Udeležba na razrednikovi uri s prenosnikom

Udeležba na razrednikovi uri z mobilnim telefonom Android

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred