Pozdravljeni, učenci

Ko pridete v šolo, prinesite potrebščine s seboj, posebej zvezke in DZ, v katere ste delali zapiske in reševali naloge.

Učiteljici Marija in Marta


10. teden od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020

Pozdravljeni, učenci

Pri prejšnji nalogi ste spoznali  električni krog in vzporedne in zaporedne vezave stikal in porabnikov.

Ta teden nas čaka nov izziv.

Če imate vprašanja, lahko vprašate učiteljici.

Marta Gačnik:   marta.gacnik@os-trebnje.si

Marija Strah:     marija.strah@os-trebnje.si

Tema in naslov v zvezku:

NAČINI PRIDOBIVANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ALTERNATIVNI VIRI

Ponovimo:

Viri enosmerne napetosti  poganjajo enosmerni tok z manjšimi napetostmi. Ti viri so različne baterije, akumulatorji, dinamo, sončne celice… (če želiš, si poglej film o energiji iz baterij)

1. naloga

a) Odpri učbenik na strani 50 in 51, preberi besedilo in si oglej slike.

b) OGLEJ SI TA MODEL HIDROELEKTRARNE. Tudi vse ostale elektrarne imajo turbine (različnih oblik) in generator.

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1215/hidro_VG.gif

Lahko si pogledaš TURBINE, kako izgledajo

c) Zapis v zvezek:

Električno energijo visokih napetosti, ki poganjajo izmenični tok,  pridobivamo v elektrarnah s posebnimi stroji, ki se imenujejo generatorji, ki  jih poganjajo turbine. Generatorji  energijo vrtenja spreminjajo v električno napetost (imajo podobno nalogo, kot dinamo pri kolesu). Od elektrarn  so speljani daljnovodi do transformatorskih postaj, od koder dobivamo električno energijo v stanovanja, šole, tovarne… Manjše razdelilne transformatorske postaje so v bližini doma.

(Na spletu je veliko kratkih filmov na temo elektrarna. Če te ta tema zanima, si kakšnega poglej)

č) Sedaj odpri delovni zvezek na strani 20 in reši prvo nalogo. Vse odgovore si prebral v učbeniku.

2. naloga

Na  povezavi boš spoznal nekatere  ALTERNATIVNE VIRE.

Preberi, kaj piše o njih v wikipediji:

Obnovljivi viri energije (OVE), ki vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več let, v lesni biomasi. Med obnovljive vire energije štejemo tudi človeško delo, kar pomeni, da je npr. kolesarjenje oziroma peš hoja trajnosten način transporta.[1]

Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.

Lahko si pogledaš kratek film o energiji sonca.

Sedaj v učbeniku na strani 52 in 53 preberi o elektrarnah, ki uporabljajo obnovljive vire energije

V DZ na strani 20 reši drugo nalogo.

3. naloga: v zvezek naštej vse vrste elektrarn, ki si jih spoznal. V en stolpec zapiši tiste, ki uporabljajo obnovljive- alternativne vire, v drugi stolpec pa ostale vrste elektrarn.

4. naloga: oglej si film  Varno ravnanje z elektriko

Kar pogosto se zgodi, da zagori  računalnik, polnilec baterij ali televizor. Zapomni si in zapiši v zvezek:

1.NAPRAVO IZKLOPI IZ OMREŽJA. NIKOLI NE POLIVAJ Z VODO APARATOV, KI SO PRIKLOPLjENI NA OMREŽJE

2.POSKUSIŠ POGASITI OGENJ

3. ČE TI GAŠENJE NE USPE, POKLIČI GASILCE. KATERA JE NJIHOVA ŠTEVILKA?

5. naloga: izpolni

ANKETO

 

Če zmoreš več, naredi katero od spodnjih nalog

– Poprosi očeta ali dedka, da ti pokaže vašo električno omarico in ti razloži, kaj je notri, kolikšna je napetost in kako v primeru požara izklopiš glavno varovalko ( če ni avtomatska)- TEGA NE SMEŠ DELATI SAM.

– Lahko  poiščeš najbližjo transformatorsko postajo in si jo na varni razdalji ogledaš in zapiši, kolikšna je

napetost v njej

– Pobrskaj za poklici, ki so povezani z elektriko. Mogoče koga poznaš? Naredi kratek intervju.

– Če imate doma ali pri sosedu sončno elektrarno, prosi, če ti jo pokažejo

-Mogoče imate doma generator. Pozanimaj se, kako deluje.

Če boš karkoli naredil, zapiši v zvezek.

Pomagaj mi: lahko izpustiš branje besedila iz wikipedije

 

 


 

8. teden od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020

Pozdravljeni,

Pri prejšnji nalogi ste spoznali osnovni električni krog.

Ta teden nas čaka nov izziv – vezava električnih krogov. Pomagala vam bom z demonstracijo vezave. Ko boste v celoti opravili nalogo, rešite anketo. Anketa je obvezna.  Upoštevali bomo le odgovore, ko boste anketo reševali prvič.

Če imate vprašanja, lahko vprašate učiteljici.

Marta Gačnik:   marta.gacnik@os-trebnje.si

Marija Strah:     marija.strah@os-trebnje.si

Odgovorili vam bova v 24 urah med tednom.

VEZAVA  ELEKTRIČNIH KROGOV

Ponovitev

 • Kaj je elektrika?
 • Elektrika je oblika energije
 • Kateri elementi sestavljajo električni krog?
 • EK sestavlja vir napetosti, stikalo, porabnik in električni
 • Naštej vire električne napetosti.
 • Viri električne napetosti so: baterija, akumulator, dinamo, generator, sončne celice.
 • Kako imenujemo enoto za električno napetost? V – volt.
 • S katerim znakom oz. simbolom jo označimo? U
 • Kako imenujemo risbo, ki je narisana z znaki ali
 • simboli? Imenujemo jo shema.

Namen demonstracije vezav električnih krogov:

 • zvezati preprost električni krog po katerem teče električni tok;
 • vezati žarnico v električni krog tako, da sveti;
 • vezati stikalo v električni krog;
 • spoznati zaporedno in vzporedno vezavo porabnikov in stikal.

 Pripomočki za delo:

 • delovni zvezek, str. 21 – 23,
 • učbenik, str. 55-62,
 • zvezek,
 • ravnilo,
 • svinčnik,
 • modro pisalo.

POTEK DELA:

 1. Pripravi U, 55 – 62. Preglej slike, naslove.
 2. Pripravi DZ, str. 21, svinčnik, ravnilo in modro pisalo
 3. Rešuj naloge v DZ, str. 21 do 23, ob ogledu videoposnetka.
 4. Sheme riši z ravnilom in svinčnikom, odgovore piši z modrim pisalom.
 5. Ko si končal z reševanjem nalog v DZ, zapiši še povzetek, ki je zapisan spodaj, v zvezek.
 6. Izpolni anketo.

POVZETEK

VEZAVA PORABNIKOV IN STIKAL V ELEKTRIČNEM KROGU

 1. Porabnike (žarnice) vežemo v električnem krogu zaporedno ali vzporedno.
 2. Za zaporedno vezavo porabnikov (žarnic) v električnem krogu je značilno, da od enega do drugega priključka napetostnega vira, vodi samo ena pot. Če ena žarnica pregori, ostale ugasnejo.
 3. Za vzporedno vezavo porabnikov v električnem krogu je značilno, da od enega priključka nepetostnega vira do drugega vodi več poti. Če ena žarnica pregori, ostale svetijo.
 4. Stikalo je naprava, s katero sklenemo ali razklenemo električni krog.
 5. Vrste stikal:
 • enopolno
 • serijsko
 • menjalno
 1. Pri zaporedni vezavi stikal sveti žarnica, ko je vklopljeno prvo IN drugo IN tretje,…stikalo. Vezava se imenuje vezje IN.
 2. Pri vzporedni vezavi stikal sveti žarnica, ko je vklopljeno prvo ALI drugo ALI tretje,… stikalo. Vezava se imenuje vezje ALI.

 

Zmorem več (če želiš)

Nekaj vaj lahko narediš sam, če te elektrika zanima.

Simulator  za vaje najdeš na spletni povezavi:

https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc

S simulatorjem lahko delaš »online« ali pa si ga brezplačno preneseš na računalnik.

S programom delaš tako, da ikone / sličice elementov iz menija z miškinim klikom primeš in potegneš na delovno površino. Vsakemu elementu lahko spreminjaš karakteristike (napetost, tok).

 

Pomagaj mi

Videoposnetek si lahko ogledaš večkrat. Naloge v DZ rešuj počasi. Vse rešitve nalog so na videoposnetku.

Če naloge ne razumeš, vprašaj učiteljico.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

7. teden od 4. 5. 20 d0 8. 5. 20

Za TIT ni naloge

____________________________________________________________________________________________________________________

DELO MED POČITNICAMI

Pozdravljeni,

čestitke vsem, ki ste se ves čas dela od doma trudili, izkazovali svojo kreativnost in mnogi naredili čudovite izdelke.

Kdor nalog pri TIT ni opravil in ni oddal anket, lahko to stori do 30. 4. 2020.

Vse ankete so ponovno odprte.

Za pomoč si lahko ogledate risbo drugega tedna.

Ko ste vse opravili, brez skrbi uživajte na počitnicah.

Naloge bodo ponovno objavljene v ponedeljek, 4. 5. 2020.

Učiteljici Marija in Marta

_________________________________________________________________________________________________________________________

6. teden od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020

Pozdravljeni sedmošolci,

učiteljici sva veseli, da vas je večina izpolnila anketo. Upava, da bomo izdelek naredili enkrat v prihodnosti. Posamezniki ste imeli nekaj težav pri odgovorih, vendar upava, da ste ugotovili napake in jih zabeležili.

Tudi ta teden  vas čaka anketa , ki je obvezna za vse učence in jo opravi po končanem delu. Anketo rešiš samo enkrat!

Če imate vprašanja in jih ne želite zapisati na skupno stran, lahko vprašate učiteljici.

Marta Gačnik:  marta.gacnik@os-trebnje.si  

Marija Strah:     marija.strah@os-trebnje.si

Odgovorili vam bova v 24 urah med tednom. Z veseljem vam bova pomagali.

Dostop do učbenikov založbe Izotech:

http://izotech-zalozba.si/portal/6970-2/

Ta teden začenjamo novo poglavje o elektrotehniki.

Sedite za računalnikom, ki ne bi deloval, če v stanovanju ne bi imeli električne energije. Tvoje delo danes bo povezano s to energijo.

Poglej po stanovanju ali hiši in poišči napravo, ki ne deluje na električno energijo.

Pripravi učbenik na strani 49, zvezek in delovni zvezek

 1. naloga: preberi in zraven razmišljaj o prebranem na strani 49 in 50 do Pridobivanja el. energije
 2. naloga: v zvezek napiši naslov: ELEKTRIČNI KROG

(Potem prepiši naslednji zapis )

ELEKTROTEHNIKA

je veda, ki se ukvarja s  pretvarjanjem nekaterih energij nakopičenih v naravi v električno energijo za poganjanje strojev, za osvetlevanje, ogrevanje, promet,…

Najpomembnejši znanstveniki: Naštej jih s pomočjo učbenika na str. 49

ELEKTRONIKA

proučuje naprave za prenos, preoblikovanje in shranjevanje različnih informacij (TV  in radijski sprejemniki, telefonski aparati, računalniki, medicinske naprave,…)

UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA  :

TOPLOTNI (grelci)

SVETLOBNI (sijalke)

MAGNETNI (elektromotorji)

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA je med najbolj uporabnimi oblikami energije. Z električno energijo napajamo  električne stroje in naprave, ki so vse bolj razširjeni pripomočki za življenje. Z električnimi stroji električno energijo pretvarjamo  v mehansko delo skoraj brez izgub. Viri električne energije so naprave, ki poganjajo električni tok  skozi porabnike. Delimo jih na vire  izmenične napetosti in  vire enosmerne napetosti.

Električno napetost merimo v voltih ( enota je 1V-volt ) in jo označimo z U.

 

 1. naloga: v zvezek preriši tabelo na strani 55, ki prikazuje SIMBOLE in zraven še shemo električnega kroga s stikalom, ki jo najdeš na strani 56 zgoraj. Pomen simbolov si zapomni.

 

 1. naloga: V DZ na strani 19 preberi VIRI ELEKTRIČNEGA TOKA IN s pomočjo učbenika na strani 55, izpolni tabelo pod številko 1. Preberi še modro poglavje Zanimivost.

6. naloga je zelo praktična:

Gotovo  imaš pri roki kakšno baterijo. Zapiši njeno napetost:         V

Poišči na enem gospodinjskem aparatu podatek, kolikšno napetost potrebuje za delo:          V.

Če imaš povečevalno steklo, lahko ta podatek najdeš tudi na polnilcu za telefon ali računalnik:       V

 

Zmorem več (če želiš): lahko malo raziščeš zgodovino elektrotehnike, posebej odkritja Nikole Tesle,

ali si pogledaš kakšen  prispevek o znanstvenikih. Če boš kaj naredil, zabeleži v zvezek.

 

Pomagaj mi (če imaš težave): zapis v zvezek  lahko natisneš in prilepiš v zvezek. Seveda prej preberi, kaj je napisano.

 

Sedaj izpolni še  ANKETO   .

Izpolni anketo samo enkrat, ker bova upoštevali samo prvo oddano anketo.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. teden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020

Pozdravljeni sedmošolci,

učiteljici sva veseli, da vas je večina izpolnila ankete. Iz vaših opisov sklepava, da ste uživali pri risanju izdelka. Posamezniki ste imeli nekaj težav s pisanjem kosovnice, a ste si pomagali s primerom v delovnem zvezku.

Vsi tisti, ki še niste oddali delavniških risb prosiva, da jih dodate v anketo, ki jo boste izpolnili ta teden.

ANKETA je obvezna za vse učence.

 

Če imate vprašanja in jih ne želite zapisati na skupno stran, lahko vprašate učiteljici.

Marta Gačnik:  marta.gacnik@os-trebnje.si  

Marija Strah:     marija.strah@os-trebnje.si

Odgovorili vam bova v 24 urah med tednom. Z veseljem vam bova pomagali.

Dostop do učbenikov založbe Izotech:

http://izotech-zalozba.si/portal/6970-2/

 

1. naloga                                                                                                                                                                    Vzemi svoj zvezek in preglej, če imaš v njem zapisano vse, kar je v zapisu spodaj.

Če ti kaj manjka, dopolni

UMETNE SNOVI

Področja uporabe:

 • gospodinjstvo,
 • šport
 • industrija
 • šolstvo, zdravstvo, prometna sredstva
 • igrače
 • oblačila
 • gradbeništvo
 • elektrotehnika

Osnovne surovine: nafta, zemeljski plin, premog

Kemična industrija surovine predela v polizdelke:

prah, zrnca- granulat, folije, plošče, bloki,profili, vlakna, smole

Delitev umetnih snovi:

Elasti: rokavice,  zračnice,elastike,  gobe

Silikoni: tesnila, premazi, lepila, pekači

Termoplasti se delijo na duroplaste in termoplaste

OBDELAVE UMETNIH SNOVI

TOPLOTNA                                                  MEHANSKA                    LITJE

-rotacijsko litje -žaganje -ulivanje smole
-vakumski globoki vlek -vrtanje -armiranje p. smol
-upogibanje -rezkanje
-brizganje -brušenje
-topljenje v formi -vijačenje
-pihanje -varjenje

Lepljenje:

Univerzalna lepila, kontaktna lepila, komponentna lepila

Preberi navodila za delo in upoštevaj varnost pri delu.

Najpogostejše US:

-polivinilklorid (PVC), polietilen, polistiren, poliamid (najlon, perlon), akrilno steklo, polieste, fenoplast, bakelit

Ekologija: ponovna uporaba, oznake na  izdelkih, ki jih uporabljamo

Dobre lastnosti US:

Slabe lastnosti US:

(Če mogoče še nisi napisal teh lastnosti, jih poišči v učbeniku na strani 29 in jih napiši)

 

 1. naloga                                                                                                                                                               Odpri učbenik na strani 30 do 36. Preberi, poglej slike in nato v zvezek napiši tabelo in jo s pomočjo učbenika izpolni.
Obdelovalni postopek  Orodja,naprave,pripomočki          Varstvo pri delu
Žaganje
Vrtanje
Brušenje, poliranje
Lepljenje

 

Zmorem več: V stanovanju poišči izdelke, ki imajo na embalaži oznake za ekološko ravnanje. Vsaj en primer napiši v zvezek ali prilepi etiketo.

Pomagaj mi: Če je prvi zapis prezahteven, ga lahko natisneš in prilepiš. Drugo nalogo pa se potrudi rešiti sam.

Ostani zdrav in lep pozdrav.

 

______________________________________________________________________

Dragi učenci

Prosim, da vsi učenci  izpolnite anketo o vašem delu pri TIT, ki se nahaja na koncu naloge. Anketa je aktivna do torka, 31. marca 2020.

Navodila za samostojno učenje tehnike in tehnologije

Za 7. in 8. razred bodo naloge objavljene vsak lihi teden (gledano glede na šolsko leto). Naslednja objava bo 5. 4. 2020.

Dostop do spletnega učbenika za TIT lahko uporabite po želji.

Povezava:  https://eucilnica.digied.si/mod/scorm/player.php

 

……………………………………………………………………………………………………………..

7. razred

Delavniška risba

 1. Oglej si načrtovanje stojala za epruveto v učbeniku, stran 41 do 45.
 2. Preglej svojo 3D skico izdelka, ki jo imaš v zvezku.
 3. V zvezek napiši naslov : DELAVNIŠKA RISBA

Risanje delavniške risbe s kosovnico.

4. V DZ na strani 38 poišči list z opisnim poljem –     delavniška risba.

5. S tehnično pisavo izpolni opisno polje in napiši kosovnico za sestavni del, ki ga boš narisal na risalno površino. (Namig: pomagaj si z učbenikom str. 42).

6. Na risalno površino tega lista nariši z risalnim orodjem v merilu 1:2 sestavni del z luknjo, ki jo postavi, kamor želiš.

Podatki

Velikost plošče: 200×150

Premer luknje: 30mm

7. Risbo kotiraj in označi s pozicijsko številko.

Izpolni anketo:

Zmorem več

Če zmoreš, narisanemu sestavnemu delu zaokroži oglišča v obliki loka. Pazi na pravilnost kotiranja.

Pomagaj mi

Če ne zmoreš, preriši delavniško risbo s kosovnico iz učbenika, stran 42.

……………………………………………………………………………………………………………….

 

___________________________________________________________________

Dragi učenci in spoštovani starši,

v testnem tednu, ki je pred nami, se trudimo, da čimprej vzpostavimo pouk na daljavo. Tudi pouk tehnike in tehnologije bo potekal preko spleta za vse razrede od 6. – 8. razreda. Skupaj nam bo uspelo, potem se veselo vrnemo nazaj v učilnico in delavnico. Ko se vrnemo v šolo, bomo izdelali izdelke.

Če kdo nima možnosti dela na daljavo, prosim sporočite sošolcem in si pomagajte med seboj (seveda na daljavo).

Želim vam uspešno delo ter veliko ustvarjalnosti.

Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. Za tehniko in tehnologijo so to naslednje spletne strani: www.iRokus.siwww.iRokusPlus.si (6. – 8. razred) Na povezavi najdete navodila za brezplačen dostop.

 

7. razred

NAČRTOVANJE IZDELKA – UMETNE SNOVI

Na spletu si lahko ponovno ogledate video o umetnih snoveh. Povezava do videa: https://www.youtube.com/watch?v=K4Gca2ea71c

Pri pouku v šoli smo pričeli z načrtovanjem izdelka iz umetnih snovi. Narisali smo idejno skico in skicirali sestavno risbo izdelka. Naučili smo se načrtovati z računalniškim programom SketchUp. Program si lahko brezplačno naložite na domače računalnike https://www.sketchup.com/download/all.

Od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020

Načrtovanje izdelka iz umetnih snovi

Navodila za samostojno učenje tehnike in tehnologije

 1. V DZ, stran 13 preglej zapisane kriterije za izdelavo izdelka.
 2. Preglej svojo 3D skico in jo po potrebi dopolni z risalnim orodjem. Na skici, ki jo imaš v zvezku, označi sestavne dele izdelka s pozicijskimi številkami. Pomagaj si z delovnim zvezkom, stran 34.