Urednik strani: Viktorija Pirc, za vsa vprašanja se obrnite na e-naslov: viktorija.pirc@os-trebnje.si

11. teden, od 1. 6. 2020 do 3. 6. 2020

Se vidimo v šoli. S seboj prinesite 4. in 5. delovni zvezek.

 

10. teden, od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020

OBRAVNAVA NOVE  SNOVI V NASLEDNJEM TEDNU:

1. OBRAT PITAGOROVEGA IZREKA (PON, 25. maj):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetku:

b) V zvezek zapiši naslov in rešene naloge z videoposnetka.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 29 – 33, naloge 1. b, c, č, 2. a

V DZ preveri rešitve nalog.

2. PITAGOROV IZREK V KOORDINATNEM SISTEMU (SRE, 27. maj):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetku:

b) V zvezek zapiši naslov in rešene naloge z videoposnetka.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 72 – 75, naloge 2. a, b, 2. b, 4, 8

V DZ preveri rešitve nalog.

 

NOVO – REZULTATI OCENJEVANJA ZNANJA : Ocene

 

REŠITVE NALOG IZ ANKETE – OCENJEVANJE ZNANJA V 9. TEDNU

OCENJEVANJE ZNANJA:

V torek, 19. 5. 2020bomo od 13.00 do 14.00  (oziroma od 13.00 do 14.30 za učence z DSP) z anketo 1ka pridobili oceno iz znanja matematike.

Pisni preizkus je obvezen za vse, ki v 2. ocenjevalnem obdobju še nimate ocene. Ostali učenci boste imeli na anketi vprašanje ali želite, da sem vam anketa oceni ali ne. Če bo odgovor da, se anketa oceni, sicer ne. Ocena, ki jo boste pridobili, bo bolj informativne narave. Zaključevalo se bo pretežno na podlagi preteklih ocen.
Če se kdo skupnega ocenjevanja ne bo udeležil, pa nujno potrebuje oceno, bo pozvan k ocenjevanju  preko aplikacije Zoom. Enako velja tudi, če bo pisal negativno.
Verjamem, da boste reševali pošteno in pokazali svoje realno znanje. Če pa bom vseeno sumila na goljufijo, bom pozvala učence k zagovoru.

Učiteljica Viktorija Pirc

POVEZAVE DO OCENJEVANJA BOSTE NAŠLI TUKAJ:

Povezava do ocenjevanja znanja: https://www.1ka.si/a/283826

Povezava do ocenjevanja znanja za učence, ki imajo DSP: https://www.1ka.si/a/284433

 

9. teden, od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

OBRAVNAVA NOVE  SNOVI V NASLEDNJEM TEDNU:

1. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V DELTOIDU (PON, 18. maj):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetkuhttps://www.youtube.com/watch?v=PkBjs2KLfgw

b) V zvezek zapiši naslov in rešene naloge z videoposnetka.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 63 – 64, naloge 7, 8

V DZ preveri rešitve nalog.

2. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V TRAPEZU (SRE, 20. maj):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetkuhttps://www.youtube.com/watch?v=erqJ9_Ntgjk

b) V zvezek zapiši naslov in rešene naloge z videoposnetka.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 67 – 70, naloge 1. a, c, 2. b

V DZ preveri rešitve nalog.

 

REŠITVE NALOG IZ ANKETE – PREVERJANJE ZNANJA V 8. TEDNU:

8. teden, od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

POMEMBNO – PISNI PREIZKUS ZNANJA

torek, 19. 5. 2020bomo od 13.00 do 14.00 preko sistema 1ka pisali pisni preizkus – anketo iz matematike, tokrat za oceno. Povezava do ankete bo na spletni strani že kakšnem dan prej, aktivna pa bo ob uri pisanja. Pisni preizkus je obvezen za vse učence, ki v 2. ocenjevalnem obdobju še nimajo ocene. Ostali učenci boste imeli na anketi vprašanje ali želite, da sem vam anketa oceni ali ne. Če bo odgovor da, se anketa oceni, sicer ne. Ocena, ki jo boste pridobili, bo bolj informativne narave, zaključevalo se bo pretežno na podlagi preteklih ocen. Učenci, ki ste bili do 16. marca med oceno, pa bo ta ocena lahko vplivala na zaključevanje (navzgor/navzdol). Vsi boste imeli zaradi izrednih razmer podaljšan čas pisanja, 60 minut. Če se kdo skupnega ocenjevanja ne bo udeležil, pa nujno potrebuje oceno, bo lahko pozvan k ocenjevanju  preko aplikacije Zoom. Enako velja, če bo pisal negativno, učitelj podvomi  o verodostojnosti ankete (možnost goljufije) oziroma, učitelju pri popravljanju kaj ne bo jasno. V primeru, da se vrnemo v šolo, bo lahko opravil razgovor tudi v šoli. Pri pisanju imejte pripravljen tudi fotoaparat ali mobilni telefon, da boste poslali sliko vašega izdelka, v kolikor bo anketa to zahtevala (podobno, kot ste že pripenjali slike do sedaj).

KRITERIJI USPEŠNOSTI (Kaj moram znati):

 • Poznati lastnosti premo sorazmernih in obratno sorazmernih količin ter njihovih grafov
 • Reševati besedilne naloge o premo sorazmernih količinah s preglednico ali sklepnim računom
 • Reševati besedilne naloge o odstotkih
 • Reševati besedilne naloge o obratno sorazmernih količinah s preglednico ali sklepnim računom
 • Razložiti, kaj je število π
 • Izračunati obseg kroga, če je znan polmer oz. premer
 • Izračunati ploščino kroga, če je znan polmer oz. premer
 • Iz obsega kroga izračunati polmer
 • Iz znane ploščine kroga izračunati polmer
 • Izračunati ploščino krožnega kolobarja
 • Računati obseg in ploščino enostavnejših sestavljenih likov
 • Izračunati neznano stranico v pravokotnem trikotniku
 • Izračunati ploščino in obseg pravokotnega trikotnika

ŠE ENO PREVERJANJE ZNANJA PRED OCENJEVANJEM: https://www.1ka.si/a/281671

Priporočam reševanje zgornje ankete, ker bo preizkus znanja potekal na tak način s podobnimi nalogami. Naloge reši do petka, 15. 5. 2020, rešitve bodo objavljene v soboto zjutraj.

OBRAVNAVA NOVE  SNOVI V NASLEDNJEM TEDNU:

1. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V ENAKOSTRANIČNEM TRIKOTNIKU (PON, 11. maj):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetkuhttps://www.youtube.com/watch?v=cih7JRTpAJ8

b) V zvezek zapiši naslov in rešene naloge z videoposneka.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 53 – 55, naloge 2. b, 3. a, b, 4. c.

V DZ preveri rešitve nalog.

2. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V ROMBU (SRE, 13. maj):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetku: https://www.youtube.com/watch?v=MQI1w_awo8g

b) V zvezek zapiši naslov in rešene naloge z videoposnetka.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 59 – 64, naloge 1. a, c, 3. a, b.

V DZ preveri rešitve nalog.

REŠITVE NALOG IZ ANKETE – PREVERJANJE ZNANJA V 7. TEDNU:

Štirje učenci ste samo odprli anketo, niste pa rešili nobene naloge, zato vam tega ne bom upoštevala kot opravljeno nalogo.

7. teden, od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020

Pa smo ponovno nazaj. Upam, da ste se odpočili. V prvi točki najdeš naloge za preverjanje znanja pred ocenjevanjem znanja (kaj moraš znati) v anketnem vprašalniku. Vprašalnik moraš izpolniti do petka, 8. 5. 2020.

1. DOSTOP DO ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: https://www.1ka.si/a/278827

2. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V ENAKOKRAKEM TRIKOTNIKU (PON, 4. maja)

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetku: https://www.youtube.com/watch?v=_j97DyiEhtE

b) V zvezek zapiši naslov in rešene naloge z videoposnetka.

c) V delovnem zvezku reši naslednje naloge: DZ5, str. 46 – 50, naloge 1. b, 2. b, 3. a, 4. a, 5. a

V DZ preveri rešitve nalog.

3. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V ENAKOKRAKEM TRIKOTNIKU – VAJE (SRE, 6. maja)

a) V delovnem zvezku reši naslednje naloge: DZ5, str. 46 – 50, naloge 2. c, 3. b, 4. b, 5. b, (zahtevnejša naloga 6. a)

V DZ preveri rešitve nalog.

 

Dragi učenci,

pred vami je teden dni počitnic. V prihodnjih dneh si odpočijte in si naberite novih moči. Morda je to tudi čas, da postorite še vse tisto, za kar vam je zmanjkalo časa, lahko tudi izpolnite spletne ankete, če  tega še niste storili. Spletne ankete bodo del ocene, ki jo boste pridobili v maju. Z ocenjevanjem bomo pričeli v 8. tednu izobraževanja na daljavo od 11. 5. 2020 dalje.

Srečno!

REŠITVE NALOG V ANKETI V 6. TEDNU:

6. teden, od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

 

 1. DOSTOP DO ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: https://www.1ka.si/a/274749

Najprej seveda predelaj snov tega tedna, ker so v vprašalniku  tudi vsebine tega tedna. Anketo oddaj do 23. 4. 2020.

2. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V KVADRATU (PON, 20. april):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetku (samo 1. del): https://www.youtube.com/watch?v=Of00zr82k8c

b) V zvezek zapiši naslov in razlago snovi.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 41 – 43, naloge 1. a, c, 2. a, 4

V DZ preveri rešitve nalog.

3. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V PRAVOKOTNIKU (SRE, 22. april):

a) Najprej si oglej razlago snovi na videoposnetku (samo 2. del)https://www.youtube.com/watch?v=Of00zr82k8c

b) V zvezek zapiši naslov in razlago snovi.

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 35 – 38, naloge 1. a, 2. b, 4, 5

V DZ preveri rešitve nalog.

5. teden, od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020

1. PITAGOROV IZREK (Torek, 14. aprila)

a) Najprej si v miru oglej spodnji videoposnetek.

b) Ponovno zaženi videoposnetek in vso vsebino iz drsnic zapiši v matematični zvezek.

 

2. PITAGOROV IZREK V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU (Sreda, 15. aprila)

a) V DZ reši vsaj naslednje naloge: DZ5, str. 11 – 13, nal. 6, 7, 12, 13, str. 19 – 27, nal. 2, 3. b, c, 5. a, 6. a in 9. a.

b) V DZ preveri rešitve nalog.

c) V tem tednu NIMATE ANKETE.

 

REŠITVE NALOG V ANKETI 4. tedna – PREVERJANJE

 

 

 

4. teden, od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

 1. OBSEG SESTAVLJENEGA LIKA (PON, 6. aprila)

a) V zvezek zapiši naslov in zapiši spodnji zgled.

b) Izračunajmo obseg lika na sliki.

Črtkana črta nam pove, da je zgornji lik sestavljen iz pravokotnika in polkroga. Obseg lika je dolžina črte okrog lika. Ta je sestavljena iz dolžine pravokotnika, dveh širin pravokotnika in iz polovice krožnice (r = 6 cm). Črtkana črta ne šteje k obsegu.

o = 12 cm + 2 . 9 cm +  1/2 .  2 . π . 6 cm

o = 12 + 18 + 3,14 . 6

o = 48,84 cm

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:  DZ4, str. 82 – 83, naloge 1. b, 2.

Kdor zmore, lahko reši še kakšno dodatno nalogo.

d) V DZ preveri rešitve nalog.

 

       2) PLOŠČINA SESTAVLJENEGA LIKA (SRE, 8. aprila)

a) V zvezek zapiši naslov in zapiši spodnji zgled.

b) Izračunajmo ploščino lika na sliki.

Črtkana črta nam pove, da je zgornji lik sestavljen iz pravokotnika in polkroga. Ploščina lika je kar vsota ploščin pravokotnika in polovice kroga (r = 6 cm).

p = 12 . 9  + 1/2 .  π . 62

p = 108 + 1/2 . 3,14 . 36

p = 164,52 cm2

c) V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:  DZ4, str. 109 – 113, naloge 1. b, 2, 3. a .

Kdor zmore, lahko reši še kakšno dodatno nalogo.

d) V DZ preveri rešitve nalog.

 

     3. KRITERIJI USPEŠNOSTI: ( KAJ MORAM ZNATI OB KONCU POGLAVJA?)

 • Poimenovati dele kroga in krožnice.
 • Razložiti, kaj je število π.
 • Izračunati obseg kroga, če je znan polmer oz. premer.
 • Izračunati polmer oz. premer, če je znan obseg kroga.
 • Izračunati ploščino kroga, če je znan polmer oz. premer.
 • Iz znane ploščine kroga izračunati polmer.
 • Izračunati dolžino krožnega loka (samo 2. in 3. raven).
 • Izračunati obseg in ploščino krožnega izseka (samo 2. in 3. raven).
 • Izračunati ploščino krožnega kolobarja.
 • Računati obseg in ploščino enostavnejših sestavljenih likov.
 • Rešiti uporabne naloge z uporabo znanja o krogu.

 

    4) IZPOLNI ANKETNI VPRAŠALNIK (do četrtka): https://www.1ka.si/a/269515

 

 

OBVESTILO: V kolikor učenci z imeni nn, fgu, njl želijo, da jim označim opravljene naloge v anketi, naj se prosim identificirajo na moj zgornji naslov. Hvala.

 

REŠITVE NALOG  V ANKETI ZA 8. r:

 1. Naloga
Trditev: P/N Pravilna trditev:
Premer je daljica, ki povezuje središče krožnice s točko na njej. N Polmer je daljica, ki povezuje središče krožnice s točko na njej.
Krog je ravna ploskev. P
Tetiva je premica, ki razdeli krožnico na dva loka. N Tetiva je daljica, ki razdeli krožnico na dva loka.
Krožni izsek je del kroga, ki ga omejujeta dva polmera in krožni lok. P
Središčni kot je ostri kot. N Središčni kot je lahko kot poljubne velikosti.

 

 1. Naloga

Število π je količnik med obsegom in premerom kroga,  3,14 pa je njegova približna vrednot.

 

 1. Naloga

d = 1,2 m                   o = 2 . π .  r ;   o = 2 . 3,14 . 0,6  ;   o = 3,77 m

o = ?

 1. Naloga

r = 6 dm                   p = π .  r2  ;   p = 3,14 . 62 ;     p = 113,04 dm2

p = ?

 1. Naloga

V tej nalogi zaradi tiskarskega škrata ni bila nobena rešitev prava (glej rešitev spodaj).

 

o = 6,28 dm             o = 2 . π .  r  ;     6,28 = 2 . 3,14 . r  ;   6,28 = 6,28 . r  ;  r = 1 dm  ;   d = 2 dm

d = ?

ali        o = π .  d  ;   6,28 = 3,14 .  d  ;    d = 6,28 : 3,14  ;   d = 2 dm

 

 

 1. naloga

r1 = 8 cm              pkol = π .  (r12 – r22)  ;  p = 3,14 . (82 – 62)  ;  p = 3,14 . 28  ;  p =87,92 cm2

r2 = 6 cm    

pkol = ?

 

Spoštovani učenci,

za nami sta že dva tedna šolanja na domu. Verjetno ste spoznali, da je učenje na daljavo, pouk v drugačni obliki, kateremu morate vsak dan nameniti kar nekaj ur.
Upamo, da ste zadolžitve prejšnjih dveh tednov vestno opravili. V prvem in drugem tednu ste /smo povečini ponavljali učne vsebine. Ta teden pa se bomo spopadli z nekaterimi novimi načini dela. Ker želimo preveriti znanje in razumevanje predelanih učnih vsebin, boste tedensko reševali ankete.

Sledi nekaj navodil za reševanje anket:

– takšen način preverjanja bo sledil vsak teden,

– k reševanju pristopite resno, saj s tem preverite razumevanje snovi,

– je za vse učence obvezen,

– povratne informacije o vašem sodelovanju in razumevanju snovi si bomo beležili,

– pri reševanju so vam lahko v pomoč zvezki, učbeniki …,

– anketa bo aktivna do četrtka,

– povratne informacije oz. rešitve nalog bodo objavljene v petek na spletni strani za posamezen razred,

– povezavo do anket boste našli na spletni strani pri posameznem razredu.

V kolikor potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja, pišite tukaj. Z veseljem vam bomo pomagali.

Uspešno delo še naprej in ostanite zdravi.

Učitelji matematike

3. teden, od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

8. r.

KROŽNI KOLOBAR (PON, 30. marca)

 1. Najprej si samo oglej posnetek razlage snovi na naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=1eYLWOJ3Sp4
 2. V zvezek zapiši naslov ter pravilo in obrazca (DZ4, str. 97 – v okvirčkih)
 3. V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:

DZ4, str. 97 – 98, naloge 1, 2, 3, 5*.

V DZ preveri rešitve nalog.

PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA ( 2. in 3. raven) (SRE, 1. aprila)

 1. Oglej si posnetek razlage na naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=B6aHGaI4Rcc
 2. Naslov, razlago in rešene primere s posnetka sproti zapisuj v zvezek.
 3. V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:

DZ4, str. 101 – 107, naloge 1, 3, 4, 7, 15*, 17*.

V DZ preveri rešitve nalog.

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (1. raven) (SRE, 1. aprila)

 1. Reši naloge v DZ4, str. 66, naloge 4. a, 5. b, 19. b in str. 86, naloge 2. a, 3. b, 8.

Izpolni anketni vprašalnik (do četrtka):  https://www.1ka.si/a/266189

 

________________________________________________________________________________________________________________

2. teden, od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020

 

8. r.

PLOŠČINA KROGA (PON, 23. marca)

 1. Preberi snov v DZ 4 za 8. r na straneh 84 – 85 (do točke 2).
 2. Poglej videoposnetek (3 min) z razlago obrazca za ploščino kroga na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=YokKp3pwVFc
 3. V zvezek zapiši naslov in obrazec za ploščino kroga.
 4. V zvezek zapiši zglede 2. a, b in 3.
 5. V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:

DZ4, str. 86 – 91, naloge 1, 2. b, 3. a, c, 7, 16. a, 17. a.

V DZ preveri rešitve nalog.

PLOŠČINA KROGA – UPORABNE NALOGE (SRE, 25. marca)

V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:

DZ4, str. 89 – 92, naloge 9, 10, 12, 13*, 15*

V DZ preveri rešitve nalog.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. r

Navodila za samostojno učenje matematike v 8. r v tednu od 16. do 20. marca 2020

DELI KROGA

 • Preberi snov v DZ4 za 8. r na straneh 56 – 58.
 • V zvezek zapiši naslov in kratek povzetek (pravila, definicije in oznake (krožnica, polmer, premer, krožni lok, tetiva, krožni izsek, krožni odsek, tangenta, sekanta, mimobežnica ).
 • V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:
 1. DZ4, str. 58 – 61, naloge 2 – 8.
 1. ŠTEVILO π IN OBSEG KROGA
 • Preberi snov v DZ4 za 8. r na straneh 62 – 63.
 • V zvezek zapiši naslov in kratek povzetek (pravila, definicije – obseg kroga, število pi, obrazci – obseg kroga, število pi, polmer kroga).
 • Preberi zanimivost (str. 64).
 • Reši zgleda 2. a in 3. a v delovnem zvezku.
 • V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:
 1. DZ4, str. 66 – 72, naloge 2, 3, 4. b, 5. b, 8, 14, 18. a, 19. a, 21
 2. DOLŽINA KROŽNEGA LOKA (2. in 3. raven)
 • Preberi snov v DZ4 za 8. r na straneh 73 – 74.
 • V zvezek zapiši naslov in kratek povzetek (pravila, definicije – dolžina krožnega loka, središčni kot, obrazci – dolžina krožnega loka).
 • Reši zgled 2 na 1. način in 2. način.
 • V delovnem zvezku reši vsaj naslednje naloge:
 1. DZ4, str. 75 – 80, naloge 1, 2, 4, 7, 10