Urednik strani: Franc Petelinc, za vsa vprašanja se obrnite na e-naslov: franc.petelinc@os-trebnje.si

 

Če karkoli glede snovi ni jasno, me prosim kontaktirajte na e-mail:

franc.petelinc@os-trebnje.si .

Če ima kdo željo, se lahko prek le tega dogovorimo za dodatno razlago in me lahko tudi eventualno pokličete na telefon 030383577.

Ker imam tudi sam dopoldne učenje s svojimi otroci, bi bil najbolj vesel, če me kličete zjutraj med 6. in 8. uro zjutraj ali med 12. in 15. uro.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Franc Petelinc

 

 

Spodaj imaš vse povezave, do anket, ki smo jih reševali do sedaj:

OCENJEVANJE ZNANJA:

sredo, 20. 5. 2020, bomo od 9.00 do 10.00 preko sistema 1ka pisali pisni preizkus – anketo iz matematike.

 

POVEZAVE DO OCENJEVANJA ZNANJA SO TUKAJ:

Povezava do ocenjevanja znanja: https://www.1ka.si/a/284162

Povezava do ocenjevanja znanja za učence, ki imajo DSP: https://www.1ka.si/a/284502

Rezultati testa: Ocene iz ankete

Rešitve testa iz ankete:

10. teden

1.ura

Ponedeljek 25. maj

MASA (dz4. / str. 73 – str. 81)

 

 1. Masa je ena od osnovnih fizikalnih količina in jo lahko izmerimo telesom.

Telo z večjo maso je težje od telesa z manjšo maso.


Pozor:
Pri fiziki se boste učili, da sta masa in teža dve različni količini.
 Masa je lastnost telesa, teža pa je sila s katero to telo deluje na zemljo.

Zato je pravilno, da rečemo:

Tehtam 90 kg ali moja masa je 90 kg.

Ne pa: Moja teža je …

 

2. Enote za merjenje mase:

Zapomnimo si:

 

Velja torej:

 

1 t = 1000 kg

1 kg = 100 dag = 1000 g = 1000000 mg

1 dag = 10 g =10000 mg

1 g = 1000 mg

1 kg   = 1/1000 t

1 dag = 1/100 kg

1 g     = 1/1000 kg, ali 1 g = 1/10 dag

1 mg  = 1/1000 g,  ali  1 mg = 1/1000000 kg

Ne pozabi:

Primer:

29 dag = 290 g  ( množimo z 10 )

2 kg = 200 dag  ( množimo s 100 )

5 t = 5000 kg     ( množimo s 1000 )

Primer:

540 g = 54 dag     (delimo z 10)

12 dag = 0,12 kg  (delimo s 100)

53 mg = 0,053 g   (delimo s 1000)

 

3. Naprave za merjenje mase:

Maso merimo s tehtnicami.

 

Na tehtnici piše, kako velika telesa lahko tehtamo. To je nosilnost tehtnice.

Poznamo:

 

 • Tovorne tehtnice uporabljajo v tovarnah, skladiščih, na carini in podobno. Uporabljajo jih za merjenje velikih teles. S takšnimi tehtnicami merimo telesa, ki tehtajo več ton.
 • Osebne tehtnice se uporabljajo predvsem za merjenje mase ljudi. S takšnimi tehtnicamii lahko merimo do 120 kg ali 200 kg. Običajno lahko merimo do kilograma ali desetine kilograma natančno.
 • Gospodinjske tehtnice uporabljajo mamice pri kuhanju. Merimo lahko telesa z polovice kilograma, do nekaj kilogramov, Običajno kažejo maso na približno 1 g natančno.
 • Lekarniške tehtnice uporabljamo za natančnejše meritve. Merimo lahko tudi mase do miligrama natančno. Danes so v večini primerov tudi te digitalne.

V pomoč nam je lahko tudi tabela:

4. Zgledi:

Naredi vaje:

12 kg = ___________ dag

1 t 75 kg = _______ kg

430 g = __________ kg

12 dag = _________ kg

12 g = ____________ dag

75 kg = ___________ t

175 kg = __________ g

3,5 t = ____________kg

 

Rešitve:

12 kg      =  1200 dag

1 t 75 kg  =  1075 kg

430 g       =  0,43 kg

12 dag      =  0,12 kg

12 g           = 1,2 dag

75 kg         =  0,075 t

175 kg        = 175000 g

3,5 t            = 3500 kg

7 t              = 700000 dag

 

5. Naloge:

Reši vse naloge na straneh od 76  do 80

Boljši učenci dodatno rešijo še naloge na strani 81.

Na koncu preverite rešitve, ki so na strani 119.

2. ura,

Sreda, 27, maj,:

Ali si že mojster:

 

Reši naloge:

DZ4 / 82 -84

v zvezek in preveri ter obklukaj in popravi s pomočjo rešitev na straneh 119 – 120.

 

 

 

9. teden, od 18. 5. 2020 do 22. 5.. 2020

6. r.

 

 

NAVODILA ZA PISNO OCENJEVANJE ZNANJA:

Pred ocenjevanjem znanja pa še enkrat natančno preberi navodila:

– V tej anketi boš preveril svoje znanje o ulomkih, decimalnih številih, kotih, obsegih in ploščinah

– Na razpolago boste imeli 60 minut, učenci, ki imate DSP pa 80 minut.

– Nekaj nalog bo potrebno tudi slikati in oddati kot priponko k anketi.

– Pisni preizkus je obvezen za vse, ki v 2. ocenjevalnem obdobju še nimate ocene. Tisti, ki ste oceno pridobili s popravljanjem negativne ocene, ne nadomesti ocene v 2. oc. obdobju.

– Ostali učenci boste imeli na anketi vprašanje ali želite, da sem vam anketa oceni ali ne. Če bo odgovor da, se anketa oceni, sicer ne. Ocena, ki jo boste pridobili, bo bolj informativne narave. Zaključevalo se bo pretežno na podlagi preteklih ocen.

– Učenci, ki ste bili do 16. marca med oceno, pa bo ta ocena lahko vplivala na zaključevanje (navzgor/navzdol).

– Če se kdo skupnega ocenjevanja ne bo udeležil, pa nujno potrebuje oceno, bo pozvan k ocenjevanju  preko aplikacije Zoom, po 25. maju bo lahko vprašan tudi v šoli. Enako velja, če bo pisal negativno.

– Verjamem, da boste reševali pošteno in pokazali svoje realno znanje. Če pa bom vseeno sumil na goljufijo, bom pozval vse učence, ki bi bili lahko vpleteni, k zagovoru – SE NE SPLAČA!

 

Pozdravljeni!

V sredo, 20. 5., pišete učenci 6. razreda preizkus preko ankete 1ka.si.

Vsi učenci, ki v drugem ocenjevalnem obdobju še nimajo ocene, so med oceno, ali imajo negativno oceno, morajo rešiti anketo. Ostali učenci pišejo preizkus po lastni izbiri in vpišem oceno, če želijo.

V ponedeljek ali torek vam bom prilepil še povezavo do ankete, ki bo aktivna v sredo od 9.00 do 10.00 ure. Učenci, ki imajo DSP in podaljšan čas bodo pisali drugo anketo ki bo aktivna od 9.00 do 10.30 ure.

Lep pozdrav,

Franc Petelinc

1. ura (ponedeljek, 18. 5.):

Votle mere (DZ4 / str.58 – 62)

 

Snov:

Odpri delovni zvezek na strani 58 in preberi besedilo. 

Prepiši si pomembne ugotovitve in še enkrat reši rešena primera 2 in 3.

Zapiši si:

 

Prostornino trdnih snovi običajno merimo s kubičnimi merami. To so kubični meter, kubični decimeter, kubični centimeter.

Za prostornino tekočin (kapljevin in plinov) pa običajno uporabljamo tako imenovane votle mere.

Osnovna enota je liter.

En liter ustreza prostornini enega kubičnega decimetra:

1 l = 1 dm3

 

Manjše enote so:

 • deciliter  ( 1 dl =1/10)
 • centiliter ( 1 cl = 1/100 l )
 • mililiter (1 ml = 1/1000 = 1 cm3  )

Večja enota je:

 • hektoliter ( 1hl = 100 l )

Torej za votle mere velja:

10 hl = 1 m3 

hl = 100 l = 1000 dl = 10000 cl = 100000 ml

l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

dl = 10 cl = 100 ml

cl = 10 ml

Za pretvarjanje med votlimi merami si lahko pomagamo s tabelo:

Primeri uporabe tabele:

3,2 hl = __________ l

560 cl = __________ l

50 cl = ____________ ml

30 cl = ____________l

4,05 dm = ________l

19,4 l = ____________dl

24 dl = _____________ml

405 dl = ____________cl

3,04 dl = ____________l

4,5 m3 = ____________hl

 

3,2 hl = 320 l

560 cl = 5,6 l

50 cl = 500 ml

30 cl = 0,3 l

4,05 dm4,05 l

19,4 l = 194 dl

24 dl = 2400 ml

405 dl = 4050 cl

3,04 dl = 304 l

4,5 m3 = 45 hl

 

Vaje:

Za vajo reši naloge na stran 61 in 62

Za utrjevanje se preizkusi še v:

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_prostornina.html

 • naloge so interaktivne
 • za vajo pri pretvarjanju prostorninskih teles je minimum, da rešite vsaj 1. lažje naloge iz vseh šestih sklopov
 • pri vseh lahko vidiš tudi pravilne rešitve
 • (v excelovi zbirki sem našel napako pri 3 primeru 7 cm3 = 7 ml je prav)

 

2. ura (četrtek, 21. 5.) :

Prostornina kvadra in kocke ( DZ4 / str. 63 – 72)

 

Obravnava snovi:

Prepiši naslov na strani 63

Zapiši:

Velikost teles v prostoru določa njihova prostornina.

Prostornino merimo s kubičnimi merami ali (in) z votlimi merami.

 • Preberi besedilo na strani 63 in prepiši obrazca za prostornino kvadra in kocke.
 • Prepiši in še enkrat reši vse tri primere Mojster reši.
 • Dodatno razlago o prostornini kvadra in kocke lahko pogledate na spodnji povezavi:

 

Vaje:

 • Reši vse naloge na straneh 66 do 69. Preveri rešitve.
 • Boljši učenci naj rešijo še naloge na strani 72.

V primeru težav, pri reševanju nalog, me kontaktirajte preko e-maila.

 

 

8. teden, od 11. 5. 2020 do 15. 5.. 2020

6. r.

Glede na to, da naslednji teden pišete test za oceno,

pripenjam še eno anketo, ki jo rešite do preverjanja:

https://www.1ka.si/a/283343

 

 • Tukaj imate še rešitve stare ankete:

 https://www.1ka.si/a/281363

 

 

 

Pozdravljeni!

Glede na to, da učenci 6. razreda, praviloma, ne bodo več stopili v šolske klopi, v letošnjem šolskem letu, smo se učitelji matematike dogovorili, da vsi učenci od 6. do 9. razreda dobijo še eno oceno, s pomočjo spletne ankete. 

Učenci 6. razreda bodo, 20. 5. 2020, ob 9.00 uri, pisali preizkus znanja iz matematike, iz katerega bodo dobili oceno, za drugo konferenco. Anketa se bo odprla ob 9.00 uri in bo aktivna do 10. 15 ure, tako, da bodo tudi učenci, ki imajo podaljšan čas, lahko odpisali test do konca. 

Prosim, da vsi učenci oddajo anketo. Učencem, ki imajo dovolj ocen in bi jim nova ocena kakorkoli kvarila povprečje dosedanjih ocen, se ocena ne vpiše.

Test bodo pisali s pomočjo ankete na www.1ka.si, ki bo objavljen že kakšen dan prej, aktiven pa ob uri pisanja . Rezultati bodo znani do 22. 5. 2020.

Poglavja ki jih bomo preverjali v preizkusu:

 1. Ulomki (zapis celot z ulomki in obratno) 
 2. Urejanje decimalnih števil po velikosti in zaokrožanje
 3. Desetiški ulomki in decimalna števila 
 4. Ponazoritev decimalnih števil 
 5. Računske operacije z decimalnimi števili 
 6. Risanje kotov, pretvarjanje med kotnimi enotami 
 7. Vrste kotov in računanje s koti
 8. Ploščina in obseg kvadrata in pravokotnika 

 

Anketa na temo Prostorninskih enot vas čaka na tem naslovu:  https://www.1ka.si/a/281363

1 ura:

Merjenje prostornine dz4 / str 54

 

 1. Prostornina

 

Velikost prostorov in teles nam pove prostornina ali volumen telesa. Prostornino označujemo z veliko črko V, kot volumen.

Prostornino merimo lahko predmetom ali pa tudi vodi, zraku ali kateri drugi tekočini.

Zaradi preprostosti so ljudje razdelili prostor na enako velike kocke.

Če razdelimo prostor na kocke, ki imajo rob dolg 1cm, pravimo, da smo prostor razdelili na kubične centimetre, ki jih označimo z 1 cm3.

 

Več kock, kot jih lahko damo v telo, večjo prostornino ima.

Torej več kock, kot jih gre v nek prostor ali telo, večjo prostornino ima le to.

 

 1. Merjenje prostornine

Na strani 53 prepiši vprašanji Z mojstrom do znanja in odgovori na obe vprašanji.

Kot vidimo, je prostornina telesa odvisna od dolžine, širine in višine telesa.

Rubikova kocka ima, na primer, po dolžini tri kockice, po širini tri kockice in po višini tri kockice.

Prostornina Rubikove kocke je torej:

V= 3 x 3 x 3 = 27 kockic, pri čemer sredinske ploščice ne vidimo, če ne razdremo kocke.

 

Prostornino kvadra dobimo tako, da pomnožimo število kock po dolžini, s številom kock po širini in številom kock po višini.

Za kvader torej velja:

V= a x b x c ,

če je a dolžina, b širina in c višina kvadra.

 

 1. Naloge

V DZ4 na strani 54 reši vse štiri naloge, tako da prešteješ kocke. Pri četrti nalogi lahko uporabiš obrazec za prostornino kvadra.

Poizkusi rešiti še naloge na strani 55.

 

2. ura:

Enote za merjenje prostornine, Dz 4 / str. 56

 

Prepiši vprašanja na strani 56, z mojstrom do znanja in poizkušaj odgovoriti na njih.

Ljudje so vedno ločili trdna telesa in tekočine. Tako so v uporabi različne enote za merjenje prostornine.

 

1.

Za tekočine (kapljevine in plini) so se ljudje dogovorili, da uporabljajo tako imenovane

VOTLE MERE

Osnovna enota za votle mere je liter.

En liter ( oznaka 1 ) je prostornina tekočine, ki bi jo lahko prelili v kocko z robom 1 dm. Zato velja tudi, da je 1 l = 1dm3 ali 1000 cm3.

 

Manjše enote za merjenje prostornin tekočin so še:

 • deciliter (1 dl = 1/10 l)
 • centiliter ( 1 cl = 1/100 l)

In

 • mililiter (1 ml = 1/1000 l)

Večja enota je hektoliter ( 1 hl = 100 l )

Votle mere bomo še enkrat obravnavali pri naslednji učni uri, zato se danes bolj posvetimo enotam za merjenje prostornine.

2.

Prostornino teles merimo (običajno) v ENOTAH ZA MERJENJE PROSTORNINE.

Osnovna enota za merjenje prostornine je en kubični meter ( 1 m3), ki mu pravimo tudi  kubik.

En kubični meter ustreza prostornini kocke z robom 1m

 

Tako velika je recimo cisterna za vodo (bela), ki ste jo mogoče že videli. Notri gre 1000 litrov vode.

Zapomnimo si, da en kubični meter predstavlja prostornina kocke, ki ima dolžino roba 1m.

 

 

Manjša enota je kubični decimeter ( 1 dm3 ).

En kubični decimeter ustreza prostornini kocke z robom 1 dm.

 

Zapomnimo si, da velja:

1 m3 = 1000 dm3

 

 

Kubični centimeter ( 1cm3 ) je še manjša enota in ustreza prostornini kocke z robom 1 cm.

Zapomnimo si, da velja:

1dm3 = 1000 cm3

In tudi, da je v kubičnem metru kar milijon kubičnih centimetrov

1 m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3

 

Enota kubični milimeter  (1 mm3) ustreza prostornini kocke z robom 1 mm in spet velja, da je:

1 cm3 = 1000 mm3 

 

Večja enota od kubičnega metra je še kubični kilometer ( 1 km3 ), ki se uporablja  za merjenje prostornin jezer in morij.

Velja:   1 km3 = 1000 m x 1000 m x 1000 m = 1000000000 m3

Torej v enem kubičnem kilometru vode je kar milijarda kubičnih metrov ( 109 m3 ) ali bilijon  litrov vode ( 1012 l ).

 

Pomembno!

Pretvornik med kubičnimi metri in kubičnimi decimetri je število 1000,

ker imajo prostorske količine tri dimenzije: dolžino, širino in višino, ki jih moramo zmnožiti, da dobimo za 1m , 1000 kockic s prostornino 1dm3.

Podobno velja, za pretvorbo med kubičnimi decimetri in kubičnimi centimetri.

Vedno si lahko pomagate tudi s tabelo, ki jo lahko natisnete:

Tabela s katero si lahko pomagate pri merjenju prostornine:

 

Zelo natančno razlago snovi si lahko pogledate na spodnji povezavi, kjer je razloženo še pretvarjanje v votle mere (hektoliter, liter, deciliter, centiliter in mililiter):

Povezava do videa!

 

3. Primeri:

Če moramo pretvoriti količine:

3,7 m3 = ______________dm3

5215 dm3 = ____________ m3

70 cm3 = ______________ m3

4 m3 217cm3 = _________ dm3

7329 mm3 = ___________ cm3

12345 mm3 = __________ dm3

105,3 cm3  = ___________ mm3

 

si pomagamo s tabelo takole:


Zapišemo še rezultate:

3,7 m3 = 3700dm3

5215 dm3 = 5,215 m3

70 cm3 = 0,00007 m3

4 m3 217cm3 = 4000,217 dm3

7329 mm3 = 7,329 cm3

12345 mm3 = 0,012345 dm3

105,3 cm3  = 105300 mm3

 

4. Naloge:

V delavnem zvezku reši vse naloge na strani 59 in 60.

 

7. teden, od 4. 5. 2020 do 8. 5.. 2020

6. r.

 Rešitev ankete Preverjanje znanja:

 

1.

a) 23,65     b) 81,001

2.

a) 67,943   b) 59,3274

 

3)

3,2 2,3 1,5
0,75 2,45 3,8
3,05 2,25 1,7

 

4)

Izraz: (28-1,6):(40*0,05)-13,2

Rešitev: 0

 

5)

a) 1/8 od 32 = 4,                           3/4 od 8 = 6

b) 3/4 od 20 cm = 15 cm              1/7 od 42 l = 6 l

c) 7/15 od 60 kg = 28 kg              5/24 od 48 hl = 10 hl

č) 1/5 od 30  = 6                           2/7 od  70 = 20

 

6)  Pravilen odgovor je drugi:

1/5 lika, 2/6 linka in 6/9 lika (oziroma 1/5 lika, 1/3 lika in 2/3 lika)

 

7)

a) 65°, 75°, 40°

bI 90°, 55°, 35°

b) 125°, 35°, 20°

 

8)

934 mm = 9,34 dm = 0,934 m

137 mm = 13,7 cm = 1,37 dm

5 m 8 cm = 50,8 dm = 5,08 m

5 km 82 m = 5082 m = 5,082 km

30 mm2 = 0,30 cm2 = 0,003 dm2

241 dm2 = 24100 cm2 = 2,41 m2

57 m2 = 0,57 a = 5700 dm2

13,45 dm2 = 1345 cm2 = 0,1345 m2

12 ha = 120000 m2 = 0,12 km2

 

9) List meri: 29 cm x 20 cm x 50 = 29000 cm2 = 2,9 m2

 

Pozdravljeni!

Kot veste, učenci 6. razredov v letošnjem šolskem letu več ne boste imeli pouka. Zato je tokratna anketa malo daljša in predstavlja PREVERJANJE PRED PREIZKUSOM. Ministrica za šolstvo nas je obvestila, da rabite vsi učenci še vsaj eno oceno, zato bomo pripravili še eno ocenjevanje. O načinu in točnem datumu ocenjevanja vas obvestim v naslednjih dneh.

Ta teden bo zato namenjen ponavljanju.

 

Na začetku, kot vsak teden je na vrsti anketa, ki je tudi tokrat obvezna. Rešiti jo morate do četrtka, 7. 5., zvečer. Rešitve ankete, ki je tokrat v obliki preverjanja, dobite v petek, 8. 5.

Anketa  na temo preverjanja znanja vas čaka na tem naslovu: https://www.1ka.si/a/278071

Vidim, da vas veliko ni oddalo v celoti rešene ankete. Po novem fotografija nalog ni več obvezna naloga. Ostale naloge morate rešiti. Ko hočete na zadnjo stran, morate imeti rešene vse naloge. V primeru, če jih nimate, so nerešene naloge obkrožene z rdečo in rešite do danes zvečer!

Pomembno: Anketa velja za rešeno, če izpolnete vsa obvezna polja. Če kaj ne gre, mi prosim sporočite.  

 

1.URA (PON., 4. 5.):

Končale so se počitnice. Sedaj pa veselo na delo.

PONOVITEV:

Prva naloga, ki jo imate učenci ta teden je, da pregledate naloge v delovnem zvezku SDZ2, SDZ3/ od strani 71 do strani 108 in  SDZ 4/ do strani 46, V teh poglavjih morajo biti rešene vse naloge – velika večina bi jih morala biti že rešena. Vse naloge v preverjanju in preizkusu bodo iz delovnega zvezka, pri čemer včasih spremenim številke v nalogah.

Spodaj imate zapisana poglavja, ki so v preverjanju in bodo prišla v poštev pri zadnji oceni letos.

VSEBINE PREVERJANJA 

 

 1. Ulomki (zapis celot z ulomki in obratno) 
 2. Urejanje decimalnih števil po velikosti in zaokrožanje
 3. Ponazoritev decimalnih števil 
 4. Računske operacije z decimalnimi števili 
 5. Risanje kotov, pretvarjanje med kotnimi enotami 
 6. Vrste kotov in računanje s koti
 7. Ploščina in obseg kvadrata in pravokotnika 
 8. Desetiški ulomki in decimalna števila 

 

Učenci, ki imate negativno oceno v prvi konferenci, se boste glede popravljanja ocene dogovorili, osebno, z učiteljem, ki vas poučuje matematiko ali z vašim razrednikom.

 

2.URA (SRE., 6. 5.):

Ponavljanje

Površina kvadra in kocke, DZ4, str. 47 – 52

Najprej sem vam dolžan dve video razlagi glede površine kvadra in kocke.

 • Površina kocke:

 

 • Površina kvadra:

 

Ponovitev: ploščinske enote

Kot smo že obravnavali so je pretvorba med ploščinskimi enotami nekoliko drugačna in velja,.

1m2=100dm2

in

1dm2=100cm2,

 

ker je v enem kvadratu s stranico 1dm 100 kvadratov s stranico 1cm, kar lehko vidite na spodnji sliki:

 

 

 • Vaja: Natisni si spodnjo sliko in jo izreži po zunanji rjavi črti. Prepogni jo po notranjih črnih (debelejših) črtah.

Katero telo dobimo in koliko je površina tega telesa če meri stranica kvadratkov 1cm. 

 

6. teden, od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

6. r.

 Rešitev ankete Ploščina in površina likov:

Q5 – Osnovna enota za merjenje površine je:

hektar
kvadratni kilometer
x kvadratni meter
meter
centimeter
kvadratni centimeter

Pravilni odgovor je kvadratni meter, kar je splošna definicija.

Q6 – Kaj je razlika med ploščino in površino objekta

Razlika je v tem, da ploščino merimo pri telesih, površino pa pri likih.
x Razlika je v tem, da o ploščini govorimo pri likih, o površini pa pri telesih. Običajno je oznaka drugačna.
Gre za ista pojma.

Torej oznaka za ploščino je običajno p, za površino pa veliki P, da ločimo, kakor je označeno v večini osnovnošolskih učbenikov. Več se uporablja tudi oznaka S, kot square, kar je mednarodna oznaka in se uporablja v večini vseh učbenikov.

Q7 – Kaj je površina telesa?

Je vsota dolžin vseh robov telesa.
Je vsota oglišč telesa.
x Je vsota ploščin vseh mejnih ploskev.
Definicija se ne uporablja.
Drugo:

To je definicija.

Q8 – Kateri odgovori so pravilni:

Možnih je več odgovorov.
x Ploščina pravokotnika je: p = a * b
x Površina kocke je P = 6 * a * a
Ploščina kvadrata je: p = 4 * a
x  Površina kvadra je: P = 2 * ( a*b + a*c + b*c )
Površina kocke je: P = 6 * a * a
Rob kocke meri: a = p : 12
x Stranica pravokotnika je: b = p : a
Stranica kvadrata meri: a = p : 4

Površina kocke je 6*a*a je zapisano dvakrat. Predzadnja trditev je pravilna, ker je p=a*b in od tod tudi b=p:a.

Q9 – Stranica kocke meri 1,5 cm. Koliko meri površina?opomba: cm^2 pomeni kvadratni centimeter

60 cm^2
x 13,5 cm2
13,5 cm
6 dm
3 dm 2

Pravilen je drugi odgovor, ker mora biti pri zapisu količine zapisano pravilno mersko število in pravilna merska enota. Račun izgleda pa takole: P = 6 * 1,5 cm * 1,5 cm = 13,5 cm2

Q10 – Pravokotnik ima stranici dolgi 1,5dm in 7cm. Koliko meri ploščina?

10,5 dm 2
44 cm2
44 cm
x 1,05 dm2
10,5 cm2

Edini pravilni odgovor je 1,05 dm2. Ker je 1,5dmx7cm=1,5dm*0,7dm=1,05dm^2 (=105cm^2)

 

Q11 – Pravokotnik ima ploščino 42cm^2 in dolžino 7dm. Koliko meri širina?

6 dm
2,94 dm
0,6 dm2
0,6 dm
x 0,6 cm

Širina meri b=p : a = 42 cm2 : 7 dm = 42 cm2  : 70 cm  = 0,6 cm

Q12 – Izračunaj ploščino lika:

5 cm2
10 cm
x 10 cm2
5 cm
40 cm2
40 cm

Dolžina lika meri 4 cm in širina 2,5 cm. Ploščina je torej 4 * 2,5 = 10 -> p = 10 cm^2

 

Q13 – Izračunaj ploščino lika:
Ploščina lika je 90 cm2
x Ploščina lika je 92 cm2
Ploščina lika je 44 cm2
Ploščina lika je 4,4 dm

En kvadratek meri 2 cm x 2 cm = 4 cm2. Lik obsega 21 celih kvadratkov in 4 polovice kvadratka, kar znese:

21 + 4 * 1/2 = 23 kvadratkov.

23 * 4 cm^2 = 92 cm2

1.URA (PON., 20. 4.):

UTRJEVANJE: Klikni na dano povezavo https://www.1ka.si/a/274838 in reši anketo.

POMEMBNO: Anketo rešite do četrtka 23. 4. 2020. V petek pa si oglejte rešitve analize, ter preverite rešitve preverjanja.

 

 • Ploščina pravokotnika in kvadrata, dz4/ str 41-46

V zvezek zapiši datum in naslov

 • Prepišite zavihek Z mojstrom do znanja in odgovorite na vprašanja.

V naslednjo alinejo zapiši:

 • 1. Pravokotnik in ga definiraj:

           Pravokotnik je štirikotnik, ki ima vse štiri kote prave in po dve nasprotni stranici enako dolgi.

Zapiši pravilo:

Ploščino pravokotnika dobimo tako, da dolžino pomnožimo s širino.

Primer:

Ploščina tega pravokotnika je:

p=a * b

p= 3cm * 5cm = 15 cm 2

Iz znane ploščine in dolžine izračunaš širino pravokotnika tako, da ploščino pravokotnika deliš z njegovo dolžino.

b= p : a

Pod naslednjo alinejo zapiši:

 • 2. Kvadrat

Zapiši:

Kvadrat je pravokotnik, ki ima vse stranice enako dolge.

 

Ploščino kvadrata izračunaš tako, da pomnožiš dolžino stranice s samo seboj. Enaka je kvadratu dolžine stranice.

Primer:

Če imamo dano ploščino kvadrata stranico lahko uganemo.

Primer:

p=25 cm 2

_________________

25 = 5 * 5

Torej stranica je enaka:

a= 5 cm.

Preden gremo na naloge si oglej še video razlege:

 • Kako izračunamo ploščino pravokotnika in kvadrata:

https://www.youtube.com/watch?v=GasOB-W_7d8

 • Primer, kako iz dane ploščine in stranice pravokotnika dobiti drugo stranico pravokotnika:

https://www.youtube.com/watch?v=z4UIp0O5psA

 • Primer, kako dobimo iz ploščine kvadrata njegovo stranico:

https://www.youtube.com/watch?v=dyL1sLcgBLo

 

 • 3. Reši naloge:

DZ4, str. 43 – 46/nal: 1 – 9, 12, 13

 

2.URA (SRE., 22. 4.):

Površina kvadra in kocke, DZ4, str. 47 – 52

 • Napiši naslov.
 • S škarjami izreži oba večkotnika.

Večkotnika predstavljata mrežo kocke in kvadra. Večkotnika prepogni, tako, da dobiš kocko in kvader. Obe mreži nalepi v zvezek.

Koliko je površina kocke in koliko površina kvadra, če je en kvadratek 1 cm 2 .

 

        Zapomni si:
  • Kocka je geometrijsko telo, ki je omejeno s šestimi skladnimi kvadrati.

 

  • Kvader je geometrijsko telo, ki ga omejuje šest pravokotnikov. Nasprotna pravokotnika sta skladna. Dolžine v kvadru se imenujejo dolžina (a), širina (b) in višina(c).

 

 • Na strani 47 prepiši obe definiciji za površino kvadra in kocke.
 • Na straneh 47 in 48 prepiši oba rešena primera Mojster reši v zvezek.
 • Reši naloge na strani: DZ4/ str. 48-52/ 1 – 10, 13, 15
 • Da bolje utrdite snov, rešite še spletne naloge iz zbirke e-um, ki ga nekateri poznate že od prej.Pojdite na strani www.e-um.si in zgoraj desno izberite pod zapisom ISKANJE zavihek Devetletka.
 •  Izberite podzavihke:  6. razred -> Geometrija in merjenje -> Površine kvadrov

 

 

5. teden, od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020

6. r.

Pozdravljeni v petem tednu pouka na daljavo. Ta teden je nekoliko krajši zaradi praznikov. Sedaj pa veselo na delo!

  • 1. Ura:

   Merjenje ploščine, dz4/ str 31-33

   V zvezek napiši naslov in z rdečo:

   Ploščina lika je število ploščinskih enot, ki pokrivajo lik.

   in

   Ploščina je količina, ki pove kako velik je lik ali ploskev.

   V zvezek prepiši primere mojster reši v delovnem zvezku na strani 31.

   Če imate v kopalnici po tleh ploščice preštej, koliko ploščic je v kopalnici.

   Odgovori:

   Koliko ploščic bi rabili, če bi bila dolžina kopalnice dvakrat večja širina pa enaka in koliko ploščic bi rabil,

   če bi bila tako širina kot tudi dolžina dvakrat večji?

    

   –  Naloge:

   Reši vse tri naloge na straneh 32 in 33 ter preveri rešitve.

  • Da bolje utrdite snov, rešite še spletne naloge iz zbirke e-um, ki ga nekateri poznate že od prej.Pojdite na strani www.e-um.si in zgoraj desno izberite pod zapisom ISKANJE zavihek Devetletka.Izberite podzavihke:  6. razred -> Merjenje -> Ploščine
  • 2. Ura:

   Ploščinske enote, dz4/ str 34-40

   V zvezek zapiši naslov ure in prepiši vprašanja v oranžnem okvirju, ter odgovori na njih.

   Zapiši. osnovna enota za merjenje ploščine en kvardratni meter (1m2), manjši enoti sta

   kvadratni decimeter (1 dm2) in kvadratni centimeter (1 cm2)

    

   Preepiši pretvorbe v spodnjih dveh okvirjih na strani 34.

   Iz strani 35 prepiši kaj je ar (1a), 1 hektar (1ha) in kaj kvadratni kilometer (1km2) in pretvorbe,

   ki so napisane na strani 35.

    

   Prepiši pravilo na strani 35 spodaj in si zapomni, da je 1 m2 = 100dm2=10000cm2.

   Prepiši v zvezek vse tri primere Mojster reši in prepiši ugotovitve.

    

   Naloge: DZ4, str. 37-40-/ nal.: 1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,11 ,12 ,14 ,18, 19*

    

  • Da bolje utrdite snov, rešite še spletne naloge iz zbirke e-um, ki ga nekateri poznate že od prej.Pojdite na strani www.e-um.si in zgoraj desno izberite pod zapisom ISKANJE zavihek Devetletka.Izberite podzavihke:  6. razred -> Merjenje -> Ploščinske enote
  • Za konec pa še anketa, ki je obvezna za vse učence in jo lahko najdete na naslovu:URL:  https://www.1ka.si/a/272815

 

4. teden, od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

6. r.

 

 

   1. Ura: Dolžinske enote

DZ4/ str 12 – 18

V zvezek zapiši naslov: Dolžinske enote

Izpiši vprašanja na strani 12: Z mojstrom do znanja in odgovori na le te.

Prepiši odstavek na strani 13:

Osnovna enota za merjenje dolžine je 1 meter (1 m)

Manjše dolžine izrazimo v decimetrih (dm), centimetrih (cm) in milimetrih (mm). Za merjenje večjih razdalj uporabljamo kilometer (km).

 

Prepiši tabelo s predponami na strani 13.

 

Prepiši v zvezek vsa tri pravila, v okvirčkih, zapisana na strani 14.

Prepiši tudi rešene primere reševanja.

 

Reši naloge:  DZ4, str. 15 – 18 / naloge 1 – 10, 12, 15, 16

Če boš imel čas, reši tudi ostale naloge do konca poglavja.

 

   1. Ura Računanje z dolžinskimi enotami, DZ4. str 19 – 24

 

Prepiši naslov ure.

Prepiši vprašanje na strani 19 v oranžnem okvirju in odgovori nanj.

Še enkrat prepiši pretvorbe med enotami na strani 19 (v spodnjem okvirčku).

 

Prepiši in reši oba rešena primera na strani 19 in 20.

 

Prepiši pravila v oranžnih okvirčkih na strani 20, 21 in 22 in jih obkroži.

 

Reši naloge na straneh 21 – 24 / 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13 in izpiši pravila v oranžnih okvirjih v zvezek.

 

   1. Ura: Obseg pravokotnika in kvadrata

Zapišemo naslov: Obseg pravokotnika in kvadrata

 

Zapišimo definicije:

Pravokotnik in kvadrat sta geometrijska lika.

 

Narišemo in označimo pravokotnik, kakor je narisano v DZ4 na strani 25.

 

Pravokotnik je štirikotnik, ki ima vse notranje kote skladne.

Za njega velja, da ima nasprotni stranici enako dolgi.

 

Obseg pravokotnika je:

O=2*a+2*b, pri čemer je a dolžina in b širina pravokotnika

Stranico pravokotnika dobimo po obrazcu:

a = (o – 2*b):2  ali b=(o-2*a):2

 

 

Kvadrat je pravokotnik, ki ima vse štiri stranice skladne.

 

Narišemo in označimo kvadrat, kakor je označen v DZ4 na strani 26, zgoraj.

 

Obseg kvadrata izračunamo po obrazcu:

O= 4*a

Stranico kvadrata dobimo po obrazcu:

a=o:4

 

Ko prepišete in rešite naloge vas čaka nekaj enostavnih primerov še na naslovu:

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Matematika/Merske_enote_za_dolzino.htm

 

Da bolje utrdite snov, rešite še spletne naloge iz zbirke e-um, ki ga nekateri poznate že od prej.

Pojdite na strani https://www.e-um.si/

Zgoraj desno izberite pod zapisom ISKANJE zavihek Devetletka.

Izberite podzavihke:  6. razred -> Merjenje -> Dolžinske enote.

Rešite in preberite enoto Dolžinske enote.

Preberite vsebino in rešite interaktivne naloge. Dodatne naloge rešite v zvezek.

 

Za tiste, ki imate radi logične naloge lahko obiščete stran:

https://sites.google.com/site/logicnaposast/vaje-za-tekmovanje

 

4. Rešitev ankete:

https://www.1ka.si/a/269861

5. Pravilni odgovori na anketo:

Pozdravljeni!

Upam, da ste že rešili anketo. Danes do 12 ure imate še čas za oddajo. Vaša naloga je samo, da greste na povezavo https://www.1ka.si/a/269861 in izpolnite anketo.

Pravilni odgovori so:

   • Z dolžinskimi enotami merimo: razdaljo med kraji in obseg parcele.
   • Najprimernejša enota za merjenje obsega sobe je meter.
   • 1m35mm=10,35dm
   • 3,5m je obseg.
   • 0,004m=4mm; 0,4dm=40mm; 8dm2cm=820mm
   • 0,076m=76mm; 33500cm=0,335km; 48700mm = 48,7m
   • Zemeljski ekvator meri približno 40000000m.

Želim vam lepe velikonočne praznike in se slišimo v torek, po kratkih šolskih počitnicah.

 

 

3. teden, od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

6. r.

   1. Ura:

Rešite NPZ letnik 2014, ki je na voljo na internetnem naslovu:

https://www.ric.si/mma/N141-401-2-1/2014061811170637/

Rešitve dobite na naslovu:

https://www.ric.si/mma/N141-401-2-2/2014061811170770/

   1. Ura:

Začnemo novo poglavje v Samostojnem delovnem zvezku 4 in sicer

Poglavje: Merjenje dolžine in obsegi likov, DZ4, str 6 – 11

V zvezek zapišite datum in naslov ure: Merjenje dolžine in obsegi likov.

   • Izpišite si vprašanja Z mojstrom do znanja na strani 12
   • Odgovorite na ta vprašanja.
   • Izpišite pravili, kaj je dolžina lika in kaj obseg lika na strani 7 v belem okvirju.
   • Napiši definicije:

Enakostranični trikotnik je trikotnik, ki ima vse stranice enako dolge,

Obseg izračunamo o = a + a + a ali o = 3*a, pri čemer je a rob trikotnika

   • Prepišite obe nalogi mojster reši na strani 6 in 7
   • Vsi učenci morate rešiti naloge na straneh 7 – 11/

Naloge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 in 11,

Ostale naloge lahko rešite po lastni presoji

Dodatno rešite še online gradiva:

Lepo se imejte v domačem krogu, izkoristite lepe dni za zabavno preživet teden.

Vsa obravnavana snov mora biti rešena. Ko se vrnemo v šolo bomo pregledali zvezke in delovne zvezke!

________________________________________________________________________________________________________________

2. teden, od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

6. r.

Ponedeljek, 23. 3. 2020

   • Rešujete NPZ 2016, predlagam, da si natisnete NPZ in ga rešite, sicer rešujete v zvezek. Zapise v zvezek oziroma pole hranite.

Sreda, 25. 3. 2020

   • Rešujete NPZ 2015, zopet predlagam, da si natisnete NPZ in ga rešite, sicer rešujete v zvezek. Zapise v zvezek oziroma pole hranite.

OPOMBA

Povsod morajo biti razvidni postopki reševanje. Obvezno preverite rešitve. Glej pod navodila za vrednotenje.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Učenci so predelali celoten drugi delovni zvezek. Pri nivojskih urah pa celotno poglavje Koti in merjenje kotov v tretjem delu. Ta snov bo za učence 6. a, 6. b, 6. c in 6. d zajeta tudi v pisnem preizkusu znanja, ki ga bodo učenci pisali (ker so ga imeli napovedanega in ga še niso pisali), ko se vrnejo v šolske klopi.

Rešujejo naj teste NPZ iz preteklih let, ker bodo v maju tudi oni preverjani v Nacionalnem preizkusu znanja. Do nalog iz preteklih let lahko dostopajo na https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/matematika2/.

V tednu 16. 3. – 20. 3. učenci rešite NPZ iz let 2018 in 2017. Učenci si NPZ teste natisnete in rešujete na list ali pa naloge gledate na računalniku/telefonu in rešujete po nalogah v matematične zvezke. Rešitve tudi preverite v rešitvah, ki jih najdete na isti povezavi. Rešene naloge boste potem tudi prinesli v šolo, ko bo le-ta spet odprta.