KVIZI ZA UTRJEVANJE ZNANJA

Dragi učenci!
Kdor želi, se lahko preizkusi v naslednjih kvizih, ki jih bomo učiteljice do konca šole objavljale. 🙂
Poleg povezave bo vedno tudi napisan datum objave.

 1. https://kahoot.it/challenge/03869006?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1590071923827 (21. 5. 2020)
 2. https://kahoot.it/challenge/0876242?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1590856267206 (30. 5. 2020)
 3. https://kahoot.it/challenge/bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1591182280366 (3. 6. 2020)
 4. https://kahoot.it/challenge/bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1591625620399 (8. 6. 2020)
 5. https://kahoot.it/challenge/03493229?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1591734239810 (10. 6. 2020)

______________________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. – 15. 5.)

Pozdravljen/a! V tem tednu boš spoznal, kako povemo, koliko je ura v angleščini. Spoznal boš tako analogen kot digitalen zapis ure.

Koliko je ura? – What’s the time?
Najprej si oglej spodnji posnetek. Oglej si ga večkrat in si skušaj zapomniti, kako povemo, koliko je ura.

https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0

 

Zdaj si oglej spodnjo sliko. Poskušaj povedati, koliko je ura na posamezni številki, nato preveri.

Izraz o’clock uporabimo za polne ure.

REŠITVE:

1 – It‘s seven o’clock.

2 – It’s four o’clock.

3 – It’s twelve o’clock.

4 – It’s ten o’clock.

5 – It’s three o’clock.

6 – It’s two o’clock.

7 – It’s five o’clock.

8 – It’s one o’clock.

9 – It’s six o’clock.

 

Zdaj pa poskusi poimenovati še digitalni zapis ure, nato preveri spodaj.

Imej v mislih, da najprej povemo polno uro in nato še minute.

Npr.:

6:25 = It’s six twenty-five.

8:05 = It’s eight oh five. (namesto 0 rečemo oh)

9:11 = It’s nine eleven.

2:34 = It’s two thirty-four.

 

REŠITVE:

10 – It’s three fifteen.

11 – It’s seven twenty.

12 – It’s two twenty-five.

13 – It’s six thirty. /It’s half past six.

14 – It’s ten forty-five.

15 – It’s four fifteen.

16 – It’s five twenty-five.

17 – It’s eight fifty.

18 – It’s eleven thirty-five.

 

Izberi 3 zgornje primere analognega zapisa ure, jih preriši v zvezek in zraven zapiši ustrezen čas. Enako naredi za digitalni zapis ure.

 

Odpri delovni zvezek na str. 53. Poslušaj spodnji posnetek. V posnetku narekujem zapis ure pri 1. nalogi in pri 2. nalogi. Če želiš, posnetek vmes ustavljaj.
Zadnjo nalogo reši samostojno.

 

Tako, zdaj pa preveri rešitve v DZ.

 

V 5. razredu boš spoznal še nekaj drugih izrazov, ki jih lahko uporabiš pri poimenovanju ure. Če želiš, si lahko ogledaš razlago na spodnjem posnetku.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=o2kgWPiU8MePZbrSLEqot33l

 

Kot kaže, se prihodnji teden spet vidimo. Me že komaj čakamo, kaj pa ti? 🙂

učiteljice Karmen, Klavdija in Manca

______________________________________________________________________________________________________

Dragi tretješolci!

Kot kaže, se bomo kmalu spet videli v šoli, juhu!

Vsi, ki še niste bili ustno ocenjeni, boste ocenjeni, ko se vrnemo v šolo.

Ocenjevanje bo potekalo enako – s pomočjo lista, po katerem ste se pripravljali na oceno. Edina sprememba bo, da boš namesto vseh vprašanj na listu odgovarjal le na pet vprašanj. Katere? Te bo naključno izbrala učiteljica.

______________________________________________________________________________________________________

7. TEDEN (4. – 8. 5.)

Pozdravljen/a! Upam, da si si nabral/a novih moči, zdaj pa veselo na delo! Najprej predlagam, da malo potelovadiš in hkrati ponoviš števila.

https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20&fbclid=IwAR19BNPxOh8RRT7MzNpniu5ruA-_aPH1_W7XC7W9q9N9GdLNbbAOGen1ewk

Preveri svoje znanje o številih na spodnji povezavi,. Na koncu klikni na možnost »check my answers« (pošiljanje učiteljici ni obvezno).

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/NUMBERS_(1_TO_100)_id1390eh?fbclid=IwAR2bHaMKy3oZ0lZMcuF6nstrdJpVnKdUbeL1k2q7ik4czZDuBSsCogV5UOQ

Ključne besede: mountain, capital city, river, longest, highest, neighbours, flag, coat of arms, Slovenia, Austria, Hungary, Croatia, Great Britain, Italy … 

 

Ponovimo besedišče teme, ki smo jo zadnjič spoznali.

Ob zemljevidu ponovi izraze in jih utrdi: Point to the capital. What is the capital of Slovenia? Point to the highest mountain. What is the highest mountain in Slovenia? What are the neighbours of Slovenia? Point to Italy. Z zastavo ponovijo: What colour is at the top / in the middle / at the bottom?

 

Domoljubna pesem I can feel Slovenia – poslušaj in pripevaj.


Katere so ključne besede, ki jih slišiš v pesmi?

 

Delovni učbenik I feel Slovenia 

Poskusi samostojno pripovedovati ob zemljevidu, zastavi in majici.

 

Countries and their popular food  (države in popularna hrana)

Kako bi povedal, katera hrana je tipična za določeno državo?

A popular food in Slovenia is »potica«. A popular food in Great Britain is Christmas pudding. A popular food in Italy is pizza/pasta. A popular food in Croatia is sarma. A popular food in Hungary is goulash. A popular food in Austria is apple strudel.

 

Flags (zastave) 

What colour is the flag of Hungary? (Kakšne barve je zastava Madžarske?) What colour is at the top (na vrhu) / in the middle (na sredini) / at the bottom (na dnu)? What colour is on the left (levi) / in the middle (na sredini) / on the right (na desni)? What colour are the triangles in the flag of Great Britain? (Kakšne barve so trikotniki na zastavi Velike Britanije?)

Kako nekoga vprašamo, iz kje prihaja? – Where are you from?

Kako odgovorimo? – I am from Slovenia / Italy / Hungary …

 

DELOVNI UČBENIK Where are you from? 

Poslušaj spodnji posnetek in izpolni DZ na str. 43 – napišeš ime osebe in pobarvaš zastave po navodilu.

*V DZ je Velika Britanija zapisana napačno. Prečrtaj in popravi, da bo pisalo Great Britain.

 

V zvezek zapiši naslov Where are you from? Za najmanj 4 otroke zapiši stavke po zgledu spodaj (slušni posnetek).

Npr.:
– My name is Lili. I am from Great Britain.
– My name is …

 

Odlično ti je šlo!

_____________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci in spoštovani starši!

V prihodnjem tednu vam želimo, da si odpočijete, naberete nove energije in storite vse tisto, za kar vam je do sedaj zmanjkalo časa.
Učiteljice TJA smo odprle vsa preverjanja znanja za nazaj – kdor jih še ni, jih ima možnost rešiti sedaj.

Uživajte in se zopet slišimo čez en teden! 

_____________________________________________________________________________________________________

6. TEDEN (20. – 24. 4.)

Hello! How are you? I hope your answer is HAPPY.

Prejšnji teden si spoznal protipomenke (OPPOSITES), zato jih hitro ponovi s spodnjima posnetkoma.

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE

 

Ta teden se bomo posvetili posebni temi. Poslušaj posnetek in skušaj uganiti.

https://www.youtube.com/watch?v=w-WuhiuEOQc.

Zdaj ti je verjetno že jasno. Pogovarjali se bomo o SLOVENIJI, naši državi. Pravkar si slišal slovensko himno (Slovenian anthem).

KLJUČNE BESEDE: mountain (gora), capital city (glavno mesto), river (reka), longest (najdaljši/a), highest (najvišji/a), neighbours (sosedje), flag (zastava), coat of arms (grb).

Oglej si spodnji zemljevid.

THIS IS THE MAP OF SLOVENIA. (To je zemljevid Slovenije).

This is Ljubljana. (To je Ljubljana).
Ljubljana is the capital of Slovenia. (Ljubljana je glavno mesto Slovenije).

This is the longest river. (To je najdaljša reka.)
The longest river is Sava. (Najdaljša reka je Sava.)

This is the highest mountain. (To je najvišja gora).
The highest mountain is Triglav. (Najvišja gora je Triglav.)

The neighbours of Slovenia are Italy, Austria, Croatia and Hungary. (Sosednje države so Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska.)

 

Sedaj pa to še poslušaj.

 

Pripravi si zemljevid in poskusi pokazati naslednje:

Point to the (Pokaži na): capital city, longest river, highest mountain of Slovenia, our neighbours Italy/Hungary/Croatia/Austria.

What is the capital of Slovenia? – Katero je glavno mesto Slovenije?
(The capital of Slovenia is Ljubljana.)

What is the longest river? – Katera je najdaljša reka?
(The longest river is Sava.)

What is the highest mountain? – Katera je najvišja gora?
(The highest mountain is Triglav).

What are the neighbours of Slovenia? – Katere so sosednje države?
(The neighbours of Slovenia are Hungary, Croatia, Italy, Austria.)

This is the flag of Slovenia. (To je slovenska zastava).
It is white, blue and red. (Je belo-modro-rdeča.)
White is at the top, blue is in the middle, red is at the bottom. (Bela je zgoraj, modra je v sredini, rdeča je spodaj).
A coat of arms is on the left. (Grb je na levi).

 

Odgovori na vprašanje:

 • What colour is at the top / in the middle / at the bottom?

 

Traditional food in Slovenia is potica. (Tradicionalna jed v Sloveniji je potica.)

Traditional food in Austria is apple strudle. (Tradicionalna jed v Avstriji je jabolčni strudel.)

Traditional food in Croatia is sarma. (Tradicionalna jed na Hrvaškem je sarma.)

Traditional food in Hungary is goulash. (Tradicionalna jed na Madžarskem je golaž.)

Traditional food in Italy is pasta. (Tradicionalna hrana v Italiji so testenine.)


Zdaj pa še hitro reši naloge v DZ na str. 42.

 

Lepe počitnice!

_____________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. – 17. 4.)

Pozdravljen/a v prazničnem tednu!

How are you? How are you feeling? (Kako si? Kako se počutiš?)
Kako že odgovorimo?
»I’m fine. I’m so-so. I’m not very well. I’m hot / cold. I’m hungry / full. I’m happy / sad.«
Upam, da si happy. 🙂

V prejšnjih tednih si spoznal vremenska stanja in dneve v tednu, zato jih najprej dobro ponovi/utrdi z ogledom posnetkov na spodnjih povezavah.

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=8s

Opazuj spodnje sličice. Kaj opaziš?

Upam, da si ugotovil, da gre za protipomenke (OPPOSITES) – stvari z nasprotnim pomenom.

KLJUČNE BESEDE: sunny – rainy, hot – cold, happy – sad, big – small, boy – girl, left – right, mum – dad, young – old, grandma – grandpa, hungry – full, white – black, yes – no, he – she, start – finish, hello – goodbye.
What’s the opposite of …?
Če katere od zgornjih besed ne poznaš, preveri njihov pomen s (Pons) slovarjem.

Oglej si posnetka na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE

 

Sedaj lahko pričneš z reševanjem nalog v DZ na str. 47.

Pri 1. nalogi v okvirčke nariši ustrezne pomene.
Pri 2. nalogi z barvo označiš nasprotne pomene (npr. yes – no z isto barvo), pri naslednji pa z isto številko.
Pri zadnji si le oglej sličice in jih skušaj poimenovati.

 

Izberi si 5 nasprotnih pomenov, v zvezek zapiši naslov OPPOSITES in jih prepiši ter nariši.
Reši še kviz o vremenu in dnevih v tednu. Bodi pazljiv, da vpišeš svoje ime in priimek ter da ga rešiš do konca.
Kviz bo na voljo do ponedeljka, 20. 4., a pazi, da ga rešiš samo enkrat. https://www.1ka.si/a/269962
Prišel si do konca. Zdaj pa si hitro zavrti svojo najljubšo angleško pesem in uživaj!

_____________________________________________________________________________________________________

4. TEDEN (6. – 12. 4.)

 • Ali se še spomniš, kaj pomenijo besede YESTERDAY, TODAY in TOMORROW? YESTERDAY pomeni včeraj, TODAY pomeni danes, TOMORROW pomeni jutri.

To lahko ponoviš z ogledom posnetka na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=78AaaKs-PsY

 • Potem v zvezek zapiši naslov 7 DAYS in načrtaj podobno razpredelnico, ki jo ustrezno dopolniš.
  Za pomoč lahko pokukaš v zvezek za 2. razred in si pomagaš z DL (glej spodaj).
  Pazi: imena dnevov in mesecev se pišejo z veliko začetnico!

 • Pod tabelo zapiši, kateri dan v tednu je tebi najljubši s stavkom:

My favourite’s day is ______________.

 • Zdaj lahko pričneš z reševanjem vaj v DZ na str. 49.

Pri prvi nalogi besede po vrstnem redu pravilno razporediš v razpredelnico.

Pri drugi nalogi postani novinar in vprašaj družinske člane ali prijatelje, kateri je njihov najljubši dan v tednu, npr.:  »What’s your favourite day, Petra?«
Podatke vpiši v razpredelnico.

Pri zadnji nalogi pa zapiši, kar si ugotovil s celimi stavki: ____________’s (znak za svojino) favourite day is ______________.

Npr.: »Petra’s favourite day is Saturday.«

 • Odlično! Prišel si do konca tedenske naloge.
  Za konec reši še kratko preverjanje na povezavi: https://www.1ka.si/a/265594
  Reši ga najkasneje do nedelje zvečer.
  Pozor: reši ga samo enkrat. Bodi pazljiv, da ga rešiš do konca.
 • Zdaj si zavrti svojo najljubšo angleško pesem.

Ostani zdrav!

Goodbye. 🙂

_____________________________________________________________________________________________________

Že kar nekaj časa se soočamo s poukom, ki je popolno nasprotje tistega, ki ste ga vajeni. Učiteljice za angleščino vas že močno pogrešamo in upamo, da se tudi vi sem in tja spomnite na nas. Upamo, da ste dobro in da vam delo za angleščino ne predstavlja večjih težav.

Starši – velika hvala gre tudi vam, ker bodrite svoje otroke, jih usmerjate in pomagate pri samem delu.

Učenci – redno rešujte preverjanja, ki jih bomo prilagale, saj na ta način dobimo vpogled v to, kako dobro usvajate znanje in utrdite vsebine, ki jih obravnavamo na daljavo. Če boste pri delu naleteli na oviro, si vzemite odmor ter se kasneje vrnite nazaj.
Seveda nam lahko v primeru negotovosti pošljete tudi elektronsko sporočilo (vpiši ime in priimek tvoje učiteljice): ime.priimek@os-trebnje.si

V upanju, da se čim prej vidimo, vas lepo pozdravljamo.

učiteljice Karmen, Klavdija in Manca

_____________________________________________________________________________________________________

3. teden

How’s the weather

kviz Weather

_____________________________________________________________________________________________________

TJA

2. teden

_____________________________________________________________________________________________________

TJA

Učenci naj učne vsebine ponovijo po delovnem zvezku. Pozorni naj bodo na besedila, ki so v njem zapisana. Z njimi naj vadijo glasno branje.

Vsak teden si naj izberejo eno izmed že obravnavanih vsebin, v zvezek napišejo naslov (npr. Animals, Transport, Family itd.). Prepišejo naj besedišče in poleg napišejo tudi slovenske prevode (npr. a truck – tovornjak, a submarine – podmornica).

Snov naj utrjujejo tudi s pomočjo interaktivnih vaj:
https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_1_3.html?fbclid=IwAR0O8XDK00dMlQvLxkGFjt4LVxRSJyZCcTM-A_Z47usdUUwroiUS76QghRw