Ocene 4. razred

 

10. TEDEN (25. 5. – 29. 5. 2020)

 

Spoštovani učenci,

zadnji teden maja boste nadaljevali z delom na daljavo. Nekaj ocen morate še pridobiti. Če kdo ni uspel opraviti športnega dneva v prejšnjem tednu, naj to stori v tem tednu. Naj vas še spomnimo, da lahko delate tudi vaje za kolesarski izpit (simulacija kolesarskega izpita).

Malo preverite, če vam je ostala še kakšna nerešena anketa ali naloga, pa jo poskušajte dokončati.

Srečno!

Učitelji 4. razreda

——————————————————————————————————————————

SLOVENŠČINA

Tule te čaka besedilo o Kekcu. Večkrat ga preberi, nato reši naloge. Naloge lahko večkrat ponoviš.

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kekec/Kekec.htm

 

MATEMATIKA

Deljenja še ni konec. V anketi boš ponovil deljenje in spoznal deljenje z ostankom.

https://www.1ka.si/a/283566

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Na povezavi boš utrdil znanje o kraljestvu živali. Svetujemo ti, da pred reševanjem vse ponoviš, da boš zadovoljen z rezultati.

https://www.1ka.si/a/284226

 

DRUŽBA

GLASBA

Na povezavi boš nadaljeval s spoznavanjem tonske lestvice.

https://drive.google.com/file/d/1fbW5Igg6ZfyH6qPdBPHqdKQ7RM6hkWT6/view?usp=sharing

 

LIKOVNA UMETNOST (za dva tedna)

Ta in prihodnji teden boš oblikoval akvarij. Učenci, ki pri LUM še potrebujete oceno, jo boste pridobili s tem izdelkom. O tem vas je zagotovo že obvestil razrednik.
Rok za oddajo izdelkov za ocenjevanje je petek, 5. 6. 2020.

https://drive.google.com/file/d/1k10qTbB-OnZT-NK858IYaemBye-Y6joU/view?usp=sharing

 

ŠPORT

Na povezavi imaš zanimive vaje, ki jih lahko delaš vsak dan.

https://drive.google.com/file/d/1BWpR1RCQ6keUp8SlOPhBdeqgOpfzEuFC/view?usp=sharing

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

9. TEDEN (18. 5. – 22. 5. 2020)

Spoštovani,

ponovno je nov teden in nove obveznosti. Delajte po najboljših močeh, ne pozabite pa na sprostitev in prosti čas. Izvedli boste tudi športni dan, če vreme ne bo primerno, ga načrtujte v prihodnjem tednu. Povabite tudi svoje starše.

Tudi v tem tednu lahko še rešujete naloge pri ekskurziji. Anketi sta še odprti.

Ocenjevanje znanja poteka po dogovoru, ki ga že poznate.

Lepo pozdravljeni

Vaši učitelji

——————————————————————————————————————————

SLOVENŠČINA

Spoznali boste umetnostno besedilo Mačji dom, ki ga je napisala Kristina Brenk. Pri reševanju nalog, si pomagajte z besedilom.

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Macji_dom/Macji_dom.htm

 

MATEMATIKA

Pri matematiki boš nadaljeval z deljenjem. Vse je na spodnji povezavi v obliki ankete.

https://www.1ka.si/a/283570

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Na prvi povezavi boš utrdil znanje o nevretenčarjih. Na str. 287 reši nalogo 4. Odgovore lahko tudi preveriš.

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1324/index5.html

 

Nadaljuj z utrjevanjem  na povezavi https://eucbeniki.sio.si/nit4/1324/index6.html  Delaj naloge na straneh 288 in 289. Vaje lahko narediš večkrat in znanje bolj utrdiš.

 

DRUŽBA

Klikni na povezavo in utrdi znanje o orientaciji in domači pokrajini.

https://www.1ka.si/a/282188

 

GLASBA

Spoznaval boš tone in igral na mavrično klaviaturo.

https://drive.google.com/open?id=155cdycI-IklZZ0uJY7mnmhSAJRBOnlYg

 

LIKOVNA UMETNOST

V tem tednu nadaljuješ z nalogo iz prejšnjega tedna. Če si že vse opravil, pa je tudi v redu.

https://drive.google.com/open?id=1iuQEPGKgcNb4ZFz_TOpevZN2t5GNqUGQ

 

ŠPORT + ŠPORTNI DAN

Gibanje je zelo pomembno za zdrav razvoj in dobro počutje. To že veš. V tem tednu boš izvedel športni dan. Navodila najdeš na spodnji povezavi. Če vreme ne bo ustrezno, pa ga prihrani za prihodnji teden.

https://drive.google.com/file/d/1dIL4v8kwJNRUzB0XP5WmBH1KUSMqC3x9/view?usp=sharing

 

____________________________________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. 5. – 15. 5. 2020)

Dragi učenci!
Gremo v osmi teden učenja na daljavo. Z 11. 5. 2020 začenjamo z ocenjevanjem znanja. Vsi že veste, pri katerih predmetih morate pridobiti ocene, učitelji pa vas bomo natančno obvestili, kdaj in kako bo ocenjevanje potekalo.

Če še niste rešili spletne ankete za pridobitev šifre, ki nam bo pomagala pri sporočanju ocene, narediti to čim prej.

Pogumno naprej!

Vaši učitelji


SLOVENŠČINA

Na spodnji povezavi boste spoznali, kako zapisujemo besede za praznike.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=q2MXUYkjXEUajhWTVGLS29yz

 

MATEMATIKA

Na spodnji povezavi boš utrdil deljenje. Posnetek si kar večkrat poglej, vsakokrat ti bo bolj jasno.

https://www.1ka.si/a/280695

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Zadnje tedne spoznavamo kraljestvo živali. Prejšnji teden si spoznal VRETENČARJE, kamor spadamo tudi ljudje. Za začetek najprej reši 2. nalogo, str. 286 na tejle povezavi https://eucbeniki.sio.si/nit4/1324/index4.html Pri vsaki živali vpiši, v katero skupino sodi. Če katere ne poznaš, jo poskušaj poiskati na spletu.

V nadaljevanju pa boš spoznal NEVRETENČARJE. Sledi povezavi https://eucbeniki.sio.si/nit4/1324/index2.html

Na str. 284 preberi in si oglej oba posnetka, na str. 285 pa preberi povzetek.

 

DRUŽBA + NARAVOSLOVNI DAN (EKSKURZIJA PO DOMAČI POKRAJINI)

Ne moremo sesti na avtobus in se odpraviti po naši občini, zato jo lahko spoznaš na spodnji povezavi.

https://drive.google.com/open?id=1MzEQHDCV2JIgngBD9UpC2cxT7DKiNgYg

 

GLASBA

Pri glasbi boš nadaljeval s spoznavanjem solmizacijskih zlogov. Tudi tokrat izpusti zapis v zvezek, če ga nimaš. Lahko pa si zapišeš na koncu SDZ za glasbo.

https://drive.google.com/open?id=16Xq-4deJ9kXdwqzxwPjOntgBzJC8wBgQ

 

LIKOVNA UMETNOST

Likovno nalogo na spodnji povezavi bo ustvarjal v tem in v naslednjem tednu.

https://drive.google.com/open?id=1iuQEPGKgcNb4ZFz_TOpevZN2t5GNqUGQ

 

ŠPORT

S klikom na povezavo si spodnjo sliko povečaš.

https://drive.google.com/open?id=17Qrk-l_bf-QpgQbzc_K7zyOIOQ2_mtEu

S klikom na povezavo si spodnjo sliko povečaš.

https://drive.google.com/open?id=1bGFlKsRqlUAKRSzHzVygx9VhVD0wNB4W

Primer vaje za besedo SONCE.

________________________________________________________

7. TEDEN (4. 5. – 8. 5. 2020)

Spoštovani učenci!

Nov teden je pred nami. V torek se bomo slišali in videli na razrednikovi uri. Takrat vam bomo povedali vse o ocenjevanju v tem šolskem letu. V tem tednu bomo imeli tudi tehniški dan. Ustvarjali boste sončno uro.

Kar pogumno in lepo po vrsti.

Vaši učitelji

—————————————————————————————————————————-

Razrednikove ure bodo v torek, 5. 5. 2020, ob 15.00. Povezavo bodo še dodane.

4. a prišlo do tehničnih težav – nova razrednikova ura bo ob 15.30 na povezavi https://us04web.zoom.us/j/78956399937

4. b  https://us04web.zoom.us/j/72931832676

4. c   https://us02web.zoom.us/j/83828717177

4. d   https://us02web.zoom.us/j/86912799448

4. k  https://us04web.zoom.us/j/75359547546

4. l  https://us04web.zoom.us/j/72367900903

4. m  https://us04web.zoom.us/j/75215340875

———————————————————————————————————————-

V torek boš opravil tehniški dan. Sledi spodnji povezavi.

https://www.1ka.si/a/278423

 

SLOVENŠČINA

Naučil se boš, kako zapisujemo imena za dneve in mesece.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=Z1TNPPZ3eqJVmVjbXTOt4IDe

 

MATEMATIKA

Na posnetku boste spoznali ali utrdili pisno množenje s prehodom.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V tem tednu boš spoznaval kraljestvo živali. Na spodnji povezavi sledi navodilom. Delaj na straneh 282 in 283.

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1324/index.html

 

DRUŽBA

GLASBA

Če nimaš zvezka, zapis izpusti.

IGRE S TONI – MI, SO, LA

Pomisli na prejšnjo uro GUM. Razloži, kam vpisujemo note.

Ponovi zapis violinskega ključa (DZ, str. 63). V notnem črtovju (DZ, str. 93) s številkami označi črte in praznine. Nato v 1 vrstico vpiši čim več violinskih ključev. Bodi natančen.

V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV: TONSKE VIŠINE

Nato zapiši:

Tonske višine imajo imena. Vsakemu tonu ustreza določen zlog in gib.

Tonske višine lahko poimenujemo z zlogi DO, RE, MI, FA, SO, LA in TI. Temu načinu poimenovanja pravimo SOLMIZACIJA. Solmizacijske zloge (DO, RE …) moramo zapisovati z velikimi tiskanimi črkami.

Tonske višine lahko prikazujemo tudi z gibanjem roke. Temu rečemo FONOMIMIKA.

 

Oglej si v DZ (str. 71), kako s fonomimiko (z gibanjem roke) pokažemo tone MI, SO in LA. Nauči se še ti.

Oglej si posnetek z naslovom Solmizacijski zlogi na telesu. Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu za GUM na https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/# . Bodi pozoren, kako pokažemo tone MI, SO in LA.

VAJA: Prosi nekoga (starša ali brata/sestro) za pomoč. Pomočnik naj ti naključno govori imena tonskih višin MI, SO, LA, ti pa jih (vsako posebej) prikaži s fonomimiko. Nato vlogi zamenjajta. Pomočnik naj z gibanjem roke naključno kaže tonske višine, ti pa jih moraš prepoznati in poimenovati.

Tonske višine zaigraj. Uporabi Mavrično klaviaturo, ki jo najdeš v interaktivnem gradivu za GUM na  https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/#  (klikni na modro obrobljen krog s spiralo).

Če najprej zapoješ ton SO in nato ton MI, se ti zdi, da slišiš petje kukavice (SO-MI, KU-KU).

DZ, str. 70/1. naloga. Pomagaj si z Mavrično klaviaturo. Ugotovi, kateri zlog je v posamezni besedi naglašen in kateri ne. Poudarjene zloge zapojemo s tonom SO, nepoudarjene pa s tonom MI. Zaigraj in zapoj besede na klaviaturi. (Primer: besedo MIZA zaigraš kot SO,MI; besedo SOSEDA zaigraš kot MI,SO,MI). Izmisli si še svoje besede in jih zapoj na tak način.

DZ, str. 70/2. naloga. Pomagaj si z Mavrično klaviaturo. Izmisli si melodijo in jo zapoj. Uporabi samo tona SO in MI. Melodijo nariši na način, kot je prikazana zgoraj v okvirčku (SO-zgornja vrstica, okvirček pobarvaš zeleno; MI-spodnja vrstica, okvirček pobarvaš rumeno).

Zapoj vse 3 naučene tonske višine in jih pokaži z roko. Za intonacijo (pravo višino tonov) si pomagaj z Mavrično klaviaturo.

Tonske višine zaigraj na inštrument, če ga imaš doma.

S pomočjo Mavrične klaviature zaigraj melodijo v okvirčku v DZ, str. 71.

—————————————————————————————————————————–

Preverjanje znanja – poskušaj odgovoriti na čim več vprašanj. Lahko rešuješ ustno, nekaj pa je nujno zapisati (note, pavze). Uporabi notno črtovje v SDZ za glasbo. O preverjanju in ocenjevanju glasbe se bomo natančno pomenili na razrednikovi uri v torek.

 1. Povej svoje ime in priimek in zraven zaploskaj.
 2. Nariši celinko, polovinko, četrtinko in osminko. Napiši, koliko dob trajajo.
 3. Komu rečemo, da je solist?
 4. Povej vsaj štiri skupine glasbil, ki sestavljajo orkester.
 5. Naštej 4 godala in dve brenkali.
 6. Gotovo si že bil na koncertu. So peli ali igrali ali oboje? Kako imenujemo glasbo, ki jo izvajajo le z glasbili ali samo pojejo ali pojejo in spremljajo z glasbili?
 7. S svojimi besedami opiši, kaj v glasbi pomeni izraz KANON.
 8. Poznaš pesem Marko skače? Prosi nekoga, da jo zapojeta v KANONU.
 9. Katero opero smo spoznali? Kdo jo je napisal?
 10. Kako imenujemo besedilo za opero?
 11. Poznamo tudi štiri pavze. Nariši notno črtovje in vanj napiši celinsko pavzo, polovinsko pavzo, četrtinsko pavzo in osminsko pavzo.
 12. S svojimi besedami opiši, kaj v glasbi pomeni izraz RONDO. Bi znal zaigrati rondo z lastnimi instrumenti (roke, noge …)?

—————————————————————————————————————————-

 

LIKOVNA UMETNOST

Pri likovni umetnosti lahko dokončaš ali izpopolniš naloge prejšnjih tednov.

 

ŠPORT

Na spodnji povezavi sledi nalogam tekaške abecede. Izvajaj jih večkrat tedensko.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=d1hYrZNrhgNaLLMQW8IjaI7c

___________________________________________________________________________________________________________________

Spoštovani učenci!

Pred vami so prazniki in prvomajske počitnice. Proste dni preživite sproščeno in razigrano.

Če kdo še ni uspel rešiti preverjanja znanja (ankete, ki so bile že vse objavljene) in to želi, ima možnost to opraviti v tednu, ki prihaja. Na povezavah lahko dostopate do anket, ki bodo odprte do 30. 4. 2020.

Slovenščina     https://www.1ka.si/a/265518

Matematika     https://www.1ka.si/a/265263

https://www.1ka.si/a/272316

Naravoslovje in tehnika  https://www.1ka.si/a/264450

Družba https://www.1ka.si/a/264617

Glasbena umetnost https://www.1ka.si/a/268760

Športni dan https://www.1ka.si/a/272220

V prostem času pa lahko preberete še kakšno knjigo ali pesem, ki jo boste predstavili za bralno značko.

 

Lepo pozdravljeni

Učitelji 4. razreda

 _____________________________________________________

6. TEDEN (20. 4. – 24. 4. 2020)

Spoštovani učenci,

še bomo takole nadaljevali. Učitelji ugotavljamo, da ste čedalje bolj spretni, odgovorno rešujete preverjanja znanja. Z večino učencev smo se uspeli videti na razrednikovi uri. Tisti pa, ki niste uspeli, boste še imeli priložnost videti sošolce in učitelje.

Glede ocenjevanja znanja ne skrbite, učitelji vam bomo vse predstavili ob pravem času, da bo lepo teklo.

Prihodnji teden boste imeli počitnice. Dobro jih izkoristite za počitek in sprostitev. Priporočamo pa vam, da en dan namenite ponavljanju učne snovi, ki ste jo spoznavali zadnjih šest tednov.

Lepo se imejte, pogumno naprej!

 

Učitelji 4. razreda

——————————————————————————————————————————

Dragi učenci, prosimo, da še enkrat rešite anketo za SLJ iz prejšnjega tedna. Naleteli smo na tehnične težave pri obdelavi podatkov, zato nimamo informacij, kako ste bili uspešni. Kliknite na spodnjo povezavo in začnite z reševanjem.

https://www.1ka.si/a/265518

 

SLOVENŠČINA + 2 kulturni uri

OTROŠKA KRIMINALNA KOMEDIJA: SUPER REVA

Popoldan, ko staršev ni doma, veliko obeta. Razgrajaški Jure komaj čaka, da ga mlajši brat Lukec pelje na posebno, izjemno slastno torto. Pri vratih pozvoni prijateljica Tina, ki jo je pridni Lukec prav tako povabil na torto, toda slednjega ni od nikoder. Stvari se začnejo zapletati, ko poštar prinese paket za Lukca. Tina in Jure ga brez dovoljenja odpreta, v njem pa najdeta nepričakovano smrdljivo vsebino. Lukca še vedno ni od nikoder, Jureta in Tino pa obiskujejo nepričakovani gostje, ki ju spravljajo v paniko. Zgodba se hitro spremeni v napeto kriminalko s številnimi komičnimi zapleti, nepričakovanimi obrati in nenavadnimi vsiljivci. Komičen krimič razkriva, da so največji frajerji lahko tudi super reve in pridni fantki super barabe.

(20) Super reva – YouTube

V zvezek za SLJ napiši naslov predstave, nariši najljubši prizor in napiši tri povedi, kako ti je bila predstava všeč ali pa ne.

 

MATEMATIKA

Na spodnji povezavi boš ponovil računske operacije in začel s pisnim množenjem.

https://www.1ka.si/a/274807

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Na spodnji povezavi boš utrjeval znanje o kraljestvu rastlin. Rešuj samo od strani 278 do 280. Strani so zapisane zgoraj desno.

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1323/index6.html

 

DRUŽBA

Oglej si posnetek o domači pokrajini. Klikni na gumb ˝predvajaj˝.

GLASBA + ŠPORT

V tem tednu boš plesal. Na spodnji povezavi imaš vse prikazano. Veselo začni.

https://drive.google.com/open?id=1Lao8yPg-4j6sX1innnUD7l4-6k6Vf8B3

 

LIKOVNA UMETNOST (za dva tedna; z delom boste nadaljevali in zaključili v tednu po prvomajskih počitnicah)

ARHITEKTURA: Naravni in umetni prostor

Likovna naloga: IZDELAVA MAKETE IZ NARAVNIH MATERIALOV

Materiali:  lesene paličice, vejevje, štori, plodovi, kamenčki,  prod (pesek), rafija, vrvica

Razlaga pojmov:

arhitektura = načrtovanje in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora

naravni prostor = prostor, kakršnega je oblikovala narava sama brez človekovih posegov

umetni prostor = prostor, ki ga preoblikuje človek s svojim delovanjem na okolje

maketa = predmet v zmanjšanem merilu, ki ponazarja obravnavani objekt

Podrobnosti in fotografije si oglejte na spodnji povezavi.

https://drive.google.com/open?id=1SftKFHAwx5DiZ1byrqh4JC3NDPLN8wBe

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. 4. – 17. 4. 2020)

Spoštovani učenci!

Ste dobro? To nam boste lahko vsi povedali v sredo, ko vas bomo povabili na virtualno razrednikovo uro preko spleta. O vsem boste pravi čas obveščeni.

Učitelji skrbno pregledujemo vaša preverjanja (ankete). Povratne informacije boste dobili na različne načine. Žal pa jih ne bomo mogli podati tistim, ki se podpišete z izmišljenimi imeni. Imate zanimive ideje, vendar niso najbolj primerne za reševanje preverjanja znanja, ki je podlaga za ocenjevanje znanja v mesecu maju. Ankete, ki so vezane na učno snov bodo odprte 7 dni (od nedelje do nedelje).

Srečno in pogumno naprej!

Učitelji 4. razreda

——————————————————————————————————————————

Razrednikove ure bodo v sredo, 15. 4. 2020 ob 14. 30. Ko bo povezava dodana, klikni nanjo in se pridruži srečanju. Začneš lahko 10 minut prej, pa še zvočnike in kamero preveri.

4. a   https://us04web.zoom.us/j/79902772322?pwd=NUwrdDdiUVRYMU5zSDZldDdSbTF2dz09

4. b  https://us04web.zoom.us/j/72291100787

4. c  https://us02web.zoom.us/j/342587062

4. d  https://zoom.us/j/99948507518

4. k   https://us04web.zoom.us/j/75404147320

4. l  https://us04web.zoom.us/j/75497935330

4. m  https://us04web.zoom.us/j/74180237985 –  Zaradi tehničnih težav nam ni uspelo. Poskusili bomo še enkrat ob 16:00.

 

 

—————————————————————————————————————————

Učenci, prosimo, da izpolnite anketo o šolski prehrani na povezavi: https://www.1ka.si/a/272434.

Starši tudi za vas je bila pripravljena anketa o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano. Prosim, da jo rešite na povezavi: https://www.1ka.si/a/272438. Vzela vam bo manj kot 3 minute. Najlepša hvala za sodelovanje in pomoč.

—————————————————————————————————————————-

SLOVENŠČINA

Preveri svoje znanje na spodnji povezavi.

https://www.1ka.si/a/265518

 

MATEMATIKA

Svoje znanje izpopolni in preveri na spodnji povezavi.

https://www.1ka.si/a/272316

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Tole delo boš opravljal, ko boš šel na športni dan v gozd. Pred odhodom preleti učno snov v učbeniku od strani 118 do 122. V gozdu boš videl LESNATE RASTLINE (grmi, drevesa). Poišči tri listavec, tri iglavce in tri grme. Dotakni se jih.

Ko se vrneš domov, v zvezek za NIT napiši naslov LESNATE RASTLINE. Izdelaš lahko miselni vzorec z bistvenimi podatki ali pa prepišeš besedilo na rumeni podlagi, str. 122.

 

DRUŽBA

Na spodnji povezavi boš odkrival domači kraj.

https://www.1ka.si/a/272138

 

GLASBENA UMETNOST

V ZVEZEK napiši naslov: KAM PIŠEMO NOTE IN KAKO? Če zvezka nimaš, preglej str. 63 v SDZ za glasbo.

Tone zapisujemo z NOTAMI. Note pa vpisujemo v NOTNO ČRTOVJE, ki je sestavljeno iz 5-ih črt in 4 praznin (praznina = prostor med dvema črtama). Črte in praznine štejemo od spodaj navzgor.

________________________________________ 5.

___________________4.___________________ 4.

___________________3.___________________ 3.

___________________2.___________________ 2.

  ___________________1.___________________ 1.

VAJA: V pesek nariši notno črtovje. Sledi navodilom:

 • pokaži 2. črto,
 • stopi na 4. črto,
 • pokaži 1. praznino,
 • usedi se v 3. praznino,
 • z levo nogo stopi na 5. črto, z levo pa na 3. črto,
 • leva noga na 1. črti, desna v 2. praznini,
 • obe nogi na 5. črti,
 • desna noga v 4. praznini, roka na 2. črti.

V notnem črtovju note zapisujemo:

 • na notne črte,
 • v notne praznine,
 • na pomožne črte pod črtovjem,
 • na pomožne črte nad črtovjem.

 

VIOLINSKI KLJUČ

Začetek vsakega notnega zapisa »odpira« ključ. Ključ je znak, ki določa višino not v notnem črtovju.

Pozorno si oglej zapis violinskega ključa v DZ, str. 63.

Z risanjem pričneš na 2. črti, naokrog do 3. črte, zavoj desno, zavoj levo do 1. črte, zavoj desno (pentlja) in ravna črta navzdol, ki se konča s kljukico. Pazi tudi, da se črti pentlje sekata točno na 4. črti notnega črtovja.

 

Violinski ključ riši najprej s prstom po zraku, s palico v pesek …

Nato poskušaj violinski ključ risati še se svinčnikom v DZ (str. 63).

Na koncu notnega črtovja s številkami označi črte in praznine. V notno črtovje vriši vsaj 5 violinskih ključev. Pri oblikovanju vsakega violinskega ključa bodi natančen.

VAJA: V pesek nariši notno črtovje. Na začetku črtovja z vrvico oblikuj violinski ključ.

 

 

LIKOVNA UMETNOST

Popravek smo dodali v ponedeljek, 13. 4. 2020.

V tem tednu zbiraj naravni material (kamenje, veje ….), da boš v prihodnjem tednu začel z izdelavo odprtega prostora. Navodila boš dobil.

ŠPORT

Poleg vsakodnevnega gibanja boš ta teden imel tudi športni dan. Navodila najdeš na spodnji povezavi.

http://izrednerazmere.splet.arnes.si/sportni-dan/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

4. TEDEN (6. 4. – 10. 4. 2020)

Spoštovani učenci,

čas hiti in že je tu četrti teden našega spletnega druženja. Prepričani smo, da boste tudi v tem tednu uspešni, saj ste postali že pravi spletni mojstri. Poskrbite tudi, da si boste vzeli dovolj časa za sproščanje na svežem zraku.

Ustvarjalno preživite teden.

Učitelji 4. razreda

SLOVENŠČINA

BRKONJA ČELJUSTNIK – Bogomir Magajna

Danes boš spoznal slovenskega avtorja in njegovo pravljico Brkonja Čeljustnik.

Kako po tvoje izgleda Brkonja Čeljustnik? Nariši ga v zvezek za književnost.

V Berilu poišči avtorja Bogomirja Magajno in preberi nekaj podatkov o njem.

V zvezek napiši naslov:

BRKONJA ČELJUSTNIK – Bogomir Magajna

Preberi si predzgodbo.

Divji mož Brkonja Čeljustnik je živel v črnih borovih gozdovih in ščitil ljudi pred nevarnimi zvermi. Včasih je odšel v podzemlje, da bi se poigral z vilami, s škrati, z rakom Dolgokrakom in zmajem Triglavom. Ljudem je pripovedoval zgodbe, otroci so se lahko igrali z njegovimi dolgimi, belimi brki, ki so bili tako dolgi, da jih je moral trikrat zaviti od tal do nosu, in na katere je bil zelo ponosen. Na neki svatbi pa so mu pijani svatje brke odrezali. Razočarani Brkonja Čeljustnik se je zatekel v temačni del svojega kraljestva, podzemeljska bitja pa so se strašno maščevala nad ljudmi. Edina človeka, ki sta bila varna pred jezo Brkonje Čeljustnika,