Zavedam se, da nas v trenutnih razmerah občasno navdajajo strahovi in za ta čas vam podarjam izjemno misel Aljoše Bagole: »Ko nas je STRAH, črke te besede premečimo v HRAST in rastimo POGUMNO, TRDNO IN PONOSNO«.
Vsem se je v zadnjih tednih življenje povsem spremenilo. Trenutne razmere so nas privedle do nove preizkušnje – pouk in učenje na daljavo. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi ta izziv zmogli. Zdaj imate priložnost, da pokažete veliko mero samostojnosti, odgovornosti, zagnanosti in željo po novem znanju. Zato le pogumno in v sebi prebudite najboljše.
Večino snovi boste predelali samostojno, moja navodila bodo vsebovala usmeritve za delo, vprašanja za ponavljanje ali naloge, ki jih boste morali opraviti.

Za pojasnila, pomoč in povratno informacijo sem vam na voljo na elektronskem naslovu: aleksandra.gricar@os-trebnje.siNALOGA ZA MAJ (od 4. 5. 2020 do 31. 5. 2020)

objavljeno 3. 5. 2020

Pozdravljeni mladi računalničarji.

Upam, da ste aprilsko nalogo uspešno zaključili. Pred vami je nova naloga. Podobno nalogo ste delali že v šoli. Zato sem prepričana, da vam ne bo delala preglavic, saj smo naredili temeljito analizo. 

NOVO (objavljeno 25. 5. 2020): Nekateri ste me obvestili, da naloge niste uspeli oddati, zato je novi in s tem zadnji rok za oddajo naloge do 31. 5. 2020. Oddajo opravite preko spodnje povezave.

Opravljeno nalogo boste oddali do 24. 5. 2020 preko POVEZAVE – MOJ IZDELEK

Anketo izpolnite do konca – ko priložite datoteko, kliknite na gumb ZADNJA STRAN, na zadnji strani obvezno kliknite še gumb KONEC. Zdaj lahko zaprete spletno stran. 

Izdelek bom ocenila. Kriteriji ocenjevanja so na POVEZAVI.

Pred nekaterimi nalogami boste zasledili oznako , kar pomeni, da je naloga zahtevnejša in jo rešite, če znate.

PRIPOMOČKI ZA DELO: računalnik, urejevalnik besedil Word.

PRVA NALOGA
 1. Zaženi spletni brskalnik, ki ga najpogosteje uporabljaš.
 2. S pomočjo interneta poišči, kdo je ameriški računalničar in poslovnež Steve Paul Jobs.
 3. Osebne podatke, življenjepis in priznanja, ki jih najdeš na Wikipediji, kopiraj v Word.
 4. Prilepljeno besedilo o Stevu Paulu Jobsu oblikuj tako, da bo celotno besedilo napisano v isti pisavi, isti velikosti in isti barvi.
 5. Besedilo ne sme vsebovati nadpisanih številk, črt in oglatih oklepajev.
 6. Na spletu poišči sliko Steva Paula Jobsa, ki vsebuje tudi logotip njegovega podjetja Apple (odgriznjeno jabolko).
 7. Sliko prilepi med prej oblikovano besedilo. Besedilo naj obliva sliko. Sliko toliko zmanjšaj, da bo v celoti med besedilom.
 8. Na sliko v jabolko napiši besedo APPLE.
 9. Besedo APPLE tako oblikuj, da ne bo imela barvne podlage, da ne bo imela obrobe in bo take barve in velikosti, da bo lahko berljiva.
DRUGA NALOGA (ustvarjaš jo v isti datoteki, kot prvo nalogo)
 1. V spletnem brskalniku si natančno oglej slike, ki jih brskalnik najde, ko v polje za iskanje vpišeš geslo OSTANI DOMA.
 2. S pomočjo oblik (najdeš jih preko zavihka vstavi), črk preko tipkovnice in slik iz spleta samostojno izdelaj oglas na temo OSTANI DOMA. Oglas naj vsebuje vsaj eno obliko, besedilo in sliko.
TRETJA NALOGA (ustvarjaš jo v isti datoteki)
 1. S pomočjo tabele izdelaj tedenski urnik pouka na daljavo.
 2. Tabela naj vsebuje tri spojene celice, tri različne barve in sloge obrob ter dve barvi senčenja celic.
ČETRTA NALOGA (ustvarjaš jo v isti datoteki)
 1. Ustvari besedilo, kot ga vidiš na spodnji sliki.
 2. Vrstične oznake najdeš v pisavi Webdings ali Wingdings.
 3. Prvi nivo ima velikost vrstične oznake 16 pik, drugi nivo 15 pik, tretji nivo pa 14 pik.
 4. Uporabi iste barve vrstičnih oznak, kot jih vidiš na sliki.
PETA NALOGA (ustvarjaš jo v isti datoteki)
 1. Na spletu poišči pomen besede SNTNTN.
 2. V Word prilepi razlago te besede.
 3. Prilepljeno besedilo naj bo napisano v pisavi Tahoma, velikosti 15, modre barve.
 4. Pod besedilo prilepi sliko predmeta, ki mu pravimo sntntn.
DODATNE NALOGE (ustvariš jih v isti datoteki)
 1. Na spletu poišči, kaj pomenita besedi HARDWARE in SOFTWARE in to zapiši v urejevalnik besedil WORD.
 2. Poišči kaj pomeni kratica WWW in to zapiši v urejevalnik WORD.
 3. V iskalnik GOOGLE zapiši besedi KORONA VIRUS. V urejevalnik besedil zapiši, koliko spletnih strani s tema besedama najde iskalnik GOOGLE.

Datoteko »Majska naloga« ponovno shrani in jo oddaj v anketo preko povezave, ki je zapisana na začetku strani.
NALOGA ZA APRIL (od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020)

Vse zavihke predmetov tvojega razreda že zelo dobro poznaš, saj je za tabo že štiri tedne učenja na domu. Za izbirni predmet urejanje besedil boš te strani oz. zavihke še računalniško analiziral. Verjamem, da si tekom učenja že opazil, da je besedilo na teh straneh zelo različno oblikovano.

NAVODILA ZA DELO

1. Pripravi si zvezek ali mapo od UBE ter pisalo. Na šolski spletni strani odpri zavihek IZREDNE RAZMERE. Izberi si 3 zavihke predmetov tvojega razreda, ki so si oblikovno precej različni. Natančno analiziraj izgled in urejenost besedila posamezne strani izbranega predmeta.

Pri analizi bodi pozoren na:

 • pisavo
  • velikost – ali je različna, ustrezna, čitljiva, …
  • barvo – je različna, ustrezna, vidna, …
  • ali je kaj besedila, ki je pisano K (krepko), L (ležeče), P (podčrtano)
 • poravnavo besedila (leva, sredinska, desna, obojestranska)
 • odstavke (so razločni, dovolj vidni, je med njimi dovolj razmika, …)
 • zamike (ali je besedilo smiselno zamaknjeno, je to moteče ali pripomore k razločnosti, …)
 • vrstične oznake oz. naštevanje oz. alineje (jih besedilo vsebuje in katere oznake so najpogosteje uporabljene)
 • naslovi (so jasni, večji od ostalega besedila, drugače oblikovani od ostalega besedila, …)
 • tabele (jih stran vsebuje, so razločne, imajo spojene celice, so celice obarvane, so obrobe različnih debelin in barv, kako je v njih poravnano besedilo, …)
 • slike (jih stran vsebuje, so ustrezne velikosti, so jasne, …)
 • preglednost celotnega besedila
 • povezave do drugih spletnih strani, posnetkov, anket (so dovolj vidne, delujejo, jih je težko najti, …)

V zvezek ali na list si nariši tabelo, kot je prikazana spodaj, in vanjo zapisuj svoje ugotovitve. Namesto 1. PREDMET, 2. PREDMET, 3. PREDMET v te celice vpiši le imena predmetov, katerih strani si analiziral.

2. Zapiši še, kaj ti je pri posamezni strani najbolj všeč in predlagaj, kaj bi lahko popravili.
3. Po končanem pregledu in zapisu reši še anketo:
 • Do ankete prideš preko TE POVEZAVE.
 • Če anketo rešuješ preko telefona, lahko do nje dostopaš tudi preko sledeče QR kode  

  Anketa bo odprta do 30. 4. 2020.

Srečno in pazite nase ter drug na drugega.
Aleksandra Gričar