Kvizi za utrjevanje znanja

 1. https://kahoot.it/challenge/06333675?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1591109532081 – Unit 4 (Family)
 2. https://kahoot.it/challenge/03060903?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1590227156806 – Unit 5 (Home)
 3. https://kahoot.it/challenge/03198196?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1591109505227– Unit 1-5
 4. https://kahoot.it/challenge/09335476?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1591546560405– 4th grade challenge
 5. https://kahoot.it/challenge/bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1591633806779 – I can do it

______________________________________________________________________________________________________

10. TEDEN (25. – 29. 5.)

Pozdravljen/a.
V tem tednu boš zaključil s peto enoto Home. Potreboval boš učbenik, DZ in zvezek.
Delo si lahko razdeliš na več delov.

 

Pri prvi nalogi ponovi zapis bivališč, prostorov in pohištva. Zapiši besede, ki jih slišiš in pritisni enter. Nalogo lahko rešiš večkrat, saj se besede spreminjajo.
*Opomba: v tej nalogi dnevna soba ne bo living room, ampak sitting room.
https://quizlet.com/8881358/spell/embed/?fbclid=IwAR2KlLp6gM4vKckPkXQg0IOSuzYjLj2c4rjdlAqEaSDiiBTDNEMtqlgrgas

 

V prejšnjem tednu si spoznal predloge, zato ti delo v delovnem zvezku ne bo povzročalo težav. Reši 17., 18. in 19. nalogo (na straneh 84 in 85). Pomagaj si s slovarčkom, ki si ga naredil v zvezek.

Izbirno: na strani 86 reši 21. (preberi povedi in nariši na sliko) in 22. nalogo (najdi razlike in jih zapiši na črte).

 

Odpri učbenik na strani 91, oglej si 25. nalogo. Poslušaj razlago.

Sedaj sam na enak način naredi še nekaj primerov (npr. lamp, mirror, sofa, TV …). Če želiš, se lahko posnameš in posnetek pošlješ svoji učiteljici.

 

Skoraj si že na koncu. V delovnem zvezku reši 26. nalogo, v posnetku poslušaj navodila za reševanje.

 

Izbirno: lahko rešiš naloge v DZ, ki so ostale nerešene v tej enoti.

 

Za konec reši še kviz, s katerim boš preveril poznavanje snovi v 5. enoti Home.
https://kahoot.it/challenge/03060903?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1590227156806

Have a great week! 🙂

______________________________________________________________________________________________________

REZULTATI OCENJEVANJA ZNANJA

 

Ocene 4.A

Ocene 4.B

Ocene 4.C

Ocene 4.D

Ocene 4.K

Ocene 4.L

Ocene 4.M

______________________________________________________________________________________________________

9. TEDEN (18. – 22. 5.)

Hello!
Ocenjevanje je za tabo, to pa ne pomeni, da se je delo pri angleščini zaključilo. Učiteljice še enkrat poudarjamo, da je zaključna ocena odvisna tudi od vašega prizadevanja pri delu od doma (izpolnjevanje preverjanj znanja in pošiljanje dokaznega gradiva, če je to zahtevano).

Preden začneš z delom, si pripravi učbenik, DZ in zvezek.
Delo si lahko razdeliš na več delov.

 

Učiteljice smo ugotovile, da imate nekateri še vedno težave z uporabo člena a/an. V zvezku pobrskaj nazaj in najdi pravilo – v množini člen a/an odpade (an orange – oranges)!

Zato v zvezek napiši naslov SINGULAR AND PLURAL (ednina in množina) in reši naslednjo vajo. Vstavi a/an ali pa poljubno število pri množini.

___ sofa                                           ___ armchair                                           ___ TV

___ washbasin                                 ___ beds                                                 ___ fridge

___ bath                                          ___ wardrobes                                        ___ carpets

 

Z naslednjimi posnetki ponovi prostore in pohištvo v hiši. Nekatere besede bodo zate morda nove, a nič zato.

 

Na voljo imaš nekaj spletnih nalog, s katerimi lahko utrjuješ besedišče.

 

V DZ reši: 10., 11. in 12. nalogo (str. 78-80).

 

Danes boš spoznal, kdaj in kako v angleščini uporabiš predloge. To so besede, s katerimi poveš, kje je določena stvar (npr. na, v, pod …). Oglej si razlago na povezavi.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=r1RXIKIjFMNgjtcROYEeYLEp

V zvezek napiši naslov PREPOSITIONS (PREDLOGI) in naredi slovar. Iz učbenika na strani 86 iz 19. naloge prepiši predloge in poleg zapiši pomen v slovenščini.

 

Da ti bo vse skupaj še bolj jasno, si lahko ogledaš naslednje posnetke.

 

Izbirni nalogi:

 • 5. in 8. naloga v DZ (poslušaj navodila na posnetku).

 

Do petka reši naloge, nato pa rešitve preveri na spletni strani.

Have a nice week! 🙂

Rešitve

______________________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. – 15. 5.)

Dragi četrtošolci!

Pred tabo je še zadnje ocenjevanje znanja pri angleščini v tem šolskem letu. Verjamemo, da ti bo šlo zelo dobro.

PAZI, DA KONČAŠ PRAVOČASNO! Good luck 🙂

Povezava za ocenjevanje znanja: https://www.1ka.si/a/281509

Povezava za ocenjevanje znanja (za učence z DSP): https://www.1ka.si/a/282974

 

V tem tednu imate čas za pripravo na ocenjevanje, navodil za delo zato ni.

V ponedeljek bo na voljo povezava za preverjanje znanja. Na koncu dneva se bo preverjanje zaklenilo.

V četrtek, 14. 5., med 15.30 in 16.10 boste reševali naloge za ocenjevanje. Povezava bo aktivna samo v tem času, zato je obvezno, da jo takrat rešite.

Naloge rešite samo enkrat, podpišite se z imenom in priimkom. Ocene boste izvedeli preko šifer, ki ste jih izbrali preko ankete.
Starši naj vam pomagajo zgolj pri tehnični plati reševanja.

*Opomba: učenci z dodatno strokovno pomočjo (DSP) boste imeli za ocenjevanje drugo povezavo, zato bodite pozorni, na katero boste v četrtek kliknili.

*Nasvet: kako zapisati opuščaj (npr. havent got) –> na tipkovnici klikni na tipko za vprašaj (poleg števila 0).


Povezava za preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/280885

Uspešno učenje in srečno pri reševanju! 🙂

______________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO (3. 5. 2020)

V nadaljevanju so zapisana natančna navodila za ocenjevanje. Pozorno jih preberite.

V naslednjem tednu boste morali pri TJA pridobiti oceno vsi tisti, ki v tem ocenjevalnem obdobju še niste bili ustno ocenjeni. Oceno boste pridobili z oddajo nalog preko 1ke, kot ste to že delali v preteklih tednih.

V ponedeljek, 11. 5., bo na voljo povezava za preverjanje znanja, preko katere boste rešili naloge.
Ob koncu reševanja si obvezno preglejte svoje rezultate. Na koncu dneva se bo preverjanje zaklenilo.

V četrtek, 14. 5., pa boste odprli povezavo z nalogami, ki bodo ocenjene.
Časa za reševanje boste imeli 40 minut, in sicer od 15.30 do 16.10. Povezava bo aktivna samo v tem času, zato je obvezno, da jo učenci takrat rešijo.

Učenci naj rešijo naloge samo enkrat, podpišejo se naj z imenom in priimkom. Kakršnokoli drugačno podpisovanje in izpolnjevanje nalog bo pregledano in sankcionirano.
Starši jim pomagajte pri tehnični plati reševanja, ne pa pri sami učni vsebini. 🙂

Učiteljice bomo naloge pregledale in ocenile. Ocene boste izvedeli preko gesel (preberite obvestilo na začetni strani spletne strani Izredne razmere).

Naloge preko 1ke lahko rešite tudi učenci, ki ste ustno oceno v tem obdobju že pridobili, ni pa to nujno. V tem primeru boste pridobili še eno oceno.

Gradiv za prihodnji teden ne bo, zato da se boste lahko pripravljali na ocenjevanje.
Vse potrebne informacije bodo objavljene v nedeljo zvečer.

Teme, ki pridejo v poštev pri ocenjevanju:
– igrače,

– družina,
– a/an,
– nasprotja,
– has got/have got,
– števila do 100,
– domovi,
– prostori v hiši.

Uspešno učenje!

______________________________________________________________________________________________________

7. TEDEN (4. – 8. 5.)

Živjo! Upam, da si se naužil počitnic. Najprej ponovi snov za nazaj.

Za ogrevanje štej do 100 in telovadi: https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20

Pri nalogi na povezavi klikni na zvočnik in zraven zapiši število, ki ga slišiš. Ko končaš, klikni FINISH in nato CHECK MY ANSWERS (preveri moje odgovore). https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/NUMBERS_(1_TO_100)_id1390eh

 

Pri igračah in družini si že spoznal, kako lahko zapišeš, da je nekaj od nekoga (npr. This is Tina’s dog). Še enkrat si oglej razlago na posnetku. Na koncu je omenjena domača naloga (homework), ki vam je ni potrebno narediti.
https://www.youtube.com/watch?v=Poaa6U6iKSk&feature=youtu.be

 

Predno se pokaže cela slika, poskusi uganiti, kateri prostor je na sliki. Upam, da ti uspe! https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kIg__488rCs&feature=emb_title


Sedaj si ponovil, kar si spoznal pred počitnicami. Hitro ti bo uspelo rešiti nalogo na povezavi. Klikni na zvočnik in obkljukaj prostor, ki ga slišiš. Na koncu zopet klikni FINISH in nato CHECK MY ANSWERS.
Pozor: namesto living room boš slišal sitting room.

https://www.liveworksheets.com/hp253969op

 

Še naprej ostajamo v hiši. Oglej si sliko v učbeniku na strani 81. Na sredini imaš narisan tloris hiše, ob njem pa je narisano še pohištvo. Kam misliš, da spada posamezen kos pohištva? Preveri na posnetku. https://www.youtube.com/watch?v=EKLD4Arn_bs

Besede in prevode si zapiši v svoj zvezek. Namesto slovenskega pomena lahko pohištvo narišeš ali pa poiščeš kakšno revijo in nalepiš sliko pohištva.

FURNITURE – POHIŠTVO

LAMP luč
TABLE miza
BED postelja
WASHING MACHINE pralni stroj
SHELF kuhinjska polica
DISHWASHER pomivalni stroj
TELEVISION (TV) televizor
SOFA kavč
MIRROR ogledalo
COOKER štedilnik
FRIDGE hladilnik
CUPBOARD kuhinjska omarica
WASHBASIN umivalnik
BATH kopalna kad
TOILET stranišče
CARPET preproga

 

Reši še 7. nalogo v DZ in to je to, se vidimo naslednji teden! 

______________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci in spoštovani starši!

V prihodnjem tednu vam želimo, da si odpočijete, naberete nove energije in storite vse tisto, za kar vam je do sedaj zmanjkalo časa.
Učiteljice TJA smo odprle vsa preverjanja znanja za nazaj – kdor jih še ni, jih ima možnost rešiti sedaj.

Uživajte in se zopet slišimo čez en teden! 

______________________________________________________________________________________________________

6. TEDEN (20 – 24. 4.)

Pozdravljen/a! Zopet je čas za angleščino. Prejšnji teden je bilo učne snovi malce več in ker se bližajo prvomajske počitnice, boš ta teden namenil utrjevanju.

Analiza preverjanja znanja prejšnjega tedna: Bravo, preverjanje ste rešili zelo dobro. Nekateri imate težave z zapisovanjem števil, zato jih bomo najprej ponovili.

Števila, ki so vam delala največ težav, so zapisana spodaj. Lahko si jih prepišeš v zvezek, če želiš.

12 (twelve)

13 (thirteen)

33 (thirty-three)

44 (forty-four)

55 (fifty-five)

 

V prejšnjem tednu si zapisal imena prostorov. Tukaj so še enkrat zapisani.

HOUSE (hiša)

KITCHEN – kuhinja

HALL – hodnik, veža

DINING ROOM – jedilnica

LIVING ROOM – dnevna soba

BATHROOM – kopalnica

BEDROOM – spalnica

GARAGE – garaža

GARDEN – vrt

ATTIC – podstrešje

CELLAR – klet

TOILET – stranišče

PANTRY – shramba

 

Prisluhni posnetku. Ponavljaj besede, da se boš naučil pravilne izgovorjave.

 

Kaj počnemo v različnih prostorih? Poslušaj posnetek in ponavljaj za menoj.


Sedaj si te povedi prepiši v zvezek.

I cook in the kitchen.

I eat and drink in the dining room.

I watch TV in the living room.

I take a shower in the bathroom.

I sleep in the bedroom.

I take off my shoes in the hall.

I park my car in the garage.

I play in the garden.

 

V naslednjem posnetku se malce nasmej.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nfBsIA5Lr0U&feature=emb_title

 

Prejšnji teden si v zvezek rešil 5. nalogo v učbeniku (str. 79). Na spletni strani so objavljene rešitve primerov, sedaj pa jih še poslušaj. Lahko si odpreš zvezek in sproti bereš z mano.

Ponovi prostore v hiši z interaktivnimi vajami.

Na koncu reši še kviz. Na voljo bo do nedelje zvečer.
https://kahoot.it/challenge/07835499?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1587128484555

 

Čestitke, prišel si do konca tedenske naloge.

Sedaj pa dobra novica – v naslednjem tednu si prost! Vzemi si čas zase in za družino.
Lepe počitnice!

______________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. – 17. 4.)

Pozdravljen/a v prazničnem tednu! Upam, da si med vikendom nabral/a dovolj moči in si spet pripravljen/a na delo.

Zate smo pripravile kratko preverjanje znanja. https://www.1ka.si/a/271928
Na začetku se podpiši in ga ne zapiraj, preden končaš. Na voljo bo do ponedeljka, 20. 4., a pazi, da ga rešiš SAMO enkrat!

V tem tednu boš nadaljeval s prostori v hiši.

Odpri učbenik na strani 77, kjer jih imaš ob strani zapisane. Da boš slišal izgovorjavo, si najprej poglej videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=1lqZmMu5wkk
Omenjeni bodo nekateri prostori v hiši, ne pa vsi. Prostore iz učbenika, ki v pesmi ne bodo omenjeni, najdi v DZ v slovarju pod Unit 5 (od strani 133 naprej).

 

V zvezek si napiši naslov ROOMS IN THE HOUSE (prostori v hiši) in naredi slovar. Zapiši prostore, ki so omenjeni v učbeniku na strani 77. Pomagaj si s slovarjem v DZ.
Npr.: kitchen – kuhinja,             hall – hodnik,            dining room – jedilnica …
Poslušaj 3. nalogo v učbeniku na strani 78. Slišal boš, v katerem prostoru se nahajajo osebe. Pazljivo jo s svinčnikom reši kar v učbenik.
http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/unit5.html# (klikni na posnetek U78-1)

 

Oglej si 5. nalogo v učbeniku. Zapisati boš moral, kjer so osebe, zato jo reši v zvezek. Za naslov si napiši kar stran v učbeniku in številko naloge.
Ko želimo povedati, v katerem prostoru je nekdo, rečemo in (npr. in the kitchen, in the bedroom …).
Pazi: primeri so zapisani v krajšavah, ti naredi na daljši način.

Primer 1:

Where is dad? (Kje je oči?)
He is in the hall. (On je na hodniku.)

Primer 2:
Where is Tim’s sister? (Kje je Timova sestra?)
She is in the bathroom. (Ona je v kopalnici.)

Primer 5:
Where is the cat? (Kje je mačka?)                   Ker mačka ne spada pod osebe, ne bomo zapisali he ali she, ampak IT.
It is in the garden.

Primer 6:
Where are the apples? (Kje so jabolka?)         Ker gre za množino (več jabolk), uporabimo THEY ARE.
They are in the pantry. (So v shrambi.)

Ostale primere naredi sam.

V delovnem zvezku reši:
– 4. nalogo (v smeri puščice najdi imena prostorov in jih zapiši),
– 6. nalogo (v okvirčke zapiši imena prostorov).

V petek objavimo rešitve primerov v zvezku in nalog v delovnem zvezku.

Za konec se zopet preizkusi v pesmi Family Members song, ki smo jo poslušali že v šoli.
https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo


Hope to see you soon! (Upam, da se kmalu vidimo!)

REŠITVE primerov in nalog v DZ

______________________________________________________________________________________________________

4. TEDEN (6. – 12. 4.)

HOME

Pozdravljen/a. V prejšnjem tednu si zaključil z enoto My family, danes pa boš začel z novo enoto Home (dom).

Najprej boš rešil kviz o družini. Rešiš ga lahko najkasneje do nedelje zvečer. Pod nickname napiši svoje ime in priimek ali pa svoj vzdevek.
Nato klikni na OK, go! Najprej pozorno preberi vprašanje, nato odgovori (pri nekaterih vprašanjih izbiraš med štirimi možnimi odgovori, pri drugih pa, ali trditev drži (true) ali ne drži (false).
https://kahoot.it/challenge/0823775?challenge-id=996ac669-780b-410c-84b8-01b5bc00b897_1586076130143

Sedaj pa navodila za delo. Delo si lahko razdeliš na več dni.

 • Odpri učbenik na strani 76. Odpri spodnjo povezavo – tukaj lahko najdeš slušne posnetke iz učbenika.
  http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/unit5.html#slusni
  Poslušaj 1. posnetek (klikni na U76-3). Slišal boš, kje živijo različni ljudje in živali.
  Pazi! Na posnetku se naslednji primer ne sliši dobro:
  “I am a farmer. (Jaz sem kmet.) My home is a farmhouse. (Moj dom je kmetija.)”
 • V zvezek si napiši nov naslov enote HOME in naredi slovar, kot ga naredimo vedno ob novi enoti. Zapiši vse ljudi, živali in tudi njihova bivališča.
  Pomagaj si s slovarjem v DZ.
  Npr.: farmer – kmet,           tent – šotor,              prince – princ,           igloo – iglu …
 • V delovnem zvezku na strani 72 lahko najdeš podobne naloge.
  Reši:
  – 1. in 2. nalogo
  – 3. nalogo (pri a nalogi poveži pare, pri b nalogi pa jih zapiši, kot v primeru)

V petek se vrni na spletno stran, saj bodo objavljene rešitve nalog v DZ.

Želimo ti vse lepo. Pa še nekaj. Ostani zdrav/a! 🙂

Goodbye. 🙂


Rešitve DZ

______________________________________________________________________________________________________

Že kar nekaj časa se soočamo s poukom, ki je popolno nasprotje tistega, ki ste ga vajeni. Učiteljice za angleščino vas že močno pogrešamo in upamo, da se tudi vi sem in tja spomnite na nas. Upamo, da ste dobro in da vam delo za angleščino ne predstavlja večjih težav.

Starši – velika hvala gre tudi vam, ker bodrite svoje otroke, jih usmerjate in pomagate pri samem delu.

Učenci – redno rešujte preverjanja, ki jih bomo prilagale, saj na ta način dobimo vpogled v to, kako dobro usvajate znanje in utrdite vsebine, ki jih obravnavamo na daljavo. Če boste pri delu naleteli na oviro, si vzemite odmor ter se kasneje vrnite nazaj.
Seveda nam lahko v primeru negotovosti pošljete tudi elektronsko sporočilo (vpiši ime in priimek tvoje učiteljice): ime.priimek@os-trebnje.si

V upanju, da se čim prej vidimo, vas lepo pozdravljamo.

Karmen, Klavdija in Manca

______________________________________________________________________________________________________

3. teden

Ko z delom končaš, reši kratko preverjanje poznavanja snovi (najkasneje do nedelje, 5. 4. 2020). Najdeš ga v zgornjem dokumentu ali na tem naslovu: https://www.1ka.si/a/264398

Rešitve DZ

______________________________________________________________________________________________________

TJA

2. teden

Rešitve DZ

______________________________________________________________________________________________________

TJA

1. teden