Kvizi za utrjevanje znanja

 1. https://kahoot.it/challenge/bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1591009530193 – Kitchen things
 2. https://kahoot.it/challenge/bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1591009452072 – Food and drinks
 3. https://kahoot.it/challenge/bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1591009561950 – Food and drinks (revision)
 4. https://kahoot.it/challenge/08033523?challenge-id=bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1590392142548&fbclid=IwAR39varswbKUGTByxa-2ihXDWz6GqFkv_Y7KScjYo0wdBjHhnjirk0gDLWA – In town (revision)
 5. https://kahoot.it/challenge/bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1591715708671 – Ready to rock out in 6th grade

______________________________________________________________________________________________________

USTNE OCENE

Pripenjamo ocene tistih učencev, ki so bili v mesecu maju ustno ocenjeni.

Ocene

______________________________________________________________________________________________________

10. TEDEN – POKLICI (25. – 29. 5.)

Pozdravljen/a.

Pripravi učbenik, DZ in zvezek ter na posnetku poslušaj razlago in navodila za delo.
Če ti bo pri 17. nalogi kakšen poklic povzročal težave, ga izpusti.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=v2bOXGYE9iukjIPOOT4SWzW0

Have a great week! 🙂

______________________________________________________________________________________________________

9. TEDEN (18. – 22. 5.)

Pozdravljeni. Počasi zaključujemo z ocenjevanjem znanja. Učiteljice še enkrat poudarjamo, da je zaključna ocena odvisna tudi od vašega prizadevanja pri delu od doma (izpolnjevanje preverjanj znanja in pošiljanje dokaznega gradiva, če je to zahtevano).

V prejšnjem tednu ste rešili preverjanje znanja, s katerim ste utrdili učne vsebine 4. enote. Rade bi vas opozorile na določene napake, ki so se pojavljale:

 • desert (puščava), dessert (sladica)
 • before Wednesday (pred sredo), after Monday (za ponedeljkom)
 • sovražim (I hate), ne maram (I don’t like)
 • We put salad into a bowl (skleda).
 • watch (gledati)
 • ure: uro najprej vedno povejte v slovenščini, nato prevedite v angleščino:
  18:10 (ten past six)
  a quarter past je isto kot fifteen past
  *izjema: 15:30 (half past three – če bi prevedli v slovenščino, bi morali reči pol ure čez tri, mi pa rečemo pol 4).

 

IN TOWN

Pred ogledom posnetka In town si pripravite učbenik, DZ in zvezek.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=w2NYWqCYnLKWgUhBMv5uE0ek

 

Poleg nalog v DZ, ki so naštete v posnetku (rešitve bodo na voljo v petek), si lahko v zvezek izpišete še kakšen odsek iz filma (npr. What can you do at these places, lahko tudi opis svojega kraja, kot je napisan primer za Trebnje).

Na voljo imate tudi nekaj spletnih nalog, s katerimi lahko utrjujete besedišče stavb (na koncu klikni na CHECK MY ANSWERS).

https://www.liveworksheets.com/ko89148sx BUILDINGS IN TOWN

https://www.liveworksheets.com/ls469312kj BUILDINGS IN TOWN (samo poslušaj)

https://www.liveworksheets.com/id170860hn BUILDINGS IN TOWN (besedo povleci na prazen prostor v povedi)

 

Goodbye!

Rešitve

______________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO

V tem tednu boste nekateri pridobili ocene. Ne pozabite na dogovorjeni termin s svojo učiteljico.
Uspešno delo in učenje vam želimo 🙂

______________________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. – 15. 5.)

Hello. How are you? Zaključili smo s 4. enoto – Food and drink, zato na začetku reši preverjanje znanja na naslednji povezavi. Ob koncu reševanja si pozorno poglej svoje rezultate. Čas imaš do nedelje zvečer.
https://www.1ka.si/a/275753

Sedaj pa je že čas, da pričnemo z naslednjo enoto – In town (v mestu). Najprej boš spoznal/a stavbe.

Oglej si naslednja posnetka:

https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI Places in a city

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 Kids vocabulary – In town

 

Odpri učbenik na strani 84, kjer je pri 4. nalogi prikazano manjše mesto. Poglej si slike in poimenuj čim več stavb. Sedaj poslušaj posnetek in preveri, ali si jih poimenoval/a pravilno.

 

Oglej si slike stavb pri 5. nalogi na strani 84. Najprej jih poimenuj, nato v zvezek napiši naslov In town ter prepiši stavbe s slovenskim prevodom (besede so zapisane pod slikami, samo ugotoviti moraš, katera kam sodi). Če kakšne stavbe ne znaš prevesti, si pomagaj s slovarjem – Dictionary v delovnem zvezku na straneh 132–135. Zapisuješ lahko po vrsti, kot si sledijo slike. Pazi: v učbeniku je napaka, saj na sliki 1 ni cerkev – church, ampak grad – castle.
Kot pomoč poslušaj posnetek stavb pri 5. nalogi.

 

Zapiši še poved, katere primer je zapisan pri 6. nalogi – torej, katere stavbe so v tvojem mestu (town) oz. vasi (village).

Primer:
In my village there is a church, a supermarket and a cafe (bife).

Če je določenih stavb več, uporabi besedno zvezo there are.

Primer:
There are supermarkets, cafes, bookshops and restaurants.

 

Za konec reši še nekaj nalog v delovnem zvezku:

 • stran 83/3. in 4. naloga,
 • stran 84/5. in 6. naloga; 7. naloga je izbirna (s pomočjo opisa mesta ugotovi, katere so te stavbe).

 

Upamo, da pri delu nisi imel/a težav. Goodbye. 🙂

 

REŠITVE DZ

______________________________________________________________________________________________________

Dragi petošolci!

Kot kaže, bomo šolsko leto nadaljevali na takšen način, na daljavo.
Vsi, ki v tem ocenjevalnem obdobju še niste pridobili ocene, boste v prihodnjih tednih ustno ocenjeni preko videoklicev.

Kaj boš ocenjen in kako se lahko doma pripraviš?
1. Opis živali (kot smo ga delali v šoli).
2. Poimenovanje hrane, pijače, obrokov, dejanj.

Več o tem boš izvedel v tem tednu na tej spletni strani in na razrednikovi uri.

______________________________________________________________________________________________________

7. TEDEN (4. – 8. 5.)

What’s the time? Koliko je ura?

How are you? Upamo, da si prosti teden dobro izkoristil/a in si zopet pripravljen/a na delo.

Najprej reši kviz v aplikaciji Kahoot; pravila reševanja že poznaš.

https://kahoot.it/challenge/03409474?challenge-id=bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1588058864765

Oglej si kratek film o predstavitvi časa. Dobro poslušaj, da boš v nadaljevanju lahko reševal/a naloge na to temo. Film si lahko ogledaš tudi večkrat.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=o2kgWPiU8MePZbrSLEqot33l

Tako, spoznal/a si, kako povemo, koliko je ura, zato upamo, da ne boš imel/a težav pri reševanju spletnih nalog. Opomba: ni ti potrebno rešiti vseh.
Na koncu reševanja klikni na CHECK MY ANSWERS, da preveriš svoje odgovore.

 

Na koncu posnetka je predstavljen opis dneva My day. Povedi si dobro preberi in tudi sam/a v zvezek opiši svoj dan (primer – odsek iz filma).

Napiši tudi nekaj primerov ur, saj je pri obravnavi časa zelo pomembno veliko vaje (kot pomoč si oglej odsek iz filma) – naslov v zvezku What’s the time?

08:30=                                                                                 02:50=                                                 17:55=

02:15=                                                                                 18:35=                                                 01:07=

10:25=                                                                                 20:45=                                                 22:18=

Sliko opisa dneva in zapisa ur lahko pošlješ svoji učiteljici na elektronski naslov.

Želimo ti lep in uspešen teden. Goodbye!

______________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci in spoštovani starši!

V prihodnjem tednu vam želimo, da si odpočijete, naberete nove energije in storite vse tisto, za kar vam je do sedaj zmanjkalo časa.
Učiteljice TJA smo odprle vsa preverjanja znanja za nazaj – kdor jih še ni, jih ima možnost rešiti sedaj.

Uživajte in se zopet slišimo čez en teden! 

 

______________________________________________________________________________________________________

6. TEDEN (20. – 24. 4.)

 

Zopet smo skupaj. Aplikacijo Kahoot že poznaš, tokrat pa smo ti pripravile kratek kviz, s katerim boš preveril/a poznavanje kuhinjskih pripomočkov, ki smo se jih učili prejšnji teden.

Klikni na povezavo, napiši svoje ime in priimek (vzdevek) ter rešuj (kviz bo odprt do nedelje).
https://kahoot.it/challenge/03843540?challenge-id=bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1586872020175

V današnji enoti boš spoznal/a, kako zapisujemo recepte (učbenik, stran 73). Poleg sestavin (ingredients), ki jih uporabljamo, moramo poznati tudi besede, s katerimi opisujemo, kaj delamo (actions). Prikazane jih imaš pri 23. nalogi. Skušaj povezati slike z besedami, ki so zapisane pod njimi (ne zapisuj v učbenik).


Sedaj preveri, če si povezal/a pravilno:

 1. cut – rezati pour – natočiti        3. spread – namazati             4. add – dodati
 2. peel – lupiti 6. wash – oprati         7. serve – postreči                 8. sprinkle – posuti

Za vsako sliko skušaj povedati tudi poved (najprej samostojno, nato si pomagaj s povedmi). To bo kasneje navedeno kot zapis v zvezke.

 1. We cut the banana. (Narežemo banano.)
 2. We pour water. (Natočimo vodo.)
 3. We spread bread. (Namažemo kruh.) Zanimivost: spread pomeni tudi namaz.
 4. We add sugar. (Dodamo sladkor.)
 5. We peel the apple. (Olupimo jabolko.)
 6. We wash the tomatoes. (Operemo paradižnike.)
 7. We serve food. (Postrežemo hrano.)
 8. We sprinkle the muffins. (Posujemo mafine.)

Besedišče in izgovarjavo si lahko ogledaš na strani (s puščico se premakni navzdol, da vidiš naslednjo sliko). Klikni na besedo pod sliko in slišal/a boš izgovarjavo.

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/cooking/learn-cooking-vocabulary-in-english/

 

Lahko si ogledaš posnetka, v katerih so prikazana dela, ki jih opravljaš med kuhanjem.

https://www.youtube.com/watch?v=SRRtY928zWk Cooking actions

https://www.youtube.com/watch?v=4YB-y4hakN8 Cooking verbs

 

V zvezek napiši naslov Party menu (recipes – recepti) ter prepiši zgornjih 8 besed in povedi s prevodi.

 

V delovnem zvezku reši:

 • 17. nalogo na strani 69 (poveži in oštevilči) ter
 • 18. nalogo na strani 70:
  a) besede prepiši pod ustrezne slike;
  b) preberi recepte in med oranžno obarvanimi besedami izberi pravilno;
  c) po ponovnem branju receptov v nalogi 18b izpiši: sestavine (ingredients) v 1. stolpec in besede, ki ponazarjajo delo v 2. stolpec (actions).

V petek se vrni na spletno stran, da preveriš pravilnost svojega reševanja.

 

Predlogi spletnih nalog (Nekatere besede so vam še neznane, vendar nič hudega, kajne?):

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/Cooking_verbs_(matching)_cc2249qp Cooking verbs matching

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/Cooking_Verbs_zb23768ea Cooking verbs

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/Cooking_verbs_xu23770gq Cooking verbs

 

Izbirna naloga:
Napiši enostaven recept; naštej sestavine (ingredients), nato pa v nekaj povedih zapiši postopek (procedure). Lahko je solata, sadna solata, sadna kupa, palačinke … Zapis slikaj in pošlji svoji učiteljici na elektronski naslov. Seveda lahko svojo jed tudi pripraviš.

Manca Lipoglavšek: manca.lipoglavsek@os-trebnje.si
Karmen Koželj: karmen.kozelj@os-trebnje.si
Klavdija Kovač: klavdija.kovac@os-trebnje.si
Maja Gričar Škarja: maja.gricar-skarja@os-trebnje.si

 

Zelo enostaven primer:

Vegetable soup

Ingredients: onion, carrot, cauliflower, broccoli, peas, water, salt, pepper, olive oil

Procedure: Heat (segrej) the oil. Add the onion, cook and stir (mešaj) until it is soft. Cut all of the vegetables into small cubes. Put them into the pot, cook and stir for a while and then pour some water. Add some salt and pepper. The soup is cooked when the vegetables are tender (mehka). Serve on a nice plate.

 

Za tiste, ki želite vedeti še več – angleški prevodi besed, ki jih uporabljamo pri kuhanju:

English Cooking Verbs

(to) fry – to cook in oil, usually on the top of the oven.
(to) bake – to cook in the oven
(to) stir – to move the ingredients with a spoon.
(to) boil – to cook in hot water on the top of the oven.
(to) pour – to move a liquid from one container to another.
(to) mix – to combine ingredients together.
(to) chop – to cut with a knife.
(to) drain – to remove all the water.
(to) season – to add salt and pepper or extra flavour.
(to) peel – to take the skin from something.

 

Imej lepe počitnice!

Rešitve DZ

______________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. – 17. 4.)

Pozdravljen/a v prazničnem tednu! Zopet je čas za angleščino.

Pred začetkom reši preverjanje na povezavi, kjer boš preveril/a poznavanje učne vsebine, ki si jo spoznal/a v prejšnjem tednu: https://www.1ka.si/a/266809
Na voljo bo do ponedeljka, 20. 4., a pazi, da ga rešiš SAMO enkrat.

Analiza preverjanja znanja prejšnjega tedna: Čestitamo, preverjanje ste rešili več kot odlično. Rade bi vas samo opomnile na to, da v tipičen britanski zajtrk sodijo pečena jajca, klobase, pečena zelenjava, popečen kruhek in krvavice (black pudding). Za kosilo pogosto jejo sendviče, solato ali juho, njihov najobilnejši obrok pa je večerja – dinner.

Znaš poimenovati hrano, pijačo ter povedati, katera hrana ti je všeč, ti ni všeč. Ker se naša vsebina vrti okrog hrane in pijače, boš danes spoznal/a nekaj kuhinjskih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri kuhanju in obrokih. Da ti bo lažje, si lahko ogledaš kakšnega izmed predlaganih posnetkov, v katerih so prikazani tudi drugi pripomočki, ki jih uporabljamo v kuhinji.

https://www.youtube.com/watch?v=l9Sxto2a4Xg&t=4s Kitchen vocabulary

https://www.youtube.com/watch?v=f2KsK9zTrgk The kitchen in english

https://www.youtube.com/watch?v=QP2mM3PPgXY The kitchen – english language

 

Vsebino Kitchen things imaš predstavljeno v učbeniku na strani 72. Nalogo si oglej in še pred poslušanjem skušaj povezati besede s slikami (ne zapisuj v učbenik). Sedaj preveri, kako ti je šlo.

 1. spoon
 2. fork
 3. knife
 4. teaspoon
 5. bowl
 6. pot
 7. pan
 8. glass
 9. plate
 10. cup

 

V zvezek napiši naslov Kitchen things (kuhinjski pripomočki) ter zapiši povedi, ki si jih slišal/a. Zapisuješ lahko ob posnetku (preveri zapis), ali pa si pomagaš s povedmi, ki so zapisane spodaj.
Zraven so zapisani tudi prevodi. Zapiši si jih, če nisi prepričan/a v svoje znanje.
Obvezen je zapis prevoda kuhinjskih pripomočkov – besed, ki so odebeljene v oklepaju.

 1. We eat soup with a spoon. (Juho jemo z žlico.)
 2. We eat salad with a fork. (Solato jemo z vilico.)
 3. We use a knife to cut bread, meat and vegetables. (Nož uporabljamo za rezanje kruha, mesa in zelenjave.)
 4. We use a teaspoon when we put sugar in our tea. (Čajno žličko uporabimo za dodajanje sladkorja v čaj.)
 5. We put salad into a bowl. (Solato damo v )
 6. We cook soup in a pot. (Juho kuhamo v loncu, posodi.)
 7. We fry pancakes in a pan. (Palačinke pečemo v )
 8. We pour water into a glass. (Vodo natočimo v kozarec.)
 9. We put food on a plate. (Hrano damo na krožnik.)
 10. We drink tea out of a cup. (Čaj pijemo iz skodelice.)

Žlici, vilici in nožu rečemo tudi pribor – cutlery (to si spoznal že v 1. enoti).

Povedi še enkrat preberi, nato skušaj ustno odgovoriti na vprašanja.

Primeri:

What do we do with a fork? (Kaj delamo z vilico?) We eat salad with a fork.

What do we do with a spoon? (Kaj delamo z žlico?) We eat soup with a spoon.

What do we do with a knife? (Kaj delamo z nožem?) We cut bread and meat with a knife.

What do we do with a glass? (Kaj delamo  s kozarcem?) We pour water into a glass.

Izbirno: Vprašanja vadi tudi za ostale kuhinjske pripomočke. Če želiš, si jih lahko tudi zapišeš.

 

Reši še 15. in 16. nalogo v DZ na strani 69 (16: če je v povedi napačna beseda, na črto zapiši pravo).

V petek se zopet vrni na spletno stran, saj bodo objavljene rešitve nalog.

Želimo ti vse dobro.


Rešitve DZ

______________________________________________________________________________________________________

4. TEDEN (6. – 12. 4.)

Pozdravljen/a. Upam, da si med vikendom nabral/a dovolj moči in si spet pripravljen/a na delo.

Svoje znanje najprej preveri na naslednji povezavi: https://kahoot.it/challenge/0912505?challenge-id=bf40769b-0003-4f69-908f-c3a9f24425e1_1585559341641
Kviz reši najkasneje do nedelje zvečer.
Pod nickname napiši svoje ime in priimek ali pa svoj vzdevek. Nato klikni na OK, go!
Pozorno preberi vprašanje, nato odgovori. Pri nekaterih vprašanjih izbiraš med štirimi možnimi odgovori, pri drugih pa, ali trditev drži (true) ali ne drži (false).

Da boš imel/a vse posnetke iz učbenika na enem mestu, prilagam povezavo do njih. Lahko si jih preneseš na svoj računalnik.  https://my-sails.com/ucenci

V tem tednu boš razmišljal/a o tem, katera hrana ti je všeč oz. ti ni všeč.
Za začetek lahko poveš, katero sadje, zelenjava, pijača in sladica ti je všeč. Pazi, če se hrana šteje, moraš uporabiti množino (dodaš končnico –s oz. –es).
Primera:

Všeč mi je: I like raspberries. I like tomatoes. I like water. I like ice cream.

Ni mi všeč: I don’t like apples. I don’t like broccoli. I don’t like fizzy drinks. I don’t like doughnuts.

V učbeniku na strani 69/17. naloga prikazuje pet otrok, ki povedo, katero hrano imajo radi.
Poleg I like in I don’t like dodajo še tri opise in to so:

 • I love (zelo rad imam)
 • I don’t mind (nič nimam proti)
 • I hate (sovražim)

S pomočjo slike skušaj povedati povedi že pred poslušanjem posnetka. Če ti je to težko, pa poslušaj, kaj so o hrani povedali Bob, Mary, Fiona, Janez in Cindy.

Janez je povedal, da ima zelo rad pico: I love pizza. (Zelo rad imam pico.)

Ostali bi za njega rekli: He loves pizza. (On ima zelo rad pico.) Dodali smo torej končnico –s. Love torej postane loves. Ustno naredi še ostale primere (lahko si jih tudi zapišeš).

Mary: I like hot dogs.                           She likes hot dogs. (Ona ima rada hot dog.)

Fiona: I don’t mind chips.                    She doesn’t mind chips. (Nič nima proti krompirčku.)

Janez: I don’t like eggs.                       He doesn’t like eggs. (On ne mara jajc.)

Cindy: I hate meat.                               She hates meat. (Ona sovraži meso.)

Upam, da so bili primeri dovolj nazorni (pravilo je zapisano tudi v DZ na strani 67 – Twig’s lighthouse).

V zvezek napiši naslov I love, I hate ter povedi za sebe – torej, katero hrano imaš zelo rad, ti je všeč, za katero ti je vseeno, ti ni všeč oz. jo sovražiš. Zraven so zapisana tudi vprašanja. Napisala bom primere, ki veljajo za mene, ti zapiši svoje.

 • What food do you love? I love ice cream. (Katero hrano imaš zelo rad?)
 • What food do you like? I like oranges. (Katera hrana ti je všeč?)
 • What food don’t you mind? I don’t mind bread. (Proti kateri hrani nimaš nič proti?)
 • What food don’t you like? I don’t like apples. (Katere hrane ne maraš?)
 • What food do you hate? I hate black pudding (krvavice). (Katero hrano sovražiš?)

Na podoben način lahko zapišeš povedi za družinskega člana. Npr. My mum loves tomatoes. She likes salad. She doesn’t mind meat. She doesn’t like pears. She hates peas.

Tako, do konca te čaka samo še nekaj nalog v delovnem zvezku (ne obremenjuj se, če ti kakšne ne bo uspelo rešiti):

 • 67/12 – po predlogi zapiši, kaj ima Denis rad in česa ne mara (Denis likes fish, but he doesn’t like hamburgers).
 • 68/13 – družinskega člana vprašaj, ali ima rad jabolka, sir, hruške, juho, piščanca in jajca (Do you like apples, cheese, pears, soup, chicken, eggs …?); na podlagi njihovega odgovora zapišeš povedi, npr. Maja likes cheese. She doesn’t like pears.
 • 68/14 – s pomočjo podatkov v tabeli napiši povedi po predlogi (npr. Lucy loves pancakes. She likes juice. She doesn’t mind spaghetti.)

Na spletno stran se vrni spet v petek, ko bodo objavljene rešitve teh nalog.

Za konec reši preverjanje na povezavi: https://www.1ka.si/a/268882
Pozor: reši ga samo enkrat, bodi pazljiv, da ga rešiš do konca! Tudi to bo na voljo do nedelje zvečer.

Za konec si lahko zavrtiš še pesem, ki je nadvse primerna za to obdobje.

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU  (Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy)

Pa še nekaj. Ostani zdrav/a! 🙂


Rešitve DZ

______________________________________________________________________________________________________

Že kar nekaj časa se soočamo s poukom, ki je popolno nasprotje tistega, ki ste ga vajeni. Učiteljice za angleščino vas že močno pogrešamo in upamo, da se tudi vi sem in tja spomnite na nas. Upamo, da ste dobro in da vam delo za angleščino ne predstavlja večjih težav.

Starši – velika hvala gre tudi vam, ker bodrite svoje otroke, jih usmerjate in pomagate pri samem delu.

Učenci – redno rešujte preverjanja, ki jih bomo prilagale, saj na ta način dobimo vpogled v to, kako dobro usvajate znanje in utrdite vsebine, ki jih obravnavamo na daljavo. Če boste pri delu naleteli na oviro, si vzemite odmor ter se kasneje vrnite nazaj.
Seveda nam lahko v primeru negotovosti pošljete tudi elektronsko sporočilo (vpiši ime in priimek tvoje učiteljice): ime.priimek@os-trebnje.si

V upanju, da se čim prej vidimo, vas lepo pozdravljamo.

Karmen, Klavdija, Maja in Manca

______________________________________________________________________________________________________

3. teden

Animals quiz

Ko z delom končaš, reši kratko preverjanje poznavanja snovi (najkasneje do nedelje, 5. 4. 2020). Najdeš ga v zgornjem dokumentu ali na tem naslovu: https://www.1ka.si/a/264190

Rešitve DZ

______________________________________________________________________________________________________

TJA

2. teden

Rešitve DZ

Slušni posnetek:

______________________________________________________________________________________________________

TJA

1. teden