Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. Za slovenščino so to naslednje spletne strani: www.iRokus.siwww.iRokusPlus.si (6.–9. razred).

Na povezavi najdete navodila za brezplačen dostop.http://izrednerazmere.splet.arnes.si/slj/


NAVODILA ZA DELO v tednu od 25. do 29. maja 2020

Pozdravljeni, učenci,

vsi učitelji vas pozdravljamo in upamo, da niste imeli preveč težav s preverjanjem in ocenjevanjem znanja prejšnji teden.

Za ta teden smo vam pripravili samostojno delo po DZ.

Potrebovali boste 2. del DZ – hkrati pa odprite tudi spletni učbenik, saj si boste tam ogledali tudi video posnetek (OPIS NARAVNEGA POJAVA).

1. URA

Ker se bomo danes pogovarjali o naravnem pojavu, se na začetku spomnimo, kaj sploh naravni pojav je. Vsi ste že kdaj bežali v hišo pred neurjem, strelami, orkanskim vetrom, točo ali gledali v nebo in občudovali Sončev ali Lunin mrk, mavrico, opazovali utrinke. Mogoče ste videli plazove ali bežali pred požari (tistimi, ki jih ni zanetil človek), vas je prebudil/prestrašil potres. To vse so naravni pojavi, ki nam jih narava ponudi v okolici, kjer živimo. Drugje po svetu se ljudje spopadajo še s hujšimi naravnimi pojavi, ki jih v naši okolici (včasih na srečo) ni, kot so vulkanski izbruh, tsunami, izbruh gejzirja, polarni sij …

Naravni pojav je torej nekaj, kar nastane v naravi brez našega vpliva (ali skoraj brez našega vpliva). Za ljudi ima lahko pozitivne ali negativne posledice.

Opis naravnega pojava je neumetnostno besedilo, saj lahko podatke o vzrokih in posledicah preverimo in ima praktični namen – spoznamo določen naravni pojav.

Pa začnimo z reševanjem nalog v DZ. Na strani 74 boste rešili 1. nalogo. Nato boste preskočili na 3. in odgovorili na vprašanja, ki so povezana z besedilom 4. naloge na strani 75. To uro vas čakajo še vse ostale naloge do 77. strani (torej rešite vse od 4. do 11. naloge).

To naj bo dovolj za prvo šolsko uro.

Če si želite ogledati, kakšne so posledice nekaterih naravnih pojavov, kliknite na spodnje povezave.

https://www.youtube.com/watch?v=oWzdgBNfhQU – tsunami

https://www.youtube.com/watch?v=T-GpHf6fEmY – potres

https://www.youtube.com/watch?v=sxb151WXrYY – plaz

https://www.youtube.com/watch?v=yP_uArttJVg – vulkanski izbruh

https://www.youtube.com/watch?v=YypD-UFBT7E – poplave

Več naravnih pojavov lahko tudi sami poiščete na spletu.

2. URA

Ta ura je namenjena utrjevanju in vaji – sami boste poskusili zapisati poljuben naravni pojav.

Vsak naravi pojav je sestavljen iz treh delov. Najprej začnemo s podpomenko, ki ji sledi nadpomenka, tej pa sledi razlaga. Vse to imenujemo DEFINICIJA.

Razložiti/ponoviti moramo tudi zgornje pojme:

 • nadpomenka je beseda z višjim ali s širšim skupnim pomenom (poimenuje nek skupek predmetov/pojmov …)
 • podpomenka je beseda z nižjim, ožjim pomenom (bolj podrobno razčleni neko skupino predmetov/pojmov …)

Da ponazorimo s primerom.

Mavrica je svetlobni pojav v ozračju, ki ga vidimo v obliki loka spektralnih barv.

Mavrica – podpomenka, svetlobni pojav v ozračju – nadpomenka, ki ga vidimo v obliki loka spektralnih barv – razlaga.

Na strani 78 boste rešili 12. nalogo, nato si oglejte 14. nalogo (ni je potrebno reševati) in poskušajte rešiti 15. nalogo. Če vam ne bo uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, si oglejte posnetek pri 17. nalogi. Dobro poslušajte in si ga oglejte, saj boste slišali podatke, ki jih boste potrebovali za reševanje nalog. Če si prvič ne boste vsega zapomnili, si lahko posnetek predvajate večkrat.

Po posnetku rešite 18., 20., 21., 22., 25., 26. in 27. nalogo. Naloge niso dolge, zato vam ne bodo vzele veliko časa.

Svoje odgovore lahko preverite na www.irokus.si s klikom na ikono s kljukico v kvadratku.

Naloga, ki ni obvezna: vzemi zvezek in zapiši  razlago poljubnega naravnega pojava v 3 povedih. Pazi, kako se definicija začne (podpomenka, nadpomenka in razlaga).  Če se boš preizkusil/a v zapisu opisa naravnega pojava, pošlji svoj zapis svojemu učitelju na elektronsko pošto.

 

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.                                    

Pomagali vam bomo.

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

učitelji slovenščine


Na povezavi najdete rezultate ocenjevanja znanja:

Slovenščina 8. razred – ocene

OCENJEVANJE ZNANJA

Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

8. razred: ponedeljek, 18. 5. 2020, od 8.30 do 9.30

Povezava do ocenjevanja znanja: https://www.1ka.si/a/282746

(anketa bo odprta na dan ocenjevanja od 8.30 do 9.30)

Če boste naleteli na težavo, ali pa boste imeli med reševanjem kakšno vprašanje, nemudoma pišite na: petra.sijanec@os-trebnje.si.

Ocenjevane vsebine v 8. razredu: J. Kersnik: Mačkova očeta, enostavčna in zložena poved

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo v obliki spletne ankete. Ta se bo aktivirala ob 8.30 in bo aktivna eno uro, torej do 9.30. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Preden boste pritisnili KONEC, boste imeli možnost, da svoje odgovore shranite na računalnik.

Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

Srečno!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NAVODILA ZA DELO v tednu od 18. do 22. maja 2020

1. UČNA URA

Učna snov tega tedna je zopet namenjena književnosti, in sicer boste spoznali prav zanimivo pesem.

Najprej napiši v zvezek naslov Niko Grafenauer Življenje.

Nato poslušaj posnetek (razlago) in zapiši ob posnetku vsebino pesmi po kiticah. Na koncu pa pripiši po navodilu še kakšen pregovor ali reklo.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=h1SBXgDWLOAVOW7dTT7refGV

2. UČNA URA

Za utrjevanje vsebine obravnavane pesmi reši učni list, ki ga lahko tudi natisneš in vlepiš v zvezek. Na koncu pa preberi še kratek zapis o pesniku in njegovem ustvarjanju.

Niko Grafenauer

ŽIVLJENJE

1. Katera tema je upesnjena v pesmi Življenje?__________________

2. Kaj je v prvi kitici povedano dvakrat?______________________________

3. Kaj pomeni stalna besedna zveza/frazem dan na dan?__________________

4. V drugi kitici pesnik pove, da življenja ne moremo _____________, ker bi to pomenilo, da smo ____________. Objasni stalno besedno zvezo viseti na nitki:________________________________________________________.

5. Katero nasprotje je izpostavljeno v tretji kitici?_______________________________________________________.

6. Kaj pomeni, da življenje »najlepše je, ko se razsipa z žarom na vse strani in vse do poslednjega hipa z visokim plamenom gori«?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7. Izpiši besede, ki se rimajo? Kateri pomen nosijo rimane besede?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8. Kdaj se pa tvoje življenje razsipa z žarom na vse strani?

 

ZUNANJA OBLIKA

Pesem ima ______ kitic. Kitica je sestavljena iz ______ verzov, zato ji pravimo ___________________. Verzi so/niso enako dolgi.

 

Iz pesmi izpiši PESNIŠKA SREDSTVA:

a) OKRASNI PRIDEVEK:_________________________________________

b) POOSEBITEV:_______________________________________________

c) PRIMERA:__________________________________________________

č) RIMA:_________________. Takšno rimo imenujemo ___________ rima.

Katere vrste rim pa še poznamo?___________________________________

____________________________________________________________

e) METAFORE:______________________________________________

 

ŽIVLJENJE IN DELO NIKA GRAFENAUERJA

Niko Grafenauer se je rodil 5. decembra 1940 v Ljubljani. Oče in mati sta kmalu po njegovem rojstvu umrla, tako je velik del otroštva in mladih let preživel pri sestri učiteljici.

Dokončal je študij primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dolga leta je bil urednik otroškega  in mladinskega programa pri Mladinski knjigi, nazadnje pa do upokojitve direktor in glavni urednik Nove revije.

Niko Grafenauer je pesnik, piše pesmi za otroke in odrasle, esejist in prevajalec.

Za svoja dela je prejel številne nagrade, leta 1980 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1997 pa Prešernovo nagrado.

DELA

Mladinska književnost

Pesniške zbirke:

Pedenjped, 1966

Avotzaver, 1976

Abeceda, 1977

Nebotičniki, sedite, 1980

Stara Ljubljana, 1983

Skrivnosti, 1983 …

Pripovedna dela:

Majhnica

Majhnica in Katrca Škrateljca

Mahajana  in druge pravljice o Majhnici

 

Je predstavnik sodobne književnosti, književnosti, ki ji danes rečemo tudi književnost po 2. svetovni vojni.

Rešitve: Niko Grafenauer Življenje

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.                                    

Pomagali vam bomo.

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 11. do 15. maja 2020

Spoštovani učenci,

v prejšnjem tednu ste reševali 4. preverjanje znanja v obliki spletne ankete.

Analiza 4. preverjanja znanja: ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 8. r

V tem tednu boste utrjevali znanje, saj boste v prihodnjem tednu ocenjeni.

Vsebine, ki jih bomo učitelji slovenščine ocenjevali, so objavljene v preverjanju znanja, ki ste ga reševali prejšnji teden. V petek, 8. 5. 2020, smo objavili tudi rešitve, da ste lahko preverili in popravili oz. dopolnili vaše odgovore.

Ure slovenščine tega tedna namenite ponavljanju in utrjevanju teh vsebin.

OCENJEVANJE ZNANJA IN OCENJEVANE VSEBINE

a) Učencev, ki v 1. ocenjevalnem obdobju ne bi dosegli minimalnih standardov znanja, v 8. razredu pri slovenščini NI.

 

b) Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

8. razred: ponedeljek, 18. 5. 2020, ob 8.30 (anketa bo odprta le določen čas)

Ocenjevane vsebine v 8. razredu: enostavčna in zložena poved, Janko Kersnik: Mačkova očeta

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

V ponedeljek, 18. 5. 2020,  bomo na spletni strani šole v zavihku IZREDNE RAZMERE – SLJ – 8. RAZRED objavili povezavo do pisnega ocenjevanja znanja v obliki spletne ankete, ki bo aktivna točno ob določeni uri. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Ocenjevanje znanja se bo pričelo točno ob 8.30 in zaključilo ob določeni uri (objavljeno na dan ocenjevanja). Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

______________________________________________________________________

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

NALOGE V TEM TEDNU

Ta teden utrjujte svoje znanje. Utrjujte ga s pomočjo preverjanja znanja, ki ste ga dobili prejšnji teden. Za vajo lahko rešujete tudi naloge v delovnem zvezku in berilu, ki se navezujejo na ocenjevane teme (enostavčna in zložena poved, Janko Kersnik: Mačkova očeta).

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 4. do 8. maja 2020

Spoštovani učenci,

za vami so prvomajske počitnice. Upamo, da ste si odpočili in si nabrali novih moči za zadnji del šolskega leta.

Ponovno vas nagovarjamo, da opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

Pred prvomajskimi počitnicami ste osvajali  snov, ki jo bomo preverili s preverjanjem znanja.

Povezava do 4. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/276192

Anketo rešite do petka, 8. 5. 2020.

Napovedujemo ocenjevanje znanja, ki bo potekalo od 11. 5. 2020 dalje. Podrobnejše informacije boste dobili na RU. Redno pa spremljate spletno stran šole (zavihek IZREDNE RAZMERE – SLJ) , kjer bomo objavili navodila in povezave za ocenjevanje znanja. Ocenjevane vsebine imate pripete spodaj. Pripravljajte se s pomočjo vprašanj v preverjanju znanja.

Nove naloge

Obravnava nove učne snovi

V sedmem tednu bomo nadaljevali z obravnavo umetnostnega besedila Leva Nikolajeviča Tolstoja: STAREJŠI BRAT.

Učenci potrebujete zvezek in berilo Novi svet iz besed 8 (www.iRokus.si).

Naloge za 1. uro v priponki: DL 8. r Starejši brat

Zdaj pa veselo na delo.

1. ura

Ponovi, kaj je realizem. Razlago najdeš v berilu na strani 109.

 • Napiši naslov REALIZEM in razlago prepiši v zvezek.

Kateri so slovenski realistični pisci?

 • Priimkom dodaj imena in odgovor zapiši (Jurčič, Kersnik, Tavčar, Aškerc).

Kdo je bil Lev Nikolajevič Tolstoj? (berilo, str. 108)

 • Odgovor zapiši v zvezek.

Napiši avtorja in naslov besedila, ki ga boš bral – Lev Nikolajevič Tolstoj: Starejši brat.

Tolstoj je imel starejšega brata. Sprva se razlik med njima ni zavedal, a ko sta nekoliko zrasla, je dobil občutek, da ga starejši brat v vsem prekaša. Postal je ljubosumen nanj.

Imaš tudi ti starejšega brata ali pa si ga od nekdaj želel(a) imeti? Kakšen je ta brat v tvojih mislih?

! Preberi besedilo v berilu na strani 108–109: Lev Nikolajevič Tolstoj: Starejši brat.

Ponovno preberi besedilo – GLASNO.

Lahko se posnameš in potem poslušaš.

S posebno govorico ponazori razpoloženje Nikolaja.

Takemu branje pravimo interpretativno branje.

Si zadovoljen s svojim branjem?

Kako vidi svojega starejšega brata Nikolaj? Kako ga opiše? S katerimi besedami nam ga predstavlja? Kaj pa nam pove Nikolaj o sebi?

 • Izpiši iz besedila vse njune lastnosti in dogodke, ki te lastnosti ilustrirajo.

Nikolaj, mlajši brat:   

Volodja, leto dni starejši brat:

 • ponosen na svoje prvenstvo
 • boljši na vseh področjih: v zabavah, v _______, v ________

Podobno si lahko lastnosti glavnih junakov in dogodke, ki te lastnosti ilustrirajo, izpisuješ tudi pri drugih besedilih. To ti bo pomagalo pri razumevanju zgodb.

Pripoved Starejši brat je kratka. Dogajanja je malo. Opis osrednjega dogodka ilustrira odnos med bratoma.

 • Zapiši, kakšen je odnos med bratoma? Sta enakovredna, se spoštujeta, se razumeta?
 • Iz zgodbe napiši dramski prizor: SPOR MED BRATOMA.

Glavni osebi sta Nikolejka in Volodja.

Besedilo naj bo napisano po vlogah. Zapiši tudi didaskalije.

PRIMER:

SPOR MED BRATOMA (dramski prizor)

Volodja: Kdo te je prosil, da šariš po mojih stvareh? (Opazi nered.) In kje je steklenička?      Gotovo si jo …

Nikolejka: Po nesreči … (Išče izgovor.)

DODATNA NALOGA:

 • Predstavljaj si, da Volodja  piše dnevnik. Kakšna bi bila stran iz dnevnika, ki bi pripovedovala o tem dogodku?

Rešitve: REŠITVE 8. r Starejši brat

2. ura

Preverjanje znanja in priprava na ocenjevanje znanja

Vsebine: enostavčna in zložena poved, Janko Kersnik: Mačkova očeta

Preverjanje v priponki: PREVERJANJE_8_skladnja_Kersnik

Spoštovani učenci,

učitelji smo za vas pripravili preverjanje znanja pred ocenjevanjem znanja o posameznih učnih sklopih, ki smo jih obravnavali v času, ko učenje poteka na daljavo. Tako se boste lahko pripravili na ocenjevanje znanja, ki ga bomo izvedli v maju.

Zdaj pa le preverite svoje znanje. V zvezek napišite naslov in nato počasi, vendar natančno zapisujte odgovore na spodnja vprašanja. Ko boste odgovorili na vsa vprašanja, svoje znanje ocenite z emotikoni  , kot ste že navajeni. Pri ocenjevanju bodite strogi, vendar pošteni. Napačne odgovore seveda popravite. Pomembno je tudi, da znate kot pri ustnem ocenjevanju znanja brez pomoči zvezka odgovoriti na zastavljena vprašanja.

Odgovori na vprašanja v krepkem tisku dokazujejo minimalna znanja.

Rešitve preverjanja: REŠITVE PREVERJANJA_8_skladnja_Kersnik

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine


Prvomajske počitnice

Dragi učenci,

pred vami je teden dni počitnic. V tednih, ki so za nami, ste se naučili veliko novega, soočali ste se z novimi izzivi in premagovali različne ovire. Odlično vam je šlo in zelo smo ponosni na vas. V prihodnjih dneh pa si odpočijte in si naberite novih moči.

Morda je to tudi čas, da postorite še vse tisto, za kar vam je zmanjkalo časa, vsekakor pa izpolnite spletne ankete, ki so ponovno odprte za vse tiste, ki tega še niste storili. Spletne ankete bodo del ocene, ki jo boste pridobili v maju. Z ocenjevanjem bomo pričeli v 8. tednu izobraževanja na daljavo od 11. 5. 2020 dalje.

Srečno!

učitelji slovenščine

Povezave do anket:

1. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/264844

2. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/269172

3. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/271162


NAVODILA ZA  DELO v tednu od 20. 4. do 24. 4. 2020

Spoštovani učenci,

pred nami je še en teden dela na daljavo, potem pa veselo na počitnice.

Vsebine bomo ponovno objavili šele 3. oz. 4. maja. Juhuhu!

Zato pa kar hitro in veselo na delo!

Učenci, ki še niste opravili bralne značke, knjige pa ste že prebrali, obnove čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

V tednu, ki je za nami, ste reševali tretje preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek.

Analiza tretjega preverjanja znanja: ANALIZA TRETJEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 8. r

V tem tednu ne bomo preverjali vašega znanja!

Učenci 8. razreda boste v tem tednu opravili tudi KULTURNI DAN.

Ta je za vse učence obvezen, zato boste morali po ogledu predstave izpolniti tudi spletni vprašalnik!

Navodila boste našli v zavihku DNEVI DEJAVNOSTI – KULTURNI DAN, opravite pa ga lahko kadarkoli v tem tednu.

Nove naloge – UTRJEVANJE

V šestem tednu boste utrjevali podredno zloženo poved. Kot vidite, učitelji temi posvečamo veliko ur, ker je zelo pomembna, zato želimo, da naloge odgovorno rešujete.

Pozdravljeni, osmošolci!

Narava nas s svojimi lepotami v teh dneh prav boža, zato smo se odločili, da utrjevanje stavčnih členov in odvisnikov povežemo z naravnimi pojavi. Izbrali smo besedilo, ki je opis nastanka jam, saj nas le-te s svojo skrivnostnostjo vedno očarajo.

Povezava do delovnega lista: DL 8. r utrjevanje podredij

1. učna ura

NASTANEK JAM (opis naravnega pojava)

Kraški pojavi so površinski in podzemni; najbolj znane so kraške jame. Pogosto so med seboj povezane v zapleten sistem dvoran in ozkih prehodov. Taki sistemi so lahko dolgi več kilometrov in segajo preko tisoč kilometrov globoko v Zemljino notranjost. Vhodi v jame so bili nekdaj zatočišča tako za ljudi kot za živali. Nekatere jame še danes, poleg množice nevretenčarjev, naseljujejo netopirji, ptice, kače in celo krokodili.

Apnenci niso povsod enako primerni za nastanek jam. Nekateri so mehansko premalo trdni, da bi vzdržali težo jamskega stropa. Masivni, dobro razpokani apnenci z majhno medzrnsko poroznostjo so najprimernejši za nastanek jam. Ploskve plastnatosti, razpoke in prelomi so nezveznosti v kamnini, skozi katere pronica deževnica in ob tem raztaplja apnenec. Dolgotrajno raztapljanje takega apnenca lahko pripelje do nastanka jame.

(Prirejeno po Družinski enciklopediji, Ljubljana, Slovenska knjiga, 1996.)

 

a) Dopolni pravilo.

Poved je ___________________________________________, ki se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom.

b) Koliko povedi je zapisanih v prvem odstavku izhodiščnega besedila? __________________________________

c) Dopolni pravilo.

Stavek je zgrajen iz besed, ______________________________________________________________________________________.

č) Izpiši osebno glagolsko obliko iz zadnje povedi prvega odstavka.

____________________________________________

d) Koliko stavkov je v vseh povedih prvega odstavka?______________________________________________________

e) Iz prvega odstavka izhodiščnega besedila izpiši enostavčno poved.

f) Iz drugega odstavka izhodiščnega besedila izpiši zloženo poved.

g) Obkroži pravilni trditvi.

Podredno zložena poved a) nima vedno vejice.
b) je zgrajena iz glavnega in odvisnega stavka.
c) se vedno začne z vezniško besedo.
č) ima najmanj dve osebni glagolski obliki.
d)

je poved, v kateri sta glavni in odvisni stavek enakovredna.

 

h) V spodnjo tabelo zapiši vprašalnico, s katero se vprašaš po stavčnem členu, stavčni člen izpiši in ga poimenuj.     

Povečan pretok vode pospešeno povzroča raztapljanje apnenca.

Skozi vrtače odteka voda v jamski sistem zaradi razpok v apnencu.

VPRAŠALNICA IZPIS IZ POVEDI STAVČNI ČLEN

 

2. učna ura:

a) Obkroži vezniške besede, vstavi vejice in obkroži/podčrtaj glavne stavke. Vprašaj se po odvisnikih in zapiši vprašalnice. Odvisnike označi ter jih poimenuj.        

Preden se apnenčasta masa prvič dvigne nad morsko gladino ne vsebuje kraških tvorb.

___________________________________________________________________________

Če se odpravite v Postojnsko jamo boste lahko občudovali najdaljši jamski sistem v Sloveniji.

___________________________________________________________________________

Križna jama pri Ložu ki ima čudovite kapnike in jezerca velja za eno najlepših kraških jam.

__________________________________________________________________________

Mnoge kmetije zaradi povečanega obiska jam ponujajo prenočišča da bi lažje preživele.

___________________________________________________________________________

b) Krepko tiskana dela povedi spremeni v odvisnike.

Povečan pretok je vzrok za pospešeno raztapljanje sten kanala.

Masivni, dobro razpokani apnenci so najprimernejši za nastanek jam.

c) Obkroži vezniški besedi ter določi vrsto odvisnikov. Odvisnika spremeni v ustrezna stavčna člena in zapiši enostavčni povedi.

Kraške tvorbe začnejo nastajati, ko začne deževnica pronicati skozi razpoke.

Čeprav se naravovarstveniki trudijo, so mnoge jame zelo onesnažene in izropane.

d) Enostavčni povedi poveži v zahtevano podredje tako, da je v njem zahtevani odvisnik. Podredno zloženo poved zapiši, vstavi vejico in obkroži/podčrtaj glavni stavek.

Nekatere jame še danes naseljujejo mnoge živali.

Prilagodile so se na življenje v njih.

Prilastkov odvisnik

Vzročni odvisnik

                                                   

Obiskovalcev jam je vedno več. Naravno okolje jam je ogroženo.

Vzročni odvisnik:

Dopustni odvisnik:

Prilastkov odvisnik:

Rešitve bodo objavljene v petek: REŠITVE 8. r utrjevanje podredij

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Učitelji vam bomo pomagali.

Želimo, da ostanete zdravi in uživate v počitnicah.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 14. 4. do 17. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že štirje tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in opravljate naloge.

V tednu, ki je za nami, ste reševali drugo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek oz. skupino.

Analiza drugega preverjanja znanja: ANALIZA DRUGEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 8. r

In že je na vrsti naslednje preverjanje znanja.

Navodila za reševanje 3. preverjanja znanja se niso spremenila. Bodite natančni in odgovarjajte v povedih.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 17. aprila 2020.

Povezava do 3. preverjanja znanja (spletne ankete): https://www.1ka.si/a/271162

Nove naloge – utrjevanje znanja

V petem tednu boste utrjevali vaše znanje. Tokrat na malo drugačen način.

Če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite.

Učitelji vam bomo pomagali.

Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela. Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi.

učitelji slovenščine

Ta teden smo vam namenili malo drugačen način utrjevanja in preverjanja vašega znanja.

Morali boste rešiti dva kviza (najdete ju spodaj v povezavi) – oba sta obvezna in aktivna do petka, 17. 4. 2020.

Prvi bo preverjal vaše znanje o povedih in stavčnih členih, drugi pa znanje o odvisnikih.

Svetujem, da si med prvim in drugim vzamete premor.

Najprej morate dobro prebrati navodila, da ne boste imeli kakšnih težav. Ves čas jim morate slediti.

Ko kliknete na link …

Odpre vam takšno stran:

Vpišete IME IN PRIIMEK ter RAZRED (ne vpisujete nobenih drugih imen ali vzdevkov). Učitelji bomo vaše rešitve pregledali in jih analizirali. Če želite, si lahko izklopite glasbo, zvočne učinke in zabavne kartončke (memes). A to morate storiti, preden pritisnete na start game.

Ko to vpišete, stisnete START game.

Če vam odpre takšno stran,

SE NE POTREBUJETE NIKAMOR VPISATI! To okence (ne zavihek) samo zaprete s križcem in se vam pojavi to:

Kliknete na start in že začnete z reševanjem.

Dobro preberite vprašanja in seveda tudi odgovore. Za vsako vprašanje imate na voljo 2 min, da odgovorite.

Ko kviz končate, se vam prikaže:

Pod to statistiko so vaši odgovori. Če stisnete na vprašanje, ki je obarvano rdeče, se vam pokaže pravilni odgovor in tudi to, kako ste vi odgovorili. Če želite še enkrat utrditi svoje znanje, pritisnete Play again in lahko vadite, kolikor želite – nimate omejenega števila utrjevanj. Učitelji bomo videli, kolikokrat ste odigrali kviz in tudi spremljali, če ste v ponovitvah izboljševali svoje znanje.

Za drugi kviz veljajo enaka navodila.

Povezava do prvega kviza: https://quizizz.com/join?gc=169156

Povezava do drugega kviza:  https://quizizz.com/join?gc=269467


NAVODILA ZA DELO v tednu od 6. 4. do 10. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že trije tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in delate naloge po navodilih, ki jih dobivate na šolski spletni strani. Čeprav so dnevi zelo lepi, pa vseeno posezite po kakšni dobri knjigi, ki nam jo boste lahko predstavili za bralno značko, ko se zopet srečamo.

V tednu, ki je za nami, ste reševali prvo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni razred, oddelek oz. skupino.

NOVO: Kdor še ni uspel rešiti 1. preverjanja znanja, to lahko stori še do nedelje, 12. 4. 2020.

Povezava do 1. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/264844

Analiza prvega preverjanja znanja: ANALIZA PRVEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 8.

ANALIZA PRVEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 8. r,5. s.pdf

Drugo preverjanje znanja za posamezni razred

Drugo preverjanje znanja je ravno tako zapisano v obliki ankete. Odgovore zapišite smiselno in jasno.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 9. aprila 2020.

Povezava do preverjanja znanja (spletne ankete): https://www.1ka.si/a/269172

Nove naloge

V četrtem tednu bomo nadaljevali z obravnavo umetnostnih besedil.

Učenci potrebujete zvezke in berila, kdor berila nima, si pomaga s spletno stranjo (www.iRokus.si).

Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so tudi v priponkah, vsebine pa so razdeljene po urah.

8. razred: DL 8. r Anton Aškerc Kronanje v Zagrebu

ANTON AŠKERC

KRONANJE V ZAGREBU

 1. ura

Pozdravljeni, učenci. Kako ste? Upam, da vam naše učne vsebine ne delajo preveč težav. Moramo vam tudi povedati, da vas pogrešamo.

Danes bomo prebrali pesem Kronanje v Zagrebu, ki jo najdete v berilu na str. 132 ali na spletu https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB8&pages=132-133 (irokus.si).

Najprej bomo ponovili, katere književne zvrsti poznamo. Poznamo pripovedništvo, pesništvo in dramatiko. Ker smo že zgoraj omenili, da bomo prebrali pesem, vemo, da Kronanje spada v pesništvo. To prepoznamo po tem, da je besedilo zapisano v kiticah, v katerih so verzi. V vsaki pesmi pa lahko iščemo še pesniška sredstva (pesniški jezik).

Preden začnemo z vsebino, moramo povedati še nekaj o avtorju. Nič se ni potrebno bati, ne bo veliko – le toliko, da dobite predstavo, v katerem slovenskem književnem obdobju je živel, kaj je počel, kje se je rodil in katera so njegova dela.

Ali se še spomnite, kako zapišemo miselni vzorec? Če ne, bomo na hitro ponovili sedaj.

V zvezek zapišemo avtorja (zgoraj levo) in naslov pesmi (eno vrstico nižje na sredino) ter spodnji miselni vzorec.

 

Dovolj o avtorju. Zelo bomo zadovoljni, če si boste vsaj nekaj od tega tudi zapomnili, saj se bomo o njem ponovno pogovarjali v 9. razredu, ko bomo obravnavali literarna obdobja.

Pa nadaljujmo. Ponovili smo že o literarnih zvrsteh, nekaj novega izvedeli o avtorju, torej nam preostane še, da nekaj povemo o sami vsebini in od kod je vzel motive za pesem.

Najprej si oglejte obe sliki (str. 133 in str. 135). Ali ste ugotovili, kdo je prikazan na sliki?

Verjetno tega gospoda na prestolu ne poznate, čeprav smo prepričani, da ste zanj že slišali – verjetno pri zgodovini. Najprej se osredotočimo na njegova oblačila. Če odmislimo krono – ali je oblečen gosposko ali je oblečen v kmečka oblačila? Pričakovali bi, da je oblečen gosposko, če sedi na prestolu, ali ne? Tudi sam naslov nas malo zavede, saj piše, da bodo nekoga kronali. No, pa povejmo, kdo je bil ta možak in kaj se mu je zgodilo. Da bi to razložili, se moramo vrniti kar nekaj stoletij v preteklost. Takrat so živeli plemiči, kralji in njihovi podložniki. Podložniki (kmetje) so morali svojemu gospodarju plačevati davek – le-tega so plačevali po navadi v pridelku in s služenjem – tlako. Fevdalci pa so zahtevali vedno več od kmetov (višali so davke). Kmete so spravili tako daleč, da ti zaradi vedno višjih davkov niso mogli več normalno preživeti. Zaradi tega so se kmetje začeli upirati. Na Slovenskem so se kmečki upori (punti) začeli že v 15. stoletju, končali pa v 18. stoletju. Bilo jih je okoli 170, vendar so se vsi končali neuspešno.

Če bi radi izvedeli še več o kmečkih uporih, lahko pobrskate po spletu.

Mi pa se bomo osredotočili na vsebino. Najprej preberite začetek pesmi. Opazili boste, da se v njej pojavi ime ene osebe. Katere?

Ne goljufati, ne bomo še povedali, kdo je ta oseba. Sami jo morate najti. Torej. Še enkrat preberite začetek pesem (ali pa jo poslušajte, če uporabljate e-berilo). Ime najdete že na začetku – potrebno je prebrati samo par verzov.

Torej, naš junak se imenuje Matija Gubec. Rodil se je na Hrvaškem in bil vodja velikega slovensko-hrvaškega kmečkega upora. Organiziral je kmete, da so se podali v boj proti fevdalcem. A kot smo že prej omenili, se je upor končal neuspešno. Matijo so ulovili in ga pripeljali v Zagreb, kjer so mu sodili pred velikim številom ljudi, da bi bil za opomin, kaj se bo zgodilo vsem, ki se bodo uprli. Kaj se je v resnici zgodilo, pa bomo spoznali v sami pesmi.

Naj samo še omenimo, da se je v tistem času prepevala zelo znana pesem, ki je povezana s kmečkimi upori – Puntarska pesem https://www.youtube.com/watch?v=JO2ms-1k91k. Če želite, jo lahko poslušate.

Bistvene podatke (ki so krepko označene in miselni vzorec) si natisnite in prilepite v zvezek (ali prepišite, da ne porabimo preveč barve). Zagotovo  boste morali kakšno stvar o tem znati, ko se ponovno vidimo.

Tako. Zdaj smo končali z zgodovino – še sreča. Pričenja se branje.

Vaša naloga je, da preberete/poslušate celotno pesem. Ni potrebno skrbeti – ni tako dolga, kot je videti. Če kakšne besede ne razumete, njeno razlago poiščite v stvarnih pojasnilih.

Po branju zapiši v zvezek odgovore, na ta tri vprašanja.

Kakšni so tvoji občutki, ko si prebral pesem?

So pozitivni ali negativni?

Veš, kaj se je z Matijem Gubcem zgodilo na koncu?

Preden bolj podrobno pogledamo vsebino, še par besed o sami pesniški obliki (ne mešajte z obliko pesmi – saj veste, število kitic in verzov).

Ugotovili ste, da pesem nima ravno srečnega konca. Takšno pesem imenujemo balada. Seveda pa balada nima samo te značilnosti. Vse to smo se naučili že pri obravnavi Povodnega moža. A vseeno, še enkrat na hitro ponovimo.

Če tega še nimate zapisanega v zvezku, si boste prepisali sedaj.

Pri nas se je balada razvila v ljudski poeziji v srednjem veku.

Značilnosti balade so:

 • v njej nastopa malo oseb,
 • v njej je veliko dialoga/dvogovora,
 • včasih nastopajo nadnaravna bitja (spomni se na Povodnega moža),
 • dogajanje je temačno/napeto,
 • pozna dramski trikotnik,
 • je lirsko-epska pesem.

Če primerjate Prešernovo pesem Povodni mož s Kronanjem, ali opazite kakšne razlike? Je v Prešernovi pesmi kaj takega, česar v Kronanju ni? Seveda, razlike se najdejo, saj poznamo različne vrste balad:

 • romantično (France Prešeren – Povodni mož)
 • realistično (Anton Aškerc – Kronanje v Zagrebu)
 • moderno (Dragotin Kette – Kmečka pesem)

V vsaki se najde kaj drugega, vse pa povezuje temačno dogajanje, dramatska zgodba in tragičen konec.

Zdaj smo že skoraj pri koncu prve ure. Manjka nam samo še to, da pesem še enkrat preberete in v zvezek zapišete naslednje podatke:

glavna književna oseba:

stranske književne osebe:

književni prostor:

književni čas:

tema besedila:

književna zvrst in literarna vrsta:

opiši Matijo Gubca:

!Dodatna naloga: obnova pesmi (10─15 povedi – pazi, da ne izpustiš kakšnega pomembnega dogodka).

Vse odgovore dobiš ob koncu tedna. Upamo pa, da se boš potrudil in ne boš čakal le na naše rešitve.

 

 1. ura

Prejšnjo uro smo se pogovarjali o avtorju, kmečkih uporih, Matiji Gubcu in ponovili balado ter književne zvrsti. V tej uri pa se bomo bolj osredotočili na samo vsebino in pesniški jezik.

Na hitro bomo ponovili vsebino pesmi. Ponovno poiščite pesem in spodnje besedilo prepišete v zvezek.

Prazna mesta dopolnite.

Zapis v zvezek

Matijo Gubca pripeljejo v (katero mesto) ____________________.      Iz katerega verza to izveš – izpiši ga:  ____________________________________________________. Pripeljejo ga pred __________________ cerkev. K ljudskemu kralju pridejo  ________________ možje. Z njim se pogovarjajo __________________ (Ga spoštujejo ali se iz njega norčujejo?). Nagovarjajo ga, vzklikajo; vsak mu zastavi posmehljivo vprašanje, na katero odgovori sam. Prvi ga postavi na _______________, drugi mu prinese _______________, tretji pa _____________. Gubec žalitve sprejema ________________. Namesto njega govorijo njegove ______________ (verz: ____________________________________________).

Gubec naroči kmetom __________________________________________.

Kaj morate vedeti o lirskem subjektu v pesmi?

Zapis v zvezek:

Matija Gubec je bil priveden v Zagreb, da ga tam kaznujejo za zgled drugim, naj se ne upirajo fevdalcem. Usmrtitev so ljudje v tistem času dojemali enako kot danes, ko gremo na kakšno predstavo ali športno prireditev. Torej, Matijo privedejo in ga začnejo mučiti (žareč prestol, žareče žezlo, žareča krona). Želijo, da bi pokazal strah, nemoč, da bi se zlomil. Zasmehujejo ga, a nič ne pomaga. Matija ne pokaže slabosti. Še več. Na koncu mučenja nagovori vse zbrane in jih opozori, da naj ne pozabijo na ta dan.

Še enkrat smo ponovili vsebino pesmi, sedaj pa nas čakajo malo težje stvari. Se še spomniš pesniškega jezika? Če ne, hitro pobrskaj po zvezku (učni list).

Pa začnimo.

Zapišeš v zvezek OBLIKA PESMI.

Najprej opiši kitico in verz (koliko je kitic in koliko ima vsaka kitica verzov).

Ta naloga res ni bila pretežka.

Pa poglejmo, kako ti bo šel pesniški jezik. Verjamemo, da ne bo pretežko.

Razpredelnico preriši v zvezek ali jo natisni.

In smo že na koncu. Upamo, da imaš še malo volje, da dokončamo to uro. Si za to?

Tega ne rabiš prepisovati, naj ti bo samo v pomoč pri tvorbi.

Dodatna naloga: Ker se učitelji radi šalimo, ti dajemo še zadnjo nalogo. Prejšnjič si moral tvoriti uradno opravičilo. Tokrat zapiši šaljivo opravičilo, v katerem se Gubec opravičuje sodniku, da žal ne more priti na svojo usmrtitev. Zapiši tudi razlog. Pazi na sestavine uradnega opravičila, naslov pa si lahko izmisliš. Besedilo lahko tudi natipkaš. Saj bo šlo?

V petek, 10. 4. 2020, se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve.    

rešitve: REŠITVE 8. r Anton Aškerc Kronanje v Zagrebu

Odgovore preglejte, jih dopolnite in popravite.

Učenci, če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite. Učitelji vam bomo pomagali. Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela. Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi in da se bomo kmalu lahko spet učili v šoli.

učitelji slovenščine

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA DELO v tednu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

minila sta že dva tedna dela na daljavo. Glede na majhno količino vprašanj, ki jih na nas naslavljate, vidimo, da vam gre delo odlično od rok. Le tako naprej.

V tretjem tednu smo se učitelji slovenščine odločili za obravnavo umetnostnih besedil. Pripravili boste berila in zvezke ter spoznavali, o čem so v svojih težkih in manj težkih časih pisali slovenski pesniki in pisatelji. Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so v priponkah,  vsebine pa so razdeljene po urah. Če beril nimate doma, do njih brezplačno dostopate na spletni strani www.iRokus.si.

V petek, 3. 4. 2020,  pa se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve. Pričakujemo, da svoje odgovore pregledate, jih dopolnite in popravite.

Preden se lotite dela, bi učitelji radi preverili vaše znanje. Na spodnjih povezavah boste našli dostop do preverjanj znanja za posamezni razred. Preverjanje znanja je zapisano v obliki ankete, rešite jo natančno in odgovorno, saj bomo vaše odgovore pregledali in jih zabeležili, da vam bomo lahko podali povratno informacijo o vašem znanju, ko se zopet srečamo. Preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Pri zadnjem vprašanju dodajte tudi besedila, ki ste jih tvorili prejšnji teden (lahko v obliki fotografije iz zvezka, če ste besedilo zapisali v zvezek, ali dokumenta, če ste besedilo zapisali na računalnik). Anketa bo aktivna do 2. aprila 2020.

Povezave do preverjanj (spletnih anket):

8. razred: https://www.1ka.si/a/264844

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se še naprej poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Veselo na delo in ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: Janko Kersnik: Mačkova očeta (berilo, str. 136)

delovni list: DL 8. r Janko Kersnik Mačkova očeta

rešitve: REŠITVE 8. r Janko Kersnik Mačkova očeta (2)

dodatna tema za učence 3. skupine (P. Šijanec): OBRAVNAVA – ZLOŽENA POVED

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA DELO v tednu od 23. do 27. marca 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

pred vami je nov delovni teden, ki ga bomo skupaj predelali na daljavo. Upamo, da ste vsi še zdravi in lahko opravljate šolske obveznosti, in kar je še bolj pomembno, preživljate veliko časa v naravi, si nabirate novih moči in uživate v krogu vaših najbližjih.

V tem tednu smo učitelji slovenščine izbrali spoznavanje in analizo neumetnostnih besedil, s katerimi se že in se še boste v življenju srečevali mnogokrat. S pomočjo delovnih zvezkov boste učenci spoznali obliko posameznega besedila (po reševanju so vam na spletni strani www.iRokus.si na voljo tudi rešitve), nato pa ga boste še tvorili.

Poleg spodaj zapisanih navodil za delo prosimo, da si v tem tednu najdete čas in se registrirate na spletnem portalu ucimse.com. Brezplačno se lahko registrirate le za en razred, torej bodite pazljivi pri izbiri svojega razreda. Ne pozabite skrbno shraniti vaše uporabniško ime in geslo.

Prav tako bi vas radi spomnili, da imate še čas, da berete za BRALNO ZNAČKO. Če nimate knjig pri sebi, si jih poiščite na domači polici ali spletnih straneh. V pomoč so vam lahko tudi priporočila na spletni strani šole, v zavihku IZREDNE RAZMERE –KNJIŽNICA. Pogovore o prebranih knjigah boste opravili, ko bomo spet skupaj.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se kar pogumno poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Za delo imate ves teden časa, zato si smiselno razporedite vsebine in bodite pri reševanju natančni.

Ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: 14. lekcija (Iz srca do srca – Zahvala in opravičilo, spoznavanje besedilne vrste in tvorba)
 1. ura: Učenci rešite naloge v 2. delu DZ (92.–97. strani).
 2. ura: Sami tvorite uradno zahvalo ali uradno opravičilo, in sicer izberite eno od možnosti, ki so ponujene na 101., 102. strani v 18. oz. 19. nalogi. Pomagajte si z že tvorjenimi zahvalami/opravičili v delovnem zvezku. Pazite na obliko in sestavne dele uradne zahvale/opravičila. Besedilo lahko zapišete v zvezek ali pa ga natipkate na računalnik in nalepite v zvezek.

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA DELO v tednu od 16. do 20. marca 2020

8. r

 1. razred, 1. skupina (M. Ogrinc)

1., 2. ura: OPIS NAPRAVE (reševanje nalog v II. delu DZ str. 6-18)

3., 4. ura: OPIS POSTOPKA (reševanje nalog v II. delu DZ str. 42-52)

 1. razred, 2. skupina (M. Merzel)
 1. ura: Učenci utrjujejo že obravnavano učne snov – poved, stavek, veznik, vrste odvisnikov (brez prilastkovega). Rešujejo vaje v delovnem zvezku. Če ga nimajo doma, do njega brezplačno dostopajo prek spleta: https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS8SDZ_2del&pages=i in si naloge prepišejo v zvezek.
 2. ura: Učenci rešujejo vaje v DZ, 2. del:

OSEBKOV ODVISNIK: str. 21/1. naloga, str. 22/3., 4. in 5. naloga, str. 23/7. naloga.

PREDMETNI ODVISNIK: str. 23/1. naloga, str. 24/2. naloga, str. 25/5. in 6. naloga.

ČASOVNI ODVISNIK: str. 29/3. naloga, ki se nadaljuje na naslednji strani, str. 33/7. naloga, ki se nadaljuje na      naslednji strani.

KRAJEVNI ODVISNIK: str. 30/4. naloga, str. 34/8. naloga.

 1. ura: VZROČNI ODVISNIK: str. 35/10. naloga, ki se nadaljuje na naslednji strani.

NAČINOVNI ODVISNIK: str. 35/9. naloga.

NAMERNI ODVISNIK: str. 36/11. naloga.

DOPUSTNI ODVISNIK: str. 36/12. naloga, ki se nadaljuje na naslednji strani.

 1. ura: Rešijo tudi 13. nalogo na str. 37 in 15. nalogo na str. 38.
 1. razred, 3. skupina (P. Šijanec)

1. in 2. ura: Učenci preberejo knjigo za domače branje: Ivan Tavčar: Visoška kronika. V zvezek zapišejo naslov in v obliki miselnega vzorca izpišejo književne prvine besedila (glavne osebe, književni prostor in čas, tema besedila, snov, motivi, literarna vrsta, avtor, pripovedovalec).

3. in 4. ura: V 2. delu delovnega zvezka v celoti rešijo 15., 16. in 17. lekcijo.

 1. razred,  4. skupina (S. Pristavnik)
 1. ura: Učenci rešijo naloge v DZ 1. del od strani 118 do 120 in od 122 do 123.
 2. ura: Učenci rešujejo naloge v DZ 2. del od strani 20 do 26.
 3. ura: Učenci rešujejo naloge v DZ 2. del od strani 27 do 36.
 4. ura: Učenci rešujejo naloge v DZ 2. del od strani 37 do 40 in od 65 do 68.
 1. razred, 5. skupina (M. Bahun)
 1. ura: Opis naprave

DZ 2 Slovenščina za vsak dan 8, str. 6-13, naloge 1-24

 1. ura: 24. nalogo narediš tako, da napišeš opis poljubno izbrane naprave na računalnik in opis naprave pošlješ učiteljici po e-pošti do torka, 17. 3. 2020.
 2. ura: Opis naprave

DZ 2 Slovenščina za vsak dan 8, str. 13-18, naloge 1-14 (Vse naloge narediš v delovni zvezek.)

 1. ura: Prislovnodoločilni odvisniki
 1. razred, 6. skupina (M. Kmetič)

Utrjevanje že obravnavane učne snovi – poved, stavek, veznik, vrste odvisnikov (brez prilastkovega)

 1. ura: delovni zvezek, 1. del: str. 122–129 (vrste povedi, veznik), če niso še naredili domače naloge, rešijo še podpoglavje Sestava podredno zložene povedi (str. 129–134)
 2. ura: delovni zvezek, 2. del: str. 20–26 (osebkov in predmetni odvisnik)
 3. in 4. ura: str. 27-40 (podpoglavje Prislovnodoločilni odvisnik)

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.