Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. Za slovenščino so to naslednje spletne strani: www.iRokus.siwww.iRokusPlus.si (6.–9. razred).

Na povezavi najdete navodila za brezplačen dostop.http://izrednerazmere.splet.arnes.si/slj/


NAVODILA ZA DELO v tednu od 25. do 29. maja 2020

V tem tednu boste nadgradili znanje o zapisu premega govora. Naučili se boste zapisati še drugo obliko poročanega govora, in sicer odvisni govor.

Razlaga bo potekala preko PPT predstavitve z zvočno razlago. Snov naj bo prepisana v zvezku, pripravite pa tudi DZ, kjer boste z nalogami utrdili svoje znanje.

1. učna ura: ODVISNI GOVOR

Klikni na povezavo: ODVISNI GOVOR

2. ura: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O ODVISNEM GOVORU

Tokrat boste ponovili in utrdili znanje o odvisnem govoru. Za delo potrebujete oba dela delovnega zvezka, v katerih boste rešili izbrane naloge. Zagotovo to ne bo težko. Če boste ob reševanju naleteli na težave, si pomagajte z razlago, ki jo imate pri posamezni učni vsebini zapisano v zvezku, lahko pa si ponovno ogledate PPT- razlago.

Odprite 1. del delovnega zvezka na strani 64. Rešite izbrane naloge: 64/2, 65/14, 15, 66/17, 69/1, 2, 71/6, 146/8.

*72/10: naloga za učence, ki imajo slovenščino večinoma ocenjeno z oceno pdb (4) in odl (5).

 

3. ura: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O PREMEM IN ODVISNEM GOVORU

Tudi tokrat boste ponavljali in utrjevali znanja o zapisu premega in odvisnega govora. Najpogumnejšim je namenjena tudi naloga, označena z zvezdico (*). Učni list natisnite le, če vam to ne povzroča težav, drugače pa bodite varčni in vaje (rešitve) prepišite v zvezek. Najprej pa seveda napišite naslov in datum.

 

1. Preberi besedili.

A

– A imaš tudi ti pametni telefon?

– Seveda ga imam.

– A ga imaš tudi v šoli?

– Ja, vendar je izključen.

B

Matjaž je vprašal Boštjana: “A imaš tudi ti pametni telefon?” Boštjan mu je odgovoril:

“Seveda ga imam.” Matjaž je vprašal Boštjana, ali ga ima tudi v šoli. Boštjan mu je odvrnil,

da ga ima tudi v šoli, vendar je izključen.

2. Dopolni poved. Vstavi besedi poročani in prvotni.

Prvo besedilo je zapis________________ govora, drugo besedilo pa je __________ govor.

3. V prvi povedi v drugem besedilu z zeleno barvo podčrtaj spremni stavek, z rdečo pa

dobesedni navedek-

4. Dopolni poved. Vstavi besedi premi in odvisni.

Prva poved v drugem besedilu je primer ______________ govora, tretja pa je primer ___________ govora.

5. Na koncu povedi pripiši prava ločila.

Novinar je vprašal Rebeko Dremelj: »Kateri je bil tvoj najljubši predmet v osnovni šoli

Rebeka je brez premišljevanja odgovorila: »Angleščina

Modro je vzkliknila: »Že takrat sem vedela, da znanje tujih jezikov v življenju pride vedno prav

6. Povedi iz 5. naloge napiši tako, da boš zamenjal zaporedje spremnega stavka

in dobesednega navedka.

7. Premi govor pretvori v odvisnega.

Andraž nas je vprašal: “Kje ste hodili toliko časa?”

Zdravnica je rekla bolniku: “Imate vneto grlo.”

Sošolka me je opozorila: “Ne cukaj me za lase!”

Tine je vprašal Andreja: “Ali bova pripravila plakat ali računalniške prosojnice?”

8. Odvisni govor pretvori v premega.

Učitelj je vprašal Petra, kaj je narobe z njim.

Peter mu je odgovoril, da je utrujen zaradi tekme.

Učitelj mu je svetoval, da naj naslednjič raje ostane doma.

 Vsi tisti, ki bi želeli še bolj utrditi znanje o premem in odvisnem govoru, lahko rešite še kviz s klikom na  povezavo: Kviz o poročanem govoru

Rešitve: REŠITVE 6 ODVISNI GOVOR

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.                                    

Pomagali vam bomo.

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

učitelji slovenščine


Slovenščina 6. razred – ocene

OCENJEVANJE ZNANJA

a) Učenci, ki v 1. ocenjevalnem obdobju niste dosegli minimalnih standardov znanja, boste za popravljanje ocenjevalnega obdobja zapisali tvorbo besedila po danih smernicah in jo oddali svojemu učitelju slovenščine na e-pošto kot prilogo (torej besedilo zapišite na računalnik) do petka, 22. 5. 2020. Elektronski naslovi učiteljev so objavljeni na spletni strani šole. Navodila za tvorbo besedila so zapisana pri vsebinah prejšnjega tedna (od 11. 5. do 18. 5. 2020), najdete pa jih tudi v prilogi (6. razred_Popravljanje 1. ocenj. obdobja).

b) Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

6. razred: torek, 19. 5. 2020, od 10.00 do 11.00

Povezava do ocenjevanja znanja: https://www.1ka.si/a/281938

(anketa bo odprta na dan ocenjevanja od 10.00 do 11.00)

Če boste naleteli na težavo, ali pa boste imeli med reševanjem kakšno vprašanje, nemudoma pišite na: petra.sijanec@os-trebnje.si.

Ocenjevane vsebine v 6. razredu: dramatika, prislov, števnik

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo v obliki spletne ankete. Ta se bo aktivirala ob 10.00 in bo aktivna eno uro, torej do 11.00. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Preden boste pritisnili KONEC, boste imeli možnost, da svoje odgovore shranite na računalnik.

Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

Srečno!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NAVODILA ZA DELO v tednu od 18. do 22. maja 2020

V tem tednu boste obravnavali novo učno snov. Spoznali boste, po čem se razlikujeta prvotni in poročani govor, in se naučili, kako zapišemo premi govor.

Razlaga bo potekala preko PPT predstavitve z zvočno razlago. Snov naj bo prepisana v zvezku, pripravite pa tudi DZ, kjer boste z nalogami utrdili svoje znanje.

1. učna ura: PREMI GOVOR

6. r POROČANI GOVOR_razlaga

2. ura: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O PREMEM GOVORU

Tokrat boste ponovili in utrdili znanje o premem govoru. Za delo potrebujete oba dela delovnega zvezka, v katerih boste rešili izbrane naloge. Zagotovo to ne bo težko. Če boste ob reševanju naleteli na težave, si pomagajte z razlago, ki jo imate pri posamezni učni vsebini zapisano v zvezku, lahko pa si ponovno ogledate PPT- razlago.

Odprite 1. del delovnega zvezka na strani 60. Najprej rešite 1. nalogo. Nato nadaljujte z reševanjem izbranih nalog:

*61/4 (Strip zapišite v obliki premega govora. Bodite izvirni pri oblikovanju spremnega stavka.) Naloga za učence, ki imajo slovenščino večinoma ocenjeno z oceno pdb (4) in odl (5).

62/7; 66/16; 68/20; 69/22; 70/3, 4, 5; 71/8 in 146/96.

V 2. delu delovnega zvezka rešite še nalogo 9 na strani 96.

3. ura: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O PREMEM GOVORU

Tudi tokrat boste ponavljali in utrjevali znanja o zapisu premega govora. Najpogumnejšim je namenjena tudi naloga, označena z zvezdico (*). Učni list natisnite le, če vam to ne povzroča težav, drugače pa bodite varčni in vaje (rešitve) prepišite v zvezek. Najprej pa seveda napišite naslov in datum.

1. Prepiši/Preberi besedilo.

Matjaž je vprašal Boštjana: “A imaš tudi ti pametni telefon?” Boštjan mu je odgovoril: “Seveda ga imam.” Matjaž je vprašal Boštjana, ali ga ima tudi v šoli. Boštjan mu je odvrnil, da ga ima tudi v šoli, vendar je izključen.

2. V prvi povedi v besedilu z zeleno barvo podčrtaj spremni stavek, z rdečo pa obkroži dobesedni navedek.

3. Povedi s premim govorom dopolni tako, da bodo pravopisno pravilne.

Andraž je povedal Jakobu: “Med počitnicami bom šel z očetom jadrat

Jakob ga je vprašal: “Kam pa

Andraž se je pohvalil: “Na otok Cres

Jakob je vzkliknil: “Tam sem že bil in mi je bilo zelo všeč

4. Spremni stavek dopolni z dobesednim navedkom.

____________________________________________ je Tine vprašal trenerja.

Oče me je opomnil: _______________________________________________

_______________________________________________ se je pohvalila Agata.

Tabornik je pozdravil navzoče: _______________________________________

Razrednik nam je naročil: ___________________________________________

5. Povedi iz 4. naloge napiši tako, da boš zamenjal zaporedje spremnega stavka in dobesednega navedka.

6. Dobesedni navedek dopolni s spremnim stavkom.

_______________________________________ “Nace, ujemi že to žogo!”

“Kako se najhitreje naučim pisati premi govor?” __________________________________

________________________________ “V prostem času najraje igram računalniške igrice.”

7. V povedih odpravi napake.

Mama je stopila v sobo in zagledala razbito ogledalo. Janeza je vprašala “Kdo ga je razbil.” “Jaz ga nisem.” je mencal Franček. Saj vem, spet sta se v sobi igrala z žogo”, se je jezila mama. “Nato je Franček hitro našel opravičilo: “Janez je ni ujel, zato je priletela naravnost v ogledalo.” Janez je pogledal mamo in ji rekel: No, vidiš, mama, nobeden ni kriv.

Rešitve: REŠITVE NALOG O PREMEM GOVORU

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.                                    

Pomagali vam bomo.

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

učitelji slovenščine

 


NAVODILA ZA DELO v tednu od 11. do 15. maja 2020

Spoštovani učenci,

v prejšnjem tednu ste reševali 4. preverjanje znanja v obliki spletne ankete.

Analiza 4. preverjanja znanja: ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 6. r

V tem tednu boste utrjevali znanje, saj boste v prihodnjem tednu ocenjeni.

Vsebine, ki jih bomo učitelji slovenščine ocenjevali, so objavljene v preverjanju znanja, ki ste ga reševali prejšnji teden. V petek, 8. 5. 2020, smo objavili tudi rešitve, da ste lahko preverili in popravili oz. dopolnili vaše odgovore.

Ure slovenščine tega tedna namenite ponavljanju in utrjevanju teh vsebin.

OCENJEVANJE ZNANJA IN OCENJEVANE VSEBINE

a) Učenci, ki v 1. ocenjevalnem obdobju niste dosegli minimalnih standardov znanja, boste za popravljanje ocenjevalnega obdobja zapisali tvorbo besedila po danih smernicah in jo oddali svojemu učitelju slovenščine na e-pošto kot prilogo (torej besedilo zapišite na računalnik) do petka, 22. 5. 2020. Elektronski naslovi učiteljev so objavljeni na spletni strani šole.

Navodila so zapisana spodaj.

6. razred ­- TVORBA BESEDILA – Popravljanje ocen iz 1. ocenjevalnega obdobja

ŽIVLJENJE NI VEDNO PRAVLJICA

PripravilI smo vsebinske smernice, ki ti bodo v pomoč pri tvorjenju besedila. Pazi na pravilno členjenost besedila na uvod, jedro in zaključek. Upoštevaj jezikovne in slogovne zakonitosti. Piši čitljivo s pisanimi (ali malimi tiskanimi) črkami.

Pri tvorbi si lahko pomagaš z berilom (104–107) ter zapiski v zvezku (H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami).

VSEBINSKE SMERNICE

Zapiši, kaj je besedna umetnosti (1 točka),

kako jo delimo glede na obliko besedil (3 točke) in

kdo so njeni ustvarjalci (2 točki).

Natančneje opiši literarno vrsto: pravljica –  4 značilnosti (3 točke).

Navedi, kateri pravljici (naslov pravljice) lahko pripišemo zgornji naslov (1 točka) ter njenega avtorja (1 točka).

Napiši vsaj 3 podatke o avtorju (2 točki). Kako se ga danes spominjamo (1 točka)?

Zapiši strnjeno obnovo (10 točk) in sporočilo pravljice (1 točka).

V obnovi predstavi tudi glavno junakinjo in razmišljaj, ali bi se danes lahko zgodilo to, kar se je deklici (3 točke).

Poimenuj vrsto pravljice (1 točka) in svojo odločitev utemelji (1 točka).

V zaključku razmišljaj o trpinčenih otrocih danes (3 točke): ali trpinčeni otroci obstajajo, kje, kdo je kriv za to.

Kaj je potrebno po tvojem mnenju storiti, da bo življenje postalo pravljica (2 točki)?

 

Kriterij ocenjevanja:

 • VSEBINA: 35 točk: Učenec pri tvorjenju zapisanega besedila upošteva dane smernice za pisanje, ki so v celoti vrednotene.
 • PREPRIČLJIVOST OSEBNEGA ODZIVA: 5 točk: Učenec prikaže veliko mero osebnega odziva na dano temo; izvirnost in ustvarjalnost pisanja.
 • ZGRADBA BESEDILA IN JEZIKOVNA PRAVILNOST: 10 točk:
 • Učenec pozna in uporablja jezikovno in pravopisno normo (5 točk).
 • Učenec ima bogat besedni zaklad, upošteva členitev po aktualnosti, njegovo besedilo je smiselno zaokroženo (3 točke).
 • Učenec piše s pisanimi ali malimi tiskanimi črkami (da se razloči raba velike začetnice), njegova pisava je čitljiva, besedilo se trudi zapisati čim bolj estetsko, upošteva vljudnostni rob pisanja (2 točki).

Do tri jezikovne in/ali pravopisne napake se glede na standarde znanja v posameznem razredu vrednotijo s točko odbitka do 0 točk v tem sklopu.

Če učenec pri vsebinskem delu ne doseže vsaj 50 % točk (= 17 točk), se njegova naloga oceni z nezadostno oceno.

b) Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

6. razred: torek, 19. 5. 2020, ob 10.00 (anketa bo odprta le določen čas)

Ocenjevane vsebine v 6. razredu: dramatika, prislov, števnik

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

V torek, 19. 5. 2020,  bomo na spletni strani šole v zavihku IZREDNE RAZMERE – SLJ – 6. RAZRED objavili povezavo do pisnega ocenjevanja znanja v obliki spletne ankete, ki bo aktivna točno ob določeni uri. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Ocenjevanje znanja se bo pričelo točno ob 10.00 in zaključilo ob določeni uri (objavljeno na dan ocenjevanja). Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

______________________________________________________________________

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

NALOGE V TEM TEDNU

Ta teden utrjujte svoje znanje. Utrjujte ga s pomočjo preverjanja znanja, ki ste ga dobili prejšnji teden. Za vajo lahko rešujete tudi naloge v delovnem zvezku, ki se navezujejo na ocenjevane teme (dramatika, prislov, števnik).

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 4. do 8. maja 2020

Spoštovani učenci,

za vami so prvomajske počitnice. Upamo, da ste si odpočili in si nabrali novih moči za zadnji del šolskega leta.

Ponovno vas nagovarjamo, da opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

Pred prvomajskimi počitnicami ste osvajali novo snov, ki jo bomo preverili s preverjanjem znanja.

Povezava do 4. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/276169

Anketo rešite do petka, 8. 5. 2020.

Napovedujemo ocenjevanje znanja, ki bo potekalo od 11. 5. 2020 dalje. Podrobnejše informacije boste dobili na RU. Redno pa spremljate spletno stran šole (zavihek IZREDNE RAZMERE – SLJ) , kjer bomo objavili navodila in povezave za ocenjevanje znanja. Ocenjevane vsebine imate pripete spodaj. Pripravljajte se s pomočjo vprašanj v preverjanju znanja.

Nove naloge

Ponavljanje in utrjevanje znanja o prislovu in števniku

Dragi šestošolci, pred vami je ponavljanje in utrjevanje znanja o prislovu. Najpogumnejšim je namenjena tudi naloga, označena z zvezdico (*). Učni list natisnite le, če vam to ne povzroča težav, drugače pa bodite varčni in vaje prepišite v zvezek.

Naloge za 1. in 2. uro v priponki: DL 6. r utrjevanje prislov, števnik

Zdaj pa veselo na delo. Najprej v zvezek prepišite naslov in datum.

1. ura

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O PRISLOVU

(Pomoč: pri reševanju ne pozabi, da je prislov samo ena beseda.)

 1. Povedi dopolni s poljubnimi prislovi kraja. Ponekod je možnih več rešitev.

Tim bo ostal _________. Stari starši stanujejo __________, mi pa ___________. Manja je šla _________________. ______________se je zbralo malo ljudi. Padel je _______________.

 1. Povedi dopolni s prislovi časa. Ponekod je možnih več rešitev.

__________ je bila huda zima. ____________, bilo je okrog 17. ure, nas je obiskala

teta. Najlepše je ________________, ko vse zeleni. ________ se kopamo, ___________ pa

pospravljamo poljske pridelke. _____________ je lepo vreme.

 1. Povedi dopolni s prislovi načina. Možnih je več rešitev.

Učenci so ______________poslušali. Govoril je tako ____________, da so marsikomu prišle solze v oči. Fant se je _______________ igral z mlajšim otrokom. ____________ ga je objela. ____________sta hodila vso dolgo pot. Otroci so si _______________pripravljali skrivališče.

 1. Povedi zapiši tako, da jih dopolniš s pravilnim zapisom besed. Med njimi nato obkroži prislove.

(Pozimi, Po zimi) je hladno. (Potem, Po tem) filmu sledijo še zadnja današnja poročila. – Krt pride na površje (ponoči, po noči). (Ponoči, Po noči) napoči dan. – (Napoti, Na poti) proti domu sem srečala prijateljico iz šolskih dni.

 1. V povedi poišči prislove. Krajevne obkroži z rdečo barvo, časovne z modro in načinovne z rumeno.

Opoldne je gospodinja koscem prinesla kosilo. Utrujeno so posedli okrog velike lončene sklede. Začeli so hlastno zajemati iz nje. Gospodinja jih je zadovoljno gledala. Delavci so včeraj molče poslušali navodila. Utrujeni so bili od tekanja gor in dol.

 1. Načinovni prislov najbolje postavi v osnovnik in ga uporabi v povedi
 2. * V povedih poišči prislov. Kaj ugotoviš? Ugotovitev zapiši v povedi.

Lepo smo se zabavali. – Kupila si je lepo obleko.

Gostje so vknjižili gladko zmago. – Gostje so nas gladko premagali.

Rešitve: REŠITVE 6. r utrjevanje prislov, števnik

2. ura

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O ŠTEVNIKU
 1. Besede stoprvi, mesec, sedmi, na, 7000., milijarda, kolo, veliko, koliko, petsto osemintrideset in 526, število in številski razvrsti na pravilno mesto v preglednici.
glavni števnik vrstilni števnik ni števnik

 

 

 1. Glavne števnike obkroži z rdečo barvo, vrstilne pa z zeleno.

petinpetdeset         3           devetnajsti                        4.                     sto                            102.

devetindevetdeseti           505                devetindevetdeset                       2020               dvajseta

 1. Če je beseda zapisana pravilno, ob njej označi kljukico, če pa je napačno, ob njej označi križec in jo zapiši pravilno.

osemsto dvaintrideset  _________________________

osemstodvaintrideseti _________________________

pet in petdeset  _______________________________

petsto pet ___________________________________

stopetinštirideset  _____________________________

šeststodvaintrideseti ___________________________

 1. Števila v oklepajih v zvezek zapiši z besedami.

Nika ima (16) ______________barvic. Juretova prababica je praznovala že  (103.) ____________________rojstni dan. Tinetov stric Peter se je na maratonu uvrstil na (264.) _____________________________ mesto. Moj brat je zgrešil kar (3)_________mete zapored, čeprav igra košarko že od (9.) __________ leta.

 1. V spodnjih povedih so števniki zapisani z besedo. Dopiši zapis s števkami.

Na naši šoli je (štiristo osemdeset / _______) učencev. Peter je učenec (šestega / _____) razreda. Na tekmovanju za naj športnika šole je dosegel (osemindevetdeset / ______) točk in zasedel (četrto / _____) mesto.

6. * Povedi dopolni s pravilno obliko števnika en. Kaj ugotoviš? Ugotovitev zapiši v povedi.

__________ od problemov sodobne družbe je potrošništvo. Na spletu se je pojavil še ______ posnetek z razlago o števniku. Njegov cilj je bil samo ________, in sicer preteči maraton. Naprava ima vgrajen ________ računalniški sistem.

Rešitve: REŠITVE 6. r utrjevanje prislov, števnik

3. ura

Preverjanje znanja in priprava na ocenjevanje znanja

Vsebine: dramatika, prislov, števnik

Preverjanje v priponki: PREVERJANJE _6_dramatika_števnik_prislov

Spoštovani učenci,

učitelji smo za vas pripravili preverjanje znanja pred ocenjevanjem znanja o posameznih učnih sklopih, ki smo jih obravnavali v času, ko učenje poteka na daljavo. Tako se boste lahko pripravili na ocenjevanje znanja, ki ga bomo izvedli v maju.

Zdaj pa le preverite svoje znanje. V zvezek napišite naslov in nato počasi, vendar natančno zapisujte odgovore na spodnja vprašanja. Ko boste odgovorili na vsa vprašanja, svoje znanje ocenite z emotikoni  , kot ste že navajeni. Pri ocenjevanju bodite strogi, vendar pošteni. Napačne odgovore seveda popravite. Pomembno je tudi, da znate kot pri ustnem ocenjevanju znanja brez pomoči zvezka odgovoriti na zastavljena vprašanja.

Odgovori na vprašanja v krepkem tisku dokazujejo minimalna znanja.

Rešitve preverjanja: REŠITVE PREVERJANJA _6_dramatika_števnik_prislov

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine

 


Prvomajske počitnice

Dragi učenci,

pred vami je teden dni počitnic. V tednih, ki so za nami, ste se naučili veliko novega, soočali ste se z novimi izzivi in premagovali različne ovire. Odlično vam je šlo in zelo smo ponosni na vas. V prihodnjih dneh pa si odpočijte in si naberite novih moči.

Morda je to tudi čas, da postorite še vse tisto, za kar vam je zmanjkalo časa, vsekakor pa izpolnite spletne ankete, ki so ponovno odprte za vse tiste, ki tega še niste storili. Spletne ankete bodo del ocene, ki jo boste pridobili v maju. Z ocenjevanjem bomo pričeli v 8. tednu izobraževanja na daljavo od 11. 5. 2020 dalje.

Srečno!

učitelji slovenščine

Povezave do anket:

1. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/264702

2. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/264702

3. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/271138


NAVODILA ZA  DELO v tednu od 20. 4. do 24. 4. 2020

Spoštovani učenci,

pred nami je še en teden dela na daljavo, potem pa veselo na počitnice.

Vsebine bomo ponovno objavili šele 3. oz. 4. maja. Juhuhu!

Zato pa kar hitro in veselo na delo!

Učenci, ki še niste opravili bralne značke, knjige pa ste že prebrali, obnove čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

V tednu, ki je za nami, ste reševali tretje preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek.

Analiza tretjega preverjanja znanja: ANALIZA TRETJEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 6. r

V tem tednu ne bomo preverjali vašega znanja!

Nove naloge – obravnava nove učne snovi

V šestem tednu boste obravnavali novo učno snov. Spoznali boste še dve besedni vrsti, in sicer prislov in števnik.

Razlaga bo potekala preko PPT predstavitve z zvočno razlago. Kdor pa ima s takim načinom predstavitve težave, snov lahko predela preko drsnic spodaj. Snov naj bo prepisana v zvezku, pripravite pa tudi DZ, kjer boste z nalogami utrdili svoje znanje.

1. učna ura

Klikni na povezavo: PRISLOV_razlaga

2. učna ura

Klikni na povezavo: ŠTEVNIK_razlaga

3. učna ura

Draga šestošolka, dragi šestošolec,

v 3. učni uri tega tedna boš ponovil in utrdil znanje o prislovu in števniku. Reševal boš izbrane naloge v 2. delu delovnega zvezka. Zagotovo ti to ne bo težko. Če boš ob reševanju naletel na težave, si pomagaj z razlago, ki jo imaš pri posamezni učni vsebini zapisano v zvezku.

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O PRISLOVU

Odpri delovni zvezek na strani 53. Naslov učne enote te bo spomnil, da se po prislovih sprašujemo z vprašalnicami kje, kdaj in kako. Nanje odgovorimo z eno besedo, ta pa opiše glagolsko dejanje ali dogajanje.

Nadaljuj z reševanjem izbranih nalog, in sicer:

 • 54/1, 3
 • 55/4
 • 56/7, 8, 9
 • 57/10, 11, 12, 13.

*Kdor želi, predvsem pa učenci, ki imajo slovenščino večinoma ocenjeno z oceno pdb (4) in odl (5), lahko rešite tudi naloge v poglavju Vaja dela mojstra (str. 58-62).

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA O ŠTEVNIKU

Odpri delovni zvezek na strani 99. Naslov učne enote te bo spomnil, da ločimo dve vrsti števnikov, in sicer glavne, po katerih se sprašujemo z vprašalnico koliko, in vrstilne, po katerih se sprašujemo z vprašalnico kateri (po vrsti). V naslovu sta zapisana oba števnika.

Nasploh števniki niso težki, pomembno je le, da si zbran, ko jih zapisuješ z besedo in da veš, da pri zapisu s številko vrstilnemu števniku dopišeš piko.

Nadaljuj z reševanjem izbranih nalog, in sicer:

 • 100/1, 3
 • 101/5
 • 102/9, 10
 • 103/12
 • 104/16
 • 105/17, 1, 2

*Kdor želi, predvsem pa učenci, ki imajo slovenščino večinoma ocenjeno z oceno pdb (4) in odl (5), lahko rešite tudi ostale naloge v poglavju Vaja dela mojstra na str. 106.

Povezava do rešitev bo objavljena v petek:  REŠITVE – PRISLOV,

REŠITVE – ŠTEVNIK

Da se ti prikažejo rešitve, moraš v orodni vrstici na dnu strani klikniti na kvadratek s kljukico.

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Učitelji vam bomo pomagali.

Želimo, da ostanete zdravi in uživate v počitnicah.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA  DELO v tednu od 14. 4. do 17. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že štirje tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in opravljate naloge.

V tednu, ki je za nami, ste reševali drugo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek oz. skupino.

Analiza drugega preverjanja znanja: ANALIZA DRUGEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 6. r

In že je na vrsti naslednje preverjanje znanja.

Navodila za reševanje 3. preverjanja znanja se niso spremenila. Bodite natančni in odgovarjajte v povedih.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 17. aprila 2020.

Povezava do 3. preverjanja znanja (spletne ankete):  https://www.1ka.si/a/271138

Nove naloge – utrjevanje znanja

V petem tednu boste utrjevali vaše znanje.

Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so tudi v priponkah, vsebine pa tokrat niso razdeljene po urah. Razporedite si jih tako, da boste naloge rešili do petka, 17. 4. 2020, vmes pa opravite tudi športni dan, ki je v tem tednu obvezen za vse učence OŠ Trebnje.

 1. razred: DL 6. r utrjevanje

Draga šestošolka, dragi šestošolec,

v tem tednu boš ponovil in utrdil znanje o besednih vrstah. Zagotovo ti to ne bo težko. Če želiš, se lahko lotiš tudi vprašanj z zvezdico (*) in dokažeš, da ti nobena vsebina iz slovenščine ni pretežka.

 1. V zvezek z rdečo barvo napiši naslov UTRJEVANJE ZNANJA O BESEDNIH VRSTAH.
 2. Priloženo besedilo z nalivnim peresom čitljivo prepiši v zvezek. Naj te dolžina besedila ne ustraši, v 6. razredu pa ja zmoreš prepisati naslov in 10 povedi!

VARNOST NA SPLETU: splet ni za preganjanje dolgčasa

Splet je bil prvotno namenjen raziskovanju in znanosti. Tudi danes ga uporabljamo v najrazličnejše izobraževalne namene. Najpogostejša oblika uporabe spleta je iskanje informacij in podatkov z uporabo spletnih brskalnikov. To so računalniški programi za prikazovanje spletnih strani in spletnih dokumentov. Omogočajo nam iskanje informacij, slik in posnetkov po vseh spletnih podatkovnih bazah.

Pri iskanju informacij in podatkov moramo biti pozorni. Pametno je, da informacije, ki jih dobimo na spletu, preverimo še kje drugje, npr. v knjigah, pri odraslih. O vsem, kar najdemo na spletu, ni potrebno dvomiti. Zaupamo lahko informacijam, ki jih najdemo npr. na uradnih straneh oz. na straneh raziskovalnih ustanov. Na spletu delujejo številne spletne učilnice, na njem dobimo interaktivno gradivo za pouk in učenje, lahko opravimo tečaj tujega jezika ali pa šolanje na daljavo.

 1. Dopolni poved tako, da jo v celoti prepišeš v zvezek.

Samostalniki so ______________________, ki _____________________________.

 1. V prvem odstavku poišči samostalnike in jih podčrtaj z rdečo barvo.
 2. Dopolni poved tako, da jo v celoti prepišeš v zvezek.

Samostalnikom določamo ___________________, ________________ in ______________.

 1. Podčrtane samostalnike razvrsti v tabelo po spolu, kot kaže zgled.
m. sp. ž. sp. sr. sp.

 

 1. Vprašaj se po podčrtanih samostalnikih in jim določi sklon. Vprašalne povedi zapiši v zvezek.
 1. Dopolni razlago o pridevnikih tako, da povedi v celoti prepišeš v zvezek.

Pridevniki so besede, ki ________________________ samostalnike. Po njih se vprašujemo z besedo ________________ za lastnostni pridevnik, kateri za _______________ pridevnik in __________________ za _________________ pridevnik.

 1. V drugem odstavku poišči pridevnike in jih podčrtaj z zeleno barvo.
 2. Vprašaj se po podčrtanih pridevnikih. Kaj ugotoviš? Ugotovitev zapiši v zvezek.
 3. Samostalnikoma dokument in knjiga pripiši po dva lastnostna in svojilna pridevnika.
 4. Iz prvega odstavka besedila izpiši pridevnik v presežniku in mu pripiši še ostali dve stopnji.
 5. Dopolni razlago o osebnih zaimkih tako, da poved v celoti prepišeš v zvezek.

Osebni zaimki so ______________besede, s katerimi ___________________samostalnike, da se izognemo ponavljanju v besedilu.

 1. V besedilu poišči osebne zaimke in jih obkroži z rumeno barvo.
 2. Zaimkom ga, nam in jih pripiši nanašalnico iz besedila.
 3. Dopolni razlago o glagolih tako, da povedi v celoti prepišeš v zvezek.

Glagoli so _________________, ki poimenujejo _____________________ in ________________, zato se po njih sprašujemo kaj (kdo) dela ali kaj se (z njim) dogaja.  Glagolom določamo __________________, število in _________________.

 1. V celotnem besedilu z vijugasto vijolično črto podčrtaj vse glagole.
 2. V kateri osebi, številu in času je večina glagolov? Ugotovitev zapiši v zvezek.

*Kaj misliš, zakaj je tako?

 1. Dopolni besedno družino.
samostalnik pridevnik glagol
  informativen  
splet    
    jezikati

 

* Tabelo dopolni s še dvema poljubnima besedama iz besedila, ki jima boš ustvaril besedno družino.

 

V petek, 17. 4. 2020, se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve.

rešitve: REŠITVE 6. r utrjevanje

Odgovore preglejte, jih dopolnite in popravite.

Učenci, če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite.

Učitelji vam bomo pomagali. Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela.

Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi.

učitelji slovenščine

 


NAVODILA ZA  DELO v tednu od 6. 4. do 10. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že trije tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in delate naloge po navodilih, ki jih dobivate na šolski spletni strani. Čeprav so dnevi zelo lepi, pa vseeno posezite po kakšni dobri knjigi, ki nam jo boste lahko predstavili za bralno značko, ko se zopet srečamo.

V tednu, ki je za nami, ste reševali prvo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni razred, oddelek oz. skupino.

NOVO: Kdor še ni uspel rešiti 1. preverjanja znanja, to lahko stori še do nedelje, 12. 4. 2020.

Povezava do 1. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/264702 

Analiza prvega preverjanja znanja:

ANALIZA PRVEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 6. r

Drugo preverjanje znanja

Drugo preverjanje znanja je ravno tako zapisano v obliki ankete. Odgovore zapišite smiselno in jasno.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 9. aprila 2020.

Povezava do preverjanja znanja (spletne ankete):

 1. razred:  https://www.1ka.si/a/267806 

Nove naloge

V četrtem tednu bomo nadaljevali z obravnavo umetnostnih besedil.

Učenci potrebujete zvezke in berila, kdor berila nima, si pomaga s spletno stranjo (www.iRokus.si).

Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so tudi v priponkah, vsebine pa so razdeljene po urah.

 1. razred: DL 6. r Lenča Flenča in dramatika
 1. ura

Če prelistaš berilo, takoj opaziš, da se umetnostna besedila v njem med seboj razlikujejo po obliki zapisa. Glede na to ločimo tri književne zvrsti.

Nekatera so napisana v verzih in kiticah, zato jih uvrščamo v književno zvrst pesništvo. V drugih so povedi zapisane v strnjenem besedilu, ki je lahko razdeljeno na odstavke. Vsebinski sklopi tvorijo poglavja. Takšna besedila uvrščamo v pripovedništvo. Danes se boš seznanil s tretjo književno zvrstjo – dramatiko.

Pred branjem umetnostnega besedila, ki ga uvrščamo v dramatiko, razlago nove snovi najprej preberi, nato pa snov prepiši v zvezek. Če nimaš težav z uporabo tiskalnika, jo lahko tudi natisneš in list z razlago prilepiš v zvezek.

DRAMATIKA

Dramatika je književna zvrst, ki jo ustvarjajo dramatiki. Njihovo besedilo je namenjeno uprizoritvi. Dramsko besedilo je razdeljeno na dejanja, ti pa na krajše prizore.

Dramski junak, ki ga na odru predstavi igralec, lahko govori sam, z drugo osebo ali z več osebami. Dramska besedila zato prikazujejo (pred očmi gledalca ali bralca) odnose med junaki in njihova dejanja.

Dramska besedila so zapisana po vlogah, ob vsaki vlogi pa je napisan govor junaka. Besedilo vsebuje tudi navodila za govorjenje in igranje (didaskalije). Ta so natisnjena bodisi v oklepaju bodisi v drugačnem/ležečem tisku.

Besedilo povzeto 30. 3. 2020 s strani https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=7471.

 1. ura

Kaj moram znati, preden se lotim naslednje naloge?

Oceni svoje znanje:   

Katere književne zvrsti poznaš?

Kako jih med seboj razločuješ?

Kdo ustvarja dramska besedila?

Čemu so namenjena?

Kako so razdeljena dramska besedila?

Kaj so didaskalije? Po čem jih prepoznaš? Kaj iz njih izveš?

 

Milan Dekleva: Lenča Flenča

V zvezek napiši naslov nove učne snovi o umetnostnem besedilu. Pazi na zapis velike začetnice.

 

Dejavnost pred branjem umetnostnega besedila

Pomisli, kateri dan v tednu imaš najraje in katerega sploh ne maraš. Zakaj je tako? Nato o tem povprašaj še starše. Kateri dan v delovnem tednu je za njih najtežji in zakaj? Katerega pa imajo najraje? Primerjaj odgovore. Ugotovitve zapiši v zvezek tako, da izpolniš Vennov diagram.

Berilo odpri na strani 130. Oglej si umetnostno besedilo in ga uvrsti v književno zvrst. Svojo odločitev utemelji in jo zapiši v zvezek.

Pred branjem besedila Milana Dekleve preberi obrobno besedilo ob naslovu. V zvezek napiši, koliko prizorov sestavlja celoto. Imenuj glavno dramsko junakinjo in stranske vloge.

 1. ura

Branje umetnostnega besedila

Glasno preberi dramsko besedilo. (Svetujem ti, da si pred branjem ogledaš, kdo so dramski junaki, kje in kdaj se prizor dogaja, nato pa bereš samo govor dramskih junakov.)

Po branju v zvezek napiši odgovore na vprašanja, povezana z vsebino dramskega besedila. Če boš vprašanja prepisal, ti ni treba odgovarjati v celih povedih.

 1. Kdo je »ta glaven« na Lenčini šoli?
 2. Ali se Lenča boji učiteljice? Svoj odgovor utemelji.
 3. Kakšen je po Lenčinem mnenju tipičen Slovenec? Navedi najmanj 5 njegovih značilnosti. Odgovor zapiši v eni povedi.
 4. S svojimi besedami razloži, kaj pomeni rek bolje biti prvi na vasi kot zadnji v mestu.
 5. Zakaj je učitelj telovadbe Alešu rekel, da »tukaj ni Beograd«?
 6. V čem je Aleš tako izjemen, da je Katra zaljubljena vanj? Se tudi tebi zdi tak? Svoje mnenje utemelji.
 7. Kakšno je Katrino vedenje? Po čem tako sklepaš?
 8. Kdo je »ta glaven« pri Lenči doma? Kateri izraz je v odlomku še uporabljen zanj? Kaj poskuša pri njem Lenča doseči? Kaj mu za to obljubi?
 9. Kakšno vzdušje na trenutke prevladuje v vseh treh prizorih? Po čem to veš?

Po branju

Si že kdaj doma z neprimernim vedenjem/jokom/izsiljevanjem poskušal doseči svoj cilj/uresničiti svojo željo? V 3-5 povedih opiši ta dogodek (in posledico).

Naslednje glagole in besedne zveze razvrsti po stopnji joka od najmilejšega do najmočnejšega tako, da jih zapišeš v povedih: tuliti, točiti krokodilje solze, pretakati bridke solze, utapljati se v solzah, jokcati, cmihati, smrkati, vekati.

 

 

KAJ SEM SE DANES NAUČIL?

Oceni svoje znanje:    

Znam poimenovati dramske junake.

Vem, v kakšnem odnosu je glavna dramska junakinja z učiteljico.

Znam poimenovati stranske junake.

Znam utemeljiti svoje mnenje o vedenju glavne junakinje.

Znam imenovati nekaj sopomenskih besed in besednih zvez, ki so povezane z jokom/jokanjem.

ZA KONEC

Verjamem, da ti je branje odlično steklo. Konec tedna (v petek) priložim še odgovore na vprašanja.

Škoda, da nismo v šoli in da bi posamezen prizor lahko tudi odigrali. To bi bilo smeha!

Sicer pa, saj veš, #ostanidoma in ostani zdrav/-a!

V petek, 10. 4. 2020, se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve.    

rešitve: REŠITVE 6. r Lenča Flenča in dramatika

Odgovore preglejte, jih dopolnite in popravite.

Učenci, če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite.  Učitelji vam bomo pomagali. Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela. Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi in da se bomo kmalu lahko spet učili v šoli.

učitelji slovenščine

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA  DELO v tednu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

minila sta že dva tedna dela na daljavo. Glede na majhno količino vprašanj, ki jih na nas naslavljate, vidimo, da vam gre delo odlično od rok. Le tako naprej.

V tretjem tednu smo se učitelji slovenščine odločili za obravnavo umetnostnih besedil. Pripravili boste berila in zvezke ter spoznavali, o čem so v svojih težkih in manj težkih časih pisali slovenski pesniki in pisatelji. Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so v priponkah,  vsebine pa so razdeljene po urah. Če beril nimate doma, do njih brezplačno dostopate na spletni strani www.iRokus.si.

V petek, 3. 4. 2020,  pa se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve. Pričakujemo, da svoje odgovore pregledate, jih dopolnite in popravite.

Preden se lotite dela, bi učitelji radi preverili vaše znanje. Na spodnjih povezavah boste našli dostop do preverjanj znanja za posamezni razred. Preverjanje znanja je zapisano v obliki ankete, rešite jo natančno in odgovorno, saj bomo vaše odgovore pregledali in jih zabeležili, da vam bomo lahko podali povratno informacijo o vašem znanju, ko se zopet srečamo. Preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Pri zadnjem vprašanju dodajte tudi besedila, ki ste jih tvorili prejšnji teden (lahko v obliki fotografije iz zvezka, če ste besedilo zapisali v zvezek, ali dokumenta, če ste besedilo zapisali na računalnik). Anketa bo aktivna do 2. aprila 2020.

Povezave do preverjanj (spletnih anket):

 1. razred: https://www.1ka.si/a/264702 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se še naprej poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Veselo na delo in ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

 

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: Tone Pavček: Njena zgodba in Fantova zgodba (berilo, str. 22, 23)

delovni list: DL 6. r Tone Pavček Njena zgodba in Fantova zgodba

rešitve: REŠITVE 6. r Tone Pavček Njena zgodba in Fantova zgodba

_______________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA  DELO v tednu od 23. do 27. marca 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

pred vami je nov delovni teden, ki ga bomo skupaj predelali na daljavo. Upamo, da ste vsi še zdravi in lahko opravljate šolske obveznosti, in kar je še bolj pomembno, preživljate veliko časa v naravi, si nabirate novih moči in uživate v krogu vaših najbližjih.

V tem tednu smo učitelji slovenščine izbrali spoznavanje in analizo neumetnostnih besedil, s katerimi se že in se še boste v življenju srečevali mnogokrat. S pomočjo delovnih zvezkov boste učenci spoznali obliko posameznega besedila (po reševanju so vam na spletni strani www.iRokus.si na voljo tudi rešitve), nato pa ga boste še tvorili.

Poleg spodaj zapisanih navodil za delo prosimo, da si v tem tednu najdete čas in se registrirate na spletnem portalu ucimse.com. Brezplačno se lahko registrirate le za en razred, torej bodite pazljivi pri izbiri svojega razreda. Ne pozabite skrbno shraniti vaše uporabniško ime in geslo.

Prav tako bi vas radi spomnili, da imate še čas, da berete za BRALNO ZNAČKO. Če nimate knjig pri sebi, si jih poiščite na domači polici ali spletnih straneh. V pomoč so vam lahko tudi priporočila na spletni strani šole, v zavihku IZREDNE RAZMERE –KNJIŽNICA. Pogovore o prebranih knjigah boste opravili, ko bomo spet skupaj.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se kar pogumno poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Za delo imate ves teden časa, zato si smiselno razporedite vsebine in bodite pri reševanju natančni.

Ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: 19. lekcija (Dobro je vedeti – Obvestilo, spoznavanje besedilne vrste in tvorba)
 1. ura: Učenci rešite naloge v 2. delu DZ (86.–92. strani, razen 7. naloge na str. 89).
 2. ura: Učenci rešite 7. nalogo na str. 89, obvestilo natisnite/izrežite (lahko ga tudi prepišete), ga prilepite v zvezek in ga predstavite v 5–8 povedih.
 3. ura: Sami tvorite obvestilo prijatelju, ki ga obveščate, da zaradi izrednih razmer odpovedujete svojo rojstnodnevno zabavo. Pomagajte si z že tvorjenimi obvestili v delovnem zvezku. Pazite na obliko in sestavne dele obvestila. Besedilo lahko zapišete v zvezek ali pa ga natipkate na računalnik in nalepite v zvezek.

_____________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA  DELO v tednu od 16. do 20. marca 2020

6. r

6. a

 1. ura: Učenci rešijo 14. lekcijo v 2. delu delovnega zvezka, in sicer od 27. do 37. strani.
 2. ura: Ko rešijo naloge, v zvezek zapišejo naslov Opis igre, nato izberejo poljubno igro in jo opišejo, najprej v obliki miselnega vzorca (glej str. 26, 5. naloga), nato pa še v obliki besedila.
 3. ura: V berilu na strani 100 vsaj dvakrat preberejo odlomek iz zgodbe L Carroll: Alica v čudežni deželi.
 4. ura: Nato v zvezek zapišejo naslov L. Carroll: Alica v čudežni deželi in opišejo nenavadno dogodivščino, o kateri so brali.
 1. b
 1. ura, 2. ura: GLAGOL (reševanje nalog v II. delu DZ str. 9-12)

3. ura, 4. ura: OPIS IGRE (14. lekcija v celoti, str. 28-38 )

 1. c
 1. ura: DZ 2/ 17. lekcija (str. 67, od 16. naloge dalje, do str. 73, do 15. naloge)
 2. ura: Zapis v zvezek:

Ob danem opisu bolezni v dosegljivih virih poišči informacije o novi bolezni koronavirusu (ali kaki drugi bolezni)   in zapiši besedilo, v katerem predstavi vrsto bolezni, znake način širjenja, potek, možni zapleti, trajanje in ravnanje v primeru bolezni – glej DZ 2, str. 67.

 1. ura: V berilu preberi besedili: Pavle Zidar, Kukavičji Mihec (str. 56–59) in Brane Dolinar, Detektivi na jeklenih konjičkih (str. 60–63)
 2. ura: Za eno od obeh besedil v zvezek zapiši: o avtorju (2–3 povedi), podrobno vsebino odlomka (1 stran), nadaljevanje (kot je nakazano v berilu ali po svoje, 5 povedi).
 1. d
 1. ura: Učenci rešijo 14. lekcijo v 2. delu delovnega zvezka, in sicer od 27. do 37. strani.
 2. ura: Ko rešijo naloge, v zvezek zapišejo naslov Opis igre, nato izberejo poljubno igro in jo opišejo, najprej v obliki miselnega vzorca (glej str. 26, 5. naloga), nato pa še v obliki besedila.
 3. ura: V berilu na strani 100 vsaj dvakrat preberejo odlomek iz zgodbe L Carroll: Alica v čudežni deželi.
 4. ura: Nato v zvezek zapišejo naslov L. Carroll: Alica v čudežni deželi in opišejo nenavadno dogodivščino, o kateri so brali.
 1. e
 1. ura: Učenci rešijo v DZ 2. del (20. lekcija) naloge od strani 100 do 105. Kdor želi, lahko reši poglavje do konca.
 2. ura: Učenci rešijo v DZ 2. del (12. lekcija) od strani 6 do 12. Kdor želi, lahko reši poglavje do konca.
 3. ura: Učenci rešijo v DZ 2. del (13. lekcija) od strani 18 do 22.
 4. ura: Učenci rešijo v DZ 2. del (16. lekcija) od strani 54 do 62.