9. TEDEN (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

Spoštovani učenci,

pozdravljeni v predvidoma še zadnjem tednu poučevanja na daljavo. Delo bo tudi tokrat potekalo na podoben način, kot ste bili vajeni. Če ne bo sprememb pa se že naslednji teden vidite s svojimi učiteljicami, s katerimi se boste tudi pogovorili o tem ali bi katero od snovi želeli še ponoviti.

V tem tednu bomo ponovili nekaj besedišča povezanega z geografijo in spoznali nekaj novega.

Zaradi lažje preglednosti je anketa objavljena tudi tukaj, vendar z reševanjem počakajte, da najprej predelate učno snov. https://www.1ka.si/a/283355.

Vse dobro,

učiteljice angleščine

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

→ Anketo prejšnjega tedna vas je rešilo 69. V anketi smo učiteljice ugotovile, da menite, da snov, ki smo jo obravnavali na daljavo večinoma dobro znate. Še največ težav ste izpostavili pri pogojniku in modalnih glagolih, kar je pričakovano.

 

Zanimivo je brati tudi vaše izkušnje s pritiski vrstnikov. Veseli nas, da imate izoblikovano idejo kako se spopasti s tem problemom, še bolj pa, da v veliki večini menite, da vas prijatelji sprejemajo takšne, kot ste.

 

Tudi tokrat ne pozabi na spletni strani rešiti nove ankete / preverjanja. Povezava je prilepljena na začetku besedila za lažjo preglednost in na koncu. Prosimo te, da jo rešiš šele takrat, ko si gradivo predelal. Ko se v anketo vpišeš, jo reši do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

 

→ Prejšnji teden smo skoraj zaključili s 4. enoto. *Kdor želi vedeti več si lahko na strani 175 v učbeniku prebere ponovitvene besedne zveze. Prepričane smo, da jih večino poznaš in s pridom uporabljaš. Morda pa boš na seznamu našel kakšno novo, ki ti prišla prav.

 

→ Za ponovitev snovi 4. enote igraj igre na spletni strani. Sam si lahko izbereš katere naloge boš izbral in njihov vrstni red.

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone9_u4.html

 

→ Danes se bomo odpravili po svetu. Če tega ne moremo storiti zares, pa vsaj v mislih.  V učbeniku na strani 181 si oglej slike različnih znamenitosti, stavb in naravnih pojavov. Ugotavljaj, kje bi lahko bili. Pomagaj si z besedami, ki so zapisane pod slikami in za vsako sličico tvori po eno poved.

 

Primer:

a square – A lot of young people meet on Prešeren’s Square. Trafalgar Square has a lot of fountains and pidgeons.

 

a castle – In Ptuj castle you can see a lot of old instruments besides old furniture. Ljubljana Castle has been renovated.

 

a folklore performance – Lent festival offers you a lot of pleasure by watching colourful costumes at folk dances from all over the world.

 

→ *Znaš našteti po vsaj eno državo sveta na vsako črko abecede? Npr. a – Australia, b – Brazil… Če se ti kje zatakne si pomagaj s posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=R1C8dmP–zc

 

→ Preberi kratek opis o kontinentih v učbeniku na strani 182 (vaja 1). Oglej si zemljevid sveta in sličice z nekaterimi naravnimi znamenitostmi. Vaja 2a na isti strani ti predstavi besedišče za nekatere geografske pojme oziroma pokrajine. Poznaš vse?

 

→ Odpri delovni zvezek na strani 174 in reši naloge 1 do 4. Ne pozabi prebrati WORD BANK. *Če želiš vedeti več, reši tudi nalogi 5a in 5b.

 

→ *Pogrešaš potovanja? S spletno stranjo http://teacher.scholastic.com/activities/globaltrek/ lahko vsaj navidezno potuješ. Izberi kraj in datum odhoda ter državo v katero bi rad potoval. Nato si lahko ogledaš kakšno od zanimivosti o izbrani državi. Še posebej priporočamo razdelek Meet the People.

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

→ Zvezek obrni na novo stran in čez dve vrstici zapiši naslov nove enote THE WORLD – YOURS TO DISCOVER.

 

→ Odpri učbenik na strani 183. Vaja 2b te bo usmerila v opis kontinentov. Na podlagi danih primerov na kratko opiši vsak kontinent, pri čemer uporabi še besedišče za raznovrstne pokrajinske tipe iz vaje 2a. Svoje opise zapiši v zvezek.

 

→ Na enak način naredi vajo 2c, v kateri ustno opiši naštete reke in našteta gorovja in jih pokaži na zemljevidu.

 

→ Naredi vajo 3 v učbeniku na strani 183. Poveži geografske pojme, pri čemer si pomagaj s slovenskim prevodom.

 

→ Odpri učbenik na strani 210 in poslušaj posnetek k vaji 1.

 

 

Ponavljaj za posnetkom in s tem ponovi izgovarjavo geografskih pojmov.

 

→ Odpri delovni zvezek in reši nalogo 6.

 

→ *V kolikor rad/a izveš kakšno zanimivost o svetu si oglej https://www.youtube.com/watch?v=ZBoV8ML9awM in/ali https://www.youtube.com/watch?v=bcmJ5u4Ord0.

 

Tudi tokrat reši anketo, ki jo najdeš tukaj: https://www.1ka.si/a/283355. Ne pozabi je rešiti do konca.

 

Rešitve učbenika: 9. teden – TS9-RESITVE_ucbenik

Rešitve delovnega zvezka: 9. teden – TS9-RESITVE_delovni_zvezek_1

 

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

__________________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Spoštovani učenci,

V tem tednu se bomo naučili kako opisati osebo, se »pogovarjali« o obdobju najstništva in težavah, ki to obdobje spremljajo.

V preteklem tednu smo učiteljice objavile vprašanja za ocenjevanje. Tisti učenci, ki ste izvedeli, da morate pri TJA pridobiti oceno jih še posebej pozorno preglejte in ponovite to učno snov. Vsi pa razmislite kako dobro ste usvojili določeno snov in to označite v tabeli, ki jo boste našli v tokratni anketi / preverjanju znanja.

Zaradi lažje preglednosti je anketa objavljena tudi tukaj, vendar z reševanjem počakajte, da najprej predelate učno snov. https://www.1ka.si/a/280369.

Vse dobro,

učiteljice angleščine

Za delo na domu pričakujemo, da ta teden opravite sledeče:

 1. ura:

→ Anketo prejšnjega tedna vas je rešilo 72. Učiteljice smo ugotovile, da nedoločne zaimke in prislove dobro obvladate. Velika večina vas je na vsa vprašanja v zvezi z njimi odgovorila pravilno. Pozorni bodite pri tem, da ne uporabljate dvojnega zanikanja. Pri tem primeru je bilo nekaj napak.

It was really dark and I couldn’t see  nothing anything.

Zelo dobro vam gre tudi poimenovaje družinskih članov. Le posamezniki ste imeli nekaj težav. Tudi sestavki, ki ste jih zapisali pri zadnjih vprašanjih so večinoma smiselni in dobro zapisani. V njih se sicer najde nekaj napak, toda splošni vtis je zelo dober.

 

Tudi tokrat ne pozabi na spletni strani rešiti nove ankete / preverjanja. Povezava je prilepljena na začetku besedila za lažjo preglednost in na koncu. Prosimo te, da jo rešiš šele takrat, ko si gradivo predelal. Ko se v anketo vpišeš, jo reši do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

 

→ Kviz za ponovitev pridevnikov na –ed in –ing vas je rešilo 40. Prvo mesto si delite kar trije učenci, ki ste dobili 8000 točk. Bravo!

→ Pa začnimo z delom za ta teden. Prejšnji teden smo ponovili poimenovanja družinskih članov in spoznali nekaj novih. Danes pa se bomo naučili kako jih čim bolje opisati.

 

→ Odpri delovni zvezek na strani 154 in reši nalogo 35. Nato si oglej nalogo 36a in razporedi pravokotnike z besedami k besedi, ki jo opisujejo. V kolikor je katera od besed zate nova jo poišči v slovarčku učbenika https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/9-razred/slovarcek-t9-9-razred.html ali v spletnem slovarju https://sl.pons.com/prevod. V zvezek zapiši naslov PEOPLE WHO AFFECT OUR LIVES in si te besede skupaj s prevodi izpiši. Enako stori tudi z besedami pri nalogi 36b.

Reši naloge 36c, 37, 38a in 39. *Naloge 38b, 40, 41 in 42 lahko rešiš, če želiš. Naloge si preglej s pomočjo rešitev, ki so prilepljene spodaj.

 

→ Odpri učbenik na strani 158. Oglej si nalogo 6. Se strinjaš s tem kar je zapisano?

Pri nalogi 7 bo Claire opisala osebo, ki je najbolj zaznamovala njeno življenje. Poslušaj posnetek in ustrezne podatke sproti vpisuj v diagram.

https://touchstone.si/audio/ts9/159_A_person_who_has_affected_Claires_life_most.mp3

Preglej in si popravi rešitve.

Oglej si nalogo 8. Zapisane besede si že spoznal v delovnem zvezku. Preberi jih še enkrat in preveri, če res vse razumeš.

 

→ Odpri delovni zvezek na strani 167. Najprej si na desni strani strani preberi nasvete pri opisovanju ljudi. Nato preberi navodila pri nalogah 3, 4 in 5. Izberi si eno izmed njih in na računalnik zapiši besedilo do katerega te vodijo navodila naloge. Dolžino besedila lahko določiš sam/a, vendar pazi, da besedilo ne bo prekratko. Zopet ga bo potrebno prekopirati v temu namenjeno vprašanje v anketi.

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

→ Danes bo pogovor tekel o najstništvu in o tem kaj je za najstnike pomembno. Ker se tudi sam/a uvrščaš v to starostno skupino si najprej oglej filmček o tem zakaj ste najstniki drugačni od ostalih starostnih skupin. https://www.youtube.com/watch?v=du8siPJ1ZKo

Odpri učbenik na strani 161. Reši kviz v katerem boš izvedel ali si tipični najstnik.

Odpri učbenik na strani 162. Preberi besedilo pri nalogi 2. Nove besede po potrebi poišči v slovarčku učbenika https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/9-razred/slovarcek-t9-9-razred.html ali v spletnem slovarju https://sl.pons.com/prevod. Odgovori na vprašanja, ki jih najdeš nad besedilom. Odgovore si zapiši v zvezek.

 

→ Odpri učbenik na strani 165. Oglej si naslov. Ali veš kaj pomeni?

Preberi spodnji primer.

“Now!” whispered Suki. “Quick, while the clerk’s not looking.”

Heart pounding, Leah leaned against the store’s unattended makeup display and slid two tubes of lipstick into her purse. She looked bored and detached as she followed her friends Suki and Jill out of the store, but inside she felt panicked.

“I can’t believe you made me do that,” Leah wailed.

“Relax,” said Jill. “Everybody does it sometimes. And we didn’t make you do it.”

She said nothing, but Leah knew she wouldn’t have done that on her own. She’d just had a big dose of peer pressure.

 

Kaj se je zgodilo? Prav imaš, prijateljici Suki  in Jill sta Leah prepričali, da je v trgovini ukradla dve šminki. Si tudi ti že kdaj bil/a žrtev podobnega pritiska vrstnikov? Oglej si filmček o tem kaj so povedali otroci: https://www.youtube.com/watch?v=FGv6sx0gOcc.

 

→ V učbeniku si pri nalogi 2a preberi kaj se je zgodilo Nigelu. Besedilo tudi poslušaj: https://touchstone.si/audio/ts9/165_Peer_pressure_Now_what.mp3.

Odgovori na vprašanja pri nalogi 2b. Kakšno je tvoje mnenje?

 

→ Na naslednji strani v učbeniku si oglej vprašanja v okvirčku SPEAK OUT. Razmisli o njih in nanje ustno odgovori.

 

→ Za zaključek pa si oglej filmček, ki so ga pripravili učenci iz Kolorada (ZDA): https://www.youtube.com/watch?v=-Od6ENjJJ-U. Že imaš idejo kako bi ti svoje sovrstnike prepričal naj ne podležejo pritisku vrstnikov? *Kot izziv lahko svojo idejo udejanjiš in svoj izdelek pošlješ svoji učiteljici angleščine na e-mail.

 

Tudi tokrat reši anketo, ki jo najdeš tukaj: https://www.1ka.si/a/280369. Ne pozabi je rešiti do konca.

Rešitve: 8. teden – TS9-RESITVE_delovni_zvezek

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO!

Od 11. maja naprej bo potekalo ocenjevanje znanja. Spodaj so vprašanja, s pomočjo katerih se lahko pripravite (to so vprašanja tako za pridobivanje ocene kot za popravljanje ocene ter kasneje tudi za zviševanje ocene). Učiteljice pa še enkrat poudarjamo, da je zaključna ocena odvisna od vašega dela v šoli ter tudi od dela doma (izpolnjevanje anket in pošiljanje dokaznega gradiva).

Vprašanja za ocenjevanje – 9.r

 

Spoštovani učenci,

upamo, da so za vami zanimive in sproščene počitnice. Verjamemo, da ste lahko za nekaj dni dali možgane na pašo in da imate dovolj energije za še zadnji del šolskega leta, ki je pred nami.

V tem obdobju boste nekateri morali pridobiti ocene, prav vsi pa boste v juniju potrebovali tudi zaključno oceno.

Želimo si, da boste pri ocenjevanju pokazali čim več znanja in da bodo zaključne ocene takšne kot ste si jih želeli že ob začetku šolskega leta.

V tem tednu bomo ponovili nedoločne zaimke in prislove. V drugi uri pa ponovili uporabo modalnega glagola should in ponovili poimenovanja družinskih članov, da bomo prihodnji teden lažje začeli z opisom oseb.

Zaradi lažje preglednosti je anketa objavljena tudi tukaj, vendar z reševanjem počakajte, da najprej predelate učno snov. https://www.1ka.si/a/278530.

Vse dobro,

učiteljice angleščine

7. TEDEN (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

→ Anketo prejšnjega tedna vas je rešilo 72. Fotografijo pa vas je tokrat prilepilo 50.

Prvi dve vprašanji v anketi sta od vas zahtevali ločevanje med modalnima glagoloma MUST in HAVE TO, kar se je izkazalo za kar trd oreh.

You __________________ wear a tie if you want to go to that restaurant. It’s one of their rules!

Beseda rules pomeni pravila, torej gre za nekaj kar moraš narediti na podlagi tega kar želi nekdo drug. Zato moramo uporabiti modalni glagol have to. Približno polovica vas je odgovorila pravilno. Je pa v redu, da ste prav vsi izključili ostali dve možnosti v anketi in pravilno presodili, da niti has to niti had to ne sodita v to poved.

I __________________ work on my English. I want to speak fluently.

V tej povedi pa najdemo izraz I want, ki ti pove, da sam nekaj hočeš. Izhajaš torej iz sebe in uporabiš modalni glagol must. Tudi to vas je ugotovila približno polovica.

Ostale naloge z modalnimi glagoli ste reševali dobro. Upoštevali ste pomene modalnih glagolov in njihovo uporabo v pretekliku in prihodnjiku. Večina vas pozna razliko med mustn’t in don’t have to.

Tudi pridevniki, ki se končajo na –ed in –ing vam večjih težav niso predstavljali. Večina vas loči med njimi in jih zna uporabiti v povedi.

Tudi tokrat ne pozabi na spletni strani rešiti nove ankete / preverjanja. Povezava je prilepljena na začetku besedila za lažjo preglednost in na koncu. Prosimo te, da jo rešiš šele takrat, ko si gradivo predelal. Ko se v anketo vpišeš, jo reši do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

→ *Za ponovitev uporabe pridevnikov na –ed in –ing, ki si jih spoznal pred počitnicami lahko rešiš kviz na:  https://quizizz.com/join?gc=763423. Kviz je pripravljen v obliki tekmovanja, tako da se pri reševanju upošteva tudi čas. Prosimo, da se vpišeš s svojim pravim imenom in priimkom, da bomo videli kdo bo kviz najbolje in najhitreje rešil. E-mail naslova pa ti ni potrebno vpisovati. V kolikor se pojavi kakšno obvestilo ga samo zapri in nadaljuj z reševanjem.

 

→ Odpri učbenik na strani 154. Preberi si dialog pri nalogi 1 in podčrtaj morebitne nove besede. Njihov pomen poišči v slovarčku učbenika: https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/9-razred/slovarcek-t9-9-razred.html, lahko pa tudi v slovarju: https://sl.pons.com/prevod ali kje drugje. Prevode zapiši v besedilo.

Besedilo poslušaj na posnetku: https://touchstone.si/audio/ts9/154_Fed_up!.mp3. Nato ga glasno preberi.

V zvezek odgovori na vprašanja pri nalogi 2. Vprašanj ni potrebno prepisovati.

Preveri rešitve nekaterih vprašanj in si jih popravi.

→ V zvezek zapiši naslov INDEFINITE PRONOUNS (Nedoločni zaimki) in pod naslov preriši in prepiši tabelo, ki jo najdeš na naslednji strani v učbeniku pri nalogi 3.

Tabela, ki si jo prepisal ponazarja razliko in uporabo med nedoločnimi zaimki, ki si jih spoznal/a že v lanskem šolskem letu. Še enkrat si jo pozorno oglej.

Sedaj reši nalogo pod tabelo.

Oglej si rešitve naloge in si jo popravi.

→ Učbenik odpri na strani 160 in si pozorno preberi GRAMMAR TIME OUT. V zvezek si zapiši opombo kje lahko najdeš razlago. Npr.: Glej učbenik, stran 160.

 

Še posebej dobro si zapomni, da za nedoločnimi zaimki uporabljamo glagol v ednini.

Npr:

Everybody loves Sally. In ne: Everybody love Sally.

Everything was ready for the party. In ne: Everything were ready for the party.

 

Pazi tudi, da v angleščini ne uporabljaš dvojnega zanikanja, ki ga uporabljamo v slovenščini.

Npr: Nihče ni prišel. Zanikana je beseda nekdo -> nihče in zanikan je glagol je prišel -> ni prišel

Nobody came.  je pravilen prevod in ne: Nobody didn’t come.

 

* Del razlage si lahko ogledaš tudi na posnetku. https://www.youtube.com/watch?v=0GSwSTIAy98

 

→ Odpri delovni zvezek na strani 147.

Naloge od 23a do 23d prikazujejo uporabo dveh nedoločnih zaimkov skupaj. Te naloge reši v kolikor se ti zdi, da razlike med njimi ne razumeš dobro in ti ta snov predstavlja težave. Sicer lahko te naloge izpustiš.

Reši naloge 24 do 28.

Oglej si rešitve nalog in si jih popravi. Rešitve so prilepljene spodaj.

 

→* V delovnem zvezku lahko na straneh 159 in 160 najdeš dva zanimiva kviza. Oba lahko rešiš, če želiš.

 

→ *Če rad/a poslušaš glasbo ti tokrat priporočamo poslušanje youtube playliste v kateri je zbranih nekaj pesmi v katerih lahko poiščeš nedoločne zaimke.

https://www.youtube.com/watch?v=4rayIckOBmo&list=PLLa_uvrpYZmD8Cy_6n00r2g9La5mR-rkD&index=

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

→ Pred počitnicami smo se pogovarjali o modalnih glagolih. Eden izmed teh glagolov je bil tudi should. Ta glagol uporabljamo za dajanje nasvetov in predlaganje. V učbeniku na strani 157 si pri nalogi CHATTERBOX oglej nekaj načinov kako prosiš za nasvet, kako ga daš, kako ga sprejmeš in kako ga odkloniš.

Na naslednji strani v učbeniku pa si pri nalogi 5a preberi časopisni članek. V njem so objavljene težave, ki jih imajo najstniki. Izberi si eno izmed težav in na računalniku zapiši kaj bi mu/ji ti svetoval/a. Uporabljaj modalni glagol should, lahko si pomagaš tudi z besediščem, ki ga najdeš pri nalogi 5b. Tvoj sestavek naj vsebuje vsaj 10 povedi. Svoj sestavek shrani. V kolikor imaš možnost si ga natisni in nalepi v zvezek.

Svoj odgovor kopiraj v anketo pri za to namenjenem vprašanju.

Pred reševanjem si preberi še naslednje navodilo, saj lahko namesto te naloge narediš nekaj drugega.

 

→ * Odpri delovni zvezek na strani 164. Na tej in naslednji strani imaš zapisanih 6 moralnih dilem. To so situacije in vprašanja na katera ni pravega odgovora, vsak človek pa ima o njih svoje mnenje. Preberi si del besedila pri Dilemma 6: Robin Hood. Kaj bi ti naredil/a v tej situaciji? Če želiš, si preberi še ostale moralne dileme in razmisli o njih. What would you do? Namesto prejšnje naloge lahko svoje razmišljanje o eni izmed teh dilem zapišeš v anketo. Tvoj sestavek naj vsebuje vsaj 10 povedi.

 

→ Odpri delovni zvezek na strani 150. Sam/a si izberi ali boš rešil/a nalogo 29 ali 30. Če ti ni odveč, lahko rešiš tudi obe.

Obe nalogi zahtevata tvoje ideje, tako da si namesto rešitev lahko ogledaš samo možne odgovore.

→ Odpri delovni zvezek na strani 151. Reši nalogo 31a. Ne pozabi si prebrati WORD BANK o družinskih članih.

* Dodatno razlago si lahko ogledaš tudi na posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=zNLRiB-qOAs (Posnetek je precej počasen, tako da lahko uporabiš 2x hitrost).

* V kolikor te tematika družinskih članov zanima, si lahko ogledaš tudi posnetek o neformalnih besedah, ki se uporabljajo za družinske člane (do 16. minute): https://www.youtube.com/watch?v=Tmr4492_wkA

* Naloga 31b je izbirna in jo lahko rešiš, če želiš.

Reši nalogi 31c in 32.

Oglej si rešitve naloge in si jo popravi.

* V nalogi 34 je zapisanih nekaj pregovorov povezanih z družino. Jih poznaš? Če želiš reši nalogo.

Oglej si rešitve in si nalogo popravi..

→ * Lahko se igraš vislice z družinskimi člani. https://learningapps.org/246711

 

→ * Lahko rešiš križanko. http://www.carmenlu.com/first/vocabulary/family1/family1_1.htm

 

Tudi tokrat reši anketo, ki jo najdeš tukaj: https://www.1ka.si/a/278530. Ne pozabi je rešiti do konca.

Na tej povezavi si lahko preberete revijo CLUB za mesec marec: http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/mgm/2019-20/Issue4/Club/

 

Rešitve delovnega zvezka: 7. teden – TS9-RESITVE_delovni_zvezek

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

_____________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

za naslednji teden gradiva ne bo, ker so tukaj “JUHUHU POČITNICE”! Še preden pa se čisto prepustite počitniškemu vzdušju, učiteljice priporočamo, da rešite preverjanja znanja – ankete, ki so vam morda ostale ali ki ste jih morda pomanjkljivo rešili. Sedaj že najbrž veste, da bodo te ankete vplivale na oceno. Vse ankete so objavljene spodaj.

Želimo vam lepe, sproščene počitnice!

Učiteljice za angleščino.

 

Preverjanje znanja za 2. teden: https://www.1ka.si/a/265021

Preverjanje znanja za 3. teden: https://www.1ka.si/a/266379

Preverjanje znanja za 4. teden: https://www.1ka.si/a/268884

Preverjanje znanja za 5. teden: https://www.1ka.si/a/270530

Preverjanje znanja za 6. teden: https://www.1ka.si/a/274404

___________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci pozdravljeni v 6. tednu dela na daljavo. Tako kot do sedaj najprej predelajte gradivo, ki je objavljeno v 1. in 2. uri za ta teden in nato rešite Preverjanje znanja – anketo, ki je seveda obvezna.

Srečno in lep pozdrav!

Učiteljice angleščine

6. TEDEN (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Spoštovani učenci, upamo, da ostajate zdravi in da sledite učnim uram.

Od tega tedna dalje vam je poleg gradiva, ki ga imate doma na voljo tudi e-učbenik na naslovu https://touchstone.si/ucbeniki/ts9/000.html. S klikom na določena mesta v e-učbeniku lahko hitreje dostopate do posnetkov in rešitev učbenika.

V tem tednu bomo nadaljevali z modalnimi glagoli. Naučili se boste opisati svoje dolžnosti in obveznosti. V drugi uri pa uporabljati pridevnike, ki se končajo na –ed in –ing.

Zaradi lažje preglednosti je anketa objavljena tudi tukaj, vendar z reševanjem počakajte, da najprej predelate učno snov. https://www.1ka.si/a/274404

Vse dobro,

učiteljice angleščine

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

→ Anketo prejšnjega tedna vas je popolnoma rešilo 75. Fotografijo pa vas je tokrat prilepilo 54. Film o Robinu Hoodu si vas je ogledalo 23. Upamo, da vam je bil všeč.

Tokrat je bila anketa večinoma super rešena, tako da vas lahko pohvalimo. Modalne glagole v povedih dobro uporabljate. Upamo, da vam je v pomoč tudi to, da ste ob koncu ankete dobili rešitve.

Tudi tokrat ne pozabite na spletni strani rešiti nove ankete / preverjanja. Povezava je prilepljena na začetku besedila za lažjo preglednost in na koncu. Prosimo vas, da jo rešite šele takrat, ko ste gradivo predelali. Ko se v anketo vpišete, jo rešite do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

→ Danes si bomo najprej podrobneje ogledali še zadnjega izmed konceptov, ki jih izražajo modalni glagoli, torej OBLIGATION (OBVEZA, DOLŽNOST, UKAZ).

→ Učbenik odpri na strani 144. Najprej si oglej REMEMBER BOX. Zapisane imaš modalne glagole, ki izražajo obvezo, dolžnost in ukaz. Modalni glagoli so tudi prevedeni in ponazorjeni s primeri.  Vsi ti glagoli so navedeni za sedanjost (Present). Tabelo pozorno preglej.

Nato reši nalogo 8a. Označi kaj moraš početi in česa ti ni treba. Ob reševanju ustno tvori povedi in jih na glas preberi.

Oglej si nalogo 10a. Poslušaj posnetek in v tabelo v učbeniku vpiši kaj Claire sme, česa ne sme in kaj mora postoriti.

https://touchstone.si/audio/ts9/145_Interview_with_Claire.mp3

Meniš, da so Clairini starši strogi, popustljivi ali »normalni«? Oglej si rešitve naloge in svoje delo ustrezno popravi.

Oglej si nalogo 12a. Označi trditve, ki so po tvojem mnenju resnične za dobrega učenca.

Oglej si rešitve.

Reši nalogo 12c. Pri tej nalogi na prazne črte vstavi različne modalne glagole v ustrezni obliki. Rešitve poslušaj na posnetku in preveri njihovo pravilnost.

https://touchstone.si/audio/ts9/146_The_good_language_student.mp3

→ Odpri delovni zvezek na strani 138. Oglej si razlago pri nalogi 14a in reši naloge od 14b do 14d.

Pri nalogi 15a si oglej kako obveznost izražamo v pretekliku in kako v prihodnjiku. V pomoč pri razumevanju naj ti bo tudi tabela. Prvi stolpec govori o preteklosti, drugi o sedanjosti in tretji o prihodnosti.

Reši naloge od 15b do 16b.

→ (V kolikor imaš možnost si sledečo razlago natisni in jo prilepi v zvezek, da jo boš lahko kadarkoli prebral. Če te možnosti nimaš, pa si jo prekopiraj v svoj dokument na in jo shrani na računalnik ter si v zvezek zapiši opombo kje jo najdeš.)

Pogosto se pojavlja vprašanje kakšna je razlika med glagoloma MUST in HAVE TO. V slovenščino oba prevajamo z besedo »moram«, v angleščini pa njun pomen ni enakovreden.

MUST

Glagol must v grobem označuje zadolžitev, nekaj, za kar sami menimo, da je nujno. Lahko se uporablja tudi za izražanje neposrednih ukazov oseb oz. opozoril. Omenjeni glagol lahko uporabljamo za izražanje sedanjosti.

Primeri: I must go to bed earlier. (Prej moram iti v posteljo.) I must do something to change things. (Nekam moram storiti, da spremenim stvari.) You must visit us some time. (Moraš/morate nas kdaj obiskati.) Police officer said to him: »You must stop your car!« (Policist mu je rekel: »Ustaviti morate avtomobil!«) Notice: All dogs must be kept on a leash. (Opozorilo: Vsi psi morajo biti na vrvici.)

HAVE TO

Glagol have to označuje določene odgovornosti, obveznosti, določene s strani drugih ljudi oz. sistema. Uporabljamo ga za izražanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (npr. I had to/I have to/I will have to).

Primeri: I have to come at work at 8 a.m. precisely. My boss is very demanding. (Na delo moram priti točno ob osmi uri zjutraj. Moj nadrejeni je zelo zahteven.) You have to learn or you won’t pass the exam. (Moraš se učiti, sicer ne boš naredil izpita.) She has to work 8 hours per day. (Ona mora delati osem ur na dan.)

PAZI: Must lahko uporabljamo samo v sedanjosti. V pretekliku in prihodnjiku namesto njega uporabimo have to.  Tudi v zgornji tabeli je zato must zapisan samo v sedanjiku (sredinskem stolpcu).

Razliko med tema glagoloma si oglej tudi s pomočjo razlage. Dovolj je, da filmček gledaš do 6:05 minute.

https://www.youtube.com/watch?v=hxVub8cWhzE

DON’T HAVE TO / MUSTN’T DO

Oba glagola se pojavljata tudi v nikalni obliki, vendar se njun pomen nekoliko razlikuje od trdilne oblike. Mustn’t v slovenščino prevajamo kot »ne smeš«, don’t have to pa kot »ni treba«.

Primeri: I mustn’t eat that much. (Ne smem toliko jesti.) I mustn’t drink coffee – it makes me nervous. (Ne smem piti kave – dela me nervoznega.) I don’t have to work today. (Danes mi ni treba delati.) You don’t have to come to my birthday party. (Ni ti treba priti na mojo rojstnodnevno zabavo.)

Tudi tukaj si oglej razliko s pomočjo razlage. Ob razlagi razmisli tudi o nalogi na posnetku.

https://www.youtube.com/watch?v=MdUnlTFLh0Y

Sedaj si še enkrat oglej vse modalne glagole zbrane na enem mestu z njihovimi funkcijami in primeri. Če so kdaj kakšne stvari glede modalnih glagolov nejasne, potem je spodnji prispevek nalašč zate.

MODALNI GLAGOL FUNKCIJA
CAN
 • sposobnost, zmožnostI can swim.
 • neformalna, vljudna prošnja: Can I borrow your pen?
 • dovoljenjeYou can go to the party.
 • ponudba: Can I help you?
COULD
 • vljudna prošnjaCould you tell me the time?
 • gotovost (50%)He could be there by now.
 • predlogYou could invite them to dinner.
 • pretekla zmožnostI could swim when I was 4 years old.
SHOULD
 • nasvetYou should stop drinking so much.
 • sklepanjeI revised so much, I should be ready for the test.
HAVE TO
 • “zunanja” obveza (predpisi, zakoni, ukazi)Children in UK have to wear school uniforms.
MUST
 • “notranja” obvezaI really must stop eating all this sugar.
 • prepoved (zanikano)You mustn’t drink and drive.
 • visoka verjetnost (sklepanje)He’s not at work today. He must be ill.
WOULD
 • vljudna prošnja, povpraševanjeWould you be able to help me?
 • ponudbaWould you like a drink?
 • izražanje ljubše izbireI would rather stay in tonight.
WILL
 • dejstva v prihodnostiI will turn 16 next week.
 • napovedi v prihodnosti: I think we will buy another car soon.
 • trenutna odločitev za prihodnostCome here, I will help you!
 • obljubaI’ll write to you when I am on holiday.
 • ponudbaWe’ll book your tickets, if you like.
DON’T HAVE TO
 • odsotnost obveze oz. potrebeWe don’t have to work tomorrow, It’s a public holiday.

Pristopimo k modalnim glagolom še z obratnega zornega kota in jih razporedimo glede na uporabo.

UPORABA MODALNI GLAGOL
sposobnost, zmožnost CAN, COULD
dovoljenje CAN, COULD, MAY
nasvet SHOULD
obveza MUST, HAVE TO

→ Kako ti je danes šlo?

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

→ Za ponovitev modalnih glagolov si še enkrat oglej zadnji tabeli iz prejšnje ure, kjer imaš zbrane vse modalne glagole.

Sedaj odpri delovni zvezek na strani 141. Reši nalogi 17 in 18.

Na koncu navodil imaš prilepljene rešitve delovnega zvezka. Oglej si jih in popravi nalogi.

→ Danes se bomo ukvarjali s pridevniki s priponama –ing in -ed.

Oglej si sličice.

Z eno besedo odgovori kako se počutiš, ko slišiš ali vidiš takšne ukaze?

→ Verjetno si odgovoril z besedami kot sta: annoyed ali worried. Nekaj podobnih besed si oglej pri nalogi 7a na strani 150 v učbeniku. Razumeš vse besede? Če ti katera predstavlja težavo poišči njen pomen: https://sl.pons.com/prevod

Poveži besede s sličicami obrazov, ki zrcalijo določena čustva.

Oglej si rešitve in popravi.

Kaj je vsem naštetim besedam skupno? Upamo, da si pravilno ugotovil, da se vse končajo na –ED.

Druga skupina pridevnikov pa so tisti, ki se končajo na –ING. Torej: annoyed – annoying. Pomembno se je zavedati, da imata ta dva pridevnika različen pomen. Zelo pomembno je, da uporabimo pravilno obliko, saj je pri pridevnikih, ki se lahko končajo na obe končnici, velika razlika v pomenu.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 1. I am worried about her, she looks very ill.
 2. I am worrying about her, she looks very ill.

Pravilno: I am worried about her, she looks very ill.

Pridevnik worried opisuje občutke zaskrbljenosti o neki osebi oz. situaciji. Pridevnika worrying v tem primeru ne bi mogli uporabiti, saj ta opisuje skrb vzbujajočo situacijo, npr.:

The situation is becoming very worrying.

Primer 2:

 1. The movie wasn’t so good, but it got very excited towards the end.
 2. The movie wasn’t so good, but it got very exciting towards the end.

Pravilno: The movie wasn’t so good, but it got very exciting towards the end.

Pridevnik exciting opisuje film, ki je postal zanimiv. S tem pridevnikom torej opisujemo neko situacijo, ne pa občutkov, ki jih v nas vzbuja. Pridevnik excited pa opisuje naše občutke ob neki situaciji, zato ga tukaj ne moremo uporabiti, lahko pa bi rekli npr.:

I was very excited about the movie!

Primer 3:

 1. This book looks so bored, I don’t believe I will read it.
 2. This book looks so boring, I don’t believe I will read it.

Pravilno: I heard this book is boring, I don’t believe I will read it.

Pridevnik boring opisuje knjigo, ki je dolgočasna, s tem pridevnikom torej opisujemo lastnost te knjige. S pridevnikom bored pa opisujemo občutke, zato ga lahko uporabimo v primerih, ko želimo povedati, da je nekomu dolgčas, npr.:

I was so bored at home today that I cleaned the whole apartment.

POMEMBNO:

Pridevniki, ki se končujejo na -ed, kot so confused, annoyed, bored, worried, interested, shocked, terrified, itd., torej opisujejo občutke ali stanje neke osebe.

S pridevniki, ki se končujejo na -ing, kot so confusing, annoying, boring, worrying, interesting, shocking, terrifying itd., pa opisujemo stvar, osebo ali situacijo, ki povzroča določene občutke.

→ V zvezek zapiši nov naslov: PRIDEVNIKI NA –ED in –ING in prepiši ter preriši spodnjo tabelo.

Oglej si tudi to ponazoritev:

→ Podrobno razlago si lahko ogledaš tudi na filmčku: https://www.youtube.com/watch?v=4J9vt7dbdvs

→ * Lahko si ogledaš še en zanimiv filmček, ki razlaga razliko med temi pridevniki: https://www.youtube.com/watch?v=0vRxFkBK8q0

→ V učbeniku na strani 151 dopolni tabelo pri nalogi 7b. Na posnetku poslušaj dialoge in si pomagaj z njimi pri reševanju.

https://touchstone.si/audio/ts9/151_Adjectives_ending_in_-ed_and_-ing.mp3

Oglej si rešitve in tabelo popravi.

→ Odpri delovni zvezek na strani 144. Reši naloge 21a do 21c.

Oglej si rešitve nalog in jih popravi.

→ * Lahko si ogledaš uporabo teh pridevnikov v scenah iz TV serij. https://www.youtube.com/watch?v=DMZduL7AFK8

Tudi tokrat reši anketo, ki jo najdeš tukaj: https://www.1ka.si/a/274404. Ne pozabi je rešiti do konca.

Rešitve delovnega zvezka: 6. teden – TS9-RESITVE_delovni_zvezek

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

_____________________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Za delo na domu pričakujemo, da ta teden opravite sledeče:

1.ura (razen za učence v 1. in 4. skupini):

Anketo prejšnjega tedna vas je popolnoma rešilo 62. Fotografijo pa vas je tokrat prilepilo 45. Učiteljicam je zelo v pomoč, da ustrezno označite svoj razred in skupino, saj tako hitreje najdemo svoje učence. Za to se vam zahvaljujemo.

Naloga o simbolih je bila v povprečju dobro rešena. Največ težav ste imeli s trditvijo The Red Cross is a sign of a hospital, ki je napačna saj je Rdeči križ samostojna organizacija, njen simbol pa ne označuje bolnišnice in ga z njim ne moremo enačiti. Ali veš kakšen je simbol za bolnišnico? Malo nižje na strani ga boš našel. Popolnoma vsi pa ste pravilno ugotovili, da 5-kraka zvezda ni simbol krščanstva, saj ste odgovorili, da je trditev A symbol for Christianity is the five pointed star napačna.

Veliko znanja ste pokazali tudi pri prevodih vrtnega orodja, ki ste ga spoznali ob reševanju nalog v delovnem zvezku. Večina besed in besednih zvez vam ni delala težav, kar je odlično. Se je pa našlo nekaj posameznikov, ki učiteljicam očitno še vedno ne verjamete, da Google translate ni dobra izbira za učenje. Beseda pickaxe pač ne pomeni pikapolonice kot to meni Google, ampak kramp. J Še enkrat poudarjamo, da pri svojem delu uporabljajte slovarje in ne prevajalnika.

Kot že rečeno je 45 učencev je prilepilo tudi fotografijo svojega zapisa v zvezku. Kar tako naprej. Če ima še kdo težave navodila za nalaganje slik pripenjamo še enkrat.

1.Sliko shraniš na računalnik in si zapomniš kam si jo shranil.

2. Klikneš okence kjer piše Choose File.

3. Odpre se ti okno. V levem meniju poiščeš mapo v kateri je tvoja shranjena slika in klikneš to mapo. Na desni se ti pokaže vsebina mape. Klineš na tvojo sliko.

4. Pritisneš Open.

5. Ime tvoje slike se zapiše ob okencu Choose File.

6. Opravljeno!

Ne pozabite na spletni strani rešiti nove ankete / preverjanja. Povezava je prilepljena na koncu. Prosimo vas, da jo rešite šele takrat, ko ste gradivo predelali. Ko se v anketo vpišete, jo rešite do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

 1. V tem tednu smo začeli s 4. enoto v učbeniku z naslovom TEENSCEENE – The Moral Compass and Values. Odgovoril si na vprašanja pri nalogi 2 in jih zapisal v zvezke. Preveri pravilnost svojih odgovorov.

Spodaj imaš prilepljene tudi rešitve nalog iz delovnega zvezka. Tudi te pozorno preglej in v delovnem zvezku označi popravke.

Nadaljevali bomo s snovjo v učbeniku. Odpri ga na strani 141. Oglej si REMEMBER BOX in ga prepiši v zvezek. Novega naslova ne potrebuješ, saj se snov nadaljuje iz prejšnjega tedna.

Ko si prepisal REMEMBER BOX pozorno sledi navodilom:

 • Zapisal si kako v angleščini izražamo prošnje, možnosti, dovoljenja, obveze, dolžnosti in ukaze. Za to uporabljamo naklonske glagole. Tem rečemo tudi modalni glagoli. Te glagole že dobro poznaš iz prejšnjih let in veš, da za njih veljajo določene zakonitosti. V prihodnjih urah jih bomo zbrali skupaj, jih pregledali in ponovili ta pravila.
 • Za hitro ponovitev tega kar že veš o modalnih glagolih si preberi naslednje:

What is a Modal Verb?

Modal verbs are used to show if something is certain, possible or impossible. For example:

It will rain tomorrow.

It can’t be her coat.

Modals can also be used for ability, permission or making request and offers. For example:

I can play tennis.

Can I take this book home with me?

I can help you with your car.

You’ll also find them used for suggestion or obligation. For example:

You should stop smoking.

He must train tonight.

 

 • Si se spomnil/a kaj so modalni glagoli?
 • Začnimo na začetku. Še enkrat si pozorno preberi svoj zapis v zvezek. Bodi pozoren na pomene naklonskih glagolov.
 • V zvezek zapiši novo točko in jo poimenuj A REQUEST (PROŠNJA), POSSIBILITY (MOŽNOST). Sedaj si oglej nalogo 4 v učbeniku. Preberi si dialog, nato pa iz okvirčka izberi eno iztočnico (ali dodaj svojo) in v zvezek zapiši podoben dialog v katerem izraziš neko prošnjo in možnost.
 • V zvezek zapiši novo točko in jo poimenuj PERMISSION (DOVOLJENJE).Podobno naredi pri nalogi 5. Ponovno si izberi eno iztočnico iz okvirčka (ali dodaj svojo) in zapiši v zvezek podoben dialog v katerem izraziš dovoljenje.
 • Pri nalogi 6 razmisli o tem kaj ti starši dovolijo in česa ti ne. Pri povedih to označi s predpisanima znakoma. Nato po zgledu pri nalogi 6b v zvezek zapiši vsaj 3 povedi o tem kaj ti je/ni dovoljeno.
 • V zvezek zapiši novo točko in jo poimenuj OBLIGATION (OBVEZA, DOLŽNOST, UKAZ). V zvezek preriši tabelo iz naloge 7b in jo izpolni s pomočjo naloge 7a. Tabelo preriši tako, da boš imel dovolj prostora za vpisovanje podatkov.

Oglej si rešitev zadnje naloge in jo ustrezno dopolni.

3. Pred zaključkom prvega dela lahko za popestritev poslušaš pesem o modalnih glagolih (dodatno).

https://www.youtube.com/watch?v=yC1Y-Pkp2Wc

1. in 2. ura za učence v 1. in 4. skupini (pri učiteljicama Hribar in Novak)

Učenci, pripravite učbenike na stran 162. Pozorno preberite zgodbo o Juliji in Robertu ter na spodnja vprašanja ODGOVORITE V SVOJE ZVEZKE.

Rešitve slikajte in pošljite na mail.

albina.hribar@os-trebnje.si

mateja.novak@os-trebnje.si

 1. Where do Julia and Robert come from?
 2. Where is Neath?
 3. How old are they?
 4. How long has Robert lived in Neath?
 5. When did Julia move to Neath?
 6. Why did she and her family move from Shrewsbury to Neath?
 7. Did Julia like Neath at first?
 8. Who did she miss?
 9. What happened after a while?
 10. How long has she lived in Neath now?
 11. When did she meet Robert?
 12. Where did they meet?
 13. How long have they dated each other?
 14. How do they feel?
 15. What are they even doing together?
 16. What do Julia’s parents say?
 17. What do Robert’s parents say?

Rešite vajo 3 na strani 162, rešitve zapišite v zvezek pod odgovore na spodnje vprašanja. Verjameva, da vam ne bo težko!

2. ura (razen za učence v 1. in 4. skupini):

Najprej si oglej šalo MILES OF SMILES pri nalogi 8b v učbeniku na strani 144. Jo razumeš?

Za ponovitev razlike med posameznimi naklonskimi glagoli, ki si jo spoznal v pretekli uri si še enkrat oglej REMEMBER BOX v učbeniku na strani 141.

V katero skupino sodi modalni glagol iz MILES OF SMILES?

Če si odgovoril, da je to dovoljenje (permission) si odgovoril pravilno.

Za utrjevanje te razlike in nadaljevanje učenja se loti nalog v delovnem zvezku od strani 132 dalje:

 • Reši nalogo 6. Tu boš vadil izražanje prošenj.
 • Reši nalogo 7. Tu boš vadil ponujanje pomoči.
 • Reši nalogi 8a in 8b. Pri njiju boš vadil izražanje možnosti. Naloga 8a je zelo lahka, naloga 8b pa je logična uganka, zato ti bo verjetno zanimiva in ti bo predstavljala svojevrsten izziv.
 • Pri nalogi 9 boš razmislil o tem, da nekateri naklonski glagoli lahko spadajo v več skupin, torej da izražajo več kot samo eno stvar. Tak glagol je CAN.
 • Pri nalogah 10a do 11d pa boš ugotovil kako uporabljamo ta glagol v pretekliku in prihodnjiku. Sledi navodilom in rešuj. V pomoč naj ti bo tudi tale tabela.

 • Reši nalogi 12 in 13. Tu boš vadil izražanje dovoljenja. Tudi pri teh dveh nalogah si lahko pomagaš s tabelo.

4. Reši anketo / preverjanje: https://www.1ka.si/a/270530

Ob koncu ankete boš videl tudi pravilnost svojih odgovorov.

*5. Za popestritev učenja se lahko igraš igro z modalnimi glagoli. Kako dobro ti gre?

https://www.eslgamesplus.com/english-grammar-game-modal-verbs/

*6. Za zaključek pa si preberi še pesem, ki je nam – učiteljicam bila zelo všeč.

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

Rešitve delovni zvezek: 5. teden – TS9-RESITVE_delovni_zvezek

_____________________________________________________________________________________________________________

4. TEDEN (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020)

Dragi učenci,

prosimo vas, da preverjanje znanja – anketo, ki je na koncu navodila za delo za 2. uro, rešite šele takrat, ko ste gradivo predelali. Ko se v anketo vpišete, jo rešite do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu (razen učenci, ki so v 1. in 4. skupini)

Spoštovani učenci,

v preteklem tednu ste bili zelo ustvarjalni. Spopadli ste se z medpredmetno povezavo med angleščino in zgodovino. Učiteljice smo prejele veliko zanimivih besedil, glede na povratne informacije, ki ste nam jih oddali  pa tudi vi pravite, da vam je tak način dela srednje všeč. Zavedamo se, da je bilo dela za angleščino v prejšnjem tednu kar veliko, tako da bo ta teden bolj ležeren.

V skladu s splošnimi navodili šole boste gradivo za obe uri angleščine zopet dobili naenkrat skupaj v začetku tedna. Bosta pa uri jasno označeni, tako da lahko kljub temu ločite svoje delo na dva dela.

Vse dobro,

učiteljice angleščine

Za delo na domu pričakujemo, da ta teden opravite sledeče

Prva ura:

 1. Anketo prejšnjega tedna vas je popolnoma rešilo 78, vendar vas je le 63 % (torej 49) prilepilo dokaz o svojem delu, kar je škoda. V kolikor je težava v tem, da ne veste kako prilepiti datoteko lahko sledite tem navodilom:
 • Sliko shraniš na računalnik in si zapomniš kam si jo shranil.
 • Klikneš okence kjer piše Choose File.
 • Odpre se ti okno. V levem meniju poiščeš mapo v kateri je tvoja shranjena slika in klikneš to mapo. Na desni se ti pokaže vsebina mape. Klineš na tvojo sliko.
 • Pritisneš Open.
 • Ime tvoje slike se zapiše ob okencu Choose File.
 • Opravljeno!

Težavo s prilepljanjem več datotek smo rešile tako, da imate pri novi anketi več vprašanj, kjer lahko nalepite datoteko, tako da tudi to ne bo več težava.

73 % vas meni, da je dela za angleščino ravno prav. Večina vas pri delu nima težav. Predlagali ste, da uvedemo kakšno uro pouka preko videa. Ves čas iščemo nove možnosti sodelovanja z učenci, tako da bomo v prihodnosti verjetno tudi to uresničili. Posamezniki bi raje imeli krajša navodila (npr. samo stran v učb., ki jo je treba predelati). To bi res pomenilo manj branja za vas, vendar smo učiteljice mnenja, da potrebujete tudi razlago snovi, zato se trudimo, da vam tudi to ponudimo. Tudi pouk v šoli ne poteka tako, da si samo preberete snov v učbeniku in rešujete naloge v delovnem zvezku, zato tega tudi sedaj ne bomo uvajale.  Tudi v prihodnje vas bomo spraševale o vašem mnenju, saj nam je pomembno, in vam tudi zaželele vse dobro.

 

Ne pozabite na spletni strani rešiti nove ankete / preverjanja v kolikor je še niste in prilepiti dokazov o svojem delu: https://www.1ka.si/a/266379

Nova anketa, povezana s snovjo tega tedna, je objavljena nižje spodaj.

Prilepljene fotografije učiteljice pridno zbiramo in bodo dokaz vašega dela na daljavo, tako da vam bo potem lažje ob vrnitvi v šolo.

 1. Za ponovitev snovi prejšnjega tedna najprej odpri delovni zvezek na strani 108. Reši naloge 34, 35 in 36. *V kolikor ti je ostalo še kaj časa lahko rešiš tudi naloge 31, 32 in 33.
 1. Učbenik odpri na strani 132. Preberi si o zanimivostih, ki so opisane na tej strani. Po potrebi poišči kakšno novo besedo v spletnem slovarju. Izberi si en del besedila (eno zanimivost). V kolikor je za tvojo izbrano zanimivost spodaj prilepljen youtube posnetek, si ga lahko ogledaš. Naslov svojega izbranega besedila zapiši v zvezek. Nato sestavi 5 vprašanj o besedilu, ki bi jih zastavil sošolcu ali sošolki. Pri tem bodi pozoren na slovnična pravila za postavljanje vprašanj. Zapiši tudi odgovore na vprašanja, ki si jih zastavil.

Gone With the Wind: https://www.youtube.com/watch?v=0X94oZgJis4

The Clock Tower: https://www.youtube.com/watch?v=Qad6Q_RbQQ0

The Flower Clock: https://www.youtube.com/watch?v=0iL3Ln_nn0s

Rosa Parks: https://www.youtube.com/watch?v=WKEGou1zPII, https://www.youtube.com/watch?v=v8A9gvb5Fh0

 1. Učbenik odpri na strani 134. Oglej si simbole, ki so narisani na tej strani. Razporedi jih k besedilu spodaj, tako da na prazne črtice vpišeš ustrezne številke. Morebitne nove besede poišči v spletnem slovarju in jih pripiši besedam v učbeniku.
 1. * V kolikor ti je ostalo še kaj časa se poigraj z nalogo v učbeniku na strani 136. Skušaj ugotoviti katere fraze so prikazane v okencih. V kolikor ti ne gre si oglej spodnje rešitve in razmisli o njih.

I – BITS AND BOBS (str. 136)

 1. I understand / 2. fall down / 3. broken heart / 4. falling star / 5. crossroads / 6. long underwear
 2. end of the century / 8. downtown / 9. just between you and me / 10. three degrees below zero
 3. misunderstanding between friends / 12. reading between the lines / 13. sidewalk / 14. right

before your eyes / 15. high school / 16. too upset / 17. to be or not to be / 18. unfinished business

 1. unhappy without you / 20. one for all and all for one

Navodilo za delo za 1. in 2. uro v tem tednu za učence v 1. in 4. skupini (učiteljici A. Hribar in M. Novak)

Rešitve zapisujte v svoje zvezke.

Smiselno razporedi manjkajoče besede/besedne zveze.

nominated – performed  –  international stage – good knack – his language – influence – native – soap opera – appeared – established actors – nearly perfect – rocketed  – blockbuster –

Gael Garcia Bernal was born in Mexico. His parents were ____________________________ . They meant a major role model for him. Gael ______________________ in plays with his parents already when he was a child. This was a great __________________________ on his career later on. When he was 17, he left his ____________________ Mexico and travelled across Europe. He studied drama in London and his English is ________________________ . He has a _________________________ for good films. Most of them are real  ______________________________

When he was 12, he starred in ___________________________ . Later he _______________ in several plays. His film ‘Love’s a Bitch’ was ____________________ for the best _FOREIGN-LANGUAGE_ film Oscar. The film ‘And Your Mother Too’ _______________________ him on _______________________________.

He played the revolutionary leader Che Guevara in two separate films. But he doesn’t want to go to Hollywood. He wants to keep filming Latin American films because he loves his country and _________________________________ .

Poveži dele v smiselne povedi. Na črto vpiši ustrezno črko.

1.Tim and Jana have never ridden                      ____ A but she has never broken anything.

 1. Ana has already tried soya milk ____ B her maths homework.
 2. Lara has fallen down the stairs many times ____ C to Germany and France by plane.
 3. Matej and Jan have already broken ____ D and she says it tastes horrible.
 4. Diana has already done ____ E their neighbour’s window twice.
 5. Domen and Mark have already won ____ F a tiger, but they would like to.
 6. Metka has already been ____ G a medal in a swimming competition.

Postavi glagole v oklepaju v izbrano obliko (Past Simple ali Present Perfect).

AN ACTRESS Jodie Foster is one of Hollywood’s most famous actresses. She is not just a pretty face but also very clever. She ______________________________(impress) millions with her intelligent approach to acting. At the age of 5 she ___________________(can) already read scripts. At the age of 13 she _____________________________________(star) with Robert De Niro in Taxi Driver. She __________________________(work) with film legends like Anthony Hopkins and Martin Scorsese. Jodie’s mother ________________________(give) her a normal life, allowing her to develop her gifts. She ______________________(get) a university degree from Yale, one of America’s top universities 15 years ago. Jodie Foster ________________________________(appear) in many films and _______________________ (win) three Oscars. Many film fans remember her portrayal of a young FBI agent in the thriller The Silence of the Lambs.

Natančno preberi besedilo nato pa spodnje trditve. Označi s T, če je trditev pravilna. Označi s F, če je napačna.

If you are looking for a cheerful, family-friendly pizza, Buck’s Pizza is the right choice. We have a large variety of pizzas, salads and appetizers. When it comes to pizza, we never cut any corners and what we prepare is always the best. We make pizzas the old fashioned way with natural ingredients and bake them in a brick oven. Our sauce is made from 100% fresh tomatoes. We mix our dough fresh every day. You can choose from different extra toppings like anchovies, eggs, olives, ham, corn, mushrooms and many others. If you prefer to eat pizza in the comfort of your home, we offer a delivery service for the local area. Give us a ring after a hard day at the office, and we will deliver freshly prepared pizzas right to your front door. You can also call us from work and pick up your order on your way home.

TRUE or FALSE?

 1. Buck’s Pizza is the right place to have a good pizza. __________
 2. They offer pizzas only. ____________
 3. They try very hard when they prepare pizzas. ___________
 4. They prepare pizzas the old way. ____________
 5. They bake them in an electric oven. ___________
 6. They buy tomato sauce in cans. _____________
 7. You can choose among many different toppings. ______________
 8. You can have your pizza delivered to your door. _____________
 9. They also deliver pizzas if you don’t live locally. ____________
 10. You can also call at the restaurant and pick your pizza on your way home. _________
 1. Preberi besedilo, nato pa NA KRATKO odgovori na vprašanja pod njim.

Sammi Sim is the hottest new act out of Studio Town. She has just won an important award. She cried for hours when she won. She’s wanted this all my life. She can’t believe it she has finally got it. She’s the happiest girl in the world.

She has wanted to sing since she was little. Her parents say they knew she would be famous. She was always putting on shows for them and it drove them crazy.

She started off in karaoke clubs. She was there every night singing song after song. It was a thrill to have an audience but she knew that if she wanted to make it big, she had to go to Studio Town. Once she was there it was a case of getting every singing job she could.

She is in the recording studio a lot nowadays, which is totally cool. It’s awesome and there’s so much to do. If she wants to chill out, there are a lot of clubs, wonderful clothes shops and a wonderful spa too.

It’s very hard to prove you are good if you are surrounded with so many talented people. She was up against some really talented people. She has seen some artists fail to make it, too. She is just lucky it’s all going so well for her right now.

She is so lucky, it’s like living in a dream. She lives in an amazing place and she’s just won a Simmy Award. Life doesn’t get much better than that.

 1. Who is Sammi Sim? _________________________________________________
 2. What has she done when she won? ____________________________________
 3. How long has she wanted to sing? _____________________________________
 4. What do her parents say? ____________________________________________
 5. How did her parents feel when she was always putting on shows for them? __________________________________________________________________
 6. Where did she start off? ______________________________________________
 7. Why did she have to go to Studio Town? _________________________________
 8. Where does she spend a lot of her time these days? ________________________
 9. What does she do when she wants to chill out? ___________________________________________________________________
 10. What is very hard if you are surrounded with many talented people? ______________________________________________

Prišli ste do konca, sedaj pa rešite še preverjanje znanja:

Preverjanje znanja – anketa (samo za učence v 1. in 4. skipini): https://www.1ka.si/a/266744

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu (razen učenci, ki so v 1. in 4. skupini)

 1. Preglej rešitve nalog v delovnem zvezku in si jih popravi. Rešitve so prilepljene spodaj.
 2. Preglej tudi rešitve učbenika. Po potrebi si popravi napačne številke.

G – SLURP UP WORDS> SIGNS, SYMBOLS AND IDEOGRAMS (str. 134)

8 (the bar code)                           2 (the radiation sign)

11 (swastika)                                 3 (the email symbol,

14 (the red AIDS ribbon) the “at” sign)

16 (the Red Cross sign)                4 the male sex, the female sex)

6 (the five-pointed star)              7 (the Yin Yang symbol)

10 (ex-Yugoslavia’s                       9 (the peace sign) coat of arms)

15 (the pirate flag)                       5 (the hammer and sickle)

17 (colour symbolism)                 12 (the Latin cross)

18 (the infinity symbol)                 1 (the Olympic rings)

13 (the scales)

 1. V tem tednu bomo začeli s 4. enoto v učbeniku, ki se začne na strani 139. Enota nosi naslov TEENSCEENE – The Moral Compass and Values. Naslov si zapiši v zvezek čez 2 vrstici in sicer na novo stran.
 • Odpri učbenik na strani 140. Preberi besedilo pri nalogi 1 in ga poslušaj na posnetku. https://touchstone.si/audio/ts9/140_You_must_be_home_8.30.mp3 Besedilo glasno preberi.
 • Odgovori na vprašanja pri nalogi 2. Odgovore zapiši v zvezek.
 • S pomočjo naloge 3 na naslednji strani ponovi besedišče povezano z domačimi zadolžitvami. V zvezek zapiši vsaj 3 različne povedi o tem kaj in kako pogosto delaš doma. Sledi tabeli in zapisanim primerom.
 • Odpri delovni zvezek na strani 128 in reši naloge od 1a do vključno 5b.

3.* V kolikor ti je  ostalo še kaj časa in imaš možnost priporočamo, da si ogledaš film o Robinu Hoodu. Robin Hood bil legendarni angleški lokostrelec in izobčenec. Znan je po tem, da je ropal bogate in dajal revnim. O njem govori veliko zgodb in filmov. Film iz leta 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=zwPn9ZnbCo0) je zanimiv način kako lahko pobližje spoznaš delček angleške kulture. Film si lahko med drugim ogledaš na programu Cinestar TV Premiere 1. Predvajali so ga v nedeljo ob 11.55, tako da si ga lahko ogledaš v kolikor imaš na voljo časovni zamik. V sredo ob 6.45 pa si lahko na TV1000 ogledaš film o Robinu Hoodu iz leta 2010 (https://www.youtube.com/watch?v=fQ6zXDSgwIY).

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine

Rešitve: 4. teden TS9-RESITVE_delovni_zvezek

Preverjanje znanja – anketahttps://www.1ka.si/a/268884

________________________________________________________________________________________________

3. TEDEN (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodila za delo za 2. uro

Za delo na domu pričakujemo, da danes opravite sledeče:

 1. Oglejte si rešitve pretekle ure
 1. Kako tvorimo 2. tip pogojnega odvisnika? 2. tip pogojnika tvorimo tako, da v pogojnem stavku uporabimo IF + PAST SIMPLE, v glavnem stavku pa strukturo WOULD + NEDOLOČNIK.
 2. Kdaj ga uporabljamo? Ta tip pogojnika uporabljamo za malo verjetne situacije v sedanjosti ali prihodnosti ter za dajanje nasvetov.
 3. Ali ima Ronnie TV v svoji sobi? Ne.
 4. Kaj izražamo, če poved začnemo z If I were you…? Nasvet.
 5. Ali je ta poved pravilna? Zakaj (ne)? If the weather were nice, I’d go to the beach. Da. Včasih se lahko za veznikom IF namesto was uporablja were. Takšna raba je nekoliko bolj formalna.
 6. Kaj je narobe v tej povedi? If I were a bird I would fly away. V povedi manjka vejica. Pravilno bi bilo: If I were a bird, I would fly away.
 • Preglejte rešitve delovnega zvezka na podlagi priložene datoteke. Označite si pravilnost svojih nalog.
 1. Spodaj je objavljena nova anketa -preverjanje znanja. Rešite jo.
 1. Ostalo delo za TJA v tem tednu ste že opravili pri učni uri zgodovine.

V upanju, da se naša življenja čimprej vrnejo v ustaljene tirnice vas pozdravljamo,

učiteljice angleščine.

Rešitve delovnega zvezka9.r rešitve DZ

 

Preverjanje znanja, ki je obvezno za vse učence 9. razreda: https://www.1ka.si/a/266379

 

Navodila za delo za 1. uro

Angleščina – 9. r. – naloga za 31. 3. 2020

Samo za učence 9. razreda, ki so v 1. in 4. skupini (poglejte na urnik, katera skupina ste): Angleščina – 9. r – 1. in 4. sk. – naloga za 31. 3. 2020

 

Slovarček za Touchstone 9

Za vse učence od 6. do 9. razreda – Nagovor za učence 6. do 9. razreda

Gradivo si delimo in se učimo.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Spletna anketa za vse učence 9. razreda – 27. 3. 2020: https://www.1ka.si/a/265021

Angleščina – 9. r – 23. 3. 2020

Samo za učence 9. r, ki so v 1. skupini in 4. skupini: Angleščina – 24. 3. 2020 – 9. r – 1. in 4. sk

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

COMPARISION OF ADJECTIVES

Angleščina – 9. r – 16.3.2020