8. TEDEN (11. 5. – 15. 5. 2020)

 

Spoštovani starši, dragi učenci …

Pred nami je že osmi teden, ko pouk in učenje potekata drugače kot običajno.

Zagotovo nam je vsem lažje, ker smo se ponovno videli na razrednikovi uri.

Morda pa se zelo kmalu ponovno vidimo v naših učilnicah, v šolskih klopeh. Mi že komaj čakamo in verjamemo, da tudi vi.

Do takrat pa vas prosimo, da date vse od sebe in se potrudite po svojih najboljših močeh.

Ostanite pogumni, vztrajni in kreativni …

 

Učiteljice 3. razreda

 

SLOVENŠČINA

1. ura

ŠOLSKI JEDILNIK – Iz česa je kaj?

Imaš raje sladoled ali torto?  Jaz bi izbrala oboje, če sta iz čokolade.

Kateri sladoled običajno izbereš ti?

 

Pri uri slovenščine boš spoznal iz česa je kaj. Oglej si razlago v spodnjem posnetku.

 

 

Reševanje nalog v DZ, str. 58, 59.

Oglej si naloge. Pozorno preberi navodila. Samostojno jih reši.

 

Če želiš več …

Izbiraš lahko med dvema nalogama.

a) V zvezek za SLJ napiši svoj primer jedilnika za malico, kosilo in večerjo.

b) V DZ, imaš na str. 59 nalogo Ponovim. Imena krajev in imena oseb zapiši v zvezek s pisanimi črkami.

 

2. ura

 

ČEMU MORAMO PITI VODO – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila

 

O pomenu pitja vode si že veliko slišal. Morda boš v  današnjem  besedilu našel še kakšen podatek, ki ga do sedaj nisi vedel.

Predno se lotiš branja, ustno odgovori na vprašanja.

 

Ali bi človek lahko živel brez vode? Zakaj ne?

Kaj si danes že pil?

Koliko vode spiješ na dan?

Ali meniš, da jo spiješ dovolj?

 

Nadaljuj z branjem besedila Čemu moramo piti vodo.

Je besedilo razumljivo? Ali je poučno?

Če nisi razumel vseh besed, si preberi razlago.

 

Razlaga besed:

celica – osnovna gradbena enota vseh živih bitij,

uriniranje – praznjenje mehurja (otroško lulanje),

alergija – preobčutljivost organizma na določeno snov, ki se pokaže z različnimi bolezenskimi znaki.

 

Po branju ustno odgovori na vprašanja.

Kolikšen del človeškega telesa sestavlja voda? Kako to razumeš?

Čemu celice v našem telesu potrebujejo vodo?

S čim naše telo izgublja vodo? Kaj povzroči pomanjkanje vode v našem telesu?

Ali moramo v vseh letnih časih spiti enako količino vode? Zakaj ne?

V katerih letnih časih moramo spiti več vode? Zakaj?

Koliko vode morajo spiti ljudje, ki imajo alergijo? Zakaj?

Čemu moramo spiti več vode, če se ukvarjamo s športom?

Kaj lahko pijemo poleg vode? S čim še vnašamo vodo v telo?

 

Reši naloge v DZ, na strani 63.

 

1. naloga

Preberi trditve. Pred pravilno trditvijo pobarvaj črko. Pobarvane črke po vrsti prepiši v okenca na koncu 1. naloge.

 

2. naloga

Na nekatera vprašanja si že odgovoril. Ustno odgovori še na preostala. Morda se boš o njih posvetoval tudi s starši.

 

3. naloga

O vodi obstaja veliko pregovorov. Morda poznaš katerega? Povprašaš lahko tudi starše. Poišči jih in vsaj dva zapiši.

 

3. ura

 

PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

 

Pri tej uri boš ponovil in preveril svoje znanje z nalogami v DZ, na straneh 65 in 66.

 

1. naloga

Počasi in natančno preberi besedilo. Preberi si vprašanja pod njim, vsa se nanašajo na prebrano besedilo.

V zvezek za slj-jezikovni del, zapiši naslov Preverim svoje znanje in zapiši odgovore na zastavljena vprašanja.

Lahko zapišeš odgovore v celih povedih, če pa se odločiš za kratek odgovor, moraš zraven prepisati še vprašanja.

 

2. naloga

V besedilu 1. naloge poišči in podčrtaj poved, kjer je uporabljena vejica pri naštevanju.

 

3. naloga

V preglednici imaš napisani besedi s širšim pomenom (nadpomenke).

Vsaki besedi poišči njene (podpomenke) besede z ožjim pomenom in jih ustrezno vpiši v preglednico.

 

4. naloga

V vsaki vrstici je beseda vsiljivka, ki ne sodi poleg ostalih besed. Pobarvaj jo z rumeno barvico. Kako bi s skupno besedo (besedo s širšim pomenom) poimenoval ostale besede? Zapiši.

 

PONOVIM

 

Reši še naloge na strani 66.

1. naloga

Preberi poved in nato smiselno vstavi besede, ki so naštete. Nariši tudi sliko, ki bo pomenila enako, kot poved.

 

2. naloga

Napiši, čigave so stvari. Uporabi besede v oklepaju, postavi jih v ustrezno obliko.

 

Primer:

Na mizi je tetin (teta) telefon.

Videl sem Nikov (Nik) motor.

 

MATEMATIKA

1. ura

 

Seštevanje in odštevanje stotic

 

Danes boš sešteval in odšteval stotice. Preberi besedilno nalogo:

 

V knjigarni so v torek prodali 200 zvezkov, v sredo pa 300. Koliko zvezkov so prodali v obeh dneh skupaj?

Odgovor: V obeh dneh skupaj so prodali 500 zvezkov.

 

Besedilno nalogo prepiši v zvezek za matematiko.

Napiši naslov Seštevam stotice in datum.

Potem pa še  sam sestavi  besedilno nalogo, ki bo ustrezala računu 500 + 300 = _ . Zapiši jo v zvezek in jo reši.

 

Za utrjevanje znanja reši  naloge v DZ/ MAT na strani 27.

Verjamem, da ti ta snov ne dela težav, zato se loti še odštevanja stotic.

 

Pozorno preberi besedilno nalogo:

 

V pekarni so spekli 400 žemljic. 200 žemljic so že prodali. Koliko žemljic lahko še prodajo?

Odgovor: Prodajo lahko še 200 žemljic.

 

Nalogo prepiši in reši v zvezek za matematiko. Napiši naslov Odštevam stotice in datum.

Nalogo najprej prikaži grafično, zapiši račun in odgovor.

 

Sedaj pa še sam sestavi  nalogo z besedilom, ki bo ustrezala  računu 900 – 500 =_. 

Zapiši in reši jo v zvezek.

Za utrjevanje znanja reši naloge v DZ/ MAT na strani 28.

 

Čas je, da se malo poigraš. K igri povabi koga od domačih.

Kartončke z napisanimi stotičnimi števili od 100 do 1000 že imaš narejene.

Potrebuješ še kartonček s številom 0. Vsak igralec v paru  izžreba po en kartonček.

Izžrebani števili primerjata po velikosti, ugotovita, katero je večje in katero manjše.

V zvezek za matematiko zapiši vsaj sedem računov odštevanja.

 

Primer:

Pri številih 200 in 900 zapiši račun 900 – 200 = 700

 

2. ura

 

Prištevam enice

 

 Najprej si poglej razlago nove učne snovi Prištevam in odštevam enice.

 

 

Odpri zvezek za matematiko. Napiši naslov Prištevam enice. 

Prepiši in reši naslednjo besedilno nalogo:

 

Manja ima 200 znamk. Teta ji podari 4 znamke. Koliko znamk ima Manja sedaj?

Odgovor: Manja ima sedaj 204 znamke.

 

Po istem postopku reši naslednjo nalogo:

Manja še vedno zbira znamke. Sedaj jih ima že 140. Teta ji tokrat prinese 5 novih znamk. Koliko znamk že ima?

Pri računanju bodi pozoren le na desetice in enice, stotice se ne spremenijo.

 

Za vajo reši naloge v DZ/MAT na strani 29.

 

3. ura

 

Prištevam enice

 

Tudi danes boš prišteval enice. Delal boš podobno kot prejšnjo uro.

Odpri zvezek za matematiko. Naslov že imaš. Zapiši datum. Prepiši in reši naslednji besedilni nalogi:

 

1. Manja ima 145 znamk. Uspelo ji je dobiti še 2 znamki. Koliko jih ima?

(Nariši grafični prikaz, račun in odgovor.)

 

2. V tovarni gum so v ponedeljek izdelali 356 gum. V torek so izdelali 6 gum več kot v ponedeljek. Koliko gum so izdelali v torek?

(Nariši grafični prikaz, račun in odgovor.)

 

Pri grafičnem prikazu si dobil 12 enic. 12 enic pa je  1 desetica in 2 enici.

Tudi pri teh računih bodi pozoren le na desetice in enice, stotice se ne spremenijo.

 

Reši naloge v DZ/MAT na strani 30, 31.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

V prejšnjem tednu si spoznal, da so življenjska okolja območja kopnega, vode in zraka. V njih živijo živa bitja.

Prav tako si spoznal, da so življenjska okolja lahko naravna ali umetna. Naravna življenjska okolja je ustvarila narava, umetna pa človek.

V drugem posnetku pa si se bolj natančno seznanil z umetnimi življenjskimi okolji: polje, vrt, sadovnjak in vinograd.

 

V nadaljevanju boš spoznal TRAVNIK in GOZD.

Ob koncu vsakega posnetka boš dobil navodila za delo. Sam se odloči ali boš rešil naloge za travnik ali za gozd.

Uživaj ob gledanju posnetkov, na sprehodu po travniku in v gozdu ter se kar najbolje potrudi pri reševanju nalog.

 

TRAVNIK

 

 

GOZD

 

 

GLASBENA UMETNOST

 

Pesem ima ritem

Oglej si razlago v spodnjem posnetku in se preizkusi v različnih ritmičnih nalogah. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST

Kontrastne barve

Oglej si razlago o kontrastnih barvah v spodnjem posnetku in nato reši likovno nalogo. Pri ustvarjanju upoštevaj kriterije. Če nimaš doma kolaž papirja uporabi barvni časopisni papir (najboljši je reklamni, saj bodo tako nastali tudi različni odtenki).

 

 

ŠPORT

 

Na razrednikovi uri smo vas učiteljice seznanile, da boste v tem tednu ponovno vadili in utrjevali poskoke s kolebnico. Vsak dan se gibaj na različne načine, vsaj trikrat v tednu pa si vzemi čas za skakanje s kolebnico.

Ne pozabi na ustrezno športno opremo in dovolj tekočine. Daljši lasje naj bodo speti v čop. Poskrbi za svojo varnost in varnost drugih okrog sebe.

 

Pred vsako intenzivno vadbo se moraš dobro ogreti.

Da bodo gimnastične vaje bolj zanimive, jih lahko izvajaš z različnimi pripomočki.

Predlagam ti, da uporabiš kolebnico ali brisačo. Kolebnico prepogni na četrtine – najprej jo raztegni, nato jo prepogni enkrat (dobiš polovico), nato jo preprogni še enkrat (dobiš četrtino).

 

Gimnastične vaje lahko:

a) vodiš sam,

b) jih vodi kdo od tvojih družinskih članov,

c) izvajaš ob gledanju spodnjega posnetka, ki ga je pripravila učenka Mojka Mehora Lavrič.

Pri gimnastičnih vajah je uporabila brisačo, ki jo lahko nadomestiš tudi s kolebnico ali trakom.

 

 

Po ogrevanju celega telesa, naredi nekaj intenzivnih vaj za moč nog.

Pomagaš si lahko s spodnjim posnetkom, ki ga je prav tako pripravila učenka Mojka Mehora Lavrič.

Tudi k tem vajam lahko dodaš še vaje, ki si jih izmisliš sam.

 

 

Tako …

Tvoje noge so pripravljene na poskoke s kolebnico. Da bodo skoki čim bolj pravilni, upoštevaj spodnja navodila.

– Kolebnico vrti z zapestjem.

– Roke imej široko odprte, skoraj odročene.

– Kolebnico drži za oba konca, vrv pa naj bo ves čas napeta.

– Drža telesa naj bo pokončna, glava pa vzravnava.

Skači v čim bolj enakomernem ritmu.

 

Vaje …

1. Preskakuj kolebnico sonožno naprej brez vmesnih skokov.

 

2. Preskakuj kolebnico sonožno naprej z vmesnimi skoki.

 

3. Preskakuj kolebnico z eno nogo naprej. Poskusi tudi z drugo nogo.

4. Preskakuj kolebnico s prestopanjem. Poskusi tudi z drugo nogo.

5. Preskakuj kolebnico v teku. Poskusi tudi z drugo nogo.

 

Kateri način ti je najlažji?

Kateri način ti je najljubši?

Kolikokrat si največ preskočil kolebnico sonožno brez vmesnih skokov?

Kolikokrat si največ preskočil kolebnico sonožno z vmesnimi skoki?

Kolikokrat si največ preskočil kolebnico enonožno? S katero nogo lažje preskakuješ, z levo ali desno?

 

Igra z daljšo vrvjo …

Če imaš daljšo vrv in okrog sebe svoje družinske člane, se lahko igrate igro preskakovanje vrvi.

Dva člana držita vrv vsak na svojem koncu, eden ali dva člana pa stojita na sredini. Ko daljšo kolebnico ali vrv zavrtita, jo srednja dva poskušata preskočiti. Vrtenje in preskakovanje naj bo čimbolj enakomerno.

Vloge med seboj menjajte.

Želim vam čim več varnih in pravilnih poskokov.

_________________________________________________________

7. teden (4. 5. – 8. 5. 2020)

 

Spoštovani starši, dragi učenci …

Pričenjamo s 7. tednom učenja na daljavo. Kako ste?

Čeprav si kakšnih izletov niste mogli privoščiti, verjamemo, da ste se imeli lepo in da ste s pomočjo lastne domišljije in ustvarjalnosti našli izvirne načine, kako zapolniti ves prosti čas, ki ste ga imeli na voljo.

Upamo, da ste se odpočili, si nabrali novih moči in energije za nove učne podvige, ki so pred vami.

V tem tednu bomo imeli ponovno razrednikovo uro, kjer boste od svojih razredničark prejeli podrobnejša navodila za nadaljnje delo. Več o tem sledi v nadaljevanju.

Naj vas ob delu in učenju spremljajo same pozitivne misli.

Učiteljice 3. razreda

 

RAZREDNIKOVA URA

V sredo, 6. 5. 2020, ob 16. uri boš imel video razrednikovo uro, kjer se boš ponovno srečal s svojo razredničarko in sošolci. K tvojemu razredu je dodana povezava. Nekaj minut pred pričetkom razrednikove ure klikni na povezavo svojega oddelka in počakaj, da te razredničarka sprejme. Mi že komaj čakamo, na ponovno srečanje.

Povezave do razrednikovih ur:

3. a   https://us02web.zoom.us/j/83880465855

3. b   https://us02web.zoom.us/j/86063456231

3. c   https://us04web.zoom.us/j/77619000969

3. d  https://us02web.zoom.us/j/89127137917

3. k  https://us02web.zoom.us/j/84737377144

3. l   https://us02web.zoom.us/j/81643894229

3. m  zaradi tehničnih težav prestavljamo razrednikovo uro ob 16.30 https://us04web.zoom.us/j/74543725572

 

 

SLOVENŠČINA

1. ura

OPIS RASTLINE

1. V interaktivnem delovnem zvezku najdeš opis regrata in kamilice. Izberi si vsaj eno besedilo in reši naloge poleg besedila. Pojdi na spodnjo povezavo in nato klikni okrogel znak levo zgoraj.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=48-49

 

2. S spletno nalogo si tako spoznal opis rastline.

Odpri DZ na str. 48 in natančno preberi besedilo, ki opisuje narciso.

Opis narcise preberi dvakrat.  Preberi si tudi vprašanja 1. naloge, str. 48.

 

3. V zvezek za SLJ – jezikovni del, napiši naslov Opis rastline – narcisa.

Pri 1. nalogi iz DZ si izberi najmanj osem vprašanj. Nato jih prepiši in nanje odgovori, odgovori so lahko kratki.

Pazi na čitljiv in estetski zapis.

 

4. Sedaj pa izberi med dvema nalogama.

a) Lažja naloga: Izberi si rastlino, jo natančno nariši v zvezek in dopolni z bistvenimi podatki. Lahko tudi prerišeš risbo narcise iz DZ in prepišeš pripadajoče besede.

b) *Zahtevnejša naloga: Izberi si rastlino, ki ti je dobro poznana in njen opis čim bolj natančno zapiši v zvezek. Lahko jo tudi narišeš.

 

2. ura

PREVERIM SVOJE ZNANJE

Danes boš preveril svoje znanje o manjšalnicah, o prepoznavanju opisovalnih besedil in o vejicah pri naštevanju. Delaj samostojno.

 

Pred reševanjem nalog v DZ, naredi nekaj primerov ustno.

Majhna luč je                                                Majhno jezero je ____________

Majhno steblo je                                           Majhen avion je _____________

Majhen stol je                                               Majhna pika je ______________

Majhna torta je                                             Majhen kozarec je ___________

 

Odpri DZ na str. 51.  Natančno preberi navodila.

1. NALOGA

Podčrtanim besedam poišči manjšalnice in dopolni povedi.

 

2. NALOGA

Pri SLJ smo spoznali različna opisovalna besedila. Natančno preberi kratka besedila in ugotovi, kaj opisujejo.

 

3. NALOGA

S svinčnikom vstavi manjkajoče vejice.

Po opravljenem delu preveri rešitve na spodnji povezavi. Kako ti je šlo? Verjamem, da nisi imel večjih težav.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=50-51

 

3. ura

Na spodnjem filmu si oglej razlago o besedah z ožjim in širšim pomenom.

Po navodilih reši naloge v delovnem zvezku.

 

Na spodnji povezavi lahko preveriš rešitve nalog.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=57&layout=single

 

MATEMATIKA

1. ura

ŠTEVILA DO 1000

Danes boš novo učno snov spoznal z ogledom spodnjega video posnetka.

 

 

Upam, da je bila razlaga dovolj nazorna in da pri nadaljnjem delu ne boš imel težav.

Sedaj odpri matematični zvezek in napiši:

ŠTEVILA DO 1000

10E = 1D

10D = 1S

10S = 1T (tisočica)

Zdaj pa odpri DZ in si oglej preglednico na str. 14, ki je bila razložena v video posnetku.

Nato reši naloge na strani 14 in 15.

 

Za konec pa še igra s kartončki:

1. Izreži 10 enako velikih kartončkov. Na vsakega napiši eno število od 100 do 1000 (100, 200, 300,….1000).

Igraj se:

a) Števila na kartončkih uredi po velikosti. Štej po 100 do 1000 naprej in nazaj.

b) Izberi števila 200, 800 in 400. Uredi jih po velikosti. Začni z najmanjšim/največjim številom.

c) Izberi števila 400, 100, 500, 200. Dvigni kartonček z največjim številom.

d) Izberi kartončke s števili, manjšimi od 300.

e) Izberi kartončke s števili, večjimi od 500.

f) Izberi kartončke s števili, ki so večji od 200 in hkrati manjši od 500.

 

2. Igra VOJNA

Prosi koga od domačih, da se igra s teboj.

Potrebuješ še en komplet kartončkov s števili od 100 do 1000. Premešajta svoj kupček s kartončki.

Vsak potegne s svojega kupčka vrhnji kartonček in ga položi na mizo.

Števili primerjata po velikosti in uporabita ustrezen znak <, >, =.

Igralec, ki ima večje število, pobere oba kartončka.

Če sta števili enako veliki, je »vojna« in vsak položi še po en kartonček. Zmaga igralec, ki ima na koncu več kartončkov.

 

2. ura

ŠTEVILA DO 1000 – zapis števil, desetiške enote

Tudi danes si boš najprej ogledal razlago nove učne snovi v video posnetku:

 

 

 

Sedaj bomo na kratko ponovili učno snov. Število lahko prikažemo tudi grafično:

Na enak način prikaži še števila:

368, 519, 613, 288 in 727. Piši v zvezek.

 

Zgornja števila razporedi po velikosti od najmanjšega do največjega.

 

Odpri DZ na strani 16 in reši naloge 8., 9., 10. in 11. Pri teh nalogah določiš zaporedja in velikostne odnose.

Na strani 17 pa si oglej slikovni prikaz števila.

Dopolni prikaz na pozicijskem računalu ter zapiši število s številko in z besedo.

Zapisanim številom določi število stotic, desetic in enic. Števila, zapisana z desetiškimi enotami, zapiši s številko.

 

***Če želiš …

Zopet izreži 10 kartončkov na katere napišeš števila od 100 do 1000 (234, 567,… 921, …).

Kartončke obrni tako, da se števila ne vidijo.

a) Uredi števila po velikosti od najmanjšega do največjega.

b) Izberi dva kartončka in povej, katero je večje število.

 

Lahko pa se igraš še z drugimi družinskimi člani.

Vsak si izbere en kartonček. Tisti, ki ima največje število, da ostalim igralcem nalogo (povej večkratnike števila 7, naredi 10 počepov, koliko je 6 x 9, …). Še sami se spomnite svojih nalog, pri tem bodite čim bolj izvirni.

 

3. ura

ŠTEVILA DO 1000- velikostni odnosi, predhodnik, naslednik

Danes boš utrjeval števila do 1000.

Odpri DZ na strani 18, kjer te čakajo naslednje naloge:

15. naloga :  Pare števil primerjaj po velikosti in vstavi ustrezen znak (<, >, =).

16. naloga:   Poišči števila, ki so manjša od 315 in števila, ki so večja od 513. Preostala števila uredi po velikosti.

17. naloga:  Številom določi predhodnike in naslednike ter jih uredijo po velikosti.

Sedaj pa hitro preveri svoje znanje z reševanjem nalog na str. 25. Reši naloge 1., 2., 3., 4. in 5.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Oglej si razlagi o ŽIVLJENJSKIH OKOLJIH in reši naloge.

RAZISKUJEMO ŽIVLJENJSKA OKOLJA

 

 

ŽIVLJENJSKA OKOLJA: POLJE, VRT, SADOVNJAK in VINOGRAD

 

 

 

GLASBENA UMETNOST

Oglej si razlago PESEM IMA MELODIJO v spodnjem filmu in ob koncu tudi zaigraj.

PESEM IMA MELODIJO

 

Pri igranju melodije si lahko pomagaš s slikovnim zapisom.

 

 

LIKOVNA UMETNOST

Po ogledu filma reši likovno nalogo – slikanje s trdimi slikarskimi materiali.  Pri ustvarjanju bodi izviren in ustvarjalen.

 

SLIKANJE S TRDIMI SLIKARSKIMI MATERIALI – z barvicami

 

 

 

ŠPORT

Priporočamo ti vsakodnevno gibanje na različne načine po svojih najboljših zmožnostih.

Vsaj trikrat na teden pa si vzemi nekaj več časa za intenzivnejše gibanje.

Ne pozabi na ustrezno športno opremo in dovolj tekočine.

 

V primeru slabega vremena gibanje prilagodi v stanovanju, v primeru lepega vremena pa si poišči primeren čim bolj raven teren v naravi (domače dvorišče, bližnji travnik, gozdna jasa …).

 

Najprej se dobro ogrej z gimnastičnimi vajami.

Vaje lahko:

a) vodiš sam,

b) jih vodi kdo od tvojih družinskih članov,

c) izvajaš ob gledanju spodnjega posnetka, avtorice Leje Kebe.

 

 

Po temeljitem ogrevanju si vzemi čas za intenzivnejše vaje atletske abecede, ki si jih oglej v naslednjem posnetku. Avtorja posnetka sta Rožle Bratec in Lili Križnar.  Vse vaje poznaš, saj smo jih izvajali že v šoli.

Ni nujno, da vse vaje narediš naenkrat. Pomembno je, da jih izvajaš počasi, natančno in čim bolj pravilno.

 

 

Ker si se dobro razmigal, se lahko z ostalimi družinskimi člani pomerite v kakšni skupni igri male košarke, nogometa, rokometa ali katere druge igre z žogo. Uživajte.

_________________________________________________________

PRVOMAJSKE POČITNICE

 

Spoštovani starši, dragi učenci,

v prihajajočem tednu vas čakajo prvomajske počitnice.

Novih navodil za šolsko delo vam v tem tednu nismo pripravili.

Vseeno pa vljudno vabimo vse tiste, ki morda še kakšne spletne ankete (preverjanje znanja) ali kviza niste uspeli rešiti do sedaj, da to še naredite v prihajajočem tednu.

Matematika https://www.1ka.si/a/264350

Matematika kviz https://www.1ka.si/a/269388

Slovenščina https://www.1ka.si/a/266434

Spoznavanje okolja https://www.1ka.si/a/267240

Glasbena umetnost https://www.1ka.si/a/266798

 

Vse učiteljice smo se zelo razveselile vaših fotografij in anketnih vprašalnikov, ki ste nam jih poslali po opravljenem športnem dnevu. Vsem čestitamo. Bili ste odlični. Verjamemo, da bo tudi vsem tistim, ki tega še niste opravili, uspelo med počitnicami.

Navodila za izvedbo športnega dne najdete tukaj http://izrednerazmere.splet.arnes.si/sportni-dan/

 

Če morda še komu ni uspelo kaj ponarediti za nazaj, ima še vedno priložnost, da dokonča.

Če morda še nisi opravil bralne značke, imaš tudi sedaj še možnost, da to opraviš.

 

Naj vam bodo v vzpodbudo tudi naslednje Pavčkove besede, ki naj vas popeljejo do čudovitih in mirnih počitnic. 

Tone Pavček: Sreča

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 

ne pod palcem skrit zaklad. 

Sreča je, ko se delo dobro opravi.

In ko imaš nekoga rad. 

Za konec pa še film …

Učiteljice 3. razreda

_________________________________________________________

6. TEDEN (20. 4. – 24. 4. 2020)

 

Spoštovani starši, dragi učenci …

Počasi korakamo v 6. teden pouka na daljavo. Z večino učencev smo se v sredo po dolgem času videli in slišali na naših razrednikovih urah in ugotavljamo, da tako kot mi, tudi vi že zelo pogrešate šolo in prijatelje. Upamo in si želimo, da se bomo kmalu srečali vsi zdravi v šolskih klopeh. Do takrat pa se moramo vsi zelo potruditi in opraviti naloge na daljavo. Opažamo, da vam gre pri tem vedno bolje in postajate že pravi mojstri.

Prejšnji teden ste imeli ŠPORTNI DAN. Po prejetih fotografijah in izpolnjenih anketnih vprašalnikih vemo, da ste uživali. Ta teden pa vas čaka EKO DAN.

Tudi v tem tednu se kar najbolj potrudite in opravite zadane naloge, potem pa vas čaka en teden počitnic.

Naj bodo le-te čim bolj prijetne in sproščujoče.

Učiteljice 3. razreda

 

SLOVENŠČINA

1. ura

JURE, JURČEK – manjšalnice

Vsak ima svoje ime. Kako te starši pokličejo, kadar so posebno prijazni do tebe?

Morda te vedno pokličejo s pravim imenom, lahko si pa med tistimi, ki ga starši pokličejo ljubkovalno.

To je tako, kot bi te hoteli pomanjšati. Uporabijo manjšalnico. Ti je to všeč?

Odpri DZ na str. 49.

Preberi besedilo 1. naloge. Podčrtaj manjšalnice.

Preberi besedilo še enkrat tako, da boš vse manjšalnice spremenil v običajne besede.

 

Primer: Slikar Vanja je živel v vasici  Medendol. Slikar Vanja je živel v vasi Medendol.

2. naloga

Dopolni povedi.

3. naloga

Tvori manjšalnice.

Kako si zapisal manjšalnico za klop? Preveri, če ima tvoja beseda črko i, ali je brez nje.

Pravilno se piše klopca in ne klopica. Vidiš, računalnik je napačno zapisano besedo podčrtal.

Za konec izpolni preglednico Ponovim. Bodi pozoren, s katero črko se morajo začeti vse besede v vrsti.

Piši s pisanimi črkami. Kako pišemo imena, priimke, mesta in države?

***Če želiš in če uspeš zbrati vsaj enega soigralca, ti predlagam, da se igraš igrico Mesto, država, gora.

 

Navodila za igro: Mesto, država, gora

Pripomočki: list papirja in pisalo za vsakega igralca

Igralci izberejo črko tako, da potem ko nekdo izgovori: »en, dva, tri, vse se razprši«, vsak igralec pokaže določeno število prstov. Seštevek vseh prstov da črko abecede. Predhodno se dogovorijo za rubrike, v katerih bodo iskali stvari, ki se začnejo na določeno črko (npr. ime, priimek, mesto-država-vas, reka, rastlina, žival …). Za določeno črko smejo igralci izpolnjevati rubrike toliko časa, dokler prvemu ne uspe zapolniti vseh rubrik in reče STOP. Igralec, katerega besedo ne najde nihče drug, dobi 10 točk, igralec, katerega besedo najde še kdo drug, dobi 5 točk, igralec, ki besede ne najde, ne dobi nobene točke. Zmaga igralec, ki ima po končani igri največ točk.

2. ura

Si za besedno igro?

1. Pripravi list papirja, lahko pišeš tudi v zvezek za slovenščino.

 

Črke  Č V A J R E V A N E  po vrsti prepiši. Bodi pozoren, da kakšne ne izpustiš.

Iz črk sestavi vsaj 5 smiselnih besed. Ne dodajaj svojih črk. Koliko črk ima tvoja najdaljša beseda?

Ti je uspelo poiskati besedo iz vseh desetih črk?

Beseda je povezana z naslovom v DZ za SLJ, str. 52.

Ustno odgovori:

Kaj pomeni varčevanje? S čim varčujemo? Kako varčujemo?

In kaj pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)?

varčevati – prizadevati si porabiti čim manj denarja, vode, elektrike, …

 

2. Odpri DZ 2, str. 52, 53. Oglej si fotografije.

Koliko besedil je pred teboj?  Kateri piktogrami so narisani ob naslovih?

Izberi besedilo, ki ti najbolj ustreza in ga zbrano preberi. Če si hitrejši bralec, lahko prebereš vsa besedila.

Po prvem branju

Ali razumeš, kar si prebral? Si izvedel kaj novega? Je besedilo zanimivo?

Oglej si razlago besed:

recikliranje – predelava odpadnih izdelkov ali materialov,

odlagališče – prostor za odlaganje navadno odvečnega materiala.

 

3. Preden se lotiš reševanja nalog, besedilo še enkrat preberi.

Vprašanja, ki sodijo k besedilu, prepiši v zvezek. Odgovoriš lahko na kratko. Upoštevaj veliko začetnico in piko.

Vsaka naloga ima tudi navodilo, da zapišeš svoja razmišljanja. Tudi ta zapiši v zvezek.

Lažja naloga

Če si izbral besedilo z naslovom Reciklirajmo papir, reši 1. in 2. nalogo na str. 52.

Odgovor 2. naloge zapiši v zvezek.

*Težja naloga

Če si prebral besedilo Nalivniki, svinčniki in …, reši 1. in 2. nalogo na str. 53. Odgovore piši v zvezek.

 

**Najtežja naloga

Če si izbral besedilo Varčuj z vodo in elektriko, prepiši vsaj 5 vprašanj pod besedilom in napiši v DZ, kako varčuješ s hrano, z obleko in denarjem.

 

MATEMATIKA

V prejšnjem tednu si se preizkusil v matematičnem kvizu množenja, deljenja, seštevanja in odštevanja. Naloge si lahko reševal tudi v zvezek in se ob koncu preveril. Spodaj prilagamo kratko analizo vašega dela in rešitve preverjanja znanja.

Analiza preverjanja znanja:

Po pregledu vašega matematičnega kviza smo ugotovile, da ste ga v večini pisali zelo dobro. Zelo veliko učencev je imelo vse naloge pravilno rešene. Čestitamo vsem. Pri nekaj učencih pa so se pojavile manjše napake.

Napake so se pojavile pri posameznih računih seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja kjer ste morali poiskati neznani člen in pri številskih izrazih, npr. 3 * 5 + 12 = … Pri takšnih računih si zapomni, da ima množenje prednost pred seštevanjem in odštevanjem 3 * 5 + 12 = 15 + 12 = 27

Rešitve preverjanja znanja:

1. Izračunaj in označi pravilen rezultat.   4 * 2 = 8

2. Izračunaj in označi pravilen rezultat.   7 * 4 = 28
3. Izračunaj in označi pravilen rezultat.   9 * 6 = 54
4. Izračunaj in označi pravilen rezultat.   4 * 8 = 32
5. Izračunaj in označi pravilen rezultat.   5 * 9 = 45
6. Izračunaj in označi pravilen rezultat.   3 * 7 = 21
7. Deli in izberi pravilen rezultat.            80 : 10 = 8
8. Deli in izberi pravilen rezultat.            56 : 8 = 7
9. Deli in izberi pravilen rezultat.            72 : 8 =  9

10. Deli in izberi pravilen rezultat.           64 : 8 = 8
11. Ugotovi, kolikšen je deljenec in izberi pravilen rezultat.     9 : 1 = 9
12. Ugotovi, kolikšen je deljenec in izberi pravilen rezultat.     42 : 7 = 6
13. Ugotovi, kolikšen je delitelj in izberi pravilen rezultat.       18 : 9 = 2
14. Označi račun, ki ima rezultat 20.

2 * 10 =20,    2 *5 * 2 = 20,      5 * 4 = 20,      10 * 1 * 2 = 20

15. Seštej in označi pravilen rezultat.     49 + 51 =  100
16. Izračunaj, kolikšen je 2. seštevanec. Označi pravilno rešitev. 36 + 27 = 63
17. Odštej in označi pravilen rezultat.    81 – 27 = 54
18. Izračunaj, kolikšen je odštevanec. Označi pravilno rešitev.    96 – 28 = 68
19. Izračunaj in označi pravilen rezultat. 44 + 7 – 18 =  33
20. Izračunaj in označi pravilen rezultat. 87 – 15 + 16 = 88
21. Izračunaj in označi pravilen rezultat. 8 * 8 – 5 =  59  Pazi – Najprej množiš, potem odšteješ.
22. Izračunaj in označi pravilen rezultat. 3 * 7 + 12 =  33 Pazi – Najprej množiš, potem sešteješ.


1. ura 

Utrjevanje poštevanke

Danes boš utrjeval svoje znanje poštevanke. Da se malo sprostiš in razgibaš, boš najprej rešil spodnje naloge. Račun najprej izračunaj in nato naredi, kar od tebe zahteva navodilo.

 1. Naredi toliko poskokov, kolikor je rezultat računa 3 x 7.
 2. Naredi toliko počepov, kolikor je rezultat računa 4 X 3.
 3. Teci na mestu toliko sekund, kolikor je rezultat računa 5 x 6.
 4. Meditiraj (počivaj) toliko minut, kolikor je rezultat računa 2 x 1.

Sedaj so tvoji možgani že ogreti. Klikni na spletni naslov: https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/SadjeWeb/

Odprla se ti bo Sadna poštevanka. Izbral si boš posamezno nalogo (od 1 do 8) in rešil vse račune.

Z gumbom PREVERI, boš preveril pravilnost rezultatov.

Ob preglednici poštevanke imaš še križanko, v katero boš vpisal rezultate poštevanke.

V vsaki vrstici ali stolpcu boš dobil določeno sadje.

 

Tisti, ki bo hitro rešil Sadno poštevanko, pa se lahko igra matematično košarko.

Za igro potrebuješ:

Liste A4, 10 listov (če nimaš belih listov, lahko uporabiš izrezane liste raznih reklam.

V tem primeru bodo »žogice« pisane kar je še boljše).

Pisalo, najbolje kar flomaster.

»Koš« (lahko uporabiš koš za smeti,  škatlo, lonec …, ).

–  Matematični zvezek.

 

Navodila za igro:

– Vsak list prereži na pol. Na vsako polovico lista posebej zapiši račun poštevanke brez rezultata.

Uporabi račune poštevank 7, 8 in 9.

– Sedaj vsak list posebej zmečkaj, da dobiš obliko žogice.

– Nekje v stanovanju si označi prostor za začetek igre.

Določi razdaljo na katero postaviš »koš« (koš lahko postaviš na tla, na stol, mizo …).

Vzemi »žogice« z zapisanimi računi in se postavi na prostor za začetek igre.

– Sedaj se preizkusi v metu na koš. Vzameš prvo »žogico« in jo poskušaš zadeti v koš. Pusti jo v košu.

Igra se konča, ko so vse »žogice« v košu.

– V tvojem košu je dvajset »žogic«.

– Pripravi si matematični zvezek in pisalo. Zapiši naslov: UTRJEVANJE POŠTEVANKE in datum.

Stopiš na označen prostor za začetek igre.

Tečeš do koša, vzameš eno žogico, tečeš do zvezka, kjer račun zapišeš in ga  izračunaš. Igra se konča, ko je koš prazen in so vsi računi »žogic« zapisani in rešeni v zvezku za matematiko.

Če bodo tvoji starši ali celo vsa družina imeli čas, naj se igrajo s teboj!

Če se boste igrali vsi v družini, veljajo enaka navodila za vse igralce (vsak izdela svoje »žogice«).

Še več iger za utrjevanje poštevanke si lahko ogledaš na spletni povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYmsY_1ptF8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1GfAbqsJ7aPs36BqYFhXl891t216pQ06_E560EPzbq5Kz1A5PM23rStEQ

 

2. ura

LIKI

Včeraj si ponavljal poštevanko, danes pa boš ponovil učno snov o likih.

Najprej vzemi matematični zvezek, napiši naslov LIKI. Nato iz različnih likov, ki jih imaš na šabloni, nariši risbo.

Riši s svinčnikom. Ko je risba gotova, pobarvaj like po spodnjem navodilu:

 • z zeleno barvo pobarvaj vse kvadrate,
 • z modro barvo pobarvaj vse pravokotnike,
 • z vijolično barvo pobarvaj vse kroge,
 • z rdečo barvo pobarvaj vse trikotnike.

Ko risbo pobarvaš, odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore napiši v zvezek pod sliko likov.

Katerih likov je bilo največ na tvoji risbi?

Katerih likov je bilo najmanj na tvoji risbi?

Katerih likov ni bilo na tvoji risbi?

Preden nadaljuješ z delom, si oglej razlago o likih, točkah in ogliščih na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=xGxltCrPiI8

Upam, da si razumel razlago učiteljice. Odpri  DZ na str. 102 in 103. Natančno preberi navodila in reši naloge.

Ne pozabi, da like rišemo z ravnilom ali s šablono.


 3. ura

LIKI – utrjevanje

Danes bomo nadaljevali učno snov o geometrijskih likih.

Se še spomniš, kaj si včeraj izvedel o njih?

Odpri zvezek za matematiko in napiši datum in naslov: Liki – utrjevanje.

Preriši spodnje like in jih poimenuj.

Ne pozabi, da like rišemo z ravnilom in ošiljenim svinčnikom.

 

Vsak lik ima stranice in oglišča.

Kaj je stranica in kaj oglišče? Poglej si spodnjo sliko in jo preriši v zvezek.

 

 

STRANICA je črta, ki omejuje lik.

OGLIŠČE je točka, v kateri se stranice stikajo.

Označimo jih s piko ali križcem, poimenujemo pa z velikimi tiskanimi črkami.

Like rišemo z ravnilom ali s šablono. Ime lika določimo tako, da preštejemo njegove stranice ali oglišča.

Kako se nariše šestkotnik, si boš ogledal na spletnem naslovu:

https://drive.google.com/open?id=1-13SsnSBB3MiFKPIFHdYg0-3xIt8DoE6

Sedaj pa še ti nariši svoj večkotnik. Ne pozabi označiti oglišča. Pri risanju lika bodi natančen.

 

*** Če želiš več …

Če ti je ostalo še kaj časa in dobre volje, pa reši še naloge v DZ str. 106.

SPO/SLJ, GUM, ŠPO, LUM

V sredo, 22. aprila praznujemo 50. obletnico ob svetovnem dnevu ZEMLJE.

Izberi si en dan v tednu, ki bo tvoj EKO DAN. Posamezne aktivnosti in dejavnosti, ki so medpredmetno povezane, si lahko razporediš skozi cel teden in jih izvedeš po posameznih delih. 

Želimo ti veliko ustvarjalnosti in novih idej pri skrbi za okolje

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

1. Najprej si oglej film.

 

2. Po ogledu filma v zvezek za spoznavanje okolja napiši naslov: EKO DAN

3. Pod naslov zapiši: 22. april – DAN ZEMLJE

4. Odpri učbenik za spoznavanje okolja na str. 102. Preberi zgornje besedilo.

Zapomni si:

Poskrbeti moramo, da ustvarimo čim manj odpadkov ali odpadke ponovno uporabimo – recikliramo.

5. V zvezek prepiši spodnjo poved.

Recikliranje pomeni, da odpadke zbiramo, ločujemo in predelujemo za izdelavo novih izdelkov. 

Preberi:

Nekateri izdelki in embalaža so označeni z oznako za predelavo.

Ko nek izdelek ali embalaža postane odpadek, ga ne potrebujemo več. Če je le-ta označen z znakom za recikliranje, pomeni, da ga moramo ustrezno ločiti. Odpadke, ki jih ustrezno zbiramo in ločujemo, jih na koncu procesa predelajo v nove izdelke, ki jih lahko ponovno kupimo.

Mednarodni znak za recikliranje poišči v učbeniku na str. 102 in ga preriši v zvezek.

Nato preberi, kako učenci poskrbijo za čistejše in bolj zdravo okolje. U str. 102.

Razmisli in ustno odgovori:

Kako pa ti lahko poskrbiš za čistejše in bolj zdravo okolje? 

SLOVENŠČINA  (3. ura)

 

Oglej si film in po navodilih reši naloge.

 

 

 

 

Priloge k filmu:

 1. Besedilo

ODPADKI

Odpadek je vsaka snov, ki je ljudje ne potrebujemo in jo zato odvržemo. Z njimi onesnažujemo zemljo, vodo in zrak.

Vse več je takih odpadkov, ki se v okolju naravno ne razgradijo. To so izdelki iz gume, plastike, stekla, keramike. Veliko embalaže uporabimo samo enkrat in jo potem odvržemo. Med embalažo za enkratno uporabo uvrščamo plastenke, plastične zaboje, plastične kozarce, tetrapake, polivinilaste vrečke …

Olupki sadja, neporabljeni deli zelenjave, suho listje, jajčne lupine uvrščamo med biološke odpadke. Odlagamo jih tudi v kompostnike, kjer se naravno razgradijo v kompost. Ta postopek imenujemo kompostiranje.

Včasih opazimo v naravi »divja« odlagališča, kjer najdemo na primer opuščene avtomobile, gospodinjske stroje ali gradbene odpadke. Ti odpadki zelo onesnažujejo našo naravo. Z nevarnimi odpadki, kot so olja, baterije, barve, škropiva in zdravila, je treba ravnati previdno.

Odpadke, kot so papir, pločevina, steklo in tekstil, predelajo ali ponovno uporabijo.

Na ekoloških otokih so postavljeni zabojniki, v katere ločeno odlagamo odpadke. Tam veljajo pravila ločenega zbiranja odpadkov.

V Sloveniji je organiziran prevoz odpadkov na deponije. Spomladi so organizirane čistilne akcije v gospodinjstvih, v gozdovih, ob bregovih potokov in rek. Zbrane odpadke odpeljejo na urejena odlagališča. Tam z njimi ustrezno ravnajo.

Povzeto in prirejeno po zapisu: Grošelj, N.; Ribič,M. za okolje: Lili in Bine 3, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu OŠ (str. 76 – 77) (A. Kolar)

 

Izberi eno nalogo glede na težavnostno stopnjo in jo reši. Pomagaj si z besedilom ODPADKI.

 

2. Lažja naloga: ODPADKI

Dopolni besedilo. Piši čitljivo in s pisanimi črkami. Pomagaj si z besedami:

odpadkov, kompostnik, predelamo, onesnažujemo, spomladi, zbiramo, odlagališča, ekoloških.

 Z odpadki _________________ zemljo, vodo in zrak.

Vse več je ________________, ki se naravno ne razgradijo.

Biološke odpadke odlagamo v ____________________.

Včasih v naravi opazimo »divja«__________________.

Papir, pločevino, steklo in tekstil lahko ________________.

Odpadke _____________ločeno v ustrezne zabojnike, ki so postavljeni na ______________ otokih.

______________ so organizirane čistilne akcije.

 

3. *Težja naloga: ODPADKI

Na vprašanja odgovori s ključnimi besedami ali besednimi zvezami.  Pomagaj si z besedilom Odpadki.

 • Kaj onesnažuje naše okolje? _____________.
 • Kolikokrat običajno uporabimo embalažo? _____________.
 • Kako imenujemo nevarna odlagališča v naravi? _______________.
 • Kaj lahko naredimo z olupki sadja? _________________.
 • Kaj lahko naredimo s papirjem ? _________________.
 • Med katere odpadke uvrščamo zdravila? ______________.
 • Na katerih otokih stojijo zabojniki? ________________ .
 • S čim v Sloveniji organizirano poskrbimo v zvezi z odpadki? _________________ in ______________   ______________.

 

4. **Najtežja naloga: ODPADKI

Kaj si se naučil o odpadkih? Napiši kratek povzetek besedila Odpadki v največ osmih povedih.

Kako lahko sam prispevaš k ohranjanju čistega okolja? Zapiši svoje zamisli in ideje. 

 

*** Kdor želi več …

 

Poljubno dokončaj pričete besede.

o_____________                                   ____________k

e____________                                    ____________b

pl____________                                   ____________d

od____________

ne____________                         _______lo________

st____________                          _______jn_______

ga____________                         ______st________

 

ŠPORT

Za okolje lahko poskrbimo tudi tako, da ga urejamo in vzdržujemo. 

S starši se pogovorite, kaj lahko v vašem domu ali zunaj vašega doma postorite.

Lahko pomagate pri urejanju vrta, sajenju, sejanju, poberete smeti v okolici doma, pomagate pri skrbi za domače živali, pometete dvorišče, pomagate staršem pri košnji zelenice, pospravljanju in čiščenju stanovanja …

Veliko se gibaj na svežem zraku.

GLASBENA UMETNOST

Ko boste zunaj na svežem zraku, se posvetite tudi glasbi.

Uporabili boste čutila in prisluhnili zvokom okoli sebe ter raziskovali, kaj vse nam ponuja narava.

Najprej pa ustno odgovori na nekaj vprašanj, ki ti bodo pomagala pri raziskovanju zvokov narave.

*Kaj meniš, v kateri letni čas si se danes prebudil?

Preberi spodnjo uganko, ki ti bo razkrila znanilce tega letnega časa.

Glavice bele
nad zemljo se sklanjajo,
prišla je pomlad,
nam veselo oznanjajo.

 

Pomlad pa niso samo zvončki, ampak veliko več. Pri raziskovanju in poslušanju zvokov narave boš uporabljal različna čutila.

*Katera čutila poznaš? Naštej jih.

*Razmisli, katera čutila ti bodo pomagala pri raziskovanju narave in poslušanju zvokov.

 V pomoč pri raziskovanju naj ti bodo naslednji napotki.

NA SPREHODU V GOZDU, NA TRAVNIKU, NA DVORIŠČU …

Ko boš zunaj, se najprej ozri naokoli (uporabil boš čutilo za vid).

*Kaj vidiš? (Barve, premikanje dreves, ptice, travnik, listje, avtomobili …)

Nato za nekaj trenutkov zapri oči (lahko se usedeš), mirno dihaj in poslušaj ter čuti (tokrat bodo v ospredju druga čutila: čutilo za sluh, tip in voh). Nekajkrat mirno vdihni in izdihni.

*Kaj slišiš? (Šumenje listja, petje ptic …)

*Kaj občutiš? (Veter …)

*Katere, kakšne zvoke slišiš?

*Občutiš veter na obrazu, rokah?

*Kaj vohaš?

Poskušaj določen zvok narave oponašati s svojim glasom (npr. veter: ššš, čivkanje ptic …).

Odpri oči in se dotakni stvari, ki se jih želiš dotakniti (npr. listje, drevo, tla …).

Drevo lahko tudi objameš in ponovno za trenutek zapri oči, vdihni, izdihni. Verjamem, da si sedaj pripravljen, da z veseljem in nasmehom na obrazu zapoješ.

Zapoj si Kekčevo pesem (lahko tudi katerokoli drugo pesem) in uporabi inštrumente, ki ti jih ponuja okolje. Ustvari spremljavo (ritem) tako, da z rokami udarjaš ob deblo drevesa, uporabiš dve palici in udarjaš drugo ob drugo, v ritmu petja hodiš po listju, s palico drgneš ob storž …

 To je le nekaj usmeritev, ki so ti lahko v pomoč. Ne potrebuješ vsega upoštevati, bodi ustvarjalen in pusti, da te poslušanje narave popelje do mirnosti, veselja in zadovoljstva.

 

*** Kdor želi več …

 Na poti poišči in naberi nekaj stvari, ki jih lahko spremeniš v inštrumente (npr. drevesne vejice, listje, storž, manjši kamni …).

Inštrument lahko poslikaš s kakšnimi barvami, jim dodaš kakšen drug okrasek in ga uporabiš za ritmično spremljavo ob petju katerekoli pesmi. Inštrument lahko shraniš, da ga boš prinesel pokazat v šolo.

 

Ko boš zunaj, ti je lahko v pomoč tudi spodnja preglednica, ki si jo lahko prepišeš na list in jo uporabiš. 

 

LIKOVNA UMETNOST

Oglej si spodnji film in izdelaj izdelek po navodilih.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. 4. – 17. 4. 2020)

 

Spoštovani starši, dragi učenci …

Še en teden učenja na daljavo je za nami. Upamo, da ste dobro, še vedno zdravi in željni znanja. Sicer pa nam boste lahko kaj več povedali zelo kmalu na virtualni razrednikovi uri, ki jo bomo izvedli v tem tednu. Več navodil sledi v nadaljevanju. Mi že komaj čakamo, da se vidimo in slišimo.

Povezave do razrednikovih ur posameznih oddelkov so dodane spodaj – glej RAZREDNIKOVA URA.

Tisti, ki imate več prostega časa in ne veste, kaj bi počeli, vas vabimo, da si ogledate tudi vsebine, ki se skrivajo pod zavihkom KNJIŽNICA in OPB,  saj se vsaj tedensko posodabljajo. Prav tako lahko spremljate poučno TV oddajo IZOdrom, vsak dan ob 9.10 na RTV SLO.

Tudi v tem tednu naj vas spremljajo pogum, vztrajnost, izvirnost in ustvarjalnost.

Učiteljice 3. razreda

 

POMEMBNO – anketa o šolski prehrani

Učenci, prosimo, da najprej izpolnite anketo o šolski prehrani na povezavi: https://www.1ka.si/a/272434.

Starši tudi za vas je bila pripravljena anketa o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano.

Prosim, da jo rešite na povezavi: https://www.1ka.si/a/272438. Vzela vam bo manj kot 3 minute.

Najlepša hvala za sodelovanje in pomoč.

 

RAZREDNIKOVA URA

V sredo, 15. 4. 2020, ob 15. uri boste imeli vsi učenci 3. razreda razrednikovo uro, kjer se boste virtualno srečali s svojo razredničarko. K tvojemu razredu bo dodana povezava. Nekaj minut pred pričetkom razrednikove ure klikni na povezavo svojega oddelka in v nekaj korakih se boš povezal s svojim razredom v živo.

Če se boš udeležil razrednikove ure z računalnikom, si preberi navodila na tej povezavi:

http://izrednerazmere.splet.arnes.si/udelezba-na-razrednikovi-uri-z-racunalnikom/.

Če se boš udeležil razrednikove ure z mobilnim telefonom, si preberi navodila na tej povezavi:

http://izrednerazmere.splet.arnes.si/udelezba-na-razrednikovi-uri-z-mobilnim-telefonom-android/

Povezave do razrednikove ure s tvojim oddelkom:

3. a –https://us02web.zoom.us/j/81593529209

3. b – https://zoom.us/j/97053870542

3. c – https://us04web.zoom.us/j/228686051

3. d – https://zoom.us/j/97650322362

3. k – https://zoom.us/j/91427084993

3. l – https://us02web.zoom.us/j/85637057967

3. m – https://us04web.zoom.us/j/79209838362 – Zaradi tehničnih težav, smo v zadnjem trenutku zamenjali povezavo. Bodite pozorni, da imate osveženo stran.

SLOVENŠČINA

Pri SLJ ste prejšnji teden rešili preverjanje znanja v obliki anketnega vprašalnika. Tisti, ki preverjanja niste mogli izpolniti, upamo in si želimo, da vam bo v prihodnje uspelo, saj bomo na tak način učitelji dobili povratno informacijo o vašem napredku.

Rešitve preverjanja znanja:

1. ura

 Neumetnostno besedilo: Na ekskurziji

1. Pred branjem:

Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo ekskurzija? Poišči čim več besed (možganska nevihta).

2. Odpri DZ SLJ/2. del. V kazalu poišči naslov neumetnostnega besedila Na ekskurziji.

3. Besedilo tiho preberi. S svinčnikom podčrtaj besede, ki so manj znane ali neznane.

Pomoč pri razlagi besed:

ekskurzija: izlet ali obisk s poučnim namenom

rogoz: močvirska ali vodna rastlina z dolgimi, ozkimi listi in rjavim, valju podobnim socvetjem

podrast: rastlinje, grmovje, ki raste pod drugim grmovjem, drevjem

kozolec: lesena, od strani odprta stavba za sušenje žita, krme

štor: po podiranju drevja preostali del debla

4. Ali bi znal z eno povedjo povedati, o čem si bral? (Bral sem o ekskurziji tretješolcev.)

5. Odpri DZ str. 47/1. naloga. Poskusi poiskati par, nekoga od domačih. Eden v paru bere besedilo, drugi posluša in potuje po narisani poti na sliki. Nato vlogi zamenjata. Tisti, ki te posluša, naj ti pove, ali si bral natančno, razločno in ali si upošteval ločila. V DZ str. 47 obkroži DA ali NE.

 

Po branju

6. Ustno odgovori na vprašanja z bistvenimi podatki.

Kam so odšli učenci 3. razreda? Kam so se odpravili iz šole?

Kje so se ustavili?  Kaj so opazovali?

Kam jih je vodila pot od ribnika?  Kaj je zagledal Miha nasproti stoletne smreke?

Kaj so prešteli na štoru?  Kaj so ugotovili, ko so prešteli letnice na štoru?

Kam so zavili v križišču? Kam so prišli po nekaj metrih?

Kaj so opazovali v gozdu?  Kam so se vrnili iz gozda?

Kaj je stalo ob poti do kmetije, na kateri živi njihov sošolec?

Kako je sošolcu ime? Kdo jim je razkazal kmetijo?

Po kateri poti so prišli do šole? Kje so se igrali?

Rešitve: Na ekskurzijo. Do ribnika. Na mostu. Race in rogoz. Do stoletne smreke. Štor. Letnice. Da je bilo požagano drevo zelo staro. Levo. V gozd. Iglavce, listavce in podrast. Na pot. Kozolec. Jure. Jure in njegova mama. Po poti, ki vodi čez travnik mimo sadovnjaka. Na šolskem igrišču.

7. Pripoveduj o svojih izkušnjah in občutjih:

Ali si že bil na ekskurziji? Kje si bil? Kaj zanimivega si videl? Opiši svojo pot od starta do cilja.

Ali veš, kaj je skica? (To je risba z najpomembnejšimi črtami.)  

V katerih življenjskih situacijah uporabljamo skico? Ali jo znaš brati? Kaj moraš vedeti (poznati), da se lahko orientiraš na skici?

8. Odpri SLJ/ 47. Reši 2. in 3. nalogo. Časa imaš 2 minuti. Prepričana sem, da ti je uspelo.

9. Razmisli in ustno odgovori.

Ali si zadovoljen s svojim branjem? Si zadovoljen z razumevanjem prebranega? Kako bi lahko izboljšal razumevanje? Kako bi lahko izboljšal svoje branje?

 

2. in 3. ura

SKRITI ZAKLAD – opisovalno besedilo

Si že kdaj iskal skriti zaklad?  S čim bi si pomagal, da bi ga našel?

V uredništvo radia Regljač je prispelo zanimivo pismo. Poslali so ga taborniki, ki so nekaj počitniških dni preživeli v naravi.

1. Preberi njihovo pismo.

Med počitnicami smo se odpravili na taborjenje. Tabor smo postavili v Podljubelju. Dnevi so nam ob učenju taborniških veščin, športu, pesmih in izletih hitro minevali. V petek smo se odpravili na zanimiv izlet. Poiskati smo morali skriti zaklad. Taborniški starešina nas je razdelil v skupine. Vsaka skupina je dobila skico kraja, prenosni kasetofon in kaseto z opisom poti. Te zanima, kako smo iskali pravo pot? Pridruži se nam pri iskanju skritega zaklada.

Razlaga besed:

tabor – skupek šotorov za začasno bivanje,

taborniški starešina – kdor vodi tabornike,

veščina – sposobnost, da znaš nekaj dobro narediti.

2. Načrt poti najdeš v DZ, na strani 44/1. naloga

3. Posnetek z navodili lahko poslušaš v interaktivnem delovnem zvezku, ki ga najdeš na tej povezavi:

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZSLO2_2015&pages=44-45

Klikni na zvočnik, ki se nahaja levo zgoraj in prisluhni navodilom.

4. Če ti poslušanje posnetka ne uspe, lahko prosiš odraslega, da ti počasi bere spodnja navodila, ti pa z rdečo barvico vriši pot.

Navodila za pot:

Začetek

Pred tabo sta dve poti. Odpravi se po poti, ki pelje proti vzhodu in se vije skozi mešani gozd. Po poti hodi toliko časa, da prideš na travnik.

Premor

Na njem boš zagledal visok hrast in leseno hišico. Pojdi do hrasta in nato zavij levo.

Premor

Pred seboj boš zagledal potok. Poišči mostiček in ga prečkaj.

Premor

Ko prideš na drugo stran potoka si na križišču treh poti. Potovanje nadaljuješ po srednji poti.

Premor

Pripeljala te je do gradu. Postavi se pred grajska vrata, nato pa zavij desno v grajski park.

Premor

Poišči štiri table. Na tablah so risbice psa, kralja, mačke in kokoši.

Premor

Zaklad se skriva pod tablo, na kateri ni narisana žival.

 

Si našel zaklad? Ni bilo težko, kaj ne?

Te zanima, kaj je skriti zaklad?

5. Odgovor najdeš, če rešiš rebus v 2. nalogi DZ str. 44.

*Zdaj že veš, kaj manjka v naslednjem vprašanju:  Si že opravil bralno ________________?

Pri opisu poti si bil pozoren na nekatere besede: pred, vzhod, levo, desno, naravnost, srednja pot, na križišču, zavij …

6. Nadaljuj delo v DZ na strani 45/3. naloga.

7. Preberi navodilo. Oglej si nalogi in izberi, katero boš rešil.

Ustno opiši pot. Zamisli si, da imaš pred seboj sošolca, ki mora hoditi po tvojih navodilih.

Pomagaj si z besedami iz prejšnjega opisa, dodaj tudi svoje.

Nekaj predlogov: pojdi naravnost, prečkaj, pred teboj, pojdi mimo, zavij levo …

 

8. Za konec imaš zopet možnost izbrati med dvema nalogama. Izberi eno: a) ali b).

a) Če ti ustni opis poti ni delal težav, ga zapiši v zvezek. Zapiši tudi naslov Opis poti.

b) Igrica Skriti predmet. Pri tej igri izberi nekoga (iskalca), ki bo poiskal tvoj skriti predmet. Na list papirja naredi (napiši ali nariši) načrt, kam boš predmet skril in kako boš iskalca vodil. Če imaš možnost, se lahko igraš igrico na prostem.

Primer navodil za iskanje Skritega zaklada: Obrni se proti severu. Pojdi 6 korakov naprej. Stop. Obrni se desno …

Prav gotovo premoreš veliko domišljije in sam določiš pravila igre. Pri igri ti želim veliko veselja in ustvarjalnosti.

MATEMATIKA

1. ura

Pri matematiki te danes čaka ponavljanje in utrjevanje računskih operacij (množenje, deljenje, seštevanje in odštevanje). Klikni na spodnjo povezavo in reši kviz. Rešiš ga lahko najkasneje do petka, 17. 4. 2020.

KVIZ https://www.1ka.si/a/269388

 

*** Kdor želi več … Čakajo te miselni orehi …

Odpri DZ 2 MAT, na strani 109 in reši Miselne orehe. Natančno preberi navodila in reši naloge.

2. ura

Tudi danes boš utrjeval računske operacije (množenje, deljenje, seštevanje in odštevanje).

Odpri DZ 2 MAT, na str. 98 in reši naloge. Pazi, da boš natančno prebral navodila posameznih nalog.

 

*** Kdor želi več … Reši spodnje miselne orehe. Naloge rešuj v zvezek.

1. Živa ima 4 kovance: 1 kovanec za 5 centov, 1 kovanec za 10 centov, 1 kovanec za 20 centov in 1 kovanec za 50 centov. Koliko različnih zneskov lahko dobi, če uporabi 2 izmed teh 4 kovancev?

2. Veronika pripravlja sendviče. Za vsak sendvič potrebuje 2 rezini kruha. Zavitek kruha vsebuje 24 rezin. Koliko sendvičev lahko pripravi Veronika, če ima 2 cela zavitka in še pol zavitka kruha?

3. Štirje prijatelji (Robert, Lan, Dane, Cene) imajo različne priimke (Lipar, Rop, Kranjc, Penko). Za vsakega določi ime in priimek. Cene se ne piše ne Penko ne Lipar.  Robert se ne piše ne Rop ne Lipar. Lan se ne piše Rop. Cene se ne piše Rop.

 

3. ura

Ponovno te čaka ponavljanje in utrjevanje snovi, ki jo že poznaš.  Reši naloge v DZ 2 MAT, na str. 107 in 108 (Preverim svoje znanje).  Še prej pa ponovi snov o geometrijskih telesih.

PONOVI

Se morda spomniš, katera geometrijska telesa smo že spoznali? Naštej jih.

Ozri se naokoli in poišči predmet, ki spominja na kocko, kvader, valj in kroglo.

S pomočjo najdenih predmetov z matematičnimi izrazi (število mejnih ploskev, ravna/kriva mejna ploskev, število robov, število ogljišč) ustno opiši kvader, kocko, valj in kroglo.

V pomoč ti je lahko razlaga v DZ 2 MAT, na strani 99. Pomagaj si ali pa preveri, če si pravilno opisal posamezno geometrijsko telo.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

V prejšnjem tednu si preveril svoje znanje o posameznih tematskih sklopih, ki smo jih spoznali v zadnjem obdobju: čas, praznujemo, svetloba in zvok. Ob koncu preverjanja si se lahko tudi ovrednotil, kako si zadovoljen s svojim znanjem in si v zvezek narisal ustrezen simbol.

Ko si se ocenil, si moral razmisliti, kako bi lahko svoje znanje izboljšal.

Spodaj ti prilagamo nekaj strategij, načinov, kako lahko svoje znanje utrdiš, poglobiš ali celo nadgradiš.  

Preizkusi jih v tem tednu, ki je namenjen ponovnemu ponavljanju in utrjevanju znanja.

Izberi način dela, glede na to, kako si se prejšnji teden ocenil.

 

A) Če si pri preverjanju znanja označil, da je tvoje znanje zelo dobro, lahko svoje znanje utrdiš, poglobiš in nadgradiš.

Lahko izdelaš kviz/različne kvize glede na teme: čas, svetloba, zvok, prazniki in ga/jih preizkusite s svojimi družinskimi člani.

Namesto kviza lahko izdelaš družabno igro, ki jo že poznaš, ali se spomniš kakšno svojo.

Pri tem bodi čim bolj ustvarjalen in izviren.

Pri izdelavi kviza ali druge družabne igre si lahko pomagaš z učbenikom in zvezkom za SPO.

Ko imaš igro narejeno, jo v družini tudi preizkusite. Želimo ti veliko znanja in zabave.

Igro lahko tudi fotografiraš in shraniš. Ko se bomo vrnili v šolo, boš prinesel sliko ali izdelek, ki jo/ga bomo razstavili, če bo mogoče, pa tudi preizkusili.

 

B) Če si pri preverjanju znanja označil, da je tvoje znanje solidno ali zelo slabo, ti svetujemo, da posamezne teme o času, svetlobi, zvoku in praznikih ponoviš in utrdiš.

Pripravile smo ti nekaj iger, ki jih lahko izdelaš sam ali s pomočjo družinskih članov in jih preizkusiš.

Izberi si tisto, ki se ti zdi najprimernejša in najzanimivejša, jo izdelaj in preizkusi. Zagotovo ti bo uspelo izboljšati svoje znanje, pri tem pa se boš lahko še neizmerno zabaval.

1. Gibalna učna igra: PERILO

 Priprava:

a) Pripravi si različna vprašanja o času, svetlobi, praznikih ali zvoku in jih zapiši na posamezne listke. Na enem listku imaš lahko največ 1-2 vprašanji (pripravi si vsaj 10 vprašanj).

 • Lahko uporabiš vprašanja, ki ste jih dobili v 3. tednu za SPO (glej spletno stran Izredne razmere – 3. teden SPO).
 • Lahko ti vprašanja napišejo starši ali drugi družinski člani.
 • Lahko uporabiš vprašanja, ki so zapisana v učbeniku na koncu posameznega tematskega sklopa.
 • Lahko sestaviš svoja vprašanja (pomagaj si z učbenikom in zvezkom za SPO).

 

b) Pripravi vrvico (kakršno koli) in si jo razpni v sobi ali v drugem prostoru. Na vrvico s ščipalkami za perilo obesi vprašanja, ki si si jih pripravil.

Če nimaš vrvice in ščipalk, si lahko vprašanja položiš v drugem prostoru na različna mesta (miza, polica, stol, klop, tla …).

c) V prostoru, kjer boš reševal naloge, si pripravi zvezek in pisalo.

č) Če želiš, da bo igra še bolj razburljiva, si pripravi štoparico in se štopaj.

 

Ko imaš vse pripravljeno, se igra lahko začne.

Potek igre:

Čim hitreje steci v drugi prostor, kjer imaš obešena ali na različnih mestih položena vprašanja. Eno vprašanje vzemi in steci nazaj k zvezku. Natančno preberi vprašanje, nanj najprej ustno odgovori, nato pa odgovor zapiši v zvezek. Nato steci po novo vprašanje in ponovi postopek. Igre je konec, ko odgovoriš na vsa vprašanja. Če se štopaš, ne pozabi ugasniti štoparice. Ob koncu preveri rešitve.

Igra je primerna tudi za ponavljanje in utrjevanje drugih vsebin pri mat, slj, spo, gum …

Igro se lahko igraš večkrat.

Lahko izvedeš tudi tekmovanje s kakšnim družinskim članom. Vsak ima svoja vprašanja in tekmujeta kdo jih reši več pravilno v določenem času … Tudi sam se lahko spomniš kakšnega pravila.

 

2. Družabna igra – spomin na temo prazniki/ali katera druga tema (zvok, svetloba, čas)

Pripravi si prazne kartončke. Kartončke razdeli na dva kupčka.  Na prvi kupček kartončkov zapiši imena praznikov, na kartončke iz drugega kupčka pa datume praznikov.

Kartončke zloži skupaj, jih premešaj in razporedi po mizi s hrbtno stranjo navzgor (tako da se vprašanj in odgovorov ne vidi).

Igra poteka tako kot igra spomin. Iščeš ime praznika in ustrezen datum.

Igro se lahko igraš sam, lahko pa se pridružijo tudi drugi družinski člani.

Zahtevnejša naloga:

Ko najdeš par (ime praznika in datum praznika), ob njem poveš tudi nekaj značilnosti, ki jih poznaš.

Primeri kartončkov …

 Lahko pripraviš kartončke tudi drugih tem in se jih igraš na podoben način. Glej primer.

 

GLASBENA UMETNOST

Preglej rešitve kviza, ki si ga reševal prejšnji teden. Na tak način boš ponovno ponovil snov o ljudski in umetni glasbi.

Rešitve preverjanja znanja GUM

1. Oddelek (3. a, b, c, d, k, l, m)  Ta podatek je za nas učiteljice zelo pomemben, saj nam pomaga, da vas lažje razvrstimo v prave oddelke, k pravi učiteljici 3. razreda.

2. Ime in priimek Da se podpišeš s pravim imenom in priimkom, je pomembno, da vemo, čigavo preverjanje popravljamo.

3.Označi lastnosti, ki so značilne za ljudsko glasbo.             

Označil si: avtor ni znan, prenaša se preko ustnega izročila, glasbila domače izdelave.

4. Označi ljudske pesmi. Označil si: Lepa Anka; Izak, Jakob, Abraham.

5. Kaj spada k slovenski ljudski glasbi? Ustrezno označi. Označil si: ljudski plesi, ljudske pesmi, ljudska glasbila.

6. Označi, kaj je značilno za pesnika in kaj za skladatelja. Ustrezno označi.

Pesnik: napiše besedilo.

Skladatelj: napiše melodijo, napiše note v notno črtovje.

7. Pri vsaki fotografiji ustrezno označi ime inštrumenta. 

8. Označi trditev z DA, če je pravilna in z NE, če je trditev napačna. 

Glavnik je ljudski inštrument.           DA

Umetna glasba nima znanih avtorjev.      NE

Folklorne skupine ohranjajo ljudsko izročilo.     DA

Ljudski plesalci so oblečeni v ljudske noše.        DA

Harfa je ljudski inštrument.      NE

Kekčeva pesem je ljudska pesem.    NE

Ljudski godci igrajo na ljudska glasbila.    DA

9. Kdo je pesnik pesmi Miška? Ustrezno zberi.

Pesnik je Slavko Jug.  Skladatelj je Albin Weigerl.  Pesnik napiše besedilo pesmi. Skladatelj napiše melodijo za pesem.

GUM, LUM in ŠPO

V tem tednu boš imel ŠPORTNI DAN na daljavo. Na tem dnevu dejavnosti, ki ga boš izvedel v krogu svoje družine, se boš preizkusil ne samo v športnih, pač pa tudi v drugih dejavnostih, zato ti posebnih navodil za ta teden pri teh predmetih nismo pripravili.

Glej navodila za izvedbo dneva dejavnosti na tej povezavi http://izrednerazmere.splet.arnes.si/sportni-dan

_________________________________________________________

4. TEDEN (6. 4. – 10. 4. 2020)

Spoštovani starši, dragi učenci,

za nami so že trije tedni pouka in učenja na daljavo. Učiteljice se ves čas sprašujemo kako ste, kaj počnete, kako vam gre učenje, kako se spopadate z morebitnimi težavami, ali ste vsi zdravi … Mislimo na vas in vas zelo pogrešamo.

Bodite še naprej vztrajni in pogumni pri raziskovanju nalog, delu in učenju. Zahvaljujemo se vsem, ki vam pri tem pomagajo, vas spodbujajo in motivirajo, ko je potrebno.

Verjamemo, da se na naši spletni strani že zelo dobro znajdete. Ko imate kaj prostega časa, vam svetujemo, da si ogledate tudi vsebine, ki se skrivajo pod zavihkom KNJIŽNICA in OPB, kjer zagotovo lahko najdete kaj zanimivega.

Veliko poguma in ustvarjalnosti vam želimo tudi v tem tednu.                                                      Učiteljice 3. razreda

 

Obvestilo za vse:

Starše učencev 3. razreda obveščamo, da načrtovani plavalni tečaj v Hotelu Cerkno zaradi COVID 19 odpovedujemo.

 

Obvestilo za vse tiste, ki še niste opravili bralne značke:

BRALNA ZNAČKA je v izrednih razmerah podaljšana do konca šolskega leta 2019/20.

Več o poteku bralne značke pa si preberite pod zavihkom KNJIŽNICA – bralna značka.

 

** Priporočamo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v času pouka na daljavo omogočilo poučno oddajo IZOdrom, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka na Televiziji Slovenija ob 9.10.

Vsebine so zelo poučne in nekatere se povezujejo z vsebinami, ki jih obravnavamo pri pouku.

Vabimo vas k ogledu posameznih oddaj, ali morda vsaj tistih, ki vas zanimajo.

Spodaj prilagamo spored za ta teden:

🌻V ponedeljek bodo preizkušali kemijske eksperimente, ki jih lahko naredimo doma in raziskali delo na vrtu pomladi.

V torek bodo govorili o pomenu denarja in se ob svetovnem dnevu zdravja poglobili v čuječnost.

💻V sredo bodo programirali in vas spoznali s pripovednim gledališčem kamišibaj.

👩‍🏫V četrtek se bodo poigrali s slovnico (z vejicami, velikimi začetnicami) in pri likovni umetnosti ustvarjali velikonočno okrasje.

🦉Petek pa bo namenjen pomnjenju in spominu ter samospoštovanju, kot enemu od temeljev čustvene inteligence.

IZOdrom vsak dan v tednu, ob 9.10 na prvem programu TV. SLO.

 

SLOVENŠČINA

1. ura

Preverjanje razumevanja neumetnostnega besedila: Torta za rojstni dan

Danes te na povezavi https://www.1ka.si/a/266434 čakajo naloge iz slovenščine.

Najprej natančno preberi besedilo z naslovom Torta za rojstni dan in nato reši spletne naloge.

Če nisi prepričan v pravilnost odgovora, se vrni nazaj na besedilo in ga ponovno preberi.

S temi nalogami boš preveril svoje razumevanje prebranega besedila.

Anketni vprašalnik reši najkasneje do petka, 10. 4. 2020.

** Če želiš …

V zvezek napiši, katera je tvoja najljubša torta in iz česa je narejena. Torto lahko tudi narišeš.

 

2. ura

V živalskem vrtu: Vejica pri naštevanju

1. Ustno odgovori:

 • Naštej končna ločila, ki jih poznaš.
 • Sestavi poved za vsako ločilo (pika, vprašaj in klicaj).

2. Preberi primer povedi in ustno odgovori na spodnja vprašanja:

Ali si po telefonu poklical babico dedka strica in teto?

Kakšna poved je to? Kaj stoji na koncu povedi? Kaj še opaziš pri tej povedi?

Pravilne odgovore boš našel, če boš sledil navodilom.

 

3. V zvezek za SLJ – jezikovni del napiši naslov: Vejica pri naštevanju

4. Pravilno prepiši poved:

Ali si po telefonu poklical babico, dedka, strica in teto?

5. Ustno odgovori:

Katero ločilo si zapisal v povedi?  Kdaj uporabimo vejico?

Zapomni si:  Kadar v povedi naštevamo besede, uporabimo vejico.

 

6. V kazalu poišči naslov neumetnostnega besedila V živalskem vrtu.

7. Prosi starše ali koga drugega, da ti ga glasno prebere. Pozorno poslušaj.

Če ti ga nihče ne more prebrati, ga preberi sam.

8. Ustno obnovi besedilo. Povej vse, kar si si zapomnil.

9. Preberi besedilo vsaj dvakrat.

10. Reši 1. nalogo v DZ str. 38.

V besedilu podčrtaj povedi, v katerih je uporabljena vejica pri naštevanju in dve podčrtani povedi prepiši.

Pomembno: Vejico upoštevaj tudi pri branju (z glasom greš navzgor).

 

11. Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek v celih povedih. Pazi na pravilen in čitljiv zapis.

a) Kdo je bil med obiskovalci živalskega vrta?

b) Katere živali so bile v ogradi za domače živali?

c) Katere živalske družine sta opazovala ob ribniku Samo in očka?

č) Katere zveri so bile v kletki?

d) S čim se hranijo rastlinojede živali?

 

Ponovimo: Zakaj je v besedilu uporabljenih veliko vejic?

Preberi poved na rumenem lističu in ga prepiši v zvezek.

 

** S svojimi družinskimi člani se lahko igraš tudi igro pri kateri ustno vadiš naštevanje.

Npr: Tisti, ki začne, zastavi začetek povedi: Ko grem na morje, s sabo vzamem … brisačo.

Drugi ponovi poved in doda svoj predmet. Ko grem na morje, s sabo vzamem brisačo in kopalke.

Tretji ponovi vse kar sta povedala prvi in drugi ter doda nekaj svojega. Ko grem na morje, s sabo vzamem brisačo, kopalke in sončna očala.

Igra se nadaljuje, kolikor časa želite. Lahko greste na morje, v hribe, v trgovino … Uživajte.

 

3. ura

Utrjevanje znanja: vejica pri naštevanju, velika začetnica, končna ločila, čigave so stvari

1. Preberi spodnje navodilo, ga zapiši v zvezek in reši nalogo.

V povedi naštej vsaj 5 šolskih potrebščin, ki jih imaš v torbi.

2. Odpri SLJ/2. del/ 39.

3. Preberi navodilo 2. naloge. Besedilo preberi vsaj dvakrat.

4. Z rdečo barvico označi veliko začetnico in manjkajoče vejice.

5. Preveri, ali si pravilno vstavil vejice v besedilo in označil velike začetnice.

6. Glasno preberi besedilo, upoštevaj vejice in končna ločila, kar predstaviš z ustrezno intonacijo glasu.

7. Reši še nalogo na strani 39/Ponovim/ 1. in 2.

8. Oglej si nalogo in povej, kaj boš ponovil. Piši čitljivo.

Nalogo Ponovim/ 1. in 2. prepiši v zvezek za slovenščino s pisanimi črkami.

Pazi na pravilen in čitljiv zapis.

**Priporočamo

Ogled TV oddaje IZOdrom na Televiziji Slovenija v četrtek, 9. 4. 2020, ob 9.10.

Vsebina oddaje bo namenjena vejici in velik začetnici.

 

** Če želiš več …

Preberi besedilo.

Sam se odloči, koliko povedi boš prepisal in jim pravilno vstavil manjkajoča ločila.

Tilen  Lara  Sara in Tjaša so šli na izlet. Na Jesenicah so vstopili na vlak. Peljali so se mimo Kranja  Škofje Loke  Ljubljane  Postojne do Kopra. V Kopru so šli najprej na kosilo. Jedli so zelenjavno juho  dunajske zrezke  ocvrt krompirček  solato  in čokoladno torto. Po kosilu so odšli na plažo. Tam so se sončili  kopali  žogali  se kartali  se smejali  in se spuščali po toboganu. Ko se je shladilo, so se preoblekli  pospravili svoje stvari v nahrbtnike  odšli na železniško postajo in se odpeljali domov.

 

MATEMATIKA

Pri MAT ste v prejšnjem tednu rešili preverjanje znanja v obliki anketnega vprašalnika. Vsem, ki ste preverjanje izpolnili, se vam lepo zahvaljujemo. Prav tako se vam zahvaljujemo za vse lepe in pozitivne izrečene misli, ki ste nam jih namenili. Sporočate nam, da vam je bil vprašalnik všeč in da si želite še preverjati svoje znanje na takšen način. Tisti, ki preverjanja niste mogli izpolniti, upamo in si želimo, da vam bo v prihodnje uspelo, saj bomo na tak način učitelji dobili povratno informacijo o vašem napredku.

Rešitve preverjanja znanja:

1. Oddelek (3. a, b, c, d, k, l, m)

Ta podatek je za nas učiteljice zelo pomemben, saj nam pomaga, da vas lažje razvrstimo v prave oddelke, k pravi učiteljici 3. razreda.

2. Ime in priimek
Da se podpišeš s pravim imenom in priimkom, je tudi pomembno, da vemo, čigavo preverjanje popravljamo.

3. Izračunaj račune. V prazne prostorčke zapiši rezultate.             

37 + 58 = 95
26 + 49 = 75
72 – 43 = 29
81 – 48 = 33
6 * 9 = 54
7 * 8 = 56
4 * 2 * 3 = 8 * 3 = 24

24 : 3 = 8

48 : 6 = 8
0 : 7 = 0

4. Preberi spodnje trditve. Če je trditev pravilna, izberi DA, če je trditev napačna, izberi NE.

a) Polovica pice je več kot četrtina pice.   DA

Razlaga:

V prvem primeru je pobarvana polovica kroga, v drugem krogu pa je pobarvana četrtina kroga.

Polovica kroga je večja od četrtine kroga, kar pomeni, da je polovica pice večja kot četrtina pice.

b) Četrtino dobimo tako, da število delimo z 2. NE    Razlaga: Četrtino dobimo tako, da delimo s 4.

c) Če polovico od 16 bonbonov podarim, mi jih ostane 8. DA

Rešitev: Polovico dobimo, če celoto delimo z 2.16 : 2 = 8

d) Polovica od 2 je 1. DA   Rešitev: Polovico dobimo, če celoto delimo z 2.   2 : 2 = 1

e) Četrtina od 12 je 4. NE    Rešitev:  Četrtino dobimo, če celoto delimo s 4.  12: 4 = 3 Četrtina od 12 je 3.

f) Če sestavim 2 polovici, dobim celoto. DA

Razlaga:  Če jabolko prerežem na pol, dobim dve polovici. Če sestavim dve polovici jabolka skupaj, dobim celo jabolko.

g) Polovica od 16 je 7.   NE   Rešitev: Polovico dobimo, če celoto delimo z 2. 16 : 2 = 8 Polovica od 16 je 8.

5. Kolikšna je vsota števil 27 in 55?

Rešitev: Števili moram sešteti, da dobim vsoto.  27 + 55 = 82

6. Spodnja števila pravilno razvrsti v preglednico.    22     5     65       74       
Razlaga:

Soda števila so števila, ki so deljiva z 2 in imajo na mestu enic zapisana števila 2, 4, 6, 8, in 0.

Liha števila niso deljiva z 2, na mestu enic so zapisana števila 1, 3, 5, 7, 9.

Rešitev:

Večje od 30  in sodo število je 74, večje od 30 in liho število je 65.

Manjše od 30 in sodo število je 22, manjše od 30 in liho število je 5.

7. Izberi račune množenje, ki ustrezajo rezultatu 18.

Pravilne rešitve so podčrtane.  2 * 9 = 18,   7 * 7 = 49,    3 * 6 = 18,     9 * 9 = 81        6 * 3 = 1

8. Označi števila, ki so skupni večkratniki števila 6 in 8.  Skupni večkratniki števil 6 in 8 so: 24 in 48

4 * 6 = 24,    3 * 8 = 24,   8 * 6 = 48, 6 * 8 = 48

9. Mama je spekla 35 piškotov. Pravično jih je razdelila med svojih 7 vnukov. Koliko piškotov je dobil vsak vnuk? Napiši račun in ga izračunaj.
Pomembno: Natančno preberem besedilno nalogo, podčrtam pomembne podatke in po potrebi narišem skico.

Pravično razdeliti pomeni, da moram deliti od celote.

R: 35 : 7 = 5     O: Vsak vnuk je dobil 5 piškotov.

10. Simona je stara 7 let, njen očka je sedemkrat starejši. Koliko je star Simonin očka?  Napiši račun in ga izračunaj.
Pomembno: Natančno preberem besedilno nalogo, podčrtam podatke in po potrebi narišem skico.

Sedemkrat starejši pomeni, da moram množiti * 7

R: 7 * 7 = 49   O: Simonin očka je star 49 let.

1. ura

Številski izrazi

Danes boš reševal sestavljene račune, ki jim rečemo tudi številski izrazi.

V zvezek za MAT napiši naslov: ŠTEVILSKI IZRAZI

1.) Nariši 3 stolpce s po 4 kockami in jih pobarvaj rdeče. Poleg doriši še 4 stolpce s po dvema kockama, te pobarvaj modro.

Koliko je vseh kock? Napišimo z enim računom.

3  · 4  +  4  · 2

Ponovimo, da ima množenje prednost pred seštevanjem. Da tega ne pozabimo, množenje podčrtamo.

Zmnožimo in nato rezultata seštejemo.

Račun: 3  · 4   +   4  · 2 = 12 + 8 = 20

Odgovor: Vseh kock je 20.

 

2.) Sedaj nariši 6 stolpcev s po 5 kockami. Odvzamemo 4 stolpce s po 3 kockami (v štirih stolpcih, ki so že narisani, prečrtaj po 3 kocke).

Koliko kock ostane?

6  · 5  –  4  · 3

Množenje ima vedno prednost. Podčrtaj ga. Nato dobljene zmožke (rezultate množenja) po vrsti odštej.

Račun: 6  · 5  –  4  · 3 = 30 – 12 = 18

Odgovor: Ostane 18 kock.

 

3. Reši še naloge V DZ MAT2, na str. 93, 7. in 8. nalogo. Na koncu preglej in popravi.

***Kdor želi več matematičnih izzivov, pa naj v zvezek reši še naslednje besedilne naloge:

1.) Na polici so 3 vrečke jabolk, v vsaki so štiri jabolka. Prodajalka je prinesla še 2 vreči s po dvema jabolkama. Koliko jabolk je v vseh vrečah?

2.) Bine je imel 6 škatlic, v vsaki je bilo 7 vžigalic. Dve škatlici je izgubil. Koliko vžigalic še ima?

3.) Od števila 71 odštej zmnožek števil 6 in 9.

4.)  Količniku števil 24 in 6 prištej vsoto števil 19 in 22.

 

2. ura

Ponavljanje in utrjevanje znanja – Številski izrazi

Danes boš reševal besedilne naloge, kjer boš ponavljal in utrjeval računanje številskih izrazov.

Naloge natančno preberi, pomembne podatke si podčrtaj. Po potrebi nariši skico.

Nato zapiši račun, ga izračunaj in odgovori na vprašanje besedilne naloge.

Računaj počasi in natančno. Na koncu naloge preglej in po potrebi popravi.

Reši naloge v DZ MAT2, na strani 94.

 

***Kdor želi več matematičnih izzivov, pa naj v zvezek reši še naslednje besedilne naloge:

1.) Na drevo je priletelo 5 skupin vrabčkov. V vsaki skupini je bilo 6 vrabčkov. Kmalu so 3 skupine odletele.

Koliko vrabčkov je ostalo na drevesu?

2.) Na igrišču so stali učenci 3. a v petih kolonah, v vsaki koloni je bilo devet učencev.

Pridružil se jim je še 3. b, ki je naredil šest kolon s po tremi učenci. Koliko je bilo vseh učencev na igrišču?

3.) Sara ima doma 2 muci, v akvariju pa 10 ribic. Koliko nog imajo vse Sarine živali skupaj?

4.) Zmnožku števil 7 in 8 odštej zmnožek števil 3 in 4.

 

3. ura

Ponavljanje in utrjevanje znanja: Številski izrazi

Tokrat si sam izberi, katere besedilne naloge boš reševal. Izbiraš med a) in b).

a) Lahko se odločiš za spodnje naloge, ki so podobne nalogam iz prejšnjih ur. Označene so z zvezdico *. Izberi si vsaj tri, jih prepiši in reši v zvezek.

b) Lahko pa se odločiš za težje besedilne naloge, ki so v DZ MAT2, str. 95. Te pa so malo drugačne.

Sam boš moral ugotoviti, kaj iz podatkov lahko izračunaš. Možnosti je več.

Nato moraš napisati ustrezno vprašanje, napisati račun in ga izračunati ter napisati odgovor. Reši vsaj tri naloge.

 

*Primeri lažjih besedilnih nalog s številskimi izrazi:

1.) Imam 3 bankovce po 5 evrov in bankovec za 20 evrov. Koliko denarja imam?

2.) Zoran je imel 60 znamk. Petim prijateljem je podaril vsakemu po 8 znamk. Koliko znamk je ostalo Zoranu?

3.) Na parkirišču so 3 avtomobili in 5 motorjev. Koliko koles imajo vsa vozila skupaj?

4.) V trgovino so pripeljali 3 kartone praška po 6 vreč in 4 kartone po 4 vreče. Koliko vrečk praška so pripeljali?

5.) Številu 91 odštej zmožek števil 3 in 8. Katero število dobiš?

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Prejšnji teden si ponovil že znano snov o času, svetlobi, praznikih in zvoku. Kakšno je tvoje znanje o tej snovi, boš preveril s kvizom, ko boš kliknil na povezavo:  https://www.1ka.si/a/267240.

Rešiš ga lahko najkasneje do petka, 10. 4. 2020.

Ob koncu preverjanje se samoovrednoti. To že znaš, kajne?

Če si vse pravilno rešil, si lahko v zvezek za SPO narišeš nasmejan obraz (smejka), če si nekaj nalog rešil pravilno, nekaj pa narobe, si nariši resen obrazek (reskota), če si imel skoraj vse narobe, si nariši žalosten obrazek (žalkota).

Kako lahko svoje znanje izboljšaš? Razmisli.

 

GLASBENA UMETNOST

1. Poišči umetno glasbo na spletu.

Na spletu poišči glasbo, ki jo zelo rad poslušaš in prepevaš. Naslov in avtorje zapiši v zvezek.

2. Izberi si eno izmed naštetih dejavnosti. Izbiraš med a) in b).

a) Zapoj ob poslušanju svoje najljubše pesmi.

b) Na izbrano pesem si izmisli plesne gibe (koreografijo) in jih predstavi svoji družini, kasneje pa jih boš lahko tudi v šoli.

3. Reši kviz (najkasneje do četrtka, 9. 4. 2020).

Preveri svoje znanje v kvizu na temo ljudske in umetne glasbe. Ko boš zaključil reševanje, te za določene odgovore čakajo rešitve. Klikni na povezavo: https://www.1ka.si/a/266798

 

***  Če želiš več …

Obišči spodnjo spletno stran in se preizkusi v različnih glasbenih aktivnosti:

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

 

LIKOVNA UMETNOST

Danes boš izdeloval tulipane.

Potreboval boš barvni papir, škarje in lepilo. Ne pozabi zaščititi mize na kateri boš ustvarjal.

Ko pripraviš vse potrebno za delo, si pazljivo oglej film na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=oeERIWSbYck&feature=youtu.be.

Če doma nimaš barvnega papirja, lahko tulipane izdelaš iz barvnega časopisnega papirja ali revij. Lahko pa bel papir poljubno pobarvaš. Za podlago uporabi list velikega zvezka (A4).

Izbereš lahko tudi druge barve cvetov, obliko cvetov, različno velikost cvetov, … skratka, uporabi svojo domišljijo. Želim, da pri delu uživaš in si ustvarjalen.

Izdelek lahko prilepiš na omaro, seveda, če ti starši to dovolijo.

** Priporočamo tudi:

Ogled TV oddaje IZOdrom na Televiziji Slovenija v četrtek, 9. 4. 2020, ob 9.10, kjer bodo izdelovali velikonočno okrasje.

 

ŠPORT

Z učiteljicami verjamemo, da se redno gibaš, ob lepem vremenu tudi na svežem zraku.

Dejavnosti, ki se odvijajo na prostem, izvajamo odgovorno do sebe in drugih ter po priporočilih o omejitvah gibanja na prostem. Posvetuj se s straši.

Najprej se ogrej s poskakovanjem, tekom na mestu, tekom v naravi … Nato opravi gimnastične vaje.

Bodi pozoren, da narediš vaje od glave do pet.

V nadaljevanju te čakajo vaje, s katerimi se boš pripravil na športno vzgojni karton.

Da se spomniš, kaj to je, si lahko ogledaš spodnji posnetek.

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI

Vaje lahko prilagodiš za delo notri, na domačem dvorišču ali na bližnjem travniku.

Pri vsaki vaji najprej razmisli, kako jo boš opravil. Ne potrebuješ izvesti vseh vaj, ki so navedene.

Pri vsaki točki izberi eno in jo večkrat ponovi. Potrudi se po svojih najboljših zmožnostih.

1. Tek na 60 m

NOTRI:

 • tek na mestu (15 sekund)
 • striženje z nogami

ZUNAJ:

 • tek okrog hiše
 • tek v hrib

2. Tek na 600 m

NOTRI:

 • tek na mestu (30 sekund)
 • tek z visokim dvigovanjem kolen (30 sekund)

ZUNAJ:

 • lovljenje na travniku,
 • daljši sprehod in tek v naravi

3. Poligon nazaj

NOTRI in ZUNAJ:

 • gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, nazaj, levo, desno)
 • oponašanje živali, ki hodijo po vseh štirih

* Lahko si pripraviš tudi ovire (peresnica, pručka, cvetlični lonec …), ki jih prestopiš.

4. Vesa v zgibi

NOTRI: plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama)

ZUNAJ: plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev

5. Skok v daljino z mesta

NOTRI:

 • žabji poskoki
 • sonožni poskoki črt na tleh (ploščice, parket …)

ZUNAJ:

 • preskakovanje jarkov, debel na sprehodu
 • preskakovanje kolebnice
 • igra ristanc

6. Dotikanje plošče z roko/taping

 • umikanje rok/dlani (Igra dvojic, oseba 1 v paru drži dlani obrnjeni proti tlom pred sabo, oseba 2 ga »žgečka« po spodnji strani dlani. Ko se oseba 2 odloči, osebo 1 hitro, a nežno udari po hrbtni strani dlani. Naloga osebe 2 pa je, da dlani prej umakne.)
 • sedi za mizo, pred sabo na sredino položi dlan, s katero ne pišeš; na levo in desno stran te dlani položi zvezek ter se z dlanjo roke, s katero pišeš čim hitreje dotikaj zvezka na eni in drugi strani.

7. Dvig trupa

 • plazenje
 • lazenje
 • skoki
 • deska
 • dvig trupa – trebušnjaki (izmisli si čim več različnih vaj)
 • plezanje

8. Kožna guba

 • jej zdravo in z glavo
 • redno se gibaj

9. Predklon

 • dotik tal z dlanmi z iztegnjenimi nogami
 • položaj dojenčka (ležiš na hrbtu, dvigneš roki in nogi v zrak, z desno roko se skušaš dotakniti desnega stopala in z levo roko levega stopala; nogi lahko najprej pokrčiš, nato jih poskusi počasi iztegovati in nekaj sekund zadržati v tem položaju) – vajo zadrži 10 sekund in jo 3-krat ponovi

10. Telesna višina in teža

 • jej zdravo in z glavo
 • redno se gibaj

ZAKLJUČEK – umirjanje

Udobno se namesti (lahko ležiš na tleh, sediš po turško, na stolu …) in zapri oči. Osredotoči se samo na dihanje. Vdihni skozi nos v trebuh, nato naj vdih potuje do prsnega koša, da se razširi. Vdih naj traja 5 sekund – štej do 5, nato počasi izdihni skozi usta. Vajo nekajkrat ponovi in odpri oči.

_________________________________________________________

3. TEDEN (30. 3. – 3. 4. 2020)

Spoštovani starši, dragi učenci,

počasi korakamo v tretji teden pouka na daljavo. Upamo, da ste vsi zdravi in da vam takšen način dela ne povzroča prevelikih težav. Tudi za prihajajoči teden smo vam učiteljice pripravile naloge, za katere upamo, da vam bodo zanimive in ne preveč zahtevne. Bodite ustvarjalni, pogumni, iznajdljivi in zagotovo vam bodo vse zadane naloge uspele. En velik HVALA vsem, ki vam pri tem pomagajo in vas spodbujajo. Ostanite zdravi.

Učiteljice 3. razreda

MATEMATIKA

1. ura

V zvezek za MAT napiši naslov: ŠTEVILSKI IZRAZI – MNOŽENJE IN SEŠTEVANJE

Oglej si sliko v DZ 2 MAT, str. 91. Preriši jo v zvezek in pod njo zapiši:

Na polici so 3 vaze, v vsaki je po 5 rož. Poleg je še ena vaza z dvema cvetlicama.

Koliko je vseh cvetlic?

R: 5 + 5 + 5 + 2 = 17

Kako bi napisali krajše?

Ker se število 5 ponavlja, uporabimo množenje. 2 pa je sama, zato jo le prištejemo.

R:  · 5 + 2 = 15 + 2 = 17

O: Vseh cvetlic je 17.

POMEMBNO: V računu, kjer sta  seštevanje in množenje, vedno najprej množimo.

Da tega ne pozabimo, podčrtamo, kaj moramo najprej izračunati. Rezultatu množenja nato prištejemo še ostalo.

Primer:

 · 4 + 6 = 12 + 6 = 18

6 +  · 4 = 6 + 12 = 18

Reši naloge v DZ 2 MAT na str. 91 in str. 92-3. nalogo. Na koncu preglej in popravi.

2. ura

V zvezek za MAT napiši naslov: ŠTEVILSKI IZRAZI – MNOŽENJE IN ODŠTEVANJE

Nariši 5 stolpcev, v vsakem je 5 kock. Koliko je vseh kock?

Skica:

R: 5  · 5 = 25

O: Vseh kock je 25.

Nato odvzamemo 3 kocke. Koliko kock je sedaj? Kako bi napisal račun?

 · 5 – 3 = 25 – 3 = 22

O: Sedaj je 22 kock.

Z enim računom smo izračunali, koliko je bilo vseh kock na začetku in koliko kock potem, ko smo 3 odvzeli.

POMEMBNO: V računu, kjer sta množenje in odštevanje, vedno najprej množimo.

Da tega ne pozabimo, podčrtamo množenje in ga prvega izračunamo, nato pa odštevamo.

Primer:

 · 2 – 6 = 14 – 6 = 8

44 –  · 3 = 44 – 24= 20

Reši naloge v DZ 2 MAT, str. 92 – 4. in 5. naloga ter str. 93 – 6. naloga. Na koncu preglej in popravi.

3. ura

Danes boš ponovil in utrdil učno snov, ki si jo že spoznal.

V zvezek za MAT napiši naslov: Ponavljanje in utrjevanje.

Naloge reši v zvezek.

1. Izračunaj. Zvezdica* pomeni simbol za množenje – krat.

4 * 8 =                      56 : 8 =                    5 * _____ = 35                        _____ : 7 = 2

5 * 3 =                     63 : 7 =                     _____ : 3 = 4                          5 * 3 = ______

7 * 6 =                     27 : 9 =                    _____ : 4 = 6                          _____ * 2 = 18

9 * 3 + 7 =             8 + 4 * 1 =                  3 + 2 * 0 =                            5 * 5 + 0 =

4 * 8 + 5 =             7 + 2 * 8 =                  4 * 4 + 9 =                            4 + 2 * 2 =

2. Natančno preberi spodnje povedi in nariši risbo v zvezek.

Na sredino lista nariši rumeno hišo z modro streho.

Pred hišo stoji rjava klop.

Na klopi sedi deklica.

Pred klopjo je rumena žoga.

Desno od klopi leži črn kuža.

Levo od hiše stoji pasja uta.

Ob uti raste cvetoče drevo.

Z veje visi ptičja hišica.

3. Natančno preberi besedilne naloge in jih reši. Zapiši račun in odgovor.

a) Nik vsak dan poje 6 piškotov in 8 bonbonov. Koliko piškotov je pojedel v štirih dneh?

b) Na travniku so otroci nabirali zvončke. Vsak je odtrgal 9 zvončkov. Skupaj so jih nabrali 72. Koliko otrok je bilo?

c) Rok je sestavil tri vlake, vsakega s po 4 kockami in en vlak s 7 kockami. Koliko kock je pri tem uporabil?

**Preverjanje znanja MAT

Pripravile smo ti kratko preverjanje znanja pri MAT.

Ko boš imel čas, pojdi na povezavo: https://www.1ka.si/a/264350

Natančno preberi posamezne naloge in jih reši. Pomembno je, da ko začneš z reševanjem, moraš rešiti vse naloge do konca. Preverjanje lahko rešiš kadarkoli želiš od ponedeljka, 30. 3. 2020, do četrtka, 2. 4. 2020.

*** Kdor želi več …

Lahko utrjuješ poštevanko na: https://www.thatquiz.org/sl-1/matematika/aritmetika/.

Pojdi na povezavo, izberi gumb ARITMETIKA, nato označi MNOŽENJE in REZULTAT. Čas začne teči, ko vpišeš prvi rezultat in pritisneš tipko ENTER. Število računov in čas lahko izbiraš po želji. Predlagana spletna stran omogoča tudi izbiro deljenja, seštevanja, odštevanja in še marsikaj.

Lahko vadiš tudi druge matematične vsebine s pomočjo interaktivnih nalog:

https://interaktivne-vaje.si/matematika/besedilne_naloge/besedilne_naloge.html

SLOVENŠČINA

1. ura

Če je mogoče, prosi starše ali koga v družini, da ti glasno prebere besedilo o Hišici na jasi.

Tvoja naloga je, da besedilo natančno in pozorno poslušaš ter si podatke zapomniš.

V primeru, da ti nihče ne more prebrati besedila, ga vsaj dvakrat preberi sam.

Hišica na jasi (opis zgradbe)

Dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Na vrsti je oddaja Pošta na radiu Regljač. Danes prisluhnite opisu, ki nam ga je poslal Jan, učenec 3. c-razreda.

Na jasi sredi gozda stoji pritlična lesena hišica pravokotne oblike. Zgrajena je iz lesenih brun. V njej preživlja svoj prosti čas tetina družina. Na pročelju zgradbe so lesena vrata. Na sredini imajo manjšo zastekljeno pravokotno odprtino, zavarovano z železno mrežo. Nad vrati je pritrjena rogovilasta veja, na njej pa je šopek suhega cvetja. Na obeh straneh vrat je okno z zelenimi polkni. Pod okni so pritrjena zelena korita za rože. V njih so posajeni rdeči nageljni. Steni na desni in levi strani hiše imata po dve okni z zelenimi polkni. Na zadnji steni, nasproti vhoda, pa so samo vrata za izhod v gozd. Streha je prekrita z lesenimi deščicami – skodlami. Na spodnjem robu strehe sta lesena žlebova, v katerih se zbira deževnica. Ta po ceveh odteka v lesena soda, ki stojita ob levem in desnem vogalu pročelja. Na vrhu slemena je siv dimnik. Okoli hišice je lesen plot.

Pomoč pri razlagi manj znanih besed …

Jasa – travna površina v gozdu, ki ni porasla z drevjem ali grmovjem

Pročelje – sprednji del hiše

Skodle – lesene deščice za pokrivanje streh

Sleme – najvišji rob strehe, kjer se stikata strešni ploskvi

Plot – lesena ograja

2. Po poslušanju ali branju besedila Hišica na jasi, besedilo ustno obnoviti. Povej vse, kar si si zapomnil.

3. Besedilo poslušaj ali preberi še enkrat, nato reši 1., 2. in 3. nalogo v DZ na str. 32.

4. Naloga po izbiri: Izberi si eno nalogo (lažjo ali zahtevnejšo) in jo reši.

*Lažja naloga

V zvezek za SLJ – jezikovni del napiši naslov Hišica na jasi. Iz 1. naloge prepiši povedi v zvezek.

Npr.:  Hišica sredi jase je zgrajena iz lesenih brun.

Hišo lahko tudi ilustriraš.

**Zahtevnejša naloga

V zvezek za SLJ – jezikovni del opiši svojo domačo hišo ali stanovanje v katerem živiš.

Pri opisu zgradbe si lahko pomagaš z naslednjimi podatki:

Položaj v naravi (kje stoji hiša, v mestu, na vasi, blizu gozda, ob cesti …)

Zunanjost (oblika stavbe, velikost, barva fasade, material – iz česa je, sestavni deli- če ima balkone, teraso, zunanje stopnice …)

Notranjost (prostori – kopalnica, kuhinja, stranišče, dnevni prostor, kurilnica, garaža, spalni prostori, klet …)

Hišo lahko tudi ilustriraš.

2. ura

Franček Rudolf: Marsovčki hočejo na Zemljo

1. Pred branjem ustno odgovori na vprašanja.

 • Na kaj se spomniš, ko slišiš besedo marsovec?
 • Kaj pomeni beseda marsovec?
 • Kako si predstavljaš marsovca?
 • Kaj misliš, ali živijo v vesolju še druga živa bitja?
 • Ali bi se želel srečati z njimi in zakaj?
 • S čim potujejo?
 • Ali bi ti potoval v vesolje?
 • Na kateri planet bi potoval?

Franček Rudolf je napisal zanimivo zgodbico o srečanju Marsovčkov z Zemljani.

Odlomek bte zgodbe boš našel v berilu Moje branje – svet in sanje.

2. Poglej kazalo in poišči besedilo. Oglej si besedilo in ustno odgovori.

 • Kako je besedilo napisano?
 • Kaj pomeni branje po vlogah?
 • Kdaj beremo po vlogah in kdo tako bere ter se uči besedila na pamet?

3. Besedilo preberi s svinčnikom v roki. Na list izpiši neznane besede.

Po  branju:

Ali veš, kaj pomenijo besede planet, površina, prebivalec, skafander, razsvetljevati, elektrika, raztezati, segrevati, termometer, živo srebro, ploščat, žareti?

Kje najdeš razlago teh besed?

Namig:

Slovar slovenskega knjižnega jezika najdeš tudi na spletni strani:

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A

Seveda, lahko uporabiš tudi drug način, kako si boš razložil neznane besede.

5. V zvezek za SLJ – književnost napiši naslov: Franček Rudolf: Marsovčki hočejo na Zemljo

6. Odgovori na vprašanja. Odgovore piši v celih povedih.

 • Kdo so Blip, Čip in Kip?
 • Kje so pristali?
 • S kom so se pogovarjali?
 • Kaj so mislili o žarnici in termometru?
 • Čemu so se Marsovčki čudili?
 • Kaj so na koncu ugotovili?

7. Večkrat glasno beri besedilo po vlogah. Poskusi se čim bolj vživeti v jezik nastopajočih.

** Če želim …

Zgodbo (posamezne nastopajoče) lahko v zvezek tudi ilustriraš.

LIKOVNA UMETNOST

Pri književnosti si prebral dramsko besedilo Marsovčki hočejo na Zemljo.

Pripravi namizno gledališče: sceno in lutke. Pri tem bodi čim bolj ustvarjalen.

Namig, kako izdelati lutko …

Lahko uporabiš trši papir, karton, lesene palčke in vrvico.

Na trši papir nariši lutke (marsovčke, termometer in žarnico). Lutke izreži in jih z lepilnim trakom prilepi na lesene palčke, žarnico pa na vrvico.

SLOVENŠČINA

3. ura

Ko imaš izdelane lutke in sceno, lahko zaigraš igro Marsovčki hočejo na Zemljo.

Vloge lahko igraš sam ali pa povabiš k igranju še druge družinske člane.

Veliko pozornosti nameni gibanju lutk in njihovi izraznosti, jasnemu govoru in izvirnosti.

Bodi ustvarjalen.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Vzemi bel list papirja. Nanj nariši veliko srce. V srce napiši lepo misel.

Nato srce s škarjami izreži in ga večkrat prepogni. Lahko ga nekomu izročiš in mu polepšaš dan …

1. Sedaj pa razmisli in ustno odgovori. (Ponovitev snovi)

*Katero gradivo si uporabil?

*Na kakšne načine si to gradivo obdelal?

*Katero orodje si pri obdelavi uporabil?

*Kaj bi iz tega gradiva še lahko naredil in katera orodja bi lahko pri tem uporabil?

*Kaj si naredil z odpadki, ki so pri obdelavi nastali?

Poleg papirja poznamo še druga gradiva, ki jih vsakodnevno uporabljamo.

Razlikujejo se po svojih lastnostih, ki jih izkoriščamo pri vsakodnevnih opravilih.

2. Odpri učbenik za SPO na str. 54.

3. Razmisli in ustno odgovori (glej pikapolonica).

4. Preberi tudi spodnjo razlago v učbeniku.

Ker se kovina hitro segreje, za kuhanje uporabljamo kovinske posode. Za mešanje uporabljamo lesene žlice, da se ne opečemo.

Že prejšnjo uro smo ugotovili, da papir lahko režemo, trgamo, mečkamo, prepogibamo …

Pri tem pa uporabljamo roke, škarje, spenjač, luknjač …

Nekatera gradiva pa lahko obdelujemo tudi z gnetenjem in valjanjem.

Morda veš, katera gradiva so to?

Seveda. Glina, modelirna masa, plastelin, testo …

5. Tudi ti se lahko preizkusiš v gnetenju in valjanju.

Če imaš možnost, si izberi eno izmed dejavnosti, ki ti jih ponujamo.

a) Če imaš morda doma plastelin ali katero drugo modelirno maso, lahko izdelaš poljuben izdelek.

Lahko si pomagaš tudi z učbenikom na str. 55.

b) S pomočjo staršev in z njihovim vodenjem lahko zamesiš testo za kruh, pico ali piškote. Preizkusi se v gnetenju in valjanju, nato pa dobrote specite.

c) S pomočjo staršev in z njihovim vodenjem lahko izdelaš domači plastelin.

Prilagamo recept:

Domači plastelin

Sestavine

 • 1 skodelica moke
 • pol skodelice soli
 • 1 skodelica vode
 • 2 žlici olja
 • 1 pecilni prašek
 • barvo za hrano (po želji)

Priprava

V kozico damo suhe sestavine in prilijemo vodo. Kuhamo na srednjem ognju in neprestano mešamo.

Masa se bo počasi začela strjevati – takrat ogenj malo zmanjšamo.

Če uporabimo tudi barvo, jo dodamo proti koncu kuhanja.

Ko se začne masa odbijati od posode, mešamo še malo, dokler ne dobimo kompaktno testo – plastelin.

Preložimo ga na peki papir, spodaj pa podložimo desko. Pustimo ga stati 5 minut, da se ohladi.

Ohlajen domači plastelin zgnetemo, da dobimo gladko obliko.

Ponudimo ga otrokom, zraven pa lahko pripravimo otroške kuhinjske pripomočke ali razne bleščice in bunkice, da spodbudimo njihovo domišljijo.

Vir: https://zastarse.si/otroci/domaci-plastelin-hitro-in-enostavno

Ne pozabi:

Za izdelavo izdelka potrebujemo navodilo, kjer je zapisano, kaj potrebujemo in opisan je postopek izdelave.

Pri delu se moramo držati navodil, biti moramo natančni in poskrbeti moramo za varnost.

6. Postopek izdelave izdelka zapiši v zvezek:

Postopek izdelave izdelka

 1. Preberem navodilo.
 2. Pripravim delovni prostor.
 3. Pripravim material in pripomočke za delo.
 4. Pri delu sem natančen in previden.
 5. Po končanem delu pospravim in poskrbim za odpadke.

***Ker že vse znam pri SPO, lahko ponovim …

 Prilagamo vam vprašanja za ponavljanje in utrjevanje. Skozi cel teden si sami razporedite, kdaj si boste vzeli čas za ponavljanje in utrjevanje snovi. Na vprašanja lahko pisno ali ustno odgovarjatePomagate si lahko z učbenikom in zvezkom. Spodaj so tudi rešitve, s kateri preverite pravilnost odgovorov.

ČAS – vprašanja

 1. Koliko mesecev ima leto? Naštej jih. Koliko tednov ima mesec? Koliko dni ima teden? Naštej jih.
 2. Koliko ur ima en dan? Koliko minut ima ena ura?
 3. Naštej dele dneva.
 4. Kaj kaže mali kazalec na uri? Koliko ur mine, ko se urni kazalec zavrti za en krog?
 5. Kaj kaže veliki kazalec na uri? Koliko ur mine, ko se minutni kazalec zavrti za en krog?
 6. Koliko je ura? (branje ur)

PRAZNIKI – vprašanja

 1. Naštej vsaj 4 različne vrste praznikov.
 2. Katere osebne praznike poznamo?
 3. Katere državne ali mednarodne praznike poznamo?
 4. Katere kulturne praznike poznamo?
 5. Katere verske praznike poznamo?

SVETLOBA –  vprašanja

 1. S čim zaznamo svetlobo?
 2. Kdaj lahko vidimo predmet, žival,…? Naštej 4 pogoje.
 3. Kaj je svetilo? Naštej svetila. Katero je največje in najmočnejše svetilo?
 4. Zakaj se predmeti svetijo? Naštej predmete, ki se svetijo.
 5. Ali je Luna svetilo? Razloži.
 6. Nariši, opiši in razloži, kako vidimo.

ZVOK – vprašanja

 1. S čim zaznavamo zvok? Katero je čutilo za sluh?
 2. Kdaj nastane zvok?
 3. Naštej lastnosti zvoka. Kaj potrebuje zvok za potovanje? Naštej nekaj teh primerov.
 4. Ali v brezzračnem prostoru zvok lahko potuje? Zakaj ne?
 5. Kako lahko zadušimo zvok?

ČAS – odgovori

 1. Leto ima 12 mesecev; januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december. Mesec ima 4 tedne ali 5 tednov. Teden ima 7 dni; ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja.
 1. Dan ima 24 ur. Ena ura ima 60 minut.
 2. Ko se začne dan, je jutro, nato sledi dopoldne (med 9. in 12.), ob 12h je poldne, nato se začne popoldne, sledi mu večer (od 18. do 24.).
 3. Ure. Mine 12 ur.
 4. Minute. Mine 1 ura.
 5. Pravilno odčita uro.

PRAZNIKI – odgovori

 1. Poznamo: državne, verske, družinske, kulturne, svetovne, lokalne praznike in praznike, povezane s šegami.
 2. Rojstni dan, god, krst, poroka, zaključek šolanja.
 3. Novo leto 1. januar – praznujemo začetek leta. Dan upora proti okupatorju 27. april – spominjamo se dneva, ko so se Slovenci sklenili, da se bodo uprli Nemcem, Italijanom in Madžarom, ki so zasedli Slovenijo. Praznik dela 1. maj – spomnimo se na boj delavcev za več delavskih pravi in praznuje ga celi svet. Dan državnosti 25. junij – spomnimo se, da je na ta dan Slovenija postala neodvisna država. Dan samostojnosti in enotnosti 26. december – se spominjamo, da smo Slovenci leta 1990 glasovali, da želimo živeti v samostojni Sloveniji.  Dan spomina na mrtve 1. november – spomnimo se naših preminulih.
 1. Slovenski kulturni praznik 8. februar – praznujemo Prešernov dan, ko je umrl naš največji pesnik France Prešern. Dan reformacije 31. oktober – Slovenci smo dobili prve tiskane knjige.
 1. Velika noč in velikonočni ponedeljek – 1. nedelja po prvi pomladni polni luni – kristjan se spominjajo Kristusovega vstajenja od mrtvih. Marijino vnebovzetje 15. avgustBožič 25. december – kristjani se spominjajo Kristusovega rojstva.

SVETLOBA – odgovori

 1. Z očmi.
 2. Imeti moramo odprte oči, okoli nas mora biti svetloba ali mora biti predmet osvetljen, predmet moramo videti (ne sme ga zakrivati neka ovira).
 3. Predmet, ki oddaja svetlobo.
 4. Sveča, petrolejka, ogenj, bakla, žarnica, baterija. Sonce.
 5. Predmeti se svetijo, ker odbijajo svetlobo. To so: vilice, noži, izdelki iz zlata, srebra, stekla, dragi kamni, Luna.
 6. Luna je predmet, ki se sveti. Luna ni svetilo, ker ne oddaja svetlobe. Luna odbija sončno svetlobo, ker Sonce sveti nanjo.  Svetloba obsveti predmet. Od predmeta se svetloba odbije v naše oči, zato predmet vidimo.

ZVOK – odgovori

 1. Zvok zaznavamo s sluhom. Čutilo za sluh je uho.
 2. Zvok nastane, če se predmet ali del predmeta zaradi gibanja zatrese.
 3. Brez gibanja ni zvoka. Zvok potuje v vse smeri. S potovanjem zvok slabi. Zvok potuje od vira do naših ušes. Zvok se širi po snoveh. Snovi so zrak, voda, kovina, keramika, les, plastika, steklo…
 4. V brezzračnem prostoru – vesolju zvok ne more potovati, ker ni snovi, skozi katero bi zvok potoval. Tam je tišina.
 5. Zvok lahko zadušimo z nekaterimi snovmi, ki so mehke, hrapave in nagubane. To so: pena, papir, karton, blago, stiropor, mehurjasta folija.

GLASBENA UMETNOST

O ljudski glasbi že veliko veš. Poleg ljudske, pa poznamo tudi umetno glasbo.

Navodilo za delo

 1. Razmisli in ustno odgovori.

* Ali veš, v čem se razlikujeta ljudska in umetna glasba?

Svoj odgovor lahko preveriš v nadaljevanju.

 1. Umetna glasba

* Poznaš katere od spodnjih pesmi?

Tiste, ki jih poznaš, jih lahko z veseljem zapoješ.

 • Snežinke (Anja Štefan, Boris Vremšak)
 • Jesenska (Anja Štefan, Igor Štuhec)
 • Poj z menoj (Jožko Kovačič, Sepp Faist)
 • Kekčeva pesem (Kajetan Kovič, Marijan Vodopivec)
 • Marmelada (Anja Štefan, Robert Kamplet)
 • Računstvo (Wolfgang Amadeus Mozart, Jože Humer)

* Kaj meniš, kaj pomenita imeni, zapisani v oklepaju poleg naslova pesmi?

Ob naslovih umetne glasbe sta zapisana ustvarjalca.

To sta pesnik, ki napiše besedilo pesmi in skladatelj, ki napiše melodijo za pesem.

Ker sta ustvarjalca pesmi znana, rečemo, da je to umetna pesem.

Kekčevo pesem je napisal Kajetan Kovič, melodijo pa Marijan Vodopivec. Glasbo za prvi film o Kekcu pa je napisal skladatelj Marjan Kozina.

 1. Zapis v zvezek

V zvezek za GUM napiši naslov Umetna glasba.

Nariši razpredelnico in vanjo zapiši razlike med umetno in ljudsko glasbo.

Zapiši tudi definicijo o pesniku in skladatelju.

LJUDSKA GLASBA                                           UMETNA GLASBA

neznan avtor                                                  avtor znan

širi se po ustnem izročilu                                zapisana – notno črtovje

glasbila domače izdelave                              glasbila izdelujejo strokovnjaki         

Pesnik napiše besedilo pesmi. Skladatelj napiše melodijo za pesem. 

*** Če želiš več …

Še enkrat zapoj pesem po svojem izboru in jo spremljaj z lastnimi glasbili (ploskanje, tleskanje, topotanje, trkanje …).

ŠPORT

Z učiteljicami verjamemo, da večkrat na dan potelovadiš in tako je prav. Na to nas opozarjajo tudi v televizijskih programih in nam prikazujejo veliko primerov  gibanja. Razmisli, zakaj je gibanje pomembno.

Če imaš možnost, pojdi v lepem vremenu ven in se igraj (gumitvist, ristanc, kolebnica …), ali pojdi z domačimi na sprehod.

Danes lahko narediš tudi nekaj gimnastičnih vaj za raztezanje in krepitev rok in nog. Veliko jih poznaš že iz šole.

Predlagamo, da opise vaj najprej prebereš. Pri vsaki opisani vaji najprej razmisli, kako jo boš opravil.

Po branju se postavi v položaj za vaje in jih opravi s ponovitvami.

*Pomagaj si z razlago besed:

 • Razkoračna stoja – stojimo z nogami narazen, noge so v širini bokov
 • Vzročenje – roki sta nad glavo
 • Odročenje – roki sta iztegnjeni v višini ramen (levo, desno)
 • Predročenje – roki sta iztegnjeni pred telesom v višini in širini ramen

POTEK GIMNASTIČNIH VAJ

 1. OBIRAMO SADJE. Stojimo razkoračno, obe roki vzročimo. Izmenično jih iztegujemo čim višje. Pri vsakem iztegu stopimo na prste. Vsako roko iztegni 12x.
 2. NARAZEN – SKUPAJ, STOJE. Stojimo z nogama skupaj. Roke vzročimo, dlani se dotikajo. Skačemo z nogami skupaj – narazen. Roke gredo izmenično iz vzročenja v odročenje. Ponovi 12x.
 3. NAPREJ – NAZAJ, STOJE. Ena noga in roka sta naprej (isti), druga noga in roka nazaj, kolena in komolci so rahlo upognjeni. Naredi izmenične skoke. Ponovi 12 x.
 4. ZAMAHI Z NOGO VSTRAN. Stojimo z obema nogama skupaj. Zamahujemo vstran, z vsako nogo 12x.
 5. POČEPI. Stojimo razkoračno, kolena so rahlo pokrčena. Roke so v predročenju. Pazi, da ne gredo kolena čez prste na nogi. Naredi 12 počepov.

Po želji lahko dodaš še svoje vaje.

PLES

Po uspešno opravljenih gimnastičnih vajah, se pozabavaj s plesom. Morda se ti kdo pridruži.

Predlog: Zumba kids    POVEZAVA: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

 _________________________________________________________________________________________________________________________

2. TEDEN  (23. 3. – 27. 3. 2020)

Spoštovani starši, dragi učenci,

prvi teden dela in učenja na daljavo je mimo. Učiteljice smo prepričane, da ste se trudili po svojih najboljših močeh. Če vam kaj ni uspelo narediti, ali ste imeli pri delu težave, se ne obremenjujte. Vse, kar vam ni uspelo in morebitne težave, ki so pri delu nastajale, bomo rešili skupaj, ko se ponovno vidimo.

Zagotovo so vam pri organizaciji in delu pomagali vaši starši, zato se jim zahvaljujemo.

S skupnimi močmi nam bo uspelo.

Delo in reševanje nalog prilagodite svojim zmožnostim. Rešite toliko kot zmorete.

Pomembno je, da tisto kar delate, delate počasi in natančno.

MATEMATIKA

Nekateri ste množenje in deljenje z 1 in 0 že obravnavali v šoli, zato čas namenite utrjevanju in ponavljanju poštevanke. Navedene so tudi spletne povezave, kjer lahko vadite.

1. URA: Množenje in deljenje z 1

V zvezek za MAT napiši naslov: MNOŽENJE Z 1

Nariši 4 krožnike (kroge) in na vsak krožnik 1 jabolko.

Zapiši v zvezek:

Koliko jabolk je na štirih krožnikih?

Račun:  4 · 1= 4

Odgovor: Na štirih krožnikih so 4 jabolka.

Dobro si oglej rezultat. Kaj si ugotovil?

Zapiši v zvezek: Če število pomnožimo z 1, dobimo isto število.

V zvezek zapiši poštevanko števila 1 od 1 do 10.

Izpiši večkratnike poštevanke števila 1.

V DZ MAT (2. del) na strani 83:

– preveri, če si pravilno zapisal poštevanko in večkratnike števila 1.

– reši naloge 1., 3. in 4. Na koncu še enkrat preveri in popravi.

V zvezek za MAT napiši naslov: DELJENJE Z 1

Zapiši v zvezek:

Mama je 4 jabolka pravično razdelila svojim otrokom, vsakemu otroku eno jabolko.

Koliko otrok ima mama?

Račun:  4 : 1 = 4

Odgovor: Mama ima 4 otroke.

Dobro si oglej rezultat. Kaj si ugotovil?

Zapiši v zvezek: Če število delimo z 1, dobimo isto število.

V zvezek zapiši račune deljenja, kot smo jih za ostala števila:

1 : 1 = 1, ker je  1 · 1= 1

2 : 1 = 2, ker je  2 · 1= 2 (….nadaljuj do 10)

V DZ MAT (2. del) na strani 84:

– reši naloge 1., 2., 3. in 4. Na koncu še enkrat preveri in popravi.

***Če ti bo še ostalo kaj časa in volje, računaj na spletu:

MNOŽENJE

https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/mnozenje-in-deljenje/preizkusi-se/mnozenje/avtosola-mnozenja

DELJENJE

https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/mnozenje-in-deljenje/preizkusi-se/deljenje/pobarvaj-rezultat-2

2. URA: Množenje in deljenje z 0

V zvezek za MAT napiši naslov: MNOŽENJE IN DELJENJE Z 0

Zapiši v zvezek:

0 : 1 = 0, ker je 0 · 1 = 0

0 : 2 = 0, ker je 0 · 2 = 0 ….

Znaš ugotoviti, kaj se dogaja pri deljenju?

Zapiši v zvezek: Če 0 delim s katerimkoli številom, je rezultat (količnik) vedno 0.

Razmisli. Kaj bi znal povedati o računih, kjer z 0 delimo in je torej 0 na mestu delitelja?

Zapiši v zvezek:

1: 0 = 0     // ??? POSKUSI S PREVERJANJEM… Ali drži, da je 0 · 0 = 1 … TO PA NE DRŽI!!

Ker zmnožek števil z 0 ne more dati drugega rezultata kot 0, z 0 ne moremo deliti (NI MOGOČE).

Zapomni si: Z 0 ne moremo deliti.

Lahko poskusiš izračunati s pomočjo kalkulatorja.

Tudi tam ti napiše: NI MOGOČE DELITI Z NIČ ali ERROR

V DZ MAT (2. del) na strani 85 in 86, če še nisi. Na koncu preveri in popravi.

Če ti bo še ostalo kaj časa in volje, računaj na spletu:

MNOŽENJE

https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_multiplications.htm?language=slovenian&linkback=../../education/math-multiplications/index.htm

DELJENJE

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/gradiva_mat_100/deljenje/deljenje-do-100/index.html

3. URA: Zakon o združevanju pri množenju

V zvezek za MAT napiši naslov: ZAKON O ZDRUŽEVANJU PRI MNOŽENJU

Oglej si sliko v DZ MAT 2 na strani 89.

Zapiši v zvezek:

V sobi so tri poličke. Na vsaki polički sta 2 lončka po 5 barvic.

Koliko barvic je na vseh treh poličkah?

Lili in Bine sta razmišljala vsak po svoje. Sliko preriši v zvezek. K sliki pripiši ustrezne račune.

BINE LILI

Bine je najprej izračunal število lončkov na vseh policah.

3 · 2 = 6

Nato je vse lončke pomnožil s številom barvic

6 · 5 = 30

Lili je najprej izračunala število barvic v 2 lončkih.

2 · 5 = 10

Nato je število barvic pomnožila s 3 poličkami.

3 · 10 = 30

3 · 2 · 5 = 30 3 · 2 · 5 = 30

Kdo ima prav, Lili ali Bine? Kaj si ugotovil? OBA, seveda.

Zapiši v zvezek:

Za množenje več faktorjev velja zakon o združevanju. Vrstni red množenja je poljuben. Rezultat se ne spremeni.

Reši naloge v DZ MAT 2 na strani 89 in 90. Besedilne naloge reši v zvezek (napiši račun in odgovor). Na koncu preglej in popravi.

SLOVENŠČINA

25. marca je materinski dan, zato ta dan/teden posveti svojim staršem – mamici in očku.

Kaj vse tebi pomenita očka in mamica? Sporoči jima.

1. URA

Odpri berilo Moje branje – svet in sanje na str. 17.

Pesem Toneta Pavčka: Mama je ena sama večkrat glasno preberi.

Ustno razloži, kaj pomenijo verzi:

– prva radost je mama

– prvi spev, nina-nana

-prva beseda: mama

Pomoč:

radost – sreča, veselje

spev – pesem

Ustno odgovori: Koliko kitic ima pesem? Koliko verzov ima vsaka kitica?

V zvezek za književnost napiši naslov Tone Pavček: Mama je ena sama

V pesmi poišči rime: sama – mama, mami – drami …

Še sam se spomni nekaj besed, ki se rimajo na mama in jih zapiši v zvezek.

S pomočjo rim, ki si jih našel, sestavi verz ali celo kitico nove pesmi in jo zapiši v zvezek.

Svojo mamico ilustriraj.

2. URA

Odpri berilo Moje branje – svet in sanje na str. 16.

Pesem Neže Maurer: Rišem očeta večkrat glasno preberi.

Ustno odgovori na vprašanja:

 • Razloži naslov pesmi.
 • Kakšen je oče na sliki?
 • Zakaj je otrok narisal očeta?
 • Kaj pomeni beseda šiht?

V zvezek za slovenščino – književnost napiši naslov Neža Maurer: Rišem očeta.

Nariši svojega očeta. V oblaček zapiši to, kar si želiš, da bi ti oče rekel.

*** Za zabavo, če želiš …

 Učiteljice vemo, da zelo radi poslušate glasbeno zvrst RAP in priljubljenega slovenskega glasbenika Challeta Salleta.

Poslušaj njegovo pesem, zapoj in zapleši Challe Salle: Lagano. https://www.youtube.com/watch?v=JaPwLN5-21o.

Preizkusi se še ti v rapanju in zarapaj pesem Mama je ena sama ali Rišem očeta …

Preseneti starše z izvirnim presenečenjem. Lahko se tudi posnameš. Posnetek shrani, da nam ga boš v šoli pokazal ali se boš predstavil kar v živo. Komaj čakamo.

3. URA

Odpri DZ za SLJ na str. 30. Preberi naslov in si oglej spodnjo sliko.

Pripravi zvezek za SLJ – jezikovni del. V zvezek napiši naslov Stavba na železniški postaji. Natančno si oglej stavbo, ki jo vidiš na sliki v DZ in jo opiši.

Zapiši vsaj pet povedi o njej. Upoštevaj kriterije zapisa v zvezek (čitljivost, natančnost, velika začetnica, končno ločilo). Natančno preberi svoj opis in popravi napake.

Nato večkrat glasno preberi opis stavbe v DZ na str. 30.

Preveri razumevanje prebranega besedila tako, da prebereš spodnja navodila in z ustreznimi barvicami podčrtaš povedi v DZ.

Z rdečo barvico podčrtaj poved, ki ti pove, kakšna je stavba na železniški postaji.

Z modro barvico podčrtaj poved, ki ti pove, kje so vhodna vrata.

Z zeleno barvico podčrtaj poved, ki ti pove, kaj je levo in kaj desno od izhodnih vrat.

Z rumeno barvico podčrtaj poved, ki ti pove, kaj vse je v notranjosti stavbe.

Z roza barvico podčrtaj poved, ki ti pove, komu vse je namenjena stavba na železniški postaji.

Reši 1. in 2. nalogo v DZ na str. 31.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Napni svoje možgančke in razmisli. Ustno odgovori.

*Kaj si že izdelal iz kamna, lesa, papirja? Katera orodja si pri tem uporabil?

*Kaj vidiš v svoji okolici iz lesa, kamna, kovine …?

* V svoji peresnici imaš veliko stvari. Morda veš iz česa so narejene?

Iz kovine, lesa, papirja in drugih snovi izdelujemo različne predmete.

 1. Odpri učbenik za spoznavanje okolja na str. 52, 53 in 54.
 2. Oglej si sliko na strani 53.
 3. Razmisli in ustno odgovori na vprašanja (glej pikapolonico U str. 52).
 4. Natančno preberi besedilo v učbeniku na str. 52 in 53.
 5. V zvezek napiši naslov: Strižemo in režemo.
 6. Poišči 3 predmete, ki jih imaš doma in zapiši iz česa so.

Primer: Škarje so iz kovine in umetne snovi.

 1. Prepiši v zvezek:

Snov, ki jo uporabimo za izdelavo nekega predmeta, imenujemo gradivo.

Gradivo je lahko papir, les, kovina, plastika, glina, steklo, porcelan …

Iz različnih gradiv izdelamo uporabne izdelke. Če želimo izdelati izdelek, moramo najprej narediti načrt.

Pri obdelavi gradiv nastanejo odpadki za katere moramo ustrezno poskrbeti.

8. Napni svoje možgančke in razmisli. Ustno odgovori. Če imaš gradivo doma, lahko dejavnosti tudi preizkusiš.

*Kaj moraš delati s papirjem, da iz njega oblikuješ letalo?

*Kaj moraš delati z žico, da iz nje narediš okrasek?

*Kaj moraš delati z glino, da iz nje narediš posodico?

9. V učbeniku na str. 54 zgoraj si oglej različna gradiva in načine, kako jih lahko obdelujemo.

V zvezek za naslednja gradiva (les, plastiko, kovino) zapiši načine, kako jih lahko obdelujemo.

Primer: Papir lahko režemo, strižemo, zgibamo, lepimo.

    Les lahko …

10. Kaj sem se naučil? S pomočjo spodnjih vprašanj ponovi, kaj si se naučil. Ustno ali pisno odgovori.

a) Naštej nekaj orodij in povej iz česa so.

b) Kaj so gradiva? Naštej nekaj gradiv.

c)** Kako lahko poskrbim za odpadke, ki nastanejo pri obdelavi gradiv?

LIKOVNA UMETNOST

Pri SPO si se naučil, da lahko iz različnih gradiv izdelaš izdelek. Za izdelavo nekega izdelka pa potrebuješ načrt.

 1. V učbeniku za spoznavanje okolja na str. 56 – 57 imaš že narejen načrt za izdelavo kalejdoskopa.

Preberi, kaj vse potrebuješ za izdelavo kalejdoskopa in preberi načrt. Če imaš vse pripomočke doma, ga lahko    po danem načrtu izdelaš.

 1. Če nimaš doma vseh gradiv, ki jih potrebuješ za izdelavo kalejdoskopa, lahko izdelaš popolnoma svoj izdelek.

Premisli in poišči, katera gradiva imaš na voljo (papir (barvni, časopisni), karton, žica, plastična, kovinska in kartonska odpadna embalaža (lončki, pokrovčki, različne škatlice …), tulec …

Zamisli si idejo, kakšen uporaben izdelek lahko narediš in naredi načrt zanj.

Ko imaš načrt izdelan, izdelaj izdelek.

3. Premisli in svoje delo ovrednoti.

*Kako sem zadovoljen s svojim izdelkom?

* Kaj mi je šlo zelo dobro?

* Kaj bi lahko izboljšal?

Končni izdelek lahko fotografiraš in/ali ga shraniš.

**Ko se bomo vrnili v šolo, boš lahko prinesel izdelek ali fotografijo izdelka v šolo, kjer nam ga boš natančno predstavil. Izdelke bomo lahko tudi razstavili.

GLASBENA UMETNOST

Čeprav je ura glasbe na urniku le enkrat tedensko, lahko po svojih željah in navdihu zapoješ kadarkoli. Za prepevanje lahko navdušiš tudi svoje domače. Še posebno pri temi, ki zajema ljudsko glasbo.

Navodilo za delo

1. Ustno odgovori na vprašanja. Odgovore povej odraslemu. Lahko si pomagaš z zapisom v zvezku.

Kaj spada k ljudski glasbi?

Naštej vsaj tri ljudska glasbila.

V kaj so oblečeni plesalci, ki plešejo ljudske plese?

2. Vprašaj starše, če poznajo kakšno ljudsko pesem. Morda imate doma tudi pesmarico* z ljudskimi pesmimi.

*pesmarica – zbirka preprostejših, ljudstvu namenjenih pesmi

3. Zdaj imaš dve možnosti. Izberi tisto, ki ti bolj ustreza.

A) Zapoj dve ljudski pesmi po predlogu staršev.

B) Na spletu poišči tri otroške ljudske pesmi in ob njih zapoj.

Predlogi pesmi:

 • Lisička je prav zvita zver
 • Ob bistrem potoku je mlin
 • Izidor ovčice pasel

Kako ti (vam) je šlo? Če si pel z veseljem, lahko petje popestriš s spremljavo.

Pojdi v kuhinjo in poišči kuhinjski pripomoček (lahko tudi več), ki ti bo služil za ritmično glasbilo. Izberi pesem in jo ob petju spremljaj z izbranim »glasbilom«.

***Če želiš več

Če ti je uspelo privabiti k sodelovanju tudi domače in ti je izvajanje všeč, lahko posnamete vaš nastop. Z veseljem si bomo tvoj prispevek ogledali, ko se vrnemo v šolo. Seveda lahko izvajaš izbrano pesem tudi kot solist.

ŠPORT

Poleg otroških ljudskih pesmi poznamo tudi otroške igre, ki so se ohranjale iz roda v rod.

Se spomnite, ko smo na medgeneracijski pohod povabili tudi vaše babice in dedke?

Nekateri med njimi so izpolnili tudi anketni vprašalnik. Zanimalo nas je, katere igre so se najpogosteje igrali v njihovem otroštvu.

Našteli so naslednje igre: Zemljo krast, Ristanc, Rinčke talat, Slepe miši, Gnilo jajce, Skrivalnice, Ljubljana – Zagreb – Beograd, Mama koliko je ura?, Bela, bela lilija, Rdeče češnje rada jem, Igra z elastiko (gumitvist), Ravbarji in žendarji …

 Navodilo za delo

Razmisli, katere igre se znaš ti? Naredi načrt za izvedbo igre (ali več iger). Razmisli o prostoru, številu udeležencev v igri in o pripomočkih. Ne pozabi na svojo varnost in na varnost udeležencev. Igraš se lahko doma na dvorišču v krogu svoje družine.

***Kako igrati ristanc?      

Pri tej igri ni vodje, vsi igralci so enaki.

Potrebujemo ploščat kamenček in košček krede. Ristanc lahko narišeš tudi na pesek ali zemljo.

Narišemo ristanc, ga razdelimo v polja in jih označimo s številkami. Potem se razvrstimo za metanje kamenčka. Vržemo kamenček v sredino prvega polja. Ko kamenček obleži, skočimo z eno nogo v prvo polje, poberemo kamenček. Pazimo, da ne stopimo na črto, se v skoku obrnemo in skočimo nazaj pred ristanc. Kjer sta dva polja, skočimo na obe nogi. Skačemo toliko časa, dokler nismo »fuč«; to se zgodi če stopimo na črto. Če smo »fuč« se umaknemo naslednjemu v vrsti. Na vrhu ristanca sta dom ali nebesa. V njem lahko počivamo (na obeh nogah, se obračamo v skoku, skočimo z eno nogo ali sploh ne počivamo) seveda je vse odvisno od postavljenih pravil in dogovorov.

Namig

Če imaš dovolj prostora v hiši ali stanovanju, lahko narediš ristanc s pomočjo izolirnega traku. Seveda moraš prej vprašati starše, če imate doma trak in če ti to dovolijo.

Pri delu vam želimo veliko vztrajnosti in ustvarjalnosti. Ostanite doma in zdravi.

Učiteljice 3. razreda

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spoštovani starši, dragi učenci,

učiteljice 3. razreda bomo na tej spletni strani objavljale gradiva in navodila za delo v času prekinitve pouka. Pripravljale bomo navodila predvsem za MAT, SLJ in SPO. Delo si razporedite skozi cel teden. Naloge rešujte počasi in natančno. Založbi Rokus Klett in Mladinska knjiga vam v tem času omogočata brezplačen dostop do vseh elektronskih in interaktivnih gradiv, ki so dostopna na spletnih straneh https://www.lilibi.si

in https://www.ucimse.com/.

GUM – pojte že znane pesmi, spremljave najdete tudi na povezavi https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost.

LUM in ŠPO – veliko se gibajte na svežem zraku (na travniku in v bližnjem gozdu) in ustvarjajte. Staršem pomagajte pri različnih hišnih opravilih.

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

SPOZNAVANJE OKOLJA

UL – Balerina ANA

UL- spoznavanje okolja

Učiteljice aktiva 3. razreda