Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Za zgodovino sta to naslednji spletni strani: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred). Povezava do navodil za brezplačen dostop je na voljo v zavihku za matematiko.

 

OB KONCU ŠOLANJA NA DALJAVO

Pozdravljeni,

pa smo le dočakali veselo novico, da se bomo spet vsi vrnili v šolske klopi. 🙂 Tako bomo imeli priložnost, da pregledamo delo, ki smo ga opravili na daljavo in rešimo morebitne težave z razumevanjem snovi. Tudi z ocenjevanjem bomo nadaljevali v šoli. Pri prvi uri zgodovine bomo naredili analizo ocenjevanja na daljavo. Seznanila vas bom z ocenami, ki ste jih dobili za oddano nalogo, pogovorili se bomo tudi o predlogu zaključnih ocen. Tudi učence 8. b, ki zgodovine ta teden nimate na urniku, bom prišla seznaniti z ocenami.

In še zadnje navodilo: na delo v šoli se pripravite tako, da pregledate naloge, ki ste jih pri zgodovini reševali na daljavo. Označite si naloge oziroma snov, kjer potrebujete razlago, da vam bom v šoli lahko čim bolj učinkovito pomagala. Označite tudi nalogo, ki vam je bila pri delu na daljavo najbolj všeč.

Komaj čakam, da se spet vidimo.

Lep pozdrav

Nataša Hribar


10. teden (25. 5. 2020 – 29. 5. 2020)

Pozdravljeni,

tisti, ki še niste oddali naloge za ocenjevanje, ne pozabite, da je rok oddaje DANES – 25. 5. 2020. Še enkrat objavljam tudi povezavo za oddajo naloge:  NALOGA –  KMEČKO ŽIVLJENJE V 18. STOLETJU.

 

V tem tednu bomo nadaljevali s spoznavanjem dogodkov v Evropi po francoski revoluciji in Napoleonu.

NAVODILA ZA DELO:

ILIRSKE PROVINCE – pregled rešitev

Prejšnji teden si spoznal Ilirske province. Znova preberi besedilo, ki si ga zapisal v zvezek. S pomočjo spodnje tabele preveri svoj zapis pri drugi točki.

DUNAJSKI KONGRES in SVETA ALIANSA

Prejšnji teden si si ogledal tudi posnetek o dunajskem kongresu in delovanju Svete alianse. V zvezek si zapisal ključne besede. Sedaj si posnetek znova oglej in iz ključnih besed oblikuj povedi. Pomagaš si lahko tudi z besedilom v učbeniku na str. 88-90 in na str. 91 – poglavje Zakaj so se pojavila liberalna in nacionalna gibanja. Med ključne besede moraš vključiti pojem cenzura in ga pojasniti. Razlaga pojma je zapisana tudi v učbeniku na str. 90.
 Oglej si spodnjo sliko in preberi vir ter odgovori na vprašanja:

 

 

a) Zakaj je po tvojem mnenju pesem prečrtana in kdo jo je prečrtal?

b) K čemu nagovarja sedma kitica pesmi? Zakaj bi bilo lahko to za oblast v predmarčnem obdobju sporno in zato neustrezno za objavo?

c) Kakšen pomen ima ta pesem danes za Slovence?

Če boš reševal to nalogo, mi svoj odgovor pošlji po elektronski pošti.

 

LETO 1848 – LETO REVOLUCIJ

Leta 1848 je prišlo zaradi nezadovoljstva kmetov, meščanov, delavcev in tudi posameznih narodov do novih revolucij. V zvezek napiši naslov Leto 1848 – leto revolucij in si oglej spodnji posnetek, ki ga je pripravil učitelj zgodovine Simon Purger. Nato reši spodnji nalogi.

Revolucija 1848: https://www.youtube.com/watch?v=LGYJ0KvogaQ, 22. 5. 2020

 • V posnetku učitelj navede, kaj je želela oziroma zahtevala posamezna skupina (kmetje, meščani, delavci, narodi). Zahteve napiši v zvezek. Glej spodnji primer:

         Delavci so zahtevali boljše življenjske in delovne pogoje.

 • Avstrijski cesar je septembra 1848 razglasil zemljiško odvezo. Preberi spodnji vir in odgovori na vprašanja. Pomagaš si lahko tudi z besedilom v učbeniku na str. 92 – poglavje Revolucija v avstrijskem cesarstvu.

– Kaj je bilo ukinjeno s tem razglasom (česa so bili kmetje odvezani)?

Kako se je spremenil položaj kmetov?

Kaj je pomenilo, da so kmetje zemljo dobili z odškodnino?

Spet namig: Mogoče se spomnite, da sem vam v enih izmed prvih ur na daljavo namignila, da pokličite katerega od sošolcev in se pogovorite o reševanju nalog. Sedaj ste že pravi mojstri v pošiljanju nalog in mogoče bi tokrat enemu izmed sošolcev poslali svoj povzetek o dunajskem kongresu in Sveti aliansi, da ga prebere in vam poda svoje mnenje. Saj se spomnite, da smo podobno naredili včasih tudi pri urah zgodovine, a ne?

In še izziv: Vedno, ko začnem s pisanjem navodil za posamezni teden, pomislim na to, kako bi se šolsko življenje odvijalo, če bi bilo običajno šolsko leto. Danes sem se spomnila na nekaj, kar vas veliko začne početi v času, ko se bliža konec šolskega leta. Velikokrat tudi mene seznanjate s tem podatkom. Že veste, kaj mislim? Kdor želi, mi lahko svoj odgovor pošlje po elektronski pošti, naslednji teden pa vam zaupam rešitev.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


9. teden (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

Pozdravljeni,

v prejšnjem tednu ste dobili navodila za nalogo, ki bo ocenjena. Kar veliko vas je nalogo že oddalo, tisti, ki pa je še niste naredili, pa nikar ne pozabite nanjo. Rok oddaje je ponedeljek, 25. 5. 2020. Oddate jo na povezavi NALOGA –  KMEČKO ŽIVLJENJE V 18. STOLETJU.

Sedaj pa k navodilom za delo v tem tednu. Ko smo začeli z delom na daljavo, sem razpored učne snovi nekoliko prilagodila. Pričakovala sem, da se bomo še vrnili v šolske klopi in nadaljevali z delom, ki smo ga prekinili. Ker trenutno žal kaže, da to ne bo mogoče, bomo sedaj nadaljevali z učno snovjo, ki smo jo obravnavali pred prekinitvijo. Ker ste imeli oddelki do takrat različno število ur zgodovine, z vsemi nismo obravnavali enakega obsega snovi. Nekateri ste tako že spoznali Napoleona in Ilirske province, drugi pa še ne. Kljub temu spodnja navodila veljajo za vse. Če smo snov že obravnavali, boste naloge naredili za utrjevanje. Izjema je naloga, kjer morate prepisati povzetek o Napoleonovem delovanju. Tisti, ki ste ga že napisali v šoli, vam ga ni potrebno ponovno.

NAPOLEON BONAPARTE in ILIRSKE PROVINCE

Francoska revolucija se je končala leta 1799, ko je oblast v Franciji prevzel Napoleon Bonaparte, ki je z vojsko širil francosko ozemlje. Leta 1809 je porazil Avstrijo in zasedel del njenega ozemlja, ki ga je poimenoval Ilirske province. Obsegale so tudi slovensko ozemlje in tako so tudi prebivalci slovenskih dežel prišli pod francosko oblast. V prvem delu današnje ure boš spoznal to obdobje.

=> Oglej si film Napoleon in Ilirske province: https://www.youtube.com/watch?v=5ty-1HFbBjk, 15. 5. 2020

=> V zvezek napiši naslov NAPOLEON BONAPARTE in prepiši spodnje besedilo o Napoleonovem delovanju. Besedilo nato še dvakrat preberi in podčrtaj ključne besede.

 

=> V zvezek napiši naslov ILIRSKE PROVINCE in prepiši spodnje besedilo. Pri drugi točki moraš tudi dopolniti tabelo. S pomočjo posnetka in besedila v učbeniku na str. 80 v tabelo zapiši spremembe, ki jih je francoska oblast prinesla na slovensko ozemlje. Postavi se v vlogo takratnega prebivalstva in razmisli, kakšen je bil njihov pogled na uvedene spremembe. Tiste, ki so jih dobro sprejeli, napiši pod pozitivne spremembe, tiste, ki pa jih niso bili veseli, napiši pod negativne spremembe.

 

 

=> Napoleon je bil sposoben vojak in vladar, ki pa je imel tudi zanimive osebne značilnosti. Med drugim je imel posebno zbirko klobukov. Na spodnji povezavi si lahko o njej ogledaš kratek prispevek. Velikokrat se izpostavlja tudi to, da naj bi bil zelo nizke postave. Pobrskaj po spletu in ugotovil boš, če to res drži.

Prodali Napoleonov klobuk, https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2759, 15. 5. 2020

 

DUNAJSKI KONGRES in SVETA ALIANSA

Kot je bilo omenjeno že v posnetku, so se po Napoleonovem porazu na sestanku zbrali pomembni vladarji in politiki. Govorili so o ureditvi Evrope in postavitvi meja.

=> V zvezek napiši naslov DUNAJSKI KONGRES in SVETA ALIANSA. Oglej si spodnji film in ob ogledu v zvezek zapiši vsaj 5 ključnih besed. Zapiši 8-10 ključnih besed. Navodila o zapisu snovi, ki ga poda učitelj na posnetku, vam NI TREBA upoštevati, zapišete samo ključne besede.

Sveta aliansa: https://www.youtube.com/watch?v=wAiPMF6qpd8, 15. 5. 2020

 

Lep pozdrav

Nataša Hribar


8. teden (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Pozdravljeni,

v drugem ocenjevalnem obdobju vas mora veliko pridobiti oceno, zato pozorno preberite in poslušajte spodnja navodila. Tistim, ki ste v drugem ocenjevalnem obdobju že dobili oceno, svetujem, da nalogo za ocenjevanje vseeno oddate, saj si s tem morebiti lahko izboljšate zaključno oceno. Nalogo za ocenjevanje oddate na povezavi NALOGA –  KMEČKO ŽIVLJENJE V 18. STOLETJU. Rok za oddajo naloge je ponedeljek, 25. 5. 2020. 

NAVODILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA

 1. Na povezavi Rešitve preverjanja si oglej rešitve nalog, ki si jih reševal v prejšnjem tednu.
 2. Oglej si posnetek, kjer sem pripravila analizo preverjanja in oddanih sestavkov o otroštvu delavskih otrok. V tretjem delu prispevka sem podala tudi navodila za ocenjevanje. Po ogledu posnetka še enkrat natančno preberi navodila pod posnetkom. Do istih navodil in kriterija za ocenjevanje lahko dostopaš tudi na povezavi NAVODILA IN KRITERIJ.

 

 

KMEČKO ŽIVLJENJE V 18. STOLETJU

Vživi se v življenje kmeta, ki je živel v 18. stoletju. In kje živiš? Imaš to srečo, da lahko izbiraš. Lahko si francoski kmet v času Ludvika XVI. ali kmet v habsburški monarhiji v času Marije Terezije. Za še malo večji izziv pa si lahko izbereš, da si angleški kmet, ki se je preselil v Ameriko v času nastanka ZDA. Napiši sestavek, v katerem boš opisal svoje življenje.

Pri oblikovanju besedila bodi pozoren na sledeče elemente, ki so del kriterija za ocenjevanje:

 

VSEBINA:

 • V opis moraš smiselno vključiti naslednje podatke in zgodovinska dejstva oziroma značilnosti:
  • Navedi svoje izmišljene osebne podatke – ime in priimek, leto rojstva, državo in kraj bivanja.
  • Navedi svojega vladarja in opiši značilnosti njegovega vladanja.
  • Navedi vsaj 2 značilnosti države, v kateri živiš: npr. gospodarski razvoj, finančni položaj, družbene sloje oziroma stanove, uvajanje reform oz. razsvetljenskih idej …
  • Opiši svoje življenje – svoj delovni dan, razmere v katerih živiš, katere pravice in dolžnosti imaš, opiši svojo družino, življenje tvojih otrok …

 

KREATIVNOST IN TRUD:

 • Pri oblikovanju besedila bodi čim bolj kreativen oziroma se čim bolj vživi v življenje osebe.
 • Pomagaš si lahko z zvezkom in učbenikom. Poiščeš lahko še kakšen dodaten vir oziroma literaturo, ki ga ob koncu besedila tudi navedi:

Za uporabljene knjige navedi: ime in priimek avtorja, naslov dela, založbo ter kraj in leto izida.

Za spletne vire navedi: naslov strani oziroma članka, povezavo in datum dostopa.

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST:

 • Pazi na jezikovno pravilnost in razumljivost besedila.

 

OBSEG:

 • Dolžina sestavka naj bo vsaj 250 tipkanih besed v Wordu.

Pri oblikovanju besedila upoštevaj sledeče:

 • velikost pisave 12 pt,
 • slog pisave: Arial, Times New Roman ali Calibri,
 • obojestranska poravnava,
 • razmik med vrsticami naj bo enojni ali 1,5.
 • V primeru, da naloge ne moreš zapisati v računalniški obliki, jo napiši v zvezek in oddaj fotografijo. Besedilo naj obsega vsaj eno stran v zvezku. Pazi na čitljivost zapisa.

 

ROK ODDAJE:

 • Rok oddaje je ponedeljek, 25. 5. 2020.

 

Sestavek moraš oddati na povezavi, ki sem ga objavila v uvodnem delu. Če boš potreboval dodatna pojasnila ali imel kakšne težave, mi piši na elektronski naslov: natasa.hribar@os-trebnje.si.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


7. teden (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Pozdravljeni,

počitnice so prehitro minile, a ne? Kljub temu, da bi si vsi želeli še kakšen prost dan, moramo nadaljevati z delom. Ker vsaj trenutno ne kaže, da se bomo vrnili v šolske klopi, bo delo še naprej potekalo na daljavo. Pa saj smo ga sedaj že nekoliko navajeni, a ne? Veste, kako pravi eden izmed pregovorov – Vse se zmore, če se hoče. Vsi si želimo uspešno končati šolsko leto, zato nam bo s skupnimi močmi to uspelo!

Ker morate pri zgodovini še pridobiti ocene, se bomo v tem tednu pripravljali na ocenjevanje znanja. Kot sem že povedala pred počitnicami, boste ocene pridobili tako, da boste napisali podoben sestavek, kot je bil opis življenja delavskega otroka. Sestavek za ocenjevanje bo povezan z obdobjem oziroma snovjo, ki smo jo obravnavali v šoli. V tem tednu boste imeli čas za ponavljanje. Pripravila sem tudi preverjanje znanja, ki je dostopno na povezavi Preverjanje – 2. obdobje. Rešite ga šele, ko ste dobro ponovili učno snov. Rok za oddajo preverjanja je petek, 8. 5. 2020.

 

NAVODILA ZA PONAVLJANJE:

Pripomočki:  zvezek, učbenik

Pripravila sem nekaj nasvetov oziroma usmeritev, ki pa ni potrebno, da se jih držiš, če se uspešno učiš na drugačen način. Velja pa, da moraš ponoviti sledeče teme oziroma naslove: Absolutizem, Razsvetljenstvo, Reforme Marije Terezije in Jožefa II., Nastanek ZDA in Francoska revolucija. V učbeniku jih najdeš na straneh od 56 do 74, v zvezku pa imaš zapis ali učni list.

NASVETI ZA UČENJE:

1. Preberi prvo učno snov oziroma temo v zvezku (Absolutizem).

2. Ob ponovnem branju si podčrtaj ključne besede ali naredi izpis ključnih besed, mogoče miselni vzorec ali kakšno drugo obliko zapisa, npr. igra spomin.

3. Besedilo samostojno ponovi s pomočjo narejenega zapisa. Če se ti zatakne, znova preberi besedilo v zvezku, nato pa spet poskušaj samostojno ponoviti.

4. Ko znaš besedilo dobro ponoviti, preberi še besedilo v učbeniku. S tem boš svoje znanje še nadgradil. Bodi pozoren tudi na slike, zemljevide in ostale zanimivosti, saj pomagajo pri pomnjenju.

5. Šele ko končaš z eno snovjo, se loti naslednje teme oziroma naslova, saj se snov povezuje in boš le tako imel povezano celoto.

PA ŠE TO:

Velja pravilo, da se je treba učiti vsak dan malo in ne preveč v enem dnevu. Nadaljnje ponavljanje v naslednjih dneh pa je vsekakor potrebno, če hočeš neko znanje obdržati.

ČESA PA NE SMEŠ NAREDITI?

Nikoli se ne smeš učiti na pamet, saj to pomeni, da snovi ne razumeš, temveč se je želiš samo čim hitreje zapomniti – in jo tudi čim hitreje pozabiti. Pri učenju na pamet namreč možganom ne daš dovolj časa, da bi snov resnično razumeli. Zato se poskušaj snov naučiti z razumevanjem. Preberi stavek in se vprašaj, če razumeš čisto vse, kar si prebral/a.

Če imaš težave, poišči pomoč oziroma nekoga, ki ti lahko pomaga. Seveda se lahko obrneš tudi name. Če potrebuješ pomoč, piši na: natasa.hribar@os-trebnje.si

PRED REŠEVANJEM PREVERJANJA:

Preden greš reševati preverjanje, ustno odgovori na spodnja vprašanja. Če si znal odgovoriti, si pripravljen na preverjanje znanja, drugače pa moraš še malo ponoviti. Saj veš, kaj pomeni, če so vprašanja označena s krepkim tiskom? Gre za lažja oziroma osnovna vprašanja na katera moraš znati odgovoriti.

 V učbeniku imaš ob koncu vsakega poglavja tudi vprašanje za ponavljanje. Preizkusi svoje znanje tudi s tistimi vprašanji.

In še namig: Tokrat vam bom spet podala predlog, ki je tudi meni pomagal. Sedenje v kabinetu za računalnikom ni način dela, ki mi je blizu. Saj veste, kako rada govorim, sedaj pa je moje delo popolnoma drugačno. Skratka, v nekem trenutku pripravljanja na pouk na daljavo, mi je zmanjkalo energije in volje. Namesto računalnika sem vzela zvezek, šla ven in se usedla na teraso. Pogled na zelenje, poslušanje ptičjega petja in ostale zanimivosti v okolici, so mi zopet dale energijo in ideje so bile hitro na papirju. Predlagam vam, da v trenutku, ko imate dovolj sedenja za mizo, delo nadaljujete na prostoru, ki vam je všeč – mogoče na balkonu, zunaj na vrtu pod češnjo ali kje drugje, kjer se dobro počutite.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


PRVOMAJSKE POČITNICE

Kako čas hitro mineva. Že smo pri prvomajskih počitnicah, ki naj vam prinesejo čim več lepih trenutkov.

Ker je bilo delo na daljavo za vse velik izziv, mogoče niste zmogli vsega narediti sproti. Morda boste v času prostih dni uspeli narediti še kakšno nalogo. Pri zgodovini nekateri niste oddali preverjanja znanja iz 4. tedna dela na daljavo in zapisa o življenju delavskih otrok iz 6. tedna. To lahko naredite še do 30. 4. 2020.

Glede na to, da je oddajanje nalog obvezno in lahko vpliva na oblikovanje ocen, vas spodbujam, da izrabite ponujeno priložnost. Po prvomajskih počitnicah vam bom podala informacije o najpogostejših napakah pri zapisu o življenju delavskih otrok v 19. stoletju. Takšno obliko dela, zapis o življenju v določenem obdobju, bomo uporabili tudi za pridobivanje ocen v 2. ocenjevalnem obdobju. Natančna navodila boste dobili 11. 5. 2020.

Povezavi za oddajanje:

Preverjanje 4. teden – Barok in industrijska revolucija

Prispevek 6. teden – Moje otroštvo

Lep pozdrav

Nataša Hribar


6. teden (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Pozdravljeni,

v tem tednu bomo še vedno obravnavali industrijsko revolucijo in njene posledice. Oblikovali boste besedilo, ki ga morate oddati na povezavi Moje otroštvo. Rok za oddajo prispevkov je petek, 24. 4. 2020.

Navodila za delo:

Pripomočki: zvezek, učbenik za zgodovino, 10 manjših listkov (7×7 cm), igralna kocka (npr. od igre Človek ne jezi se)

UVOD: Oglej si posnetek:

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI:

 1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 143-144 (poglavji Industrijska mesta so privabljala množice in V tovarnah so delali otroci).
 2. Preberi Vir 1:

3. S pomočjo prebranega besedila se vživi v vlogo otroka iz delavske družine v 19. stoletju. Napiši besedilo z naslovom Moje otroštvo, kjer boš čim bolj podrobno opisal svoje otroštvo, predvsem delo v tovarni in stanovanjske razmere. V zapis vključi čim več zgodovinskih dejstev oziroma podatkov, npr.:

 • navedi svoje izmišljene osebne podatke – ime in priimek, starost,
 • državo in kraj bivanja,
 • vejo industrije, v kateri si zaposlen (npr. rudnik, tekstilna tovarna …),
 • razmere v katerih delaš in živiš,
 • opiši svojo družino …

Dolžina sestavka naj bo okoli 150 tipkanih besed v Wordu oziroma vsaj pol strani v zvezku.

Preberi Vir 2 in Vir 3 ter v svoj opis otroštva vključi podatke oziroma sporočilo, ki ga razbereš iz virov. Napišeš lahko daljši sestavek.

4. Opis otroštva oddaj v spletno anketo Moje otroštvo povezava je objavljena na začetku spletne strani. Če besedila ne moreš natipkati, ga napiši v zvezek, nato slikaj in oddaj kot fotografijo. Upam, da bo šlo. Če boš imel tehnične težave, mi piši na elektronski naslov: natasa.hribar@os-trebnje.si

Še enkrat poudarjam, da je oddajanje nalog obvezno.

Ostane samo še namig oziroma tokrat kar dva namiga:

 • Si umetniška duša? Če si, potem imam zate predlog. Ko imaš čas, ustvarjaj (npr. pesem, sliko, strip …) na enega izmed dogodkov v zgodovini. Lahko pa izraziš tudi svoj umetniški pogled na trenutno situacijo in način življenja. Če želiš, mi fotografijo izdelka lahko oddaš na povezavo Umetniška dela.
 • In še drugi namig, ki sem ga povedala že ob koncu PPT predstavitve:

  Med počitnicami pozabite na vse skrbi in uživajte!

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 

 


5. teden (13. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Pozdravljeni,

prejšnji teden smo pri zgodovini prvič uporabili spletno anketo, s katero je potekalo preverjanje. O rezultatih boste več izvedeli v nadaljevanju. Nekateri preverjanja še niste izpolnili. Kot pri ostali predmetih, je tudi pri zgodovini izpolnjevanje obvezno. Tisti, ki ga še niste rešili, to naredite do torka, 14. 4. 2020, do 18. ure. Potem preverjanje ne bo več dostopno. V tem tednu novega preverjanja ne bo.

Navodila za delo:

Pripomočki: zvezek za zgodovino, učbenik

UVOD

 1. Na povezavi Rešitve nalog si oglej naloge, ki si jih v 4. tednu reševal o industrializaciji. Preglej svoje zapise in jih po potrebi dopolni oziroma popravi.
 2. Na spodnjem posnetku si oglej analizo preverjanja in razlago nejasnosti. To naredi, preden greš na poglavje Obravnava nove snovi.

 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI

 1. V zvezek zapiši besedili pod naslovom Prve kapitalistične sile in Izumi, ki so spremenili svet (v okvirju):

2. Med zgoraj naštetimi izumi podčrtaj 3, ki so po tvojem mnenju najbolj spremenili življenje. Za enega od  izbranih zapiši, kako je po tvojem mnenju spremenil življenje.

3. Dopolni svojo igro spomin s še kakšnim izumom ali odkritjem.

4. Samuel Morse, izumitelj telegrafa, je izumil tudi t.i. Morsejevo abecedo – znake oziroma pisavo za sporočanje prek telegrafa. Napiši svoje ime v Morsejevi abecedi.

5. V 19. stoletju so začeli poudarjati pomen higiene. Zakaj? Kakšen pa je pomen higiene danes? Svoje razmišljanje zapiši v zvezek.

Če imaš za učiteljico kakšno vprašanje o snovi, ga lahko zapišeš na povezavi: Vprašanja za učiteljico. Izpolnjevanje vprašalnika NI OBVEZNO. Odgovore vam bom posredovala pri naslednji učni uri.

Namig: S pomočjo Morsejeve abecede enemu od družinskih članov napiši kakšno zabavno sporočilo. Ga bo znal razvozlati?

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 

 

 

 


4. teden (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020)

Pozdravljeni,

ste v prejšnjem tednu upoštevali moj namig? Upam, da ste z njegovo pomočjo doživeli kakšen trenutek, ki vam je prinesel nasmešek na obraz. Saj veste, kako pravi pregovor:  »Smeh je pol zdravja«. Poskusite tudi sedaj pomisliti na kaj lepega in šele nato preberite navodila za delo, saj je z dobro voljo lažje delati. No, zdaj pa k navodilom za ta teden:

Pripomočki: zvezek za zgodovino, učbenik, igra Spomin – izumi

UTRJEVANJE

Uvodni del bomo namenili ponovitvi  in utrditvi na daljavo obravnavane snovi, ki bo potekala v naslednjih korakih:

 1. Preberi svoj zapis v zvezku o baroku.
 2. Še imaš listek s ključnimi besedami, ki si jih uporabil za ponovitev snovi o zgodnjem kapitalizmu? Ponovi vajo z napisanimi besedami. Če si pozabil kako, preberi navodila iz prejšnjega tedna.
 3. Sedaj si na povezavi oglej Rešitve nalog, ki si jih reševal v 2. in 3. tednu – o zgodnjem kapitalizmu in industrijski revoluciji. Preglej svoje zapise in jih po potrebi dopolni oziroma popravi.
 4. Ponovi izume s pomočjo igre Spomin, ki si jo naredil prejšnji teden.

Tako, sedaj si končal z utrjevanjem. Upam, da ti je šlo dobro. Nisi prepričan?  V pomoč ti bo kratko preverjanje, ki sem ga pripravila ob koncu današnjih navodil. Še preden ga boš rešil, pa boš spoznal novo snov:

OBRAVNAVA NOVE SNOVI

Industrijska revolucija se je začela v Angliji, a se je kmalu razširila po drugih državah (Francija, Nemčija, ZDA …). Proces širjenja industrijske revolucije imenujemo industrializacija. Danes bomo govorili o tem, kakšne posledice je povzročila industrializacija.

Navodila za delo:

 1. V zvezek napiši naslov INDUSTRIALIZACIJA in zraven razlago pojma (glej zapis zgoraj).
 2. Učbenik odpri na str. 124. Preberi poglavje Nastala so industrijska mesta.
 3. Še enkrat preberi poglavje in v zvezek zapiši 3 posledice širjenja industrijske revolucije. Primer: Zaradi boljših življenjskih razmer se je število prebivalstva zelo povečalo.
 4. Preberi besedilo na str. 124- 126 in posledice industrializacije razvrsti v tabelo, ki je prikazana. Ob tem ne pozabi, da je lahko ena posledica tako negativna kot pozitivna.

 

Sedaj pa še PREVERJANJE: Verjetno si že pri drugih predmetih spoznal, kako poteka preverjanje na daljavo, a vseeno nekaj pojasnil:

Preverjanje boš rešil prek spletne ankete, ki sem jo oblikovala. Dobil boš tudi povratno informacijo  o pravilnosti odgovorov. Ob koncu vprašalnika mi lahko tudi zapišeš, kako poteka tvoje delo pri zgodovini. Predvsem me zanima, če imaš kakšne težave. Vprašalnik je dostopen na Barok in industrijska revolucija. Preden se lotiš reševanja, pa lahko prebereš še namig:

Tokrat imam predlog predvsem za ljubitelje avtomobilov. No, pa tudi za ljubitelje zgodovine. Priporočam vam ogled filma o prvih avtomobilih na slovenskih tleh, ki je poučen in tudi nekoliko zabaven.  Najdete ga na povezavi: http://zal-lj.splet.arnes.si/filmoteka-zal/. Naslov filma je Iz prvih let avtomobilizma na Kranjskem (klikneš na ustrezen naslov).

 

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

8. razred (3. teden):

Pozdravljeni učenci 8. razreda,

v tem tednu bomo nadaljevali z obravnavo učne snovi, ki smo jo začeli v prejšnjem tednu. Upam, da ste dosedanja navodila upoštevali, saj boste le tako dobro sledili obravnavi nove snovi. Da se boste na vsako uro lažje pripravili, bom na začetku vedno napisala seznam potrebščin, ki jih poleg računalnika ali telefona pripravite preden začnete z delom. In še ena novost –  oznaka  pomeni, da je naloga zahtevnejša. Rešiš jo, če jo zmoreš oz. znaš.

Sedaj pa k navodilom za delo v tem tednu:

Pripomočki: zvezek, učbenik, majhen listek (7×7 cm), 15 kartončkov za igro spomin (5×5 cm) – nareži iz kakega tršega papirja, kartona … Bodi čim bolj ekološki.

 1. Ponovno preberi besedilo v učbeniku na str. 16 in 116-117. Na manjši listek napiši 5 do 8 ključnih besed. Učbenik zapri.
 2. S pomočjo ključnih besed besedilo ustno obnovi. Če imaš koga ob sebi, naj te posluša. Lahko pa se tudi posnameš in poslušaš. S pomočjo besedila v učbeniku preveri, ali si bil dovolj natančen pri obnovi. Če nisi bil, vajo ponovi.
 3. V zvezek napiši naslov Industrijska revolucija in preberi besedilo v učbeniku na str. 118-120.
 4. Oglej si film o industrijski revoluciji. Izbiraš lahko med filmoma v slovenščini in angleščini. Priporočam ogled obeh filmov.

Industrijska revolucija

Industrial Revolution

5. S pomočjo besedila v učbeniku in informacij, ki si jih pridobil ob ogledu filma/-ov, v zvezek naredi zapis:
a) Industrijska revolucija je _____________________________________________.
b) Dopolni tabelo – pomagaj si s primerom, ki je že zapisan.

c)  Utemelji svojo razporeditev dejavnikov po pomembnosti:
6. Spoznal si tudi izume v času industrijske revolucije. Da si jih boš lažje zapomnil, boš pripravil igro SPOMIN. Na kartončke boš zapisal tako, kot ti kaže spodnji primer:

Takšne kartončke pripravi za vsaj 5 izumov.       8-10 izumov

Kartončke nato pomešaj in išči ustrezne trojice: izum + izumitelj + pomen izuma. K igri lahko povabiš tudi kakšnega družinskega člana. Če imaš čas, jo igraj večkrat, tudi še kakšen drug dan.

Ob koncu pa zopet namig oziroma predlog:

Zaradi načina življenja, ki smo ga nehote morali sprejeti v teh razmerah, ste najbrž tudi vi včasih nekoliko slabe volje. Tudi pri meni in moji družini ni nič drugače. Da si dan naredimo nekoliko lepši, smo se dogovorili, da si pri kosilu pripovedujemo šale. Vsak izmed nas pripravi vsaj eno. Tudi v povezavi z zgodovinskimi dogodki se jih najde veliko.

Pa srečno do naslednjič.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


2. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

8. razred (2. teden):

Pozdravljeni učenci 8. razreda,

upam, da ste vsi dobro. Izredne razmere so posegle v naš vsakdanjik, a verjamem, da bomo kmalu spet skupaj v šolskih klopeh. V vmesnem času pa bomo s skupnimi močmi še naprej predelovali učno snov pri zgodovini. Razpored učne snovi sem nekoliko prilagodila, saj bomo na daljavo predelovali učno snov, ki je za takšen način nekoliko lažja. Ne skrbite, kar je ostalo nedokončano, bomo naredili kasneje. Če boste potrebovali kakršnokoli pomoč, pa le pišite na povezavo, ki je objavljena ob koncu strani.

Sedaj pa k navodilom za delo v tem tednu:

Najprej se bomo posvetili obravnavi učne teme Industrializacija. Spoznali boste obdobje, ko se je začelo širjenje strojev v proizvodnji.

Če kdo še ni uspel narediti zapisa o baroku, naj to naredi, ko bo imel čas. Tisti, ki ste ga že naredili, pa ga sedaj znova preberite in nato še ustno obnovite. Ko boste končali, nadaljujte s spodnjimi nalogami:

 1. Odpri učbenik na str. 16 in dvakrat preberi poglavje Uveljavil se je kapitalizemBodi pozoren tudi na besedilo ob slikah.
 2. V zvezek napiši naslov Zgodnji kapitalizem in prepiši spodnje besedilo.

KAPITALIZEM je gospodarski sistem, ki se je začel razvijati v 19. in 20. stoletju. Temeljil je na zasebni lastnini in vlaganju denarnih vlog v proizvodnjo. Nastali sta novi obliki proizvodnje:

 • Manufaktura je proizvodnja, pri kateri je delavec/obrtnik delal na domu, podjetnik/trgovec pa ga je zalagal s surovinami. Ko je bil izdelek končan, ga je prevzel trgovec.
 • Založništvo je velika delavnica, kjer je rokodelska proizvodnja temeljila na delitvi dela na posamezne faze. Vsak delavec je opravil del dela, ki je bil potreben za izdelavo izdelka.
 1. Besedilo, ki si ga zapisal v zvezek, znova preberi. V njem se skrivajo 3 napake. Poišči jih, napačne besede prečrtaj in poleg napiši pravilne. Če imaš težave, si lahko pomagaš z učbenikom.
 1. Med spodnjimi nalogami izberi vsaj 1 in jo reši v zvezek. Naloge se razlikujejo po zahtevnosti, zato izberi tisto, ki jo zmoreš. Če želiš, jih lahko rešiš več.

Lahko si pomagaš z učbenikom, ali pa pobrskaš po drugih virih, npr. knjige v domači knjižnici, stari učbeniki ali na spletu.

a) Preriši shemo delovanja založništva – učb. str. 16.

b) Katere so razlike in podobnosti med založništvom in manufakturo? Zapiši jih v spodnjo tabelo.

c) Navedi 2 prednosti proizvodnje v obliki založništva in 2 prednosti proizvodnje v obliki manufakture.
d) Opiši primer izdelave izdelka v obliki manufakture ali založništva.
e) Primerjaj podobnosti in razlike med zgodnjim in sodobnim kapitalizmom. Zapiši jih v spodnjo shemo.

5. Preberi besedilo v učbeniku na str. 116-117. V zvezek odgovori na 1. in 2. vprašanje v rubriki Ponovimo na str. 117.

Ob koncu pa še en namig oziroma predlog:

Verjetno vsi pogrešate druženje s sošolci, mogoče kdo tudi kakšno zgodovinsko debato ali delo v paru, ki ga pogosto uporabljamo pri urah. Kaj pa, če danes pokličete enega od sošolcev in se z njim pogovorite o reševanju 4. naloge? Verjetno mu boste s klicem zelo polepšali dan.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 8. razred:

Preberite besedilo v učbeniku na str. 81-83. V zvezek napišite naslov Barok in naredite povzetek prebranega besedila. Povzetek zapišite v obliki miselnega vzorca ali Paukove strategije.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu zgodovina, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.