9. TEDEN (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

Pozdravljeni.

Če bo šlo vse po načrtih se vidimo čez dober teden, zato sva s sodelavko pripravili vaje za utrjevanje slovnice in besedišča. Nekaj vaj je tukaj, ostale so v anketi, zato se dobro pripravite in ponovite snov, preden jo začnete reševati. Pri besedilih pa ponavljajte po vprašanjih iz prejšnjih tednov.

 1. Vstavi glagol v obliki za Past Simple.
 2. My mum told (tell) me the news.
 3. Ana __________________ (have) a bath last Sunday.
 4. We __________________ (swim) in the Mediterranean Sea.
 5. Joe __________________ (write) a letter to Mary 2 days ago.
 6. She _______________________ (not see) my grandma.
 7. The police ___________________________ (not catch) him.
 8. ________ she _____________ (walk) alone?
 9. Tom and I _________________ (be) best friends.
 10. Where _________ you ____________ (go) yesterday?
 11. Why __________ your friend ________________ (travel) to Rome?
 12. Who __________________ (get) dressed so early?

 

 1. Vstavi glagol v obliki za Present Perfect.
 2. We have talked (talk) once.
 3. They _________________ (prepare) a beautiful dinner for us.
 4. We _________________ (eat) too much.
 5. Sarah _________________ (drink) all the juice.
 6. Peter _________________ (not waste) all his money on drinks.
 7. I _________________ (be) in England for over 15 years.
 8. _______ you _________________ (make) too much noise?
 9. The kids _________________ (not clean) the house.
 10. When ________ the test _________________ (start)?
 11. _________ she _________________ (bake) a carrot cake?
 12. Morgan _________________ (lose) her wallet.

 

 1. Past Simple ali Present Perfect?

Hello, Jessica,

I’m writing this postcard from Venice. We _______________ (be) here for two days now and we _______________ (do) a lot of sightseeing.

Yesterday we _______________ (go) to St. Mark’s square. There _______________ (be) hundreds and hundreds of pigeons. What an amazing sight!

I _______________ (never see) so many pigeons in my life. In the afternoon we _______________ (take) a trip on one of the Venetian canals. And something really funny _______________ (happen) while we were floating down the canal in a gondola. My cheeky little cousin Tommy _______________ (fall) into the water. Luckily, the water _______________ (not be) very cold. And now, the most amazing part. I _______________ (meet) a gorgeous guy! I _______________ (meet) him in a Venetian store while I was buying a present for you.

Wish you were here.

Love Sarah

 

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/282337

 

Rešitve: 9. TEDEN – Preverjanje slovnice REŠITVE

 

___________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Pozdravljeni. Danes se boste ukvarjali s slovnico. Upam, da ne bo pretežko. Pa začnimo.

Za današnji uri si pripravite učbenik, zvezek, slovar in delovni zvezek.

Za začetek pa boste malce ponovili. Najprej si ponovno preberite besedilo o Bledu  v učbeniku na strani 176. Odgovorite na spodnja vprašanja in odgovore napišite v zvezek.

 1. What is Bled famous for?
 2. Where is Bled situated?
 3. What is on top of a rock cliff?
 4. What is on the lake?
 5. How many tourists visit the island every year?
 6. What does everybody do first when they arrive on the island?
 7. What can you do in Bled?
 8. What did Arthur Miller say when he first saw Bled?

Odprite učbenik na strani 178 in naredite vajo 3. Pred sabo imate dva stolpca. Pri prvem stolpcu piše … of … kar pomeni, da dva samostalnika združimo tako, da med njima dodamo of (npr. the title (naslov), a book (knjiga) – the title of a book, kar bi prevedli kot naslov knjige). To velja, kadar so samostalniki stvari (npr. colour in hair – barva in lasje sta stvari).

 

Sedaj prepišite prvi stolpec v zvezek in prevedite izraze v slovenščino. Pomagajte si s slovarjem, ki je priložen učbeniku, ker so v njem vsi izrazi iz učbenika. Tukaj je tudi link do slovarja: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/

 

Tudi drugi stolpec je sestavljen iz dveh samostalnikov, le da tukaj NE DODAMO of, le združimo samostalnika skupaj (npr. television (televizija), programme (program) – television programme, kar prevedemo kot televizijski program). Ta način je v angleščini pogost, v slovenščini pa ne.

 

Sedaj v zvezek prepišete še izraze iz drugega stolpca ter jih s pomočjo slovarja prevedete v slovenščino ter prevode napišete v zvezek.

 

Naslednja naloga je prepis GRAMMAR TIME OUT v učbeniku na strani 179. Tukaj imate razloženo, kako izražamo čustva.

 

Naslednja naloga je naloga 4 v učbeniku na strani 179.

 

Naštetih imate 17 izrazov, vi pa jih uporabite v stavku, kjer boste pokazali vaše mnenje oziroma čustva.

Npr. beautiful mountainsWhat beautiful mountains!

Izberite vsaj 10 izrazov in jih uporabite v stavkih, te pa napišite v zvezek.

 

Ostanejo nam še naloge v delovnem zvezku. Odprite DZ na strani 175 in rešitev vajo 55, nato rešite še vajo 56 na strani 176.

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Pozdravljeni ponovno. Danes boste najprej ponovili snov prejšnje ure, nato pa se boste naučili še nekaj novega. Pa začnimo.

Danes boste za delo potrebovali zvezek, učbenik in delovni zvezek.

Naslov današnje ure je Possession (Svojina). Naslov napišite v zvezek, prav tako v zvezek prepišete spodnjo razlago.

Če se samostalnik ne konča na s, dodamo ‘s. Poglejmo, kako to izgleda na primeru:

the girl‘s coat – dekletov plašč – eno dekle in en plašč, ki je njena last

the mouse‘s tail – mišji rep – ena miš in en rep, ki je njena last

V tem primeru je mouse samostalnik, ki ima nepravilno obliko v množini: a mouse – mice.

Pa poskusimo še z množino:

the mice‘s tails – mišji repi – več miši in več repov, ki so njihova last – tokrat tudi besedo tail postavimo v množino tako, da ji dodamo s tails

Kadar pa se samostalnik konča na s npr. girls, dodamo samo apostrof .

the girls’ coats – plašči deklet – več deklet in več plaščev.

Če obnovimo na kratko: vedno dodamo samostalniku ‘s, le kadar se prvi samostalnik konča na s, ne.

Morda vam bo v pomoč še preglednica.

ednina množina
pravilna oblika samostalnika the boy’s ball the boys’ balls Kadar se sam. konča na s (boys), takrat dodamo le apostrof ().
nepravilna oblika samostalnika

the child’s bed

the woman’s shirt

the mouse’s cheese

the children’s beds

the women’s shirts

the mice’s cheese

V vseh ostalih primerih dodamo ‘s.

Da ponovimo še nepravilne oblike samostalnikov v množini:

ednina množina

a child (otrok)

a mouse (miš)

a goose (goska)

a woman (ženska)

a man (moški)

a tooth (zob)

a foot (stopalo)

a person (oseba)

a sheep (ovca)

a fish (riba)

children (otroci)

mice (miši)

geese (goske)

women (ženske)

men (moški)

teeth (zobje)

feet (stopala)

people (ljudje)

sheep (ovce)

fish (ribe)

Sedaj je čas za vaje. Odprite delovni zvezek na strani 177 in rešite vaji 57 in 58. Rešite še vajo 59 na strani 178.

 

Tokrat imate za zaključek tedna še anketo, ki je pripeta spodaj.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/281060

Rešitve: Rešitve za 8. teden

Lepo vas pozdravljava učiteljici

Mateja Novak

Albina Hribar

____________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO!

Od 11. maja naprej bo potekalo ocenjevanje znanja. Spodaj so vprašanja, s pomočjo katerih se lahko pripravite (to so vprašanja tako za pridobivanje ocene kot za popravljanje ocene ter kasneje tudi za zviševanje ocene). Učiteljice pa še enkrat poudarjamo, da je zaključna ocena odvisna od vašega dela v šoli ter tudi od dela doma (izpolnjevanje anket in pošiljanje dokaznega gradiva).

Vprašanja za ocenjevanje znanja – 9. razred – 1. in 4. skupina

7. TEDEN (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Lepo pozdravljeni, upamo, da ste med prvomajskimi prazniki nabrali nove moči za nadaljnje delo.

Pripravite učbenike na strani 176.

 1. Podrobno si oglejte vajo 1a. Opišite, kaj se dogaja na obali, pomagajte si z iztočnicami v okvirju pod sliko. Ne pozabite, da za opis (trenutnega) dogajanja na sliki uporabimo PRESENT CONTINUOUS.

PRIMER: The girl is sunbathing.

 1. Preberite vprašanja v vaji 1 b in na njih na kratko odgovorite.
 2. Poslušajte besedilo o Bledu na sledeči povezavi: https://touchstone.si/audio/ts8/176_Lake_Bled.mp3

Sedaj besedilo glasno preberite. Če niste prepričani v izgovorjavo, posnetek poslušajte še enkrat.

 1. V zvezek zapišite naslednje besede/besedne zveze iz besedila in zraven zapišite njihov pomen

– resort

– above sea level

– a giant skating rink

– a fairy tale castle

– a rock cliff

– a beautiful view

– wishing bell

– the peaks of the Julian Alps

 1. Rešite vajo 2 b – na prazna mesta v razpredelnici zapišite pridevnike, ki so v besedilu uporabljeni za opis znamenitosti Bleda.
 1. V delovnem zvezku rešite vajo 43 na strani 169 ter 44 na strani 170.

 

Rešitve slikajte in pošljite na mail.

albina.hribar@os-trebnje.si

mateja.novak@os-trebnje.si

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

za naslednji teden gradiva ne bo, ker so tukaj “JUHUHU POČITNICE”! Še preden pa se čisto prepustite počitniškemu vzdušju, učiteljici priporočava, da preverite, če ste poslali vso dokazno gradivo (slike) o vašem dosedanjem delu ter če ste rešili zadnje preverjanje znanja – anketo. Sedaj že najbrž veste, da bo vse to vplivalo na oceno.

Želiva vam lepe, sproščene počitnice!

Učiteljici A. Hribar in M. Novak

________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci 9. razreda, 1. in 4. skupine (učiteljici Hribar in Novak), sedaj so naloge za vas objavljene v posebnem zavihku, da bo bolj pregledno. Ko predelate gradivo, rešite preverjanje znanja – anketo, ki je seveda obvezna.

6. TEDEN (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Pozdravljeni.

Danes za delo pripravite učbenik, slušni posnetek, zvezek, slovar in delovni zvezek.

Začeli bomo v učbenikom na strani 168. Brali in poslušali boste besedilo z naslovom THE ISLE OF MAN. Ta naslov tudi napišite v zvezek. Poslušajte posnetek. Ob poslušanju podčrtajte besede, ki jih ne razumete.

https://touchstone.si/audio/ts8/168_Isle_of_man.mp3

Podčrtane besede prepišite v zvezek (pod naslov) in jih s pomočjo slovarja prevedite v slovenski jezik. Če nimate slovarja, je tukaj povezava do spletnega slovarja.

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/

Sedaj rešite nalogo 3 na naslednji strani (169). Če so trditve pravilne naredite kljukico v kvadratek z T, če so napačne, pa v kvadratek z F.

Sledijo vprašanja o besedilu. Vprašanj ne prepišete v zvezek, v zvezek napišete le odgovore.

 1. Where is the Isle of Man situated?
 2. How can holiday makers travel to the island?
 3. What is the island famous for?
 4. How is the Manx language called?
 5. How long is the coastline?
 6. What is in the north?
 7. What can families do in Man?
 8. What is the island’s highest mountain called?
 9. How high is it?
 10. How can you reach the top of the mountain?
 11. What is the capital city?
 12. What can you see and do in Douglas?
 13. What are the two main tourist attractions?

Slikajte zvezek in sliko pripnite v anketo.

Za zaključek tega tedna odprite delovni zvezek na strani 168 in rešite vaji 42a in 42b. Rešitve slikajte in pripnite v anketo.

To je za danes vse. Rešitve imate v priponki.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/274465

M. Novak in A. Hribar

Rešitve delovnega zvezka: Rešitve 6. teden