OCENJEVANJE ZNANJA

Navodila za govorni nastopOCENJEVANJE – NEMŠČINA 3

 

NAVODILO ZA DELO ZA MESEC MAJ

Pozdravljeni. Posredujem vam navodila za delo v mesecu maju. Učne enote za reševanje so razdeljene po tednih,  vendar si lahko sami razporedite, kdaj jih boste reševali. Vsekakor pa jih morate dokončati v mesecu maju. Pri vsaki enoti boste najprej rešili anketo, nato pa boste na povezavi, ki vam je posredovana v posameznem tednu, prejeli navodila za domačo nalogo.

Uspešno reševanje nalog vam želim.

Stanka Kajba

 

(4. 5. – 8. 5. 2020)

Najprej ponovite del snovi z anketo pri 3. ENOTI.

Domačo nalogo preverite: DZ 52/9. a, b, DZ 54, DZ 55.

To je za 1. teden v maju vse. Uspešno reševanje nalog vam želim.

 

(11. 5. – 15. 5. 2020)

Ponovite del snovi z anketo pri 4. ENOTI.

NAVODILO za reševanje nalog.

Želim vam uspešno reševanje nalog v 2. tednu v maju.

 

(18. 5. – 22. 5. 2020)

Najprej ponovite del snovi z anketo pri 5. ENOTI.

NAVODILO za reševanje nalog.

Uspešno reševanje nalog v 3. tednu v maju!

 

(25. 5. – 29. 5. 2020)

Ponovite del snovi z anketo pri 6. ENOTI.

NAVODILO za reševanje nalog.

Tako, to je za mesec maj vse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

pred vami so prvomajske počitnice. V tem času pozabite na šolske skrbi in uživajte v sončnih pomladnih dneh, da boste lahko s svežo energijo začeli nov delovni teden po praznikih, ko dobite nadaljnja navodila za delo pri nemščini.

Stanka Kajba

_____________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,
veliko izkušenj z učenjem na daljavo ste v tem času že pridobili. Prepričana sem, da vam tudi šolsko delo za nemščino, ki je zapisano spodaj, ne bo predstavljalo večjih težav.
Želim vam uspešno reševanje nalog.

Stanka Kajba

NALOGA ZA APRIL (14. 4. 2020 – 30. 4. 2020)

Prvi del

Odprite učbenik na strani 57, naloga 10 b in v zvezek napišite naslov: Das kaufen Jugendliche in Deutschland. Preberite besedilo in prepišite nove besede, ki jim poiščite slovenske pomene, v zvezke. Pri tem si pomagajte s spletnim slovarjem: PONS (klikni).

Nato pri nalogi b: Lies den Text und korrigiere die Aussagen 1-3 – preberite trditve, ki se navezujejo na prebrano besedilo in ugotovite, če so pravilne. Nepravilne trditve popravite in jih napišite v zvezke.

Odprite še delovne zvezke na strani 52 in rešite nalogi 9 a in b.

Pri nalogi 9 a razvrstite dane povedi k sličicam spodaj.

Pri 9 b nalogi pa besedilo dopolnite z danim besediščem, ki se nahaja pod navodilom naloge.

Nato v zvezek napišite naslov: Einkaufen in besedilo, ki ste ga pri nalogi 9 b dopolnili, prepišite v zvezek v vsebinsko smiselnem zaporedju.

Drugi del

Najprej ponovite besedišče za oblačila na povezavi: KLEIDUNG.

Nato odprite delovni zvezek na strani 54, naloga 1 in napišite povedi, kot kaže prvi primer.

Pri drugi nalogi, prav tako na strani 54 v DZ, na prazne črte vsebinsko ustrezno dopolnite besede, ki jih imate na razpolago pod naslovom naloge. Nato ugotovite, h kateri sličici na desni strani naloge spada besedilo, ki ste ga dopolnili.

Pri tretji nalogi v DZ na strani 54, razvrstite dele povedi na levi, z deli povedi na desni strani tako, da bo vsebinsko smiselno.

Na strani 55 v DZ poiščite nemškim besedam ustrezna slovenska poimenovanja. Pomagajte si s spletnim: SLOVARJEM

Na isti strani v DZ prepišite še besede spodaj v zvezke – naslov: Formen, Muster und Farben in jim dopišite slovenski pomen.

To je za mesec april vse. Upam, da vam je šlo!

Stanka Kajba