10. TEDEN (25. 5. 2020 – 29. 5. 2020)

Pozdravljeni.

Prejšnji teden ste utrjevali znanje pridobljeno v času, ko delamo na daljavo. Upam, da ste se dobro pripravili za ustno ocenjevanje znanja predvsem tisti, ki vas to še čaka. Danes pa bomo z delom nadaljevali.

 

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Za delo boste potrebovali zvezek, učbenik in slovar.

 

Odprite učbenik na strani 88. Danes boste prebrali dve besedili, in sicer When Vesuvius erupted in Challenger.

 

Ste že kdaj slišali za vulkan Vezuv ali raketo Challenger? Če še niste, boste nekaj podatkov izvedeli danes.

 

V zvezek napišite naslov: When Vesuvius erupted (Ko je Vezuv izbruhnil).

 

Preden začnete z delom, si lahko pogledate videoposnetek o izbruhu Vezuva: https://www.youtube.com/watch?v=YIZ4aSKT3mo

in tragediji ob izstrelitvi rakete Challenger:

https://www.youtube.com/watch?v=fSTrmJtHLFU

 

Vseh besed ne boste razumeli, a nič zato. Pomembno je, da dobite predstavo, kako je prišlo do teh dveh katastrof.

 

Poslušajte posnetek (začnete pri 2:50):

 

V zvezek prepišite naslednje besede in jih prevedite v slovenščino:

When Vesuvius erupted Challenger

thought (think) –

suddenly –

erupt –

mud –

lava –

ash –

cover –

countryside –

noise –

ground –

possession –

archaeologist –

uncover –

disaster –

daily life –

launch –

shuttle –

lift off –

climb –

sky –

control room –

explode –

alive –

survivor –

 

Pri prevodu besed si pomagajte s slovarjem

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/

in prosim, ne uporabljajte drugih slovarjev, ker je ta najbolj primeren za vas in vsebuje besede iz učbenika. Če pa katere besede ne najdete, pojdite na PONS:  https://sl.pons.com/prevod

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Za začete ponovite prevod besed, ki ste jih napisali prejšnjo uro.

Danes boste odgovarjali na vprašanja o obeh besedilih. Vprašanj ni potrebno prepisovat v zvezek. Napišite le odgovore.

Naslednja naloga je, da vstavite manjkajoče besede v besedilo. Dve besedi sta odveč. V zvezek napišite le rešitve in ne prepisujte celega besedila.

buildings / visited / people / volcano / dangerous / ashes / cities / daily / killed

 

Mount Vesuvius is an active ________________ located just east of Naples, Italy. It is the only volcano on the continent of Europe to have erupted in the last 100 years. In 1631, approximately 3,000 people were ______________ by an eruption from Mount Vesuvius. Mount Vesuvius is considered particularly ____________________ because today, nearly 3 million people live in the direct path of a potential future eruption. Mount Vesuvius is most famous for its landmark eruption in the year 79 AD, which buried the _______________ of Pompeii and Herculaneum. The city of Pompeii was completely buried. It was rediscovered in 1748, more than 1,600 years after the eruption. The people of Pompeii were found buried under 12 layers of soil. Many of the __________________ were amazingly well preserved, as were the bodies of those who were just going about their __________________ routines when the eruption occurred. Today, Pompeii is one of the most ________________ sites in Italy.

 

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/284967

 

Rešitve: 10. teden REŠITVE

Za ta teden je to vse. Preživite lep vikend in ostanite zdravi.

________________________________________________________________________________________

9. TEDEN (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

Pozdravljeni. Ker se bliža čas ustnega ocenjevanja, boste ta teden ponavljali in utrjevali snov za nazaj.

1) Past Simple

 1. He worked (work) hard.
 2. I …………………………….. (see) you.
 3. My parents …………………………………… (go) to Moscow.
 4. ………………… he …………………………… (visit) his friends?
 5. They ……………………………………………………………. (not stay) in a hotel.
 6. What ………………… my dog ……………………………….. (eat)?

 

2) Spodnji opis dopolni z glagoli iz oklepajev. Glagole postavi v PAST CONTINUOUS TENSE

She was drinking (drink) juice early in the morning.

1.My brother and sister ………….. (play) tennis at11a.m. yesterday.

 1. ……… you still …………….. (work) at 7pm last night?
 2. At 8.30am today I ………………… (drive) to work.
 3. We …………….. (not sleep) at 11pm.
 4. Why ……. he ………………. (have) lunch at 4pm?
 5. John …………………… (shop).
 6. Mary ………………… (not wait) for me.
 7. ………. he ……………. (have) a shower?
 8. I ………………….(not read).
 9. My friends …………………… (watch) TV.

 

3) Za vsako sliko napišite, kaj se na njej dogaja in pri tem uporabite The Past Continuous tense.

4) Odgovorite na naslednja vprašanja o besedilu What on earth were you doing there?

5) Pozorno preberi besedilo in vstavi ustrezne oblike glagolov za Past Simple ali Past Continuous

Last night Mr. and Mrs. Rojas ______________________ (stay) home. It ______________________ (be) cold and rainy and they ______________________ (not want) to go out in the bad weather. Mrs. Rojas ______________________ (make) some popcorn and ice tea. At 8:00, Mr. and Mrs. Rojas ______________________ (go) into the living room, ______________________ (sit) on the sofa, ______________________ (begin) the movie and __________________  (eat) and ______________________ (drink). At 8:15, Mr. and Mrs. Rojas realized they already watched the movie last year and they ______________________ (not want) to watch it again.

“Now what?” asked Mr. Rojas.  “Let’s play cards!” answered Mrs. Rojas. At 8:30 Mr. and Mrs. Rojas ______________________ (start) to play cards. They ______________________ (play) for about 10 minutes when Mr. Rojas ______________________ (look) out the window. The rain changed to snow and the trees were covered in beautiful white snowflakes. “I’m bored. Let’s play some music and dance.” said Mrs. Rojas. Mr. Rojas was surprised. “Dance? But I really don’t ….”  “Oh come on!” Mrs. Rojas insisted.  She ______________________ (put) on a romantic CD and they both started to dance. They ______________________ (dance) for about 1 minute when suddenly the music ______________________ (stop) and the lights went out.  Mrs. Rojas laughed. “We’re just not very lucky tonight, are we?” she said.  Mr. Rojas said, “Of course we’re lucky! We are together!” He kissed her and continued to dance with her, in the dark and without music.

 

6) Obnovite zgodbo o Ms Cross ali odgovorite na naslednja vprašanja:

 1. What day was it?
 2. What was the weather like?
 3. Where was Ms Cross when the phone rang?
 4. What did a strange voice ask?
 5. What happened later on when she was walking down the street?
 6. Did she know the answer?
 7. Who did she meet at a cafe?
 8. What were they talking about?
 9. What happened when someone came by and pushed the waiter?
 10. What happened to her shoe heel when she was running to catch the bus?
 11. What happened when she was trying to pick up the heel?
 12. Why did the man trip over her?
 13. Who did the man telephone for?
 14. Where did the ambulance take her?
 15. What does she know now?

7) Obnovite zgodbo o Solidays ali odgovorite na spodnja vprašanja:

 1. How long does Solidays festival last?
 2. Who is festival organizer?
 3. How old is he?
 4. When did Luc found a charity organization called Solidarite Sida?
 5. What does the organization fight against?
 6. Does he have Aids?
 7. Is he gay?
 8. When and where did all begin?
 9. What happened when he was studying?
 10. What did he decide to do?
 11. Who did he manage to persuade to come to Solidarity Aids?
 12. Did they collect any money?
 13. When did he organize the first Solidays festival?
 14. How many artist came?
 15. What did some French artist do in June 2004?
 16. How many titles did it contain?
 17. Where did Luc send money they collected?
 18. What song did Paul Simon sing at the Hippodrome of Longshamp?
 19. What were the fans doing?
 20. Who came on stage after Luc had a moving speech?

Zvezek z odgovori slikajte ter prilepite k anketi. Tokrat je bilo dela več, a le zato, da boste temeljito ponovili in utrdili znanje, ki je potrebno za ustno ocenjevanje znanja.

Želiva vam uspešno delo,

učiteljici Mateja Novak in Albina Hribar

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/282770

 

Rešitve: 2. in 5. skupina – 9. TEDEN rešitve

_______________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Pozdravljeni učenci. Za današnjo uro pripravite učbenik, slovar, zvezek in delovni zvezek.

Odprite učbenik na strani 88 in v zvezek napišite naslov Titanic: The ship that couldn’t sink (Titanic: ladja, ki ni mogla potoniti)

Poslušajte posnetek, a ne do konca. Za danes je dovolj le prvi del – posnetek o Titaniku.

https://touchstone.si/audio/ts8/88_Disasters_and_accidents.mp3

Prepišite naslednje besede v zvezek in jih s pomočjo slovarja prevedite v slovenščino:

ocean liner – lifeboat –
crossing – rocket –
carrying – air –
voyage – reason –
calm – telegraph operator –
iceberg – race –
suddenly – towards –

lookout man –

enormous –

ahead –

immediately –

soon enough –

struck –

unsinkable –

sink –

try to escape –

not enough –

went (go) down –

jump –

icy –

survive –

body –

rescue boat –

survivor –

disaster –

 

Ponovno poslušajte posnetek in napišite prevod besedila. Slikajte in sliko prilepite k anketi.

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Za začetek ponovno odprite učbenik in preberite besedilo o Titaniku (str. 88) – lahko pa tudi poslušate posnetek.

Sedaj boste odgovorili na vprašanja o besedilu. Odgovore napišite v zvezek:

 1. What was the name of a huge ocean liner?
 2. When was it crossing the Atlantic?
 3. How many passengers were on board?
 4. Where was she going?
 5. When did the disaster happen?
 6. What was around the ship?
 7. Did the lookout man see the iceberg on time?
 8. What were the passengers doing?
 9. What did the passengers try to do when the ship began to sink?
 10. What did the Titanic fire into the air?
 11. Were there enough lifeboats?
 12. How many ships began to race towards the Titanic?
 13. When did The Titanic go down?
 14. What was the sea full of?
 15. How many survivors were on the next day?

 

Preberite besedilo in ga dopolnite z manjkajočimi besedami. Dve besedi sta odveč.

Besedila ni potrebno prepisati v zvezek, tam napišite le rešitve po vrstnem redu. Izberite med:

rockets / passengers / saved / sink / liner /struck / disasters / icebergs / lifeboats

One night in April 1912, a huge new ocean ________________(1) was crossing the Atlantic.  She was carrying 2,000 ___________________(2).  She was also going very fast, which was dangerous because there were _____________________(3) around.  The passengers were all having a good time when the ship suddenly ________________(4) one of these icebergs.

The ship began to sink and the passengers tried to escape, but there were not enough _______________(5).  Another ship was passing nearby.  The Titanic fired rockets into the air in order to get the other ship’s help.  It could have ______________(6) most of the passengers, but it did not even stop.  Two thirds of the passengers went down with the Titanic.  It was one of the greatest sea ________________(7) of all time.

 

Sedaj poiščite ustrezne razlage za angleške besede. V zvezek napišite le povezave, npr. 1d.

1.      sink a)      a vehicle that travels across water
2.      survive b)      a long journey in a ship or spacecraft
3.      voyage c)      to push yourself up into the air, or over or away from something etc, using your legs
4.      boat d)      to go down below the surface of water
5.      disaster e)      to continue to live after an accidentwar, or illness
6.      jump f)       catastrophe

 

Odgovori:

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

 

Tako, za ta teden je dovolj. Slikajte zvezek in prilepite slike v anketo.

 

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/281014

 

REŠITVE: REŠITVE 8. teden – 8. r

Lep pozdrav,

učiteljici

Matejka Novak

Albina Hribar

__________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO!

Od 11. maja naprej bo potekalo ocenjevanje znanja. Spodaj so vprašanja, s pomočjo katerih se lahko pripravite (to so vprašanja tako za pridobivanje ocene kot za popravljanje ocene ter kasneje tudi za zviševanje ocene). Učiteljice pa še enkrat poudarjamo, da je zaključna ocena odvisna od vašega dela v šoli ter tudi od dela doma (izpolnjevanje anket in pošiljanje dokaznega gradiva).

Vprašanja za 8. razred – 2. in 5. skupina

 

Spoštovani učenci, verjamemo, da vam gre dobro in da komaj čakate, da se ponovno vidite v šolskih klopeh.

Tu je vaše delo za 7. teden dela od doma.

7. TEDEN (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

OBUTEV IN OBLEKA

OBLAČILA – UTRJEVANJE

Pripravite učbenike na strani 83 in svoje zvezke.

 1. IZPIŠITE vse izraze o obutvi in obleki v vaji 1a
 2. Če kakšnega od izrazov ne razumete, ga poiščite v slovarju – če slovarja nimate, si lahko pomagate s klikom na spodnjo povezavo:

https://www.ldoceonline.com/dictionary/occurrence

 1. Natančno preberite vajo 1b (stran 83). Glede na opis modnega stila poskušajte zapisati ustrezno številko k sličicam.
 2. Na strani 84 v učbeniku rešite vajo 2a. Pri reševanju si pomagajte z vsebino vaje 1b iz strani 83.
 3. Na strani 84 rešite še vajo 2b. Kratke odgovore na vprašanja zapišite v svoje zvezke.
 4. Rešite vajo v delovnem zvezku na strani 73 (vaja 40).
 5. Svoje delo slikajte in ga pošljite na vpogled svojim učiteljicam na

albina.hribar@os-trebnje.si

mateja.novak@os-trebnje.si

 

Želiva vam uspešno delo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

za naslednji teden gradiva ne bo, ker so tukaj “JUHUHU POČITNICE”! Še preden pa se čisto prepustite počitniškemu vzdušju, učiteljici priporočava, da preverite, če ste poslali vso dokazno gradivo (slike) o vašem dosedanjem delu ter če ste rešili zadnje preverjanje znanja – anketo. Sedaj že najbrž veste, da bo vse to vplivalo na oceno.

Želiva vam lepe, sproščene počitnice!

Učiteljici A. Hribar in M. Novak

 

 

________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci 8. razreda, 2. in 5. skupine (učiteljici Hribar in Novak), sedaj so naloge za vas objavljene v posebnem zavihku, da bo bolj pregledno. Ko predelate gradivo, ne pozabite rešiti preverjanje znanja – anketo, ki je seveda obvezna.

6. TEDEN (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Pozdravljeni,

Tokrat boste za delo potrebovali učbenik, zvezek, slovar in slušni posnetek.

Pa začnimo.

Odprite učbenik na strani 76. Tukaj imate besedilo z naslovom SOLIDAYS: CLAP HANDS! Razumete naslov? Verjetno ne, ker je beseda solidays sestavljena iz dveh besed, in sicer solidarity in days, kar pomeni solidarnost in dnevi). Clap hands pa pomeni ploskanje. Če te tri besede združimo in upoštevamo, da pri angleščini ne smemo dobesedno prevajati, to pomeni festival solidarnosti. Sedaj, ko razumemo naslov, lahko poslušamo posnetek.

Ob poslušanju podčrtajte vse besede, ki jih ne razumete.

https://touchstone.si/audio/ts8/76_Listen_and_read.mp3

Posnetek lahko poslušate večkrat.

Sedaj preberite besedilo še sami in dodatno podčrtajte besede, ki jih ob prvem poslušanju niste.

V zvezek napišite naslov SOLIDAYS: CLAP HANDS! In pod naslov prepišite vse podčrtane besede. Prevedite jih s pomočjo slovarja. Če ste ga založili, je tukaj povezava do spletnega slovarja.

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/

Prvi del naloge je, da v osmih stavkih v slovenščini (v zvezek) napišete kratko obnovo besedila.

Drugi del naloge je, da odgovorite na vprašanja o besedilu. Vprašanj ne prepisujete v zvezek, v zvezek napišite le odgovore. Delajte počasi in zbrano.

 1. How long does Solidays festival last?
 2. Who is festival organizer?
 3. How old is he?
 4. When did Luc found a charity organization called Solidarite Sida?
 5. What does the organization fight against?
 6. Does he have Aids?
 7. Is he gay?
 8. When and where did all begin?
 9. What happened when he was studying?
 10. What did he decide to do?
 11. Who did he manage to persuade to come to Solidarity Aids?
 12. Did they collect any money?
 13. When did he organize the first Solidays festival?
 14. How many artist came?
 15. What did some French artist do in June 2004?
 16. How many titles did it contain?
 17. Where did Luc send money they collected?
 18. What song did Paul Simon sing at the Hippodrome of Longshamp?
 19. What were the fans doing?
 20. Who came on stage after Luc had a moving speech?

Sedaj le še slikajte zapiske v zvezku in jih prilepite k anketi.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/274595

Rešitve delovnega zvezka: Rešitve 6. teden – 8. r – 2. in 5. skupina

 

Za ta teden je dovolj. Imejte se lepo in uživajte v počitnicah.

Učiteljici Mateja Novak in Albina Hribar