.

Primeri:

!!!POMEMBNO: Izdelek fotografiraj in fotografijo pošlji razredničarki.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ŠPORT

V tem tednu boš imel ŠPORTNI DAN na daljavo. Na tem dnevu dejavnosti, ki ga boš izvedel v krogu svoje družine, se boš preizkusil v različnih spretnostih, zato  pri predmetu ŠPORT ta teden  nismo pripravili posebnih navodil.

__________________________________________________________________________________________________________________________

4. TEDEN (6. 4. – 10. 4. 2020)

Spoštovani starši, dragi učenci!

Kdo bi si mislil, da so pretekli že trije tedni, ko se ne srečujemo v šolskih klopeh, ampak takole, na daljavo. V četrtem tednu pouka na daljavo smo učiteljice za vas pripravile nove naloge, za katere upamo, da so zanimive in ne pretrd oreh.

Tako kot v prejšnjem tednu, smo vam tudi v tem pripravile krajša vprašanja, s katerimi boste utrjevali in preverili svoje znanje.  Veste, dragi učenci, tudi to je potrebno, da boste snov, ki se jo učite na daljavo, znali. Vprašalnik izpolnite vsi. Seveda pa vemo, da sami še niste spretni pri delu z računalnikom, zato prosite starše, da vam pri tem pomagajo.

Vprašalnik bo aktiven do petka, 10. 4. 2020.

Na Vas, spoštovani starši, pa se obračamo s prošnjo, da svojemu otroku še naprej stojite ob strani ter mu pomagate tam, kjer pomoč potrebuje, predvsem pa pri delu z računalnikom. Iskreno se vam zahvaljujemo za vso pomoč in sodelovanje.

    Učiteljice aktiva 2. razredov

Povezava na VPRAŠALNIK.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SLOVENŠČINA

Vsa navodila najdeš TUKAJ.

ZAPIS ČRKE L

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MATEMATIKA

 1. NALOGA

Ponovil boš, kar si se naučil prejšnji teden. V DZ (3. del) reši strani 50, 51. Pri računanju si lahko pomagaš s palčkami ali stotičnim kvadratom.

 1. NALOGA

Klikni na spodnjo povezavo in ponovi dopolnjevanje do 10.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/sestevam-od-1-do-10/prijatelji-stevila-10

Dobro poznavanje parov števil, katerih vsota je 10, ti bo v nadaljevanju pomagalo pri računanju.

Odpri DZ (3. del) na strani 52. Dobro si oglej sličice pri 7. nalogi. Vsako sliko ponazori s palčkami in napiši račun ter ga izračunaj. Dvomestnim številom boš prištel toliko enic, da dobiš naslednjo desetico.

Ponazoritev s palčkami: 10 enic združi v desetico.

Premikanje po stotičnem kvadratu: Za vsako dodano enico se premakneš eno polje v desno. Rezultat je naslednja desetica – zadnje število v vrsti.

Spodnji zapis prepiši v zvezek.

V DZ (3. del) reši naloge na strani 52.

*Dodatna naloga: Če želiš, lahko rešiš še matematična oreha. Najdeš ju na tej povezavi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SPOZNAVANJE OKOLJA

PEČEMO KRUH

V tem tednu se boš lahko preizkusil v izdelavi testa. Lahko boš izdelal  in spekel čisto svoj hlebček kruha. Verjemi, če slediš navodilom, je zelo preprosto. Poskusi, ne bo ti žal.

PREDEN ZAČNEŠ se na delo dobro pripravi. Oglej si videoposnetek, kjer je prikazano, kako se speče kruh. Mogoče bo postopek ali količina sestavin prikazana  malo drugače, pa vendar si ga je dobro ogledati.  Za pomoč prosi odraslega.

VIDEOPOSNETEK

1. PREDPRIPRAVA NA DELO

Dobro si umij roke in si nadeni predpasnik.

Pripravi delovno površino, kjer boš mesil testo.

POTREBUJEŠ:

Pripomočki: večjo skledo za pripravo in vzhajanje testa, manjšo skodelico, majhno žlico, veliko žlico, kuhinjsko krpo.

Sestavine: moko, kvas, sladkor, mlačno mleko, mlačno vodo, olje, sol.

2. POSTOPEK IZDELAVE TESTA

1.V manjšo skledo stresi 2 skodelici moke. V sredini naredi plitvo jamico. Vanjo daj 1 žličko zdrobljenega kvasa, 1 žličko sladkorja in 4 žlice toplega mleka. Rahlo premešaj sestavine v jamici in pozorno opazuj, kako bo kvas začel naraščati (postane mehurjast).

2. Zdaj dodaj 1 skodelico tople vode, v katero si zamešal 1 malo žličko soli in 1 žličko olja. Pomešaj s kuhalnico, da nastane kepa. Testo stresi na delovno površino in nato mesi z rokami. Če se testo lepi na roke, dodaj moko. Oblikuj hlebček, ga pokrij s čisto kuhinjsko krpo in pusti, da vzhaja.

3. Testo je vzhajalo. Z rokami še malo  mesi, nato oblikuj hlebček, pletenico, ptička ali kaj po svoji zamisli.

4. Izdelek položi na pekač, ki si ga predhodno naoljil in posul z malo moke. Pokrij in pusti vzhajati še približno 10 minut. Prosi odraslega, da priključi pečico na primerno temperaturo. ( 220 stopinj)

5. Preden daš kruh v pečico, z nožem rahlo zareži po vrhu hlebčka. Hlebček in ostale izdelke iz testa lahko namažeš s stepenim jajcem. Pekač daš v pečico in uživaš ob »kukanju« vanjo. Pečeš na 220 stopinjah približno 10-15 minut.

Natančnejša navodila s slikami pa si lahko ogledaš in prebereš na tej povezavi.

OPOZORILO : Ne pozabi na varnost! Previdno z nožem. Pečica je vroča, zato naj z njo upravlja odrasla oseba.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GLASBENA UMETNOST

V 4. tednu se boš prepustil  poslušanju glasbe.

Poslušal boš skladbo  skladatelja Antonia Vivaldija, ki ima naslov POMLAD.

Skladba je eden od štirih koncertov, ki jih je skladatelj posvetil  štirim letnim časom. POMLAD je naslov prvemu koncertu.  V skladbi boš slišal instrumente, ki ponazarjajo ptičje žgolenje, žuborenje potokov, nato pa sledi spomladanska nevihta.  Ko se nevihta umiri, se spet zasliši ptičje petje. Vsa narava slavi prihod pomladi.

 1. Poslušanje

Predlagam, da se udobno namestiš, lahko tudi zapreš oči in se prepustiš prijetnim občutkom, ki ti jih prinaša glasbeni posnetek. Predlagam, da skladbo poslušaš vsaj 2x.

GLASBENI POSNETEK

2. Po poslušanju razmisli…

Ti je bila glasba všeč? Kateri instrumenti ponazarjajo ptičje žvrgolenje? Si prepoznal šumenje potočkov in nastanek nevihte v skladbi?

3. Nariši.

Tvoja naslednja naloga je RISANJE. Ob ponovnem poslušanju skladbe nariši prizor, ki se nanaša na poslušano skladbo. Vmes lahko za predah tudi zaplešeš in tudi z gibanjem izraziš svoje občutke ob poslušanju.

Na ta način boš tudi ti slavil prihod pomladi.

Kam boš risal? Lahko na list, ki ga boš vložil v pesmarico.

4. Ponovi glasbene pojme:

SKLADATELJ – napiše skladbo

ORKESTER – izvaja napisano skladbo

DIRIGENT – vodi orkester

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LIKOVNA UMETNOST

 1. naloga – KIPARSTVO

Na spletni strani Lilibi si preberi kaj je kiparstvo. Prispevek najdeš na:

www.lilibi.si -> šolska ulica -> likovna umetnost -> likovni postopki -> kiparstvo .

 1. naloga – PLASTELIN

Tudi plastelin je en od kiparskih materialov. Plastelin gnetemo (da postane bolj mehek), valjamo, upogibamo … Pomagamo si s kiparskimi pripomočki, npr. z zobotrebcem, stekleničko, s plastičnim nožkom, odtiskujemo oblike s pokrovčki plastenk … Med modeliranjem (oblikovanjem) plastelina se držimo postopka gradnje kipa – najprej oblikujemo večje dele, nato gremo k podrobnostim.

Iz plastelina boš modeliral razgiban kip ali statičen kip (na spodnjih primerih si oglej, v čem se razlikujeta). Izbira je tvoja, prepusti se domišljiji. Pazi, da bo kip stabilen – to pomeni, da stoji.

Ostalo razlago najdeš TUKAJ.

POMEMBNO:

 • izdelek fotografiraj in
 • ponovi vse pojme, ki so v zgornjem besedilu označeni s krepko pisavo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ŠPORT

Hitro si nadeni športno opremo, kajti ta teden telovadiš z …

… rolicami toaletnega papirja.

Za izvajanje vaj potrebuješ:

 • dovolj prostora za izvajanje gibalnih nalog na mestu;
 • športna oblačila (lahko si bos);
 • mehko podlago (blazino ali tepih);
 • 3 rolice toaletnega papirja – na eno s flumastrom zapiši malo pisano črko e, na drugo malo pisano črko m in na tretjo rolico zapiši malo pisano črko a;

POMEMBNO: ob koncu vadbe si izmisli in izvedi nekaj razteznih vaj, da ne bo prehudega »musklfibra«. Osredotoči se predvsem na mišice nog.

VIDEO POSNETEK – VADBA Z ROLICO PAPIRJA:

*Če ti rekvizit ni všeč, ga zamenjaj s svojo plišasto igračo. Pri trebušnjakih s črkami izvajaj samo trebušnjake, oziroma se znajdi po svoje. 

___________________________________________________________________________________

3. TEDEN (30. 3. – 3. 4. 2020)

Dragi učenci,

pred vami je kratek vprašalnik, s katerim želimo preveriti, koliko ste se v tem času naučili in  kako opravljate naloge. Vprašalnik bo aktiven do  ponedeljka, 6. 4. 2020.

VPRAŠALNIK

******************

Dragi učenci, spoštovani starši,

za nami je drugi teden, od kar je naša šola zaprla svoja vrata. Za zdravje vseh nas je pomembno, da še naprej ostanemo doma, se ne družimo z drugimi in upoštevamo navodila za preprečevanje okužbe.

Učiteljice vsak dan mislimo na vas. Razmišljamo, ali ste zdravi, ali so zdravi vaši najbližji. Razmišljamo, kako vam je, ko sedite v »domači učilnici« ob učnih nalogah, ki vam jih pošiljamo – ali jih zmorete narediti brez težav, jih zmorete narediti sami ali potrebujete pomoč, jih je morda preveč, so vam naloge zanimive …

Verjamemo, da vam je težko, prav tako nam, učiteljicam, a moramo vztrajati, kajti to je v tem trenutku najpomembnejše.

Tudi vaše delo je zelo pomembno. Nujno je, da se doma naučite največ, kar se da.

S pomočjo staršev načrtujte učno delo. Pripravite si svoj urnik, da si dela ne razvlečete čez cel dan. Delo si razporedite in ga opravljajte sproti. V pomoč vam je lahko tudi urnik, ki ga je za delo od doma pripravila šola.

Do našega naslednjega snidenja v šolskih klopeh se imejte lepo, bodite nasmejani in prijazni, ustvarjalni in delavni.

Objavljamo naloge za tretji teden. Navodila najdete na spodnjih povezavah. Prosimo, da vsa navodila najprej skrbno preberete in nato začnete z reševanjem nalog.  Nekatere naloge so tudi v tem tednu diferencirane: to pomeni, da lahko izbirate med ponujenimi možnostmi in ne rešite vseh ponujenih nalog. Učenci naj delo opravijo do konca tekočega tedna.

In še ideja za ustvarjanje. Pošlji v svet METULJA upanja.

Če pa vam bo ostalo kaj prostega časa, lahko  pogledate tudi pod zavihek OPB na šolski spletni strani, kjer najdete še veliko drugih idej.

                                                                                                                                        Učiteljice aktiva 2. razredov

 NAVODILA ZA DELO:

SLOVENŠČINA

Ker se v tem tednu začenja tudi nov mesec, objavljamo tudi nov BRALNI LIST, v katerega boste tako, kot ste že navajeni, označili dneve, ko glasno berete 10 minut. Če imate možnost tiskanja, ga lahko natisnete. V nasprotnem primeru pa na prazen list ali v beležko zapisujte datume, ko ste vadili branje. Tisti učenci, ki še niste opravili bralne značke, se lahko v tem času pripravite, da pravljice in pesmice poveste, ko se spet vidimo.

VIDEOPOSNETEK:

ZAPIS ČRK

OPOMBA: Učenci, ki se boste ta teden učili pisati črki z, ž, poglejte v 2. teden pod ZAPIS ČRK.

MATEMATIKA

SPOZNAVANJE OKOLJA

GLASBENA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

ŠPORT

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

2. TEDEN  (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

Dragi učenci, spoštovani starši,

prvi teden učenja na daljavo je za vami. Upamo, da ni bil preveč naporen, in da vam je uspelo rešiti večino nalog.

Objavljamo naloge za drugi teden. Navodila najdete na spodnjih povezavah. Prosimo, da vsa navodila najprej skrbno preberete in nato začnete z reševanjem nalog.  Nekatere naloge so v tem tednu že diferencirane: to pomeni, da lahko izbirate med ponujenimi možnostmi in ne rešite vseh ponujenih nalog. Učenci naj delo opravijo do konca tekočega tedna.

Da pa ne boste samo računali in pisali, si lahko TUKAJ ogledate ideje za ustvarjanje in kaj tudi izdelate. Lahko pa pogledate tudi pod zavihek OPB na šolski spletni strani, kjer je tudi kar nekaj idej za preživljanje prostega časa.

                                                                                                                               Učiteljice aktiva 2. razredov

NAVODILA ZA DELO:

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

SPOZNAVANJE OKOLJA

ŠPORT –  V stanovanju (hiši) izvajaj naslednje VAJE. Pridružijo se ti lahko tudi ostali družinski člani. Če imaš možnost, vadi preval  naprej. Pazi na varno izvajanje.

LIKOVNA UMETNOST – Izdelaj  voščilnico za materinski dan.

GLASBENA UMETNOST – Ponovi vse do sedaj naučene pesmice. Sledi slikovnemu zapisu pesmic v DZ2 in DZ3. Eno od pesmic zapoj mamici za materinski dan.

VIDEOPOSNETKI:

ZAPIS ČRK

__________________________________________________________________________________________________________________________

1. TEDEN (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Spoštovani starši, dragi učenci,

v času prekinjenega izvajanja pouka v šoli bomo učiteljice na tej spletni strani objavljale gradiva in navodila za delo pri posameznem predmetu (predvsem za SLJ, MAT in SPO). Učenci naj delo opravijo do konca tekočega tedna.

Spremljajte in spodbujajte delo svojega otroka.

Založba Rokus Klett učencem v tem času omogoča brezplačen dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov in vadnic). Učenci naj se pri delu poslužujejo teh gradiv, ki so dostopna je na spletni strani https://www.lilibi.si/ (glej e-gradivo za 2. razred).

Tisti, ki niste prevzeli DZ, učbenika itd. v šoli, rešitve nalog zapišite na list ali v zvezek.

Vsa navodila za reševanje nalog in učne liste najdete v priponkah.

ŠPO – Vsakodnevno se gibaj na svežem zraku.

GUM – Ponovi vse do sedaj naučene pesmice. Sledi slikovnemu zapisu pesmic v DZ2 in DZ3.

Priponke:

Navodila za delo:

SPOZNAVANJE OKOLJA_1_TEDEN

MATEMATIKA_1_TEDEN

SLOVENŠČINA_1_TEDEN

Učni listi:

MAT UL2

MAT UL 1

Učiteljice aktiva 2. razredov