Pri založbi i2 d.o.o. so na  spletni strani (v času izrednih razmer) omogočili dostop do učbenikov, delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov v PDF formatu. Dostop do datoteke najdete pri posameznem gradivu, kjer se nahaja napis – na  primer Dostop do delovnega zvezka v PDF obliki in pod njim povezava do datoteke.

_________________________________________________________

 

OBVESTILO OB KONCU DELA NA DALJAVO

 

Danes, 1. 6. 2020, se je ponovno pričel pouk v šoli za učence 4. in 5. razreda. To pomeni, da z današnjim dnem zaključujemo z objavami za predmet gospodinjstvo v 5. razredu na spletni strani IZREDNE RAZMERE.

 

V naslednjih urah bomo ponovili in utrdili snov, ki smo jo obravnavali v času izrednih razmer. Preden se srečamo v učilnici, preglejte zapise v vaših zvezkih in naloge, ki ste jih morali opraviti. Označite si, kje ste imeli težave in kje potrebujete dodatna pojasnila. K pouku prinesite svoje zvezke in učbenike.

 

Učiteljice gospodinjstva vas bomo pri pouku gospodinjstva seznanile z zaključno oceno. Oceno bomo sicer oblikovale na osnovi pridobljenih ocen v obdobju pred šolanjem na daljavo, vendar pa bo nanjo vplivalo tudi opravljeno delo v času pouka na daljavo. Tisti, ki še niste opravili vseh obveznosti, imate še čas, da jih opravite.

 

Razumemo, da ste že utrujeni in težko čakate na počitnice. Kljub temu vas vzpodbujamo, da se potrudite in opravite svoje obveznosti. Po opravljenem delu boste ponosni nase in me na vas. 

 

Se vidimo v šolski učilnici!

učiteljice gospodinjstva

 

 

 

 __________________________________________________________________________________

Draga petošolka, dragi petošolec!

Tukaj so navodila za delo za 5. lihi teden.

5. lihi teden (od 25. 5. do 29. 5. 2020)

Sledi navodilom od 1 do 4.

 

1. Preberi besedilo v učbeniku od strani 62 do strani 65.

 

2. V zvezek za gospodinjstvo napiši naslov OBLAČILA IN DRUGI TEKSTILNI IZDELKI.

 

3. Poglej si spodnje izrezke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. V zvezek za gospodinjstvo prepiši spodnja vprašanja in napiši odgovore.

 

 1. Vrhnja oblačila ščitijo naše telo. Pred čim ga ščitijo?

 2. Kakšne lastnosti mora imeti spodnje perilo?

 3. Naštej tri lastnosti, ki jih mora imeti blago za športna oblačila.

 4. Katere tekstilne izdelke za osebno higieno uporabljaš.

 5. Zapiši, kateri tekstilni izdelki te obkrožajo, ko greš spat in kakšne lastnosti imajo.

 6. Poglej okoli sebe in napiši, katere tekstilne izdelke opaziš.

  (npr. preproga, zavesa, kuhinjska krpa)

 

 

 

______________________________________________________________________

Oglejte si analizo 2. preverjanja znanjaNEGA IN VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN TEKSTILNIH IZDELKOV.

Ugotavljamo, da ste bili pri nalogah, ki ste jih opravljali zelo uspešni. V tem času ste veliko razvrščali in pripravljali oblačila za pranje, pripravljali oblačila za sušenje, likali enostavne kose oblačil ter sodelovali pri zlaganju in razvrščanju perila. Večina nalog vam ni povzročala večjih težav in ste jih z veseljem opravljali.

 

Pri eni izmed nalog, ki ste jo izvajali, ste se tudi slikali. Hvala vsem, ki ste poslali sliko samega sebe pri negi in vzdrževanju oblačil in tekstilnih izdelkov.

 

Gospodinjska opravila so naložba, saj postanemo vsi, ki jih opravljamo, bolj čustveno navezani na dom in hkrati bolj spoštujemo tako dom kot delo, ki ga je potrebno vložiti. Še naprej sodelujte pri gospodinjskih opravilih, negi in vzdrževanju oblačil in tekstilnih izdelkov in s tem razvijajte svoje spretnosti, občutek odgovornosti, enakopravnosti, samostojnosti in pripadnosti v družini.

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

Pozdravljena petošolka, pozdravljen petošolec.

Tukaj so obvestila in navodila za delo za 4. lihi teden.

4. lihi teden (od 11. 5. do 15. 5. 2020)

 

 

I. OBVESTILO

Učenci, do 18. 5. 2020 imate še čas, da rešite anketo – NEGA IN VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN TEKSTILNIH IZDELKOV.

Tukaj je povezava do ankete –  NEGA IN VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN TEKSTILNIH IZDELKOV.

 

 

 

II. OBVESTILO O OCENJEVANJU

OŠ TREBNJE – 5. a, 5. b in 5. c

Učenci 5. a, 5. b in 5. c boste v drugem ocenjevalnem obdobju pridobili oceno iz izdelka, ki ste ga oddali svoji učiteljici Boži Pungartnik in sicer izdelali ste oglas. Posamezni učenci ste bili ponovno povabljeni, da oglas izdelate in oddate svoji učiteljici do konca meseca maja.

PŠ DOLENJA NEMŠKA VAS – 5. k

Učenci 5. k ste bili o tem, kako boste pridobili oceno v drugem ocenjevalnem obdobju že obveščeni. Učiteljica Irena Višček vam je v sklopu razrednikove ure, ki ste jo imeli v torek, 5. 5. 2020, že podala natančna navodila za delo, navodila pa vam je posredovala tudi na vaše elektronske naslove oz. na elektronske naslove vaših staršev. 

PŠ DOBRNIČ IN PŠ ŠENTLOVRENC – 5. l in 5. m

Učenci 5. l in 5. m imate že oceno v drugem ocenjevalnem obdobju in ne boste pridobili ocene iz izdelka.

 

Vaše delo in odzivnost si učiteljice gospodinjstva redno beležimo. V vseh razredih bomo namreč ob zaključevanju ocen pri gospodinjstvu upoštevale vaše delo na daljavo, se pravi, reševanje posameznih preverjanj znanja, kvizov, prilaganje slik, s katerimi dokazujete svoje dosedanje delo in aktivnosti, ki jih izvajate pri posamezni učni enoti.

Učiteljice gospodinjstva vas spodbujamo, da vztrajate in še naprej izpolnjujete obveznosti pri predmetu gospodinjstvo do konca šolskega leta,  saj tako utrjujete in nadgrajujete svoje znanje.

 

III. NOVA SNOV/UTRJEVANJE

Za učence 5. k in 5. m bo snov nova, učenci 5. a, 5. b, 5. c in 5. l pa boste snov utrdili in poglobili.

Sledite navodilom od 1. do 6.

 

 

                 OGLASI IN VARSTVO POTROŠNIKOV

 

1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 44 in 45.

 

2. Ker si besedilo natančno prebral, si si zapomnil, da poznamo naslednje VRSTE OGLASOV:

 • informativni oglas nas obvešča o izdelku in ga predstavi

 • priporočilni oglas izraža dobro mnenje o izdelku in priporoča nakup

 • primerjalni oglas primerja dva podobna izdelka, predstavljene so samo dobre lastnosti oglaševanega izdelka

 • zavajajoč oglas z informacijami, ki niso resnične prepričuje potrošnika v nakup izdelka

OGLASOM SE NE MOREMO IZOGNITI, LAHKO PA SE IZOGNEMO NEPOTREBNIM NAKUPOM.

 

Zapomnil si si tudi, da so posebna PRAVILA OGLAŠEVANJA:

– Če izdelek lahko škoduje zdravju ali koristi potrošnikov, morajo potrošnika še posebej opozoriti.

– Pri oglaševanju pijač in tobačnih izdelkov veljajo stroga pravila.

– Za oglaševanje zdravil veljajo posebni predpisi.

 

 

3. Preberi besedilo v učbeniku na strani 46 in 47.

Ker si besedilo natančno prebral, si si zapomni, da morajo biti izdelki, ki jih kupimo varni, delovati morajo brez napak in ne smejo škodovati našemu zdravju, enako velja za storitve.

Potrošniki imamo pravico do reklamacije. Reklamacija je pravica, ki jo lahko uveljavljamo pri prodajalcu, ko izdelek, ki smo ga kupili ali storitev, ki smo jo plačali, nima želenih oz. predpisanih lastnosti.

Vse potrošnikove pravice so zapisane v ZAKONU O VARSTVU POTROŠNIKOV.

Pri spoznavanju in uveljavljanju potrošnikovih pravic nam pomagajo organizacije za varstvo potrošnikov.

 

 

 

4. SEDAJ PA PREBERI SPODNJI ZAPIS IN USTNO ODGOVORI NA VPRAŠANJA.

Predstavljaj si, da so ti starši kupili nov telefon. Ob nakupu so dobili garancijski list in račun. Vse to ste skrbno shranili. Že v prvem tednu si ugotovil, da telefon ne deluje tako kot bi moral, kljub temu, da si ravnal po zapisanih navodilih.

 

 

 

 

 

 

5. NA VRSTI JE naloga, KI JO BOŠ NAREDIL V ZVEZEK ZA GOSPODINJSTVO.

Poišči račun in garancijski list za telefon ali kakšen drug izdelek. Preveri datum nakupa in garancijsko dobo izdelka ter ju zapiši v zvezek za gospodinjstvo. OPREDELI, ČE JE IZDELEK ŠE V GARANCIJI.

V pomoč k zapisu naj ti bo primer zapisan tukaj spodaj.

 

 

6. S klikom tukaj, utrdi snov OGLASI IN VARSTVO POTROŠNIKOV ter preveri, če si na zgornja štiri vprašanja pri 4. nalogi odgovoril pravilno.

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pozdravljena petošolka, pozdravljen petošolec.

V času do 4. 5. 2020 si imel nalogo, da aktivno vsaj dvakrat sodeluješ pri razvrščanju in pripravi oblačil za pranje, pripraviš oblačila za sušenje, sodeluješ pri zlaganju perila in likanju enostavnih kosov oblačil.

S spolnjevanjem spodnje ankete boš sporočil, kako uspešen si bil pri svojih nalogah.

Anketa bo aktivna od 4. 5. do 18. 5. 2020.

 

Anketa – Nega in vzdrževanje oblačil in tekstilnih izdelkov

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

3. lihi teden (od 20. 4. do 24. 4. 2020)

 

OBVESTILO:

Glede na to, da nekateri učenci zaradi različnih razlogov niste uspeli pravočasno izpolniti ankete, je sedaj anketa ponovno dostopna do 4. 5. 2020 – POVEZAVA DO ANKETE.

 

NAVODILA ZA DELO ZA 3. LIHI TEDEN

5. r.

 

 

1. V učbeniku za gospodinjstvo preberite besedilo na straneh 60, 61, 66 in 67.

2. V zvezek za gospodinjstvo prepišite spodnje besedilo (če imate možnost, si besedilo in tabelo lahko tudi natisnete in nalepite v zvezek).

 

 

KAKOVOST BLAGA TER OZNAČEVANJE IN  VZDRŽEVANJE OBLAČIL IN TEKSTILNIH IZDELKOV

                                                                U, str. 60-61, 66-67, 71

 

1. Kakovost oblačil in tekstilnih izdelkov razberemo s pomočjo visečih in všitih etiket. Na njih mora pisati:

      a) IME PROIZVAJALCA – kdo je oblačilo izdelal

      b) VELIKOST IZDELKA

      c) IZ KATEREGA MATERIALA SO IZDELANI (surovinska sestava)

      d) KAKŠNI SO POGOJI VZDRŽEVANJA (pranje, sušenje, likanje)

 

2. ZNAKI ZA VZDRŽEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV

 

3. Proizvajalci s podatki ne smejo zavajati potrošnikov.

 

 

 

3.  S pomočjo spletnega kviza utrdite in preverite svoje znanje o KAKOVOSTI BLAGA TER OZNAČEVANJU IN VZDRŽEVANJU OBLAČIL IN TEKSTILNIH IZDELKOV.

Kviz bo aktiven od 20. 4. do 3. 5. 2020 in je obvezen za vse učence petega razreda.

https://www.1ka.si/a/265080

 

 

4. V času do 4. 5. 2020 je tvoja naloga, da aktivno vsaj dvakrat sodeluješ pri razvrščanju in pripravi oblačil za pranje, pripraviš oblačila za sušenje, sodeluješ pri zlaganju perila in likanju enostavnih kosov oblačil. Pri eni od dejavnosti se slikaj, saj boš sliko pripel v spletno anketo, ki bo na voljo od 4. 5. 2020 dalje.

 

ČE TE ZANIMA, SI LAHKO VEČ O KAKOVOSTI BLAGA IN VZDRŽEVANJU TEKSTILNIH IZDELKOV PREBEREŠ TUKAJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Analiza preverjanja znanja

Pri ANALIZI so zajeti podatki tistih učencev, ki so anketo rešili do 12. 4. 2020.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Učenci, s pomočjo spletne ankete, bomo učiteljice gospodinjstva preverile vaše znanje o TEKSTILNIH VLAKNIH

Anketa bo aktivna od 6. 4. do 12. 4. 2020 in je obvezna za vse učence petega razreda.

https://www.1ka.si/a/267241

___________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

prejeli ste predlog urnika za izvedbo pouka, iz katerega je razvidno, da vam bomo učiteljice navodila za delo pri predmetu gospodinjstvo posredovale vsak drugi teden (oz. vsak lihi teden šolskega koledarja).

Učiteljice smo že podale navodila za delo za dva tedna (za obdobji od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020 in od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020).

Učenci 5. razreda boste v teh tednih spoznali učni temi NARAVNA IN UMETNA VLAKNA ter OD BLAGA DO OBLEKE.

Pri pouku gospodinjstva smo spoznali, kako pomembno je, da si v družini delo razdelimo glede na starost in sposobnosti posameznih družinskih članov. Sodelujte pri gospodinjskih opravilih, saj bo tako ostalo več časa za prijetno druženje, igranje družabnih iger, sprehode ipd.

Naj bo ta nepričakovana izkušnja priložnost za razvijanje veščin, za katere nam pogosto zmanjka časa.

Želimo vam, da obdobje šolanja na domu preživite mirno in ustvarjalno.

Učiteljice gospodinjstva

_____________________________________________________________________________________________________________________

2. lihi teden (od 6. 4. do 10. 4. 2020)

5. r.

OD BLAGA DO OBLEKE

V vlakna se ne moremo obleči. Naprej moramo iz vlaken narediti blago. Načini, kako se naredi blago in o vrstah blaga, se bomo natančneje učili v šoli. Iz blaga pa lahko naredimo različne tekstilne izdelke. Najpogostejši tekstilni izdelek je obleka.

1. V učbeniku za gospodinjstvo si preberite besedilo na straneh 58 in 59.

2. V zvezek za gospodinjstvo prepišite:

                                    

                                      Od blaga do obleke         

                                          U, str. 58-59

1. Ljudje se oblačimo tako, da to ustreza letnemu času in priložnosti.

2. Pozimi nas obleka varuje pred mrazom, poleti pred vročino.

3. V tovarnah izdelujejo oblačila, ki jim pravimo konfekcija. S pomočjo kroja iz blaga izrežejo posamezne dele oblačila.

4. Načinu oblačenja pravimo tudi slog oblačenja.

5. Slog oblačenja, ki prevladuje v nekem času ali sezoni, imenujemo moda.

3.  Poiščite v različnih revijah, reklamnih letakih ali na svetovnem spletu primere slik, ki predstavljajo ulično modo in primere slike, ki predstavljajo visoko modo. Če slik ne najdete, jih lahko tudi narišete. Slike pritrdite v zvezke.

Primer ulične mode

Primer visoke mode

4. Če želite, si lahko ogledate videoposnetke, kako narediti preproste otroške hlače za najmlajše in kako narediti otroško kapico.

Videoposnetke najdete na naslovih:

OTROŠKE HLAČE DUDA

https://www.youtube.com/watch?v=4lLfd5tfWL8

ŠIVANJE OTROŠKIH HLAČ

https://www.youtube.com/watch?v=CvRBQF6Jbo0

ZAŠIJMO OTROŠKO KAPICO

https://www.youtube.com/watch?v=ULpCbxdSDis

_________________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenci,

prvi teden pouka na daljavo je za nami. Upamo, da ste se na spletni strani dobro znašli in da vam reševanje nalog ni povzročalo večjih težav. Prosimo, da vsa navodila za delo skrbno preberete, nato pa se lotite reševanja nalog. Če naletite na kakšno težavo pri delu, ne skrbite, bomo rešili skupaj, ko se ponovno vidimo.

Pri delu ste verjetno potrebovali tudi pomoč ostalih družinskih članov. Hvala vsem, ki ste pripomogli, da lahko šolanje poteka tudi na daljavo.

Ostanite zdravi.
Lepo vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

Učiteljice gospodinjstva

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. lihi teden (od 23. 3. do 27. 3. 2020)

5. r.

NARAVNA IN UMETNA TEKSTILNA VLAKNA

Spoznali smo, da je blago izdelano iz niti, niti pa so sestavljene iz vlaken. Nekateri učenci ste spoznali tudi vrste tekstilnih vlaken, zato boste ta teden izkoristili za ponavljanje snovi.

1. V učbeniku za gospodinjstvo si preberite besedilo na straneh 54 in 55.

2. V zvezek za gospodinjstvo izdelajte preprost miselni vzorec z naslovom Naravna in umetna vlakna. Miselni vzorec naj bo pregleden in naj obsega celo stran zvezka.

Pomoč pri izdelavi miselnega vzorca vam je lahko spodnji zapis in spodnji miselni vzorec.

NARAVNA IN UMETNA TEKSTILNA VLAKNA

U, str. 54 – 55

1. NARAVNA TEKSTILNA VLAKNA so lahko:

A)    RASTLINSKEGA IZVORA

–   iz različnih delov rastlin (bombažlankonopljakokosrafija)

 Lastnosti izdelkov iz rastlinskih vlaken:

a)  dobro vpijajo vlago in znoj

b) se mečkajo, zato jih je potrebno likati

c) lahko jih poškodujejo škodljivci (glivice, plesen)

B)    ŽIVALSKEGA IZVORA     

 –  svila (iz kokona sviloprejke), ovčja volnadlake (kamele, lame, zajci), žimaščetine

Volnena vlakna se raztezajo in so prožna. Izdelki iz volne so udobni, topli, se ne mečkajo (rokavice, kape, šali…).

Svilena vlakna so tanka, trdna in prožna. Izdelki iz svile so kravate, rute šali, svečane obleke… Svilena vlakna so zelo dragocena.

2. UMETNA TEKSTILNA VLAKNA ALI KEMIČNA VLAKNA

–        iz predelanih naravnih sestavin (les, mleko, koruza)

–        primera: viskoza, acetat

3. SINTETIČNA TEKSTILNA VLAKNA

–   iz umetnih surovin, ki jih pridobivajo iz nafte

–   primera: poliamid, poliester

Pri izdelavi miselnega vzorca, si lahko pomagate tudi z internetnimi stranmi:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bombaž

https://www.tosama.si/svetovalnica1/arhiv1/clanek-bombaz

https://sl.wikipedia.org/wiki/Lan