10. TEDEN (25. 5. 2020 – 29. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Pozdravljeni.

Danes boste za delo potrebovali zvezek, učbenik, slovar, slušne posnetke ter delovni zvezek.

Najprej boste za utrjevanje snovi prejšnjega tedna odprli učbenik na strani 134 ter naredili vajo 4 – napisali boste tri stvari, ki jih boste naredili, ko odrastete (three things I will do when I grow up) in 3 stvari, ki jih ne boste naredili, ko odrastete ( three things I won’t do when I grow up). Pazite na strukturo stavka (When I grow upPresent Simple I will travel around the world. – Future Simple). Stavke napišite v učbenik.

 

Sedaj preberite Fun-tastic v učbeniku na strani 134. stavke, ki jih ne razumete prevedite s pomočjo slovarja v zvezek.

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/7/

 

Če vam je to šlo dobro od rok, ste pripravljeni na novo snov.

 

Za začetek, vprašanje: Ste prebrali knjigo Matilda? Če ste jo ali ne, tukaj je povezava do delčka muzikala z naslovom Matilda. Prisluhnite in se zabavajte:

https://www.youtube.com/watch?v=e0tRDhEmdO4

Sedaj poslušajte pesem:

https://touchstone.si/audio/ts7/134_What_Will_You_Be_When_You_Grow_Up.mp3

 

V zvezek napišite naslov pesmi What will you be when you grow up?, prepišite besede, ki jih niste razumeli in jih prevedite v slovenski jezik. Učno uspešnejši učenci pa izberejo še besede: truck, ranch, fly, lead, adventure  in jih razložijo v angleščini (pri tem si pomagajte z Longmanovim slovarjem: https://www.ldoceonline.com/).

 

Rešite vajo 2 v učbeniku na strani 135.

 

Kadar želimo izraziti željo, rečemo: I would like to be a princess.

Željo pa lahko izrazimo tudi na krajši način, tako da besedo would skrajšamo na ‘d, npr. I‘d like to be a princess.

Kadar želimo izraziti verjetnost ali možnost v prihodnosti, pa rečemo:

I could be a princess some day.  ali

I could be a pilot when I grow up.

 

Za zaključek ure rešite naloge v delovnem zvezku na strani 143. Rešitve poglejte spodaj.

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Tokrat boste pri delu potrebovali učbenik, zvezek in delovni zvezek.

 

Najprej odprite učbenik na strani 135 in poslušajte posnetek:

 

Poznate vse besede? Če ne, jih poiščite v slovarju:

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/7/

 

V učbeniku na strani 136, vaja 4 a imate napisane poklice. Prepišite jih v zvezek in prevedite v slovenščino.

Poznate osebe, ki opravljajo te poklice? Izberite 5 poklicev in napišite stavke kot v primeru: My daughter is a teacher.

 

Naslednja vaja je vaja 6 a. Povežite poklice s kraji, kjer delajo. Nalogo rešite v učbenik.

 

Vaja 7 a je vaja slušnega razumevanja. Posnetek poslušajte dvakrat in dopišite manjkajoče podatke v preglednico:

 

Preglejte rešitve s pomočjo naslednjega posnetka:

 

Odprite učbenik na strani 138 in poslušaj posnetek Reaing for Fun: Have a sandwich:

 

Rešite vajo 1 na isti strani. Ali poklici, ki so napisani veljajo za moški ali ženski spol ali za oba?

(female = ženski spol, male = moški spol, both = oba spola)

 

Ostane še naloga v delovnem zvezku in anketa. Odprite delovni zvezek na strani 145 in rešite vajo 33 ter stran 144.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/284637

Rešitve učbenika in delovnega zvezka: Učbenik in delovni zvezek – REŠITVE

 

Za ta teden je to vse. Lep vikend vsem.

Aktiv učiteljic angleškega jezika

 

___________________________________________________________________________________________

9. TEDEN (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Danes boste pri delu potrebovali zvezek, delovni zvezek, slovar in telefon/računalnik/kamero. Pa začnimo.

Za začetek prve ure odprite delovni zvezek na strani 158. Naredili boste vajo IV.  Zanima me, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh. V časopisu ali na spletu poiščite vremensko napoved za Slovenijo, vrišite simbole na zemljevid ter napišite vremensko napoved (v zvezek). Obrazec imate napisan v učbeniku, lahko pa poskusite tudi kako drugače. Če želite lahko narišete ali skopirate svojo sliko, skratka tokrat je veliko prepuščeno vaši iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Ker ne morete poročat razredu, se posnemite (če nimate kamere, bo dovolj slika in zvočni posnetek). Če kdo nima ničesar od tega, naj napiše učiteljici, ki ga uči.

Za inspiracijo, si lahko ogledate vremensko napoved na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=gzPA-YKJmVk&t=34s , a pazite voditeljica uporablja Fahrenheite in ne Celzije (za pretvorbo: https://www.metric-conversions.org/temperature/fahrenheit-to-celsius.htm).

Filmček ali posnetek boste poslali na koncu tedna kot prilogo k anketi.

 

Odprite učbenik na strani 130/vaja 5a,b. Vi boste naredili drugi del vaje 5b, in sicer Forecast: Europe. Za različne kraje po Evropi imate napisano vreme za včeraj, danes in jutri. Ker ne morete delati v parih oziroma dvojica, boste napisali tri primere pogovora s »prijateljem na daljavo«.

Primer (ni iz učbenika): yesterday today tomorrow
Dublin sunny, dry 13°, rainy, cloudy partly cloudy, foggy

Za ostale kraje boste napisali le povedi, brez vprašanj. Povedi napišete v zvezek.

Primer: It is rainy and cloudy in Dublin today. The temperature is 13° C. Yesterday it was sunny and dry, but tomorrow it will be partly cloudy and foggy.

 

Naslednja vaja je 6a. Preden začnete reševati nalogo, ponovite strani neba (prejšnji teden). Pri tej vaji boste le napisali trdilne stavke in NE DIALOGA.

Primer: Ljubljana is in the central part of Slovenia. (označene besede spremenite glede na kraj in položaj mesta v Sloveniji).

 

Za zaključek ure prevedite stavke iz Funtastic v zvezek. Za danes ste končali.

 

Navodila za delo za 2. uro v tem tednu

Za današnjo uro boste potrebovali učbenik, zvezek, delovni zvezek in slovar.

V zvezek napišite naslov Sulky Jack. Razumete naslov?

sulky – adjective = moody (kujav, čemeren)

 

Odprite učbenik na strani 132, poslušajte posnetek in izpišite besede, ki jih ne razumete. S pomočjo slovarja jih prevedite.

Posnetek:

 

Slovar: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/7/

 

Rešite vajo 2, kjer morate napisati vprašanja na dane odgovore ali odgovore na dana vprašanja – to pač, kar manjka. Odgovore in vprašanja lahko napišete v učbenik.

 

V učbeniku na strani 133 prepišete Remember box v zvezek.

 

Vaja 3a – poglejte obraze in besedilo pod slikami. Razumete vse besede? Če ne, jih prevedite s slovarjem. Kako se počutite danes?

I’m excited and happy today.

 

Vaja 3b. Povežite izraze in tvorite vsaj 5 povedi, ki jih napišete v zvezek.

Primer: When I’m ill, I go to bed.

 

Pri vaji 3d imate še več primerov izražanja čustev. Preberite jih, izberite 5 in napišite povedi (v zvezek).

Primer: It makes me angry when my parents treat me like a child.

 

Za zaključek učne ure rešite vaje 26, 27 in 28 v delovnem zvezku na strani 142. Pri zadnji nalogi si lahko pomagate s posnetkom: https://www.youtube.com/watch?v=SdhAfMor9BM.

Za ta teden je to vse. Ne pozabite na preverjanje znanja – anketo! Lep, upam da sončen, vikend vam želi

aktiv učiteljic angleškega jezika

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/281971

Rešitve:  REŠITVE 9. teden

_________________________________________________________________________________________

8. TEDEN (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Pozdravljeni.

Tokrat bomo govorili o vremenu. Nekaj že znate, zato upam, da ne bo pretežko.

Pripravite učbenik, zvezek in delovni zvezek.

Najprej bomo ponovili izraze za vreme in letne čase. V zvezek napišite naslov

WEATHER FORECAST (Vremenska napoved)

 

What’s the weather like? (Kakšno je vreme?)

                                                                                                                                                                Nekaj novih besed je razloženih tukaj:

dull – boring

nasty – unpleasant

humid – the air is very wet and it’s usually very hot

unpleasant – not nice

mild – fairly warm

 

Za pomoč oziroma obnovitev znanja, si lahko ogledate predstavitev o vremenu (lanska snov).

Predstavitev o vremenu: Weather

Odprite učbenik na strani 128 in rešite vajo 2 – povežite besede s simboli za vreme. Črke vpišite v kvadrate.

Ponovimo še strani neba. Saj vem, da že znate, a malce ponovitve ne škodi.

Strani neba prepišite v zvezek.Tako, sedaj smo pripravljeni za branje besedila. Odprite učbenik na strani 128 ter poslušajte besedilo o vremenski napovedi za Veliko Britanijo.

 

V zvezek napišite naslov The weather forecast for the British Isles for tomorrow.

Izpišite vse besede, ki jih ne razumete in jih s pomočjo slovarja, prevedite v slovenščino.

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/7/

 

Odgovorite na vprašanja pri vaji 3b na strani 129. Odgovore napišite v zvezek.

 

V zvezek prepišite Remember Box.

 

Sedaj napišite vremensko napoved za Slovenijo (vaja 4a, učbenik stran 129). Pomagajte si s sliko in besedilom na strani 128.  Napoved napišite v zvezek. Slikajte zapisek v zvezku in ga priložite anketi.

 

Za zaključek rešite vaje v delovnem zvezku na strani 141 (vaji 24 in 25). Tako za to uro smo zaključili.

 

V naslednji uri boste utrjevali snov, ki smo jo delali od marca naprej (na daljavo). Ponovite snov in se pripravite.

Aktiv učiteljic angleškega jezika

Rešitve delovnega zvezka: Rešitve 8. teden

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Pozdravljeni. Tokrat bodo navodila kratka. Ponovite vso snov, ki smo jo obravnavali na daljavo, ker je anketa, ki jo morate tokrat rešiti kar obsežna in zajema vse od opisa ljudi, stopnjevanja pridevnikov, velikih števil, Past Simple in Future Simple do ZDA in narodnosti. Pa morda še kaj. Želimo vam uspešno reševanje, učiteljice pa se bomo potrudile in vam ankete popravile ali pa vsaj pokomentirale.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/280734

Aktiv učiteljic angleškega jezika

_____________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO!

Od 11. maja naprej bo potekalo ocenjevanje znanja. Spodaj so vprašanja, s pomočjo katerih se lahko pripravite (to so vprašanja tako za pridobivanje ocene kot za popravljanje ocene ter kasneje tudi za zviševanje ocene). Učiteljice pa še enkrat poudarjamo, da je zaključna ocena odvisna od vašega dela v šoli ter tudi od dela doma (izpolnjevanje anket in pošiljanje dokaznega gradiva).

VPRAŠANJA ZA OCENJEVANJE ZNANJA V 7.r

7. TEDEN (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

Počitnic je konec in zopet začenjamo z delom. Upam, da ste si odpočili in nabrali novih moči.

Pa začnimo.

 

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Danes boste za delo potrebovali učbenik in delovni zvezek. V zvezek napišite naslov FUTURE: WHEN.

Najprej se boste naučili povedati, kaj boste naredili v prihodnosti.

                                                  When I am eighteen, I will travel a lot.

Stavka lahko zamenjata mesto, a pomen se ne spremeni. Paziti pa morate, če je na prvem mestu glavni stavek, vejice NI (ravno obratno kot v slovenskem jeziku).

                                                   I will travel a lot when I am eighteen.

Za WHEN  v angleščini uporabljamo sedanjik (am) in NE PRIHODNJIK.V slovenščini bi stavek prevedli takole: Ko bom star osemnajst let, bom veliko potoval. V glavnem in odvisnem stavku uporabimo prihodnjik.

Še kakšen primer:

I will come home when I finish work. (When I finish work, I will come home.)

It will be nice to see Peter when he gets home. (When Peter gets home, it will be nice to see him.)

Primere in razlago prepišite v zvezek.

 

Sedaj se boste preizkusili še vi. Odprite učbenik na strani 124 in naredite nalogo 6a. Povejte, kakšno bo vaše življenje čez 15 let. Odgovore napišite v zvezek.

 

Oglejte si vprašalnik pri vaji 6b in obkljukajte trditve, s katerimi se strinjate. Pet povedi napišite v zvezek.

Npr: When I’m twenty-five, I won’t be famous.

Pri razlagi besed si pomagajte s slovarjem https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/7/.

 

Odprite učbenik na strani 125 in pisno prevedite Fun-tastic v zvezek.

 

Sedaj pa odprite delovne zvezke na strani 134 in 135 in rešite vse naloge.

 

Tako, za danes smo končali. Slike zvezka in delovnega zvezka boste prilepili v anketo ob koncu tedna.

Rešitve imate v prilogi. Preglejte jih in popravite napake (če bodo).

Prijazen pozdrav aktiva učiteljic angleškega jezika

 

Rešitve delovnega zvezka: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/

Rešitve učbenika: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Hi again!

Danes bomo ponovili Will Future in bili malce ustvarjalni. Ste za? Let’s start!

Odprite zvezek in napišite naslov What does the future hold for you? (Kaj ti prinaša prihodnost?)

Danes bomo v praksi uporabljali prihodnjik, zato za začetek ponovimo s pomočjo primera, ki ga prepišete v zvezek:

Kim will travel to Paris.

Will Kim travel to Paris?

Kim won’t travel to Paris.

Where will Kim travel?

Why will Kim travel to Paris?

What will Kim do?

Who will travel to Paris?

 

Rešite naslednji dve vaji. Rešitve napišite v zvezek.

 • Dopolni povedi z WILL, ‘LL ali WON’T.

What will our future look like?

As technology improves, robots will (0) play an important role in our lives. We ______ (1) view them as machines because robots ______ (2) look like humans and respond in a feeling way. They ______ (3) even be kids’ playmates.

The era of smog-filled skies ______ (4) definitely be over. There _______ (5) be no roads. We ________ (6) drive cars any more. We _______ (7) drive vehicles capable of flying, floating and operating underwater.

We _______ (8) eat plastic food. We ________ (9) still eat vegetables and fruit but genetic engineering ________ (10) make them taste yummier.

 • Vprašaj se po besedah v krepkem tisku. Glej primer, ki je že rešen.
 • Tom will stay at home. Where will Tom stay?
 • In 20 years’ time robots will do all the housework. _________________
 • We’ll eat plastic food. _____________________
 • Aliens will land on Earth. ____________________
 • People will live on Mars. _______________________
 • Children will learn while they sleep. _______________________
 • People will live for 130 years. _____________________
 • Television will be more interesting. ______________________
 • We will use cars that run on water. _________________________
 • Computers will have feelings. _______________________
 • Children won’t go to school because they’ll learn from television and the Internet. __________________

Rešitve preglejte v prilogi.

 

Drugi del ure bo bolj ustvarjalen. Se spomnite “forune cookies” pred počitnicami? Danes boste potrebovali papir, svinčnik, kemik ali tanek flomaster ter škarje, ker boste izdelali nekaj teh “piškotkov”. Pomagali si boste z učbenikom na strani 126 in 127. Vsak izdela najmanj 5 “fortune cookies” (lahko tudi več, odvisno od tega, kako radi ustvarjate). Ne boste mogli delati v dvojicah, ker nimate sošolcev zraven, a pomagate si lahko s sestro, bratom, mamico, očkom, pač nekom, ki ga imate v bližini – ko se boste igrali. Sporočila izberete v učbeniku na strani 127 v TABLE B.

Pa začnimo:

1. Najprej pripraviš material: barvni ali enobarvni trši papir, tekoče lepilo, svinčnik, skledo ali šestilo in škarje. 2.Obrišeš krog s premerom 10 cm ter ga izrežeš. Izrežeš še trak, širok 1.5 cm, kamor boš napisal sporočilo. 3.Krog prepogneš na pol in ob robu na sredini dodaš kapljo lepila. Pritisneš, da se lepilo strdi.
4.Na listek napišeš sporočilo in ga daš v prepognjen krog. 5.Potisneš sredino navznoter in prepogneš po sredini. 6.Na vrhu daš kapljo lepila in držiš, da se sprime. Na »fortune cookie« napišeš črko.

 

Za tiste, ki želite, si lahko pogledate še videoposnetek izdelave https://www.youtube.com/watch?v=2PiBKXszb7s.

Sedaj se lahko igrate. Primer pogovora imate v učbeniku na strani 126.

Za zaključek rešitev še vajo v učbeniku na strani 127/2. Rešitve napišete v učbenik.

 

V anketo boste pripeli sliko “fortune cookies”, sliko iz DZ in sliko rešene vaje v učbeniku.

To bo za danes vse. Upam, da ste uživali v izdelovanju “piškotkov sreče” in da vaje niso bile pretežke.

Aktiv učiteljic angleškega jezika

 

 

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/278159

Rešitve: 

1. Vaja: What will future hold for us?
 1. won’t
 2. will /’ll
 3. will /’ll
 4. will /’ll
 5. will /’ll
 6. won’t
 7. will /’ll
 8. won’t
 9. will /’ll
 10. will /’ll

2. vaja:

 • When will robots do all the housework
 • What kind of food will we eat?
 • Who will land on Earth?
 • Where will people live?
 • How /When will children learn?
 • How long will people live?
 • What will television be like?
 • What kind of cars will we use?
 • What will computers have? / What will computers be like?
 • Why won’t children go to school?

To bo za danes vse. Upam, da ste uživali v izdelovanju “piškotkov sreče” in da vaje niso bile pretežke.

Aktiv učiteljic angleškega jezika

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

za naslednji teden gradiva ne bo, ker so tukaj “JUHUHU POČITNICE”! Še preden pa se čisto prepustite počitniškemu vzdušju, učiteljice priporočamo, da rešite preverjanja znanja – ankete, ki so vam morda ostale ali ki ste jih morda pomanjkljivo rešili. Sedaj že najbrž veste, da bodo te ankete vplivale na oceno. Vse ankete so objavljene spodaj.

Želimo vam lepe, sproščene počitnice!

Učiteljice za angleščino.

 

Preverjanje znanja za 2. teden: https://www.1ka.si/a/265351

Preverjanje znanja za 3. teden: https://www.1ka.si/a/264699

Preverjanje znanja za 4. teden: za ta teden ste morali slikati zapis v zvezku in poslati svoji učiteljici

Preverjanje znanja za 5. teden: https://www.1ka.si/a/271373

Preverjanje znanja za 6. teden: https://www.1ka.si/a/274311

___________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci pozdravljeni v 6. tednu dela na daljavo. Tako kot do sedaj najprej predelajte gradivo, ki je objavljeno v 1. in 2. uri za ta teden in nato rešite Preverjanje znanja – anketo, ki je seveda obvezna.

Srečno in lep pozdrav!

Učiteljice angleščine

6. TEDEN (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Danes boste za delo potrebovali učbenik, zvezek in delovni zvezek. Imate vse pripravljeno? Pa začnimo.

Najprej bomo spoznali novi slovnični čas, ki ga imenujemo The Future Simple Tense. Osnovni podatki (ki jih prepišete v zvezek):

THE FUTURE SIMPLE TENSE je prihodnjik.

Uporabljamo ga za dejanja v prihodnosti, ki se zgodijo brez govorčevega vpliva (weather, birthday):

It will be very hot tomorrow.
Angie will be 25 next Monday.

Za predvidevanja, dvome, obljube, prošnje, grožnje:

I hope he will change his mind.

I think I’ll get a good mark.

 Za dejanja za katera se odločimo v trenutku in niso načrtovana:

Your bag is too heavy. I’ll carry it.

Kako ga tvorimo? Takole:

TRDILNI STAVKI:

I will get you a drink. – VELJA ZA VSE OSEBE ENAKO!

oseba + WILL + GLAGOL + predmet

Kratka oblika:    I‘ll get you a drink.

NIKALNI STAVKI:

I won‘t get you a drink. – VELJA ZA VSE OSEBE ENAKO!

oseba + WON‘T + GLAGOL + predmet

VPRAŠALNI STAVKI:

Will you get me a drink? – VELJA ZA VSE OSEBE ENAKO!

WILL + oseba + GLAGOL + predmet

Prilagam tudi predstavitev, ki si jo lahko ogledate in rešite še ostale vaje (a to NI OBVEZNO).

The Future Simple Tense: FUTURE SIMPLE TENSE

Sedaj se preizkusite še vi. Rešitve napišite v zvezek. Stavkov ni potrebno prepisovati.

Glagole v oklepaju postavi v trdilno, vprašalno ali nikalno obliko.

 1. They …………………..……..back by 6:30 pm. (be)
 2. …………… you …………………… me? (help)
 3. When ………………….I ……………………… you again? (see)
 4. His parents ………………………………………him for being late. (not punish)
 5. …………….. they …………………………… the contract tonight? (sign)
 6. It …………………………….us three hours to get there. (take)
 7. …………………. this concert ……………………… money for our school club? (raise)
 8. This van …………………………………with 8 people in it. (not break down)
 9. The meeting …………………………………….before tomorrow morning. (not close)
 10. When ………………….she ……………………. me a copy of her essay? (send)

 Za konec reši še naloge v delovnem zvezku. Odpri delovni zvezek na strani  132 in reši nalogo 6. Nato reši še vse naloge na strani 133.

 

Rešitve delovnega zvezka: Rešitve 21.4. – 6. teden

 

Za danes je dovolj. Slike rešenih nalog boš pripel v anketo na koncu naslednje ure.

Prijazen pozdrav

Aktiva učiteljic angleškega jezika

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Pozdravljeni.

Danes za delo potrebujete učbenik, slušne posnetke, zvezek, slovar ter delovni zvezek.

No, pa začnimo.

Poznate izraz fortune cookie?

V slovenščini bi temu rekli piškotek sreče. V bistvu je to piškot, ki ima na sredini (v testu) sporočilo o tvoji prihodnosti in ga najpogosteje ponudijo na Kitajskem po obroku.

Danes vam pošiljam piškotek sreče za lažji začetek.


Poslušajte posnetek
ter v učbeniku podčrtajte besede ali besedne zveze, ki jih ne razumete. Sedaj te besede prepišite v zvezek ter jih prevedite s pomočjo slovarja.Odprite učbenik na strani 120 ter v zvezek napišite naslov LIFE IN THE FUTURE: Will it be better or worse?

Prvi del je za vami.

Sedaj rešite nalogo 2a na naslednji strani (121). Označite ali so trditve resnične (T) ali napačne (F).

Naslednja naloga je 2b. V besedilu poiščite a word that means the same as – torej besede, ki pomenijo enako kot. Besede napišite v učbenik.

Drugi del naloge od vas pričakuje, da v besedilu poiščete a word that means the opposite of – besede, ki pomenijo nasprotno od teh, ki so napisane. Tudi ta del naloge rešite v učbenik.

Delo v učbeniku ste končali.

Sedaj rešite še naloge v delovnem zvezku. Odprite ga na straneh 130 in 131 in rešite vse vaje.

Vsak naj napiše ali izdela en fortune cookie, ga slika in doda anketi.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/274311

 

Rešitve delovnega zvezka: Rešitve 24.4. – 6. TEDEN

 

Rešitve razpredelnice o ZDA (od prejšnjega tedna):

The official name: The United States of America

Important cities: New York, Chicago, Los Angeles, Houston, Philadephia, Detroit

The capital: Washington D.C.             

The number of states: 50

Population: 328 million people

Festivals: The Independence day, The Thanksgiving

Language: English

Nations: The English, Spanish, Italian, Dutch, French, German…

 

To je za ta teden vse!

Učiteljice za angleščino želimo lepe počitnice!

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

5. TEDEN (14. 4. 2020 – 17. 4. 2020)

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Pozdravljeni.

Danes boste za delo potrebovali učbenik, slovar in slušne posnetke.

Odprite učbenik na strani 105. V zvezek napišite naslov The United States of America (THE USA). Poslušajte posnetek. Izpišite besede, ki jih ne razumete in jih prevedite s pomočjo slovarja.

Slušni posnetek: https://touchstone.si/audio/ts7/105_The_United_States_of_America.mp3

Preglednico prerišite v zvezek in v besedilu poiščite zahtevane podatke.

The official name: __________________                    Important cities: __________________

The capital: __________________                                The number of states: ________________

Population: __________________                                Festivals: __________________

Language: __________________                                   Nations: __________________

Money: __________________

Sedaj rešite vajo 2 v učbeniku na strani 105. V besedilu poiščete presežnike pridevnikov, ki so našteti. Napišete jih v zvezek.

Odprite učbenik na strani 109 in rešite vajo 8a. Napisane imate stalne besedne zveze a manjkajo zaključki. Le-ti so spodaj v obliki slik (in besed). Povežite slike z besednimi zvezami tako, da dopišete samostalnik, ki je pod sliko (npr. as quiet as a mouse).

Nato rešite še vajo 8b. K slovenskim prevodom stalnih besednih zvez napišite številko angleške besedne zveze (npr. D. tih kot miška 1.) Na koncu 2. ure preverite z rešitvami.

Ostane nam še naloga v delovnem zvezku. Rešite nalogo 21 na strani 111.

Za danes smo končali.

Prijazen pozdrav aktiva učiteljic angleškega jezika.

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Pozdravljeni zadnjič v tem tednu. Danes boste reševali naloge v učbeniku delovnem zvezku ter na koncu rešili še anketo. Bo šlo?

Pa začnimo.

Odprite učbenik na strani 110, napišite v zvezek naslov At the Millennium Dome ter poslušajte posnetek.

Posnetek: https://touchstone.si/audio/ts7/110_At_the_Millennium_Dome.mp3

 

Rešite vajo 2. Ob stavkih napišete ali je trditev resnična (T) ali napačna (F) in če je napačna, stavek popravite. Nalogo lahko rešite v učbenik.

 

Prepišite Remember Box v zvezek, a le del, ki govori o državah in narodnostih/prebivalcih. Da vam bo lažje razmeti:

AustraliaAvstralija (država),     AustralianAvstralec/Avstralka (prebivalec Avstralije)

Sledijo naloge v delovnem zvezku. Odprite ga na strani 113 in rešite nalogo 24. Rešite še stran 104 in 108.

Za zaključek rešite še anketo.

Preverjanje znanja – anketa: https://www.1ka.si/a/271373

Lep vikend vam želi

Aktiv učiteljic angleškega jezika.

 

Rešitve delovnega zvezka: https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/

Rešitve učbenika za 1. uro:

Rešitve učbenika za 2. uro:

_____________________________________________________________________________________________________________

 

4. TEDEN (6. 4. 2020 – 10. 4. 2020)

Dragi učenci,

prosimo vas, da preverjanje znanja – anketo, ki je na koncu navodila za delo za 2. uro, rešite šele takrat, ko ste gradivo predelali. Ko se v anketo vpišete, jo rešite do konca. Izpolnjevanje ankete je obvezno, ker je za nas učitelje to dokaz vašega domačega dela.

Navodilo za delo za 1. uro v tem tednu

Pozdravljeni.

Danes boste za delo potrebovali učbenik, slovar in slušne posnetke (le-te najdete malo nižje spodaj).

Odprite učbenik na strani 97 in v zvezek napišite naslov A school play. Poslušajte posnetek besedila in v zvezek izpišite besede, ki jih ne razumete. S pomočjo slovarja jih prevedete v slovenščino.

Sedaj odprete učbenik na naslednji strani (98) in v učbenik rešite nalogo 2. Ob stavke zapišete T, če je trditev pravilna in F, če je napačna. Napačne stavke popravite.

Ponovno se vrnete na stran 97 in v zvezek prepišete Learn and use. Te stavke prevedete v slovenščino (pomagajte si s slovarjem, če bo potrebno).

V učbeniku na strani 99 rešite nalogo 5 – GENERAL KNOWLEDGE: COMERATIVE QUIZ. Pri vsakem stavku morate pridevnik, ki je v oklepaju postaviti v obliko za primernik. Sedaj kviz rešite.

Prepišite Remember Box v zvezek.

V učbeniku naredite še FUN-TASTIC.  Stavke prevedite v slovenščino. Prevode napišite v učbenik.

Rešitve preglejte in popravite napake.

Za danes smo končali.

Lep pozdrav.

Aktiv učiteljic angleškega jezika.

 

REŠITVE:

UČBENIK

Exercise 2 (stran 98)

 1. False. Martin is moving some heavy furniture.
 2. False. They are reading comics.
 3. True.
 4. False. Sarah has the main part in the play. She can act very well.
 5. True.
 6. False. Terry is stronger than Roy.
 7. False. He is free for the cinema.
 8. True. Martin is (probably) weaker than Terry.
 9. True.
 10. False. She thinks that looks aren’t important.

Exercise 5 (stran 99)

1. Which is bigger, the Pacific Ocean or the Atlantic Ocean?

2. Which is larger, Canada or the USA?

3. Which is further from the Sun, Mars or Earth?

4. Which is longer, the Suez Canal or the Panama Canal?

5. Which is longer, the Sava or the Danube?

6. Which is higher, the Empire State Building in New York or the Eiffel Tower in Paris?

A: The Pacific Ocean.

A: Canada.

A: Mars.

A: The Suez Canal.

A: The Danube.

A: The Empire State Building.


FUN-TASTIC ENGLISH-SLOVENIAN COMPUTER

(stran 99)

 1. Roy je zaljubljen/zagledan v Sarah. / Roy je nor na Sarah.
 2. Terry je visok, toda Roy je višji. / ,… vendar je Roy višji.
 3. Sueški prekop je daljši od Panamskega (prekopa). / Sueški prekop je daljši kot Panamski (prekop).
 4. Izzivam te na preizkus moči z rokami. / Ali si upaš pomeriti z mano, kdo je močnejši (z rokami)?
 5. Poglejva, kdo je močnejši.
 6. Videz ni pomemben, lenobi! / Videz ni pomemben, (vidva) lenuha!
 7. Kateri (planet) je bolj oddaljen od Sonca, Mars ali Zemlja?
 8. Obesi(ta) zastor.
 9. Ali imaπ danes zvečer čas za kino? / Ali bi danes zvečer šel/šla v kino? / Ali lahko greπ danes zvečer v kino? / Ali si danes zvečer za kino?
 10. Bolje/Raje debel in pameten kot suh in neumen.

 

TOUCHSTONE 7- ZVOČNI POSNETKI – https://touchstone.si/index.php/zvocni-posnetki-ts7-7-razred.html

 

Navodilo za delo za 2. uro v tem tednu

Pozdravljeni.

Tudi danes boste za delo potrebovali učbenik, slovar in slušne posnetke.

Odprite učbenik na strani 100, v zvezek napišite naslov besedila (great) Britain Versus Canada ter poslušajte posnetek.

Najprej boste naredili nalogo v učbeniku na strani 101 – vaja 2a. V besedilu, ki ste ga poslušali, poiščete primernike, ki so napisani v učbeniku. Obkrožite jih z izbrano barvo.

Sedaj boste naredili še nalogo 2b. V besedilu boste tokrat poiskali presežnike, ki so našteti v učbeniku. Obkrožite jih z izbrano barvo (a ne z isto kot primernike).

Sledi naloga 4. Natančno si preberite primer. Pod primerom imate naštete pridevnike. Vsak pridevnik napišite nad eno sliko. Sedaj tvorite stavke kot so v primeru. Za pomoč: v prvem stavku uporabite osnovnik, v drugem primernik in v tretjem presežnik. Stavke napišite v zvezek.

Za zaključek rešite THE USA QUIZ v učbeniku na strani 104. Obkrožite pravilno rešitev.

Sedaj preglejte rešitve in popravite, če ste kje naredili napako.

Tako, za ta teden je to vse.

Aktiv učiteljic angleškega jezika

Preverjanje znanja – anketa: Ta teden, namesto preverjanja znanja v obliki ankete, slikajte zapiske skupaj s popravki in jih pošljite učiteljicam, ki vas učijo, na elektronsko pošto.

 

REŠITVE:

UČBENIK

Exercise 2a

easy-easier; small—smaller; green— greener; varied—more varied; heavy—heavier; far—further; good—better; red—redder; quiet-quieter; bad—worse; beautiful—more beautiful; severe—more severe

Exercise 2b

large—(the) largest; high—(the) highest; long—(the) longest

(THE USA QUIZ, stran 104)

 1. C; 2. B; 3. A; 4. B; 5. C; 6. A; 7. B; 8. C; 9. C; 10. B

_____________________________________________________________________________________________________________

3. TEDEN (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020)

Navodilo za delo za 2. uro

Pozdravljeni. Upam, da vam je delo uspelo opraviti in da ni bilo pretežko. Danes boste utrjevali to, kar ste se naučili v torek, zato boste reševali naloge v delovnem zvezku.

Delovni zvezek, str. 101, 102 in 103 (samo naloga 5a).

Dokaz o opravljenem šolskem in domačem delu pričakujem na 1 ka (na koncu ankete o pridevnikih in velikih številih).

Ostanite zdravi, ostanite doma in bodite uspešni pri delu.

Aktiv učiteljic angleškega jezika

 

Preverjanje znanja, ki je obvezno za vse učence 7. razreda: https://www.1ka.si/a/264699

Navodila za pripenjanje slik:

Pripenjanje slike/datoteke v spletno anketo.

Osebni računalnik s sistemom Windows

 1. Najprej klikni gumb: Izberite datoteko.
 2. Nato v računalniku poiščeš sliko/dokument in izbereš gumb Odpri.

Telefon s sistemom Android

 1. Najprej klikni gumb: Izberite datoteko.
 2. Če vas povpraša za dovoljenje za fotografiranje, pritisnete gumb Dovoli. Če vas povpraša za dovoljenje za snemanje zvokov, pritisnete gumb Dovoli.
 3. Nato vam ponudi dejanje – lahko izberete Fotoaparat (ali prebrskate po datotekah na telefonu).
 4. Nato naredite sliko in kliknete V redu.

S tem je slika pripeta.

 

Navodilo za delo za 1. uro

Pozdravljeni v novem delovnem tednu. Upam, da ste si čez vikend odpočili in nabrali novih moči.

Danes boste vzeli učbenik, zvezek in delovni zvezek. No, morda še slovar, ki ga imate ob zvezku.

No, pa veselo na delo.

 1. Odprite učbenik na strani 93. V spodnjem delu imate naslov Play »Isay …you say…« and match the opposites. Temu sledita dve vrsti slik pridevnikov. Vaša naloga je, da jih povežete po nasprotnem pomenu in te povezave napišete v zvezek (npr. 1 cheap F). Tako, prvo nalogo ste naredili. Let’s move on.
 2. Odprite učbenik na strani 94. Prva naloga ima 3 dele. Odprite zvezke in napišite naslov describing people and things. Najprej za vsako sliko napišete čim več pridevnikov (najmanj dva) – picture 1: fast, strong, black, high,… . Nato za vsako sliko napišete stavek, kjer te pridevnike uporabite. Npr. The athlete in picture 1 is fast, strong and black. Tretji del te naloge je, da poiščete pridevnike po nasprotnem pomenu in jih dodate prejšnjim stavkom, npr. The athlete in picture 1 is fast, strong and black but I am slow, weak and white.
 3. V zvezek napišete nov naslov in sicer How tall are you? Poslušajte posnetek in pod sliko napišite, kako je ime kateremu dečku in kako visok je. Imena in višino napišete pod sliko v učbenik.
 4. Numbers Sedaj se boste ukvarjali z velikimi števili. Najprej v zvezek prepišete Remeber Box v učbeniku na strani 95. Nato poslušate števila, ki so napisana pri vaji 4.
 5. Vašo naslednjo nalogo boste ponovno naredili v zvezek. To je vaja 5a. V zvezek prepišete števila od a do m ter jih napišete z besedami. Nato poslušate še posnetek in ponavljate za posnetkom.
 6. Za zaključek boste rešili še kviz. Tokrat le obkrožite pravilno rešitev. Ko rešite, poslušate še posnetek in po potrebi rešitve popravite.

 

Tako, to bo za danes vse. Upam, da ste se naučili kaj novega in da ni bilo preveč dolgočasno. Pred zares zaključite, slikajte rešene strani v učbeniku in zvezku in pošljite na 1 ka.

 

Aktiv učiteljic angleškega jezika

 

Slovarček za Touchstone 7

 

Za vse učence od 6. do 9. razreda – Nagovor za učence 6. do 9. razreda

Gradivo si delimo in se učimo.

TOUCHSTONE 7- ZVOČNI POSNETKI – https://touchstone.si/index.php/zvocni-posnetki-ts7-7-razred.html

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Spletna anketa za vse učence 7. razreda – 27. 3. 2020: https://www.1ka.si/a/265351

Angleščina – 7. r – 27. 3. 2020

 

Angleščina – 7. r – 23. 3. 2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Angleščina – 7. r – 19.3.2020

Angleščina – 7. r – 17.3.2020

COMPARISION OF ADJECTIVES