Zaključne besede

Spoštovani učenci in učenke,
s prejšnjim tednom se je zaključil pouk na daljavo. Za 11. teden ne objavljam nove snovi, kajti s sredo ponovno nadaljujete s poukom v šolskih klopeh. Kot pripravo na »uvodno« šolsko uro preglejte snov, ki ste jo usvajali in predelali v času pouka na daljavo in si označite vse, kar vam je morebiti še nejasno.
Ko se bomo videli v živo, vam bom prav tako predstavil previdene zaključne ocene. S posamezniki, ki bodo glede na svoje ocene želeli zviševati svojo zaključno oceno, pa se bomo dogovorili za datum spraševanja.
Ob koncu se vam želim zahvaliti za vaš trud in marljivost. Ni vam bilo lahko. Pouk na daljavo je trajal 10. tednov. V tem obdobju ste kljub trudu nas učiteljev predvsem vi in vaši starši morali poskrbeti, da vam motivacija ni upadla. V šolske klopi se vračate z neko izkušnjo, ki bo vedno del vas. Verjamem, da bom ugotovil, ko se srečamo, da ste še bolj samostojni, organizirani in odgovorni, kot ste bili pred začetkom šole na daljavo. Veselim se ponovnega srečanja z vami.
učitelj Zvonko Simeunić


Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri DKE še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, boste vprašani ustno preko aplikacije ZOOM.  Povezavo vam bom poslal na elektronski naslov enega od vaših staršev. Ocenjeval bom znanje iz učnega sklopa: Skupnost državljanov Republike Slovenije (od učno-delovnega lista Skupnost državljanov Republike Slovenije do Slovenije v Evropski uniji). Torej, gre za snov, ki je prišla v poštev za preizkus znanja, ki smo ga pisali v tednu pred pričetkom šole na daljavo.

9. teden (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

 

Spoštovani učenci in učenke,

začenjamo še z zadnjim tematskim sklopom v tem šolskem letu. Konec šolskega leta je na obzorju, zato zberite vaše moči in se potrudite, da čim uspešneje zaključite s tem šolskim letom. Vem, da vam ni bilo lahko, a prav vaš vložen trud je tisti, zaradi katerega bo uspeh ob koncu še slajši. Pa začnimo!

Najprej si oglejte rešitve nalog iz prejšnje ure.

Danes začenjamo z obravnavo človekovih pravic. Odkar je prišlo do spremenjenega načina življenja zaradi koronavirusa, je bilo veliko govora o človekovih pravicah. Ali ima država na primer pravico prepovedati človekovo pravico do zbiranja? Kaj sploh so človekove pravice in zakaj jih sploh potrebujemo? Odgovore na ta in vsa podobna vprašanja boste dobili v urah, ki so nam še preostale.

 

V zvezek prepiši snov današnje ure. Kar manjka, dopolni.

Človekove pravice (U, 42 – 46)

1. Človekove pravice so neodtujljive temeljne pravice, ki pripadajo vsaki osebi (ne glede na raso, narodnost, spol, vero, politično prepričanje, izobrazbo …). Dobimo jih ob rojstvu, zato lahko rečemo, da so naravne.
2. Temeljni vrednoti človekovih pravic sta spoštovanje in enakovrednost vseh ljudi. Cilj človekovih pravic je, da nas zaščitijo pred zlorabami in nasiljem tistih, ki imajo več moči kot mi.

3. Področja človekovih pravic:
– osebne,
– politične,
– ekonomske, socialne in kulturne.
4. Človekove pravice v Ustavi Republike Slovenije (iz Ustave v stripu, ki si jo dobil na začetku leta, ali iz učbenika (str. 44-45) izpiši 5 človekovih pravic, za katere meniš, da so najpomembnejše):
5. V katerih primerih so človekove pravice lahko omejene oziroma začasno razveljavljene? Pri odgovarjanju si pomagaj s 16. členom Ustave Republike Slovenije, ki je dostopen na naslednji povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1.

5. b) Za tiste, ki zmorete več: Katere človekove pravice je po Ustavi Republike Slovenije prepovedano omejiti ali začasno razveljaviti? Zapiši 3 primere. Ali med njih spadata tudi pravica do zbiranja in svobode gibanja? Pri odgovarjanju si ponovno pomagaj s 16. členom Ustave Republike Slovenije, ki je dostopen na naslednji povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1.

6. Za varovanje človekovih pravic skrbijo:

7. Varuha človekovih pravic oziroma ombudsmana (švedsko: predstavnik) izvoli državni zbor. Njegova glavna naloga je, da opozarja državne organe na kršitve človekovih pravic.
7. b) Za tiste, ki zmorete več: Kdo je trenutni varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji?
8. Naše človekove pravice so omejene z enakimi pravicami drugih. Pri uveljavljanju naših človekovih pravic ne smemo kršiti tujih človekovih pravic (npr. svobodo govora ne smemo uporabljati za spodbujanje drugih k nasilju)!

 

Če vas zanima bolj natančno, katere naloge ima varuh človekovih pravic, kliknite na povezavo:

http://izrednerazmere.splet.arnes.si/dke-7-varuh-clovekovih-pravic/.

 

Slikovni vir: Varovanje človekovih pravic (http://ilostmyp.blogspot.com/2011/12/big-manlittle-man.html; 28. 12. 2012.)

 


7. teden (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Spoštovani učenci in učenke,

pa smo spet nazaj. Nazadnje ste morali dopolniti zapis za temo Verske skupnosti v Republiki Sloveniji. Na povezavi rešitve nalog si lahko ogledate pravilne rešitve (in primere rešitev).  Morebitne napake popravite.

V tej učni uri boste s pomočjo učbenika in spleta spoznali krščanstvo in še eno svetovno verstvo po vaši izbiri. Izbirate lahko med judovstvom in islamom.

Prepiši snov o krščanstvu, dopolni, kar manjka in odgovori na vprašanja (s pomočjo U, str. 60, 61).

 Krščanstvo (U, str. 60, 61)

 

1. Zakaj naj bi Bog po mnenju kristjanov poslal Jezusa na Zemljo?

2. Zakaj mnogi Judje niso verjeli, da je Jezus pričakovani odrešenik?

3. Jezus Kristus se je rodil okrog leta ________ v ____________ in umrl v Jeruzalemu.

4. Krščanski bog naj bi obstajal v treh osebah: Oče, Sin, Sveti Duh.

5. Krščanska verska knjiga ______________ ali Sveto pismo je sestavljena iz Stare in Nove zaveze (pisma apostolov, 4 evangeliji, Razodetje).

6. Najpomembnejši krščanski prazniki: Božič (Jezusovo rojstvo), veliki petek (Jezusovo križanje), velika noč (Jezusovo vstajenje od smrti), binkošti (prihod Svetega Duha nad apostole; začetek pričanja apostolov o Jezusu Kristusu).

7. Temeljni krščanski obred je krst (duhovnik osebo trikrat oblije z vodo in mu da izbrano ime), s katerim oseba postane kristjan.

8. Temelj krščanstva je Jezusova zapoved: »Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe.«

9. Delitev krščanstva:

10. Kaj je cilj ekumenskega gibanja?

 

Če si prepisal in dopolnil besedilo o krščanstvu, je zdaj napočil trenutek izbire, katero verstvo boš predstavil. Izberi eno od ponujenih verstev in s pomočjo učbenika in spleta napiši besedilo v zvezek, v katerem boš odgovoril na zastavljena vprašanja.

Tisti med vami, ki pa zmorete več in vas zanimajo različna verstva, pa lahko predstavite tudi obe verstvi oziroma se lahko odločite tudi, da poleg enega od ponujenih verstev predstavite še budizem, ki je verstvo brez boga.

1. možnost: Judovstvo (U, str. 59):

– Kaj je judovstvo?
– Kateri veri izvirata iz judovstva?
– S katerim dogodkom se začne zgodovina judovskega naroda?
– Kaj je deset božjih zapovedi?

Odgovori s pomočjo spleta (https://sreligije.splet.arnes.si/2016/01/01/judovstvo/):

– Katera je najpomembnejša judovska sveta knjiga?

– Kako se imenuje judovska verska zgradba?

– Naštej in pojasni vsaj 3 judovska verska praznika.

 

2. možnost: Islam (U, str. 61, 62):

– Kdo je začetnik islama?
– Katera je sveta knjiga muslimanov (islamskih vernikov)?
– Kdaj in s katerim dogodkom se prične islamska doba?
– Naštej 5 stebrov islamske vere.
– Kateri je muslimanski sveti mesec?

Odgovori s pomočjo spleta (https://sreligije.splet.arnes.si/2016/01/01/islam-2/):

– Kako muslimani rečejo bogu?

– Kako se imenuje islamska verska zgradba?

 

Vsa zanima, kaj so o svetovnih verstvih povedali v Izodromu? Če ste odgovorili pritrdilno, kliknite na povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw.


5. teden (13. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Spoštovani učenci in učenke,
z današnjim dnevom (petek, 24. 4. 2020) imate ponovno priložnostda rešite anketo, če ste jo prvotno spregledali ali pa površno opravili. Anketa bo aktivna le do konca meseca aprila. Glede na to, da je reševanje anket obvezno in lahko vpliva na oblikovanje ocen, vas spodbujam, da izrabite ponujeno priložnost.
1.naloga: https://www.1ka.si/a/267300

 

Do nadaljnjega bodo vsebine za DKE 7 in 8 objavljane vsak sodi šolski teden (gledano glede na šolsko leto).

V primeru, da imate vprašanje, ki pa ga ne želite zastaviti v skupnem Wordovem dokumentu, mi lahko pišete na naslednji e-naslov: zvonko.simeunic@os-trebnje.si.

 

 

5. teden (13. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Navodila za 7. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

3. ura:

Spoštovani učenci in učenke,

nazadnje ste tudi za DKE reševali anketo. Na povezavi rešitve nalog si lahko ogledate pravilne rešitve, hkrati pa tudi preverite, kako uspešni ste bili pri odgovarjanju na vprašanja, ki sem vam jih zastavil v prejšnji šolski uri. Morebitne napake popravite.

Danes boste spoznavali, katera verstva prevladujejo v Republiki Sloveniji in kaj jim jamči Ustava Republike Slovenije. Prav v teh tednih številna verstva praznujejo verske praznike. Predstavniki nekaterih verskih skupnosti, ki so prisotna v Republiki Sloveniji, so svoje pripadnike nagovorili preko medijev: https://www.24ur.com/novice/slovenija/izdatki-za-bolniska-nadomestila-zaradi-epidemije-predvidoma-visji-za-30-milijonov-evrov.html (8. 4. 2020).

Napišite naslov Verske skupnosti v Republiki Sloveniji.

1. S pomočjo učbenika (str. 55, 56) dopolni:
Največje verske skupnosti v Sloveniji so: ___________________, _____________________, ______________________, ___________________________.
b) S pomočjo tortnih prikazov o veroizpovedi prebivalcev Republike Slovenije za leti 1991 in 2002 odgovori na vprašanja:


– Pri katerih od štirih največjih verskih skupnosti opazimo, da je prišlo do upada števila vernikov?
– Pri katerih od štirih največjih verskih skupnosti opazimo, da je prišlo do povečanja števila vernikov?
– Ali se je število ateistov povečalo ali zmanjšalo?
– Na katero pravico so se sklicevali tisti, ki na vprašanje o veri niso hoteli odgovoriti?

2. Prepiši: Beseda cerkev lahko označuje:
– z malo začetnico: krščansko svetišče,
– z veliko začetnico: skupnost pripadnikov različnih krščanskih skupnosti (katoličani, pravoslavci, protestanti, anglikanci …).

3. S pomočjo učbenika (str. 56: zeleni okvirček) natančno odgovori, iz česa lahko sklepamo, da je rimokatoliška vera že nekaj stoletij prevladujoča vera na slovenskem ozemlju.

4. a) Prepiši: V 7. členu Ustave Republike Slovenije piše:
Država in verske skupnosti so ločene.
– Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.

b) V učbeniku si na 56. in 57. strani preberi besedilo Kaj pomeni, da so država in verske skupnosti ločene? Ko končaš, odgovori na vprašanja:

Zakaj Republika Slovenija verskih praznikov ne uvršča med državne praznike?
– Zakaj Republika Slovenija vseeno nekatere praznike uvršča med dela proste dneve?
– Zakaj so lahko budisti na Goljeku v bližini Trebnjega ustanovili budistični samostan?

5. Prepiši: Ustava Republike Slovenije v 63. členu določa, da je protiustavno:

spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti,

spodbujanje k nasilju in vojni.

 

Napoved prihodnje učne ure: Naslednjič boste odgovarjali na vprašanja o krščanstvu in o še enem velikem svetovnem verstvu po vaši izbiri (judovstvo, islam, budizem).

 

– Glede na to, da je krščanstvo (natančneje rimokatoliška vera) verstvo našega okolja, kaj meniš, koliko cerkva je bilo leta 2019 v Republiki Sloveniji? Ugotovi s pomočjo spleta.

– Ali si vedel, da je bila letos v Ljubljani dokončana gradnja đamije (islamska/muslimanska verska stavba)? Ni pa ta tudi prva đamija, ki je bila postavljena na območju današnje Republike Slovenije. Če te zanima več, si lahko pogledaš krajši video prispevek: https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174238497/00:00:00 (9. 4. 2020).

– Ali si vedel, da je budistični samostan na Goljeku v bližini Trebnjega prvi gozdni budistični samostan v Sloveniji? Če te zanima kaj več, si lahko prebereš članek na povezavi: https://novice.svet24.si/clanek/zanimivosti/5ca37f9055925/nase-hise-so-gozdovi (9. 4. 2020).

 


3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodila za 7. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

2. ura:

Spoštovani učenci in učenke,
odkar ste se nazadnje ukvarjali z DKE, je Zagreb, glavno mesto Hrvaške, stresel močan potres. V teh težkih trenutkih je svoja vrata za tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo, odprl zagrebški študentski dom, številne države, med njimi tudi Republika Slovenija, pa so poslale pomoč. Na ta način so pokazali, da se zavedajo, da skupaj zmoremo več in da je vrednota solidarnosti tudi v času grožnje koronavirusa še kako pomembna.
Prejšnjo uro ste s pomočjo zastavljenih vprašanj razmišljali o vlogi posameznika v skupnosti, ki se sooča s koronavirusom. Pri tem ste prav tako utrdili, kaj so vrednote.

– Preglejte si domačo nalogo za Jaz in skupnost in Verovanje (kliknite na domačo nalogo).

Na nevarnost širjenja koronavirusa so se odzvale tudi verske skupnosti. Da bi zaščitile svoje vernike, so mnoge odpovedale verska srečanja in obrede, a se vseeno na različne načine trudijo povezovati svoje vernike.

Nadaljuj s peto točko naslova Verovanje in v celih povedih odgovori na zastavljena vprašanja:

 1. Aktualno:

Razmisli in odgovori, ali so verske skupnosti za vernike postale bolj ali manj pomembne zaradi koronavirusa. Pojasni svoj odgovor.

 1. S pomočjo učbenika (str. 55) odgovori v celi povedi: Ali so verniki nujno tudi člani verske skupnosti? Pojasni svoj odgovor.
 2. pomočjo zemljevida v učbeniku (str. 58) dopolni:

Najbolj razširjena verstva so: ____________, ______________, ______________,______________.

8. a) Ob vsakem od teh verstev (religij) nariši pravi simbol:

Slika: Svetovna verstva (https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_4_kriz_spomin/index.htm; 27. 3. 2020)

b) Kateremu verstvu pripada nerazvrščeni simbol, ki ga imenujemo Davidova zvezda? Na spletni strani http://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/themes/religion/index.html si preberi  1. odstavek besedila in ugotovi, na kakšen način je povezano z dvema od najbolj razširjenih verstev.

 1. Prepiši in odgovori: Do pripadnikov drugih verstev in tistih, ki niso verni, moramo biti strpni. Verska nestrpnost je sovraštvo do pripadnikov druge vere.

Zapiši vsaj en primer primer verske nestrpnosti, o katerem ste se učili pri zgodovini (ali pa ga poznaš od drugod).

 1. S pomočjo spleta pojasni, kakšna je razlika med ateizmom in agnosticizmom.
 2. Dopolni s pomočjo učbenika (str. 55):

V Republiki Sloveniji je verstvo okolja __________________________________.

 


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 7. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

pojav koronavirusa je prav vsakega med nami opozoril, da so del naše identitete tudi človeške skupnosti, ki jim pripadamo. Smo del naroda, države in človeštva in s skupnimi močmi lahko uspešno zaustavimo tudi širjenje te okužbe, a da bi bili pri tem uspešni, moramo biti obveščeni.

– V zvezek napiši naslov Jaz in skupnost.

– S pomočjo spletne strani https://www.zdstudenti.si/izredna_obvestila/obvestilo-koronavirus-2019-ncov/ odgovori:

 1. Kako se koronavirus širi?
 2.  Na kakšne načine lahko pripomoremo k omejevanju širjenja okužbe?
 3. Razmisli. Katere vrednote meniš, da so pomembne, če želimo čim bolj omejiti širjenje koronavirusa?

č) Preberi si zapis na spletni strani naše občine: https://www.trebnje.si/n5160/koronavirus-dostava-nujnih-zivljenjskih-potrebscin-iskanje-prostovoljcev-in-ostale-pomembne-informacije in zapiši krajši razmislek, ali takšna dejanja polnoletnih občanov povezujejo ali razdirajo občinsko skupnost.

V tem času nekateri iščejo odgovore in upanje v veri. Del vaše identitete je tudi verstvo, ki ste ga izbrali, ali pa odločitev, da ne pripadate nobenemu od verstev.

V zvezek napiši naslov Verovanje (U, 54-56).

– S pomočjo učbenika (str. 54) odgovori na vprašanja oziroma dopolni, kar manjka:

 1. Kaj je verstvo?
 2. Verstva lahko delimo na: a) enoboška ali monoteistična (npr. _________________ …), b)___________________ ali politeistična (npr. hinduizem …).
 3. Kaj je v ustavi zapisano o izpovedovanju vere?
 4. Zakaj so verstva pomembna?

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri DKE, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.