Povzetek vrednotenja nalog:

  • Učenci, ki niste pisali in morate pridobiti oceno, boste pozvani na zagovor.
  • Pri 1. nalogi učenec točke ne dobi, če ulomek ni okrajšan.
  • Pri 4. nalogi je prišlo do tiskarske napake. Za kar se vam opravičujem. Večina učencev ste imeli pravilno obkljukano rešitev, kar sem upoštevala. Tisti, ki pa niste imeli, sem preverila končno število točk in ta točka nobenemu učencu ne vpliva na oceno.
  • Pri 8. nalogi učenec točke ne dobi, če ni skice in na njej nisp obkroženi dani podatki, če lik ni pravilno narisan ali če ni pravilno označen (stranice, koti, oglišča, višina in pravokotnost višine).
  • Pri nalogah, kjer je bilo potrebno zapisati enoto in je bilo zapisano le število, brez enote, učenec točke ne dobi.
  • Učenci, ki nima zapisane ocene, pomeni, da ni želel vpisa ocene v redovalnico.
  • Učenci, ki bodo pozvani preko ZOOMA (od učitelja, ki jih je poučeval v šoli),  bodo zagovarjali svojo anketo. Vzrok je lahko: sum na prepisovanje ali nejasna pot do reštive.
  • Ocene bodo zapisane v redovalnico do petka zvečer.

7. A

Šifra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.* ŠT. TOČK OCENA
1010ms 5 4 3 1 3 4 0 3 0 23 pdb. 4
1234jk 1 2 0 1 1 3 1 0 0 9 nzd. 1
1324nt 6 4 3 0 4 5 0 3 3 28 odl. 5
1495ih 4 3 3 1 4 4 0 0 0 19
1532pr 2 0 0 0 0 3 1 0 0 6
1986ka 5 1 3 1 4 2 1 4 3 24 pdb. 4
2007CL 4 1 3 1 2 5 0 2 0 18
2007HH 0
2007mb 5 4 3 1 4 5 1 3 0 26 odl. 5
2408ar 6 3 3 1 4 4 1 3 0 25 odl. 5
2567ma 4 3 3 0 4 5 1 3 3 26 odl. 5
3330ok 4 4 3 0 4 5 0 0 0 20
3456šp 0
4527jr 5 4 3 1 4 4 1 4 3 29 odl. 5
5249ko 6 3 3 1 2 5 1 1 0 22 pdb. 4
5889ae 5 2 3 1 4 3 0 0 3 21 pdb. 4
7851ab 4 3 3 1 4 2 0 3 0 20 db. 3
L49H50 4 4 0 1 0 4 1 0 0 14 zd. 2
Mt1112 2 3 3 1 2 4 1 0 0 16 zd. 2
ne2007 5 4 3 1 2 5 0 0 3 23 pdb. 4
NU2006 3 4 1 1 1 4 1 0 0 15 zd. 2
oš1134 5 3 3 1 2 4 0 4 3 25 odl. 5
SŽ0712 3 4 3 1 4 5 1 1 0 22 pdb. 4
ts2007 0

7. B

Šifra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.* ŠT. TOČK OCENA
0712jc 6 4 3 0 4 4 0 4 0 25 odl. 5
123123a 0
1241ao 4 3 3 1 4 4 1 2 0 22 pdb. 4
12ur34 0
1312jp 4 2 3 1 4 4 0 0 0 18 db. 3
1610rt 3 3 3 0 4 5 0 3 2 23 pdb. 4
1807GG 6 4 0 0 4 3 0 1 0 18 db. 3
2007jl 5 4 3 1 5 1 4 0 23 pdb. 4
2007žm 6 4 3 1 4 5 1 3 3 30 odl. 5
2013ba 5 4 3 0 4 4 1 2 0 23 pdb. 4
2073zt 3 0 3 0 2 5 0 0 0 13 zd. 2
2112pm 6 3 3 1 4 3 0 3 0 23 pdb. 4
2156mk 6 1 0 1 4 3 0 0 0 15 zd. 2
2206zm 6 3 0 0 4 4 0 0 0 17 db. 3
2257AŽ 4 4 3 1 0 3 1 2 3 21 pdb. 4
2812bs 4 4 3 1 4 5 1 3 3 28
3001mi 0
3789tj 6 4 3 0 4 3 1 4 3 28 odl. 5
4357mk 0 0 3 0 4 0 0 1 3 11 zd. 2
6493nl 4 3 3 0 2 3 0 2 0 17 db. 3
am1234 0 3 0 1 4 2 1 0 0 11 zd. 2
M4352S 4 3 3 1 4 5 0 0 0 20
Mh2811 0 0 0 0
NEDR04 3 2 3 1 3 3 0 3 3 21 pdb. 4
4 2 3 1 4 4 0 1 0 19 db. 3

7. C

Šifra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.* ŠT. TOČK OCENA
0310KJ 0
0409fs 6 4 3 1 4 4 1 4 3 30 odl. 5
1111im 4 4 0 0 2 4 0 0 0 14 zd. 2
1234ab 4 4 3 1 4 0 0 2 0 18 db. 3
1234AK 6 1 3 1 0 5 0 3 0 19 db. 3
1234ha 6 1 0 1 4 3 1 1 0 17 db. 3
1567uv 4 4 3 1 1 5 1 0 0 19 db. 3
1932PP 6 4 3 1 4 4 1 3 3 29 odl. 5
2006nk 4 3 3 0 0 5 1  2  0 18 db. 3
2007RR 0
2007uk 6 3 3 1 4 4 1 2 0 24
2127EK 5 1 3 1 4 2 0 2 0 18 db. 3
2306mp 5 2 0 1 4 5 1 3 3 24 pdb. 4
2505ng 0 4 3 1 2 5 1 0 0 16 zd. 2
2606AV 3 0 3 1 4 4 0 0 15 zd. 2
2805ep 6 3 3 1 4 4 1 4 2 28 odl. 5
4913jm 6 4 3 1 0 4 0 2 20
4978an 4 1 3 0 4 0 0 2 0 14 zd. 2
5362or 6 3 3 0 4 5 1 4 3 29 odl. 5
5533JK 6 0 3 1 4 4 0 3 0 21
6646cc 4 3 3 1 4 4 1 2 3 25 odl. 5
919RA7 4 4 3 1 4 4 0 2 0 22 pdb. 4
AP2811 6 4 3 0 4 5 0 2 3 27 odl. 5

7. D

Šifra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.* ŠT. TOČK OCENA
6969 0
0
1040ga 5 3 3 1 4 5 0 3 0 24 pdb. 4
1124CB 0 4 3 1 4 4 1 4 3 24 pdb. 4
1224ab 0
1237se 6 4 3 1 4 4 0 1 0 23 pdb. 4
1632GZ 3 4 3 1 2 4 1 4 3 25 odl. 5
1801zb 0
2007ug 6 1 3 1 4 3 1 0 0 19 db. 3
2209JS 5 4 3 1 0 5 0 0 0 18
2334nr 5 3 3 1 3 5 0 3 0 23 pdb. 4
2403bo 5 4 3 1 4 5 1 4 3 30 odl. 5
4125AV 4 2 3 1 1 3 0 0 3 17 zd. 2
6507lh 3 0 3 0 4 5 1 3 0 19 db. 3
6927lm 5 4 3 1 4 5 1 4 0 27 odl. 5
7654jy 0
8523gr 6 4 3 1 4 4 1 3 3 29 odl. 5
9005dk 3 3 3 0 4 2 0 0 0 15 zd. 2
AJ2005 3 0 0 1 2 2 0 0 0 8 nzd. 1
f29J15 4 2 3 1 1 4 1 4 0 20 db. 3
NF1234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NP1509, 0912NJ 0
3 3 3 1 4 5 1 3 3 26 odl. 5