NAVODILA ZA DELO – MAJ

Pozdravljeni,

tudi za mesec maj sem pripravila navodila za delo. Vsi, ki ste oddali nalogo za mesec april, ste se zelo potrudili pri raziskavah in zapisih. Vaš trud bom upoštevala tudi pri ocenjevanju za drugo obdobje, ki bo sicer temeljilo na delu, ki ste ga opravili že v šoli oziroma bomo z njim še nadaljevali, ko se vrnete v šolske klopi. Naloge, ki so navedene spodaj, morate končati do 25. 5., ko je predvidena vrnitev v šolo. Naloge bom pregledala v šoli, zato jih ni potrebno oddajati v elektronski obliki. Naredili bomo tudi skupno analizo.  Prvi dve nalogi sta obvezni, tretjo pa naredite tisti, ki to želite.

1. ALI CILJI OPRAVIČUJEJO SREDSTVA?

Ko ljudje pripomnijo, da »cilji opravičujejo sredstva«, to pomeni, da je v določenih primerih namen (cilj) zanje tako pomemben, da opravičuje uporabo vseh sredstev, da bi ga dosegli. Po tej razlagi je lahko vsako obnašanje, ne glede na to, kako gnusno ali brezobzirno je, upravičeno, če tako dosežeš želeni cilj. Ostale posledice niso pomembne. Ali je sploh kdaj res, da »cilji opravičujejo sredstva«?

NAVODILO ZA DELO:

Na list papirja ali v elektronski obliki napiši naslov Ali cilji opravičujejo sredstva? Preberi spodnje primere, izberi dva in zapiši svoje mnenje. Razmisli, ali posamezen cilj opravičuje uporabo navedenih ukrepov.

1. »V shrambi imam ščurke. Zame je zelo pomembno, da se jih znebim, zato bom strup za ščurke stresel po vsej hrani.«

2. »Avtomobilska industrija je hrbtenica gospodarstva te države. Morali bi se sprijazniti z onesnaževanjem z ogljikovim monoksidom.«

3. »Nič ni tako zlobnega kot je vojna, toda edini način, kako končati vojno, je znebiti se vseh sovražnikov. To je tisto, kar moramo storiti, boriti se, da bi končali vojno!«

4. »Svoboda je tako želena vrednota, da četudi ljudje ne bi želeli biti svobodni, bi jih preprosto morali k svobodi prisiliti.»

 Svoje odločitve zapiši za vse 4 primere.

 Poznaš kakšen primer iz vsakdanjega življenja, ko je nekdo svoja ravnanja utemeljeval na takšen način? Zapiši ga in pojasni, kaj se je zgodilo.

 Če imaš možnost, pokliči kakšnega člana skupine FIJ in primerjajta svoje poglede.

 

2. RESNICA ALI ILUZIJA?

 1. Oglej si spodnjo sliko in zapiši, kaj vidiš.

2. Sliko pokaži še vsaj enemu družinskemu članu. Če imaš možnost, jo pokaži več osebam. Kaj vidijo? Isto kot ti? Zapiši še njihove poglede oziroma razlage slike.

Si opazil kakšne razlike? Zelo verjetno da, saj je slika primer optične prevare oz. iluzije. Optična prevara ali optična iluzija je slika, ki si jo možgani razlagajo po svoje. Razlika med resnično sliko in vtisom opazovalca nastane zaradi načina, kako možgani interpretirajo podatke, ki jim jih pošlje oko.

Razmisli še o naslednjih vprašanjih. Odgovore zapiši.

Ali tudi naš obraz kdaj laže?

Kako vemo, da nam kdo laže?

Lahko zaupamo čutom?

Je res vse, kar imamo za resnično?

Kako lahko spoznavamo resničnost sveta?

Kakšne prevare poznamo?

Kako lahko ugotovimo, da gre za prevaro?

 So se ti ob sliki zastavila še kakšna vprašanja? Zapiši jih in oblikuj tudi odgovore.

 3. PIKČASTI IN ČRTASTI

Filozofija za otroke se poučuje tudi v drugih državah. V času, ko se veliko otrok šola na daljavo, je angleška izobraževalna spletna stran The Philosophy Man začasno ponudila v prosto rabo svoje izobraževalne video posnetke. V kratkih, približno minuto dolgih videoposnetkih nastopata lika  Pikčasti in Črtasti (»Spot in Stripe«), ki razpravljata o različnih temah. Njun pogovor je lahko dober uvod za razmišljanje in razpravo.

Če želiš, si oglej kakšnega od posnetkov. Upam, da angleščina ne bo ovira. Kakšno je tvoje mnenje? Se strinjaš s Pikčastim ali Črtastim in zakaj? Imaš na vprašanje morda kak drugačen pogled? V zabavnem pogovoru lahko uživa vsa družina. Pokaži jim kakšen posnetek in jih vprašaj za mnenje. Imajo drugačno stališče kot ti? Kakšno zanimivo ugotovitev lahko tudi zapišeš.

Povezave do posnetkov z navedenimi temami:

Society (Družba): https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=340yxkaQMk4&feature=emb_logo, 29. 4. 2020

Education (Izobrazba): https://www.youtube.com/watch?v=2_lBw7Xh2XA, 29. 4. 2020

Sports day (Športni dan):https://www.youtube.com/watch?v=O_lUOXAbQQA, 29. 4. 2020

Wrong Wrong (Narobe, narobe):https://www.youtube.com/watch?v=Fq-2wm_C4YM, 29. 4. 2020

Animal testing (Testiranje na živalih):https://www.youtube.com/watch?v=MQ9avLDxnvA, 29. 4. 2020

Thoughtless (Vedeti, brez razmišljanja):https://www.youtube.com/watch?v=UjuM4_PoIWc, 29. 4. 2020

The Arts (Umetnosti):https://www.youtube.com/watch?v=b8itdKD8s90, 29. 4. 2020

Heart, Head (Čustva, razum):https://www.youtube.com/watch?v=R3Vk-2kE0yE, 29. 4. 2020

Lying High (Vladne laži):https://www.youtube.com/watch?v=nvl9turIcgY, 29. 4. 2020

Happiness (Sreča):https://www.youtube.com/watch?v=Ovs4gYsrwhk, 29. 4. 2020

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


Pozdravljeni mladi filozofi,

približno pred dvema mesecema smo imeli pri predmetu jaz in drugi prvič razpravo o novem virusu na Kitajskem in njegovemu širjenju. Vaši pogledi so se med seboj nekoliko razlikovali, a najbrž nihče ni pričakoval, da bo tako močno posegel v naša življenja. Se strinjate?

Čeprav je naša glavna oblika dela skupinska razprava in izmenjava stališč, bomo skušali delo nadaljevati tudi na daljavo. Ker imate zvezke v šoli, vse naloge, ki jih boste morali opraviti, naredite na kakšen list, še bolje pa bi bilo, da jih naredite kar v elektronski obliki, saj mi jih boste tudi oddajali. Poročilo o opravljenih današnjih nalogah morate oddati do 30. 4. 2020. Več o tem ob koncu navodil.

Oznaka ima isti pomen kot pri zgodovini. Naloge z utežjo rešiš, če jih znaš oziroma zmoreš.

NAVODILA ZA DELOVPLIV VIRUSA NA DRUŽBO:

V kakšni meri je danes družba drugačna od družbe pred širjenjem virusa? So dobili posamezni sestavni deli skupnosti pomembnejšo vlogo? So se vrednote kaj spremenile? Ali bi lahko celo rekli, da se je spremenila celotna kultura? To so primeri vprašanj, ki bodo usmerjala tvoje nadaljnje delo in razmišljanje, opravil pa boš naslednje naloge:

1.Skupnost sestavljajo različni sestavni deli, ki omogočajo njeno delovanje. Spodaj naštete sestavne dele razvrsti po pomembnosti za družbo pred karanteno in v času karantene. K tistemu, za katerega meniš, da je najpomembnejši, napiši številko 1, k naslednjemu 2 in tako naprej. Če po tvojem mnenju na seznamu manjka kakšen pomemben sestavni del, ga dopiši.

2. Vprašanje o pomembnosti sestavnih delov skupnosti pred karanteno in sedaj zastavi še 4 osebam (družinskim članom ali prijateljem, znancem, sorodnikom, sosedom …). Če je možno, naj bodo vprašani različnih starosti. A pazi, da boš pri zbiranju podatkov upošteval vsa pravila karantene. Podatke vnesi v tabelo.

Vprašaj več oseb.

3. Naredi seznam 5 vrednot, ki so ti bile najpomembnejše v obdobju pred karanteno, nato pa še seznam 5 vrednot, ki so ti v tem trenutku najpomembnejše.

4. Nekaj dni spremljaj poročanje medijev (poročila, intervjuji,  članki, dokumentarne oddaje …). Kateri sestavni deli skupnosti se najpogosteje omenjajo? Katere vrednote so največkrat izpostavljene?

5. Zbrane podatke o sestavnih delih skupnosti analiziraj s pomočjo naslednjih vprašanj:

 • Kateri 4 deli skupnosti so bili najpomembnejši pred karanteno?
 • Kateri 4 so najpomembnejši sedaj?
 • So opazne kakšne razlike? Katere?
 • Ali so opazne kakšne razlike med mnenjem o pomembnosti delov skupnosti med mlajšimi in starejšimi, ki si jih vprašal za mnenje? Katere razlike so to?
 • So tvoje vrednote danes enake kot pred širjenjem virusa? Svoj odgovor utemelji oziroma pojasni.
 • Kaj se dogaja z vrednotami družbe? So se kaj spremenile? Če da, zakaj? Kako mediji vplivajo na spreminjanje vrednost? Kako se to opazi?
 • Zapiši še kakšno ugotovitev, ki jo sam opaziš v zbranih podatkih.

6. Zapiši svoje razmišljanje oziroma pogled na spreminjanje družbe zaradi novega virusa. V pomoč naj ti bo opravljena analiza. Dodaš lahko tudi druge vidike. Napisano besedilo naj obsega od 100 do 150 natipkanih besed, lahko tudi več.

7. Razmisli in v svoj prispevek zapiši tudi, kako bo trenutno dogajanje vplivalo na posameznika in družbo v prihodnosti.

8. Do 30. 4. 2020 moraš oddati naslednje podatke o opravljenih nalogah in ugotovitvah:

 • število ljudi, ki si jih vključil v podatke o sestavnih delih skupnosti,
 • 4 deli skupnosti, ki so bili najpomembnejši pred karanteno,
 • 4 deli skupnosti, ki so najpomembnejši sedaj,
 • 4 vrednote, ki so ti najpomembnejše sedaj,
 • 2 ugotovitvi iz analize podatkov (npr. razlike med mlajšimi in starejšimi …).

K poročilu boš priložil tudi napisano razmišljanje. Vse podatke oddaš na povezavi Poročilo FIJ.

Želim vam uspešno raziskovanje

Nataša Hribar