Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. Za slovenščino so to naslednje spletne strani: www.iRokus.siwww.iRokusPlus.si (6.–9. razred).

Na povezavi najdete navodila za brezplačen dostop.http://izrednerazmere.splet.arnes.si/slj/


Na povezavi najdete rezultate ocenjevanja znanja:

Slovenščina 9. razred – ocene

OCENJEVANJE ZNANJA

Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

9. razred: ponedeljek, 18. 5. 2020, od 10.00 do 11.00

Povezava do ocenjevanja znanja: https://www.1ka.si/a/282767

(anketa bo odprta na dan ocenjevanja od 10.00 do 11.00)

Če boste naleteli na težavo, ali pa boste imeli med reševanjem kakšno vprašanje, nemudoma pišite na: petra.sijanec@os-trebnje.si.

Ocenjevane vsebine v 9. razredu: moderna, Ivan Cankar: Bobi, vrste besedil

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

Pisno ocenjevanje znanja bo potekalo v obliki spletne ankete. Ta se bo aktivirala ob 10.00 in bo aktivna eno uro, torej do 11.00. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Preden boste pritisnili KONEC, boste imeli možnost, da svoje odgovore shranite na računalnik.

Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

Srečno!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NAVODILA ZA DELO v tednu od 18. do 22. maja 2020

Spoštovani učenci,

ta teden bo pouk malce drugačen, kot ste bili vajeni do sedaj – razlago snovi boste namreč spremljali po Arnes Videu. Spoznali boste pesnika Srečka Kosovela, ki ga uvrščamo v književno obdobje med obema vojnama, in njegovo pesem Kons 5.

1. UČNA URA

Pripravili boste zvezek in berilo (str. 95).

Povezava do obravnave učne snovi:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=NlSMNXpP5aXHebqnLhxiOMPp

2. UČNA URA

V drugem delu boste pokazali svojo umetniško ustvarjalnost, za kar boste potrebovali škarje, lepilo, star časopisni papir, stare revije, reklame … »Izdelali« boste svojo pesem. Fotografijo izdelka boste po e-pošti do nedelje, 24. 5., poslali svojemu učitelju slovenščine (petra.sijanec@os-trebnje.si, maja.ogrinc@os-trebnje.si, mojca.bahun@os-trebnje.si, meta.kmetic@os-trebnje.si, smiljan.pristavnik@os-trebnje.si, milanka.merzel@os-trebnje.si).

 

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.                                    

Pomagali vam bomo.

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 11. do 15. maja 2020

Spoštovani učenci,

v prejšnjem tednu ste reševali 4. preverjanje znanja v obliki spletne ankete.

Analiza 4. preverjanja znanja: ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 9. r

V tem tednu boste utrjevali znanje, saj boste v prihodnjem tednu ocenjeni.

Vsebine, ki jih bomo učitelji slovenščine ocenjevali, so objavljene v preverjanju znanja, ki ste ga reševali prejšnji teden. V petek, 8. 5. 2020, smo objavili tudi rešitve, da ste lahko preverili in popravili oz. dopolnili vaše odgovore.

Ure slovenščine tega tedna namenite ponavljanju in utrjevanju teh vsebin.

OCENJEVANJE ZNANJA IN OCENJEVANE VSEBINE

a) Učencev, ki v 1. ocenjevalnem obdobju ne bi dosegli minimalnih standardov znanja, v 9. razredu pri slovenščini NI.

b) Učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju pri slovenščini še nimate ocene ali pa morate popraviti negativno oceno v tem obdobju, jo boste pridobili oz. popravili s pisnimi odgovori v spletni anketi.

9. razred: ponedeljek, 18. 5. 2020, ob 10.00 (anketa bo odprta le določen čas)

Ocenjevane vsebine v 9. razredu: moderna, Ivan Cankar: Bobi, vrste besedil

POTEK OCENJEVANJA ZNANJA

V ponedeljek, 18. 5. 2020,  bomo na spletni strani šole v zavihku IZREDNE RAZMERE – SLJ – 9. RAZRED objavili povezavo do pisnega ocenjevanja znanja v obliki spletne ankete, ki bo aktivna točno ob določeni uri. Pisni odgovori v anketi bodo točkovani in ovrednoti na podlagi kriterija za ocenjevanje pri slovenščini. Ocenjevanje znanja se bo pričelo točno ob 10.00 in zaključilo ob določeni uri (objavljeno na dan ocenjevanja). Po tej uri ne bo več možno dostopati do preizkusa, saj bo anketa zaklenjena. Anketa bo odprta dovolj časa, da jo bodo lahko rešili vsi učenci, če bodo pravočasno začeli z reševanjem.

V anketo obvezno vpišite svoje ime in priimek, rešite jo v celoti, in sicer samo enkrat, na koncu pritisnite ZADNJA STRAN (odpre se vam nova stran) in nato še KONEC. Vpis vseh odgovorov v anketo je obvezen. Pri vprašanjih, kjer ne veste odgovora, označite /. Če se bo kdo večkrat prijavil v anketo, bomo učitelji upoštevali odgovore v prvi prijavi. Rezultate in analizo ocenjevanja znanja bomo objavili do 22. 5. 2020 na spletni strani šole. Vaši rezultati bodo objavljeni s šifro, ki ste si jo izbrali in je enaka za vse predmete.

______________________________________________________________________

Še vedno lahko opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

NALOGE V TEM TEDNU

Ta teden utrjujte svoje znanje. Utrjujte ga s pomočjo preverjanja znanja, ki ste ga dobili prejšnji teden. Za vajo lahko rešujete tudi naloge v delovnem zvezku in berilu, ki se navezujejo na ocenjevane teme (moderna, Ivan Cankar: Bobi, vrste besed).

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 4. do 8. maja 2020

Spoštovani učenci,

za vami so prvomajske počitnice. Upamo, da ste si odpočili in si nabrali novih moči za zadnji del šolskega leta.

Ponovno vas nagovarjamo, da opravite bralno značko. Obnove prebranih zgodb in značilnosti pesmi čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

Pred prvomajskimi počitnicami ste osvajali novo snov, ki jo bomo preverili s preverjanjem znanja.

Povezava do 4. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/276217

Anketo rešite do petka, 8. 5. 2020.

Napovedujemo ocenjevanje znanja, ki bo potekalo od 11. 5. 2020 dalje. Podrobnejše informacije boste dobili na RU. Redno pa spremljate spletno stran šole (zavihek IZREDNE RAZMERE – SLJ) , kjer bomo objavili navodila in povezave za ocenjevanje znanja. Ocenjevane vsebine imate pripete spodaj. Pripravljajte se s pomočjo vprašanj v preverjanju znanja.

Nove naloge

Obravnava nove učne snovi

Dragi učenec, draga učenka,

v prejšnjih tednih si spoznal/-a dva avtorja slovenske moderne in njuni deli – Ivana Cankarja (Bobi) in Otona Župančiča (Žebljarska). Danes boš nekaj izvedel/-a še o Dragotinu Ketteju ter njegovi pesmi Na otčevem grobu.

1. ura

Naslov v zvezku: Dragotin Kette: Na otčevem grobu

V PPT predstavitvi si preberi kratek Kettejev življenjepis. Prepiši ga v zvezek ali pa drsnice natisni in jih nalepi v zvezek. Dragotin Kette PPT

V pesmi je kar nekaj besed, ki jih v današnjem času ne uporabljamo več. Oglej si njihove sodobne ustreznice, da boš razumel/-a, o čem pesem govori.

Grobar: kdor koplje grobove

Otec: oče

Pokoj: mir

Smoter: cilj

Drug: prijatelj

Sen: sanje

Spavaj: spi

Kamenit: kamnit

Povedi: popelji 

Krov: streha

Znaj: vedi  

Preberi in poslušaj pesem: https://www.youtube.com/watch?v=6AHmNc-SNYI

Dragotin Kette: Na otčevem grobu

Povedi, mračni me grobar, s seboj
na zéleni, na senčni grob njegov,
kjer križ železen, kamenit je krov,
pod njim uživa otec svet pokoj.

Ah, dobro ti je tukaj, otec moj!
A jaz potujem pot ti negotov
brez smotra , brez prijateljev, drugóv,
brez sreče, sam, a z dušoj žalostnoj.

Zakaj si pravil, otec, mi nekdaj
o svetski sreči, otec? Sèn je, sèn!
Življenje je sovraštvo, večen boj …

Pač ljubim te, a ker te ljubim, znaj,
ne želel bi ti spet iz groba vèn.
Le spavaj, spavaj, srečni otec moj!

Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.

V katero literarno vrsto sodi ta pesem? Katere so njene značilnosti (kitica, rima, verz)? Ali se je Kette povsem držal pravil te stalne pesniške oblike?

O čem govori pesem? Kateri dogodek iz Kettejevega življenja predstavlja podlago za njen nastanek? 

Kateri dve osebi izpovedovalec nagovarja in kaj jima naroča/sporoča?

Kakšno je razpoloženje v pesmi in kako to vpliva nate? Odgovor utemelji.

Kako se počuti izpovedovalec? Kakšno je po njegovem mnenju življenje? Izpiši verz(e), ki to potrjuje(jo).

Ali ima izpovedovalec do svojega očeta bolj negativna ali pozitivna čustva? Izpiši verz(e), ki to potrjuje(jo).

Kljub temu se izpovedovalec na očeta tudi nekoliko huduje. Glede česa ga je oče razočaral?

Iz pesmi izpiši pesniška sredstva:

 • okrasni pridevek
 • inverzija
 • vzklik
 • nagovor
 • anafora
 • govorniško/retorično vprašanje

Moderno imenujemo tudi nova romantika. Kako se po tvojem mnenju v pesmi kažejo značilnosti tega književnega obdobja?

Rešitve: REŠITVE 9. r Dragotin Kette

2. ura

Preverjanje znanja in priprava na ocenjevanje znanja

Vsebine: moderna, Ivan Cankar, Bobi, vrste besedil

Preverjanje v priponki: PREVERJANJE_9_moderna_Cankar_vrste besedil

Spoštovani učenci,

učitelji smo za vas pripravili preverjanje znanja pred ocenjevanjem znanja o posameznih učnih sklopih, ki smo jih obravnavali v času, ko učenje poteka na daljavo. Tako se boste lahko pripravili na ocenjevanje znanja, ki ga bomo izvedli v maju.

Zdaj pa le preverite svoje znanje. V zvezek napišite naslov in nato počasi, vendar natančno zapisujte odgovore na spodnja vprašanja. Ko boste odgovorili na vsa vprašanja, svoje znanje ocenite z emotikoni  , kot ste že navajeni. Pri ocenjevanju bodite strogi, vendar pošteni. Napačne odgovore seveda popravite. Pomembno je tudi, da znate kot pri ustnem ocenjevanju znanja brez pomoči zvezka odgovoriti na zastavljena vprašanja.

Odgovori na vprašanja v krepkem tisku dokazujejo minimalna znanja.

Rešitve preverjanja: REŠITVE PREVERJANJA_9_moderna_Cankar_vrste besedil

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Pomagali vam bomo.

učitelji slovenščine


Prvomajske počitnice

Dragi učenci,

pred vami je teden dni počitnic. V tednih, ki so za nami, ste se naučili veliko novega, soočali ste se z novimi izzivi in premagovali različne ovire. Odlično vam je šlo in zelo smo ponosni na vas. V prihodnjih dneh pa si odpočijte in si naberite novih moči.

Morda je to tudi čas, da postorite še vse tisto, za kar vam je zmanjkalo časa, vsekakor pa izpolnite spletne ankete, ki so ponovno odprte za vse tiste, ki tega še niste storili. Spletne ankete bodo del ocene, ki jo boste pridobili v maju. Z ocenjevanjem bomo pričeli v 8. tednu izobraževanja na daljavo od 11. 5. 2020 dalje.

Srečno!

učitelji slovenščine

Povezave do anket:

1. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/264861

2. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/269168

3. preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/271178


NAVODILA ZA  DELO v tednu od 20. 4. do 24. 4. 2020

Spoštovani učenci,

pred nami je še en teden dela na daljavo, potem pa veselo na počitnice.

Vsebine bomo ponovno objavili šele 3. oz. 4. maja. Juhuhu!

Zato pa kar hitro in veselo na delo!

Učenci, ki še niste opravili bralne značke, knjige pa ste že prebrali, obnove čim prej pošljite svojemu učitelju oz. učiteljici slovenščine. Podrobnejša navodila najdete v zavihku BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA.

V tednu, ki je za nami, ste reševali tretje preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek.

Analiza tretjega preverjanja znanja: ANALIZA TRETJEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 9. r

V tem tednu ne bomo preverjali vašega znanja!

Učenci 9. razreda boste v tem tednu opravili tudi KULTURNI DAN.

Ta je za vse učence obvezen, zato boste morali po ogledu predstave izpolniti tudi spletni vprašalnik!

Navodila boste našli v zavihku DNEVI DEJAVNOSTI – KULTURNI DAN, opravite pa ga lahko kadarkoli v tem tednu.

Nove naloge – obravnava nove snovi

V šestem tednu boste obravnavali novo učno snov. Spoznali boste, katere vrste besedil poznamo.

Povezava do delovnega lista: DL 9. r VRSTE BESEDIL

1. učna ura:

Draga učenka, dragi učenec,

v vsakdanjem življenju se na vsakem koraku srečuješ z različnimi besedili. Danes se boš naučil/-a, kako besedila ločimo glede na namen, za katerega jih tvorimo.  

Najprej preberi razlago učne snovi na tem listu in v powerpoint predstavitvi. Nato učni list prepiši v zvezek, z drsnic pa si izpiši le bistvene značilnosti posamezne vrste besedila. Če imaš možnost, lahko učni list in elektronske drsnice tudi natisneš in si jih prilepiš v zvezek.

Naslov v zvezku: VRSTE BESEDIL

Kaj je besedilo? Besedilo je sporočilo, sestavljeno iz ene ali več povedi, ki so med seboj logično povezane. Besedilo mora biti zaokroženo (vsebinsko in oblikovno povezano), smiselno (jasno izražena tema in namen) in urejeno (slovnično in pravopisno pravilno). Veda, ki preučuje besedila, je besediloslovje.

Kako delimo besedila? V vsakem besedilu upoštevamo različne dejavnike: okoliščine, namen, temo, jezik, vrsto prenosnika, zato so besedila lahko (v spodnjo razpredelnico pravilno razvrsti spodnje izraze):

UMETNOSTNA, NEUMETNOSTNA; ZASEBNA, JAVNA; URADNA, NEURADNA; ENOGOVORNA, DVOGOVORNA; SUBJEKTIVNA, OBJEKTIVNA; GOVORJENA, ZAPISANA

 

Neumetnostna besedila torej glede na namen (funkcijo), za katerega jih tvorimo, ločimo na:

 1. PRAKTIČNOSPORAZUMEVALNA
 2. PUBLICISTIČNA
 3. URADOVALNA
 4. STROKOVNA

Značilnosti posamezne vrste besedil boš našel/-a v tej predstavitvi: VRSTE BESEDIL

2. učna ura:

Namig, kako si lahko zapomniš poimenovanja vrst besedil:

UPS uradovalna, praktičnosporazumevalna, publicistična, strokovna. J

Svoje znanje o vrstah besedil boš utrdil/-a z vajami v DZ, 2. del, in sicer od str. 96 do 103 (do vključno 14 naloge). Lahko narediš tudi 17. nalogo na str. 104 (nadaljuje se še na naslednji strani). Če do DZ dostopaš prek spleta, si odgovore zapisuj v zvezek.

Povezava do rešitve bo objavljena v petek:

REŠITVE 9. r VRSTE BESEDIL, TABELA

REŠITVE – VRSTE BESEDIL        

Da se ti prikažejo rešitve, moraš v orodni vrstici na dnu strani klikniti na kvadratek s kljukico.

Če pri delu potrebujete pomoč, sporočite.

Učitelji vam bomo pomagali.

Želimo, da ostanete zdravi in uživate v počitnicah.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 14. 4. do 17. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že štirje tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in opravljate naloge.

V tednu, ki je za nami, ste reševali drugo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni oddelek oz. skupino.

Analiza drugega preverjanja znanja: ANALIZA DRUGEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 9. r

In že je na vrsti naslednje preverjanje znanja.

Navodila za reševanje 3. preverjanja znanja se niso spremenila. Bodite natančni in odgovarjajte v povedih.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 17. aprila 2020.

Povezava do 3. preverjanja znanja (spletne ankete): https://www.1ka.si/a/271178

Nove naloge – utrjevanje znanja

V petem tednu boste utrjevali vaše znanje.

Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so tudi v priponkah, vsebine pa tokrat niso razdeljene po urah. Razporedite si jih tako, da boste naloge rešili do  petka, 17. 4. 2020, vmes pa opravite tudi športni dan, ki je v tem tednu obvezen za vse učence OŠ Trebnje.

9. razred: DL 9. r utrjevanje

Dragi učenci,

S pomočjo učnega lista boste ponovili znanje o najpomembnejših slovenskih književnikih in literarnih obdobjih, ki ste jih spoznali letos – pismenstvo, reformacija, protireformacija in barok, razsvetljenstvo, romantika, realizem, moderna (nova romantika). Znanje o tem že imate, pobrskajte po svojem spominu in zvezku, pri reševanju nalog pa si lahko pomagate tudi s spletom.

Preberite vprašanja in v zvezek zapišite odgovore. Veselo na delo!

 1. V zvezek si obliki preglednice naredi »časovnico« literarnih obdobij. Poimenuj jih in jih postavi v časovni okvir.

   Primer:

LITERARNO OBDOBJE ČAS
Pismenstvo 10.‒1. polovica 16. stoletja

                  

 1. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja.

Kaj je na sliki?

Zakaj imajo ti rokopisi za Slovence neprecenljivo vrednost?

V katerem obdobju so nastali in kakšen je pomen tega obdobja za slovensko književnost?

Katera besedila obsegajo in v kateri pisavi so zapisani?

Kje jih hranijo danes?

Navedi še tri srednjeveške rokopise.

 1. S katerimi dosežki v slovenski književnosti in jeziku se lahko pohvali 16. stoletje? Dopolni povedi.

V 16. stoletje na naših tleh govorimo o obdobju ___________________. Slovenci smo takrat dobili prevod __________________ (Jurij Dalmatin) in pravico do uporabe narodnega jezika pri cerkvenih obredih. Primož Trubar je napisal prvi dve ________________ knjigi v slovenščini, in sicer __________________ in _________________ (leta ___________). Postavil je temelje slovenskega _________________ jezika, Adam Bohorič je napisal prvo _________________ o slovenskem jeziku. ____________ ______________ je napisal. Otročjo biblijo.

 1. Preberi spodnji odlomek. O katerem obdobju v slovenski književnosti govori? Kdo je bil osrednja osebnost tega obdobja?
To je čas nazadovanja, saj so katoliki zatirali naprednega duha, sežigali protestantske knjige in ponovno zapostavili slovenščino. Slovstva je bilo malo, ohranili pa so Dalmatinovo Biblijo, ker so jo potrebovali pri bogoslužju v cerkvi. V tem času so nastajale predvsem pridige (Janez Svetokriški …) in verske igre (Škofjeloški pasijon).
 1. Kdo je bil Janez Vajkard Valvasor? Predstavi njegovo temeljno književno delo in pomen le-tega za Slovence.
 1. Preberi spodnji odlomek iz pesmi in odgovori na vprašanja.
Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Polje, vinograd,
gora, morjé,
ruda, kupčija
tebe rede.

Iz katere pesmi so vzeti zgornji verzi in kdo je njihov avtor?

Kaj veš o njem (pet podatkov)?

V katero obdobje ga uvrščamo?

Katere so ideje tega obdobja in kako se odražajo v tej pesmi?

 1. V obdobju razsvetljenstva smo Slovenci dobili posvetno književnost; dotlej je bila pretežno cerkvena. Pomen razsvetljenstva je torej za nas izreden. Katera pomembna jezikoslovna in književna dela smo dobili v tem času? Naštej jih pet in pripiši tudi njihove avtorje/urednike/ustvarjalce.
 1. Katera literarna zvrst se je uveljavila v obdobju slovenske romantike? Kdo je na Slovenskem osrednja osebnost tega obdobja? S katerimi književnimi vrstami ga je oplemenitila? Pomagaj si s spodnjimi namigi.

9. Preberi spodnje trditve o obdobju med romantiko in realizmom na Slovenskem. Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, in NE DRŽI, če je napačna. Napačne trditve tudi popravi. Odgovore napiši v zvezek.

V tem obdobju se je najbolj razvila dramatika. DRŽI      NE DRŽI
Ena od pomembnih literarnih vrst je bila realistična pripoved/slika/obraz. DRŽI      NE DRŽI
Najpomembnejši predstavniki obdobja so Ivan Cankar, Dragotin Kette, Josip Murn Aleksandrov in Oton Župančič. DRŽI      NE DRŽI
Leta 1866 Slovenci dobimo prvi slovenski roman Sosedov sin, avtorja Boštjana Gorenca – Pižame. DRŽI     NE DRŽI
Pesništva je bilo malo, imelo je še romantični pridih. Eden od pesnikov tega obdobja je Simon Gregorčič. DRŽI     NE DRŽI

 

10.  Napiši besedilo, v katerem boš predstavil/-a literarno obdobje moderne/nove romantike. Pomagaj si z naslednjimi smernicami: Začetek in konec obdobja (letnici in pomembni dogodki), značilnosti obdobja, predstavniki in dela, ki ste jih brali, pomen moderne za slovensko književnost. Napiši zaokroženo besedilo, dolgo do 10 povedi. Pazi na jezikovno in slovnično pravilnost zapisa.

V petek, 17. 4. 2020, se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve.

rešitve: REŠITVE 9. r utrjevanje

Odgovore preglejte, jih dopolnite in popravite.

Učenci, če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite.

Učitelji vam bomo pomagali.

Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela. Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi.

učitelji slovenščine


NAVODILA ZA DELO v tednu od 6. 4. do 10. 4. 2020

Spoštovani učenci,

za nami so že trije tedni dela na daljavo. Upamo, da sledite navodilom in delate naloge po navodilih, ki jih dobivate na šolski spletni strani. Čeprav so dnevi zelo lepi, pa vseeno posezite po kakšni dobri knjigi, ki nam jo boste lahko predstavili za bralno značko, ko se zopet srečamo.

V tednu, ki je za nami, ste reševali prvo preverjanje znanja. Bili ste precej uspešni. V priponki si lahko ogledate analizo za posamezni razred, oddelek oz. skupino.

NOVO: Kdor še ni uspel rešiti 1. preverjanja znanja, to lahko stori še do nedelje, 12. 4. 2020.

Povezava do 1. preverjanja znanja: https://www.1ka.si/a/264861

Analiza prvega preverjanja znanja: ANALIZA PRVEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 9. r

ANALIZA PRVEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ 9. r,5. s.pdf

Drugo preverjanje znanja za posamezni razred

Drugo preverjanje znanja je ravno tako zapisano v obliki ankete. Odgovore zapišite smiselno in jasno.

Vaše odgovore bomo učitelji pregledali in si vaše sodelovanje zabeležili.

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno.                                                     

Anketa bo aktivna do 9. aprila 2020.

Povezave do preverjanja znanja (spletne ankete): https://www.1ka.si/a/269168

 

Nove naloge

V četrtem tednu bomo nadaljevali z obravnavo umetnostnih besedil.

Učenci potrebujete zvezke in berila, kdor berila nima, si pomaga s spletno stranjo (www.iRokus.si).

Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so tudi v priponkah, vsebine pa so razdeljene po urah.

9. razred: DL 9. r Oton Župančič Žebljarska

 1. ura:

Obravnaval boš literarno obdobje moderne. Snov 1. ure najprej preberi, nato pa si bistvene podatke izpiši v zvezek, če imaš možnost, si jo lahko natisneš in prilepiš v zvezek.

Dodatna naloga: Ogledaš si lahko PTT o literarnem obdobju moderne (MODERNA).

MODERNA (1899–1918)

Z izrazom moderna književnost ali na kratko moderna zaznamujemo slovensko književnost od leta 1899, ko sta izšli Cankarjeva pesniška zbirka Erotika in Župančičeva pesniška zbirka Čaša opojnosti, pa do leta 1918, ko se je končala prva svetovna vojna in je umrl Ivan Cankar.

Izraz moderna uporabljano v slovenski književnosti za poimenovanje različnih literarnih struj oz. smeri: dekadence, simbolizma, impresionizma in nove romantike. Vse te struje nasprotujejo naturalizmu in odklanjajo hladno, podrobno slikanje zunanjega sveta. Od njega se umetniki odvračajo, ker jih je življenje razočaralo. Ukvarjajo se s človekovo notranjostjo, s čustvi, strastmi.

V MODERNI JE POSTALO ČUSTVO SPET POMEMBNEJŠE OD RAZUMA, SUBJEKTIVNOST POMEMBNEJŠA OD OBJEKTIVNOSTI.

V pesništvu se pojavijo pesmi v svobodnem verzu, stalnim pesniškim oblikam se pridružijo svobodne.

NOVA ROMANTIKA  je smer, ki obuja vrednote stare romantike: neskladnost med vsakdanjim življenjem in človekovimi ideali, išče snovi v preteklosti, prevlada domišljije in čustev. V literarni zgodovini se izraz nova romantika uporablja tudi kot nadomestno poimenovanje za moderno.

IMPRESIONIZEM  poudarja predvsem trenutna občutja v človeku in vtise v naravi ter s tem ustvarja razpoloženja. Za impresionistični slog je značilna razbita sintaksa, pogosto je zvočno slikanje.

DEKADENCA temelji na zavesti pripadnosti zahodnoevropski kulturi, ki je dosegla svoj višek in je poslej obsojena na neusmiljeno razpadanje. Značilne poteze dekadence so: poudarjanje čutnosti, odpor proti ustaljenim vrednotam, razdvojenost in pesimizem, živčna preobčutljivost, misticizem.

SIMBOLIZEM  pojavov iz narave in miselnega sveta ne imenuje naravnost, temveč s simboli. Pesniku so predmeti v naravi simboli, podobe za njegova najskrivnostnejša čustva in misli, za njegova spoznanja; za vidnimi pojavi je mogoči slutiti globljo resničnost (npr. srce – simbol ljubezni, pri Cankarju je klanec simbol revščine, zavrženosti, obrobnosti tako posameznika kot naroda).

PREDSTAVNIKI: Dragotin Kette, Josip Murn, Oton Župančič, Ivan Cankar.

Moderna predstavlja v slovenski književnosti drugi vrh besedne umetnosti (prvega je ustvaril Prešeren). V obdobju moderne so se prvič enakovredno uveljavile vse tri književne zvrsti: lirika s Kettejem, Murnom in Župančičem ter dramatika in pripovedništvo s Cankarjem.

 

 1. ura:

 

Oton Župančič: Žebljarska

Najprej preberi uvod v pesem na str. 119 (6. skupina, str. 13: Potujmo v svet književnosti, 1. odstavek) in si oglej sliki. Nato odgovori na vprašanji. Po branju pesmi pa še na ostala vprašanja.

 1. O kom bo pesem verjetno govorila? Katero nasprotje razbereš iz slik?
 2. Kako je pesem nastala?

Dvakrat preberi pesem. Drugič jo preberi naglas.

 1. Koliko ur so delali delavci? Kdo vse? Kako se počutijo zaradi dela?
 2. Kakšna je narava, kakšen pa je človek?
 3. Zakaj delavcem žarijo žeblji v očeh?
 4. Iz katerih verzov razberemo, da skujejo neskončno veliko število žebljev, ki jih ni moč prešteti?
 5. Kaj žebljarju kaže njegova podoba pred ogledalom? Nad čim se zamisli? Kje čutiš obsodbo takšnega dela?
 6. Zakaj pesnik konča pesem s tremi pikami? Zakaj žebljarji pristajajo na takšno življenje?
 7. Pesmi določi tematiko (ustrezno obkroži) in svojo odločitev utemelji.

Pesem je:

 1. a) osebno izpovedna b) socialna c) zgodovinska

Utemeljitev: ________________________________________________________

 1. Izpiši tri verze, s katerimi lahko utemeljiš, da je pesem izpovedna (lirska).
 2. Je pesem družbeno kritična? Utemelji odgovor. Lahko položaj delavcev primerjamo z današnjim položajem delavcev?
 3. Kakšen je ritem?
 4. Z rabo katerega pesniškega sredstva je še dodatno hotel ponazoriti enakomernost, monotonost ritma v kovačnici?
 5. Določi pesniška sredstva.

žareči žeblji:  ____________

spet puha nam meh:  _______________

žareči žeblji, žeblji: _________________

Smo jih v polje sejali?: _____________

 1. Napiši na kratko o življenju in delu Otona Župančiča (čas in kraj rojstva in smrti, šolanje, zaposlitve, pomembna dela za odrasle in otroke).

Izpis iz berila.

Tako, za ta tedne si delo opravil, v petek bomo na spletni strani objavili rešitve. Natančno jih preglej ter svoje odgovore dopolni.

Ostani zdrav in doma.

V petek, 10. 4. 2020, se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve.    

rešitve: REŠITVE 9. r Oton Župančič Žebljarska

Odgovore preglejte, jih dopolnite in popravite.

Učenci, če potrebujete pomoč pri reševanju nalog, sporočite. Učitelji vam bomo pomagali. Pomembno pa je, da se najprej sami lotite dela. Vzemite si čas in dokažite svojo samostojnost. Počasi se daleč pride.

Želimo, da ostanemo zdravi in da se bomo kmalu lahko spet učili v šoli.

učitelji slovenščine

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA SAMOSTOJNO DELO v tednu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

minila sta že dva tedna dela na daljavo. Glede na majhno količino vprašanj, ki jih na nas naslavljate, vidimo, da vam gre delo odlično od rok. Le tako naprej.

V tretjem tednu smo se učitelji slovenščine odločili za obravnavo umetnostnih besedil. Pripravili boste berila in zvezke ter spoznavali, o čem so v svojih težkih in manj težkih časih pisali slovenski pesniki in pisatelji. Naloge, ki jih boste reševali v zvezke, so v priponkah,  vsebine pa so razdeljene po urah. Če beril nimate doma, do njih brezplačno dostopate na spletni strani www.iRokus.si.

V petek, 3. 4. 2020,  pa se vrnite na šolsko spletno stran, kjer vas bodo poleg delovnih listov čakale tudi rešitve. Pričakujemo, da svoje odgovore pregledate, jih dopolnite in popravite.

Preden se lotite dela, bi učitelji radi preverili vaše znanje. Na spodnjih povezavah boste našli dostop do preverjanj znanja za posamezni razred. Preverjanje znanja je zapisano v obliki ankete, rešite jo natančno in odgovorno, saj bomo vaše odgovore pregledali in jih zabeležili, da vam bomo lahko podali povratno informacijo o vašem znanju, ko se zopet srečamo. Preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Pri zadnjem vprašanju dodajte tudi besedila, ki ste jih tvorili prejšnji teden (lahko v obliki fotografije iz zvezka, če ste besedilo zapisali v zvezek, ali dokumenta, če ste besedilo zapisali na računalnik). Anketa bo aktivna do 2. aprila 2020.

Povezave do preverjanj (spletnih anket):

9. razred: https://www.1ka.si/a/264861

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se še naprej poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Veselo na delo in ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: Ivan Cankar: Bobi (berilo, str. 124)

delovni list:  DL 9. r Ivan Cankar Bobi

rešitve: REŠITVE 9. r Ivan Cankar Bobi

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA SAMOSTOJNO DELO v tednu od 23. do 27. marca 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

pred vami je nov delovni teden, ki ga bomo skupaj predelali na daljavo. Upamo, da ste vsi še zdravi in lahko opravljate šolske obveznosti, in kar je še bolj pomembno, preživljate veliko časa v naravi, si nabirate novih moči in uživate v krogu vaših najbližjih.

V tem tednu smo učitelji slovenščine izbrali spoznavanje in analizo neumetnostnih besedil, s katerimi se že in se še boste v življenju srečevali mnogokrat. S pomočjo delovnih zvezkov boste učenci spoznali obliko posameznega besedila (po reševanju so vam na spletni strani www.iRokus.si na voljo tudi rešitve), nato pa ga boste še tvorili.

Poleg spodaj zapisanih navodil za delo prosimo, da si v tem tednu najdete čas in se registrirate na spletnem portalu ucimse.com. Brezplačno se lahko registrirate le za en razred, torej bodite pazljivi pri izbiri svojega razreda. Ne pozabite skrbno shraniti vaše uporabniško ime in geslo.

Prav tako bi vas radi spomnili, da imate še čas, da berete za BRALNO ZNAČKO. Če nimate knjig pri sebi, si jih poiščite na domači polici ali spletnih straneh. V pomoč so vam lahko tudi priporočila na spletni strani šole, v zavihku IZREDNE RAZMERE –KNJIŽNICA. Pogovore o prebranih knjigah boste opravili, ko bomo spet skupaj.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo, zato se kar pogumno poslužujte spodnje povezave, ki je namenjena ravno temu. Z veseljem vam bomo odgovorili in vam pomagali pri reševanju nalog in razumevanju vsebin.

Za delo imate ves teden časa, zato si smiselno razporedite vsebine in bodite pri reševanju natančni.

Ostanite zdravi!

učitelji slovenščine

Naloge za posamezni razred so naslednje:

 1. razred: 19. lekcija (Preberem, razumem, vrednotim, pojasnjujem, tvorim – Analiza in tvorba neumetnostnega besedila po danih smernicah)
 1. ura: Učenci rešite naloge v 2. delu DZ (110.–115. strani).
 2. ura: Sami tvorite besedilo, in sicer izberite eno od možnosti, ki so ponujene na 123. strani v 55. nalogi. Pazite na obliko in objektivnost neumetnostnih besedil. Besedilo lahko zapišete v zvezek ali pa ga natipkate na računalnik in nalepite v zvezek.

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.

______________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA SAMOSTOJNO DELO v tednu od 16. do 20. marca 2020

9. r

 1. razred, 1. skupina (S. Pristavnik)
 1. ura: Učenci preberejo pesem Moj spominik (berilo) na str. 178. Zapišejo obliko pesmi (število kitic/verzov) in določijo pesniška sredstva.
 2. ura: Učenci še enkrat preberejo pesem Moj spominik (berilo) na str. 178. Zapišejo vsebino pesmi (1 kitica = 1 poved), napišejo miselni vzorec o avtorju in odgovorijo na vprašanja 5, 6 in 10 (dejavnosti po branju).
 3. ura: Učenci preberejo Gimnazijko v berilu na str. 100. Zapišejo vsebino (10–13 povedi) in zapišejo miselni vzorec o avtorju.
 4. ura: Učenci prepišejo literarnovedna pojasnila in odgovorijo na vprašanja (dejavnosti po branju) 4, 5 in 6.
 1. razred, 2. skupina (M. Merzel)
 1. ura: Učenci do konca rešijo učna lista, ki so ju dobili pri pouku (RAZMERJA V PRIREDNO ZLOŽENI POVEDI).
 2. ura: Na spletni strani INTERAKTIVNE VAJE (https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html) v zavihku PRIREDJA poiščejo in rešujejo naslednje naloge: ENOSTAVČNE POVEDI POVEŽI V ZAHTEVANO RAZMERJE, POSTAVI VEJICO in POIŠČI PRIREDNO ZLOŽENE POVEDI. Na spletni strani INTERAKTIVNE VAJE (https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html)    učenci utrjujejo znanje o podredno zloženi povedi. Rešijo vse vaje v zavihkih ODVISNIKI in ODVISNIKI IN VEJICE.
 1. ura: Simon Gregorčič: Soči. Učenci berejo in poslušajo pesem (https://www.youtube.com/watch?v=VPUNFOJ1VRQ). Na internetni strani E-UČBENIKI (https://eucbeniki.sio.si/slo9/2391/index.html) pesem še enkrat preberejo in rešujejo naloge na straneh 377̶ 385. POZOR: Številke strani so napisane v zgornjem desnem kotu, po straneh pa se premikajo s puščicami na dnu strani.
 2. ura: Učenci v zvezek napišejo naslov Simon Gregorčič: Soči. Iz pesmi izpišejo pesniška sredstva: okrasne pridevke, pripev/refren, poosebitev, retorično/govorniško vprašanje, primero, metaforo, nagovor, stopnjevanje, vzklik, soglasniški stik/aliteracijo, ponavljanja (anafora, epifora, anadiploza).
 1. razred, 3. skupina (P. Šijanec)
 1. ura: Učenci so za domače branje prebrali knjigo Ivana Cankarja: Deseti brat. V zvezek zapišejo naslov Obravnava domačega branja in v obliki miselnega vzorca izpišejo književne prvine besedila (glavne osebe, književni prostor in čas, tema besedila, snov, motivi, literarna vrsta, avtor, pripovedovalec).
 2. ura: V strnjeni obnovi zapišejo sintetično in analitično zgodbo  romana.
 3. ura: Na povezavi e-učbenika obravnavajo pesem Simona Gregorčiča: Soči (377–385). Povzetek na strani 382. prepišejo v zvezek.
 4. ura: Poiščejo in izpišejo tudi pesniška sredstva. Pred prepisom v zvezek zapišejo krovni naslov Obdobje med romantiko in realizmom. Povezava do e-učbenika: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2391/index.html
 1. razred, 4. skupina (M. Ogrinc)

1., 2. ura: OCENA (reševanje nalog v II. delu DZ str. 44-56)

 1. ura: SOŽALJE (reševanje nalog v II. delu DZ str. 72-76)
 2. ura: POLOŽNICA (reševanje nalog v II. delu DZ str. 78-82)
 1. razred, 5. skupina (M. Bahun)
 1. ura: Javno  besedilo

DZ 2 Slovenščina za vsak dan 9, str. 34-42: Preberi ponovno besedilo o Mentavajcih in v delovnem zvezku reši vse naloge do strani 42. Novotvorjene povedi iz 19. naloge na strani 41 in 42 prepiši v zvezek.

 1. ura: Ocena knjige

DZ 2 Slovenščina za vsak dan 9, str. 44-47: Preberi besedilo Sodobni kapitalizem in reši v delovnem zvezku 9 nalog.

 1. ura: Ocena knjige, gledališke igre ali prireditve

DZ 2 Slovenščina za vsak dan 9, str. 48-53: Naloge rešuj v delovni zvezek.

 1. ura: Preberi mladinsko povest Damijana Šinigoja Iskanje Eve.
 1. razred, 6. skupina (M. Kmetič)

Naloge so povezane s sklopom obravnave snovi, ki zajema snov iz pravopisa.

1. in 2. ura: delovni zvezek, 1. del: str. 64–74 (poglavje Vejica, kje naj te napišem)

3. in 4. ura: delovni zvezek, 1. del: str. 96–108 (poglavje Skupaj, narazen ali z vezajem – zapis barv in vezaja)

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu slovenski jezik, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.