Zaključne besede

Spoštovani učenci in učenke,

s klikom na povezavo si oglejte ocene, ki ste jih dobili za besedilo Življenje v izbranem zgodovinskem obdobju. Analizo bomo naredili, ko se vrnemo v šolo.

S prejšnjim tednom se je zaključil pouk na daljavo. Za 11. teden ne objavljam nove snovi, kajti s sredo ponovno nadaljujete s poukom v šolskih klopeh. Kot pripravo na »uvodno« šolsko uro preglejte snov, ki ste jo usvajali in predelali v času pouka na daljavo in si označite vse, kar vam je morebiti še nejasno.
Ko se bomo videli v živo, vam bom prav tako predstavil previdene zaključne ocene. S posamezniki, ki bodo glede na svoje ocene želeli zviševati svojo zaključno oceno, pa se bomo dogovorili za datum spraševanja.
Ob koncu se vam želim zahvaliti za vaš trud in marljivost. Ni vam bilo lahko. Pouk na daljavo je trajal 10. tednov. V tem obdobju ste kljub trudu nas učiteljev predvsem vi in vaši starši morali poskrbeti, da vam motivacija ni upadla. V šolske klopi se vračate z neko izkušnjo, ki bo vedno del vas. Verjamem, da bom ugotovil, ko se srečamo, da ste še bolj samostojni, organizirani in odgovorni, kot ste bili pred začetkom šole na daljavo. Veselim se ponovnega srečanja z vami.
učitelj Zvonko Simeunić

 


Učbeniki Založbe Rokus Klett so dostopni na naslednjih spletnih straneh:  www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred).

Učenci, ki v 1. ocenjevalnem obdobju niste dosegli minimalnih standardov znanja, boste za popravljanje ocenjevalnega obdobja vprašani preko aplikacije ZOOM. Povezavo vam bom poslal na elektronski naslov.

Če potrebuješ dodatna pojasnila ali bi mi rad zastavil kakšno vprašanje, mi piši na elektronski naslovzvonko.simeunic@os-trebnje.si. Če gre za vprašanje splošnega tipa, ga prosim zastavi na podstrani ZGO – vprašanja učencev/staršev in odgovori, zato da bo odgovor splošno dostopen tudi za ostale. Če želiš povratno informacijo konkretno o svojem besedilu za preverjanje, ki si ga oddal do 30. 4. 2020, mi lahko še do srede, 13. 5. 2020 (izjemoma do četrtka, 14. 5. 2020), pišeš na elektronski naslov: zvonko.simeunic@os-trebnje.si. Predvidoma ti bom odgovoril v roku 48 ur. 

10. teden (25. 5. 2020 – 29. 5. 2020)

Povezava za oddajo besedila Življenje v izbranem zgodovinskem obdobju, ki bo ocenjeno: https://www.1ka.si/a/281558. Rok za oddajo besedila je najkasneje do ponedeljka, 25. 5. 2020. Do navodil in kriterija za ocenjevanje lahko dostopaš tudi na povezavi Življenje v izbranem zgodovinskem obdobju.

Danes, v ponedeljek, 25. 5. 2020, se izteče rok za oddajo besedila Življenje v izbranem zgodovinskem obdobju. Do vključno nedelje, 24. 5. 2020, do 19.30 ure ste mi besedilo oddali naslednji učenci (po šifrah):

6. a: 9842ZA, 8790zg, 6060mg, 4324mh, 1234mj, 7680kn, 2008up, 4312ŽAN, 4908lp, 4321vr, 4224re, 2017LU, 0821ao, 4444kh, 1234LV, 3131mg

6. b: 4689rb, 3001ec, 1234ha, 3456la, tf2008, 2994kg, 0246ak, 2008ak, 3487mk, 0312BL, 0035vr, 2112LA, 7819ls, 2471jn, 2020mk, 2008zz

6. c: 4623cv, 2008zd, 0556MG, ag1311, EM2008, 1112va, tk2008, 2008li, 2310lk, nk1234, 0514io, 2808aa, 4092AR, 9755na, 2008ju, 5572vg

6. d: 2601gm, 1789ni, 7731la, 4248uz, Kt4321, 2008bk, 2008dm, 6763LJ, 1111an, 1616mn, 0708tp, 1121bs, 1310AB, SS2707, 2008TT, 5545fp, 0706TR, 1020OK, M0512T

6. e: 0204AG, 2020kk, 2208nm, P1234B, 6593lr, dp2008, 9512ve, 0258bf, 1234NM, 1234ma, 7293zp, 2135gg, 0808sp, 1312mr, ZŠ0206, 1308LU, 1201ka, 2803az, AH2008

Ostale učence pozivam, naj še danes oddajo v spletno anketo besedilo Življenje v izbranem zgodovinskem obdobju, ki bo tudi ocenjeno.

SNOV:

6. a, 6. b, 6. c, 6. e (10. teden):

V tem tednu boste obnovili vaše znanje o kulturni dediščini, ki ste ga pridobili v nižjih razredih. Posebna pozornost pa bo namenjena nesnovni kulturni dediščini.

SDZ/str. 114 do 116 si preberite besedila o kulturni dediščini. Podčrtajte si ključne podatke (pojasnilo naravne in kulturne dediščine, delitev  kulturne dediščine, pojasnilo snovne kulturne dediščine, pojasnilo etnologije), in rešite 2., 3. in 6. nalogo.

Tisti med vami, ki zmorete več, lahko rešite tudi 4. in 5. nalogo.

SDZ/str. 117 si preberite besedilo o nesnovni kulturni dediščini. Podčrtajte si ključne podatke (pojasnilo nesnovne kulturne dediščine, skupna značilnost različnih oblik kulturne dediščine), in rešite 2. nalogo.

Kako pa je s pripravo tradicionalnih jedi pri vas? Ali morda tvoja starša (ali celo ti) pripravljata, kakšno jed, ki je tradicionalna za okolje, kjer sta odraščala? Bi bili pripravljeni deliti recept? Če vas bo dovolj poslalo recept (ali recepte), bo nastala zbirka tradicionalnih receptov, ki bo na voljo tudi vam. Recept lahko oddate na povezavo Recepti za tradicionalne jedi. Anketa za oddajo bo odklenjena do 31. 5. 2020.

Zanimivost: Na tej spletni strani https://www.kulinarika.net/ si lahko prebereš primere zapisanih receptov (ne le receptov tradicionalnih jedi). Preberi si kakšnega, zato da boš vedel, kaj mora vsebovati zapis recepta, hkrati pa morda tudi najdeš kakšen recept, ki ti bo všeč.

6. d (10. teden):

V preteklem tednu smo uro zaključili z začetkom obravnave nesnovne kulturne dediščine. Tokrat bomo zaključili s to temo, se samo na kratko seznanili z likovnim obzorjem in zaključili z rokodelsko dediščino. Naslednja šolska ura pa bo ponovno malce drugačna …

Na strani 118 v SDZ dopolni preglednico. Da ti olajšam, sem zate že pripravil primere, ki jih moraš pravilno razvrstiti. Primeri so: praznoverje (razbito ogledalo), kresovanje, bajka o Kurentu, ljudski ples kolo, ljudska pesem Barčica po morju plava, ljudska igra Petelinji boj, legenda o svetem Juriju, ličkanje koruze, ljudsko gledališče.

Si uspel? Klikni na povezavo OBLIKE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE in preveri, kako ti je šlo. Mimogrede, ali poznaš razliko med bajko in legendo? Bajka je ljudska pripoved o poganskih bogovih in drugih bajeslovnih bitjih. Legenda je ljudska pripoved, v kateri nastopajo krščanski svetniki.

Preberi besedilo na straneh 119 in 120 in podčrtaj ključne razlage (pojasnilo pojmov: navade, šege, vrste šeg in navad, primer šege iz tujine).

Reši 4. nalogo in 6. a nalogo. Nalogi ti ne bi smeli biti pretežki, saj ste se vse to učili že v nižjih razredih. Poznavanje slovenskih državnih praznikov pa se ti bo obrestovalo tudi v višjih razredih pri zgodovini, geografiji in domovinski in državljanski kulturi ter etiki.

Tisti, ki zmorete več, rešite tudi 5. nalogo na 119. strani.

Izbirno: Preberi besedilo na strani 122 in podčrtaj razlago likovnega obzorja ter pojem ljudska likovna umetnost. Na strani 123 podčrtaj zapis o panjskih končnicah.

Preberi vir in reši 1. nalogo na 124. strani. Preberi besedilo na strani 124 in podčrtaj tiste podatke, ki odgovarjajo na naslednja vprašanja:

– Kaj so rokodelci?

– Kateri material uporabljajo rokodelci?

– Kako še rečemo rokodelstvu?

S pomočjo opisa rokodelskih panog na 124. strani reši 3. nalogo na 125. strani.

Ali te zanimajo slovenski ljudski plesi? Če si odgovoril da, klikni na povezavo: https://kd-fsrazor.si/o-nas/plesna-skupina/plesi/.

 


8. teden (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Povezava za oddajo besedila Življenje v izbranem zgodovinskem obdobju, ki bo ocenjeno: https://www.1ka.si/a/281558. Rok za oddajo besedila je najkasneje do ponedeljka, 25. 5. 2020.

Recepte za tradicionalne jedi lahko oddate na povezavo Recepti za tradicionalne jedi. Anketa za oddajo bo odklenjena do 23. 5. 2020.

 

Spoštovani učenci in učenke,

Danes vas bom najprej seznanil z navodili in kriterijem za pisanje besedila, ki bo ocenjeno, nato pa tudi s snovjo tega tedna.

Navodila za ocenjevanje:

S tem tednom se pričenja pridobivanje še preostalih ocen v tem šolskem letu. Ker v 2. ocenjevalnem obdobju pri ZGO večinoma še nimate ocene, boste slednjo pridobili s pomočjo naloge, ki jo že poznate. Da bi se zagotovili dobro oceno, pozorno preberite in prisluhnite navodilom. Tistim, ki ste v drugem ocenjevalnem obdobju že dobili oceno, lahko nalogo za ocenjevanje vseeno oddate, saj si s tem morebiti lahko izboljšate zaključno oceno.

1. Najprej si oglejte videoposnetek z analizo vaših besedil o življenju v izbranem zgodovinskem obdobju:

2. Za vas sem pripravil tudi posnetek, v katerem sem predstavil in pojasnil navodila za ocenjevanje.

3. Če si si ogledal posnetek, si lahko še enkrat natančno prebereš navodila, ki sem jih predstavil v posnetku. Do istih navodil in kriterija za ocenjevanje lahko dostopaš tudi na povezavi Življenje v izbranem zgodovinskem obdobju.

 

Vživi se v življenje osebe, ki je živela v starem veku ali v srednjem veku.

Če si izbral stari vek, lahko izbiraš med naslednjimi državami: Egipt, Grčija, Rimska država.

Če si izbral srednji vek, zadostuje, da zapišeš, da si živel v Karolinški državi (država v srednjeveški Evropi).

Odločitev, kateremu sloju prebivalstva boš pripadal, je prav tako v tvojih rokah. Lahko si kmet, plemič, vojak, vladar

Napiši besedilo, v katerem boš opisal svoje življenje. Pri oblikovanju besedila bodi pozoren na sledeče elemente, ki so tudi del kriterija za ocenjevanje:

 

VSEBINA:

 • V besedilo moraš smiselno vključiti naslednje podatke:
 • Navedi svoje izmišljene osebne podatke – ime in priimek ter država, v kateri prebivaš.
 • Navedi izbrano zgodovinsko obdobje in zapiši od kdaj do kdaj je trajalo.
 • Navedi in opiši podlago za pisanje, ki je značilna za izbrano zgodovinsko obdobje.
 • Opiši bivališče in naselbino (mesto), v katerem prebivaš v izbranem zgodovinskem obdobju.
 • Predstavi medicinske dosežke v izbranem zgodovinskem obdobju.

 

USTVARJALNOST IN TRUD:

 • Pri oblikovanju besedila bodi čim bolj ustvarjalen oziroma se čim bolj vživi v življenje osebe. Besedilo lahko likovno okrasiš, navedeš lahko dogodek ali posebnost izbranega zgodovinskega obdobja …
 • Pomagaš si lahko z zvezkom in samostojnim delovnim zvezkom Raziskujem preteklost 6. Poiščeš lahko še kakšen dodaten vir oziroma literaturo, ki ga ob koncu besedila tudi navedi:

Za uporabljene knjige navedi: ime in priimek avtorja in naslov dela.

Za spletne vire navedi: naslov spletne strani in datum dostopa.

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST:

 • Pazi na jezikovno pravilnost in razumljivost besedila.

 

OBSEG:

 • Dolžina besedila naj bo vsaj 200 tipkanih besed v Wordu.

Pri oblikovanju besedila upoštevaj sledeče:

 • velikost pisave 12 pt;
 • slog pisave: Arial, Times New Roman ali Calibri,
 • obojestranska poravnava.
 • V primeru, da naloge ne moreš zapisati v računalniški obliki, jo napiši v zvezek in oddaj fotografijo. Besedilo naj obsega vsaj eno stran v zvezku. Pazi na berljivost in čitljivost zapisa.

 

ROK IN FORMAT ODDAJE:

 • Rok oddaje je ponedeljek, 25. 5. 2020.
 • Besedilo lahko oddate v enem od naslednjih formatov: jpeg, pdf, docx.

 

Če potrebuješ dodatna pojasnila ali bi mi rad zastavil kakšno vprašanje, mi piši na elektronski naslov:  zvonko.simeunic@os-trebnje.si. Če gre za vprašanje splošnega tipa, ga prosim zastavite na podstrani ZGO – vprašanja učencev/staršev in odgovori, zato da bo odgovor splošno dostopen tudi za ostale.

 

SNOV:

6. a, 6. b, 6. c, 6. e (8. teden):

Najprej si oglejte posnetek z razlago.

V zvezek prepišite snov. Kar manjka, dopolnite s pomočjo posnetka z razlago.

Začetki verovanj
 1. Prva verovanja so se razvila v prazgodovini, da bi pojasnili delovanje naravnih pojavov.
 2. Prve kulture (Egipt, Mezapotamija, Indija, Kitajska …) so razvile _________________ ali politeistična verstva.
 3. Verovali so v duhove umrlih prednikov in ____________________ življenje.
 4. V prazgodovini so vse verske obrede vodili vrači, v starem veku pa svečeniki.
 5. Najstarejše obstoječe mnogoboško verstvo je hinduizem, ki se je razvilo v Indiji. V Indiji se je prav razvil tudi budizem (častijo Budo, ki pa ni bog).
 6. Judje prvi razvijejo _________________ vero (monoteizem) –> iz judovstva se razvijeta krščanstvo in islam.

6. d (8. teden):

V tem tednu boste obnovili vaše znanje o kulturni dediščini, ki ste ga pridobili v nižjih razredih. Posebna pozornost pa bo namenjena nesnovni kulturni dediščini.

SDZ/str. 114 do 116 si preberite besedila o kulturni dediščini. Podčrtajte si ključne podatke (pojasnilo naravne in kulturne dediščine, delitev  kulturne dediščine, pojasnilo snovne kulturne dediščine, pojasnilo etnologije), in rešite 2., 3. in 6. nalogo.

Tisti med vami, ki zmorete več, lahko rešite tudi 4. in 5. nalogo.

SDZ/str. 117 si preberite besedilo o nesnovni kulturni dediščini. Podčrtajte si ključne podatke (pojasnilo nesnovne kulturne dediščine, skupna značilnost različnih oblik kulturne dediščine), in rešite 2. nalogo.

Kako pa je s pripravo tradicionalnih jedi pri vas? Ali morda tvoja starša (ali celo ti) pripravljata, kakšno jed, ki je tradicionalna za okolje, kjer sta odraščala? Bi bili pripravljeni deliti recept? Če vas bo dovolj poslalo recept (ali recepte), bo nastala zbirka tradicionalnih receptov, ki bo na voljo tudi vam. Recept lahko oddate na povezavo Recepti za tradicionalne jedi. Anketa za oddajo bo odklenjena do 23. 5. 2020.

Zanimivost: Na tej spletni strani https://www.kulinarika.net/ si lahko prebereš primere zapisanih receptov (ne le receptov tradicionalnih jedi). Preberi si kakšnega, zato da boš vedel, kaj mora vsebovati zapis recepta, hkrati pa morda tudi najdeš kakšen recept, ki ti bo všeč.


7. teden (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Navodila za 6. r.: Navodila za 6. r. bodo kot ponavadi objavljena naslednji teden. 

Videoposnetek z analizo vaših besedil o življenju v izbranem zgodovinskem obdobju:

Navodila za pridobivanje ocene pri zgodovini bodo objavljena prihodnji teden.


6. teden (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Spoštovani učenci in učenke,
z današnjim dnevom (petek, 24. 4. 2020) imate ponovno priložnost, da rešite tiste ankete oziroma preverjanja (ali oddate fotografije besedil oziroma datoteke z besedili), ki ste jih prvotno spregledali ali pa površno opravili. Ankete bodo aktivne le do konca meseca aprila. Glede na to, da je reševanje anket obvezno in lahko vpliva na oblikovanje ocen, vas spodbujam, da izrabite ponujeno priložnost.
 1. anketa (prvotno objavljena v 4. tednu): https://www.1ka.si/a/269743
 2.  anketa (prvotno objavljena v 6. tednu): https://www.1ka.si/a/275148

 

Do nadaljnjega bodo vsebine za ZGO 6 objavljane vsak lihi šolski teden, vsebine za GEO 6 pa vsak sodi šolski teden (gledano glede na šolsko leto). Vsebine za ZGO 7, 8 in 9 bodo objavljane vsak teden.

 V primeru, da imate vprašanje, ki pa ga ne želite zastaviti v skupnem Wordovem dokumentu, mi lahko pišete na naslednji e-naslov: zvonko.simeunic@os-trebnje.si.

6. teden (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Povezava za oddajo besedila o vašem življenju v izbranem zgodovinskem obdobju: https://www.1ka.si/a/275148. Rok za oddajo besedila je do sobote, 25. 4. 2020. Oddaja besedila je obvezna.

 

6. a, 6. b, 6. c, 6. e (6. teden):

Spoštovani učenci in učenke,

prvomajske počitnice so pred vrati. A še preden jih spustite naprej, si vzemite čas tudi za vsebine tega tedna šole.

V pretekli uri ste reševali preverjanje znanja. Na povezavi rešitve si lahko ogledate pravilne rešitve.

Da bi vam popestril zadnjo uro pred počitnicami, sem za vas pripravil presenečanje. Za vas sem pripravil kviz, ki ni obvezen, a je, upam da, zabaven. Hkrati pa vam omogoča utrditev snovi, ki ste jo predelali, odkar se je začela šola na daljavo.

Izberete lahko dve težavnosti:

Srednja težavnost: https://quizizz.com/join?gc=252039

Težja težavnost: https://quizizz.com/join?gc=976509

Ali bo komu uspelo v prvo pravilno odgovoriti na vsa vprašanja pri težji težavnosti?

 

V tej uri boste spoznali začetke umetnosti, ki so tesno povezani z verovanjem. Ker ta tema ni zajeta v SDZ, bo tudi naša učna ura drugačna od dosedanjih.

 • Za razlago kliknite na besedo razlaga.
 • Prepišite snov v zvezek:

Začetki umetnosti

1. Umetnost se razvije v prazgodovini zaradi verskih obredov (prošnja/zahvala za dober ulov).
2. Slikarstvo se začne razvijati v jamah (jamsko slikarstvo).
3. Izdelovali so kipce živali in ženske kipce (čaščenje plodnosti).
4. Prazgodovinska umetnost na Slovenskem:
– jama Divje babe I. (najstarejša piščal na svetu),
– Novo mesto in Vače (situla – obredna posoda).
5. Stari vek:
a) slikarstvo:
– verski motivi in motivi iz vsakdanjega življenja,
– starogrško vazno slikarstvo,
b) kiparstvo:
– Egipt: kipi bogov in vladarjev v nadnaravni velikosti,
– Stara Grčija: kipi v naravni velikosti,
– Stari Rim: doprsni kipi.

 

Za konec pa še navodila za obvezno nalogo. V letošnjem šolskem letu ste se že veliko naučili o zgodovini človeštva, zato vem, da boste zmogli. Zamislite si, da živite v drugem zgodovinskem obdobju … Sami lahko izberete v katerem! Tudi odločitev, kateremu sloju prebivalstva boste pripadali, je v vaših rokah! Lahko ste kmet, plemič, meščan, duhovnik/svečenik, delavec …

Zapišite, kako bi potekalo vaše življenje v izbranem obdobjuIz vašega besedila naj bo med drugim razvidno:

–  vaše izmišljeno ime, priimek in sloj prebivalstva, ki mu pripadate,

– podlaga, na katero pišete in njen opis,

– od kdaj do kdaj je trajalo vaše izbrano obdobje,

– opis vašega bivališča v izbranem obdobju,

– predstavitev, kako bi potekalo vaše zdravljenje, če bi zboleli v izbranem obdobju …

Pri pripravi besedila si lahko pomagate s SDZ-jem in spletom. Potrudite se! Bodite domiselni in mi z vašimi zanimivimi zgodbami polepšajte prebiranje. Morda lahko omenite tudi kakšen zanimiv zgodovinski dogodek, ki se je zgodil v obdobju, ki ga opisujete. Svoje besedilo oddaj v spletno anketo do sobote, 25. 4. 2020. Povezava do ankete se nahaja na začetku navodil za 6. teden.

Ob koncu pa naj vam le še zaželim sproščujoče prvomajske počitnice. Ostanite zdravi in lepo se imejte.

 

6. d (6. teden):

Spoštovani učenci in učenke,

prvomajske počitnice so pred vrati. A še preden jih spustite naprej, si vzemite čas tudi za vsebine tega tedna šole.

V pretekli uri ste reševali preverjanje znanja. Na povezavi rešitve si lahko ogledate pravilne rešitve.

Da bi vam popestril zadnjo uro pred počitnicami, sem za vas pripravil 2 presenečanji.

Za vas sem pripravil kviz, ki ni obvezen, a je, upam da, zabaven. Hkrati pa vam omogoča utrditev snovi, ki ste jo predelali, odkar se je začela šola na daljavo.

Izberete lahko dve težavnosti:

Srednja težavnost: https://quizizz.com/join?gc=252039

Težja težavnost: https://quizizz.com/join?gc=976509

Ali bo komu uspelo v prvo pravilno odgovoriti na vsa vprašanja pri težji težavnosti?

 

Drugo presenečanje je povezano z anketo, ki ste jo nazadnje reševali. Nekateri med vami ste izrazili željo, da bi posnel svojo razlago določene snovi. Vaša želja, moj ukaz. Za vas sem pripravil posnetek z razlago o začetkih verovanj.

Ste pripravljen na začetek? Začnimo!

Najprej si oglejte posnetek z razlago.

V zvezek prepišite snov. Kar manjka, dopolnite s pomočjo posnetka z razlago.

Začetki verovanj
 1. Prva verovanja so se razvila v prazgodovini, da bi pojasnili delovanje naravnih pojavov.
 2. Prve kulture (Egipt, Mezapotamija, Indija, Kitajska …) so razvile _________________ ali politeistična verstva.
 3. Verovali so v duhove umrlih prednikov in ____________________ življenje.
 4. V prazgodovini so vse verske obrede vodili vrači, v starem veku pa svečeniki.
 5. Najstarejše obstoječe mnogoboško verstvo je hinduizem, ki se je razvilo v Indiji. V Indiji se je prav razvil tudi budizem (častijo Budo, ki pa ni bog).
 6. Judje prvi razvijejo _________________ vero (monoteizem) –> iz judovstva se razvijeta krščanstvo in islam.

 

Za konec pa še navodila za obvezno nalogo. V letošnjem šolskem letu ste se že veliko naučili o zgodovini človeštva, zato vem, da boste zmogli. Zamislite si, da živite v drugem zgodovinskem obdobju … Sami lahko izberete v katerem! Tudi odločitev, kateremu sloju prebivalstva boste pripadali, je v vaših rokah! Lahko ste kmet, plemič, meščan, duhovnik/svečenik, delavec …

Zapišite, kako bi potekalo vaše življenje v izbranem obdobju. Iz vašega besedila naj bo med drugim razvidno:

–  vaše izmišljeno ime, priimek in sloj prebivalstva, ki mu pripadate,

– podlaga, na katero pišete in njen opis,

– od kdaj do kdaj je trajalo vaše izbrano obdobje,

– opis vašega bivališča v izbranem obdobju,

– predstavitev, kako bi potekalo vaše zdravljenje, če bi zboleli v izbranem obdobju …

Pri pripravi besedila si lahko pomagate s SDZ-jem in spletom. Potrudite se! Bodite domiselni in mi z vašimi zanimivimi zgodbami polepšajte prebiranje. Morda lahko omenite tudi kakšen zanimiv zgodovinski dogodek, ki se je zgodil v obdobju, ki ga opisujete. Svoje besedilo oddaj v spletno anketo do sobote, 25. 4. 2020. Povezava do ankete se nahaja na začetku navodil za 6. teden.

Ob koncu pa naj vam le še zaželim sproščujoče prvomajske počitnice. Ostanite zdravi in lepo se imejte.

 


5. teden (13. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Navodila za 6. r.: Navodila za 6. r. bodo v skladu z zgornjim pojasnilom objavljena naslednji teden. 


Povezava do preverjanja (spletne ankete): https://www.1ka.si/a/269743.

 

4. teden (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020)

Navodila za 6. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

 

6. a, 6. b, 6. c, 6. e (4. teden):

Spoštovani učenci in učenke,

upam, da zdaj veste, da nam astronom ne bo napovedal prihodnosti iz zvezd in da je Eratosten že v starem veku ugotovil obseg Zemlje. Kako? Z znanjem geometrije.

-Ob koncu ure ne pozabite rešiti kratko preverjanje znanja.

– Preverite, če ste pravilno rešili dosedanje naloge. Kliknite na povezavo rešitve domačih nalog.

– Zdaj pa začnimo z današnjo snovjo. V SDZ/str. 89 do 91 si preberite o razvoju matematike skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 3. in 4. nalogo.

Da boste lažje prepoznali ključne podatke, si lahko pomagate z naslednjimi vprašanji:

– str. 89: Zakaj se je pojavila potreba po številkah? Kaj se je pojavilo s potrebo po štetju? Katero ljudstvo je iznašlo sistem številk in zakaj?

– str. 90: Podčrtaj primere uporabe matematike in geometrije. Kaj so uporabljali kot prve merske enote?

Pri matematičnem znanju starih ljudstev pa samostojno razmislite in podčrtajte tiste iznajdbe/ugotovitve, za katere menite, da so še danes najbolj pomembne.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Premisli (SDZ/ str. 91) in rešite nalogo v krogu Delo z viri.

– Zdaj pa ste pripravljeni na preverjanje znanjahttps://www.1ka.si/a/269743.

Preverjanje lahko rešite od ponedeljka, 6. 4. 2020, do petka, 10. 4. 2020. Preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. razreda. Potrudite se po vaših najboljših možnostih. Ob koncu reševanja boste tudi videli, kako vam je šlo.

– Te še vedno zanima, kako je Eratosten le s poznavanjem geometrije ugotovil obseg Zemlje? Lahko si pogledaš razlago: https://www.youtube.com/watch?v=Kq_CRW9tiWk.

– Prepričan sem, da vsak dan uporabljaš tudi šestdesetiški sistem. Poišči primer.

– I + I + II + III + III + X + D + D + M. Ali veš, kaj sem zapisal?

 

6. d (4. teden):

Spoštovani učenci in učenke,

v tej uri boste spoznali začetke umetnosti, ki so tesno povezani z verovanjem. Ker ta tema ni zajeta v SDZ, bo tudi naša učna ura drugačna od dosedanjih.

Še preden pa začnemo, pa za začetek utrdite vaše dosedanje znanje. Rešite naloge v SDZ na straneh 92 in 93. Če imate težave, si lahko pomagate tudi z rešitvami dosedanjih nalog. Kliknite na povezavo rešitve domačih nalog.

Zdaj pa ste pripravljeni na preverjanje znanja: https://www.1ka.si/a/269743.

Preverjanje lahko rešite od ponedeljka, 6. 4. 2020, do petka, 10. 4. 2020. Preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. razreda. Potrudite se po vaših najboljših možnostih. Ob koncu reševanja boste tudi videli, kako vam je šlo.

Vam je uspelo? Odlično, pa nadaljujmo.

 • Za razlago kliknite na besedo razlaga.
 • Prepišite snov v zvezek:

Začetki umetnosti

1. Umetnost se razvije v prazgodovini zaradi verskih obredov (prošnja/zahvala za dober ulov).
2. Slikarstvo se začne razvijati v jamah (jamsko slikarstvo).
3. Izdelovali so kipce živali in ženske kipce (čaščenje plodnosti).
4. Prazgodovinska umetnost na Slovenskem:
– jama Divje babe I. (najstarejša piščal na svetu),
– Novo mesto in Vače (situla – obredna posoda).
5. Stari vek:
a) slikarstvo:
verski motivi in motivi iz vsakdanjega življenja,
– starogrško vazno slikarstvo,
b) kiparstvo:
– Egipt: kipi bogov in vladarjev v nadnaravni velikosti,
– Stara Grčija: kipi v naravni velikosti,
– Stari Rim: doprsni kipi.


3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodila za 6. r.: Navodila za 6. r. bodo v skladu z zgornjim pojasnilom objavljena naslednji teden. 

 


2. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

Navodila za 6. r. (Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

6. a, 6. b, 6. c, 6. e (2. teden): 

Spoštovani učenci in učenke,

v prejšnjem tednu ste spoznavali razvoj medicine skozi čas. Zanimivo, kajne? Verjamem, da ste bili presenečeni, v kaj vse so ljudje nekoč verjeli in kaj so uporabljali za zdravljenje.

– V SDZ/str. 85 do 88 si preberite o razvoju astronomije skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 1., 2. in 3. nalogo.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Ponovimo (SDZ/ str. 88) in rešite nalogo v krogu Delo z viri.

– V spletni verziji učbenika lahko na strani 87 (rdeča ikona pod okvirčkom Ali veš, ki prikazuje računalniško puščico) rešite kratko preverjanje.

– Lansko leto so astronomi dosegli nekaj, za kar so pred tem verjeli, da je nemogoče. Fotografirali so črno luknjo. Na spletni strani si lahko ogledate fotografijo črne luknje in preberete, kako so to dosegli: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/veliki-preboj-prva-fotografija-crne-luknje/485046.  

6. d (2. teden):

Spoštovani učenci in učenke,

upam, da zdaj veste, da nam astronom ne bo napovedal prihodnosti iz zvezd in da je Eratosten že v starem veku ugotovil obseg Zemlje. Kako? Z znanjem geometrije.

– V SDZ/str. 89 do 91 si preberite o razvoju matematike skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 3. in 4. nalogo.

Da boste lažje prepoznali ključne podatke, si lahko pomagate z naslednjimi vprašanji:

– str. 89: Zakaj se je pojavila potreba po številkah? Kaj se je pojavilo s potrebo po štetju? Katero ljudstvo je iznašlo sistem številk in zakaj?

– str: 90: Podčrtaj primere uporabe matematike in geometrije. Kaj so uporabljali kot prve merske enote?

Pri matematičnem znanju starih ljudstev pa samostojno razmislite in podčrtajte tiste iznajdbe/ugotovitve, za katere menite, da so še danes najbolj pomembne.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Premisli (SDZ/ str. 91) in rešite nalogo v krogu Delo z viri.

– Te še vedno zanima, kako je Eratosten le s poznavanjem geometrije ugotovil obseg Zemlje? Lahko si pogledaš razlago: https://www.youtube.com/watch?v=Kq_CRW9tiWk.

– Prepričan sem, da vsak dan uporabljaš tudi šestdesetiški sistem. Poišči primer.

– I + I + II + III + III + X + D + D + M. Ali veš, kaj sem zapisal?

 


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 6. r. ( Kar je zapisano s krepkim tiskom, je obvezno, kar je napisano s poševnim tiskom je izbirno):

Spoštovani učenci in učenke,

z delom v skupinah boste nadaljevali, ko se ponovno prične pouk. Da bo delo takrat hitreje teklo, pa si lahko do takrat preberete o iznajdbah skozi zgodovino (SDZ/ str. 62 do  77).

Oddelki 6. a, 6. b, 6. c, 6. e:

– V tem tednu (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020) si v SDZ/str. 82 do 84 preberite o razvoju medicine skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 1., 2. in 4. nalogo.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Ponovimo (SDZ/ str. 84) in na vprašanje v krogu Delo z viri (na slednjega odgovorite s pomočjo Ali veš? na strani 82).

– S pomočjo spleta poišči Hipokratovo prisego in jo v zvezek s svojimi besedami pojasni.

– Pravo egipčansko mumijo in sarkofag si je zahvaljujoč slovenskem diplomatu Antonu Lavrinu možno ogledati tudi v Sloveniji. Oglej in preberi si:  https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/418-Egipcanska-mumija.

Oddelek 6. d.:

– V preteklem tednu smo že delno predelali snov o razvoju medicine skozi čas. V skladu z navodili za ostale oddelke to dokončajte.

– V tem tednu (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020) si v SDZ/str. 85 do 88 preberite o razvoju astronomije skozi čas. Podčrtajte si ključne podatke in rešite 1., 2. in 3. nalogo.

– V zvezek odgovorite na vprašanja Ponovimo (SDZ/ str. 88) in rešite nalogo v krogu Delo z viri.

– V spletni verziji učbenika lahko na strani 87 (rdeča ikona pod okvirčkom Ali veš, ki prikazuje računalniško puščico) rešiš kratko preverjanje.

– Lansko leto so astronomi dosegli nekaj, za kar so pred tem verjeli, da je nemogoče. Fotografirali so črno luknjo. Na spletni strani si lahko ogledaš fotografijo črne luknje in prebereš, kako so to dosegli: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/veliki-preboj-prva-fotografija-crne-luknje/485046. 

 

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu zgodovina, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.