10. TEDEN (25. 5. – 29. 5. 2020)

Dragi učenci, ponovno pozdravljeni.

V tokratnem tednu se boste poleg učne snovi spopadli tudi s temo varnosti na spletu (internetu). Imeli boste kulturni dan. Navodila za to boste našli spodaj.

Nikar ne pozabite na dogovorjena ocenjevanja znanja z vašimi razredničarkami, prav tako pa vas želimo spomniti, da imate še vedno čas za branje in opravljanje bralne značke.

Pred nami je tudi kar lep in sončen teden, zato vam želimo, da si vzamete čas in se odpravite na kak sprehod, da bo vaše energije za šolsko delo še več.

Pred navodili pa si lahko ogledate ocene, ki ste jih pridobili s svojimi izdelki in s svojim znanjem.

učiteljice 5. razreda

Ocene 5. razred

 

 

SLOVENŠČINA

 1. a) Jezikovni del:

S pomočjo posnetka boste ponovili o samostalniku. Nato boste rešili naloge, ki so v zadnjem delu posnetka, v nadaljevanju pa na drsnicah. Spoznali boste EDNINSKE IN MNOŽINSKE SAMOSTALNIKE.

Odprite dokument POWERPOINT na povezavi (za predstavitev kliknite na f5) in sledite navodilom po vrsti. Besedilo z drsnic prepišite v zvezek. Rešitve nalog boste našli v posebnem dokumentu: Utrjevanje samostalnika – REŠITVE 10. T.

https://drive.google.com/file/d/1vNUGlCtbnchf2blZbQCb7aVGfN4MjHmc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WyME4ccO4LyJcPfBCtEFlYBf-LkvhQ8W/view?usp=sharing

 

 1. b) Književni del:

Ste prebrali besedilo o babici Lenči? Najbrž vam ni bilo težko poiskati primerov, ki so kazali na realistične/resnične in fantastične/izmišljene dele pripovedi Babica v supergah.

V tem tednu pa boste še sami napisali pripoved, v kateri se bodo prav tako prepletale resnične in izmišljene prvine (elementi) pripovedi. O čem boste pisali, se lahko odločite sami. Svetujemo vam, da si najprej izdelate miselni vzorec, šele potem začnete pisati besedilo. Spomnite se, kako smo sestavljali pripovedovalno besedilo v šoli. Na podoben način napišite pripoved in jo pošljite razredničarki na mail.

 

MATEMATIKA

Tudi v tem tednu se bomo spopadali s primeri deljenja. Oglejte si videoposnetek in primere, ki so predstavljeni, zapisujte v svoje zvezke.

https://www.youtube.com/watch?v=BMjwXI6BOm4

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

SNOVI ZAVZEMAJO PROSTOR IN JIH RAZLIČNO SHRANJUJEMO (zapišite naslov v zvezek)

Najprej samo razmislite: kam doma vse shranjujete različne snovi, kaj naredite s snovjo, če jo na vsak način želite še spraviti v neko posodo?

Preberite učno snov v U, str. 82, 83.

V zvezek pod naslov prepišite iz U, str. 83, Moram vedeti (iz rumenega dela).

Hitro razmislite, v kakšnem stanju so snovi v naravi. To smo obravnavali, ko smo spoznali lastnosti vode.

Sprehodite se po kuhinji, shrambi, kjerkoli imate shranjene snovi in si oglejte, v čem so shranjene različne snovi.

Preberite učno snov v U, str. 84, 85.

*Za shranjevanje snovi uporabljamo različno embalažo in prostore. V shrambi shranjujemo ozimnico, v garaži kolesa in avto, v omari oblačila …

TRDNE SNOVI – zaboji, vrečke, škatle…

TEKOČINE – pločevinke, plastenke, steklenice, sodi, cisterne…

 PLINI – plinske jeklenke…

Za shranjevanje različnih snovi potrebujemo primerno EMBALAŽO.*

(V zvezek prepišite vse, kar je med zvezdicama.)

Oglejte si:

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1325/index3.html

https://www.youtube.com/watch?v=CnGYmuczcS4 (kot opozorilo, kam z odpadno embalažo, kjer so shranjene različne snovi)

 

DRUŽBA

Če v preteklem tednu niste uspeli rešiti spletne ankete o osamosvojitvi Slovenije, lahko to storite še v tem tednu. https://www.1ka.si/a/274070

Sicer pa vas tokrat čaka klasično preverjanje znanja z vprašanji, saj smo z obravnavo o preteklosti prišli do konca.

Način ponavljanja učne snovi si izberi sam. Na vprašanja lahko odgovarjaš ustno, pisno ali v obliki miselnega vzorca.

Preverjanje znanja- Preteklost

 1. Naštej zgodovinska obdobja.
 2. Kaj so zgodovinski viri?
 3. Kdo pride do zgodovinskih dejstev in kako?
 4. Kako so ljudje v prazgodovini poskrbeli za hrano in bivališče?
 5. Zakaj se za del prazgodovine uporablja izraz kamena doba?
 6. Zakaj se za del prazgodovine uporablja izraz doba kovin?
 7. Naštej nekaj prazgodovinskih najdb.
 8. Kaj je kolišče, kaj deblak?
 9. Opiši značilnosti rimskih mest.
 10. Kako je potekal rimski vsakdan?
 11. Katera država je v srednjem veku vključevala tudi del današnjega slovenskega ozemlja?
 12. Opiši obred ustoličevanja.
 13. Opiši življenje na gradu.
 14. Zakaj so bili Celjski grofje ena najpomembnejših družin na slovenskem ozemlju?
 15. Opiši srednjeveško mesto.
 16. Kaj so Evropejci iskali na drugih celinah in kaj so prinesli od tam?
 17. Naštej nekaj izumov novega veka.
 18. Naštej slovenske zgodovinske dežele.
 19. Kako smo Slovenci povezani s prvo svetovno vojno?
 20. Česa se spominjamo ob dnevu upora proti okupatorju?
 21. Kako se je po drugi svetovni vojni v vsakdanjem življenju Slovencev kazalo, da so prišli »boljši časi«?
 22. Kaj je bilo razglašeno 26.12.1990? Kaj takrat praznujemo?
 23. Kaj se je zgodilo po razglasitvi samostojnosti Slovenije?

Država Slovenija

Preberi vsebine v učbeniku na straneh od 96 do 99.

Svoje znanje lahko nadgradiš z interaktivnimi vsebinami Radovednih pet:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/

V zvezek oblikuj miselni vzorec in ga dopolni s ključnimi besedami in bistvenimi podatki. ( Ključne besede so: demokratična država, volitve, državni zbor, ustava).

 

GLASBENA UMETNOST

KDO JE NAPISAL SLOVENSKO HIMNO?

Spoznali ste, da so ljudje že v pradavnini ustvarjali zvoke. Spoznali ste Kameno pesem. Ste kaj zapeli in zaplesali s kamni? Če niste, poizkusite.

V zadnjem tednu maja pa si boste pogledali slovensko himno in si sami izmislili himno nenavadnih bitij.

V zvezek za GUM (tisti oddelki, ki ga imate) prepišite naslov iz DZ na strani 72. Spodaj napišite avtorja besedila in avtorja melodije.

Nato preberite in rešite DZ, stran 72, 73. Preberite in poslušajte posnetek na interaktivnem gradivu Radovednih pet na povezavi:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/

 1. Umetna glasba,
 2. 2. Umetna glasba
 3. 3. Himna nenavadnih bitij

 

LIKOVNA UMETNOST

Navodila za izdelavo izdelka najdete na spodnji povezavi.

https://drive.google.com/file/d/16Wuic2WDUKWWeCBLU1HUEyBvCv3p2xkC/view?usp=sharing

 

ŠPORT

Tokrat boste z vajami za moč še bolj okrepili svoje telo. Sledite povezavi.

https://drive.google.com/open?id=17Qrk-l_bf-QpgQbzc_K7zyOIOQ2_mtEu

Teden pa lahko športno popestrite tudi z igrami badmintona, nogometa, košarke… K igri povabite svoje starše, sorojence, če jih imate in morda še koga iz družine.

 

KULTURNI DAN

Kot smo že napovedali, boste imeli v tem tednu tudi kulturni dan. Ogledali si boste film Gajin svet na povezavi, nato pa se boste preizkusili v poznavanju »varnega deskanja po spletu«.

https://www.youtube.com/watch?v=SSJYSmLfmxk

Vemo, da ste nekateri učenci že zelo vešči uporabe moderne tehnologije. Zanima pa nas, ali jo znate varno uporabljati?

Po ogledu filma si oglejte še lekcije na spodnji povezavi, ki govorijo o odkritju gesla, hiše Ob progi 10, o tem, kako se računalniki pogovarjajo medseboj ter o dvomih mlade Gaje. S klikom na zavihek Lekcije, si preberite vse zanimivosti.

https://gajinsvet.si/vadnica/lekcije/kako-sta-gaja-in-matic-uganila-teino-geslo/

 


9. TEDEN (18. 5. – 22. 5. 2020)

 

Dragi učenci, lepo pozdravljeni.

V tem tednu nadaljujemo z že poznanim delom in ocenjevanjem znanja. V primeru, da se vam porodi kakšno vprašanje, nam napišite elektronsko sporočilo in skupaj ga bomo razrešili.

učiteljice 5. razreda

SLOVENŠČINA

 1. a) Jezikovni del:

NALOGE ZA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE UČNE SNOVI

Ponovite o rabi velike začetnice in poiščite napake v Petrovem spisu.  Naloge najdete na spodnjih povezavah (rešujte samo prve naloge na povezavah):

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/82841/mod_resource/content/0/velika_zacetnica/velika_zacetnica_4.htm

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/91300/mod_resource/content/0/velika_zacetnica/velika_zacetnica_5.htm

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/82823/mod_resource/content/0/petrov_spis-pravopisne_napake.htm

 

ŠTEVILO SAMOSTALNIKA

Sedaj že znate poiskati samostalnike in jim določiti spol. V tem tednu  boste spoznali, da samostalnikom lahko določimo tudi število.

Odprite dokument in sledite navodilom po vrsti. Besedilo z drsnic prepišite v zvezek.

https://drive.google.com/file/d/1f5xEwawaTi6Oa22NxpFbzRuJ9rF8KxPf/view?usp=sharing

 

MATEMATIKA

V tem tednu nadaljujemo s pisnim deljenjem. V zvezke za matematiko napišite naslov PISNO DELJENJE Z DVOMESTNIMI ŠTEVILI. Sledite video posnetku, ki je pripet spodaj in rešujte naloge po navodilu.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Napiši v zvezek naslov, kaj je gonilo in vrsta gonil, ostalo si le oglej in kaj zanimivega o gonilih preberi.

VRSTA GONIL

Kaj je gonilo?

Gonilo je vmesni člen med pogonskim delom stroja ali naprave in njegovim delovnim delom. Omogoča prenos gibanja in moči ter smeri vrtenja. Sestavljeno je iz gonilnega ali pogonskega dela in gnanega dela.

Vrste gonil:

 • Zobniško gonilo

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1390/index3.html

 • Verižno gonilo

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1390/index.html

 • Jermensko gonilo

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1390/index1.html

 • Torno gonilo

Povzetek: Vrsta gonil

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1390/index4.html

Samo za ogled slik o vrstah gonil: https://www.slideserve.com/aletha/prenosi-gibanja-powerpoint-ppt-presentation

 

DRUŽBA

Preberite besedilo v učbeniku na strani 94 Druga svetovna vojna, Boljši časi po vojni in odgovorite na vprašanja. Odgovore zapišite v zvezek.

 1. V kateri državi so živeli Slovenci po drugi svetovni vojni?
 2. Kako je bila organizirana?
 3. Ali znaš našteti še ostale republike v nekdanji Jugoslaviji?
 4. Kakšno je bilo življenje po vojni?

*Dodatno domače delo, če želite.

Vprašajte starše, kakšno je bilo življenje v Jugoslaviji.

 1. Kako so preživljali prosti čas?
 2. Kdaj so kupili prvi televizor?
 3. Kako so prali perilo?
 4. Katere jezike so se učili v šoli?
 5. Kateri avto so vozili?

Oglejte si film (Osamosvojitev Slovenije), ki ga najdemo v interaktivnem gradivu na

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/

Po ogledu filma odgovorite na vprašanja v kvizu. https://www.1ka.si/a/274070

Da boste svoje znanje o osamosvojitvi Slovenije res utrdilite, preberi še besedilo v učbeniku na strani 95.

 

GLASBENA UMETNOST

GREMO OD ZAČETKA

Nekateri učenci ste morda v prejšnjem tednu uživali v različnih zvrsteh plesa, ki ste si jih ogledali na posnetkih, morda pa je kakšna babica celo zaplesala z dedkom, morda ste prosili tudi mamico in očija, da sta se malo zavrtela. Kajti ples je taka dejavnost, da se  z vsakim gibom v človekovi duši ustvarja zadovoljstvo. Tega  pa zelo potrebujemo.

V tem tednu boste najprej ponovili plesne zvrsti ob kratkih posnetkih na interaktivnem gradivu Radovednih pet pod naslovom Moja babica je pela in plesala:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/#

Nato pa boste šli res od začetka. Tako je naslov naslednje teme, ki jo imate v delovnih zvezkih na straneh od 61 do 63.

Pri družbi ste spoznali obdobje prazgodovine. Tudi takrat so ljudje že ustvarjali zvoke. Spoznali boste Kameno pesem. Tudi vi si pripravite kakšen kamenček, če imate bratca ali sestrico, pa zaigrajte skupaj.

Ob novi pesmi boste spoznali še eno noto – ŠESTNAJSTINKO.

Glejte delovni zvezek in se prepustite voditi povezavi na interaktivnem gradivu Radovednih pet. Po vrsti odpirajte ikone pod naslovom Gremo od začetka:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/#

 

LIKOVNA UMETNOST

V tem tednu nadaljujte z delom prejšnjega tedna in izdelek dokončajte.

 

ŠPORT

Svoje telo lahko v tem tednu razgibate takole:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=d1hYrZNrhgNaLLMQW8IjaI7c

https://drive.google.com/open?id=17Qrk-l_bf-QpgQbzc_K7zyOIOQ2_mtEu

 

ŠPORTNI DAN – za učence 5. a, c, l in m

Sledite navodilom na povezavi. V primeru slabega vremena lahko športni dan izvedete v naslednjem tednu.

https://drive.google.com/file/d/1dIL4v8kwJNRUzB0XP5WmBH1KUSMqC3x9/view?usp=sharing

 


8. TEDEN (11. 5. – 15. 5. 2020)

Dragi učenci, lepo pozdravljeni.

V tem tednu se za vas pričenja ocenjevanje znanja na daljavo. Svetujemo vam, da si učno snov večkrat pogledate, jo ponovite in naredite še nekaj vaj. Prepričane smo, da vam bo šlo. Z učiteljicami ste dogovorjeni glede terminov ocenjevanj, ki se jih držite. Želimo vam veliko znanja.

Nadaljujemo pa z navodili za delo.

Če morda še niste uspeli prebrati in dokončati bralne značke, naj vas spomnimo, da imate še čas za to. Prav tako pa vas želimo spomniti, da izpolnite anketo za dodelitev šifre, ki je objavljena na spletni strani OŠ Trebnje.

učiteljice 5. razreda

SLOVENŠČINA

 1. a) Jezikovni del:

SPOL SAMOSTALNIKA

V preteklem tednu ste spoznali, kaj poimenujemo s samostalniki. Kako vam je šlo? Preden boste raziskovali spol samostalnika, ponovite naučeno učno snov.

List za ponovitev samostalnika najdete na povezavi. Natisnite ga (če imate to možnost) ali prepišite naloge v zvezek in jih rešite.

https://drive.google.com/file/d/1lsF32v-wfc7q3Mq18OX0U4952KLCRKf_/view?usp=sharing

V petek si lahko tukaj ogledaš tudi rešitve nalog. https://drive.google.com/file/d/1sjKd6Nlxhj-B3dYYq9YbH-YiMxZ9nbhI/view?usp=sharing

Sedaj pa se boste naučili, kako samostalnikom določamo spol. Odprite drsnice in si jih najprej preberite. Potem se lotite dela čisto po vrsti. Besedilo, ki je zapisano na drsnicah, prepišite v zvezek za jezikovni pouk. Na posameznih drsnicah sta zapisani povezavi do kratkega posnetka, ki vam bo prikazal spol samostalnika in do našega interaktivnega gradiva Radovednih pet.

https://drive.google.com/file/d/1lm84c_ncBW0xLXRz5B_gCNdIhDATG0af/view?usp=sharing

 

 1. b) Književni del:

Preberite  besedilo Babica v supergah. Najdete ga na straneh od 66 do 69 na povezavi:

https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5_berilo5&pages=i

V zvezek za književnost napišite naslov in avtorja besedila. Odgovorite na vprašanja na strani 69: Dejavnosti po branju. Na 8. vprašanje  odgovorite tako, da le navedite po štiri primere iz besedila.

Odgovore pišite v zvezek.

 

MATEMATIKA

V tem tednu nadaljujemo s pisnim deljenjem. V zvezke za matematiko napišite naslov PISNO DELJENJE Z VEČKRATNIKI ŠTEVILA 10. Sledite video posnetku, ki je pripet spodaj in rešujte naloge po navodilu.

Rešitve naloge:

a) 315,

b) 26,

c) 149, 4 ost.;

č) 1022, 2 ost.;

d) 532,

e) 529, 2 ost.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

DVIGOVANJE BREMEN NA VIŠINO (uporaba škripca in dvigala)

Zgornji naslov zapišite v zvezek in spodnji zapis pod a in b.

 1. a) Uporaba škripca:

Največkrat se ga uporablja za ročno dvigovanje bremen (na jadrnicah za ravnanje z jadri, v ribištvu za dvigovanje ribiških mrež, v gorah za varovanje, uporablja pa se tudi pri domačih opravilih-za dvigovanje bremen v višja nadstropja stavb). Sestavljen je iz kolesa in vrvi. Uporabljamo pritrjen škripec in gibljiv škripec. Več sestavljenih škripcev se imenuje škripčevje.

Eden najbolj znanih in uporabnih gradbenih strojev, ki deluje na osnovi škripcev, je žerjav.

Preberite učno snov v U, str. 102. Lahko si ogledate tudi posnetke na spodnjih povezavah:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/male-sive-celice/174527336

http://www2.nauk.si/materials/313/out-843219/index.html#state=4

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1392/index.html (od strani 283 do strani 287)

 

 1. b) Uporaba dvigala:

Poleg škripcev za dvigovanje bremen in oseb uporabljamo tudi dvigala. Po tipu ločimo osebna dvigala, tovorna dvigala in osebno – tovorna dvigala.

Preberite učno snov v U, str. 104, nekaj dvigal si oglejte na spletu, delovanje pa na You Tubu.

 

DRUŽBA

Kako uspešni ste pri raziskovalni nalogi? Verjamemo, da vam gre odlično in, da ste navdušeni nad novimi spoznanji o vaši babici ali dedku.

Z nalogo zaključite do konca tedna.

Preberite besedilo na str. 93 v učbeniku.

V zvezek nato oblikujte miselni vzorec z risbami ali slikami izrezanimi iz reklamnih letakov z izumi moderne dobe.

Pod miselni vzorec nato napišite in pojasnite brez katerega izuma moderne dobe si ne predstavljate svojega življenja.

Novo učno snov lahko podkrepite z vsebinami na:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/#

https://www.youtube.com/watch?v=p6cRaRGy_qY&list=TLPQMDgwNTIwMjBlaK_3HMvFyg&index=2

 

GLASBENA UMETNOST

V samostojnem delovnem zvezku si preberite zapis na strani 59 in si oglejte spodnja posnetka. Nato rešite naloge na strani 60. Verjamemo, da se boste ob spoznavanju zgodovine glasbe in plesa zabavali.

https://www.youtube.com/watch?v=uqHt2VeYJN4

https://www.youtube.com/watch?v=p-rSdt0aFuw

 

LIKOVNA UMETNOST

Ta teden naberite različne travniške cvetlice in jih med časopisnim papirjem z obtežitvijo  posušite, naslednji teden pa boste z njimi oblikovali poljubno sliko.

 

ŠPORT

V prejšnjem tednu ste vadili ob posnetku. Tudi ta teden vam ponujamo posnetek, ob katerem lahko razgibate svoje telo. Izkoristite proste ure, ko jih boste imeli, in se napotite na sprehod s svojo družino. Če imate doma loparje za igranje badmintona, jih uporabite v igri, lahko pa ponovite vodenje žoge.

https://www.youtube.com/watch?v=bIthHcAxehg


7. TEDEN (4. 5. – 8. 5. 2020)

 

Spoštovani učenci, lepo pozdravljeni v tednu po počitnicah.

Kako ste preživeli počitnice? Ste se odpravili na kak sprehod v naravo? Ste morda imeli zanimiv piknik?

Upamo, da ste si nabrali dovolj moči, se sprostili in umirili. Ponovno začenjamo z delom in tukaj so že prva navodila.

V tem tednu se bomo zopet srečali na razrednikovi uri in se pogovorili o ocenjevanju znanja. S klikom na povezavo svojega razreda, se boste učiteljicam pridružili v torek, 5. 5. 2020, ob 17.00. Veselimo se ponovnega srečanja z vami. V pomoč so vam lahko navodila: http://izrednerazmere.splet.arnes.si/udelezba-na-razrednikovi-uri-z-racunalnikom/

5.a – https://us04web.zoom.us/j/71487129089

5.b – https://us02web.zoom.us/j/87140232276

5.c – https://us02web.zoom.us/j/82954804339

5. k – https://us04web.zoom.us/j/74072682746

5.l – https://us04web.zoom.us/j/73126067449

5.m – https://us04web.zoom.us/j/77352593322?pwd=c1N5ckM0YUxad1ZjYzZaQ0ZHZXdOUT09

 

Nadaljujemo pa z navodili za delo. Zavihajmo rokave in začnimo.

učiteljice 5. razreda

SLOVENŠČINA

 1. a) Jezikovni del:

Učenci vseh oddelkov 5. razreda boste v tem tednu spoznali besedno vrsto – SAMOSTALNIK. S pomočjo drsnic boste spoznali, kaj je samostalnik in kako se po njem vprašamo.

Celotno besedilo prepisujte v svoj zvezek za jezikovni pouk. Vse rešitve, ki jih boste potrebovali, ko boste zapisovali učno snov, boste našli na drsnicah.

https://drive.google.com/file/d/1JuYF8ZzXjDaB_O7zTTk93tmM2AVQV1j5/view?usp=sharing

 1. b) Književni del:

V preteklem tednu smo praznovali 1. maj – praznik dela. Pisatelj Cvetko Zagorski je v zbirki za mladino z naslovom Moj prvi 1. maj pripovedoval, kako je on doživel svoj prvi 1. maj. Preberite priloženo besedilo, nato pa v zvezek za književnost zapišite naslov in avtorja besedila ter odgovorite na spodnja vprašanja.

https://drive.google.com/file/d/1WJdRsOB7fJY8_OnpqYA-kYbZx5NIKHT-/view?usp=sharing

ODGOVORI V CELIH POVEDIH.

 1. Iz besedila izpiši pet besed/besednih zvez, ki jih nisi razumel. Prosi starše, da ti jih

obrazložijo.

 1. Opiši sprevod, ki ga je opazoval Cvetko Zagorski, ko se je vračal iz šole.
 2. Kdo je spremljal sprevod ob vsaki strani?
 3. Kako je sošolčev oče imenoval ljudi v sprevodu in kaj je povedal o njih?
 4. Ob kakšnih priložnostih je Cvetko te delavce že videl?
 5. Zakaj se je sprevod ustavil?
 6. Kaj se je zaslišalo?
 7. Kaj je klicala množica, preden se je razšla?
 8. Katero pomembno letnico, povezano s 1. majem, si zapisal/a pretekli teden? Zakaj je pomembna?

MATEMATIKA

V tem tednu boste ponovili pisno množenje in pisno deljenje z enomestnim deliteljem. Naloge najdete na povezavi https://www.1ka.si/a/279454.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

S klikom na povezavo https://drive.google.com/file/d/19m90f1bNa25p8LdsTA5v8gJaV7ANOB97/view?usp=sharing prideš do navodil za delo v tem tednu.

 

DRUŽBA

V tem in naslednjem tednu boste raziskovali preteklost svojih najstarejših družinskih članov. Izdelali boste raziskovalno nalogo. Ta naj bo končana do petka, 15. 5. 2020. Navodila za delo si oglejte tukaj: https://drive.google.com/file/d/1fh9dHXDs1cjV4DL7rnQHyMpEZTqnrX8G/view?usp=sharing.

 

GLASBENA UMETNOST

Ponavljanje in utrjevanje znanja

Svetujemo ti, da si odgovore zapišeš na list in jih čim večkrat ponoviš.

 1. Nariši notno črtovje z violinskim ključem. S taktnicami določi 4 takte.
 2. Nariši celinko, polovinko, četrtinko in osminko. Napiši, koliko dob trajajo.
 3. Poznamo tudi štiri pavze. Nariši notno črtovje in vanj napiši celinsko pavzo, polovinsko pavzo, četrtinsko pavzo in osminsko pavzo.
 4. Povej C − durovo lestvico. Gre tudi od zgornjega tona navzdol?
 5. Zapiši C – durovo lestvico v notno črtovje. Ne pozabi na violinski ključ (SDZ, str. 18)
 6. Gotovo si že bil na koncertu. So peli ali igrali ali oboje?
 7. Poznaš pesem Marko skače? Prosi nekoga, da jo zapojeta v KANONU.
 8. V glasbi označujemo glasnost s črkami. Ali veš, kaj pomeni črka f , črki mf in kaj p?

Pri odgovorih si pomagaj z SDZ, str. 94 – 96.

 

LIKOVNA UMETNOST

Na list papirja nariši, ustvari poljubno noto. Naj zavzame čim več prostora na tvojem listu. Lahko uporabiš samo svinčnik, črni flumaster, časopisni papir… Ozadje svojega likovnega izdelka opremi z glasbenimi pojmi, ki jih sestaviš iz izrezanih črk v časopisih.

 

ŠPORT

Svoje telo dobro ogrejte in se pripravite na vadbo, ki je prikazana na filmčku.

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0

Po končani vadbi opravite še raztezne vaje.

Svetujemo vam, da se vsak dan posvetite gibanja za vsaj pol ure.

 

TEHNIŠKI DAN – Raba preprostih naprav

Navodila za delo najdeš na spodnji povezavi.

https://drive.google.com/file/d/1SU1t4z_HNo_JIy5rLj7aILRuZzjs35oC/view?usp=sharing

 


Spoštovani učenci,

pred vami je teden počitnic. Oddahnite si, naužijte se novih dogodivščin in pazite nase.

Vsi tisti, ki morda niste uspeli rešiti spletnih preverjanj, boste to lahko storili vse do 30. 4. 2020. Kliknite na povezavo in spletno preverjanje boste lahko reševali.

Družba: https://www.1ka.si/a/264763

Matematika: https://www.1ka.si/a/266275

Slovenščina: https://www.1ka.si/a/265338

Naravoslovje in tehnika: https://www.1ka.si/a/270243

Športni dan: https://www.1ka.si/a/272220

Kulturni dan: https://www.1ka.si/a/275185

Prav tako vam svetujemo, da rešite naloge, ki so vam morda še ostale in jih do sedaj niste uspeli rešiti.

Lepo vas pozdravljamo,

učiteljice

6. TEDEN (20. 4. – 24. 4. 2020)

Spoštovani učenci,

ponovno vas pozdravljamo na daljavo. Vesele smo bile, ko smo se ponovno videli, pa čeprav za kratek čas. Verjamemo, da bo ta čas zopet prišel. V nadaljevanju si natančno preberite navodila za delo. V tem tednu boste imeli kulturni dan. Navodila zanj najdete spodaj. Učiteljice vam svetujemo, da učno snov, ki jo predelujete doma, večkrat ponovite, da vam bom čim bolj razumljiva.

Ne pozabite pa si pogledati tudi zavihkov z navodili za delo na daljavo za gospodinjstvo, angleščino ter neobvezne izbirne predmete.

V naslednjem tednu boste imeli prvomajske počitnice. Preživite jih mirno in sproščeno ter na svežem zraku, nikar pa ne pozabite upoštevati pravil, ki nam jih narekujejo.

učiteljice 5. razreda

SLOVENŠČINA

a) Jezikovni del:

Se spomnite uganke iz preteklega tedna? Kateri predmet je skrivala uganka?

V tem tednu bomo še ostali pri opisu predmeta. Spoznali ste situlo, ki so jo našli na območju Vač pri Litiji.

ZANIMIVOST: v bližini Vač je tudi geometrično središče Slovenije (GEOSS). Vprašajte starše, kaj to pomeni. Poskušajte poiskati središče (težišče) vaše peresnice. Morda veste, kje ima človek svoje težišče?

Tudi na področju Novega mesta so našli veliko situl, prav Novo mesto je svetovno najdišče situl. Morda veste, katero novomeško krožišče krasi železnodobna situla?

V tednu, ki je pred nami, pa boste spoznali še nekaj premetov. Po utečenem postopku boste delali s pomočjo delovnega zvezka. Naloge rešujte po vrsti od strani 36 do 39.

Čeprav na str. 38 piše, da opis dežnika pošljite učitelju, tega ne pošiljajte. Opis napišite v svoj zvezek, o njem pa se bomo pogovorili pozneje. Na enak način pripravite še opis starega predmeta (na isti strani DZ). Osmo naloge kratko izpolnite kar v delovni zvezek.

 b) Književni del:

Teden, v katerem boste sami predelovali učno snov in ponavljali, je zadnji teden pred prvomajskimi počitnicami. Zato si poglejte, katera praznika bomo praznovali v času počitnic. Datuma in imena obeh praznikov izpišite v zvezek za književnost.

O prvem maju si oglejte tri kratke posnetke na povezavi. Nato zapišite nekaj povedi (približno štiri) v zvezek. Ne pozabite zapisati pomembne letnice.

https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM

https://www.youtube.com/watch?v=dAMn6SmaD8s

https://www.youtube.com/watch?v=b6iJh3MuxIg

 

MATEMATIKA

Učenci 5. a, 5. b in 5. c preglejte delovni zvezek in rešite naloge do vključno strani 9 ter v Zbirki vaj na strani 55. V primeru, da ste te naloge že rešili, rešite naloge na povezavi https://folio.rokus-klett.si/?credit=MI_MAT5DU2&pages=34-35 v svoj zvezek.

Navodilo za učence 5. k, 5. l, 5. m:

Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=U_kRr-IM5DE si oglejte razlago pisnega deljenja z enomestnim deliteljem in primere zapisujte v svoj zvezek. Nadaljujte v delovnem zvezku na straneh 7, 8 in 9.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V tem tednu bomo praznovali 50. obletnico, od kar ima Zemlja svoj dan, vendar naj ga ima vsak dan. Torej poskrbimo, da bomo naš planet naredili čistejši, varnejši in da bo na njem lepo tudi našim bodočim rodovom (trajnostni razvoj). Morda Zemlja vsaj te dni, ko je svet obstal zaradi korona virusa, prihaja ekološko nekoliko k sebi.

22. april – DAN ZEMLJE

Sonce skupaj s preostalo družino planetov morda res predstavlja mogočno galaksijo, a še mogočnejše je dejstvo, da je naša Zemlja edini planet, kjer se je pojavilo življenje in to v eni izmed najlepših možnih oblik. Ljudje, živali, rastline – vsi smo del tega planeta. Ker pa se slednjega dandanes, ko vsakdanjiku vladata stres ter naglica, premalo zavedamo, je 22. april idealna priložnost, da se za hip spomnimo kakšen prečudovit dar je življenje oziroma obstoj na tako (naravno) pestrem planetu kot je naša Zemlja.

Vsako leto izpostavijo najbolj pomemben okoljski problem. Letos je glavna tema: PODNEBNI UKREPI. https://www.youtube.com/watch?v=_RuAnMLDfHw

Tvoje naloge ob dnevu Zemlje:

–        oglej si kakšen filmček na You Tubu o dnevu Zemlje, prav tako na tej strani poslušaj: Greta Thunberg – govor na konferenci ZN o podnebnih spremembah

 • spremljaj v teh dneh v medijih kakšno akcijo, prireditev ob dnevu Zemlje
 • v zvezek napiši naslov 22. april – DAN ZEMLJE , pod naslov glavno temo in še kaj nariši, napiši ob tem dnevu…
 • tudi TI lahko s svojimi vsakdanjimi dejanji pripomoreš k ekološki ozdravitvi naše Zemlje

RABA PREPROSTIH NAPRAV  (U, str. 96, 97)

Za začetek si oglej, naprave in stroji: https://www.youtube.com/watch?v=pN67LpsOvVY

Različne naprave in stroji človeku olajšajo delo. Uporabljamo pa jih tudi za igro. Ena takih naprav je gugalnica.

Preberi učno snov v U, str. 98. Kot si že verjetno vedel, ločimo dve vrsti gugalnic.

V zvezek na novo stran napiši malo večji naslov RABA PREPROSTIH NAPRAV in manjši podnaslov Gugam se, gugaj se. Nato nariši obe gugalnici, jih poimenuj (vsako čez pribl. 10 vrst) in napiši dele, tako kot je v učbeniku.

Pri prevesni gugalnici se včasih ne moremo gugati. Zakaj? Ker otroka nista približno enake teže. Kaj potem naredimo?

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1391/index1.html

V teh sončnih dneh se tudi ti kaj gugaj, če imaš kakšni izmed gugalnic doma, kajti otroška igrišča še niso odprta, zato to spoštuj. Pazi na varnost!

 

DRUŽBA

Preberite besedilo v učbeniku na straneh 90, 91, 92.

V zvezek napišite naslov Novi vek in prepišite polje Moram vedeti ter pisno odgovorite na vprašanja v zelenem polju.

Novo učno snov lahko nadgradite z interaktivnimi vsebinami založbe Rokus Klett:

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/

Praznikov se vsi veselimo, radi jih praznujemo, vendar o njih vemo le malo. Med prvomajskimi počitnicami bomo obeležili dva državna praznika. Ali veš katera? Na spodnjem zavihku preveri, kako dobro ju poznaš.

Prazniki

 

GLASBENA UMETNOST

V tem tednu obeležujemo dan Zemlje, zato odprite delovne zvezke na strani 57 in zapojte pesem Zemlja pleše. Pomagate si lahko z https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/#.

Z delom nadaljujte na strani 58.

 

LIKOVNA UMETNOST

Uporabite naravne materiale, ki jih najdete okoli svojih bivališč, v gozdu, na travniku… Poiščite vrvico in se preizkusite v »tkanju narave«. Nekaj primerov imate priloženih.

ŠPORT

Vsakodnevnemu gibanju v tem tednu dodajte še sprehod, tam poiščite varno mesto in svoje telo še dodatno razgibajte z vajami za ogrevanje.

 

KULTURNI DAN – Dolenjski muzej in Novo mesto

Povezava do spletne ankete, ki jo rešite po končanem delu – navodila najdete spodaj. https://www.1ka.si/a/275185 Anketa bo odprta do vključno petka, 24. 4. 2020.


Pri družbi ste že spoznali nekaj zgodovine, zato vam bo ogled filma https://www.dolenjskimuzej.si/si/novica/3721/ še bolj zanimiv.

V zvezek za družbo napišite naslov Dolenjski muzej in Novo mesto ter s pomočjo spleta https://sl.wikipedia.org/wiki/Novo_mesto, https://www.novomesto.si/o-novem-mestu/ opišite tri znamenitosti, ki si jih lahko v Novem mestu ogledamo. Če imate čas, lahko kakšno od znamenitosti v zvezek tudi narišete.

Zadnja naloga, ki vam je ostala, je reševanje spletne ankete. __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

5. TEDEN (14. 4. – 17. 4. 2020)

Spoštovani učenci,

pozdravljeni v novem tednu našega malo drugačnega druženja. Učiteljice ugotavljamo, da vestno rešujete spletna preverjanja znanja. Želimo vas obvestiti, da boste imeli v tem tednu športni dan (navodila si lahko preberete spodaj v razdelku ŠPORT) ter razrednikovo uro preko spletnega videa. Razrednikove ure bomo izvedli v sredo, 15. 4. 2020 ob 14.00 za učence 5.a, 5.b, 5.c, 5.l in 5.m, učenci 5.k pa boste imeli razrednikovo uro ob 16.30. Pri svojem razredu kliknite na povezavo ob dogovorjenem času. V pomoč so vam lahko navodila. http://izrednerazmere.splet.arnes.si/udelezba-na-razrednikovi-uri-z-racunalnikom/ Veselimo se srečanja z vami.

5.a – https://us04web.zoom.us/j/74444292562

5.b – https://us02web.zoom.us/j/86712938542

5.c – https://zoom.us/j/95023722034

5.k – https://us04web.zoom.us/j/73505087012?pwd=WVptQnh2R24vZCs1Zzc0OXlYMGNLZz09

5.l – https://us04web.zoom.us/j/76399895822

5.m – https://us04web.zoom.us/j/74342496289?pwd=cjZJZU5wTmRKTHNPZ08rbG1MWVVwUT09

Še enkrat vam želimo sporočiti, da vsi tisti, ki niste dokončali bralne značke, lahko še vedno uspete. Berite še naprej, na razrednikovi uri pa se bomo dogovorili tudi o tem. Bralno značko lahko opravljate vse do konca šolskega leta.

učiteljice 5. razreda

Preden začnete z delom vas prosimo, da rešite (učenci in starši) še spodnjo anketo o šolski prehrani.

Učenci, prosimo, da najprej izpolnite anketo o šolski prehrani na povezavi: https://www.1ka.si/a/272434. Verjetno boste potrebovali pomoč staršev pri tipkanju in klikanju.

Starši tudi za vas je bila pripravljena anketa o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano. Prosim, da jo rešite na povezavi: https://www.1ka.si/a/272438. Vzela vam bo manj kot 3 minute. Najlepša hvala za sodelovanje in pomoč.

SLOVENŠČINA

 1. a) Jezikovni del:

V preteklem tednu ste se preizkusili v opisovanju rastline. Sedaj pa vas čaka nov opis, in sicer OPIS PREDMETA.

ZA ZAČETEK REŠITE NAŠO UGANKO:

Moja _ _ _ _ _ _ _ _ _ je predmet za shranjevanje pomembnih reči. Je bele barve, obrobljena s črnim trakom in pravokotne oblike. Velika je kot manjša peresnica. V notranjosti je razdeljena na tri predale, v katere poleg mnogih kartic stlačim še vse mogoče izpiske in račune. Le tistega, čemur je najbolj namenjena, je največkrat bolj malo. Veste, kaj je to?

Sedaj pa boste sami predelali snov KAKO OPIŠEMO PREDMET? (strani 32 do 35). Besedilo in naloge v delovnem zvezku so zapisane tako, da vam ne bo težko. Če bi pri delu naleteli na težavo, pa si pomagate s starši, lahko vprašanje napišete učiteljici, lahko pa pokukate v rešitve. Sedaj že natančno veste, kje so pripravljene.

V jezikovni zvezek napišite naslov: KAKO OPIŠEMO PREDMET.

Vse naloge rešujte v DZ, le besedilo na rumenem polju na strani 35 prepišite v zvezek. 

 1. b) Književni del:

Ste si ogledali predstavo Kit na plaži? Verjamem, da vas ni pustila ravnodušne. Kaj je tema besedila Kit na plaži? Če vam je v minulem tednu morda ni uspelo pogledati, si ta teden vzemite čas. Ne bo vam žal.

V zvezek za književnost napišite osnovne podatke: naslov predstave, avtorja besedila (Vinko  Moderndorfer). Nato pa narišite glavno junakinjo Niko in njenega brata Igorja.

Odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovore v celih povedih pišite v zvezek.

 1. Kdo so junaki, ki nastopajo v predstavi? Naštej jih nekaj.
 2. Opiši glavno osebo Niko. Kakšna je, s čim se ukvarja, kako se počuti doma, v šoli …
 3. Misliš, da je bila Nika veselo dekle? Zakaj tako misliš?
 4. Kako bi ti ravnal v vlogi Nikinih staršev?
 5. Bi komu svetoval ogled te predstave? Komu?

MATEMATIKA

V naslednjih tednih bomo učno snov posvetili pisnemu deljenju. Oddelki a, b in c ste s pisnim deljenje že pričeli, zato rešujte naloge za ponavljanje (pisno deljenje z enomestnim deliteljem) na https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_deljenje.html. V svoj zvezek napišite naslov VAJA in rešite naslednje račune. Ne pozabite na preizkus.

a) 235 : 2 =                                 d) 810 : 5 =

b) 641 : 3 =                                 e) 919 : 4 =

c) 943 : 8 =                                  f) 349 : 5 =

č) 675 : 7 =                                  g) 297 : 6 =

Navodilo za učence 5.k, l in m:

V zvezek napišite naslov PISNO DELJENJE Z ENOMESTNIM DELITELJEM. V DZ na strani 6 preberite besedilo v modrem polju ter ponovite poimenovanje izrazov pri računski operaciji deljenja. Rumeno polje prepišite v svoj zvezek. V nadaljevanju prepišite račune prve naloge v zvezek in jih rešite.

 1. Izračunaj.

a) 25 : 5 =                             d) 50 : 10 =

b) 42 : 7 =                             e) 18 : 3 =

c) 56 : 8 =                              f) 63 : 7 =

č) 49 : 7 =                              g) 45 : 9 =

Ker se pri deljenju vedno ne izide, lahko dobimo ostanek. Zato je potrebno najprej rezultat oceniti, nato se lotimo reševanja. Vprašajmo se, kolikokrat gre lahko manjše število v večjega.

PRIMER

26 : 3 = → kolikokrat gre 3 v 26 → odgovor je 8-krat; takoj naredimo preizkus → 8 × 3 = 24 → razlika do 26 je 2, kar pomeni, da je 2 ostanek pri deljenju

Prepiši 2. nalogo v zvezek in reši primere ter naredi preizkus. Glej primer.

2. Izračunaj in naredi preizkus.

46 : 9 = 5, ost. 1                    P: 5 × 9 = 45, 45 + 1 = 46

a) 50 : 7 =                         č) 24 : 4 =

b) 83 : 9 =                        d) 48 : 5 =

c) 21 : 6 =                         e) 52 : 8 =

Sedaj vam gre deljenje že kar dobro, zato rešite še 1. nalogo v DZ na strani 6.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

S klikom na povezavo https://www.1ka.si/a/270243 boste rešili spletno preverjanje o znanju iz učne snovi o gorenju in gašenju. Verjamemo, da vam bo šlo odlično. Kar pogumno.

DRUŽBA

Ali ste našli vseh deset razlik na sliki gradu?

Tu so rešitve: tovornjak, motor, prometni znak, kanu, deček spušča ladjice, napis NINJA, ribič, ležalnik, antena, radio.

Ponovno preberite besedilo o Karantaniji. Besedilo najdete v učbeniku na strani 87. Po branju odgovorite na vprašanja, odgovore zapišite v svoje zvezke.

 1. Srednjeveška država, v kateri so živeli tudi slovenski predniki, se je imenovala___________________.
 2. Na področju katerih dveh današnjih držav se je raztezala ta država?
 3. Kako se je imenoval karantanski vladar?
 4. Motiv knežjega kamna najdemo tudi na kovancu za _________

Na spodnjem posnetku si oglejte, kako so Karantanci dobili svojega vladarja. Podrobneje si oglejte posnetek od 3. do 6. minute.

https://www.youtube.com/watch?v=YHZiJeHoQJg

Preberite besedilo v učbeniku na strani 89, nato si oglejte posnetek o življenju v srednjeveških mestih. Po ogledu posnetka rešite vprašanja. Odgovore zapišite v svoje zvezke.

https://www.youtube.com/watch?v=ZbhfSieG5oo

 1. Kako je mesto poskrbelo za obrambo?
 2. Kakšne so bile hiše meščanov?
 3. Zakaj so v mestih pogosto izbruhnile nalezljive bolezni?
 4. Zakaj so bili v mestih pogosto požari?

GLASBENA UMETNOST

V DZ si preberi zapis o glasnosti ali dinamiki v glasbi. Tisti učenci, ki še niste rešili naloge na strani 52, se poskusite poigrati z dinamiko. V pomoč so vam lahko interaktivne vsebine na https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/.

LIKOVNA UMETNOST

Prepričane smo, da ste zunaj že opazili mnogo cvetočih dreves. Naslikate ali narišete lahko eno izmed njih. Če je v vaši okolici, se pred drevo udobno namestite in slikajte ali rišite po opazovanju. Uporabite lahko barvice, flomastre ali tempere, če le-te imate doma. Svoj izdelek pa skrbno shranite, da nam ga boste lahko pokazali, ko se vidimo.

ŠPORT

V tem tednu boste imeli športni dan, vsekakor pa ne pozabite na vsakodnevno gibanje. Po končanem športnem dnevu izpolnite anketo. Ko boste opravljali naloge, se ne pozabite fotografirati in fotografije pripeti v anketo. https://www.1ka.si/a/272220

Navodila za izvedbo športnega dne: http://izrednerazmere.splet.arnes.si/sportni-dan/.

_________________________________________________________________________________________________________________________4. TEDEN (6. 4. – 10. 4. 2020)

Pozdravljeni učenci.

Vstopamo v nov, četrti teden že dobro utečenega dela. Učiteljice verjamemo, da svoje delo opravljate natančno in odgovorno. V preteklem tednu ste se preizkusili v dveh spletnih preverjanjih, v tem tednu pa vas čaka preverjanje pri SLJ. Povezava do spletnega preverjanja bo delovala do vključno petka, 10. 4. 2020.

Pred nami je za nekatere praznični teden. Želimo vam prijetnih dni z družino ter nepozabnih trenutkov ob barvanju jajčk ter peki dobrot. Če morda iščete nasvet, kako poslikati jajčka, smo vam pripravile nekaj predlogov.

učiteljice

SLOVENŠČINA

a) Jezikovni del:

 1. naloga

V delovnem zvezku si na straneh 112 – 115 oglejte snov Čemu je namenjen vozni red. Prvo in četrto nalogo rešite skupaj s starši, pogovorite se, ničesar ne zapisujte, vse ostale naloge, razen 11. (te naloge ne rešujete), rešite v DZ. Svoje rešitve lahko preverite na:https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5

V zvezek napišite naslov in ključne besede o zgoraj navedeni temi.

2. naloga

S klikom na povezavo rešite preverjanje, ki bo odprto do vključno petka, 10. 4. 2020. https://www.1ka.si/a/265338

 

b) Književni del:

Oglejte si predstavo Kit na plaži, ki traja 1 uro in 20 minut. Najdete jo na: https://vimeo.com/293686278?ref

 

MATEMATIKA

 

1. naloga

V tem tednu boste ponovili snov 4. razreda o likih in telesih. V DZ si preberite zapis na strani 32. V svoje zvezke napišite naslov LIKI IN TELESA. Z ravnilom narišite poljuben lik in mu označite stranice ter oglišča, nato skicirajte s prosto roko kocko ali kvader in označite oglišče, rob ter mejno ploskev.

Ponovite tudi delitev na oglata in okrogla telesa.

 

2. naloga

V DZ rešite naloge na straneh 33, 34 in 35.

Dodatna naloga:

Če imaš čas in voljo, lahko poskusiš z reševanjem nalog, ki jih najdeš tule: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln17y80d5

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Ta teden se bomo še malo ukvarjali z ognjem in gašenjem, ker je te dni pomembna tema v Sloveniji.

1. naloga

Če se spomnite, ste prejšnji teden ponovili in tudi kaj novega spoznali o gašenju ognja. Za uvod si poglejte video: http://https ://www.youtube.com/watch?v=1upyPjUcsCg

2. naloga

GAŠENJE-VARUJMO NARAVO  (naslov zapišite z rdečim v zvezek)

Včeraj (5. 4. 2020) je ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) zapisala:

Za območje celotne Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V zvezek odgovorite, kaj so mislili s tem opozorilom. (namig: česa ne smemo, kaj se lahko zgodi…) Na spletnih straneh poiščite kakšen članek o požaru v naravi in zapišite v treh povedih, o čem piše.

3. naloga

V zvezek čez celo stran oblikujte (narišite in zapišite s tiskanimi črkami) plakat, s katerim bi opozarjali ljudi o varovanju narave pred požari. Lahko uporabite tudi piktogram za prepoved kurjenja. BODITE DOMISELNI!!

PREBERITE IN SI OGLEJTE: Gasilni aparati so nameščeni v vseh javnih ustanovah. Uporabljamo ga za manjše požare. Da bi ga znal uporabiti morda tudi ti, si postopke ravnanja z gasilnim aparatom preberi na njem (lahko sliko povečaš, ali pa si pogledaš še kakšnega na Google-slike).

**Če ste že izdelali gasilski avto, ga prihranite, da ga boste pokazali svoji učiteljici.

 

DRUŽBA

 1. naloga

Preberite besedilo v učbeniku na straneh 87 in 88. V zvezek oblikujte miselni vzorec z bistvenimi podatki in ključnimi besedami o srednjem veku.

2. naloga

Oglejte si skico gradu, ki jo najdete na spletni strani http://www.mladinska.com/_files/6358/cic4_cvs_1.pdf

Bodite pozorni na obzidje, stolpe, dvorišče, dvižni most, vodni jarek, strelne line. Na sliki je tudi deset stvari, ki ne sodijo v čas srednjega veka. Razlike poiščite in jih zapišite v zvezek.

 

 

GLASBENA UMETNOST

Spomnite se na pesmi, ki smo jih prepevali v razredu. Lahko si pomagate z interaktivnim gradivom. https://www.radovednih-pet.si/

 1. naloga

V notno črtovje v DZ na strani 102 zapišite notne vrednosti in jih poimenujte. Dodajte jim pavze. Lahko si pomagate z razlago na straneh 46 – 49. Oddelki, ki nalog na teh straneh še niste rešili, jih rešite, ostali ponovite ritmične vzorce.

 

LIKOVNA UMETNOST

Na list velikosti A4 ali risalni list (če ga imate doma) s svinčnikom narišite srednjeveški grad.

Lahko pa si tukaj ogledate tudi nekaj primerov poslikave jajčk.

 

ŠPORT

Poiščite igralno kocko s šestimi pikami. Vrzite kocko vsaj šestkrat in sproti izvedite naslednje vaje.

ŠTEVILO PIK NA KOCKI VAJA
1 10 × POSKOK
2 15 × POČEP
3 10 × VOJAŠKI POSKOK
4 10 × SKLECA
5 15 × DVIGANJE TRUPA (TREBUŠNJAK)
6 10 × VAJA PO IZBIRI

__________________________________________________________________________________________________________________________

3. TEDEN

Dragi učenci,

pred nami je že tretji teden dela na daljavo in prepričane smo, da vam delo lepo teče in ste zdravi ter polni energije, ki jo koristno porabljate. Verjamemo, da pa vsaj malo že želite nazaj v šolo, kjer bo delo potekalo spet tako, kot ste navajeni.

Potrpimo vsi skupaj še malo in sledimo ter upoštevajmo navodila, ki nam jih dajejo, da se bomo čim prej lahko srečali.

učiteljice petih razredov

MATEMATIKA – 3. teden

 • V tem tednu želimo preveriti vaše znanje, ki ste si ga pridobili v zadnjih štirinajstih dneh. Kliknite na povezavo in rešiti kratko preverjanje. Verjamemo, da vam bo šlo odlično od rok.
 • https://www.1ka.si/a/266275

SLOVENŠČINA – 3. teden

Pri slovenščini boste v tem tednu predelali učno snov o vremenski napovedi, ki vam je poznana že iz naravoslovja. Zato to ne bo nekaj novega za vas. Tudi druga snov vam bo zelo blizu. Vemo, da v teh dneh več gledate televizijo in berete TV spored. Zato boste hitro rešili naloge, ki sprašujejo o sporedu. Nekaj minut dnevno porabite za glasno branje, tisti, ki pa še niste opravili bralne značke, pa preberite še knjige, ki jih imate doma in si izberite kakšno pesem.

a) Jezikovni del:

 • Učna snov Čemu beremo televizijski spored se nahaja na straneh od 104 do 107:

– preglejte zapisani spored na str. 104,

– v zvezek za SLJ prepišite naslov,

– preberite 2. nalogo in v mislih odgovorite na vprašanja (ne pišite odgovorov),

– 3. nalogo rešujte v svoj zvezek – odgovore pišite v povedih,

– v DZ izpolnite 4. in 5. nalogo na str. 105 (6. ni potrebno), stran 106 in 107 izpolnite v celoti v DZ.

 • Na podoben način izpolnite še naloge v DZ o vremenski napovedi:

– v svoj zvezek prepišite naslov (str. 108),

– 1. nalogo predelajte v mislih ali se pogovorite s starši,

– preberite 2. nalogo,

– 3. nalogo na str. 109 rešite kratko kar v DZ ob vprašanjih,

– 4. nalogo rešujte v svoj zvezek v celih povedih,

– izpolnite še 5. in 7.nalogo,

– 8. nalogo (kratko odgovorite v svoj zvezek),

– rešite še 10. in 11. nalogo in dopolni manjkajoče besede na strani 111.

TO JE VSE. JE ŠLO? KO STE ODGOVORILI, LAHKO REŠITVE PREVERITE NA RADOVEDNIH PET:

https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5

b) Književni del:

 • Gotovo dobro poznate zgodbo o teti Pehti. V berilu na strani 159 je odlomek, ki pripoveduje o tem, kako je Kekec pretental Pehto in dobil zdravilo za Mojčine oči.
 • Preberite odlomek, nato pa podatke napišite v zvezek za književnost: Naslov besedila in avtorja.
 • V zvezek odgovorite na vprašanja spodaj v zelenem polju. Vprašanja imajo štiri pike. Vi, učenci, odgovorite samo na prvi dve piki (opiši zvijačo, kaj lahko rečeš o Pehti).
 • Lahko si ogledate film, ki ga najdete na Youtubu: Srečno, Kekec.DRUŽBA – 3. teden
 • Tako kot pri matematiki v tem tednu tudi pri družbi preverjamo znanje. Kliknite na povezavo in rešite naloge: https://www.1ka.si/a/264763

Dodatna naloga:

 • Ali si vedel, da je bilo Trebnje tudi rimsko mesto? Na  povezavi  https://www.trebnje.si/28/zgodovina  poišči njegovo ime in ga izpiši v zvezek.
 • Na tej povezavi boš našel ostanke rimske dobe v Trebnjem. Izpiši jih v zvezek.
 • Na naslednji povezavi https://www.youtube.com/watch?v=OI-WwzojLno  si oglej posnetek o starejši železni dobi in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.
  a) Zakaj imenujemo Novo mesto, mesto situl?
  b) Kako se imenuje železova ruda?
  c) Kako se imenuje osnovna surovina za steklene izdelke?
  č) Kdaj na Dolenjskem zagospodarijo Rimljani?

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – 3.teden

Upamo, da v tem tednu, ki je minil, ni bil prevečkrat ogenj v strehi, če ste ga kaj polomili, s strani staršev, ker gasilci gasijo drugačne požare, mi pa samo žejo. Malo za hec, sedaj pa zares.

Če imaš od prejšnjega tedna še kaj za narediti za NIT, še postori. Kar počasi, ta teden pa boš ogenj »gasil«, torej boš malo ponovil o gašenju, ker veliko o tem že veš iz vsakdanjega življenja.

 • Odpri U, str. 76, 77 in najprej preberi uvodni strip in si zapomni, kaj pomenijo telefonske številke 112 in 113.
 • Nato preberi ostalo besedilo in si oglej slike in preberi besedilo pod njimi.
 • Vzemi zvezek, napiši z rdečim naslov kot je v učbeniku in kar prepiši povzetek na rumeni barvi, str. 77.
 • Še enkrat si oglej piktogram za nevarne vnetljive snovi in ga nariši v zvezek. Pojdi malo po svojem domu in preglej izdelke, če je kje na embalaži ta piktogram. Pod piktogram v zvezku zapiši, na katerih izdelkih si ga našel. Namig: v kopalnici jih je največ.
 • S starši smalo pogovori in naj ti dajo nasvet, kako ravnati, če pride do požara(upajmo, da NE!!!!). Vsak nasvet ni odveč.

LIKOVNA UMETNOST – 3. teden

 • Iz odpadnega materiala (embalaže) po svoji zamisli izdelaj gasilski avto. Če nimaš doma rdeče barve, počakaj, da ga boš pobarval ali oblepil v šoli. Bo pač avto počakal, da se odpre »ličarska delavnica«. Nekaj zamisli imaš spodaj, če želiš.

  

  ŠPORT – 3. teden

Upamo, da ste v preteklem tednu izkoristili sneg, ki je zapadel, naredili snežaka ali vsaj koga od domačih malo okepali.

 • V tem tednu nadaljuj z vadbo vsaj pol ure na dan, dobro ogrej svoje telo. Medtem ko rešuješ naloge za šolo, naredi večkratno pavzo in ne pozabi na minuto za zdravje. Prezrači stanovanje in svojo “glavo”.

GLASBENA UMETNOST – 3. teden

 • Na list papirja nariši vse note, ki se jih spomniš in zapiši njihovo trajanje. Ponovi tudi o taktovskem načinu in zapiši nekaj primerov v različnih taktovskih načinih.

GOSPODINJSTVO – 3. teden

 • Navodila za delo na daljavo pri predmetu gospodinjstvo se nahajajo v meniju pod zavihkom GOSPODINJSTVO.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

vstopili bomo v drugi teden domačega dela, saj nam razmere še ne dovoljujejo, da bi naše delo potekalo v šoli. Učiteljice 5. razreda vas v mislih spremljamo, upamo, da ste zdravi vi in vaši najbližji. Pripravile smo naloge za delo v tem tednu (od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020). Če boste svoje delo opravili sproti, smo prepričane, da bo vaš vikend prost.

Vsi tisti, ki bralne značke še niste uspeli zaključiti, ne skrbite. V razdelku knjižnica imate dostope do knjig in gradiva. Izberite si, kar vas zanima in preberite. Z učiteljicami se boste o prebranem pogovorili, ko se ponovno srečamo.

Svetujemo vam, da vsak dan namenite nekaj minut tudi glasnemu branju.

Če boste pri delu naleteli na kakršnokoli težavo, smo vam vedno na voljo na šolski elektronski naslov (ime.priimek učiteljice@os-trebnje.si).

Bodite dobro, upoštevajte nasvete odraslih, da bo naša skupna pot spet kmalu peljala v šolo, kjer bo delo lažje.

MATEMATIKA – 2. teden:

 • V delovnem zvezku rešite snov o Številskih izrazih na straneh od 52 do 55 ter učno snov z naslovom Kombinatorika in verjetnost na straneh od 78 do 83.
 • Tisti, ki imate doma tudi Zbirko vaj, rešite strani 66 in 72. Vsi tisti, ki tega zvezka nimate, lahko rešujete naloge s pomočjo brezplačnega gradiva na naslednji povezavi https://www.radovednih-pet.si/dodatno-gradivo#tab=5

SLOVENŠČINA – 2. teden:

a) Jezikovni del:

 • Preberite podatke o rastlini v DZ na str. 28. Nato rešite naloge spodaj. Pomagajte si z opisom sivke na prejšnjih straneh.
 • V zvezek napišite naslov: OPIS RASTLINE – MOČVIRSKA SPOMINČICA. S pomočjo miselnega vzorca v DZ jo opišite v svoj zvezek.
 • Preberite besedilo o navadni kalužnici v DZ na str. 29. Nato izpolnite samo preglednico na str. 30 (5. in 6. naloge ni potrebno). Nadaljujte na str. 31.
 • Vse rešitve lahko preverite na Rokusovi strani rešitev: https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=.
  b) Književni del:
 • Učenci vseh oddelkov napišite kratko obnovo berila, ki ste ga brali pretekli teden. Zapišite jo v zvezek.
 • Na TV Slovenija 1 si lahko ogledate oddaje Izodrom, ki so na sporedu vsak dan ob 9.10. Izberite si eno.

DRUŽBA – 2. teden:

 • Preberite strani v učbeniku na straneh od 84-86.
 • V zvezek napišite naslov Stari vek in prepišite polje Moram vedeti ter pisno odgovorite na vprašanja v zelenem polju.  (Učenci 5. m, ki ste to že storili, snov le ponovno preberite in ponovite).
 • V interaktivnem gradivu Radovednih 5 (družba) si oglejte posnetek Rimsko mesto Emona:(https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/).
 • Po ogledu izpolnite učni list. Če imate možnost tiskanja, ga natisnite in izpolnite. Rešen učni list prilepite v zvezek. Če nimate možnost tiskanja, ga rešite v dokumentu word ter ga shranite na usb ključek.

 • Učno snov lahko nadgradite z interaktivnimi vsebinami založbe Rokus.

 • Ogledate si lahko tudi vieoposnetek, ki prikazuje Rimske igre na Ptuju (Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Poetovio LXIX obuja dva tisoč let stare rimske zgodbe). https://www.youtube.com/watch?v=fMHWEgDwnhU
 • Rešitve_dru_2
 • Rešitve_dru_1

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – 2. teden:

Ta teden se boste morda kaj novega naučili o GORENJU. Teden, ki je pred nami, bo bolj hladen, zato bo potrebno, da nas bo ogrel prav ogenj.

Naj bo ta misel za te dni: Ogenj ima torej izjemno razsvetljevalno moč, v kateri simbolično izgorevajo slabosti in dajejo prostor vedenju, plemenitosti, dobroti in nesebični ljubezni. Zato je ogenj tesno povezan tudi z upanjem in vero v boljšo prihodnost.

 • V učbeniku na str., 74, 75 si najprej preberite besedilo in si oglejte slike in zapise pod njimi.
 • V zvezek za NIT napišite naslov Gorenje in napišite kratek zapis bistvenih podatkov (to smo se že učili pri SLJ-obnova). Če se vam zdi kaj zelo pomembno, zapišite z rdečim pisalom ali pa podčrtajte.
 • Zapis ponovno preberite.
 • Preberite vprašanja na zeleni podlagi in v zvezek zapišite odgovor na drugo vprašanje.
 • Na str., 75 je tudi opisana ena dejavnost. Lahko jo naredite, če imate pri roki svečko, ampak !!!OBVEZNO!!! ob prisotnosti, vsaj enega starša.

Razmislite, malo za sprostitev, kaj pomenita izreka (če ne gre, se o tem pogovorite s starši):

 • ŠEL BI V OGENJ ZANJ
 • ZANJ DAM ROKO V OGENJ

Če ste kaj zasledili, so pretekli teden prižgali v Grčiji olimpijski ogenj, ki ga bodo ponesli na Japonsko (Tokio), kjer naj bi bile poletne olimpijske igre. Že v antični dobi so pred velikim dogodkom v posebnem obredu simbolično prižgali ogenj, s katerim so takrat izkazali čast bogovom in športu. Ogenj je edini simbol, ki ga moderne olimpijske igre niso spremenile.

Za ustvarjalno sproščanje (tehnika ter likovna umetnost): Izdelaj svoj olimpijski ogenj iz odpadnega materiala.

LIKOVNA UMETNOST – 2. teden:

 • Kot ste prebrali v navodilih za NIT lahko izdelate olimpijski ogenj.
 • Na format A4 narišite rimskega vojaka. Izdelek shranite v mapo. Pokazali ga boste, ko se vrnemo v šolske klopi.

ŠPORT – 2. teden:

 • Vsaj pol ure na dan svoj čas posvetite temu, da razgibate svoje telo. Če bo vreme dopuščalo, se razgibajte na domačem dvorišču, drugače pa lahko svoje telo ogrejete tudi v stanovanju/hiši, pri tem pa poskrbite za svež zrak in odprite okno.

GLASBENA UMETNOST – 2. teden:

 • Spomnite se na pesmi, ki smo jih obravnavali pri pouku. Ponovno si jih zapojte in morda zaplešite.

GOSPODINJSTVO – 2. teden:

 • Navodila za delo na daljavo pri predmetu gospodinjstvo se nahajajo v meniju pod zavihkom GOSPODINJSTVO.

________________________________________________________________________________________________________________________

Matematika – 1. teden:

 • V 3. delu samostojnega delovnega zvezka rešujte naloge na straneh od 104 do 119 (simetrija, vzorci, negativna števila, števila večja od milijona).
 • Prav tako rešujte naloge v Zbirki vaj na straneh od 77 do 80. Preglejte pa zbirko in rešite naloge, ki so ostale nerešene (do strani 54).
 • Po končanem reševanju lahko svoje rešitve preverite tukaj: https://www.radovednih-pet.si/resitve#tab=5

Družba – 1. teden:

 • Učenci 5.m ponovite učno snov o času, muzeju in prazgodovini, nato pa preberite učno snov Stari vek (U – str. 84 – 86), v zvezek prepišite naslov in polje Moram vedeti ter pisno odgovorite na vprašanja v zelenem polju.
 • Vsi ostali učenci preberete strani v učbeniku (78 – 83). Naslove in poglavja Moram vedeti prepišite v zvezek ter pisno odgovorite na vprašanja v zelenih poljih.
 • Učno snov lahko nadgradite z interaktivnimi vsebinami založbe Rokus Klett: https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-dru-sdz-osn/#

Slovenščina – 1. teden:

Jezikovni del: 

 • Učenci vseh oddelkov 5. razreda boste v tem tednu predelovali poglavje o OPISU RASTLINE. Posamezni oddelki so temu poglavju že namenili nekaj časa, zato boste vsi delali v DZ 2. del, strani 20 do 27.
 • Natančno preberite besedilo o sivki na strani 20, nato rešujte naloge do strani 23. Rešitve preverite s pomočjo rešitev v e-gradivu. Tisti, ki ste to že naredili, le pozorno ponovite.
 • Na podoben način nadaljujte na straneh 24 do 27. Preverite rešitve.

Književni del (za oddelke 5. a, b, c, k, l)

 • V zvezek za književnost napiši naslov besedila: ANASTAZIJA KRUPNIK. V novo vrstico dodaj ime in priimek pisateljice: Lois Lowry.
 • Preberi besedilo ANASTAZIJA KRUPNIK. Najdeš ga v berilu za 5. razred na strani 65. Še enkrat ga preberi glasno.
 • I. Kako si predstavljaš Anastazijo? Nariši jo v zvezek.
 • II. Odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore piši v zvezek v celih povedih.
 1. Kaj so učenci delali tisto sredo pri učiteljici gospe Westvessel?
 2. Čigava pesem je bila učiteljici všeč? Zakaj?
 3. Zakaj Anastazijine pesmi ni obesila na steno? Kaj je storila?
 4. Zakaj je bila Anastazija tako zelo razočarana nad oceno?
 5. S čim je učiteljica utemeljevala (primerjala) oceno, ki jo je dala Anastaziji?
 6. Kaj si ti misliš o ocenjevanju pesmi? Je učiteljica ravnala pravilno? Utemelji.
 7. Verjetno si ugotovil, da je tema besedila DRUGAČNOST.

Anastazijin oče je bil profesor književnosti in pesnik. Včasih ji je ob soju sveče bral svoje pesmi. Bi morda njeno drugačnost pesmi lahko povezal-a tudi s tem dejstvom?

Kakšna misliš, je Anastazija po značaju? Napiši nekaj o tem.

III. ALI VEŠ,

da je Lois Lowry uspešna mladinska pisateljica, novinarka in fotografinja. Živi v ameriški državi z imenitnim imenom Massachussetts (izgovori se Mesečjusis). Njeno pravo ime je Lois Ann Hammersberg. O Anastaziji je napisala dve knjigi: Anastazija Krupnik (iz te je odlomek v berilu). Drugi del govori o nekoliko starejši Anastaziji in nosi naslov Anastazija na čelu družine. Obe knjigi sta prevedeni v slovenščino.

Književni del (za oddelek 5.m)

 • V zvezek za književnost napiši naslov besedila: KO JE OČE POSTAL GRM. V novo vrstico dodaj ime in priimek pisateljice: Joke van Leeuwren.
 • Preberi besedilo KO JE OČE POSTAL GRM. Najdeš ga v berilu za 5. razred na strani 57. Še enkrat ga preberi glasno.
 • I. Kako si predstavljaš očeta, ki je postal grm? Nariši ga v zvezek.
 • II. Odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore piši v zvezek v celih povedih.
 1. Kdo sta glavni književni osebi?
 2. Pripoveduj o dogajalnem kraju.
 3. Zakaj živi Toda sama z očetom? Kje je mama in zakaj je odšla?
 4. Kakšno delo je oče opravljal, preden je postal grm?
 5. Zakaj ljudje niso več kupovali kolačkov?
 6. Kam bo odšel oče in kdo bo prišel k Todi?
 7. Oče je Todi pokazal knjigo z naslovom Kaj mora vedeti vsak vojak. O čem govori eno poglavje in kaj to pomeni?

III: Tema besedila je DRUGAČNOST.V berilu na str. 58 preberi besedilo v modrem polju spodaj. Preberi ga staršem in glasno razmišljaj o vprašanjih.

ALI VEŠ,

da je bila pisateljica Joke van Leeuwen rojena v Haagu na Nizozemskem leta 1952. Pri štirinajstih letih so se z družino preselili v Belgijo. Študirala je zgodovino in grafično oblikovanje.

Piše romane, poezijo, otroško literaturo, ki jo tudi ilustrira, ukvarja se z igralstvom.

Njena literarna dela so bila nagrajena že v več državah.

Naravoslovje in tehnika – 1. teden