OCENJEVANJE ZNANJA

Navodila za govorni nastop: OCENJEVANJE – NEMŠČINA 1

NAVODILO ZA DELO ZA MESEC MAJ

Pozdravljeni. Posredujem vam navodila za delo v mesecu maju. Učne enote za reševanje so razdeljene po tednih,  vendar si lahko sami razporedite, kdaj jih boste reševali. Vsekakor pa jih morate dokončati v mesecu maju. Pri vsaki enoti boste najprej rešili anketo, nato pa boste na povezavi, ki vam je posredovana v posameznem tednu, prejeli navodila za domačo nalogo.

Uspešno reševanje nalog vam želim.

Stanka Kajba

 

(4. 5. – 8. 5. 2020)

Najprej ponovite del snovi z anketo pri 3. ENOTI.

TU preverite domačo nalogo (poimenovanja za družinske člane) in še domačo nalogo v delovnem zvezku stran 49 NALOGA 4. a.

TU imate navodila za domačo nalogo v tem tednu.

To je za 1. teden v maju vse. Uspešno reševanje nalog vam želim.

 

(11. 5. – 15. 5 2020)

Najprej rešite anketo za ponavljanje snovi pri 4. ENOTI.

TU imate navodilo za reševanje nalog v delovnem zvezku na strani 50, naloge 4b in c.

Želim vam uspešno reševanje nalog v 2. tednu v maju.

 

(18. 5. – 22. 5. 2020)

Rešite anketo za 5. ENOTO

NAVODILO1. DEL in 2. DEL  za reševanje nalog 6a in b v delovnem zvezku na strani 51.

Uspešno reševanje nalog v 3. tednu v maju!

 

(25. 5. – 29. 5. 2020)

Rešite anketo za  6. ENOTO.

NAVODILO za reševanje nalog v delovnem zvezku na strani 52 in 54.

Tako, to je za mesec maj vse.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

pred vami so prvomajske počitnice. V tem času pozabite na šolske skrbi in uživajte v sončnih pomladnih dneh, da boste lahko s svežo energijo začeli nov delovni teden po praznikih, ko dobite nadaljnja navodila za delo pri nemščini.

Stanka Kajba

___________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,
veliko izkušenj z učenjem na daljavo ste v tem času že pridobili. Prepričana sem, da vam tudi šolsko delo za nemščino, ki je zapisano spodaj, ne bo predstavljalo večjih težav.
Želim vam uspešno reševanje nalog.

Stanka Kajba

NALOGA ZA APRIL (14. 4. 2020 – 30. 4. 2020)

Prvi del

Odprite zvezke in napišite naslov: Die Familie. Prepišite besedišče za družinske člane (spodaj) in jim dopišite slovenska poimenovanja. Pri tem si pomagajte s: SPLETNIM SLOVARJEM (klikni).

der Neffe                     der Enkel            die Enkelin                 der Ehemann

der Onkel                    der Cousin           die Nichte                   die Tante

der Bruder                   die Mutter           der Sohn                   der Schwager

die Geschwister           die Ehefrau         die Großeltern           die Schwägerin

der Vater                     die Tochter           der Opa (der Großvater)

die Eltern                     das Kind              die Kinder                  die Schwester

die Cousine                  die Oma (die Großmutter)
Besedišče za družinske člane utrjujte s TO NALOGO (klikni) tako, da razvrstite poimenovanja za družinske člane k ustreznim sličicam.

Sedaj rešite nalogo v iUČBENIKU (klikni):

  1. Naloga:

Pri okencu za odgovor kliknite na puščico in pri vsakem primeru izberite med tremi odgovori. Pravilnost odgovorov preverite tako, da kliknete na Überprüfen pri nalogi levo spodaj.

  1. Naloga:

Poslušajte besedilo za: Danielo, Nino in Marcela. Nato izpolnite tabelo s podatki za Alter (starost), Eltern (starši) in Geschwister (sorojenci).

Pravilnost odgovorov preverite s tipko na Überprüfen levo spodaj.

Na koncu dopolnite še NALOGO (klikni) na dnu prve strani (Ergänze den Text). V besedilu s kratkim opisom družine dopolnite manjkajoče osebne zaimke (ich, du, er …) in na podoben način opišite še svojo družino – pisno v zvezke.

Drugi del

Poimenovanja za družinske člane ponovite tako, da si ogledate POSNETEK.

Sedaj odprite učbenik Prima plus na strani 53, naloga 3 in v zvezek prepišite naslov: Berts Bruder erzählt.

Pod naslovom  preberite besedilo in v zvezke prepišite besedišče:

vorn – spredaj                 hinten – zadaj                     rechts – desno

links – levo                     mein – moj                          dein –tvoj

sein – njegov                    ihr – njen                          unser – naš

euer – vaš                       ihr – njihov                         Ihr – Vaš (vikanje)

Besedilo preberite še enkrat in ga primerjajte s sliko na desni ter ugotovite razlike. V zvezek prepišite stavek, ki se ne ujema s sliko in ga napišite pravilno.

Na koncu odprite še delovni zvezek na strani 49, naloga 4 a, kjer dopolnite razpredelnico s svojilni zaimki (glejte besedišče, ki ste ga prepisali v zvezke  – moj, tvoj…). Množini in ženskemu spolu dodamo končnico –e: meine Mutter, deine Kinder…

Tako, to je za mesec april vse. Upam, da vam je šlo!

Stanka Kajba