Predmeti.

Tuji jezik angleščina.

Vprašanja učencev/staršev, odgovori učiteljev.