DKE za učence 7. razreda.

DKE za učence 8. razreda.

Vprašanja učencev/staršev, odgovori učiteljev.