Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. Za slovenščino so to naslednje spletne strani: www.iRokus.siwww.iRokusPlus.si (6.–9. razred).

Na povezavi najdete navodila za brezplačen dostop.http://izrednerazmere.splet.arnes.si/slj/


NAVODILA ZA DELO v tednu od 25. do 29. maja 2020

1. URA

Pozdravljeni, sedmošolci,

prvo uro tega tedna bomo namenili ponovitvi osebnih zaimkov. Pripravite zvezek in 2. del delovnega zvezka ter kliknite na spodnjo povezavo.

OSEBNI ZAIMEK – ponovitev

2. URA

Drugo uro boste spoznali SVOJILNI in POVRATNI SVOJILNI zaimek. Pri delu potrebujete zvezek in drugi del delovnega zvezka.

V zvezek zapišite naslov SVOJILNI IN POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK.

Do sedaj ste spoznali, da so zaimki besede, ki nadomeščajo druge besede, da se v besedilih ne ponavljamo. Svojilni zaimek tudi nadomešča besedo, in sicer pridevnik.

Namesto Petrin zvezek, rečemo njen zvezek. Njen je svojilni zaimek.

Snov boste predelali z razlago v e-učbeniku.

Najprej si oglejte stran v e-učbeniku, da boste znali obračati liste, nato pa kliknite na spodnjo povezavo.

Stran v e-učbeniku izgleda takole:

Rešujte naloge in predelajte snov od 80. do 86. strani. Povzetek na strani 84. pa prepišite v zvezek.

Povezava do e-učbenika: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2302/index1.html#

Po končanem delu v e-učbeniku pripravite 2. del DZ in na glas preberite preglednico na strani 24. pri 12. nalogi. Za utrjevanje znanja pa rešite naslednje naloge v 2. delu DZ:

 • 21/6. naloga
 • 22, 23/9. naloga
 • 25/ 18. naloga

Rešitve poiščite na www.irokus.si.

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

učitelji slovenščine


Na povezavi najdete rezultate ocenjevanja znanja:

Slovenščina 7. razred – ocene

OCENJEVANJE ZNANJA

a) Učenci, ki v 1. ocenjevalnem obdobju niste dosegli minimalnih standardov znanja, boste za popravljanje ocenjevalnega obdobja zapisali tvorbo besedila po danih smernicah in jo oddali svojemu učitelju slovenščine na e-pošto kot prilogo (torej besedilo zapišite na računalnik) do petka, 22. 5. 2020. Elektronski naslovi učiteljev so objavljeni na spletni strani šole. Navodila za tvorbo besedila so zapisana pri vsebinah prejšnjega tedna (od 11. 5. do 18. 5. 2020), najdete pa jih tudi v prilogi (7. razred_Fran Levstik.POPRAVLJANJE_1_konf-1).

b) Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

7. razred: torek, 19. 5. 2020, od 8.30 do 9.30

Povezava do ocenjevanja znanja: https://www.1ka.si/a/282319

(anketa bo odprta na dan ocenjevanja od 8.30 do 9.30)

Če boste naleteli na težavo, ali pa boste imeli med reševanjem kakšno vprašanje, nemudoma pišite na: petra.sijanec@os-trebnje.si.

Ocenjevane vsebine v 7. razredu: vabilo, lirska/epska pesem (Graščakov vrtnar), glagolski naklon

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo v obliki spletne ankete. Ta se bo aktivirala ob 8.30 in bo aktivna eno uro, torej do 9.30. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Preden boste pritisnili KONEC, boste imeli možnost, da svoje odgovore shranite na računalnik.

Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

Srečno!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NAVODILA ZA DELO v tednu od 18. do 22. maja 2020

Pozdravljeni, sedmošolci,

v tem tednu boste obravnavali novo učno snov. Spoznali boste Toneta Pavčka in njegovo pesem, ki nosi naslov Pesem.

Razlaga bo potekala preko PPT predstavitve z zvočno razlago. Snov naj bo prepisana v zvezku.  Na drugi drsnici bo izpisana povezava za ogled filma o Tonetu Pavčku. Ker v predstavitvi ne boste mogli klikniti na to povezavo, predstavitev ustavite in si film oglejte preko povezave v oklepaju (https://www.youtube.com/watch?v=s_ct1ErqmfA).

Pripravite zvezke in berila ter kliknite na spodnjo povezavo.

1. in 2. učna ura: TONE PAVČEK: PESEM

https://video.arnes.si/portal/video/api/asset/F1UXjnUVRrnnwFMUXqSBF6M5/play.mp4

 

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 11. do 15. maja 2020

Spoštovani učenci,

v prejšnjem tednu ste reševali 4. preverjanje znanja v obliki spletne ankete.

Analiza 4. preverjanja znanja: ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 7. r.pdf

V tem tednu boste utrjevali znanje, saj boste v prihodnjem tednu ocenjeni.

Vsebine, ki jih bomo učitelji slovenščine ocenjevali, so objavljene v preverjanju znanja, ki ste ga reševali prejšnji teden. V petek, 8. 5. 2020, smo objavili tudi rešitve, da ste lahko preverili in popravili oz. dopolnili vaše odgovore.

Ure slovenščine tega tedna namenite ponavljanju in utrjevanju teh vsebin.

OCENJEVANJE ZNANJA IN OCENJEVANE VSEBINE

a) Učenci, ki v 1. ocenjevalnem obdobju niste dosegli minimalnih standardov znanja, boste za popravljanje ocenjevalnega obdobja zapisali tvorbo besedila po danih smernicah in jo oddali svojemu učitelju slovenščine na e-pošto kot prilogo (torej besedilo zapišite na računalnik) do petka, 22. 5. 2020. Elektronski naslovi učiteljev so objavljeni na spletni strani šole.

Navodila so zapisana spodaj.

7. razred ­- TVORBA BESEDILA – Popravljanje ocen iz 1. ocenjevalnega obdobja

Fran Levstik, Martin Krpan

Prebral si Levstikovo pripovedko Martin Krpan. Lahko pa si pomagaš še z berilom za 7. razred, kjer najdeš zapis o avtorju (str. 148) in odlomek iz Martina Krpana (str. 150–153) Oblikuj smiselno besedilo, v katero vključi odgovore na vprašanja.

Kdo je bil Fran Levstik? (1) Ali je sodobni avtor? Zakaj (ne)? (2) Kako ga še imenujemo, razen pripovednika? (1) Ali je Levstik ustvarjal tudi za otroke? (1) Svoje ugotovitve utemelji z Levstikovimi deli.

SKUPAJ: 5 točk

Kdo, kje in kdaj naj bi zgodbo Franu Levstiku pripovedoval? (1)  Zakaj je pisatelj tako začel svojo pripoved? (1) Kdaj se je Krpan prvič srečal s cesarjem? (1) Po katerem dejanju si ga je cesar želel zapomniti? (1) Ali  je takrat Krpan po resnici povedal cesarju, s čim se ukvarja? Zakaj (ne)? (1)  Zakaj se je kasneje cesar v stiski obrnil prav na Krpana in poslal ponj kočijo, v katero so bili vpreženi štirje konji? (1) Ali je Krpan sprejel cesarjevo prošnjo? (1) Zakaj Krpan za dvoboj ni uporabil orožja iz cesarjeve orožarne niti ne cesarjevega konja? (2) Kako se je pripravil na dvoboj z Brdavsom? Kaj in kje si je pripomočke izdelal? (2) Kje in kako je boj potekal? (1) Ali je Krpanu, ki ni bil vajen viteških bojev, uspelo premagati Brdavsa? (1) Zakaj je bila cesarica na Krpana tako jezna? (1) S čim bi ga ona nagradila za uboj Brdavsa? (1) Toda Krpana obilica ponujene hrane in pijače ni razveselila – zakaj ne? (1) Cesar je svojemu junaku namesto hrane namenil nekaj drugega – kaj? (1)  Zakaj mu je Krpan šele takrat povedal, s čim se ukvarja? (1) Ali je po svojem povratku z Dunaja Krpan lahko legalno trgoval? (1)

SKUPAJ: 19 točk

Predstavi naslovno osebo, Martina Krpana (izgled, lastnosti).  (2)   Kako se vede v odnosu do cesarja? (1)  Ali je cesar Janez resnična zgodovinska oseba? (1)  Kaj je želel avtor s to zgodbo (takratnim in današnjim) slovenskim bralcem povedati? (2)

SKUPAJ: 6 točk

 

Kriterij ocenjevanja:

 • VSEBINA: 35 točk: Učenec pri tvorjenju zapisanega besedila upošteva dane smernice za pisanje, ki so v celoti vrednotene.
 • PREPRIČLJIVOST OSEBNEGA ODZIVA: 5 točk: Učenec prikaže veliko mero osebnega odziva na dano temo; izvirnost in ustvarjalnost pisanja.
 • ZGRADBA BESEDILA IN JEZIKOVNA PRAVILNOST: 10 točk:
 • Učenec pozna in uporablja jezikovno in pravopisno normo (5 točk).
 • Učenec ima bogat besedni zaklad, upošteva členitev po aktualnosti, njegovo besedilo je smiselno zaokroženo (3 točke).
 • Učenec piše s pisanimi ali malimi tiskanimi črkami (da se razloči raba velike začetnice), njegova pisava je čitljiva, besedilo se trudi zapisati čim bolj estetsko, upošteva vljudnostni rob pisanja (2 točki).

Do tri jezikovne in/ali pravopisne napake se glede na standarde znanja v posameznem razredu vrednotijo s točko odbitka do 0 točk v tem sklopu.

Če učenec pri vsebinskem delu ne doseže vsaj 50 % točk (= 17 točk), se njegova naloga oceni z nezadostno oceno.

b) Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

7. razred: torek, 19. 5. 2020, ob 8.30 (anketa bo odprta le določen čas)

Ocenjevane vsebine v 7. razredu: vabilo, lirska/epska pesem (Graščakov vrtnar), glagolski naklon

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

V torek, 19. 5. 2020,  bomo na spletni strani šole v zavihku IZREDNE RAZMERE – SLJ – 7. RAZRED objavili povezavo do pisnega ocenjevanja znanja v obliki spletne ankete, ki bo aktivna točno ob določeni uri. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Ocenjevanje znanja se bo pričelo točno ob 8.30 in zaključilo ob določeni uri (objavljeno na dan ocenjevanja). Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

______________________________________________________________________

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

NALOGE V TEM TEDNU

Ta teden utrjujte svoje znanje. Utrjujte ga s pomočjo preverjanja znanja, ki ste ga dobili prejšnji teden. Za vajo lahko rešujete tudi naloge v delovnem zvezku in berilu, ki se navezujejo na ocenjevane teme (vabilo, lirska/epska pesem (Graščakov vrtnar), glagolski naklon).

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 4. do 8. maja 2020

Spoštovani učenci,

za vami so prvomajske počitnice. Upamo, da ste si odpočili in si nabrali novih moči za zadnji del šolskega leta.

Ponovno vas nagovarjamo, da opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

Pred prvomajskimi počitnicami ste osvajali novo snov, ki jo bomo preverili s preverjanjem znanja.

Povezava do 4. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/276179

Anketo rešite do petka, 8. 5. 2020.

Napovedujemo ocenjevanje znanja, ki bo potekalo od 11. 5. 2020 dalje. Podrobnejše informacije boste dobili na RU. Redno pa spremljate spletno stran šole (zavihek IZREDNE RAZMERE – SLJ) , kjer bomo objavili navodila in povezave za ocenjevanje znanja. Ocenjevane vsebine imate pripete spodaj. Pripravljajte se s pomočjo vprašanj v preverjanju znanja.

Nove naloge

Ponavljanje in utrjevanje znanja o glagolu in glagolskem naklonu

Naloge za 1. uro v priponki: DL 7. r Glagolski naklon – utrjevanje

Glagol si s pomočjo razlage, zapisa v zvezek in spremljajočih nalog že dobro utrdil. Ta teden se boš ponovno ustavil ob ponavljanju in utrjevanju glagola, da ti ta snov ne bo delala težav.  Učni list si natisni in prilepi v zvezek ali pa naloge prepiši. Kasneje boš ob rešitvah svoje delo preveril. Naloge, ki so označene z zvezdico (*), niso obvezne.

Zdaj pa veselo na delo. Najprej v zvezek prepišite naslov in datum.

1. ura

Utrjevanje glagola in glagolskega naklona

1. V besedilu podčrtaj glagole.

Ker sem izdal kar nekaj knjig v samozaložbi, sem jih z veseljem delil učencem po šolah. Nekako sem moral izbrati tiste, ki so dobili za nagrado mojega Božička, Ninina pesnika dva ali katero drugo knjigo.

»Kdor bo uganil mojo starost, dobi za nagrado knjigo,« sem rekel v sevniški knjižnici. Sam sem se imel za večno mladega, a neki šestleten fantek je izstrelil kot iz topa: »Sedemdeset let!« Od takrat sem to vprašanje na knjižnem kvizu ukinil.

Bogdan Novak

2. Ob naslednjem glagolu dopiši tri besede, ki sodijo v isto besedno družino: nagraditi –

___________________________________________________________________________

3. Obarvaj besede, ki niso del glagolov, nato pa glagolom določi osebo, število in čas.

predstavil nas je                __             

prehitevaš jih_________________________

si že končal              _______________     

ste vsem razdelili ______________________

so spet pozabili           ___________         

niso ga ustavili _________________________

4. Glagole postavi v zahtevano obliko in tvori povedi:

a) povabiti, 3. os. ed., pret. ____________________________________________________

b) pregledati, 1. os. dv., prih. __________________________________________________

c) sprehajati se, 1. os., mn., sed. _______________________________________________

5. Iz osebne glagolske oblike tvori ustrezno neosebno glagolsko obliko, tj. nedoločnik ali namenilnik. (V pomoč ti je lahko DZ 2, 12. lekcija, str. 55.)

Si mi prišel ________________________ (pomagam)? Nisem mogel takoj _____________ (vprašam) zate. Morda te pridem ___________________ (zbudim). Ni me hotel _________________ (počakam). Ali želiš ti _____________________ (vstopim) prvi?

Andrej je stekel ___________________ (pokličem) pomoč.

Odgovori. Kdaj rabimo namenilnik? _________________________________________

6. Dopolni. V slovenščini poznamo ________ naklone: povedni, __________________ in ______________________ naklon. ________________ in _________________ naklon sta le v _______________. Besedica bi je značilna za __________________ naklon.

________________ naklon je v vseh časih.

*7. V vsaj osmih povedih oblikuj smiselno besedilo o pripravi kosila ali o kakšnem drugem delovnem postopku. Besedilo zapiši v 1. osebi ednine v sedanjiku. Glej zgled  (besedilo o čiščenju steklenic in kozarcev) v DZ 2, 12. lekcija, str. 57.

*8.  Ponovno preberi besedilo, ki si ga v zadnji 7. nalogi zapisal v zvezek. Podčrtaj glagole in preveri, če si upošteval zahtevano osebo, število in čas.

*9. Sedaj pa svetuj prijatelju, kako naj opravi dejavnost, ki si jo ti prejšnjo uro  zapisal. Moral boš uporabiti 2. osebo ednine in velelni naklon. Besedila ne spreminjaj, pazi le na pravilnost glagolskih oblik.

*10. In še tretjič se boš ukvarjal z istim besedilom (upam, da je zanimivo!). V zvezek zapiši, kaj BI storil, če BI (bilo potrebno, če bi želel presenetiti …).

11. Dopolni preglednico in glagole postavi v manjkajoče naklone. Osebe in števila ne spreminjaj.

12. V naslednjih povedih podčrtaj glagole, jim določi naklon, nato pa povedi zapiši v pogojnem naklonu.

Rešitve: REŠITVE 7. r Glagolski naklon – utrjevanje

2. ura

Preverjanje znanja in priprava na ocenjevanje znanja

Vsebine: vabilo, lirska/epska pesem, glagolski naklon

Preverjanje v priponki: PREVERJANJE_7_vabilo_pesništvo_glagolski naklon

Spoštovani učenci,

učitelji smo za vas pripravili preverjanje znanja pred ocenjevanjem znanja o posameznih učnih sklopih, ki smo jih obravnavali v času, ko učenje poteka na daljavo. Tako se boste lahko pripravili na ocenjevanje znanja, ki ga bomo izvedli v maju.

Zdaj pa le preverite svoje znanje. V zvezek napišite naslov in nato počasi, vendar natančno zapisujte odgovore na spodnja vprašanja. Ko boste odgovorili na vsa vprašanja, svoje znanje ocenite z emotikoni  , kot ste že navajeni. Pri ocenjevanju bodite strogi, vendar pošteni. Napačne odgovore seveda popravite. Pomembno je tudi, da znate kot pri ustnem ocenjevanju znanja brez pomoči zvezka odgovoriti na zastavljena vprašanja.

Odgovori na vprašanja v krepkem tisku dokazujejo minimalna znanja.

Priloga 1

Preberi besedilo.

Učenci 7. razreda OŠ Trebnje

Kidričeva ulica 11

8210 Trebnje                                                                                                           Trebnje, 4. 5. 2020

Spoštovana ga. Bina Štampe Žmavc!

Učenci smo v učenju na daljavo spoznali vašo pesem Svetovja, ki jo imamo v berilu za 7. razred. Ob tem smo se seznanili z vašim pesniškim, gledališkim in proznim ustvarjanjem.

V času, ko smo doma, smo štirje sedmošolci prišli na idejo, da ustvarimo in izdamo svojo pesniško zbirko. Pesništvo nam je bilo že prej blizu, vsak od nas ima že od prej svoje zapise pesmi. Nastalo je dvajset pesmi, ki smo jih združili v zbirko Prve sanje. Dve sošolki, ki odlično rišeta, sta dodali nekaj svojih ilustracij, računalničar pa nam je pomagal pri oblikovanju. Pričakujemo, da se bomo v jeseni vrnili v šolo, in želimo 1. septembra 2020  ob 10. uri v telovadnici OŠ Trebnje svoj projekt predstaviti še ostalim učencem.

Ker ste bili prav vi in vaše duhovite in neposredne pesmi izziv za naše ustvarjanje, vas vabimo na našo predstavitev.

Lepo vas pozdravljamo!

avtorji Prvih sanj in mentorica Ivanka Višček

Odgovori na vprašanja.

Kako bi besedilo poimenoval? _________________________________

Po kateri besedi iz besedila to veš? ____________________________

Kdo je naslovnik? ______________________________________

Ali je besedilo uradno ali neuradno? _______________________________________

Kdaj in kje želijo učenci predstaviti svojo pesniško zbirko? ___________________________

Rešitve preverjanja: REŠITVE PREVERJANJA_7_vabilo_pesništvo_glagolski naklon

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine


Prvomajske počitnice

Dragi učenci,

pred vami je teden dni počitnic. V tednih, ki so za nami, ste se naučili veliko novega, soočali ste se z novimi izzivi in premagovali različne ovire. Odlično vam je šlo in zelo smo ponosni na vas. V prihodnjih dneh pa si odpočijte in si naberite novih moči.

Morda je to tudi čas, da postorite še vse tisto, za kar vam je zmanjkalo časa, vsekakor pa izpolnite spletne ankete, ki so ponovno odprte za vse tiste, ki tega še niste storili. Spletne ankete bodo del ocene, ki jo boste pridobili v maju. Z ocenjevanjem bomo pričeli v 8. tednu izobraževanja na daljavo od 11. 5. 2020 dalje.

Srečno!

učitelji slovenščine

Povezave do anket:

1. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/264525

2. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/269154

3. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/271152


NAVODILA ZA  DELO v tednu od 20. 4. do 24. 4. 2020

Spoštovani učenci,

pred nami je še en teden dela na daljavo, potem pa veselo na počitnice.

Vsebine bomo ponovno objavili šele 3. oz. 4. maja. Juhuhu!

Zato pa kar hitro in veselo na delo!

Učenci, ki še niste opravili bralne značke, knjige pa ste že prebrali, obnove čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

V tednu, ki je za nami, ste reševali tretje preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek.

Analiza tretjega preverjanja znanja: ANALIZA TRETJEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 7. r

V tem tednu ne bomo preverjali vašega znanja!

Učenci 7. razreda boste v tem tednu opravili tudi KULTURNI DAN.

Ta je za vse učence obvezen, zato boste morali po ogledu predstave v zvezke odgovoriti na nekaj vprašanj.

Navodila boste našli v zavihku DNEVI DEJAVNOSTI – KULTURNI DAN, opravite pa ga lahko kadarkoli v tem tednu.

Nove naloge – obravnava nove učne snovi

V šestem tednu boste obravnavali novo učno snov. Spoznali boste glagolski naklon.

1. učna ura

Pripravili smo vam PPT z vodeno razlago. Na začetku bomo skupaj ponovili vsebine, ki jih o glagolu že poznamo, nato se bomo osredotočili na GLAGOLSKI NAKLON. V PPT boste dobili vsa potrebno navodila. Kdor ne more dostopati do povezave, pa ima spodaj razlago prikazano tudi na drsnicah, ki jih mora prepisati v zvezek.

Upamo, da vam bo tak način razlage všeč.

Povezava do razlage:

https://video.arnes.si/portal/api/asset/embed/I1NFhSgoPDNXaAVVja6k3w5c?hideRelated=1

Rešitve nalog bodo objavljene v petek: REŠITVE 7. r GLAGOLSKI NAKLON

2. učna ura:

*Za tiste, ki bi želeli dodatno utrditi svoje znanje, smo pripravili  spletni kviz (ni obvezen).
Ostali pa lahko to uro izkoristite za KD – ogled gledališke predstave Tajno društvo PGC. Zavihek DNEVI DEJAVNOSTI – KULTURNI DAN.

Povezava do kviza: Glagolski naklon – kviz za utrjevanje

Najprej morate dobro prebrati navodila, da ne boste imeli kakšnih težav. Ves čas jim morate slediti.

Ko kliknete na povezavo …

Odpre vam takšno stran:

Vpišete VAŠE IME IN PRIIMEK ter RAZRED (ne vpisujete nobenih drugih imen ali vzdevkov). Učitelji bomo vaše rešitve pregledali in jih analizirali. Če želite, si lahko izklopite glasbo, zvočne učinke in zabavne kartončke (memes). A to morate storiti, preden pritisnete na start game.

Ko to vpišete, stisnete START game.

Če vam odpre takšno stran,

SE NE POTREBUJETE NIKAMOR VPISATI! To okence (ne zavihek) samo zaprete s križcem in se vam pojavi to:

Kliknete na START in že začnete z reševanjem.

Dobro preberite vprašanja in seveda tudi odgovore. Za vsako vprašanje imate na voljo 2 min, da odgovorite.

Ko kviz končate, se vam prikaže:

Pod to statistiko so vaši odgovori. Če stisnete na vprašanje, ki je obarvano rdeče, se vam pokaže pravilni odgovor in tudi to, kako ste vi odgovorili. Če želite še enkrat utrditi svoje znanje, pritisnete Play again in lahko vadite, kolikor želite – nimate omejenega števila utrjevanj. Učitelji bomo videli, kolikokrat ste odigrali kviz in tudi spremljali, če ste v ponovitvah izboljševali svoje znanje.

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.                                  

Učitelji vam bomo pomagali.

Želimo, da ostanete zdravi in uživate v počitnicah.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 14. 4. do 17. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že štirje tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in opravljate naloge.

V tednu, ki je za nami, ste reševali drugo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek oz. skupino.

Analiza drugega preverjanja znanja: ANALIZA DRUGEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 7. r

In že je na vrsti naslednje preverjanje znanja.

Navodila za reševanje 3. preverjanja znanja se niso spremenila. Bodite natančni in odgovarjajte v povedih.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 17. aprila 2020.

Povezava do 3. preverjanja znanja (spletne ankete): https://www.1ka.si/a/271152

Nove naloge – utrjevanje znanja

V petem tednu boste utrjevali vaše znanje.

Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so tudi v priponkah, vsebine pa tokrat niso razdeljene po urah. Razporedite si jih tako, da boste naloge rešili do  petka, 17. 4. 2020, vmes pa opravite tudi športni dan, ki je v tem tednu obvezen za vse učence OŠ Trebnje.

7. razred: DL 7. r utrjevanje

Pozdravljeni!

Ta teden je na vrsti malo lažja snov oziroma ponovitev sklanjanja. V zvezek napiši Vaja in nato prepiši naloge ter jih sproti rešuj. Pomagaj si z že zapisano snovjo v zvezku in bo šlo brez težav. Naloge, ki so označene z zvezdico, so izbirne (za učence, ki želijo in zmorejo več).

SKLANJANJE

 1. Dane besede postavi v zahtevno število in sklon. Nato jih v enaki obliki uporabi v povedi.

nož – ed., O; Jani – ed., D; Luka – ed., M; datelj – mn., R; človek – dv., M; mati – ed., T; Miha Novak – ed., D; skorja – mn., R; orodje – mn., R; poslopje – mn., R

 1. Iz samostalnikov tvori pridevnike po zgledu, nato jih uporabi v povedi. Pridevnik podčrtaj, samostalnik ob njem pa obkroži.

december – decembrski:_______________________________________________

meter, Koper, november, september

 1. Vstavi pravilno obliko samostalnika v oklepaju in poimenuj sklon.

Pod strmim ____________________ (klanec) se vije kolona. Hodil je pred črnim ___________________ (konj) in ga držal za uzdo. Na obisku ni bilo vseh (bratranec) _____________________. Z _____________________ (Blaž) in _________________ (Marko) se bom pogovorila kasneje. To novico povej še ______________________________ (gospa Marta). Po ločitvi je sin ostal pri  _____________________________ (mati). Ni mogel odnesti vseh ______________________ (škatla). V obeh  _____________________ (skrinja) imamo veliko ______________________ (risba) in  _______________________ (fotografija) ____________________________________________ (slikarka Mira Pregelj). V okolici Vrhnike je veliko __________________________ (naselje). Tako visokega ____________________________ (obzidje) ne morem preplezati. Naš blok ima osem ____________________________ (nadstropje). Ne smeš odpirati tujih ________________ (pismo). V takem _________________________ (vreme) ne morem ven. Sadeži tega __________________ (drevo) so izjemni. Si že pisal svojemu _____________________ (dekle)? Prideš s _________________ (kolo)?

 1. Tvori besedilo, v katerem boš uporabil besedo gospa v štirih različnih sklonih v ednini.
 2. Preberi poved.

Ker hrane primanjkuje, otroci običajno jedo le riž in zelenjavo.

a) Izpiši samostalnike in jim določi spol, število in sklon. Pri sklonu tudi zapiši vprašalno poved.

b) Izpiši edninske samostalnike.

c) Pravilno zapiši dana naselbinska zemljepisna lastna imena. *Nato tvori poved tako, da bo lastno ime v povedi v mestniku.

dolenja nemška vas

gorenje medvedje selo

gorenji vrh pri dobrniču

volčja jama

Uspešno si končal delo. Sedaj pa pojdi malo na zrak in najdi okoli sebe čim več samostalnikov, ki se navezujejo na pomlad.

V petek, 17. 4. 2020, se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve.

rešitve: REŠITVE 7. r utrjevanje

Odgovore preglejte, jih dopolnite in popravite.

Učenci, če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite.

Učitelji vam bomo pomagali.

Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela. Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi.

učitelji slovenščine

 


NAVODILA ZA DELO v tednu od 6. 4. do 10. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že trije tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in delate naloge po navodilih, ki jih dobivate na šolski spletni strani. Čeprav so dnevi zelo lepi, pa vseeno posezite po kakšni dobri knjigi, ki nam jo boste lahko predstavili za bralno značko, ko se zopet srečamo.

V tednu, ki je za nami, ste reševali prvo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni razred, oddelek oz. skupino.

NOVO: Kdor še ni uspel rešiti 1. preverjanja znanja, to lahko stori še do nedelje, 12. 4. 2020.

Povezava do 1. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/264525

Analiza prvega preverjanja znanja: ANALIZA PRVEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 7. r

Drugo preverjanje znanja za posamezni razred

Drugo preverjanje znanja je ravno tako zapisano v obliki ankete. Odgovore zapišite smiselno in jasno.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 9. aprila 2020.

Povezava do preverjanja znanja (spletne ankete): https://www.1ka.si/a/269154

 

Nove naloge

V četrtem tednu bomo nadaljevali z obravnavo umetnostnih besedil.

Učenci potrebujete zvezke in berila, kdor berila nima, si pomaga s spletno stranjo (www.iRokus.si).

Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so tudi v priponkah, vsebine pa so razdeljene po urah.

7. razred: DL 7. r Bina Štape Žmavc Svetovja

Bina Štampe Žmavc: Svetovja

Učenci, danes boste skozi pisno razlago spoznali umetnico Bino Štampe Žmavc ter njeno pesem Svetovja. Pripravite zvezek in berilo ter pomislite, katera beseda se skriva v naslovu (Svetovja) in o čem bi lahko govorila pesem.

Najprej pa spoznajte nekaj drobcev iz življenja Bine Štampe Žmavc.

Bina Štampe Žmavc

Bina Štampe Žmavc je bila rojena leta 1951 v Celju. Na ljubljanski Filozofski fakulteti je dokončala študij primerjalne književnosti, sicer pa živi in dela v Celju. Ukvarjala se je z otroškim improvizacijskim gledališčem ter pisala besedila in režirala predstave v Pionirskem dramskem gledališču v Celju.
Sedaj se posveča pisanju poezije, proze in dramatike, ki je namenjena predvsem otrokom in mladini. Izšlo je že več knjižnih del in pesniških zbirk za otroke in odrasle, ki so bila prevedena tudi v tuje jezike, prejela pa je številne domače in tuje nagrade. Njene knjige bogati izviren jezik, neizmerna domišljija in humor, vsebina pa se navezuje na temeljna življenjska vprašanja, otroški doživljajski svet, zgodovinsko tematiko, drugačnost in drugo družbeno problematiko.

Če bi rad izvedel še več, glej še zapis v berilu, str. 64 in https://www.miszalozba.com/avtorji/bina-stampe-zmavc/.

Delo za 1. uro

Berilo, stran 64, 65.

Preberi Dejavnosti pred branjem in v nekaj povedih (vsaj 5) ubesedi ali v sliki v zvezek upodobi svoj vesoljski sprehod.

Preberi pesem Svetovja v berilu, stran  64.

V zvezek napiši avtorico, naslov pesmi in odgovore (v celih povedih) na prvih pet vprašanj Dejavnosti po branju (B, str. 65)

Delo za 2. uro

Ponovno preberi pesem Svetovja.

Razmisli in zapiši v zvezek:

Katera od kitic ti je bila najtežje razumljiva? Zakaj?

Kateri samostalnik se v pesmi največkrat ponovi kot večpomenka (beseda, ki ima več pomenov)?

Zakaj pesnica pravi, da je svet posameznika neznan, skrivnosten? Sporočilo zadnje, 5. kitice, zapiši s svojimi besedami v 2 do 3 povedih.

Izberi po eno od ponujenih možnosti in pravilne trditve zapiši v zvezek:

Pesem sodi v literarno zvrst:

a) liriko

b) epiko

c) dramatiko

Avtorica besedila Svetovja je:

a) dramatičarka

b) pripovedovalka

c) izpovedovalka

Avtor, ki ni sodobnik (pomeni, da ni ustvarjal v istem času kot pesnica) Bine Štampe Žmavc, je:

a) Oton Župančič

b) Andrej Rozman – Roza

c) Boris A. Novak

 

Dopolni naslednje povedi, ki jih nato z rdečim pisalom zapiši v zvezek (Glej še Literarnoteoretične definicije, B, str. 65, 119, 149).

Literarna snov je izhodišče literarnega dela, ki obstaja, preden jo avtor ubesedi. Tema literarnega dela je to, o čemer govori književno besedilo. Tema te pesmi je _________________________ (socialna, ljubezenska, materinska, bivanjska – IZBERI). Sporočilo ali   ____________ je to, kar nam avtor z besedilom sporoča, je ubeseditev literarne snovi. Običajno je ideja izpeljana iz teme. Motiv je osnovna _________________ ______________________pesniškega ali nasploh literarnega dela. Pesem je napisana v  verzih (pesniških vrsticah) ali  _______________ Po štirje verzi so združeni v eno ___________________. V pesmi imamo pet enakih štirivrstičnih ___________________ ali štirivrstičnic. Rima ali polni stik je glasbeno orodje pesmi, pri katerem se ujemajo glasovi dveh ali več besed od zadnjega naglašenega samoglasnika naprej. Zvezo samostalnika in pridevnika (npr. neskončno obzorje) imenujemo ____________________ _____________________.

*Dodatna naloga. V medijski ustvarjalnici (B, str. 65) si preberi ponujenih šest možnosti, eno izberi in predstavi v zvezek.

V petek, 10. 4. 2020, se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve.    

rešitve: REŠITVE 7. r Bina Štape Žmavc Svetovja

Odgovore preglejte, jih dopolnite in popravite.

Učenci, če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite. Učitelji vam bomo pomagali. Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela. Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi in da se bomo kmalu lahko spet učili v šoli.

učitelji slovenščine

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA DELO v tednu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

minila sta že dva tedna dela na daljavo. Glede na majhno količino vprašanj, ki jih na nas naslavljate, vidimo, da vam gre delo odlično od rok. Le tako naprej.

V tretjem tednu smo se učitelji slovenščine odločili za obravnavo umetnostnih besedil. Pripravili boste berila in zvezke ter spoznavali, o čem so v svojih težkih in manj težkih časih pisali slovenski pesniki in pisatelji. Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so v priponkah,  vsebine pa so razdeljene po urah. Če beril nimate doma, do njih brezplačno dostopate na spletni strani www.iRokus.si.

V petek, 3. 4. 2020,  pa se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve. Pričakujemo, da svoje odgovore pregledate, jih dopolnite in popravite.

Preden se lotite dela, bi učitelji radi preverili vaše znanje. Na spodnjih povezavah boste našli dostop do preverjanj znanja za posamezni razred. Preverjanje znanja je zapisano v obliki ankete, rešite jo natančno in odgovorno, saj bomo vaše odgovore pregledali in jih zabeležili, da vam bomo lahko podali povratno informacijo o vašem znanju, ko se zopet srečamo. Preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Pri zadnjem vprašanju dodajte tudi besedila, ki ste jih tvorili prejšnji teden (lahko v obliki fotografije iz zvezka, če ste besedilo zapisali v zvezek, ali dokumenta, če ste besedilo zapisali na računalnik). Anketa bo aktivna do 2. aprila 2020.

Povezave do preverjanj (spletnih anket):

7. razred: https://www.1ka.si/a/264525

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se še naprej poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Veselo na delo in ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: Ljudska: Graščakov vrtnar (berilo, str. 178)

delovni list:  DL 7. r Ljudska Graščakov vrtnar

rešitve: REŠITVE 7. r Ljudska Graščakov vrtnar

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA DELO v tednu od 23. do 27. marca 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

pred vami je nov delovni teden, ki ga bomo skupaj predelali na daljavo. Upamo, da ste vsi še zdravi in lahko opravljate šolske obveznosti, in kar je še bolj pomembno, preživljate veliko časa v naravi, si nabirate novih moči in uživate v krogu vaših najbližjih.

V tem tednu smo učitelji slovenščine izbrali spoznavanje in analizo neumetnostnih besedil, s katerimi se že in se še boste v življenju srečevali mnogokrat. S pomočjo delovnih zvezkov boste učenci spoznali obliko posameznega besedila (po reševanju so vam na spletni strani www.iRokus.si na voljo tudi rešitve), nato pa ga boste še tvorili.

Poleg spodaj zapisanih navodil za delo prosimo, da si v tem tednu najdete čas in se registrirate na spletnem portalu ucimse.com. Brezplačno se lahko registrirate le za en razred, torej bodite pazljivi pri izbiri svojega razreda. Ne pozabite skrbno shraniti vaše uporabniško ime in geslo.

Prav tako bi vas radi spomnili, da imate še čas, da berete za BRALNO ZNAČKO. Če nimate knjig pri sebi, si jih poiščite na domači polici ali spletnih straneh. V pomoč so vam lahko tudi priporočila na spletni strani šole, v zavihku IZREDNE RAZMERE –KNJIŽNICA. Pogovore o prebranih knjigah boste opravili, ko bomo spet skupaj.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se kar pogumno poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Za delo imate ves teden časa, zato si smiselno razporedite vsebine in bodite pri reševanju natančni.

Ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: 16. lekcija (Skupaj nam bo lepo – Vabilo, spoznavanje besedilne vrste in tvorba)
 1. ura: Učenci rešite naloge v 2. delu DZ (120.–126. strani).
 2. ura: Sami tvorite uradno vabilo, in sicer izberite eno od možnosti, ki so ponujene na 127. strani v 17. nalogi. Pomagajte si z že tvorjenimi vabili v delovnem zvezku. Pazite na obliko in sestavne dele uradnega vabila. Besedilo lahko zapišete v zvezek ali pa ga natipkate na računalnik in nalepite v zvezek.

 priloga: oblika uradnega pisma  Oblika uradnega pisma (vabilo, opravičilo, prošnja)

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA DELO v tednu od 16. do 20. marca 2020

 

7. r

 1. a
 1. ura: Učenci rešijo 13. lekcijo v 2. delu delovnega zvezka, in sicer od 67. do 74. strani.
 2. ura: Nato v zvezek napišejo naslov Opis življenja ljudi v skupnosti in po vzoru 5. naloge na strani 71. oblikujejo opis načina življenja Slovencev.
 3. ura: Prav tako rešijo 11. lekciji v 2. delu delovnega zvezka, in sicer od 39. do 46. strani.
 4. ura: Nato v zvezek napišejo naslov Opis življenja osebe in preglednico iz 25. naloge na strani 46. prepišejo v zvezek. Izberejo si poljubno osebo in opišejo v zvezek  njen delovni teden.
 1. b
 1. ura: DZ 2/ 9. lekcijo (str. 6–15) si končal za DN.
 2. ura: Zapis v zvezek: oblikuj pogajalni pogovor, pri katerem upoštevaj eno od možnosti v DZ 2, str. 12, 20. nal.
 3. ura: DZ 2/ 10. lekcija (str. 18–38) reši v celoti
 4. ura: Ob primeru Jernejevega pisma (DZ 2, str. 18) posreduj ne/uradno pismo o novi bolezni koronavirusu (ali izberi kak drug predmet pisanja e-pisma in ga pošlji na e-naslov: ivanka.viscek@os-trebnje.si.
 1. c
 1. ura: Učenci napišejo naslov Fran Levstik: Martin Krpan in napišejo podrobno obnovo besedila
 2. ura: Učenci, ki so v petek prejeli učni list, prilepijo učni list (glej priloge) in napišejo odgovore na vprašanja. 7.c-Fran-Levstik-Martin-Krpan1-1.doc
 3. ura: Delovni zvezek, 1. del: str. 20–27 (utrjevanje vlog SKJ), podpoglavje
 4. ura: Delovni zvezek, 2. del: str. 40–47
 1. d
 1. ura: Učenci poslušajo radijsko igro Kozlovska sodba v Višnji Gori https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8 (tisti, kateri so v petek manjkali) in zapišejo kratko obnovo poslušanega – od 15 do 20 povedi (vsi).
 2. ura: Iz berila na str. 147 prepišejo literarnovedna pojasnila, zapišejo miselni vzorec o avtorju (lahko še sami najdejo kakšen dodaten podatek na spletu) in odgovorijo na tretje in četrto vprašanje (dejavnosti po branju).
 3. ura: Učenci rešujejo naloge v DZ 2. del od strani 18 do 29.
 4. ura: Učenci rešujejo naloge v DZ 2. del od strani 30 do 38.

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.