FIZ – Splošna navodila


FIZ – 9 – Ocenjevanje znanja (predvidene OCENE)


25. 5. 2020 – Gremo nazaj v šolo

Hvala za poslana darila v UČIMse.com

 9. TEDEN (18. 5. do 22. 5. 2020)

Oglej si rešitve vprašalnika – Utrjevanje znanja (Elektrika), če jih še nisi.
– 
povezava do rešitev vprašalnika.

V prejšnjem tednu si se preizkusil/a v praktičnem delu in si sestavljal/a električne kroge v virtualnem laboratoriju.
Vprašalnik o izvedeni vaje je bil zastavljen že v prejšnjem tednu (reši ga vsaj do četrtka 21. maja, če ga še nisi), zato ta teden ni novega vprašalnika. Ta vprašalnik je tudi zadnji, ki bo zajet v oceno.

Zadnji teden dela od doma bomo obdelali poglavje Fizika in okolje.

Poglavje Magnetna sila bomo prihranili za delo v šoli.

Za ponovitev snovi si oglej spodnje video posnetke iz elektrike.

Električni tok

Ohmov zakon

Upor pri zaporedni vezavi

Zaporedna in vzporedna vezava

9. ura – Fizika in okolje

Predelaj snov Fizika in okolje v spletnem učbeniku SIO (str. 227 in 132), ter reši interaktivne naloge na strani 233.
Po straneh se lahko pomikaš z menijem Strani ali s puščicami za levo in desno ob spodnji strani spletne strani.

povezava do i-Učbenika: i-Učbenik – Fizika in okolje

Predvajaj spodnji video posnetek (20 min). V njem teče razgovor z doktorjem fizike, ki predstavi pogled na prihodnost, v katero gremo, kakšni so trendi, kaj nas čaka, kaj bo pomembno, kateri so poklici prihodnosti.
Dr. Aleksander Zidanšek vam bo povedal prav to, kar bi vam želel jaz.

Preberi besedilo v SDZ na str. 146 in 147.
Reši naloge v SDZ na str. 148 do 149 (naloga 1, miselni vzorec in geslovnik).
Preveri rešitve.


8. TEDEN (11. 5. do 15. 5. 2020)

Oglej si še rešitve vprašalnika Električno delo in moč – povezava do rešitev vprašalnika.

6. vprašalnik
Novo preverjanje znanja – Utrjevanje znanja (Elektrika)
– povezava do vprašalnika

– Reši ga do petka 15. 5
Vprašalnik-Utrjevanje_znanja_(Elektrika)-rešitve

V tem tednu boste opravili vajo v virtualnem laboratoriju – k sreči na ta način ne bo pregorela nobena žarnica.
Za delo boš potreboval/a računalnik ali vsaj tablico – na telefonu sicer teče, a je vse premajhno za delo.

8. ura – vaja – Električne vezave

Odpri spletno stran z virtualnim laboratorijem PHET – povezava do spletne strani.

Elemente električnega kroga postavljaš na mesto preprosto z vlečenjem z miško. Ne pozabi, da se pri merjenju z voltmetrom kontaktov v električnem krogu le dotaknemo, za merjenje z ampermetrom, pa ga moramo vgraditi v krog. Ko klikneš na element, dobiš o njem več podatkov.

Oglej si kratko video predstavitev:

Navodila za vezavo in merjenje:

Izmerjene vrednosti si zapisuj v zvezek – kasneje jih boš zapisal/a v vprašalnik.

1. Sestavi el. krog z virom napetosti in žarnico. Vir napetosti naj ima napetost 9 V (privzeto), žarnica pa upor 10 Ω (privzeto). Z voltmetrom izmeri napetost na žarnici.

2. Z ampermetrom pomeri el. tok (pri tem moraš najprej razkleniti el. krog). Ali se le ta ujema z izračunano vrednostjo iz napetosti in upora?

3. V vezje dodaj še dve (enaki) žarnici zaporedno. Kako sedaj svetijo žarnice? Kolikšna je sedaj napetost na eni žarnici? Kolikšen je tok skozi vezje? Premisli: Kakšen je sedaj skupni upor vseh žarnic?

4. Upor prve žarnice povečaj na 20 Ω (klikni na žarnico, da dobiš nastavitve za žarnico). Kako sedaj sveti prva žarnica glede na preostali dve? Kolikšna je sedaj napetost na prvi žarnici, kolikšna na drugi in kolikšna na tretji? Premisli kolikšen je skupni upor.

5. Sestavi vezje, kjer bodo tri enake žarnice (10 Ω) vezane vzporedno. Kako svetijo žarnice? Kolikšna je napetost na vsaki izmed žarnic? Kolikšen tok teče skozi vsako izmed žarnic? (Ampermetrov lahko vzameš več.) Kolikšen tok teče skozi vir napetosti? Premisli kolikšen je skupni upor.

6. Upor prve žarnice povečaj na 20 Ω. Kako sedaj sveti prva žarnica, glede na preostali dve? Kolikšna je sedaj napetost na prvi žarnici, kolikšna na drugi in kolikšna na tretji? Kaj pa tokovi skozi prvo, drugo in tretjo? In kolikšen je skupni tok (skozi vir napetosti)? Premisli kolikšen je skupni upor.

Naredi sliko vzporedne vezave. Lahko slikaš s telefonom še boljše pa je z Orodjem za izrezovanje. Pripel jo boš v 7. vprašalnik.

* Sestavi še kakšno vezavo (kombinacijo) in naredi sliko. Lahko jo boš pripel v vprašalnik kot dodatno nalogo.

7. vprašalnik
Podatke, ki si jih dobil/a z merjenji v virtualnem laboratoriju vpiši v vprašalnik in pripni sliko.
Vprašalnik je dodan že sedaj in šteje namesto preverjanja v naslednjem tednu.
povezava do vprašalnika Električne vezave (vaja)
– izpolni ga do nedelje 17. maja
To bo tudi zadnji vprašalnik, ki šteje v predlog ocene v 2. polletju..
NOVOpovezava do rešitev vprašalnika Električne vezave (vaja)

 

 


7. TEDEN (4. 5. do 8. 5. 2020)

Počitnice so žal mimo. Upam, da so baterije polne za nadaljnje delo.

Oglej si še rešitve vprašalnika Vzporedna vezava, če jih še nisi – povezava do rešitev vprašalnika (pdf), .

5. vprašalnik
Novo preverjanje znanja – Električno delo in moč – povezava do vprašalnika.
– Rešitve bodo na voljo po 8. maju. – povezava do rešitev vprašalnika.

Na koncu 6. tedna je dodana pdf datoteka s postopkom reševanja naloge 6 na strani 123 v SDZ, ki je nekaterim delala težave.

7. ura – Utrjevanje znanja (Elektrika)

V tem tednu boš utrjeval/a znanje iz elektrike.

V samostojnem delovnem zvezku najprej izpolni miselni vzorec in izpolnjevanko na strani 125.

Nato rešuj naloge na straneh 126 do 128. Iz vsakega poglavja reši vsaj po dve nalogi po svojih sposobnostih in željah ocene iz fizike. Nalogo 35 bomo rešili skupaj (glej video). Lažje naloge so na začetku poglavja, proti koncu pa težje. Naloge reši v zvezek.
Besedil ne rabiš prepisovati, naloge pregledno označi.

Oglej si postopek reševanja naloge 35 na strani 128 v SDZ in ga zapiši v zvezek.

Reši nekaj zabavnih nalog na spletni strani UčimSe.com.

Delo je prijetnejše na večjem zaslonu računalnika, deluje pa tudi na telefonih.

Spletna stran je sicer plačljiva, a je za vas, ki imate delovni zvezek od Mladinske knjige, prosto dostopna z registracijo in vpisom aktivacijske kode, ki jo najdeš na začetku delovnega zvezka. Naloge so zelo zabavno zastavljene. Lahko zbiraš kovance, ki jih nato zapraviš za različne dejavnosti.

Če se še nisi registriral/a moraš najprej narediti registracijo z gumbom Registriraj se.

Za pomoč pri registraciji si lahko ogledaš video Kako se registriraš na uvodni strani.

Po opravljeni registraciji moraš na svojem e-naslovu potrditi registracijo.

Nato se prijaviš s svojim kapitanskim vzdevkom (uporabniško ime) in geslom.
Izbereš 9. razred (Otok sirene Irene).

Nato Fiziko in v nadaljevanju Električni tok.

O krmarjenju po spletni strani si lahko pogledaš tudi video Oglej si video 6. – 9. razred na uvodni spletni strani.

Prijetno reševanje nalog.

Shrani si izsek iz reševanja interaktivnih nalog (naj se vidi kapitanski vzdevek in število prisluženih kovancev, ki ga boš pripel/a v vprašalnik naslednji teden. Za to (na računalniku) lahko uporabiš program Orodje za izrezovanje.

Lahko mi pošlješ tudi darilce. Moj kapitanski vzdevek je andrejan. – Hvala vsem, ki ste mi jih poslali.

K reševanju interaktivnih nalog se lahko vrneš tudi ob kakšni drugi priložnosti.

 

 


Hura počitnice so tu.

Če je vse pod streho, si sedaj napolni baterije z dejanji, ki te veselijo. Če pa s predelano snovjo zaostajaš, se da kaj narediti tudi med počitnicami (vendar ne pretiravati z delom).

Pred oddihom pa morda še preveriš rešitve zadnjega preverjanja: Vzporedna vezava – rešitve

 

 


6. TEDEN (20. 4. do 24. 4. 2020)

V pred-prejšnjem tednu si se preizkusil/a v praktičnem delu in sestavila/a električni krog, katerega vodniki so bili iz grafita.
Oglej si slike izdelkov iz vaje – Grafitni električni krog (na koncu 4. tedna), če si jih še nisi.
Oglej si še rešitve vprašalnika – povezava do rešitev vprašalnika.

4. vprašalnik
Novo preverjanje znanja – Vzporedna vezava – povezava do vprašalnika.
Vzporedna vezava – rešitve

6. ura – Električno delo in moč

V učbeniku si preberi poglavje Električno delo in Električna moč na str. 135 do 139.
Lahko dostopaš tudi do spletne  verzije učbenika na irokus.si.

Predelaj snov Električno delo in moč v spletnem učbeniku SIO (str. 189 in 192 – leva stran), ter reši interaktivne naloge na strani 193 in 194.
Po straneh se lahko pomikaš z menijem Strani ali s puščicami za levo in desno ob spodnji strani spletne strani.

povezava do i-Učbenika: i-Učbenik – Električno delo in moč

Predvajaj spodnji video posnetek. Najprej si ga v celoti oglej, nato si ga oglej drugič in sproti prepiši besedilo v zvezek – pri tem video poljubno zaustavljaj (niso narejene pavze za prepisovanje).

Reši naloge v SDZ na str. 121 do 124 (naloge 1 do 7).
Preveri rešitve.

pdf – Postopek reševanja 6. naloge v SDZ na strani 123

 


5. TEDEN (14. 4. do 18. 4. 2020)

Oglej si rešitve vprašalnika za preverjanja znanja iz prejšnjega tedna iz zaporedne vezave, če jih še nisi. Če vprašalnika še nisi rešil/a, lahko to (z zamudo) še narediš.

Oglej si slike izdelkov iz vaje – Grafitni električni krog (na koncu 4. tedna). Če svoje slike (preko vprašalnika) še nisi oddal/a, lahko to še narediš.

Kot je bilo napisano, šteje namesto preverjanja, vprašalnik o opravljeni vaji z oddano sliko vaje.
Naslednji teden sledi preverjanje znanja o vzporedni vezavi.

Če je imel pri powerpointovi diaprojekciji (ppsx) za zaporedno in vzporedno vezavo kdo težave (pri uporabi alternativnih programov), je sedaj obešena kompatibilnejša verzija in tudi pdf datoteka, ki jo odpira sam brskalnik.

9. d

5. ura – Vzporedna vezava

V učbeniku si preberi o Vzporedni vezavi na str. 127 do 129.
Lahko dostopaš tudi do spletne  verzije učbenika na irokus.si.

Predelaj snov v spletnem učbeniku SIO (str. 182 do 188) – predvsem si oglej video posnetke in reši interaktivne naloge. Po straneh se lahko pomikaš z menijem Strani ali s puščicami za levo desno ob spodnji strani spletne strani.
i-Učbenik – Vzporedna vezava

S spletne strani FIZIKA 9 – GRADIVO  prenesi ppsx predstavitev Vzporedna vezava in prepiši v zvezek.

Reši naloge v SDZ na str. 117 do 119 (naloge 1 do 5).
Preveri rešitve.

9. a, 9. b, 9. c

5. ura – Utrjevanje znanja

Rešuj naloge iz SDZ na str. 127 in 128 – Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov.

Naloge rešuj v zvezek. Pri tem jih pregledno označi. Besedila ni potrebno prepisovati.

 


4. TEDEN (6. 4. do 10. 4. 2020)

Pomembno! – Kar nekaj vas še ni odgovorilo na vprašalnik v prejšnjem tednu. To lahko še naredite. Kdor ne bo odgovoril, bo voden, da ne dela za fiziko. Obveščeni bodo tudi starši. 

Preglej rešitve vprašalnika iz prejšnjega tedna, če še jih še nisi.

2. vprašalnik 
Odgovori na vprašanja iz zaporedne vezave (do četrtka) – povezava do vprašalnika rešitve z razlago

V tem tednu je na vrsti vaja (praktično delo), ki ga boš opravil/a doma s pripomočki, ki jih najdeš doma.

4. ura – Grafitni električni krog (vaja)

Učiteljica Miša Rus je pripravila video navodila za izvedbo vaje.

Oglej si video navodila.

Pripravi si vse potrebno. Led diode si dobil tudi na tehniškem dnevu v Šolskem centru Novo mesto ob izdelavi utripalnika.
Opozorilo! NE poskušaj delati z omrežno napetostjo! Morebitna uporaba avtomobilskega akumulatorja je nevarna zaradi velikega kratkostičnega toka. Uporabi baterijo.

Izdelaj grafitni električni krog po video navodilu.
Zakaj ne deluje? Pazi da imaš res LED diodo – tlivke so narejene za višjo napetost. Tudi za LED diodo je 1,5 V premalo. Barvica ne vsebuje grafita, tudi nekateri svinčniki ga bolj malo.
 

Slikaj svojo stvaritev – sliko boš rabil/a kot dokaz svojega dela.

V zvezek zapiši naslov vaje in jo na kratko opiši.
*Če imaš možnost, natisni sliko svojega električnega kroga in jo prilepi v zvezek.

3. vprašalnik 
Odgovori
 na vprašanja in pripni sliko preko naslednjega vprašalnika – povezava do vprašalnika. Priporočam dostop preko mobilnika za lažje pripenjanje slike. Do vprašalnika lahko prideš tudi preko QR kode.

Ta vprašalnik bo tudi nadomestil preverjanje v naslednjem tednu.

Slike izdelkov – nekateri ste se lepo potrudili.

 


3. TEDEN (30. 3. do 3. 4. 2020)

V tretjem tednu začenjamo s preverjanjem znanja, ki ga pridobite z domačim delom. V ta namen boste vsak teden odgovorili na vprašalnik. Vprašalnik za fiziko rešite vsaj do četrtka. V petek bodo na spletni strani pripete rešitve. Vprašalnik je za vse učence obvezen.

1. vprašalnik 
Odgovori na vprašanja iz že predelane snovi – povezava do vprašalnika – celotne rešitve bodo podane v petek 3. 4. 2020 – rešitve (z razlago) so tu
Tisti, ki še niste odgovorili na vprašanja lahko to še naredite – zadnja možnost (za zamudnike).

9. d

3. ura – Zaporedna vezava

V učbeniku si preberi o Zaporedni vezavi na str. 125 in 126.
Lahko dostopaš tudi do spletne  verzije učbenika na irokus.si.

* Predelaj snov v spletnem učbeniku SIO (str. 175 do 181) – predvsem si oglej video posnetke in reši interaktivne naloge.
i-Učbenik – Zaporedna vezava

S spletne strani FIZIKA 9 – GRADIVO  prenesi ppsx predstavitev Zaporedna vezava in prepiši v zvezek.

Reši naloge v SDZ na str. 115 in 116 (naloge 1 do 4).
Preveri rešitve.

9. a, 9. b, 9. c

3. ura – Vzporedna vezava

V učbeniku si preberi o Vzporedni vezavi na str. 127 do 129.
Lahko dostopaš tudi do spletne  verzije učbenika na irokus.si.

Predelaj snov v spletnem učbeniku SIO (str. 182 do 188) – predvsem si oglej video posnetke in reši interaktivne naloge.
i-Učbenik – Vzporedna vezava

*Podobno lahko narediš še za Zaporedno vezavo iz prejšnje ure.

S spletne strani FIZIKA 9 – GRADIVO  prenesi ppsx predstavitev Vzporedna vezava in prepiši v zvezek.

Reši naloge v SDZ na str. 117 do 119 (naloge 1 do 5).
Preveri rešitve.

 


2. TEDEN (23. 3. do 27. 3. 2020)

9. d

2. ura – Električni upor

Preberi v SDZ na str. 98 in 99 (zgled) o Električnem uporu in Ohmovem zakonu.

S spletne strani FIZIKA 9 – GRADIVO  prenesi ppsx predstavitev Električni upor in prepiši v zvezek.

Reši naloge v SDZ na str. 113 (naloge 1 do 4).
Preveri rešitve.

9. a, 9. b, 9. c

2. ura – Zaporedna vezava

V učbeniku si preberi o Zaporedni vezavi na str. 125 in 126.
Lahko dostopaš tudi do spletne  verzije učbenika na irokus.si.

* Predelaj snov v spletnem učbeniku SIO (str. 175 do 181) – predvsem si oglej video posnetke in reši interaktivne naloge.
i-Učbenik – Zaporedna vezava

S spletne strani FIZIKA 9 – GRADIVO  prenesi ppsx predstavitev Zaporedna vezava in prepiši v zvezek.

Reši naloge v SDZ na str. 115 in 116 (naloge 1 do 4).
Preveri rešitve.

 


1. TEDEN (16. 3. do 20. 3. 2020)

9. d, ostali pregledati in dopolniti

1. ura – Električna napetost 

Preberi v SDZ na str. 97 o Električni napetosti.

S spletne strani FIZIKA 9 – GRADIVO  prenesi ppsx predstavitev Električna napetost – viri – merjenje in prepiši v zvezek.

Reši naloge v SDZ na str. 108 in 109 (naloge 1 do 4).
Preveri rešitve.

9. a, 9. b, 9. c

1. ura – Električni upor

Preberi v SDZ na str. 98 in 99 (zgled) o Električnem uporu in Ohmovem zakonu.

S spletne strani FIZIKA 9 – GRADIVO  prenesi ppsx predstavitev Električni upor in prepiši v zvezek.

Reši naloge v SDZ na str. 113 (naloge 1 do 4).
Preveri rešitve.