TU SI POGLEJTE OCENE: Ocene

 

10. TEDEN (25. 5. 2020 – 29. 5. 2020)

Spoštovani učenci,

V tem tednu bomo še utrdili rabo Present Perfect in obenem spoznali razliko med been in gone ter already in yet. Poleg tega bomo tudi utrjevali razumevanje besedila.

Zaradi lažje preglednosti je anketa objavljena tudi tukaj, vendar z reševanjem počakajte, da najprej predelate učno snov. https://www.1ka.si/a/284854.

Vse dobro,

učiteljice angleščine

 

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

→ Najprej preko povezave https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone8_u4.html ponovi snov prejšnjega tedna. Oglej si samo kartico z naslovom Taurus: World Stunt Awards in se igraj spodaj naštete igre.

 

→ Prejšnji teden smo se naučili kako uporabljamo Present Perfect za izkušnje. To ponovi v učbeniku na strani 151, kjer pri nalogi 5a ustno tvori 10 povedi o tem kaj misliš, da je že počel tvoj sošolec / sošolka.

Npr: I bet (= grem stavit) you’ve never eaten a snake.

 

→ Poznaš razliko med spodnjima povedima?

She’s been to Paris.

She’s gone to Paris.

Obe povedi sta pravilni in obe se uporabljata za Present Perfect. Zakaj torej razlika? Oglej si filmček in ugotovi: https://www.youtube.com/watch?v=4kOBvS-asdE

 

Zanimivo, kajne? V učbeniku na strani 150 si v okvirčku REMEMBER BOX preberi razlago še po slovensko.

 

*Če želiš se lahko preizkusiš v tekmovanju v rabi been in gone. Ti bo uspelo vse primere rešiti prav in pri tem biti najhitrejši? Kviz je pripravljen v obliki tekmovanja, tako da se pri reševanju upošteva tudi čas. Prosimo, da se vpišeš s svojim pravim imenom in priimkom, da bomo videli kdo bo kviz najbolje in najhitreje rešil. E-mail naslova pa ti ni potrebno vpisovati. V kolikor se pojavi kakšno obvestilo ga samo zapri in nadaljuj z reševanjem. quizizz.com/join?gc=5912865

 

→ Na strani 152 si preberi GRAMMAR TIME OUT. V zvezek zapiši naslov: The Present Perfect Tense: EVER, NEVER. Besedilo iz učbenika prepiši v zvezek pod ta naslov.

 

→ Oglej si nalogo 6 in preberi primer. V zvezek zapiši odgovore na dana vprašanja v povedih. Pri tem pazi na uporabo Present Perfect.

 

→ Nalogo 7 reši ustno. Oglej si Mikov tovornjak in povej v katerih državah je že bil. Pazi na uporabo izrazov already (= že) in yet (= še). Pozoren/na bodi tudi na to, kje ta prislova stojita v povedi.

Mike’s already been to France. (Mike je že bil v Franciji.)

Mike hasn’t been to Poland yet. (Mike še ni bil na Poljskem.)

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

→ V tej uri se bomo posvetili predvsem razumevanju besedila. Odpri učbenik na str. 153. Poslušaj besedilo v nalogi 1 in spremljaj besedilo tudi v učbeniku.

 

 

→ Če kakšne besede ne razumeš, poglej v slovarček: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/

 

→ V zvezek napiši naslov: At the pizza-restaurant. Nato prepiši izraze, ki so napisani v učbeniku na str. 153 v Remember box-u pod Learn and use – nauči se in uporabi (prepiši jih samo v angleščini). V zvezek napiši tudi vse neznane besede iz besedila skupaj s prevodom.

 

→ V učbeniku na str. 154 reši 2. nalogo in 3. nalogo. Nato si poglej rešitve spodaj in svoje odgovore ustrezno popravi.

 

→ Poslušaj še posnetek iz učbenika na str. 155 v nalogi 6. a. Ob poslušanju posnetka izpolni tabelo v tej nalogi (posnetek poslušaj dvakrat). Nato poglej rešitve spodaj.

 

 

Rešitve:

 

→ V delovnem zvezku reši na str. 152 nalogi 7 in 8. Na str. 153 reši 10. nalogo. Na str. 154 reši 12. nalogo in na str. 155 13. nalogo. Vse naloge preveri z rešitvami spodaj.

 

Rešitve delovnega zvezka: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/

 

Tudi tokrat reši anketo, ki jo najdeš tukaj: https://www.1ka.si/a/284854.  Ne pozabi je rešiti do konca.

 

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

______________________________________________________________________________________________

9. TEDEN (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Spoštovani učenci,

V tem tednu bomo govorili o svetovnih rekordih. Poznaš Guinessovo knjigo rekordov? Veš kdo je Dave Foreman? V tem tednu boš oboje izvedel. Poleg tega pa še ponovil Present Perfect in se naučil uporabljati prislova ever in never.

Zaradi lažje preglednosti je anketa objavljena tudi tukaj, vendar z reševanjem počakajte, da najprej predelate učno snov. https://www.1ka.si/a/281964.

Vse dobro,

učiteljice angleščine

 

Za delo na domu pričakujemo, da ta teden opravite sledeče:

 1. ura:

→ GUINESS WORLD RECORDS. Znaš našteti kak svetovni rekord ali osebo, ki ga je podrla? Preberi si naslednje zanimivosti.

Have you ever done an amazing stunt in your life?

Michael Kettman has turned 20 balls at a time.

Wim Hof has lain among ice cubes for more than 1 hour.

John Cassidy has made 494 balloon figures in only 1 minute.

 

Meniš, da bi lahko podrl svetovni rekord v metanju plastenke z zavezanimi očmi? *Če meniš, da bi bil/a ti lahko boljši/boljša klikni na povezavo in pojdi na zadnjo stran publikacije.

https://www.guinnessworldrecords.com/Images/National-Teacher-Day-Packet_tcm25-616919.pdf Poišči naslov: Do try this at home in poskusi. Kako ti je šlo? Si se lahko približal/a rekordu?

 

→ HAVE YOU EVER? Ali si do sedaj že kdaj poskusil/a podreti kak svetovni rekord? Ali si že kdaj plaval/a v reki? Odpri učbenik na strani 147 in ustno odgovori na vprašanja, ki so navedena spodaj. Odgovarjaj z Yes, I have. Ali No, I haven’t.

 

→ Začenjamo z novo enoto, zato odpri zvezek na novi strani in čez dve vrstici napiši naslov nove enote: Life is (not) a film.

 

→ Odpri učbenik na strani 148 in preberi besedilo Taurus: World Stunt Awards, ki govori o izjemnem možu, kaskaderju Davu Formanu. Besedilo tudi poslušaj na posnetku.

 

Ob branju in poslušanju bodi pozoren/pozorna na nove besede. Sproti jih podčrtuj v besedilu. Nato jih izpiši v zvezek in jih poišči v slovarčku učbenika https://touchstone.si/index.php/slovarcek-t8-8-razred.html ali spletnem slovarju https://sl.pons.com/prevod.

 

→ Oglej si REMEMBER BOX na isti strani in ga preberi. V zvezek nariši tabelo. Pod oba prislova zapiši, kaj je Dave v svojem življenju že počel in česa še ni.

→*Če te zanima, si lahko v učbeniku na strani 180 ogledaš seznam vzklikov, ki jih je ob takih vratolomnostih izustil Dave Forman. Lahko jih poslušaš  in ponoviš tudi ob posnetku.

 

 

→ V učbeniku na strani 149 se še enkrat spomni kaj vse je Dave Forman že počel. V zvezek zapiši števila od 1 do 16 in nato za vsako sličico pri nalogi 2 zapiši eno poved v Present Perfectu. Pomagaj si z iztočnicami, ki so zapisane v kvadratku pod slikami. Oglej si primera in nato nadaljuj sam/a.

1: Dave Forman has dived onto moving trains.

2: He has leapt off a 10-story building and crashed through a glass ceiling of a greenhouse.

 

→ *Ti je podiranje rekordov postalo všeč? Lahko si ogledaš filmček in poskusiš podreti še en rekord. https://www.youtube.com/watch?v=76Qbjxwtm_A

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

→ Odpri delovni zvezek na strani 149. Reši nalogi 1 in 3. Z njima boš ponovil rabo Present Perfecta za doživetja. *Če želiš lahko rešiš tudi nalogi 2 in 4.

→ Oglej si rešitve nalog iz delovnega zvezka in si jih popravi.

→ Odpri učbenik na strani 150. Oglej si tabelo v vaji 3a in povej, kaj vse je Ethel počela v svojem življenju. Ustno tvori povedi kot na primer: She has been to Brazil. She has worked in a bar.

Odpri delovni zvezek na strani 151 in na podoben način kot je to storila Ethel še ti oblikuj svojo osebno preglednico izkušenj pri nalogi 5.

 

→ V učbeniku na strani 150 si pri nalogi 4 oglej iztočnice in tvori 5 zanimivih vprašanj, ki bi jih zastavil sošolcu/sošolki. Npr: Have you ever read The Name of the Rose? Have you ever had an operation? Ta vprašanja zapiši v zvezek.

 

→ Za utrjevanje oblik za Present Perfect si oglej video in si sproti zapisuj glagole, ki manjkajo v zvezek. Nato jih preveri v drugem delu videa in jih popravi v zvezku. https://www.youtube.com/watch?v=d8ICZSfvNGQ

 

→ Če se še nisi dobro lotil/a učenja 3. stolpca nepravilnih glagolov je sedaj skrajni čas! Če imaš še vedno težave, si pomagaj z naslednjim posnetkom:

 

 

Tudi tokrat reši anketo, ki jo najdeš tukaj: https://www.1ka.si/a/281964. Ne pozabi je rešiti do konca.

 

→ Pravilnost svojega reševanja si lahko ogledaš v rešitvah učbenika.

Rešitve učbenika: 9. teden – TS8_resitve_ucb

 

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

a. V tej uri se boš naučil-a, kako v angleščini izražamo količino. Za začetek si poglej razlago na tem posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=5A00tJlddIY

 

b. Odpri učbenik na str. 131. Poslušaj posnetek in ob posnetku spremljaj besedilo:

 

c. V tabeli pod sliko označi s križcem, kaj je v besedilu. Nato vzemi zvezek, napiši naslov »London: too much and too many of everything« in nato dokončaj povedi iz naloge 1b, na str. 131. Povedi zapiši v zvezek. Za vsako besedo iz tabele napiši eno poved. Primer: London is a nice place to live in because there are lots of people. London isn’t a nice place to live in because there is too much pollution…

Pravilnost preveri z rešitvami, ki so pripete spodaj.

 

d. Nato prepiši prvo tabelo na str. 133 (naslov in tabelo pod naslovom). Drugega s te strani ni treba prepisovati. Še enkrat dobro poglej in si zapomni, kar si prepisal-a (katere besede se uporabljajo s števnimi in katere s neštevnimi samostalniki).

 

e. Reši nalogo 3, na str. 132 v učbeniku. Preveri z rešitvami, ki so pripete spodaj.

 

f. V delovnem zvezku reši naloge na str. 131 in 132. Odgovore preveri z rešitvami, ki so pripete spodaj.

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

a. Delovni zvezek odpri na str. 133. Preberi besedilo in reši nalogo pod besedilom (označi ali so trditve pravilne, napačne ali pa trditve ni v besedilu). Če kakšne besede ne razumeš, si pomagaj s slovarčkom: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/

 

b. Odpri delovni zvezek na str. 139. Napiši sestavek o svojih vsakodnevnih opravilih, tako kot je prikazano v nalogi 2 na str. 139 (kot primer so tri besedila že napisana).

 

c. Poglej še na stran 148 v delovnem zvezku, naloga III. Oblikuj svojo »zeleno abecedo«. Za vsako črko angleške abecede napiši besedo ali besedno zvezo. Besede morajo biti povezane z varstvom okolja. Lahko tudi malo ilustriraš. Torej v zvezek na novo stran napiši naslov »My green alphabet« in veselo na delo!

 

Rešitve delovnega zvezka: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/

Rešitve učbenika: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/4/

 

To je za ta teden vse! Ne pozabi rešiti preverjanja znanja – ankete, ki je pripeta spodaj!

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/281282

_____________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO!

Od 11. maja naprej bo potekalo ocenjevanje znanja. Spodaj so vprašanja, s pomočjo katerih se lahko pripravite (to so vprašanja tako za pridobivanje ocene kot za popravljanje ocene ter kasneje tudi za zviševanje ocene). Učiteljice pa še enkrat poudarjamo, da je zaključna ocena odvisna od vašega dela v šoli ter tudi od dela doma (izpolnjevanje anket in pošiljanje dokaznega gradiva).

Vprašanja za ocenjevanje – 8. r

 

Dragi učenci,

upamo, da ste med prvomajskimi prazniki nekoliko bolj sproščeno zadihali in si nabrali svežih moči. V sedmem tednu dela od doma boste utrdili in poglobili temo šestega tedna. Na koncu seveda rešite še preverjanje znanja – anketo.

Učiteljice za angleščino.

 

7. TEDEN (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Ogrožene živali

a) Pripravite učbenike na strani127. V zvezke si napišite naslov: ANIMALS IN DANGER

b) Natančno preberite spisek živali v vaji 5a. Rešite vajo 5b. Svoja razmišljanja zapišite v zvezke. Povedi za vsaj pet živali zapišite po vzoru primera za tigra, ki je v vaji 5b že zapisan.

c) Vaja 5c: živali so ogrožene zaradi različnih stvari. Natančno si preberite iztočnice, nato pa poslušajte posnetek https://touchstone.si/audio/ts8/127_Animals_in_danger.mp3 in izpolnite razpredelnico.

d) Učbenik, stran 128 – Katero žival bi zaščitil? Izberi si žival, ki bi jo res rad zaščitil in sestavi kratek zapis, ki je v vaji 5d že narejen za delfina. Povedi zapiši v zvezek.

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Ekologija – poglabljanje besedišča

Pripravite DELOVNE ZVEZKE  od strani 124 do 128.

Rešite vaje 46, 47, 49, 50, 51 in 52.

Če se vam bo zataknilo pri besedišče, nove besede/ besedne zveze poiščite v slovarju: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/

 

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/279460

 

Po končanem reševanju preglejte uspešnost/ pravilnost vašega dela.

 

46 1 planet 2 environmental 3 cars 4 pollute 5 jams 6 place 7 harmful 8 rubbish 9 dumps 10 survives 11 recycling 12 chimneys 13 humans 14 air 15 rivers 16 chemicals 17 farmers 18 plants

 

47 REDUCE bike bulbs water food less

REUSE refillable bags rechargeable paper crafts

RECYCLE plastic cans cardboard glass compost

 

49 – green tips 2 Buy drinks in returnable bottles. 6 Buy products with little packaging. 5 Buy things that will last. 8 Don’t leave them on. This wastes electricity. Switch off lights when not in use. 12 Don’t throw everything away. Reuse old things or donate them. 4 Take showers, not baths. You use less water if you take showers. 7 This wastes water. Don’t let taps drip; turn them off firmly. 9 Turn the water off when brushing your teeth. This saves water. 10 Turn them off when you’re not using them. This saves energy. 1 Use a refillable water bottle. 14 Use energy-saving bulbs. 16 Wait until there are enough clothes to fill the washing machine. 15 Walk, or use a bike, for short trips. 17 You could install a rain barrel and collect rain water for your garden. 11 You should recycle and sort your family rubbish. 3 You should shop with reusable bags. 13 You should use rechargeable ones.

 

50 useful; roots; leaves cut down; cities; water branches; names; fires

 

51 (predlog rešitve) 1 We must not cut down trees with a chain saw. 2 We mustn’t drop/leave litter in the forest. 3 We must not make fires in the woods. 4 We mustn’t play loud music. 5 We must not use/ride a motorbike in the forest. 6 We must not pour oil into rivers.

 

52 1 thick 2 length 3 Arctic 4 fish 5 friendly 6 hungry 7 claws 8 autumn 9 cubs 10 milk 11 hunt 12 fur

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

za naslednji teden gradiva ne bo, ker so tukaj “JUHUHU POČITNICE”! Še preden pa se čisto prepustite počitniškemu vzdušju, učiteljice priporočamo, da rešite preverjanja znanja – ankete, ki so vam morda ostale ali ki ste jih morda pomanjkljivo rešili. Sedaj že najbrž veste, da bodo te ankete vplivale na oceno. Vse ankete so objavljene spodaj.

Želimo vam lepe, sproščene počitnice!

Učiteljice za angleščino.

 

Preverjanje znanja za 2. teden: https://www.1ka.si/a/264816

Preverjanje znanja za 3. teden: https://www.1ka.si/a/268342

Preverjanje znanja za 4. teden: https://www.1ka.si/a/269736

Preverjanje znanja za 5. teden: https://www.1ka.si/a/270689

Preverjanje znanja za 6. teden: https://www.1ka.si/a/274645

____________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci pozdravljeni v 6. tednu dela na daljavo. Tako kot do sedaj najprej predelajte gradivo, ki je objavljeno v 1. in 2. uri za ta teden in nato rešite Preverjanje znanja – anketo, ki je seveda obvezna.

Srečno in lep pozdrav!

Učiteljice angleščine

6. TEDEN (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu (za učence 1., 3., 4. in 6. skupine)

Ta teden boste spoznali nekaj zanimivih izrazov v zvezi z ekologijo in poleg tega spoznali ”kako zeleni” ste.

Pripravite zvezke in učbenike (strani 122 in 123).

 1. Preden preberete besedilo pomislite, na kaj vse vas spomni beseda ZELENA, GREEN.
 2. Preberite besedilo. Če katerega od izrazov ne razumete, ga preverite v slovarju.
 3. V zvezke napišite naslov PAINT THE TOWN GREEN.
 4. Pod naslov izpod vsake sličice na strani 122 izpišite vse izraze z ‘green’ in njihove razlage v angleščini

NPR:      to be green – to be young and inexperienced

to have green fingers – to be good at making things grow

 1. Izberite se PET BESEDNIH ZVEZ z ‘green’, z njimi tvorite svoje lastne povedi ter jih zapišite v zvezek.

NPR: In these times everybody is trying to plant their own greens.

Svoj zapis besednih zvez in povedi, ki ste jih sestavili, slikajte ter jih prilepite v anketo 1ka (8. razred – 6. teden – ekologija)

 1. Rešite kviz na strani 123. Rezultate o tem, kako ‘zeleni’ ste, preverite na strani 124.

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu (za učence 1., 3., 4. in 6. skupine)

Pripravite učbenik na strani 124.

Spomnite se, da modalni glagol SHOULD uporabljamo za dajanje nasvetov, MUST/MUSTN’T pa za zapovedi/prepovedi.

 1. Natančno preberite vajo 3a.
 2. Če najdete kakšen izraz, ki ga ne poznate, ga preverite v slovarju.
 3. Pripravite zvezke ter zapišite 4 povedi z SHOULD, 4 s SHOULDN’T, 4 z MUST in 4 z MUSTN’T

NPR: We shouldn’t waste electricity.

We mustn’t pollute the environment.

Etc

Zapis vseh 16 povedi slikajte in prilepite v 1ka.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/274645

_____________________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Naloga za 1. uro v tem tednu (razen za učence, ki so v 2. in 5. skupini)

Spoštovani učenci, veliko vas/nas bi bilo raje v šoli, vendar izredne razmere še trajajo in pred vami so usmeritve za delo v tem tednu.

PRVI DEL

 • Na strani 118 v učbeniku si oglejte aktivnosti, ki se jih otroci lahko udeležujejo v poletnih taborih.
 • Če katere od aktivnosti ne poznate, pomen besede preverite v slovarju.
 • Rešite vajo 2a, pravilne rešitve so zapisane na tu spodaj na dnu strani.
 • Na strani 119 preberite besedilo o poletnih taborih. Če imate možnost, ga tudi poslušajte https://touchstone.si/audio/ts8/119_Read_the_text_about_summer_camps.mp3

Bodite pozorni na izgovor. Besedilo nato tudi glasno preberite.

 • Rešite vajo 2c na str. 120. Preverite pravilnost rešitev (spodaj).

Naloga za 1. in 2. uro v tednu (za učence v 2. in 5. skupini, pri učiteljicama Hribar in Novak)

Učenci, pripravite učbenik na strani 73. Zelo natančno preberite besedilo o gospe Cross. Zgodba ni v pravilnem vrstnem redu. V prazne kvadratke ob posamičnih odstavkih zapišite kakšen je pravi vrstni red dogajanja, pomagajte pa si s sličicami.

Rešitve slikajte in pošljite na mail.

albina.hribar@os-trebnje.si

mateja.novak@os-trebnje.si

V ZVEZEK odgovorite na spodnja vprašanja:

 1. What day was it?
 2. What was the weather like?
 3. Where was Ms Cross when the phone rang?
 4. What did a strange voice ask?
 5. What happened later on when she was walking down the street?
 6. Did she know the answer?
 7. Who did she meet at a cafe?
 8. What were they talking about?
 9. What happened when someone came by and pushed the waiter?
 10. What happened to her shoe heel when she was running to catch the bus?
 11. What happened when she was trying to pick up the heel?
 12. Why did the man trip over her?
 13. Who did the man telephone for?
 14. Where did the ambulance take her?
 15. What does she know now?

Sedaj odprite učbenike na strani 75 in pozorno preberite trditve v vaji 2. Trdijo pravilno (TRUE) ali napačno (FALSE)? Obkljukajte ustrezen kvadratek.

 

Naloga za 2. uro v tem tednu (razen za učence v 2. in 5. skupini)

Glede na to, da za novo slovnično obliko PRESENT PERFECT vsak potrebuje vajo da jo dobro usvoji, so vam za utrjevanje predlagane spodnje povezave (skupaj z rešitvami).

Če rabite kakršno koli dodatno razlago, smo vam na voljo na naših e naslovih.

Po končanem delu rešite anketo v 1ka.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/270689

REŠITVE VAJ V UČBENIKU

 • 118, vaja 2a> a) Yes, you can. You can learn something about animals (horse trips, animal care, animal tracking). b) Yes, you can. c) Yes, they do. They offer water sports (fishing, canoeing, water trampoline). d) Yes, it is (environmental education, recycling, water testing). e) Yes, there are. f) They get up at 7.30 am. g) They lower the flag and enjoy the evening programmes.
 • 120, vaja 2c> 1. Where do millions of kids in the USA go in the summer| 2. What kinds of summer camps can kids in the USA go to| 3. Where is the holiday camp| 4. What sports do they offer| 5. Do campers sleep in tents| 6. Do boys and girls share the cabins| 7. Can anybody cross to the other side after they’ve gone to bed| 8. Do bears come into camp| 9. What is the food like| 10. What do the campers do before and after every meal| 11. Where do the campers go every year| 12. What did they have to do when they went on a four-day hike into the mountains|

_____________________________________________________________________________________________________________

4. TEDEN (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020)

Dragi učenci,

prosimo vas, da preverjanje znanja – anketo, ki je na koncu navodila za delo za 2. uro, rešite šele takrat, ko ste gradivo predelali. Ko se v anketo vpišete, jo rešite do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

Učenci, prosimo vas, da še enkrat rešite preverjanje znanja – anketo, ker je bila prva anketa brez imena, priimka in razreda, za kar se učiteljice angleščine opravičujemo.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/268342

 Naloga za 1. uro v tem tednu (razen za učence, ki so v 2. in 5. skupini)

Učenci,

V prejšnjem tednu ste spoznali PRESENT PERFECT. V tem tednu boste nadaljevali s to temo.

Pripravite si učbenike na strani 108 – Have you done the hoovering yet?

 • Preberite dvogovor med gospo Harrison in Nikoleto.
 • Dvogovor poslušajte na posnetku (povezavo do spletne strani že imate).
 • Prepišite si v zvezke poudarke, ki so zapisani poleg dialoga v ‘remember box’.
 • Ob prepisovanju bodite pozorni na rabo prislovov yet, still, already, just .
 • Rešite vaje v učbeniku na strani 109 in 4 vajo na strani 110.
 • Pravilnost rešitev si oglejte na spletu https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/4/
 • Za kakršna koli vprašanja/razlago smo vam vaše učiteljice na voljo, pišite na naše e – naslove.

Naloga za 1. in 2. uro v tednu (za učence v 2. in 5. skupini, pri učiteljicama Hribar in Novak)

Pozdravljeni, učenci. Ta teden poglabljate znanje še nekaterih snovi, ki smo jih obravnavali skupaj v skupinah. Pomagajte si z učbenikom oziroma dobro preberite napisano besedilo. Rešitve zapišete v zvezek, slikajte in nato pošljite v pregled vsak svoji učiteljici. Želiva vam uspešno delo.

Albina Hribar in Mateja Novak

 1. Dopolni besedilo z glagoli v okvirčku. Uporabi preteklik (Past Continuous Tense).
 2. My cousin Jane (swim) was swimming in the lake.
 3. When I phoned my friends, they (play) _____________________________ monopoly.
 4. Yesterday at six I (prepare) ______________________________________ dinner.
 5. The kids (play) _____________________________ in the garden when it suddenly began to rain.
 6. I (practise) _______________________________________ the guitar when he came home.
 7. We (not cycle) _______________________________________ all day.
 8. While Aaron (work) ___________________________ in his room, his friends (swim) ____________________________ in the pool.
 9. I tried to tell them the truth but they (not listen) ________________________________________.
 10. What _____________ you (do) ____________________________ yesterday?
 11. Most of the time we (sit) ______________________________________________ in the park.
 1. Dopolni besedilo z glagoli v okvirčku. Uporabi navadni preteklik (Past Simple Tense).
 2. I didn’t watch (watch) TV last night.
 3. On Saturday I ___________________ (play) computer games with my cousin.
 4. My mum ______________________________ (not cook) dinner last night.
 5. I ________________________ (walk) to school because there _____________________ (not be) any buses.
 6. They _________________________________ (not dance) at the party.
 7. __________ your brother __________________ (travel) to Ireland last summer?
 8. Preberi in nato označi trditve pod besedilom (T – drži/ F – ne drži).

An avalanche is a large mass of snow that moves quickly down a mountain. It breaks loose from the area around it and collects more and more snow as it pushes downward. They happen in mountainous regions, for example the Alps, Himalayas or the Rocky Mountains. They can reach speeds of over 100 km an hour and destroy forests and villages that are in their way. They can block roads and train tracks and make areas unreachable from the outside. Avalanches kill over a hundred people in Europe and North America every year, burying them below tons of snow. Although the danger of avalanches is high throughout the winter months there are weather and snow conditions in which avalanches occur more often. Avalanches can be triggered by many factors. In some cases an increasing amount of new snow can start an avalanche. Strong winds can transport snow to the side of the mountain where there’s usually not much wind in normal weather conditions. There, the snow stays soft and does not bind with other layers. In other cases, skiers, snowboarders and other alpine tourists can trigger an avalanche.

 1. A) An avalanche is a large amount of snow moving fast down a mountain. _________
 2. B) The amount of snow remains the same from the beginning to the end. _________
 3. C) The avalanches happen in the areas with steep mountains. ___________
 4. D) They don’t cause any damage to the people. ____________
 5. E) There are some special weather and snow conditions where avalanches occur more frequently. _____
 6. G) An avalanche can be triggered not only by special weather conditions, but by people as well. _______
 1. Preberi besedilo: The Story of a Trojan War

A Trojan prince Paris visited the Greek king Menelaus. Helen, Menelaus’s wife, and Paris feel in love. They escaped to Troy together. When they realized that, the Greeks gathered and sailed off. They wanted to get Helen back and they wanted to punish the Trojans. The city of Troy had big walls. The Greeks tried for nine years to enter the city, but they couldn’t, so they made a clever plan. They told the Trojans that they were going back to Greece. They wanted to give them a present. But what they wanted to give them was not a present, but a trap. They built a wooden horse and the Trojans took it to the city. There were Greek soldiers in the horse. At night the soldiers opened the city gate and the Greek army invaded the city.

NA KRATKO odgovori na vprašanja.

 1. Who was Paris? ___________________________________________
 2. Who did Paris visit? _______________________________________
 3. Who did Paris fall in love with? ______________________________
 4. What did they do together? _________________________________
 5. What did the Greeks do when they realized what happened? ________
 6. What did they want to do? _____________________________________
 7. How long did the Greeks try to enter the city? ______________________
 8. What two things did they tell the Trojans? _________________________
 9. Who was in the horse? _________________________________________
 10. j) What did they do at night? _____________________________________

Sedaj pa rešite še preverjanje znanja:

Preverjanje znanja za 8. razred, 2. in 5. skupina:  https://www.1ka.si/a/266713

Naloga za 2. uro v tem tednu (razen za učence v 2. in 5. skupini)

V naslednji uri snov utrdite s pomočjo vaj v delovnem zvezku.

Stran 101 – vaja 8

Stran 103 – vaja 11

Stran 111 – vse tri vaje in 112 – vaja 29 a in b.

Ko končate, preglejte pravilnost rešitev. Če boste ob pregledovanju odkrili napake in vam ne bo čisto jasno, zakaj vaša rešitev ni pravilna, nas vprašajte.

Želimo vam uspešno delo.

Aktiv učiteljic TJA

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/269736

______________________________________________________________

3. TEDEN (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Naloga za 2. uro (za vse učence 8. razreda, razen za učence v 2. in 5. skupini – pri učiteljicama Hribar in Novak)

Pripenjanje slike/datoteke v spletno anketo.

Osebni računalnik s sistemom Windows

 1. Najprej klikni gumb: Izberite datoteko.
 2. Nato v računalniku poiščeš sliko/dokument in izbereš gumb Odpri.

Telefon s sistemom Android

 1. Najprej klikni gumb: Izberite datoteko.
 2. Če vas povpraša za dovoljenje za fotografiranje, pritisnete gumb Dovoli. Če vas povpraša za dovoljenje za snemanje zvokov, pritisnete gumb Dovoli.
 3. Nato vam ponudi dejanje – lahko izberete Fotoaparat (ali prebrskate po datotekah na telefonu).
 4. Nato naredite sliko in kliknete V redu.

S tem je slika pripeta.

Naloga za 1. uro

Angleščina – 8. r – naloga za 31. 3. 2020

Samo za učence 8. razreda, ki so v 2. in 5. skupini (poglejte na urnik, katera skupina ste): Angleščina – 8. r – 2. in 5. sk. – naloga za 31. 3. 2020

 

Slovarček za Touchstone 8

 

Za vse učence od 6. do 9. razreda – Nagovor za učence 6. do 9. razreda

Gradivo si delimo in se učimo.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Spletna anketa za vse učence 8. razreda – 27. 3. 2020: https://www.1ka.si/a/264816

Angleščina – 8. r – 27. 3. 2020

Angleščina – 8. r – 24. 3. 2020

Samo za učence 8. r, ki so v 2. skupini in 5. skupini: Angleščina – 24. 3. 2020 – 8. r – 2. in 5. sk

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Angleščina – 8. r – 18.3.2020

 

Angleščina – 8.r – 16.3.2020