Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Za zgodovino sta to naslednji spletni strani: www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred). Povezava do navodil za brezplačen dostop je na voljo v zavihku za matematiko.

 

9. teden (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

Pozdravljeni,

tokratna navodila pišem z drugačnimi občutki kot do sedaj, saj naj bi bila zadnja navodila za delo na daljavo. Še teden dni pa se vidimo, če bo šlo vse po načrtih. Najbrž se tega tudi vi veselite. Do takrat pa naredite še spodnje naloge, da bomo lahko v šoli pregledali delo na daljavo in razjasnili morebitne težave oziroma nerazumevanje.

Tisti, ki še niste oddali naloge za ocenjevanje, ne pozabite, da je rok oddaje sreda, 20. 5. 2020. Še enkrat objavljam tudi povezavo za oddajo naloge: NALOGA –  ŽIVLJENJE OB BERLINSKEM ZIDU.

NAVODILA ZA DELO:

1. Znova poslušaj posnetek z razlago Slovenci med 2. svetovno vojno – 2. del, ki sem ga objavila prejšnji teden.

2. V zvezek napiši naslov Junakom borbe naj slede junaki dela, U 114-116 in odgovori na spodnja vprašanja:

3. Oglej si posnetka, ki ju je pripravil učitelj zgodovine Simon Purger.

Nova oblast: https://www.youtube.com/watch?v=KSp2p8zuJN4, 14. 5. 2020

Boj za meje: https://www.youtube.com/watch?v=T7iJaalZ6DA, 14. 5. 2020

4. Snov prvega posnetka je zapisana na učnem listu s povzetkom snovi o Slovencih med drugo svetovno vojno, zato ga lahko prebereš. V šoli ga bomo le še nekoliko dopolnili.

5. Povzetek snovi, ki je predstavljena v drugem posnetku, pa boš zapisal v zvezek. Napiši naslov Mi tujega nočemo, a svojega ne damo in prepiši spodnje besedilo, ki ga ustrezno dopolni. Pomagaš si lahko tudi z besedilom v učbeniku str. 120-122. Če imaš možnost, si lahko učni list natisneš, ga dopolniš in nalepiš v zvezek. Do njega dostopaš na povezavi Mi tujega nočemo, a svojega ne damo.

 

6.  Razmisli in zapiši, kaj pomeni geslo Mi tujega nočemo, a svojega ne damo.

 

Resnično upam, da so bila to zadnja navodila za delo na daljavo. Zdržite še en teden doma in ostanite zdravi, da se boste čez teden dni lahko veselili srečanja s prijatelji in učitelji.

Lep pozdrav

Nataša Hribar


8. teden (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Pozdravljeni,

9. maja se je Evropa spominjala dogodkov iz leta 1945, ko je začel veljati sporazum o brezpogojni kapitulaciji Nemčije. S tem se je v Evropi uradno končala 2. svetovna vojna. Vendar vojna še ni bila čisto končana, saj se je Japonska podpisu kapitulacije upirala. Potem, ko so ZDA na Hirošimo in Nagasaki avgusta 1945 odvrgle atomski bombi, pa je Japonska 2. septembra privolila v podpis kapitulacije in s tem se je uradno končala 2. svetovna vojna. Mitja Hočevar iz 9. b je o teh zadnjih dogodkih 2. svetovne vojne pripravil kratek film, ki si ga lahko ogledate spodaj. Mitja, tebi pa čestitke za ustvarjalno delo!

 

 

Sedaj pa k navodilom za delo. Tudi v tem tednu bo razdeljeno na dva dela. Pripravila sem navodila ocenjevanje ter drugi del razlage o obdobju 2. svetovne vojne na Slovenskem. Nalogo za ocenjevanje oddate na povezavi NALOGA –  ŽIVLJENJE OB BERLINSKEM ZIDU. Rok za oddajo naloge je sreda, 20. 5. 2020.

NAVODILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA

V drugem ocenjevalnem obdobju vas mora veliko pridobiti oceno, zato pozorno preberite in poslušajte spodnja navodila. Tistim, ki ste v drugem ocenjevalnem obdobju že dobili oceno, svetujem, da nalogo za ocenjevanje vseeno oddate, saj si s tem morebiti lahko izboljšate zaključno oceno.

 1. Na povezavi Rešitve preverjanja si oglej rešitve nalog, ki si jih reševal v prejšnjem tednu.
 2. Oglej si posnetek, kjer sem pripravila analizo preverjanja in oddanih dnevnikov iz 1. svetovne vojne. V tretjem delu prispevka sem podala tudi navodila za ocenjevanje. Po ogledu posnetka še enkrat natančno preberi navodila pod posnetkom. Do istih navodil in kriterija za ocenjevanje lahko dostopaš tudi na povezavi NAVODILA IN KRITERIJ.

 

 

ŽIVLJENJE OB BERLINSKEM ZIDU

Vživi se v vlogo državljana Nemške demokratične republike v času hladne vojne. Napiši dnevnik o življenju v času hladne vojne z naslovom Življenje ob berlinskem zidu

Pri oblikovanju besedila bodi pozoren na sledeče elemente, ki so del kriterija za ocenjevanje:

 

VSEBINA:

 • V zapis dnevnika moraš smiselno vključiti naslednja zgodovinska dejstva oziroma značilnosti obdobja hladne vojne:
  • vsaj 2 značilnosti obdobja hladne vojne,
  • vsaj 2 značilnosti držav vzhodnega bloka,
  • nemško vprašanje oz. razdelitev Nemčije na dve državi,
  • pojem železna zavesa,
  • postavitev berlinskega zidu in njegov vpliv na življenje ljudi.
  • V uvodu dnevnika napiši podatke o obdobju, ki ga opisuješ (dan, mesec, leto), kot je to običajno pri pisanju dnevnika.

 

KREATIVNOST IN TRUD:

 • Pri oblikovanju besedila bodi čim bolj kreativen oziroma se čim bolj vživi v življenje osebe. Navedeš lahko tudi svoje izmišljene osebne podatke – ime in priimek, podatke o rojstvu, državo in kraj bivanja, opiši svojo družino …
 • Pomagaš si lahko s spletno stranjo Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča, zvezkom, učbenikom in spodnjimi posnetki. Poiščeš lahko še kakšen dodaten vir oziroma literaturo, ki ga ob koncu besedila tudi navedi.

Za uporabljene knjige navedi: ime in priimek avtorja, naslov dela, založbo ter kraj in leto izida.

Za spletne vire navedi: naslov strani oziroma članka, povezavo in datum dostopa.

Posnetki, ki so ti lahko v pomoč:

Hladna vojna, https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/516 , 17. 4. 2020

Življenje ob berlinskem zidu, https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2680, 17. 4 2020

Berlinski zid, https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2679 , 17. 4. 2020

Berlinski zid, https://www.youtube.com/watch?v=sYSoJ_aXImw, 17. 4. 2020

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST:

 • Pazi na jezikovno pravilnost in razumljivost besedila.

 

OBSEG:

 • Dolžina sestavka naj bo vsaj 250 tipkanih besed v Wordu.

Pri oblikovanju besedila upoštevaj sledeče:

 • velikost pisave 12 pt,
 • slog pisave: Arial, Times New Roman ali Calibri,
 • obojestranska poravnava,
 • razmik med vrsticami naj bo enojni ali 1,5.
 • V primeru, da naloge ne moreš zapisati v računalniški obliki, jo napiši v zvezek in oddaj fotografijo. Besedilo naj obsega vsaj eno stran v zvezku. Pazi na čitljivost zapisa.

 

ROK ODDAJE:

Rok oddaje je sreda, 20. 5. 2020.

Sestavek moraš oddati na povezavi, ki sem ga objavila v uvodnem delu. Če bi potreboval dodatna pojasnila ali imel kakšne težave, pa mi piši na elektronski naslov: natasa.hribar@os-trebnje.si

 

OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI

Dvakrat si oglej nadaljevanje razlage o dogodkih na našem ozemlju v času 2. svetovne vojne.

 

 

Lep pozdrav

Nataša Hribar


7. teden (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Pozdravljeni,

verjetno ste bili tudi vi veseli, ko ste slišali novico, da se boste lahko vsaj za kratek čas še vrnili v šolske klopi. Do takrat je še nekaj časa, zato moramo nadaljevati z delom na daljavo. V tem tednu bo razdeljeno na dva dela. Pripravila sem preverjanje znanja za obdobje hladne vojne, ki smo ga utrjevali pred počitnicami. To obdobje bo vključeno v ocenjevanje znanja, ki sem ga že napovedala. Naslednji teden bom kot pripravo na ocenjevanje podala analizo preverjanja znanja in oddanih dnevnikov. Kot sem že zapisala, boste 11. 5. 2020 dobili natančna navodila, do takrat pa se lahko pripravljate tako, da ponavljate učno snov o hladni vojni. Rok za oddajo preverjanja je petek, 8. 5. 2020.

V tem tednu bomo nadaljevali tudi z obravnavo učne snovi. Preden smo začeli s šolanjem na daljavo, smo obravnavali obdobje 2. svetovne vojne na Slovenskem. Ker v vseh oddelkih nismo imeli enakega števila ur, smo obravnavali različen obseg snovi. Zaradi tega in, ker je od obravnave snovi minilo že dolgo obdobje, sem se odločila, da bom pripravila razlago celotne teme Slovenci med drugo svetovno vojno. V današnji uri objavljam prvi del, drugi del pa bom objavila naslednjič. Pa še to – učenci 9. b, c in d ste že dobili povzetek snovi na učnem listu, učenci 9. a pa še ne, zato ga prilagam: učni list. Če imate možnost, ga natisnite in nalepite v zvezek. Kdor ga ne more natisniti, ga bo dobil, ko se vrnete v šolo.

NAVODILA ZA DELO:

Pripomočki: zvezek, učbenik, učni list Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča.

1. Reši preverjanje znanja na povezavi Preverjanje – Hladna vojna.

2. Oglej si posnetek Slovenci med drugo svetovno vojno:

 

3. Na posnetku sem predstavila delovanje vaških straž, četnikov in domobrancev. Na učni list s povzetkom snovi zapiši kratko razlago teh treh pojmov – prostor za zapis je na listu označen. Če nimaš učnega lista oz. ga ne moreš natisniti, razlage zapiši v zvezek.

4. V učbeniku preberi poglavje Kakšno je bilo življenje med vojno na str. 105-106. V zvezek zapiši povzetek. Obliko zapisa izberi sam (npr. miselni vzorec, Paukova strategija …).

5.  Veliko Slovencev je doživelo 1. in 2. svetovno vojno. Razmisli in zapiši, kako se je njihovo življenje v času 2. svetovne vojne razlikovalo od obdobja v 1. svetovni vojni.

Namig: Tokrat vam bom spet podala predlog, ki je tudi meni pomagal. Sedenje v kabinetu za računalnikom ni način dela, ki mi je blizu. Saj veste, kako rada govorim, sedaj pa je moje delo popolnoma drugačno. Skratka, v nekem trenutku pripravljanja na pouk na daljavo, mi je zmanjkalo energije in volje. Namesto računalnika sem vzela zvezek, šla ven in se usedla na teraso. Pogled na zelenje, poslušanje ptičjega petja in ostale zanimivosti v okolici, so mi zopet dale energijo in ideje so bile hitro na papirju. Predlagam vam, da v trenutku, ko imate dovolj sedenja za mizo, delo nadaljujete na prostoru, ki vam je všeč – mogoče na balkonu, zunaj na vrtu pod češnjo ali kje drugje, kjer se dobro počutite.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


PRVOMAJSKE POČITNICE

Kako čas hitro mineva. Že smo pri prvomajskih počitnicah, ki naj vam prinesejo čim več lepih trenutkov.

Ker je bilo delo na daljavo za vse velik izziv, mogoče niste zmogli vsega narediti sproti. Morda  boste v času prostih dni uspeli narediti še kakšno nalogo. Pri zgodovini nekateri še niste oddali dnevnika iz 1. svetovne vojne, ki ste ga morali oddati v 3. tednu dela na daljavo. To lahko naredite še do 30. 4. 2020. Oddate ga na povezavi Dnevnik iz 1. svetovne vojne. Napišete ga lahko v slovenščini. To lahko naredite tudi tisti, ki ste ga oddali v angleščini, pa vam je v slovenščini lažje in bi zapis lahko še izboljšali.

Glede na to, da je oddajanje nalog obvezno in lahko vpliva na oblikovanje ocen, vas spodbujam, da izrabite ponujeno priložnost. Seveda se za oddane naloge štejejo tudi že oddani zapisi v angleščini. Po prvomajskih počitnicah vam bom podala informacije o najpogostejših napakah pri zapisu dnevnika. Takšno obliko dela, zapis dnevnika v slovenščini, bomo uporabili tudi za pridobivanje ocen v 2. ocenjevalnem obdobju. Natančna navodila boste dobili 11. 5. 2020.

Lep pozdrav

Nataša Hribar


6. teden (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Pozdravljeni,

tudi tokrat začenjamo z umetniškim delom. Avtor izvirne karikature je Mitja Kaferle iz 9. a. Ob  karikaturi je zapisal, da je želel prikazati zmago komunizma nad fašizmom oziroma, kako je SZ skupaj z ZDA, Veliko Britanijo in Francijo premagala Nemčijo. S tem je naredil super uvod v današnjo snov, saj bomo utrdili in nadgradili znanje o hladni vojni, ki se je začela ob koncu 2. svetovne vojne.

Pripomočki: zvezek, učbenik, učni list Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča

Navodila za delo:

 1. V zvezku poišči naslov Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča. Poleg bi moral imeti tudi učni list z istim naslovom. Se spomniš učne ure, ko smo bili v računalniški učilnici? S pomočjo e-gradiva na spletni strani Kartografija v učni snovi osnovne šole ste spoznali značilnosti hladne vojne ter v zvezek zapisali odgovore na vprašanja, ki so zapisana na omenjenem učnem listu. Odgovore smo skupaj pregledali in dopolnili. Če je kdo list izgubil, ga prilagam: učni list.
 2. Sedaj preberi vprašanja na učnem listu in nanje ustno odgovori. Če imaš težave oziroma si pozabil veliko odgovorov, se osredotoči predvsem na vprašanja 1, 3, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 21 in 22. Pomagaj si z zapisom v zvezku, odgovore pa lahko preveriš tudi na spletni strani. Navodila za dostop do gradiva so napisana na učnem listu.
 3. Vseh kriznih žarišč, ki si jih ponovil pri 22. vprašanju, še nismo podrobneje spoznali, zato jih bomo danes. Pojdi na spletno stran Krizna žarišča – svet in pozorno preberi besedilo z naslovi Korejska vojna, Vietnamska vojna in Bližnji vzhod.
 4. V zvezek prepiši povzetke na spodnjih prosojnicah:

 1. Izobraževalna oddaja Infodrom je pripravila nekaj zanimivih prispevkov o obdobju hladne vojne. Z njihovo pomočjo lahko svoje znanje ponoviš in utrdiš:
 1. V Vietnamu se je borilo okoli pol milijona ameriških vojakov, ki so uporabljali najsodobnejše orožje. Pobrskaj po spletu ali knjigah in ugotovi, kakšne so bile posledice te vojne za prebivalstvo in vojake.

Namig: Še vedno mi lahko pošljete kakšno svoje umetniško delo ali fotografijo, najpomembnejše sporočilo pa je:

Med počitnicami pozabite na vse skrbi in uživajte!

 

 


5. teden (13. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Pesem, ki sem jo objavila v uvodu današnje ure, je napisala Nadja Trunkelj iz 9. d. Izjemno je opisala dogajanje v španski državljanski vojni. Nadji se še enkrat zahvaljujem in hkrati k ustvarjanju vabim tudi ostale. Na povezavi Umetniška dela lahko svoje prispevke oddajate tudi v prihodnje.

In s čim se boste ukvarjali danes?

NAVODILA ZA DELO:

1. Na povezavi Rešitve nalog si oglej tabelo o španski državljanski vojni, ki si jo izpolnil prejšnji teden. Preglej svoje zapise in jih po potrebi dopolni oziroma popravi.

Še preden gremo k ostalim navodilom, si oglej kratko predstavitev:

 

2. V zvezek napiši naslov 2. svetovna vojna skozi fotografijo.

3. Odpri učbenik na str. 35 in ponovi, kaj je bilo značilno za bojevanje v 2. svetovni vojni (značilnosti bliskovite vojne – na vrhu strani).

4. Izberi eno izmed naslednjih bitk:

 • napad na Pearl Harbor (U str. 40)
 • bitka za Stalingrad (U str. 44)
 • bitka za Midway (U str. 44)
 • bitka pri El Alameinu (U str. 44)
 • izkrcanje v Normandiji (Dan D) (U str. 45)
 • napad na Hirošimo in Nagasaki (U str. 46)

Izbereš lahko 2 bitki ali pa celo kakšno, ki ni navedena zgoraj in o njej sam poiščeš podatke (npr. tankovska bitka pri Kursku).

5. O izbrani bitki preberi v učbeniku ali na spletu. V zvezek naredi kratek zapis dogajanja.

6. Na spletu poišči fotografije o izbrani bitki: v brskalnik vtipkaj ime izbrane bitke, pojdi na Slike ali Images in si oglej fotografije. Bodi pozoren, da bodo res iz obdobja 2. svetovne vojne.

7. Izberi 2 fotografiji, ki po tvojem mnenju najbolj prikazujeta, kaj se je zgodilo. Če znaš oz. če ti to tvoja tehnologija omogoča, fotografiji shrani v elektronski obliki. Zraven napiši naslov in vse, kar iz njiju lahko razbereš. Če ju ne moreš shraniti, pa naredi samo zapis v zvezek.

 Bitko lahko predstaviš tudi skozi fotoreportažo. Izberi več fotografij in ob vsaki zapiši kratko sporočilo (npr. v besedi ali dveh).

8. V zvezek naredi kratko primerjavo značilnosti bojevanja v 1. in 2. svetovni vojni. Primerjavo lahko narediš v tabeli ali v povedih.

9.Preizkusi delovanje camere obscure (glej zgoraj objavljeno povezavo).

Ob koncu pa še namig oz. predlog: Obdobje, ki ga doživljamo, se bo vsekakor zapisalo v zgodovino. Fotografija je vir, ki ima lahko zelo veliko sporočilo. V dneh, ki jih preživljaš doma, naredi kakšno fotografijo, ki prikazuje nekaj, kar želiš, da bi bilo sporočilo za rodove, ki prihajajo. Tudi fotografijo mi lahko oddaš na povezavo Umetniška dela. Zraven napiši še kratek opis oziroma pojasnilo.

Lep pozdrav in srečno

Nataša  Hribar


4. teden (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020)

Pozdravljeni,

preden vam podam navodila za delo v tem tednu, se zahvaljujem za pozdrave, želje in lepe misli, ki ste jih nekateri zapisali ob oddaji prispevkov v prejšnjem tednu. Zelo zanimivi so bili tudi vaši pogledi na nalogo. Nekateri ste ob delu z različnimi viri in povezavi z angleščino izjemno uživali, spet drugim pa takšen način dela ni všeč. Največ pa vas je odgovorilo, da vam je bila naloga srednje všeč.  Kar pa je najbolj pomembno – v zapisih ste pokazali veliko izvirnosti in predvsem znanje o življenju v 1. svetovni vojni ter tudi znanje angleščine. Tisti, ki naloge še niste oddali, lahko to naredite do torka, 7. 4. 2020.

Danes nadaljujemo s spoznavanjem vojn v 20. in 21. stoletju. Preden gremo k navodilom, samo še ena informacija – v navodilih oznakapomeni, da je naloga zahtevnejša. Rešiš jo, če jo zmoreš oz. znaš.

Sedaj pa k navodilom za delo v tem tednu:

 1. V zvezek napiši naslov DRŽAVLJANSKE VOJNE.
 2. S svojimi besedami zapiši razlago pojma državljanska vojna. Je šlo? Svoj zapis primerjaj s tistim v učbeniku na str. 24 – rubrika POJMI. Če je potrebno, svojo razlago dopolni.
 3. Nadaljuj zapis v zvezek: V zadnjih dveh stoletjih je v številnih državah prišlo do državljanskih vojn, npr.:
 • v Rusiji (1918-1922),
 • v Španiji (1936-1939),
 • na Kitajskem (1927-1936, 1946-1949),
 • v Libanonu (1975-1990),
 • v Ruandi (1990-1994) …
 1. Med zgoraj naštetimi državljanskimi vojnami boš danes spoznal tisto, ki je bila v Španiji. Preberi besedilo v učbeniku na str. 26 – poglavje Državljanska vojna v Španiji.
 2. V zvezek nariši spodnjo tabelo in jo s pomočjo besedila v učbeniku ustrezno dopolni.

Navodilo za  : Izberi še eno od državljanskih vojn v zadnjih dveh stoletjih. O njej poišči podatke in jih zapiši v tabelo. O revoluciji v Rusiji je krajši zapis v učbeniku na str. 23, o ostalih boš moral malo več pobrskati po drugih virih (npr. knjige, spletne strani …).

6. V zvezek zapiši besedilo: Življenje med državljansko vojno je bilo izjemno težko, saj so se dogajale številne grozote. Španska državljanska vojna je bila namreč za naciste priprava na drugo svetovno vojno. V spopadih so preizkušali novo orožje, taktiko bliskovite vojne, hkrati pa je prihajalo tudi do množičnih pobojev civilistov.

7. Tudi danes bomo imeli nekaj medpredmetne povezave, tokrat z umetnostjo. Gnev in grozoto vojne so v svojih delih opisovali številni umetniki. O njej izvemo v delih pisatelja Ernesta Hemingwaya in pesnika Federica Garcíe Lorce. Najslavnejše delo iz tega obdobja je slika Guernica, ki jo je ustvaril Pablo Picasso. Oglej si jo v učbeniku na str. 26. Povečano sliko pa si lahko ogledaš na spletu – v brskalnik vtipkaj Guernica in glej pod Slike. Kaj je želel Picasso z njo sporočiti? Svoje mnenje oziroma razmišljanje zapiši v zvezek.

8. Če želiš, si na povezavi  https://www.youtube.com/watch?v=l_VSixma864 oglej kratko razlago o Guernici, ki razloži sporočilo slike in tudi grozote, ki so se dogajale (tekst je v angleščini). V slovenščini pa lahko prebereš nekoliko daljši članek: Bik je bik, konj je konj in vojna ni mir, https://www.delo.si/sobotna/bik-je-bik-konj-je-konj-in-vojna-ni-mir.html.

9. Si umetniška duša? Če si, potem imam zate dodatno nalogo. Ko imaš čas, ustvarjaj (npr. pesem, sliko, karikaturo …) na enega izmed dogodkov v zgodovini. Lahko pa izraziš tudi svoj umetniški pogled na trenutno situacijo in način življenja. Če želiš, mi fotografijo izdelka oddaj na povezavo Umetniška dela.

Ob koncu pa še namig oz. predlog: Učencem 8. razreda sem že v prejšnjem tednu povedala, kako v moji družini preženemo slabo voljo zaradi trenutne situacije. V zadnjem času si pri kosilu pripovedujemo šale. Poskusite, mogoče vam bo nekoliko lažje. Ali pa se spomnite kakšnega smešnega dogodka iz šolskih klopi. Vem, da je bil kakšen tudi pri zgodovini.

Lep pozdrav in srečno

Nataša  Hribar

 


3. teden (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

9.razred (3. teden):

Učenje na daljavo je vsem postavilo nove izzive v komunikaciji, učiteljem pa predvsem pri načrtovanju in izvajanju pouka na daljavo. Ena izmed pobud je bila, da se učitelji med seboj povežemo in pripravimo učne ure, kjer boste združili znanje več predmetov. Z učiteljicami angleščine smo pripravile navodila za 2 učni uri (1 ura TJA in 1 ura ZGO). Pri zgodovini boste še naprej utrjevali in nadgrajevali znanje o 1. svetovni vojni, pri angleščini pa ponovili in spoznali nekaj novih pridevnikov za opisovanje značajev ter vadili pisno sporočanje. Upamo, da vam bo takšen način dela všeč.

Navodilo velja za vse učence 9. razreda, zato pozorno sledite poteku dela. Za učence, ki ste pri angleščini v 1. skupini in 4. skupini pa velja navodilo, da pri svojem delu izpustiš točko 1 in se nato lotiš navodila, ki je pod točko 2.

Pripomočki: učbenik za zgodovino, učbenik za angleščino, delovni zvezek za angleščino, računalnik (dostop do spletnih virov, urejevalnik besedila)

POTEK DELA:

1. – Pri prvi uri TJA v tem tednu smo govorili o pogojnikih, zato najprej odgovori na vprašanja:

If you were an animal, what would you be? Why would you like to be that animal? What is that animal like?

 • Pričakujemo, da bo tvoj odgovor zvenel podobno kot tale: If I were an animal, I’d be a tiger. They are beautiful, self-confident and strong. Lastnosti, ki si jih naštel, veljajo tako za opis živali, kot tudi za opis ljudi. To besedišče bo tema današnje ure.
 • Odpri učbenik na strani 120 in si oglej sličice v vaji 8a. Poznaš vse besede? V kolikor je katera od besed zate nova, njen pomen poišči na: https://sl.pons.com/prevod.
 • Poveži besede iz A z nasprotji iz B tako, da pred besedo vpišeš ustrezno črko.
 • Preglej rešitve.

 • Še enkrat pozorno poglej besede iz B. So si nekatere med njimi v čem podobne? Kako v angleščini ustvarjamo besede za nasprotja?
 • Pričakujemo, da si ugotovil, da se v angleškem jeziku za ustvarjanje nasprotij med pridevniki uporabljajo predpone: un-, dis-, im-.
 • V vaji 9 (učbenik, stran 121) boš spoznal še nekaj pridevnikov. Tudi te po potrebi poišči v slovarju in jih razvrsti glede na to, ali so značajske lastnosti, ki jih izražajo, pozitivne, negativne, ali pa so lahko oboje. To v učbeniku označi z znakoma + in/ali -.
 • Odpri delovni zvezek na strani 104 in reši naloge 26, 27, 28, 29 in 30.

2. ZGO + TJA: Sedaj bo tvoja naloga, da združiš znanje zgodovine z znanjem angleščine. Po navodilih, ki so zapisana spodaj, boš moral zapisati sestavek. Lahko izbiraš, katero besedilo boš napisal – izberi tisto, ki ga zmoreš, saj se razlikujejo po zahtevnosti.

NAVODILA ZA DELO – Dnevnik iz 1. svetovne vojne:

 • Najprej si izberi osebo, ki je živela v času 1. svetovne vojne in si predstavljaj, da si ti ta oseba. Izbiraš lahko med: vojak/otrok/ženska/begunec/zdravnik.
 • Oglej si seznam spodaj navedenih virov in poišči vsaj enega v slovenščini in vsaj enega v angleščini, ki opisujeta življenje osebe, ki si si jo izbral. Izbiraš lahko tudi med filmi iz prejšnje ure zgodovine.
 • S stališča izbrane osebe zapiši, kako doživljaš čas 1. svetovne vojne. Besedilo napiši v obliki dnevnika (kot en dan v vojni). Napisano naj bo v angleščini.
 • Izberi zahtevnost naloge:

a) dnevnik, vsaj 100 besed, uporabi 2 vira iz seznama;
ALI
b) dnevnik, od 120 do 150 besed, uporabi 3 vire iz seznama;
ALI
c) dnevnik, od 120 do 150 besed, uporabi 3 vire iz seznama in kakšnega, ki ga najdeš sam;
ALI
d) dialog med osebo iz 1. sv. vojne in osebo danes, uporabi več različnih virov, tudi o življenju v današnjih izrednih razmerah;
e) * Če spadaš med učence, ki so pri angleščini v 1. skupini in 4. skupini, izbrano nalogo zapiši v slovenščini. Nato iz angleškega spletnega vira, ki si ga uporabil, izpiši 10 novih besed ali besednih zvez, ki so povezane s 1. svetovno vojno. Besede/besedne zveze prevedi v slovenščino. Pomagaj si s spletnim slovarjem: https://sl.pons.com/prevod. Izbrane besede/besedne zveze nato organiziraj v križanko tako, da eno izmed besed izbereš kot geslo in okoli njega razporediš ostale besede.

Pri pisanju bodi pozoren na vsebino (življenje v 1. svetovni vojni) in na pravila pisanja v angleščini (pravopis, slovnica, besedišče, zgradba besedila …). V besedilo obvezno vključi tudi opis značaja osebe in pri tem uporabi besedišče, ki si ga pri angleščini spoznal na začetku ure.

Besedilo zapiši s pomočjo računalnika. Najbolje v Wordov dokument. Ko boš s svojim izdelkom zadovoljen, odpri spletno anketo na naslovu: https://www.1ka.si/a/266532, vpiši svoje podatke in naloži datoteko z besedilom. Nalogo oddaj do petka, 3. 4. 2020, do 16. ure.

VIRI v slovenščini  

Spletni strani o 1. svetovni vojni, ki vsebujeta različne teme:

Publikacija, dostopna na spletu – vsebuje zanimivo poglavje o vsakdanjem življenju v vojni, o beguncih … Odpri in poglej kazalo.

Časopisni viri, dostopni na digitalni knjižnici Slovenije – dLib.si

Navodila za dostop do primerov časopisnih virov, ki opisujejo vojni čas:

Klikni na spodnjo povezavo, nato klikni levo spodaj na PDF-datoteko, časopis se odpre.

Na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije lahko dostopaš tudi do drugih številk zgoraj navedenih časopisov ter številnih drugih časopisnih in drugih virov. Poiščeš jih tako, da v brskalnik vtipkaš Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si in klikneš na povezavo. Na prvi strani izbereš rubriko PERIODIKA, nato pa med Zgodovinski časopisi in časniki izbereš naslov časopisa in eno izmed let, ko je bila 1. svetovna vojna. Sedaj potrebuješ samo še radovednost in vztrajnost, da prebereš izbrani časopis in prepričana sem, da boš izvedel številne zanimivosti. 

VIRI v angleščini: 

Spletni strani o 1. svetovni vojni, ki vsebujeta različne teme:

Spletne strani in filmi z naslednjimi vsebinami:

Lep pozdrav

Nataša Hribar in učiteljice aktiva TJA

 


2. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)

9. razred (2. teden):

V obdobju, ko delamo na daljavo, se bomo posvetili obravnavi izbirne teme Vojne v 20. in 21. stoletju, ki bi sicer prišla na vrsto ob koncu šolskega leta. O 1. in 2. svetovni vojni ste že nekaj izvedeli, sedaj pa bo priložnost za nekoliko poglobljeno delo ter analize in primerjave. Poleg tega bomo spoznali še primere državljanskih vojn, vojne v času hladne vojne (Vietnam, Koreja …), nekatera osvobodilna gibanja in tudi pojav terorizma. Za nekatere pa bo najbrž najbolj zanimiva tema o razvoju orožja v zadnjih dveh stoletjih.

Pri delu boste uporabljali učbenik, literaturo ter različne vire – časopisni članki, fotografije, spomini, filmi …

V tem tednu naredite sledeče:

 1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 152-153, kjer je na kratko predstavljena izbirna tema.
 2. Na spodnjem seznamu dokumentarnih filmov o 1. svetovni vojni izberi enega in si ga oglej. Ob ogledu filma v zvezek naredi zapis. Najprej napiši naslov filma, nato pa si ob ogledu zapisuj zanimivosti in pomembne podatke.

Če ti kakšen pojem ne bo jasen, poskusi na spletu najti njegovo razlago, seveda pa se lahko obrneš tudi name.

Seznam filmov s povezavami:

 1. Ob koncu ogleda s pomočjo podatkov, ki si jih zapisal, oblikuj povzetek filma – 5 do 8 ugotovitev o temi, ki si si jo ogledal.

Pa še en namig oziroma predlog: O filmu se pogovori z enim od družinskih članov, povej mu kakšno zanimivost, ki si jo spoznal. Mogoče si kakšnega od ostalih filmov pogledata skupaj, ko bosta imela čas.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 


1. teden (16. 3. 2020 – 20. 3. 2020)

Navodila za 9. razred (1. teden):

V zvezek napišite naslov Utrjevanje in odgovorite na vprašanja, ki so zapisana v učbeniku ob koncu posameznih poglavij v rubriki Ponovimo na str. 82, 84, 89, 96, 98. Odgovore zapišite v celih povedih.

Lep pozdrav

Nataša Hribar

 

Če imate učenci ali starši kakšna vprašanja v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi pri predmetu zgodovina, jih lahko vpišete na povezavi. Pri postavljanju vprašanj bodite konkretni, jasni in racionalni. Na tej povezavi boste našli tudi odgovore učiteljev. Odgovor lahko pričakujete v 24 urah (v delovnem tednu). Bodite pazljivi, ker lahko nehote pobrišete vsebino dokumenta (vprašanja in odgovore, ki jih je vpisal že nekdo pred vami). Bodimo solidarni, stopimo skupaj in vsi iz teh izrednih razmer pridobimo kar se da največ koristnega.